PVS Long Course 2

Hosted by Potomac Marlins
Lee District RECenter
June 24, 2012

Sanction # PVS-12-71

 
Men 10 & Under 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Nguyen, Anthony T     10 CUBU-PV       1:08.28  1:07.67    
 2 Lindner, Jacob M     10 CUBU-PV       1:12.59  1:10.46    
 3 Jackson, William L    10 CUBU-PV          NT  1:13.02    
 4 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV       1:17.37  1:17.77    
 5 Dzierski, Matt P     10 Shark Tank-PV    1:20.08  1:20.25    
 6 Morris Larkin, KJ     10 YORK-PV       1:22.12  1:21.38    
 7 Gerber, Jeffrey T     10 MACH-PV          NT  1:22.06    
 8 Kambhampaty, Adi F    10 MACH-PV       1:23.09  1:22.86    
 9 Conway, Jacob M      10 CUBU-PV       1:27.40  1:23.34    
 10 Hahm, Michael T      10 CUBU-PV       1:22.03  1:23.36    
 11 Laycock, Michael G    10 CUBU-PV          NT  1:23.86    
 12 Schwartz, Langston R   10 OCCS-PV          NT  1:24.59    
 13 Mullen, William E     10 YORK-PV       1:28.97  1:24.78    
 14 Koenig, Colby M      10 CUBU-PV       1:28.49  1:24.85    
 15 Lees, Jr., Thomas M    10 CUBU-PV       1:47.70  1:25.64    
 16 Major, Dylan J      10 PM-PV        1:30.65  1:25.86    
 17 Li, Daniel Q       10 CUBU-PV          NT  1:26.47    
 18 Horsfield, "jj" R     9 YORK-PV          NT  1:27.05    
 19 Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV          NT  1:27.15    
 20 Mathis, Ryan A      10 CUBU-PV       1:25.98  1:27.28    
 21 Yeatts, Austin D     10 CUBU-PV          NT  1:28.61    
 22 Wang, Patrick L      10 CUBU-PV       1:28.28  1:28.75    
 23 Feyerick, Brett W     9 CUBU-PV          NT  1:28.82    
 24 Denizard, Justus E    10 YORK-PV       1:30.19  1:30.88    
 25 Barclay, Cameron R     9 CUBU-PV          NT  1:30.95    
 26 Soobert, Ellison J     9 MACH-PV       1:29.74  1:31.02    
 27 Maranto, Nick A      9 CUBU-PV       1:43.17  1:38.23    
 28 Keightley, Griffin M    9 FBST-PV          NT  1:42.33    
 29 Halstead, Brendan A    10 CUBU-PV          NT  1:43.14    
 30 Romack, Maxwell R     10 UN-CU-PV         NT  1:44.59    
 
Men 10 & Under 200 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Jackson, William L    10 CUBU-PV       2:59.04  2:35.76    
        1:17.38  2:35.76 (1:18.38)                    
 2 Lindner, Jacob M     10 CUBU-PV       2:40.81  2:40.74    
        1:19.50  2:40.74 (1:21.24)                    
 3 Catron, Ryan J      10 CUBU-PV       2:50.25  2:44.95    
        1:21.92  2:44.95 (1:23.03)                    
 4 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV          NT  2:54.70    
        1:23.85  2:54.70 (1:30.85)                    
 5 Zuo, Ben L         9 CUBU-PV          NT  2:56.97    
        1:22.93  2:56.97 (1:34.04)                    
 6 Pan, Philip Y       10 CUBU-PV          NT  2:57.32    
        1:27.16  2:57.32 (1:30.16)                    
 7 Laycock, Michael G    10 CUBU-PV          NT  2:59.55    
        1:26.37  2:59.55 (1:33.18)                    
 8 Hahm, Michael T      10 CUBU-PV       3:02.81  3:00.08    
        1:26.39  3:00.08 (1:33.69)                    
 9 Mullen, William E     10 YORK-PV          NT  3:00.30    
        1:27.19  3:00.30 (1:33.11)                    
 10 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV       3:02.88  3:01.85    
        1:28.42  3:01.85 (1:33.43)                    
 11 Koenig, Colby M      10 CUBU-PV       3:05.69  3:09.74    
        1:30.31  3:09.74 (1:39.43)                    
 12 Soobert, Ellison J     9 MACH-PV          NT  3:13.49    
        1:35.78  3:13.49 (1:37.71)                    
 13 Yeatts, Austin D     10 CUBU-PV       3:17.30  3:16.67    
        1:35.77  3:16.67 (1:40.90)                    
 14 Mathis, Ryan A      10 CUBU-PV       3:15.36  3:25.87    
        1:37.83  3:25.87 (1:48.04)                    
 15 Demaree, Adam J      10 CUBU-PV          NT  3:29.77    
 16 Romack, Maxwell R     10 UN-CU-PV         NT  3:39.66    
        1:44.98  3:39.66 (1:54.68)                    
 17 Halstead, Brendan A    10 CUBU-PV          NT  3:43.02    
        1:47.17  3:43.02 (1:55.85)                    
 18 Phan, Richardson T     9 CUBU-PV          NT  4:20.59    
        2:02.33  4:20.59 (2:18.26)                    
 
Men 10 & Under 50 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Nguyen, Anthony T     10 CUBU-PV        35.73   35.34    
 2 Catron, Ryan J      10 CUBU-PV        40.31   37.65    
 3 Charles, Benjamin R    10 MACH-PV        38.53   37.95    
 4 Feyerick, Brett W     9 CUBU-PV        40.77   39.50    
 5 Gross, Jordan F      10 CUBU-PV        43.96   41.33    
 6 Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV          NT   41.95    
 7 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV        44.14   42.59    
 8 Dzierski, Matt P     10 Shark Tank-PV     41.94   42.76    
 9 Hahm, Michael T      10 CUBU-PV        43.49   43.00    
 10 Lees, Jr., Thomas M    10 CUBU-PV        50.85   43.46    
 11 Morris Larkin, KJ     10 YORK-PV        44.90   44.22    
 12 Li, Daniel Q       10 CUBU-PV          NT   44.92    
 13 Soobert, Ellison J     9 MACH-PV        44.95   45.10    
 14 McCabe, George C     10 CUBU-PV          NT   48.51    
 15 Barclay, Cameron R     9 CUBU-PV          NT   49.80    
 16 Maranto, Nick A      9 CUBU-PV        54.12   49.99    
 17 Halstead, Brendan A    10 CUBU-PV          NT   50.72    
 18 Yeatts, Austin D     10 CUBU-PV          NT   51.05    
 19 Keightley, Griffin M    9 FBST-PV          NT   52.68    
 20 Romack, Maxwell R     10 UN-CU-PV         NT   53.90    
 21 Franco, Rafael A     10 OCCS-PV        50.85   54.98    
 22 Phan, Richardson T     9 CUBU-PV        56.47   57.41    
 
Men 10 & Under 100 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Charles, Benjamin R    10 MACH-PV       1:40.08  1:35.42    
 2 Lindner, Jacob M     10 CUBU-PV       1:39.79  1:35.95    
 3 Lees, Jr., Thomas M    10 CUBU-PV       1:38.55  1:36.11    
 4 Gross, Jordan F      10 CUBU-PV       1:39.62  1:40.12    
 5 Zuo, Ben L         9 CUBU-PV          NT  1:40.23    
 6 Denizard, Justus E    10 YORK-PV       1:47.72  1:46.57    
 7 Gerber, Jeffrey T     10 MACH-PV       1:50.23  1:47.09    
 8 Horsfield, "jj" R     9 YORK-PV          NT  1:47.46    
 9 Conway, Jacob M      10 CUBU-PV          NT  1:47.94    
 10 Mathis, Ryan A      10 CUBU-PV          NT  1:48.14    
 11 Li, Daniel Q       10 CUBU-PV          NT  1:49.15    
 12 Schwartz, Langston R   10 OCCS-PV          NT  1:49.81    
 13 Laycock, Michael G    10 CUBU-PV          NT  1:50.71    
 14 Major, Dylan J      10 PM-PV        2:02.66  1:51.30    
 15 Demaree, Adam J      10 CUBU-PV          NT  1:52.33    
 16 Kambhampaty, Adi F    10 MACH-PV          NT  1:52.72    
 17 Barclay, Cameron R     9 CUBU-PV          NT  1:54.83    
 18 Feyerick, Brett W     9 CUBU-PV          NT  1:58.70    
 19 Koenig, Colby M      10 CUBU-PV          NT  1:59.96    
 20 Pan, Philip Y       10 CUBU-PV          NT  2:00.45    
 21 Wang, Patrick L      10 CUBU-PV          NT  2:00.93    
 22 McCabe, George C     10 CUBU-PV       2:02.61  2:01.79    
 23 Maranto, Nick A      9 CUBU-PV          NT  2:03.32    
 24 HO, Andrew Y       10 CUBU-PV       2:02.59  2:03.33    
 
Men 10 & Under 50 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Nguyen, Anthony T     10 CUBU-PV        33.03   32.45    
 2 Charles, Benjamin R    10 MACH-PV        34.68   34.02    
 3 Jackson, William L    10 CUBU-PV          NT   37.20    
 4 Zuo, Ben L         9 CUBU-PV        39.90   37.95    
 4 Morris Larkin, KJ     10 YORK-PV        37.39   37.95    
 6 Dzierski, Matt P     10 Shark Tank-PV     39.42   38.63    
 7 Gerber, Jeffrey T     10 MACH-PV        40.18   38.88    
 8 Pan, Philip Y       10 CUBU-PV        39.81   39.15    
 9 Major, Dylan J      10 PM-PV         38.95   39.44    
 10 Horsfield, "jj" R     9 YORK-PV          NT   39.59    
 11 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV        41.75   41.80    
 12 Kambhampaty, Adi F    10 MACH-PV        40.93   41.88    
 13 Catron, Ryan J      10 CUBU-PV        39.46   41.96    
 14 Mullen, William E     10 YORK-PV        43.24   42.32    
 15 Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV          NT   45.90    
 16 McCabe, George C     10 CUBU-PV        46.12   46.30    
 17 Schwartz, Langston R   10 OCCS-PV        50.17   46.90    
 18 Demaree, Adam J      10 CUBU-PV          NT   47.19    
 19 Denizard, Justus E    10 YORK-PV        59.92   48.29    
 20 Conway, Jacob M      10 CUBU-PV          NT   53.56    
 21 Franco, Rafael A     10 OCCS-PV        57.79   55.98    
 22 HO, Andrew Y       10 CUBU-PV        51.20  1:00.86    
 -- Gross, Jordan F      10 CUBU-PV        38.41     DQ    
   Alternating Kick
 -- Keightley, Griffin M    9 FBST-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms
 -- Wang, Patrick L      10 CUBU-PV        48.79     DQ    
   Alternating Kick
 
Men 10 & Under 400 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV          NT  7:36.03    
        2:02.11  3:47.04 (1:44.93)  6:03.30 (2:16.26)  7:36.03 (1:32.73)
 -- Franco, Rafael A     10 OCCS-PV          NT     DQ    
   Did not finish - Misc
 
Men 11-12 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Weber, Drew M       12 MACH-PV       1:06.36  1:04.22    
 2 Kambhampaty, Jayaprakash 12 MACH-PV       1:04.11  1:05.36    
 3 Thalblum, Steven B    11 CUBU-PV       1:07.04  1:07.88    
 4 Brown, Myles R      12 MACH-PV       1:06.50  1:08.04    
 5 Bagal, Nithin V      12 CUBU-PV       1:09.04  1:08.61    
 6 Zhang, Josh X       11 CUBU-PV       1:09.66  1:08.93    
 7 Hutcherson, Ryan A    12 CUBU-PV       1:14.23  1:12.16    
 8 Laredo, Jonathan A    11 CUBU-PV       1:14.21  1:12.94    
 9 Jansen, Sean A      11 PM-PV        1:13.15  1:12.95    
 10 Frucht, James A      11 CUBU-PV       1:19.51  1:13.31    
 11 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV          NT  1:13.36    
 12 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV       1:13.75  1:13.50    
 13 McKinley, Timothy P    12 CUBU-PV       1:15.53  1:14.55    
 14 Lewis, William A     11 SDS-PV        1:11.73  1:14.88    
 15 Tansill, Ian J      11 OCCS-PV       1:16.08  1:15.03    
 16 Green, Kai M       11 AAC-PV        1:12.89  1:15.67    
 17 Rodriguez, Alejandro A  11 Shark Tank-PV    1:19.05  1:15.92    
 18 Blake, Michael F     12 CUBU-PV          NT  1:16.18    
 19 Salvatori, Michael A   11 Shark Tank-PV    1:17.93  1:16.87    
 20 Yates, Grant H      12 CUBU-PV       1:17.49  1:17.55    
 21 Smith, Connor K      11 FISH-PV       1:24.62  1:17.88    
 22 Kuranda, Max E      12 PM-PV        1:20.81  1:19.23    
 23 Klima, William L     11 CUBU-PV       1:21.06  1:19.85    
 24 Urdangarin, Juan V    12 CUBU-PV       1:25.11  1:21.52    
 25 Arcomona, Anthony K    11 PM-PV        1:28.62  1:22.89    
 26 Pyle, Will M       11 Shark Tank-PV       NT  1:24.21    
 27 Gregory, Justin M     12 CUBU-PV       1:28.40  1:25.72    
 28 Bacon, Austin W      12 OCCS-PV          NT  1:25.80    
 29 Huang, Jonathan H     11 CUBU-PV       1:30.41  1:27.32    
 30 Lagouit, Samir I     11 Shark Tank-PV    1:32.28  1:28.70    
 31 Shinaishin, Omar A    12 CUBU-PV          NT  1:29.05    
 32 Gomez, Justin H      11 MACH-PV          NT  1:32.01    
 33 Lee, Michael H      11 CUBU-PV          NT  1:35.40    
 34 Mladenovic, Matea A    12 AAC-PV          NT  1:40.69    
 
Men 11-12 200 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 McClorey, John B     12 CUBU-PV       2:26.95  2:19.35    
        1:08.06  2:19.35 (1:11.29)                    
 2 Sita, John R       12 CUBU-PV       2:21.68  2:21.01    
        1:09.16  2:21.01 (1:11.85)                    
 3 Chang, Hyung Tae     12 PM-PV        2:25.06  2:25.52    
        1:10.54  2:25.52 (1:14.98)                    
 4 Coray, Marcelo G     12 MAKO-PV          NT  2:27.48    
        1:11.68  2:27.48 (1:15.80)                    
 5 Wratney, Nathan C     11 CUBU-PV       2:31.59  2:30.00    
        1:14.80  2:30.00 (1:15.20)                    
 6 Chapman, Daniel C     12 CUBU-PV       2:33.97  2:32.63    
        1:13.68  2:32.63 (1:18.95)                    
 7 Vilbig, Kai G       12 CUBU-PV       2:38.51  2:35.31    
        1:14.97  2:35.31 (1:20.34)                    
 8 Lewis, William A     11 SDS-PV        2:41.33  2:37.91    
        1:15.69  2:37.91 (1:22.22)                    
 9 Rowe, Spencer H      12 CUBU-PV       2:34.66  2:38.29    
        1:17.09  2:38.29 (1:21.20)                    
 10 Zhang, Josh X       11 CUBU-PV       2:30.55  2:38.51    
        1:16.03  2:38.51 (1:22.48)                    
 11 Laredo, Jonathan A    11 CUBU-PV       2:40.40  2:39.49    
        1:17.26  2:39.49 (1:22.23)                    
 12 McFadden, Jason R     12 CUBU-PV       2:37.64  2:40.69    
        1:17.04  2:40.69 (1:23.65)                    
 13 Wu, Kyle S        11 MACH-PV          NT  2:40.97    
        1:18.72  2:40.97 (1:22.25)                    
 14 Hutcherson, Ryan A    12 CUBU-PV       2:49.04  2:42.84    
        1:25.95  2:42.84 (1:16.89)                    
 15 Frucht, James A      11 CUBU-PV       2:46.40  2:43.96    
        1:20.80  2:43.96 (1:23.16)                    
 16 Smith, Connor K      11 FISH-PV       2:58.74  2:43.98    
        1:18.69  2:43.98 (1:25.29)                    
 17 Trax, Matthew A      12 CUBU-PV       2:45.41  2:45.01    
        1:21.44  2:45.01 (1:23.57)                    
 18 Blake, Michael F     12 CUBU-PV       2:54.88  2:46.43    
        1:21.08  2:46.43 (1:25.35)                    
 19 Yates, Grant H      12 CUBU-PV       2:48.58  2:46.57    
        1:22.25  2:46.57 (1:24.32)                    
 20 Arcomona, Anthony K    11 PM-PV        2:43.20  2:47.61    
        1:20.53  2:47.61 (1:27.08)                    
 21 DeVore, Luke E      11 CUBU-PV          NT  2:49.51    
        1:22.19  2:49.51 (1:27.32)                    
 22 Downs, Garrett M     12 PM-PV        3:06.31  2:54.68    
        1:24.85  2:54.68 (1:29.83)                    
 23 Urdangarin, Juan V    12 CUBU-PV       3:10.47  2:55.25    
        1:28.91  2:55.25 (1:26.34)                    
 24 Zhou, Justin       12 CUBU-PV       2:58.02  2:55.47    
 25 Safiran, Cyrus A     12 CUBU-PV          NT  3:08.66    
        1:29.82  3:08.66 (1:38.84)                    
 26 Wong, Daniel Z      11 CUBU-PV       2:47.10  3:12.13    
        1:30.46  3:12.13 (1:41.67)                    
 
Men 11-12 50 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Day, Jonathan D      12 YORK-PV        34.12   33.34    
 2 Barker, Kyle W      12 CUBU-PV        35.64   34.29    
 3 Weber, Drew M       12 MACH-PV        36.03   35.66    
 4 Brown, Myles R      12 MACH-PV        35.66   36.65    
 5 Chang, Hyung Tae     12 PM-PV         40.25   36.69    
 6 Wratney, Nathan C     11 CUBU-PV        36.37   36.91    
 7 Pollock, Jonathan A    12 PM-PV         39.04   37.04    
 8 Gollob, Sam T       12 YORK-PV        40.83   37.46    
 9 Thalblum, Steven B    11 CUBU-PV        36.26   38.11    
 10 Salvatori, Michael A   11 Shark Tank-PV     38.92   39.46    
 11 Rodriguez, Alejandro A  11 Shark Tank-PV     40.36   39.47    
 12 Hutcherson, Ryan A    12 CUBU-PV          NT   39.78    
 13 Trax, Matthew A      12 CUBU-PV        42.11   40.00    
 14 Frucht, James A      11 CUBU-PV        43.08   40.58    
 15 Kim, Cody J        12 CUBU-PV        41.52   40.91    
 16 Jansen, Sean A      11 PM-PV         48.41   41.94    
 17 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV        39.85   42.19    
 18 Kuranda, Max E      12 PM-PV         41.87   42.27    
 19 Downs, Garrett M     12 PM-PV         43.24   42.64    
 20 Lagouit, Samir I     11 Shark Tank-PV     46.96   42.70    
 21 McCONAGHA, Cameron J   11 CUBU-PV          NT   43.01    
 22 Flood, Jack M       12 CUBU-PV        46.01   43.03    
 23 Shinaishin, Omar A    12 CUBU-PV        41.64   43.54    
 24 Gregory, Justin M     12 CUBU-PV        44.33   43.74    
 25 Pyle, Will M       11 Shark Tank-PV       NT   44.18    
 26 Urdangarin, Juan V    12 CUBU-PV        45.11   45.40    
 27 Safiran, Cyrus A     12 CUBU-PV          NT   46.08    
 28 Huang, Jonathan H     11 CUBU-PV          NT   47.49    
 29 Beineke, Jacob T     11 CUBU-PV        51.82   47.72    
 30 Gomez, Justin H      11 MACH-PV        47.63   49.09    
 31 Lee, Michael H      11 CUBU-PV          NT   52.45    
 32 Mladenovic, Matea A    12 AAC-PV        1:01.36   54.79    
 
Men 11-12 200 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sita, John R       12 CUBU-PV          NT  2:46.00    
        1:20.53  2:46.00 (1:25.47)                    
 2 Barker, Kyle W      12 CUBU-PV          NT  2:47.17    
        1:23.47  2:47.17 (1:23.70)                    
 3 Wratney, Nathan C     11 CUBU-PV       2:54.96  2:51.19    
        1:23.91  2:51.19 (1:27.28)                    
 4 Coray, Marcelo G     12 MAKO-PV          NT  2:55.96    
        1:27.43  2:55.96 (1:28.53)                    
 5 Pollock, Jonathan A    12 PM-PV        3:17.05  2:57.23    
        1:30.02  2:57.23 (1:27.21)                    
 6 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV       2:59.71  2:57.79    
        1:27.77  2:57.79 (1:30.02)                    
 7 Rowe, Spencer H      12 CUBU-PV          NT  2:59.71    
        1:29.34  2:59.71 (1:30.37)                    
 8 McFadden, Jason R     12 CUBU-PV       3:08.08  2:59.97    
        1:28.09  2:59.97 (1:31.88)                    
 9 Yates, Grant H      12 CUBU-PV       3:09.22  3:06.07    
        1:31.77  3:06.07 (1:34.30)                    
 10 Kim, Cody J        12 CUBU-PV          NT  3:07.29    
        1:32.63  3:07.29 (1:34.66)                    
 11 Trax, Matthew A      12 CUBU-PV       3:10.18  3:08.04    
        1:33.75  3:08.04 (1:34.29)                    
 12 Blake, Michael F     12 CUBU-PV          NT  3:10.41    
        1:33.77  3:10.41 (1:36.64)                    
 13 Bagal, Nithin V      12 CUBU-PV          NT  3:11.39    
        1:35.51  3:11.39 (1:35.88)                    
 14 Flood, Jack M       12 CUBU-PV          NT  3:15.68    
        1:38.41  3:15.68 (1:37.27)                    
 15 Gregory, Justin M     12 CUBU-PV       3:26.67  3:26.94    
 16 Zhou, Justin       12 CUBU-PV          NT  3:35.89    
 
Men 11-12 100 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Gollob, Sam T       12 YORK-PV       1:22.19  1:22.43    
 2 Rowe, Spencer H      12 CUBU-PV       1:24.75  1:23.36    
 3 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV       1:27.30  1:26.27    
 4 Barker, Kyle W      12 CUBU-PV       1:29.10  1:26.77    
 5 Kim, Cody J        12 CUBU-PV       1:25.08  1:26.84    
 6 Soobert, Will H      12 MACH-PV       1:27.89  1:27.96    
 7 Vilbig, Kai G       12 CUBU-PV       1:36.79  1:29.25    
 8 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV          NT  1:30.57    
 9 Flatin, Lachlan E     11 YORK-PV       1:31.39  1:30.67    
 10 Day, Jonathan D      12 YORK-PV          NT  1:31.50    
 11 Kambhampaty, Jayaprakash 12 MACH-PV       1:28.22  1:31.71    
 12 Wu, Kyle S        11 MACH-PV       1:33.33  1:31.85    
 13 Zhang, Josh X       11 CUBU-PV       1:33.22  1:32.25    
 14 Downs, Garrett M     12 PM-PV        1:31.68  1:33.53    
 15 Laredo, Jonathan A    11 CUBU-PV       1:35.54  1:34.20    
 16 Rodriguez, Alejandro A  11 Shark Tank-PV    1:37.16  1:35.64    
 17 Chang, Hyung Tae     12 PM-PV        1:39.53  1:35.78    
 18 Jansen, Sean A      11 PM-PV        1:40.36  1:37.42    
 19 Green, Kai M       11 AAC-PV        1:38.99  1:37.43    
 20 McKinley, Timothy P    12 CUBU-PV       1:39.68  1:37.60    
 21 Major, Kyle R       12 PM-PV        1:44.24  1:38.80    
 22 Tansill, Ian J      11 OCCS-PV          NT  1:39.14    
 23 McCONAGHA, Cameron J   11 CUBU-PV          NT  1:39.23    
 24 Chapman, Daniel C     12 CUBU-PV       1:41.78  1:40.29    
 25 Klima, William L     11 CUBU-PV       1:44.36  1:42.18    
 26 Zhou, Justin       12 CUBU-PV          NT  1:42.50    
 27 DeVore, Luke E      11 CUBU-PV       1:41.29  1:43.44    
 28 Beineke, Jacob T     11 CUBU-PV          NT  1:52.40    
 29 Bacon, Austin W      12 OCCS-PV       1:59.36  1:52.86    
 30 Huang, Jonathan H     11 CUBU-PV       2:02.28  1:58.55    
 31 Lee, Michael H      11 CUBU-PV          NT  2:07.13    
 
Men 11-12 50 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Kambhampaty, Jayaprakash 12 MACH-PV        32.53   31.17    
 2 Weber, Drew M       12 MACH-PV        32.06   31.64    
 3 Pollock, Jonathan A    12 PM-PV         33.04   33.02    
 4 Day, Jonathan D      12 YORK-PV        37.38   33.47    
 5 Thalblum, Steven B    11 CUBU-PV        33.04   33.54    
 6 McClorey, John B     12 CUBU-PV        35.96   34.00    
 7 Bagal, Nithin V      12 CUBU-PV        35.32   35.21    
 8 Tansill, Ian J      11 OCCS-PV          NT   35.57    
 9 DeVore, Luke E      11 CUBU-PV        34.83   35.85    
 10 Lewis, William A     11 SDS-PV         35.19   35.99    
 11 Soobert, Will H      12 MACH-PV        34.43   36.08    
 12 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV          NT   36.21    
 13 Major, Kyle R       12 PM-PV         35.06   36.22    
 14 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV        35.90   36.53    
 15 McKinley, Timothy P    12 CUBU-PV        36.27   37.23    
 16 Green, Kai M       11 AAC-PV         39.48   37.88    
 17 McCONAGHA, Cameron J   11 CUBU-PV          NT   37.99    
 18 Smith, Connor K      11 FISH-PV        40.52   38.05    
 19 Gomez, Justin H      11 MACH-PV        39.43   38.30    
 20 Vilbig, Kai G       12 CUBU-PV        50.39   38.51    
 21 Klima, William L     11 CUBU-PV        38.25   38.55    
 22 Flatin, Lachlan E     11 YORK-PV          NT   39.02    
 23 Flood, Jack M       12 CUBU-PV        45.90   39.64    
 24 Porto, Ben E       11 CUBU-PV        42.82   39.72    
 25 Pyle, Will M       11 Shark Tank-PV       NT   40.33    
 26 McFadden, Jason R     12 CUBU-PV        42.05   40.72    
 27 Shinaishin, Omar A    12 CUBU-PV        40.90   40.75    
 28 Arcomona, Anthony K    11 PM-PV         57.82   41.24    
 29 Safiran, Cyrus A     12 CUBU-PV          NT   41.31    
 30 Salvatori, Michael A   11 Shark Tank-PV     41.37   42.25    
 31 Wu, Kyle S        11 MACH-PV        39.13   42.71    
 32 Beineke, Jacob T     11 CUBU-PV       1:05.10   44.25    
 33 Kuranda, Max E      12 PM-PV         58.53   44.26    
 34 Bacon, Austin W      12 OCCS-PV        46.53   44.56    
 35 Lagouit, Samir I     11 Shark Tank-PV     52.37   46.27    
 -- Mladenovic, Matea A    12 AAC-PV        1:12.19     DQ    
   Arms underwater recovery
 
Men 11-12 200 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Major, Kyle R       12 PM-PV        2:51.81  2:45.53    
        1:19.58  2:45.53 (1:25.95)                    
 2 McClorey, John B     12 CUBU-PV       2:51.04  2:45.54    
        1:20.20  2:45.54 (1:25.34)                    
 3 Chapman, Daniel C     12 CUBU-PV          NT  3:06.84    
        1:25.20  3:06.84 (1:41.64)                    
 
Men 11-12 400 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sita, John R       12 CUBU-PV          NT  5:42.25    
        1:22.85  2:52.22 (1:29.37)  4:27.24 (1:35.02)  5:42.25 (1:15.01)
 2 Qian, Robert J      12 CUBU-PV          NT  5:47.42    
        1:21.92  2:51.48 (1:29.56)  4:28.54 (1:37.06)  5:47.42 (1:18.88)
 
Men 13-14 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Stankiewicz, Christopher 14 SDS-PV         58.46   59.07    
 2 Lai, Dennis        14 CUBU-PV       1:00.30   59.31    
 3 WU, Timothy Y       13 CUBU-PV        58.41   59.58    
 4 Shi, Simon        14 CUBU-PV       1:00.90  1:01.32    
 5 Buggy, John M       14 CUBU-PV       1:01.41  1:01.45    
 6 Ambrose, Michael L    14 YORK-PV          NT  1:01.78    
 7 Gentry, Owen H      14 YORK-PV       1:00.70  1:01.88    
 8 Lin, Jonathan W      14 SDS-PV          NT  1:02.10    
 9 Nguyen, Andrew T     14 CUBU-PV       1:04.60  1:02.43    
 10 Kaylor, Samuel J     14 AAC-PV          NT  1:02.81    
 11 Tice, Aaron M       14 CUBU-PV       1:04.51  1:02.98    
 12 Berry, Kevin F      14 CUBU-PV          NT  1:03.96    
 13 Rothstein, Andrew B    13 CUBU-PV       1:02.86  1:04.10    
 14 Haryanto, Christian A   13 CUBU-PV       1:03.84  1:04.14    
 15 McGann, Malachy      13 CUBU-PV       1:05.03  1:04.48    
 16 Koenig, Jared P      14 CUBU-PV       1:03.86  1:04.49    
 17 Nirenberg, Jared E    14 CUBU-PV       1:09.79  1:04.72    
 18 Bhat, Nihar S       14 CUBU-PV       1:05.40  1:04.75    
 19 Healey, Matthew L     14 OCCS-PV       1:32.49  1:05.02    
 20 Fritz, Wyatt M      13 CUBU-PV       1:09.14  1:05.35    
 21 Cumberland, Will D    13 CUBU-PV       1:07.40  1:05.41    
 22 Jackson, Chase A     13 CUBU-PV       1:11.36  1:05.61    
 23 Nguyen, Justin T     14 CUBU-PV       1:03.38  1:05.63    
 24 Chen, Nelson Y      13 CUBU-PV       1:04.07  1:05.72    
 25 Murphy, Brendan K     13 CUBU-PV       1:03.90  1:06.13    
 26 Turi, Joey R       13 CUBU-PV          NT  1:06.39    
 27 Hall, Owen C       13 CUBU-PV       1:08.66  1:06.88    
 28 Runner, Sam H       14 FBST-PV       1:18.74  1:07.16    
 29 Cudahy, Brock J      14 CUBU-PV       1:12.43  1:07.86    
 30 Mardi, Kevin A      14 CUBU-PV       1:15.02  1:08.05    
 31 Moreno, Matias T     14 AAC-PV          NT  1:08.62    
 32 Reed, Hunter L      14 CUBU-PV       1:13.26  1:08.68    
 33 Cranwell III, George E  14 AAC-PV          NT  1:08.76    
 34 Gu, Han W         14 PM-PV        1:13.65  1:09.03    
 35 Brandt, Evan J      13 CUBU-PV       1:11.35  1:09.04    
 36 Mazzoccoli, Phil J    13 CUBU-PV       1:11.43  1:09.44    
 37 Phan, Kevin H       14 PM-PV           NT  1:10.26    
 38 Sullivan, Phillip M    13 MACH-PV       1:10.87  1:11.69    
 39 Bergmann, Sean P     13 CUBU-PV       1:22.24  1:11.76    
 40 Heaton, Tommy R      13 CUBU-PV       1:09.84  1:12.19    
 41 Denizard, Julian S    14 YORK-PV       1:13.64  1:13.73    
 42 McKeehan, Cooper M    13 CUBU-PV          NT  1:14.29    
 43 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       1:14.79  1:15.15    
 44 Do, Derrick H       14 PM-PV           NT  1:21.61    
 45 Kelly, Michael E     13 Shark Tank-PV    1:18.53  1:22.17    
 46 Sallade, Jason D     13 CUBU-PV          NT  1:31.22    
 47 Billingslea, Kyle M    13 Shark Tank-PV    1:41.81  1:39.25    
 
Men 13-14 200 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tang, Jason J       13 CUBU-PV       2:21.63  2:16.53    
        1:05.66  2:16.53 (1:10.87)                    
 2 McGann, Malachy      13 CUBU-PV       2:16.62  2:17.69    
        1:07.42  2:17.69 (1:10.27)                    
 3 Rubenstein, David J    13 CUBU-PV       2:22.24  2:18.37    
        1:08.54  2:18.37 (1:09.83)                    
 4 Gentry, Owen H      14 YORK-PV       2:27.86  2:18.65    
        1:06.64  2:18.65 (1:12.01)                    
 5 Nirenberg, Jared E    14 CUBU-PV       2:21.57  2:20.76    
        1:09.45  2:20.76 (1:11.31)                    
 6 Shi, Simon        14 CUBU-PV       2:13.06  2:21.42    
        1:07.60  2:21.42 (1:13.82)                    
 7 Haryanto, Christian A   13 CUBU-PV       2:18.98  2:21.44    
        1:10.56  2:21.44 (1:10.88)                    
 8 Lin, Jonathan W      14 SDS-PV          NT  2:21.65    
        1:11.63  2:21.65 (1:10.02)                    
 9 Rothstein, Andrew B    13 CUBU-PV       2:16.37  2:21.74    
        1:08.53  2:21.74 (1:13.21)                    
 10 Jackson, Chase A     13 CUBU-PV       2:32.44  2:22.36    
        1:09.82  2:22.36 (1:12.54)                    
 11 Koenig, Jared P      14 CUBU-PV       2:30.74  2:22.43    
        1:08.03  2:22.43 (1:14.40)                    
 12 Webb, Connor A      14 CUBU-PV          NT  2:22.55    
        1:10.85  2:22.55 (1:11.70)                    
 13 Murphy, Brendan K     13 CUBU-PV       2:19.02  2:24.25    
        1:11.47  2:24.25 (1:12.78)                    
 14 Cumberland, Will D    13 CUBU-PV       2:29.74  2:24.58    
        1:10.37  2:24.58 (1:14.21)                    
 15 Fritz, Wyatt M      13 CUBU-PV          NT  2:25.01    
        1:10.78  2:25.01 (1:14.23)                    
 16 Turi, Joey R       13 CUBU-PV       2:26.03  2:25.23    
        1:12.67  2:25.23 (1:12.56)                    
 17 Hall, Owen C       13 CUBU-PV       2:24.61  2:26.19    
        1:13.77  2:26.19 (1:12.42)                    
 18 Quinn, Hugh C       13 AAC-PV        2:40.55  2:26.33    
        1:10.80  2:26.33 (1:15.53)                    
 19 Goerl, Brett A      14 CUBU-PV       2:28.65  2:26.36    
        1:10.90  2:26.36 (1:15.46)                    
 20 Chen, Nelson Y      13 CUBU-PV       2:24.42  2:26.37    
        1:10.46  2:26.37 (1:15.91)                    
 21 Reed, Hunter L      14 CUBU-PV       2:30.10  2:27.45    
        1:12.39  2:27.45 (1:15.06)                    
 22 Nicoll, Jake W      13 YORK-PV       2:40.98  2:28.68    
        1:09.77  2:28.68 (1:18.91)                    
 23 Brandt, Evan J      13 CUBU-PV       2:32.24  2:29.73    
        1:12.50  2:29.73 (1:17.23)                    
 24 Cole, Carter C      14 CUBU-PV       2:30.60  2:31.38    
        1:13.41  2:31.38 (1:17.97)                    
 25 Mazzoccoli, Phil J    13 CUBU-PV       2:42.94  2:33.74    
        1:17.40  2:33.74 (1:16.34)                    
 26 Sullivan, Phillip M    13 MACH-PV       2:43.43  2:34.32    
        1:14.26  2:34.32 (1:20.06)                    
 27 Nguyen, Justin T     14 CUBU-PV       2:26.38  2:34.97    
        1:13.23  2:34.97 (1:21.74)                    
 28 Moreno, Matias T     14 AAC-PV          NT  2:35.89    
        1:15.50  2:35.89 (1:20.39)                    
 29 Rinaldi, Teddy S     13 CUBU-PV       2:34.71  2:36.02    
        1:16.63  2:36.02 (1:19.39)                    
 30 Cudahy, Brock J      14 CUBU-PV       2:45.26  2:36.66    
        1:16.36  2:36.66 (1:20.30)                    
 31 Wang, Richard L      13 CUBU-PV       2:43.30  2:39.47    
        1:17.65  2:39.47 (1:21.82)                    
 32 Phan, Kevin H       14 PM-PV           NT  2:40.22    
        1:16.45  2:40.22 (1:23.77)                    
 33 Denizard, Julian S    14 YORK-PV       2:45.97  2:41.46    
        1:18.26  2:41.46 (1:23.20)                    
 34 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       2:42.95  2:42.69    
        1:18.78  2:42.69 (1:23.91)                    
 35 Alexander, Sam D     13 SDS-PV          NT  2:43.70    
        1:20.44  2:43.70 (1:23.26)                    
 36 McKeehan, Cooper M    13 CUBU-PV          NT  2:51.51    
        1:23.23  2:51.51 (1:28.28)                    
 37 Kelly, Michael E     13 Shark Tank-PV    2:54.29  2:52.42    
        1:25.02  2:52.42 (1:27.40)                    
 38 Sallade, Jason D     13 CUBU-PV          NT  3:24.89    
        1:37.02  3:24.89 (1:47.87)                    
 39 Billingslea, Kyle M    13 Shark Tank-PV    3:37.54  3:46.77    
        1:43.01  3:46.77 (2:03.76)                    
 
Men 13-14 200 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sison, Emilio O      13 CUBU-PV       2:32.80  2:29.93    
        1:12.64  2:29.93 (1:17.29)                    
 2 WU, Timothy Y       13 CUBU-PV       2:32.22  2:33.33    
        1:15.50  2:33.33 (1:17.83)                    
 3 Nguyen, Andrew T     14 CUBU-PV       2:32.25  2:33.63    
        1:15.71  2:33.63 (1:17.92)                    
 4 Gentry, Owen H      14 YORK-PV       2:30.89  2:34.25    
        1:14.81  2:34.25 (1:19.44)                    
 5 Stankiewicz, Christopher 14 SDS-PV          NT  2:34.28    
        1:16.56  2:34.28 (1:17.72)                    
 6 Quinn, Hugh C       13 AAC-PV        2:41.53  2:37.63    
        1:17.64  2:37.63 (1:19.99)                    
 7 Buggy, John M       14 CUBU-PV          NT  2:39.85    
        1:18.58  2:39.85 (1:21.27)                    
 8 McGann, Malachy      13 CUBU-PV       2:37.09  2:39.86    
        1:19.14  2:39.86 (1:20.72)                    
 9 Cumberland, Will D    13 CUBU-PV       2:52.35  2:40.84    
        1:19.69  2:40.84 (1:21.15)                    
 10 Jackson, Chase A     13 CUBU-PV       2:45.91  2:41.55    
        1:18.84  2:41.55 (1:22.71)                    
 11 Murphy, Brendan K     13 CUBU-PV       2:32.09  2:42.15    
        1:19.55  2:42.15 (1:22.60)                    
 12 Webb, Connor A      14 CUBU-PV       2:34.80  2:43.07    
        1:19.87  2:43.07 (1:23.20)                    
 13 Nirenberg, Jared E    14 CUBU-PV          NT  2:43.45    
        1:21.00  2:43.45 (1:22.45)                    
 14 Mardi, Kevin A      14 CUBU-PV          NT  2:45.97    
        1:20.22  2:45.97 (1:25.75)                    
 15 Morrill, Coulter M    14 CUBU-PV       2:42.87  2:46.05    
        1:22.36  2:46.05 (1:23.69)                    
 16 Healey, Matthew L     14 OCCS-PV          NT  2:47.62    
        1:23.63  2:47.62 (1:23.99)                    
 17 Cole, Carter C      14 CUBU-PV       2:44.76  2:48.45    
        1:21.66  2:48.45 (1:26.79)                    
 18 Brandt, Evan J      13 CUBU-PV       2:51.32  2:51.40    
        1:25.51  2:51.40 (1:25.89)                    
 19 Bergmann, Sean P     13 CUBU-PV       2:59.71  2:51.43    
        1:24.42  2:51.43 (1:27.01)                    
 20 Wang, Richard L      13 CUBU-PV       2:55.23  2:54.59    
        1:26.32  2:54.59 (1:28.27)                    
 21 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       2:52.15  2:54.63    
        1:25.12  2:54.63 (1:29.51)                    
 22 Phan, Kevin H       14 PM-PV           NT  2:54.87    
 23 Goerl, Brett A      14 CUBU-PV          NT  2:56.58    
        1:26.97  2:56.58 (1:29.61)                    
 24 Barclay, Kyle W      13 CUBU-PV       2:56.03  2:57.57    
        1:29.14  2:57.57 (1:28.43)                    
 25 Runner, Sam H       14 FBST-PV       3:02.90  2:57.81    
        1:26.38  2:57.81 (1:31.43)                    
 26 Alexander, Sam D     13 SDS-PV          NT  3:02.14    
        1:29.48  3:02.14 (1:32.66)                    
 27 Reed, Hunter L      14 CUBU-PV       2:59.52  3:03.10    
        1:29.03  3:03.10 (1:34.07)                    
 28 Whittier, Joel D     14 SDS-PV          NT  3:06.96    
        1:34.21  3:06.96 (1:32.75)                    
 29 Do, Derrick H       14 PM-PV           NT  3:07.86    
        1:31.95  3:07.86 (1:35.91)                    
 
Men 13-14 100 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 WU, Timothy Y       13 CUBU-PV       1:14.25  1:16.89    
 2 Stankiewicz, Christopher 14 SDS-PV        1:17.84  1:17.75    
 3 Nguyen, Andrew T     14 CUBU-PV       1:19.48  1:20.77    
 4 Buggy, John M       14 CUBU-PV       1:25.01  1:20.90    
 5 Lin, Jonathan W      14 SDS-PV          NT  1:22.39    
 6 Ambrose, Michael L    14 YORK-PV          NT  1:22.75    
 7 Almand, Brady       14 AAC-PV          NT  1:24.48    
 8 Cranwell III, George E  14 AAC-PV          NT  1:25.21    
 9 Whittier, Joel D     14 SDS-PV        1:30.10  1:27.58    
 10 Healey, Matthew L     14 OCCS-PV          NT  1:27.92    
 11 Gu, Han W         14 PM-PV        1:27.88  1:27.94    
 12 Nicoll, Jake W      13 YORK-PV          NT  1:28.05    
 13 Bhat, Nihar S       14 CUBU-PV       1:25.00  1:28.23    
 14 Turi, Joey R       13 CUBU-PV       1:27.90  1:28.47    
 15 Chen, Nelson Y      13 CUBU-PV       1:27.67  1:28.72    
 16 Koenig, Jared P      14 CUBU-PV       2:12.93  1:29.30    
 17 Sullivan, Phillip M    13 MACH-PV       1:30.52  1:29.44    
 18 Moreno, Matias T     14 AAC-PV        1:35.96  1:29.61    
 19 Hall, Owen C       13 CUBU-PV       1:28.40  1:29.68    
 20 Nguyen, Justin T     14 CUBU-PV       1:28.79  1:30.00    
 21 Rubenstein, David J    13 CUBU-PV       1:28.89  1:30.16    
 22 Bergmann, Sean P     13 CUBU-PV       1:36.35  1:30.69    
 23 Kaylor, Samuel J     14 AAC-PV          NT  1:31.06    
 24 Quinn, Hugh C       13 AAC-PV          NT  1:31.10    
 25 Cole, Carter C      14 CUBU-PV          NT  1:31.51    
 26 Cudahy, Brock J      14 CUBU-PV       1:36.37  1:32.34    
 27 Mazzoccoli, Phil J    13 CUBU-PV       1:32.33  1:32.59    
 28 Rinaldi, Teddy S     13 CUBU-PV       1:31.57  1:33.07    
 29 Tice, Aaron M       14 CUBU-PV       1:36.16  1:33.41    
 30 Denizard, Julian S    14 YORK-PV       1:40.39  1:38.57    
 31 McKeehan, Cooper M    13 CUBU-PV          NT  1:39.66    
 32 Kelly, Michael E     13 Shark Tank-PV    1:42.66  1:41.53    
 33 Alexander, Sam D     13 SDS-PV          NT  1:41.66    
 34 Ly, Taeshin        14 MACH-PV       1:46.35  1:46.62    
 35 Sallade, Jason D     13 CUBU-PV          NT  1:53.33    
 
Men 13-14 200 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tang, Jason J       13 CUBU-PV       2:33.31  2:30.08    
        1:11.09  2:30.08 (1:18.99)                    
 2 Rubenstein, David J    13 CUBU-PV       2:32.12  2:30.68    
        1:13.58  2:30.68 (1:17.10)                    
 3 Lai, Dennis        14 CUBU-PV       2:29.07  2:33.67    
        1:13.34  2:33.67 (1:20.33)                    
 4 Shi, Simon        14 CUBU-PV       2:32.56  2:36.55    
 5 Sison, Emilio O      13 CUBU-PV       2:37.49  2:36.57    
        1:13.40  2:36.57 (1:23.17)                    
 6 Berry, Kevin F      14 CUBU-PV          NT  2:40.31    
        1:17.70  2:40.31 (1:22.61)                    
 7 Nicoll, Jake W      13 YORK-PV       2:48.70  2:42.09    
        1:15.79  2:42.09 (1:26.30)                    
 8 Webb, Connor A      14 CUBU-PV          NT  2:44.56    
        1:17.34  2:44.56 (1:27.22)                    
 9 Goerl, Brett A      14 CUBU-PV          NT  2:51.19    
        1:20.82  2:51.19 (1:30.37)                    
 10 Vissering, Alex E     13 CUBU-PV          NT  2:52.18    
        1:19.81  2:52.18 (1:32.37)                    
 11 Morrill, Coulter M    14 CUBU-PV          NT  2:53.65    
        1:20.85  2:53.65 (1:32.80)                    
 12 Whittier, Joel D     14 SDS-PV          NT  3:02.69    
        1:21.84  3:02.69 (1:40.85)                    
 13 Barclay, Kyle W      13 CUBU-PV          NT  3:03.15    
        1:26.47  3:03.15 (1:36.68)                    
 14 Heaton, Tommy R      13 CUBU-PV       3:06.01  3:07.25    
        1:31.40  3:07.25 (1:35.85)                    
 15 Wang, Richard L      13 CUBU-PV          NT  3:15.78    
        1:32.24  3:15.78 (1:43.54)                    
 16 Ly, Taeshin        14 MACH-PV       3:42.16  3:15.92    
        1:24.85  3:15.92 (1:51.07)                    
 
Men 13-14 400 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Chlopak, Jack L      13 CUBU-PV       5:15.72  5:14.18    
        1:12.55  2:30.00 (1:17.45)  4:05.91 (1:35.91)  5:14.18 (1:08.27)
 2 Lai, Dennis        14 CUBU-PV       5:17.30  5:14.20    
        1:12.38  2:34.67 (1:22.29)  4:02.21 (1:27.54)  5:14.20 (1:11.99)
 3 Tang, Jason J       13 CUBU-PV       5:26.78  5:22.09    
        1:12.03  2:38.09 (1:26.06)  4:09.46 (1:31.37)  5:22.09 (1:12.63)
 4 Fritz, Wyatt M      13 CUBU-PV       5:42.79  5:23.84    
        1:11.88  2:35.80 (1:23.92)  4:10.46 (1:34.66)  5:23.84 (1:13.38)
 5 Vissering, Alex E     13 CUBU-PV       5:20.95  5:36.97    
        1:18.52  2:48.84 (1:30.32)  4:19.60 (1:30.76)  5:36.97 (1:17.37)
 6 Rothstein, Andrew B    13 CUBU-PV       5:57.49  5:44.66    
        1:18.34  2:45.46 (1:27.12)  4:31.66 (1:46.20)  5:44.66 (1:13.00)
 7 Morrill, Coulter M    14 CUBU-PV       5:44.44  5:45.78    
        1:19.21  2:49.35 (1:30.14)  4:28.91 (1:39.56)  5:45.78 (1:16.87)
 8 Heaton, Tommy R      13 CUBU-PV       6:02.21  6:01.70    
        1:27.00  3:00.51 (1:33.51)  4:44.66 (1:44.15)  6:01.70 (1:17.04)
 9 Bhat, Nihar S       14 CUBU-PV          NT  6:03.11    
        1:20.07  2:54.59 (1:34.52)  4:39.70 (1:45.11)  6:03.11 (1:23.41)
 10 Almand, Brady       14 AAC-PV          NT  6:03.59    
        1:23.32  2:59.89 (1:36.57)  4:43.75 (1:43.86)  6:03.59 (1:19.84)
 11 Barclay, Kyle W      13 CUBU-PV          NT  6:10.15    
        1:25.52  2:58.39 (1:32.87)  4:46.08 (1:47.69)  6:10.15 (1:24.07)
 12 Cranwell III, George E  14 AAC-PV          NT  6:16.86    
        1:27.67  3:09.83 (1:42.16)  4:55.13 (1:45.30)  6:16.86 (1:21.73)
 13 Rinaldi, Teddy S     13 CUBU-PV          NT  6:17.62    
        1:34.26  3:13.13 (1:38.87)  4:55.89 (1:42.76)  6:17.62 (1:21.73)
 14 Ly, Taeshin        14 MACH-PV       6:37.21  6:35.11    
        1:29.48  3:03.97 (1:34.49)  5:05.89 (2:01.92)  6:35.11 (1:29.22)
 
Men 15 & Over 100 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tyburski, Max R      22 CUBU-PV        54.56   55.02    
 2 O'Hara, Paul F      16 CUBU-PV        54.26   56.36    
 3 Rude, Evin G       16 CUBU-PV        57.68   56.43    
 4 Dow, Lawrence M      20 AAC-PV         55.48   57.32    
 5 Heilbronner, Brian P   19 CUBU-PV        57.09   58.09    
 6 Chung, James W      16 UN-CU-PV        56.71   58.37    
 7 van Krimpen, Owen     15 CUBU-PV        55.48   58.62    
 8 Kim, John J        17 CUBU-PV        56.86   58.65    
 9 Sundel, Blake A      19 MACH-PV        56.51   58.86    
 10 Chapman, Robert G     17 CUBU-PV        58.68   59.15    
 11 Song, Gregory S      15 CUBU-PV        57.60   59.17    
 12 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV       1:00.27   59.41    
 13 Freck, Jacob E      16 CUBU-PV        58.40   59.46    
 14 Proper, Andrew R     15 CUBU-PV        59.00   59.73    
 15 Kilgallin, Billy T    17 AAC-PV          NT  1:00.00    
 16 Scott, Thomas C      16 CUBU-PV        57.89  1:00.08    
 17 Mac Kinnon, Connor I   15 Shark Tank-PV     59.15  1:00.21    
 18 Tang, Lanson T      16 CUBU-PV       1:01.71  1:00.53    
 19 Shackley, Ian L      16 AAC-PV        1:00.69  1:00.55    
 20 Koenig, Jake M      17 CUBU-PV        57.61  1:00.69    
 21 Lin, Eric H        16 CUBU-PV       1:03.59  1:00.76    
 22 Rudolph, Alex A      18 YORK-PV          NT  1:00.77    
 23 Sogandares, MAC M     15 CUBU-PV        58.69  1:00.96    
 24 Hohman, Andrew J     16 CUBU-PV       1:01.35  1:01.24    
 25 Pastoriza, Stephen J   15 CUBU-PV       1:10.69  1:01.25    
 26 Cumberland, Luke P    15 CUBU-PV        59.76  1:01.55    
 27 Fu, Jason Z        15 UN-CU-PV       1:01.50  1:01.62    
 28 Tiernan, Christian R   16 AAC-PV        1:00.20  1:01.95    
 29 Webb, Zach T       16 CUBU-PV        59.47  1:01.97    
 30 Bessette, Alexander C   17 CUBU-PV        58.02  1:02.08    
 31 Faust, Michael M     16 CUBU-PV       1:01.50  1:02.10    
 32 Desatnick, Joel D     16 CUBU-PV       1:02.67  1:02.42    
 33 Kieler, Reed J      17 CUBU-PV       1:02.72  1:02.73    
 34 Callander, Matthew S   15 MACH-PV        59.47  1:02.80    
 35 Shim, Johann G      18 CUBU-PV        58.92  1:02.87    
 36 MACDONALD, Alex L     16 OCCS-PV       1:01.27  1:02.90    
 37 Fernandez, Nicky     16 AAC-PV        1:06.60  1:03.19    
 38 Shields, Timothy D    17 SDS-PV        1:06.23  1:03.23    
 39 Jessen, Daniel P     17 AAC-PV        1:00.32  1:03.38    
 40 Tucker, Don J       17 CUBU-PV       1:01.00  1:04.10    
 41 Mardi, Cyrus P      16 CUBU-PV          NT  1:04.13    
 42 Danchak, Alexander M   15 CUBU-PV       1:03.95  1:04.15    
 43 O'Doherty, Philip A    16 AAC-PV        1:01.13  1:04.23    
 43 Feichtl, Blake E     16 MACH-PV       1:04.53  1:04.23    
 45 Maranto, Sam J      16 CUBU-PV       1:02.12  1:04.37    
 46 Betzold, Paul W      17 MACH-PV       1:12.28  1:04.80    
 47 Cole V, Lee L       17 CUBU-PV          NT  1:04.87    
 48 Chiang, Justin J     15 CUBU-PV       1:06.19  1:05.13    
 49 Paris, Joseph R      17 Shark Tank-PV    1:02.79  1:05.14    
 50 Crum, Charles H      15 OCCS-PV       1:05.51  1:05.33    
 51 Kosten, Joseph W     16 CUBU-PV          NT  1:05.72    
 52 Grocock, Matthew G    15 SDS-PV        1:06.64  1:06.23    
 53 Billingslea, Jeff S    17 Shark Tank-PV    1:07.06  1:09.23    
 54 Kieler, Lane P      16 CUBU-PV       1:09.83  1:10.43    
 55 McKula, Trey J      15 SDS-PV        1:08.67  1:11.65    
 56 O'Sullivan, Michael M   16 FBST-PV          NT  1:18.58    
 
Men 15 & Over 200 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Rude, Evin G       16 CUBU-PV       2:01.50  2:02.05    
         59.70  2:02.05 (1:02.35)                    
 2 Baird, Graham M      15 CUBU-PV       2:00.34  2:03.30    
        1:00.50  2:03.30 (1:02.80)                    
 3 O'Hara, Paul F      16 CUBU-PV       2:01.26  2:04.37    
        1:00.43  2:04.37 (1:03.94)                    
 4 Song, Gregory S      15 CUBU-PV       2:04.12  2:06.14    
        1:02.34  2:06.14 (1:03.80)                    
 5 van Krimpen, Owen     15 CUBU-PV       2:06.86  2:08.65    
        1:02.68  2:08.65 (1:05.97)                    
 6 Kim, John J        17 CUBU-PV       2:04.38  2:08.77    
        1:03.06  2:08.77 (1:05.71)                    
 7 Scott, Thomas C      16 CUBU-PV       2:05.26  2:09.00    
        1:03.34  2:09.00 (1:05.66)                    
 8 Tang, Lanson T      16 CUBU-PV       2:14.72  2:09.67    
        1:02.13  2:09.67 (1:07.54)                    
 9 Chapman, Robert G     17 CUBU-PV       2:08.67  2:10.47    
        1:04.32  2:10.47 (1:06.15)                    
 9 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV       2:12.26  2:10.47    
        1:04.45  2:10.47 (1:06.02)                    
 11 Fu, Jason Z        15 UN-CU-PV       2:08.67  2:11.43    
        1:03.98  2:11.43 (1:07.45)                    
 12 Shackley, Ian L      16 AAC-PV        2:10.98  2:12.21    
        1:04.75  2:12.21 (1:07.46)                    
 13 Lin, Eric H        16 CUBU-PV       2:15.98  2:12.43    
        1:04.39  2:12.43 (1:08.04)                    
 14 Rudolph, Alex A      18 YORK-PV          NT  2:12.73    
        1:03.83  2:12.73 (1:08.90)                    
 15 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV       2:11.67  2:12.74    
        1:03.76  2:12.74 (1:08.98)                    
 16 Hohman, Andrew J     16 CUBU-PV       2:13.20  2:13.95    
        1:05.13  2:13.95 (1:08.82)                    
 17 Kilgallin, Billy T    17 AAC-PV        2:13.16  2:15.46    
        1:05.86  2:15.46 (1:09.60)                    
 18 Shim, Johann G      18 CUBU-PV       2:18.91  2:16.60    
        1:07.73  2:16.60 (1:08.87)                    
 19 Gorski, Ben R       15 AAC-PV        2:13.11  2:16.77    
        1:03.73  2:16.77 (1:13.04)                    
 20 Faust, Michael M     16 CUBU-PV       2:12.95  2:17.21    
        1:07.06  2:17.21 (1:10.15)                    
 21 Koenig, Jake M      17 CUBU-PV       2:11.67  2:17.26    
        1:05.69  2:17.26 (1:11.57)                    
 22 Webb, Zach T       16 CUBU-PV       2:10.59  2:17.91    
        1:07.86  2:17.91 (1:10.05)                    
 23 McGarry, Cole J      15 CUBU-PV       2:09.86  2:18.07    
        1:06.86  2:18.07 (1:11.21)                    
 24 Sogandares, MAC M     15 CUBU-PV       2:13.99  2:18.67    
        1:06.18  2:18.67 (1:12.49)                    
 25 Cumberland, Luke P    15 CUBU-PV       2:12.87  2:19.10    
        1:07.73  2:19.10 (1:11.37)                    
 26 MACDONALD, Alex L     16 OCCS-PV       2:17.83  2:19.98    
        1:08.54  2:19.98 (1:11.44)                    
 27 Dow, Lawrence M      20 AAC-PV        2:04.78  2:20.55    
        1:05.65  2:20.55 (1:14.90)                    
 28 Kieler, Reed J      17 CUBU-PV       2:20.05  2:22.27    
        1:10.74  2:22.27 (1:11.53)                    
 29 Mac Kinnon, Connor I   15 Shark Tank-PV    2:27.25  2:23.58    
        1:11.44  2:23.58 (1:12.14)                    
 29 Shields, Timothy D    17 SDS-PV          NT  2:23.58    
        1:09.66  2:23.58 (1:13.92)                    
 31 Crum, Charles H      15 OCCS-PV       2:21.38  2:23.79    
        1:09.88  2:23.79 (1:13.91)                    
 32 Glover, Ethan M      15 CUBU-PV          NT  2:23.84    
 33 Chiang, Justin J     15 CUBU-PV       2:28.34  2:25.17    
        1:10.72  2:25.17 (1:14.45)                    
 34 Feichtl, Blake E     16 MACH-PV       2:23.37  2:27.48    
        1:10.60  2:27.48 (1:16.88)                    
 35 Kosten, Joseph W     16 CUBU-PV          NT  2:27.88    
        1:11.79  2:27.88 (1:16.09)                    
 36 McKula, Trey J      15 SDS-PV        2:33.11  2:30.12    
        1:15.02  2:30.12 (1:15.10)                    
 37 Grocock, Matthew G    15 SDS-PV        2:35.03  2:30.55    
        1:11.12  2:30.55 (1:19.43)                    
 38 Paris, Joseph R      17 Shark Tank-PV    2:31.03  2:33.92    
        1:13.46  2:33.92 (1:20.46)                    
 39 Kieler, Lane P      16 CUBU-PV       2:46.43  2:41.91    
        1:15.77  2:41.91 (1:26.14)                    
 -- Billingslea, Jeff S    17 Shark Tank-PV    2:46.42    DFS    
   Declared false start
 
Men 15 & Over 200 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Kim, John J        17 CUBU-PV       2:12.36  2:19.47    
        1:08.06  2:19.47 (1:11.41)                    
 2 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV       2:28.98  2:32.39    
        1:14.86  2:32.39 (1:17.53)                    
 3 van Krimpen, Owen     15 CUBU-PV       2:35.04  2:32.69    
        1:15.49  2:32.69 (1:17.20)                    
 4 Song, Gregory S      15 CUBU-PV       2:35.05  2:32.74    
 5 Cole V, Lee L       17 CUBU-PV       2:31.20  2:33.32    
 6 MACDONALD, Alex L     16 OCCS-PV       2:32.08  2:34.93    
        1:16.35  2:34.93 (1:18.58)                    
 7 Cumberland, Luke P    15 CUBU-PV       2:37.26  2:38.12    
        1:18.10  2:38.12 (1:20.02)                    
 8 Javelosa, Martin C    15 PM-PV        2:42.73  2:41.64    
        1:20.43  2:41.64 (1:21.21)                    
 9 Mardi, Cyrus P      16 CUBU-PV       2:51.24  2:41.98    
        1:19.92  2:41.98 (1:22.06)                    
 10 Proper, Andrew R     15 CUBU-PV       2:35.07  2:42.97    
        1:19.47  2:42.97 (1:23.50)                    
 11 Rodriguez, Francisco E  16 AAC-PV          NT  2:44.07    
        1:21.23  2:44.07 (1:22.84)                    
 12 Fernandez, Nicky     16 AAC-PV          NT  2:49.45    
 -- Bessette, Alexander C   17 CUBU-PV       2:54.37     DQ    
   Head did not break the surface by 15 meters
        1:18.56    DQ (1:26.27)                    
 
Men 15 & Over 100 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Shim, Johann G      18 CUBU-PV       1:09.10  1:14.05    
 2 Desatnick, Joel D     16 CUBU-PV       1:10.95  1:14.26    
 3 Tang, Lanson T      16 CUBU-PV       1:14.21  1:15.00    
 4 Fu, Jason Z        15 UN-CU-PV       1:23.56  1:15.96    
 5 O'Hara, Paul F      16 CUBU-PV       1:15.38  1:16.04    
 6 Chung, James W      16 UN-CU-PV       1:10.07  1:16.36    
 7 Tucker, Don J       17 CUBU-PV       1:10.17  1:16.55    
 8 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV       1:17.30  1:16.73    
 9 Koenig, Jake M      17 CUBU-PV       1:12.43  1:17.06    
 10 Sogandares, MAC M     15 CUBU-PV       1:17.98  1:19.54    
 11 Freck, Jacob E      16 CUBU-PV       1:17.72  1:19.98    
 12 Heilbronner, Brian P   19 CUBU-PV       1:27.85  1:20.42    
 13 Scott, Thomas C      16 CUBU-PV          NT  1:20.69    
 14 Kost, John A       15 PM-PV        1:19.82  1:20.77    
 15 Kilgallin, Billy T    17 AAC-PV          NT  1:21.10    
 16 Feichtl, Blake E     16 MACH-PV       1:22.73  1:21.73    
 17 Cole V, Lee L       17 CUBU-PV          NT  1:22.67    
 18 Betzold, Paul W      17 MACH-PV          NT  1:23.03    
 19 Gorski, Ben R       15 AAC-PV        1:21.41  1:23.59    
 20 Maranto, Sam J      16 CUBU-PV       1:22.07  1:24.21    
 21 Jessen, Daniel P     17 AAC-PV        1:21.82  1:24.46    
 22 Paris, Joseph R      17 Shark Tank-PV    1:24.57  1:24.56    
 23 Bessette, Alexander C   17 CUBU-PV       1:27.41  1:25.01    
 24 Glover, Ethan M      15 CUBU-PV          NT  1:26.29    
 25 Fernandez, Nicky     16 AAC-PV        1:38.82  1:26.32    
 26 Kieler, Reed J      17 CUBU-PV       1:28.14  1:26.58    
 27 Kosten, Joseph W     16 CUBU-PV          NT  1:26.80    
 28 Danchak, Alexander M   15 CUBU-PV       1:28.48  1:27.08    
 29 Mac Kinnon, Connor I   15 Shark Tank-PV    1:29.55  1:27.81    
 30 O'Sullivan, Michael M   16 FBST-PV          NT  1:28.17    
 31 Kieler, Lane P      16 CUBU-PV       1:29.15  1:28.45    
 32 Chiang, Justin J     15 CUBU-PV       1:26.90  1:28.78    
 33 O'Doherty, Philip A    16 AAC-PV          NT  1:29.15    
 34 McKula, Trey J      15 SDS-PV        1:32.85  1:30.12    
 35 McCrone, Sean J      17 PM-PV           NT  1:30.38    
 36 Shields, Timothy D    17 SDS-PV          NT  1:34.26    
 37 Billingslea, Jeff S    17 Shark Tank-PV    1:37.66  1:37.37    
 
Men 15 & Over 200 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 McGarry, Cole J      15 CUBU-PV       2:15.02  2:25.50    
        1:07.77  2:25.50 (1:17.73)                    
 2 Dickens, Jake W      15 CUBU-PV       2:19.73  2:28.65    
        1:10.23  2:28.65 (1:18.42)                    
 3 Callander, Matthew S   15 MACH-PV          NT  2:31.07    
        1:10.70  2:31.07 (1:20.37)                    
 4 Javelosa, Martin C    15 PM-PV        2:45.32  2:36.69    
        1:17.56  2:36.69 (1:19.13)                    
 4 Shackley, Ian L      16 AAC-PV        2:36.71  2:36.69    
        1:17.10  2:36.69 (1:19.59)                    
 6 Tiernan, Christian R   16 AAC-PV        2:34.45  2:39.94    
        1:15.20  2:39.94 (1:24.74)                    
 7 Rodriguez, Francisco E  16 AAC-PV          NT  2:57.98    
        1:18.89  2:57.98 (1:39.09)                    
 -- Maranto, Sam J      16 CUBU-PV       2:34.63     DQ    
   Alternating Kick
        1:12.96    DQ (1:24.58)                    
 -- Baird, Graham M      15 CUBU-PV       2:16.40     DQ    
   Head did not break the surface by 15 meters
        1:04.25    DQ (1:14.01)                    
 
Men 15 & Over 400 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Rude, Evin G       16 CUBU-PV       4:59.26  4:54.76    
        1:06.98  2:22.92 (1:15.94)  3:51.27 (1:28.35)  4:54.76 (1:03.49)
 2 Chung, James W      16 UN-CU-PV       4:51.53  5:13.56    
        1:10.11  2:33.92 (1:23.81)  4:03.24 (1:29.32)  5:13.56 (1:10.32)
 3 McGarry, Cole J      15 CUBU-PV       5:20.57  5:22.54    
        1:09.74  2:35.69 (1:25.95)  4:05.60 (1:29.91)  5:22.54 (1:16.94)
 4 Dickens, Jake W      15 CUBU-PV       5:24.49  5:29.21    
        1:13.30  2:36.72 (1:23.42)  4:17.07 (1:40.35)  5:29.21 (1:12.14)
 5 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV       5:44.06  5:32.54    
        1:14.07  2:41.11 (1:27.04)  4:19.20 (1:38.09)  5:32.54 (1:13.34)
 6 McCrone, Sean J      17 PM-PV           NT  5:33.20    
        1:14.86  2:36.48 (1:21.62)  4:18.55 (1:42.07)  5:33.20 (1:14.65)
 7 Kost, John A       15 PM-PV        5:37.93  5:37.38    
        1:24.78  2:50.49 (1:25.71)  4:21.46 (1:30.97)  5:37.38 (1:15.92)
 8 Glover, Ethan M      15 CUBU-PV          NT  5:38.88    
        1:16.34  2:42.82 (1:26.48)  4:20.72 (1:37.90)  5:38.88 (1:18.16)
 9 Javelosa, Martin C    15 PM-PV        6:08.77  5:40.25    
        1:15.22  2:43.24 (1:28.02)  4:24.24 (1:41.00)  5:40.25 (1:16.01)
 10 Rodriguez, Francisco E  16 AAC-PV          NT  5:45.58    
         18.07               4:25.29 ( )  5:45.58 (1:20.29)
 -- Gorski, Ben R       15 AAC-PV        5:35.54    DFS    
   Declared false start - Misc