PVS Long Course 1

Hosted by Machine Aquatics
Lee District RECenter
June 10, 2012

Sanction # PVS-12-69

 
Women 10 & Under 50 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Fischer, Maya       10 CUBU-PV        32.17   31.32    
 2 Artis, Lauren A      10 CUBU-PV        36.11   33.85    
 3 Sun, Hanna D        9 UN-CU-PV        36.31   34.63    
 4 Shupp, Allison N     10 CUBU-PV        36.17   35.05    
 5 Johnson, Kendall G    10 Shark Tank-PV     37.08   35.56    
 6 Galbraith, Darby E     9 MACH-PV        37.94   36.38    
 7 Ayala, Emmalee V      9 CUBU-PV        39.71   36.53    
 8 Tuttle, Annie D      10 CUBU-PV          NT   37.04    
 9 Santee, Olivia M     10 CUBU-PV          NT   38.17    
 10 Haast, Mikaela A     10 CUBU-PV        37.12   38.46    
 11 Fox, Tyler E        9 CUBU-PV          NT   38.81    
 12 Shinaishin, Leila S    9 CUBU-PV        41.15   39.01    
 13 Prall, Mackenzie S    10 AAC-PV         42.49   39.13    
 14 Soltis, Madeline N     9 CUBU-PV          NT   39.45    
 15 Keegan, Alissa F      8 CUBU-PV          NT   39.87    
 16 Niles, Katharine F    10 CUBU-PV        37.08   40.19    
 17 Bonifas, Madeline J    10 CUBU-PV          NT   40.42    
 18 Friedman, Ella Rose    9 Shark Tank-PV     40.68   40.52    
 19 Meisner, Grace R     10 CUBU-PV          NT   40.80    
 20 Perine, Hannah E     10 FBST-PV          NT   41.12    
 21 Slabaugh, Anne D      9 CUBU-PV          NT   41.50    
 22 Wool, Emma S       10 Cubu-PV        48.84   41.59    
 23 Li, Jennifer J      10 CUBU-PV        42.97   41.73    
 24 Blest, McKENNA J     10 CUBU-PV        41.18   41.74    
 25 Qian, Helen        10 CUBU-PV        43.30   41.93    
 26 Ljuba, Manda E      10 FBST-PV        44.53   42.08    
 27 Jordan, Emily M      10 CUBU-PV        40.85   42.19    
 28 Bowden, Audrey M     10 Shark Tank-PV     39.43   42.63    
 28 Sowers, Isabelle H    10 CUBU-PV          NT   42.63    
 30 Waclawski, Katelynn S   8 MACH-PV          NT   43.18    
 31 Shi, Margaret H      8 CUBU-PV        45.36   43.44    
 32 Peren, Isabelle N     9 CUBU-PV          NT   43.55    
 33 Makin, Taylor A      10 CUBU-PV        40.40   45.08    
 34 Drake, Halle M      10 CUBU-PV        43.83   45.56    
 35 Yang, Helena F      10 CUBU-PV        43.43   45.65    
 36 Madison, Lori Anne C    6 OCCS-PV        47.35   46.63    
 37 Oglesby, Morgan D     9 CUBU-PV          NT   46.93    
 38 Li, Jacqueline J      9 CUBU-PV          NT   47.60    
 39 Riemenschneider, Jessica 10 CUBU-PV          NT   47.63    
 40 Mei, Sabrina J       9 CUBU-PV          NT   48.12    
 41 McMillan, Kelli P     8 CUBU-PV          NT   49.06    
 42 Shahin, Dani Y       9 Shark Tank-PV       NT   49.68    
 43 Blest, Mairenn R      8 CUBU-PV        51.42   50.44    
 44 Boman, Cathy        9 CUBU-PV          NT   50.99    
 
Women 10 & Under 400 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sun, Hanna D        9 UN-CU-PV       5:44.70  5:41.11    
        1:22.47  2:51.00 (1:28.53)  4:19.43 (1:28.43)  5:41.11 (1:21.68)
 2 Artis, Lauren A      10 CUBU-PV          NT  6:14.75    
        1:26.31  3:03.59 (1:37.28)  4:41.78 (1:38.19)  6:14.75 (1:32.97)
 3 Santee, Olivia M     10 CUBU-PV          NT  6:40.05    
        1:32.30  3:14.13 (1:41.83)  4:57.90 (1:43.77)  6:40.05 (1:42.15)
 4 Ayala, Emmalee V      9 CUBU-PV          NT  6:40.38    
        1:32.87  3:18.76 (1:45.89)  5:03.59 (1:44.83)  6:40.38 (1:36.79)
 5 Hosseini, Kayla A     9 CUBU-PV          NT  6:57.00    
        1:36.03  3:24.47 (1:48.44)  5:12.39 (1:47.92)  6:57.00 (1:44.61)
 6 Cudahy, Aidan-Claire   10 CUBU-PV          NT  7:05.92    
        1:38.21  3:26.89 (1:48.68)  5:17.93 (1:51.04)  7:05.92 (1:47.99)
 7 Hoffman, Alanna R     10 CUBU-PV          NT  7:18.66    
        1:42.19  3:34.41 (1:52.22)  5:27.91 (1:53.50)  7:18.66 (1:50.75)
 8 Buswell, Amelia K     9 CUBU-PV          NT  7:46.06    
        1:51.10  3:52.09 (2:00.99)  5:50.65 (1:58.56)  7:46.06 (1:55.41)
 
Women 10 & Under 100 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Fischer, Maya       10 CUBU-PV       1:26.96  1:24.12    
 2 Harter, Abigail E     10 CUBU-PV       1:29.06  1:29.66    
 3 Wang, Autumn X      10 CUBU-PV       1:40.56  1:31.14    
 4 Lindsey, Kai V      10 CUBU-PV          NT  1:33.04    
 5 Wang, Sophia S      10 CUBU-PV       1:47.89  1:34.33    
 6 McGrath, Eleanor L    10 CUBU-PV       1:37.05  1:34.47    
 7 Galbraith, Darby E     9 MACH-PV       1:36.03  1:34.97    
 8 Forbes, Dayonnah A    10 CUBU-PV       1:41.79  1:35.45    
 9 Haast, Mikaela A     10 CUBU-PV       1:51.54  1:37.80    
 10 Prall, Mackenzie S    10 AAC-PV        1:42.18  1:39.72    
 11 Tuttle, Annie D      10 CUBU-PV          NT  1:39.74    
 12 Blest, McKENNA J     10 CUBU-PV       1:43.38  1:41.79    
 13 Qian, Helen        10 CUBU-PV          NT  1:42.35    
 14 Bowden, Audrey M     10 Shark Tank-PV    1:42.84  1:42.96    
 15 Friedman, Ella Rose    9 Shark Tank-PV    1:45.26  1:43.65    
 16 Fox, Tyler E        9 CUBU-PV       1:46.21  1:43.89    
 17 Slabaugh, Anne D      9 CUBU-PV          NT  1:44.19    
 18 Meisner, Grace R     10 CUBU-PV       1:49.62  1:46.00    
 19 Makin, Taylor A      10 CUBU-PV          NT  1:46.26    
 20 Soltis, Madeline N     9 CUBU-PV          NT  1:47.29    
 21 Sowers, Isabelle H    10 CUBU-PV       1:58.09  1:47.49    
 21 Li, Jennifer J      10 CUBU-PV       2:16.99  1:47.49    
 23 Shupp, Allison N     10 CUBU-PV          NT  1:48.07    
 24 Wong, Melinda J      8 CUBU-PV          NT  1:49.32    
 25 Johnson, Caitlin A    10 CUBU-PV       1:46.63  1:49.88    
 26 Hoffman, Alanna R     10 CUBU-PV          NT  1:50.57    
 27 Peren, Isabelle N     9 CUBU-PV          NT  1:50.69    
 28 Shi, Margaret H      8 CUBU-PV       1:54.84  1:50.74    
 29 Perine, Hannah E     10 FBST-PV          NT  1:51.19    
 30 Pettiford, Jordyn A    10 CUBU-PV          NT  1:51.92    
 31 Ljuba, Manda E      10 FBST-PV       2:01.81  1:52.33    
 32 Drake, Halle M      10 CUBU-PV          NT  1:54.04    
 33 Madison, Lori Anne C    6 OCCS-PV       1:56.24  1:57.07    
 34 Boman, Cathy        9 CUBU-PV          NT  2:04.29    
 35 Li, Jacqueline J      9 CUBU-PV          NT  2:04.78    
 36 Shahin, Dani Y       9 Shark Tank-PV       NT  2:06.72    
 37 McMillan, Kelli P     8 CUBU-PV          NT  2:17.18    
 
Women 10 & Under 50 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Wang, Sophia S      10 CUBU-PV        48.65   46.50    
 2 Sun, Hanna D        9 UN-CU-PV        47.89   46.84    
 3 Artis, Lauren A      10 CUBU-PV        53.61   49.18    
 4 Niles, Katharine F    10 CUBU-PV        52.38   49.76    
 5 Johnson, Kendall G    10 Shark Tank-PV     51.44   49.78    
 6 Tuttle, Annie D      10 CUBU-PV        51.46   50.84    
 7 Wang, Autumn X      10 CUBU-PV        55.33   51.31    
 8 Johnson, Caitlin A    10 CUBU-PV          NT   52.85    
 9 Li, Jennifer J      10 CUBU-PV        54.48   53.12    
 10 Bowden, Audrey M     10 Shark Tank-PV     53.23   53.69    
 11 Peren, Isabelle N     9 CUBU-PV          NT   53.94    
 12 Pinnamaneni, Srija    10 CUBU-PV          NT   54.45    
 13 Ljuba, Manda E      10 FBST-PV       1:04.10   54.63    
 14 Soltis, Madeline N     9 CUBU-PV          NT   54.81    
 15 Riemenschneider, Jessica 10 CUBU-PV        51.92   55.32    
 16 Wool, Emma S       10 Cubu-PV          NT   55.69    
 17 Bonifas, Madeline J    10 CUBU-PV        57.32   55.71    
 18 Jordan, Emily M      10 CUBU-PV        55.89   56.06    
 19 Keegan, Alissa F      8 CUBU-PV        56.18   56.15    
 19 Ayala, Emmalee V      9 CUBU-PV        56.89   56.15    
 21 Davisson, Erin G     10 CUBU-PV        58.47   56.87    
 22 Friedman, Ella Rose    9 Shark Tank-PV     54.27   57.44    
 23 McMillan, Kelli P     8 CUBU-PV          NT   57.58    
 24 Shi, Margaret H      8 CUBU-PV       1:00.88   57.63    
 24 Wong, Melinda J      8 CUBU-PV          NT   57.63    
 26 Shinaishin, Leila S    9 CUBU-PV        56.38   57.84    
 27 Drake, Halle M      10 CUBU-PV        58.18   58.02    
 28 Makin, Taylor A      10 CUBU-PV        57.06   58.65    
 29 Qian, Helen        10 CUBU-PV        57.60   59.13    
 30 Smith, Sade S       10 CUBU-PV       1:02.66  1:00.78    
 31 Yang, Helena F      10 CUBU-PV       1:01.67  1:01.00    
 32 Slabaugh, Anne D      9 CUBU-PV          NT  1:01.07    
 33 Madison, Lori Anne C    6 OCCS-PV          NT  1:01.24    
 34 Sowers, Isabelle H    10 CUBU-PV       1:05.50  1:02.33    
 35 Li, Jacqueline J      9 CUBU-PV          NT  1:02.79    
 36 Shahin, Dani Y       9 Shark Tank-PV       NT  1:03.54    
 37 Blest, Mairenn R      8 CUBU-PV          NT  1:03.80    
 38 Boman, Cathy        9 CUBU-PV          NT  1:05.41    
 39 Brotherton, Michaela D  10 CUBU-PV       1:00.04  1:05.43    
 40 Perine, Hannah E     10 FBST-PV          NT  1:05.51    
 41 Oglesby, Morgan D     9 CUBU-PV          NT  1:06.03    
 42 Waclawski, Katelynn S   8 MACH-PV          NT  1:06.12    
 43 Mei, Sabrina J       9 CUBU-PV          NT  1:07.00    
 
Women 10 & Under 100 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Fischer, Maya       10 CUBU-PV       1:26.00  1:25.52    
 2 Harter, Abigail E     10 CUBU-PV       1:41.14  1:31.11    
 3 McGrath, Eleanor L    10 CUBU-PV       1:34.78  1:36.62    
 4 Lindsey, Kai V      10 CUBU-PV          NT  1:41.48    
 5 Johnson, Kendall G    10 Shark Tank-PV    1:54.22  1:42.03    
 6 Wang, Sophia S      10 CUBU-PV       2:03.89  1:43.93    
 7 Santee, Olivia M     10 CUBU-PV          NT  1:45.33    
 8 Pettiford, Jordyn A    10 CUBU-PV          NT  1:46.32    
 9 Brotherton, Michaela D  10 CUBU-PV          NT  1:46.99    
 10 Davisson, Erin G     10 CUBU-PV          NT  1:48.80    
 11 Pinnamaneni, Srija    10 CUBU-PV          NT  1:50.59    
 12 Cudahy, Aidan-Claire   10 CUBU-PV       2:02.89  1:51.20    
 13 Forbes, Dayonnah A    10 CUBU-PV       1:53.94  1:54.85    
 14 Haast, Mikaela A     10 CUBU-PV          NT  1:56.52    
 15 Hosseini, Kayla A     9 CUBU-PV          NT  1:56.82    
 16 Yang, Helena F      10 CUBU-PV          NT  1:58.70    
 17 Smith, Sade S       10 CUBU-PV       2:10.26  2:03.05    
 18 Mei, Sabrina J       9 CUBU-PV          NT  2:08.25    
 19 Bonifas, Madeline J    10 CUBU-PV          NT  2:14.24    
 
Women 10 & Under 200 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Harter, Abigail E     10 CUBU-PV       3:18.64  3:12.29    
        1:32.59  3:12.29 (1:39.70)                    
 2 Niles, Katharine F    10 CUBU-PV          NT  3:28.63    
        1:44.02  3:28.63 (1:44.61)                    
 3 Lindsey, Kai V      10 CUBU-PV          NT  3:30.14    
        1:44.23  3:30.14 (1:45.91)                    
 4 Shupp, Allison N     10 CUBU-PV          NT  3:30.51    
        1:44.69  3:30.51 (1:45.82)                    
 5 Davisson, Erin G     10 CUBU-PV       3:40.38  3:33.86    
        1:45.73  3:33.86 (1:48.13)                    
 6 Pinnamaneni, Srija    10 CUBU-PV          NT  3:38.69    
        1:46.16  3:38.69 (1:52.53)                    
 7 Brotherton, Michaela D  10 CUBU-PV       4:04.78  3:38.79    
        1:40.50  3:38.79 (1:58.29)                    
 8 Cudahy, Aidan-Claire   10 CUBU-PV          NT  3:44.52    
        1:51.63  3:44.52 (1:52.89)                    
 9 Forbes, Dayonnah A    10 CUBU-PV          NT  3:48.96    
        1:50.98  3:48.96 (1:57.98)                    
 10 Meisner, Grace R     10 CUBU-PV          NT  3:49.58    
        1:50.71  3:49.58 (1:58.87)                    
 11 Hosseini, Kayla A     9 CUBU-PV          NT  3:49.61    
        1:50.48  3:49.61 (1:59.13)                    
 12 Blest, McKENNA J     10 CUBU-PV       3:52.16  3:49.85    
        1:53.35  3:49.85 (1:56.50)                    
 13 Wong, Melinda J      8 CUBU-PV          NT  3:49.95    
        1:54.46  3:49.95 (1:55.49)                    
 14 Wool, Emma S       10 Cubu-PV          NT  3:50.14    
        1:52.60  3:50.14 (1:57.54)                    
 15 Fox, Tyler E        9 CUBU-PV          NT  3:50.73    
        1:54.97  3:50.73 (1:55.76)                    
 16 Hoffman, Alanna R     10 CUBU-PV          NT  3:51.12    
        1:53.82  3:51.12 (1:57.30)                    
 17 Keegan, Alissa F      8 CUBU-PV          NT  3:52.38    
        1:55.71  3:52.38 (1:56.67)                    
 18 Johnson, Caitlin A    10 CUBU-PV          NT  3:54.31    
        1:52.53  3:54.31 (2:01.78)                    
 19 Pettiford, Jordyn A    10 CUBU-PV          NT  3:56.86    
        1:52.09  3:56.86 (2:04.77)                    
 20 Prall, Mackenzie S    10 AAC-PV        4:11.66  3:59.65    
        1:56.96  3:59.65 (2:02.69)                    
 21 Smith, Sade S       10 CUBU-PV       4:18.59  4:11.26    
        2:02.71  4:11.26 (2:08.55)                    
 22 Blest, Mairenn R      8 CUBU-PV          NT  4:13.18    
        2:04.09  4:13.18 (2:09.09)                    
 23 Riemenschneider, Jessica 10 CUBU-PV       4:23.81  4:19.30    
        2:14.33  4:19.30 (2:04.97)                    
 -- Waclawski, Katelynn S   8 MACH-PV          NT     DQ    
   Shoulders not at or past vertical towards breast off the wall - fly
        2:03.86                              
 
Women 11-12 50 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Mathis, Sydney M     12 CUBU-PV        29.70   29.16    
 2 Eksteen, Sinead      11 CUBU-PV        29.93   29.23    
 3 French, Olivia R     12 CUBU-PV        33.25   30.61    
 4 Holp, Rachael A      12 MACH-PV        31.45   30.91    
 5 Gent, Grace E       12 CUBU-PV        31.73   31.00    
 6 Zhang, Gabrielle     11 CUBU-PV        31.57   31.36    
 7 Qian, Lydia A       12 CUBU-PV        32.35   31.57    
 8 Michaels, Neave A     12 CUBU-PV          NT   31.60    
 9 Matthias, Brooke D    12 CUBU-PV        31.01   31.69    
 10 Martin, Jenna M      11 FBST-PV        33.21   32.09    
 11 Damskey, Katia E     12 CUBU-PV        32.27   32.24    
 12 Gemond, Genevieve M    12 CUBU-PV        32.45   32.32    
 13 Grillo, Abigail B     12 FBST-PV        32.17   32.40    
 14 Brown, Anna M       12 CUBU-PV          NT   32.51    
 15 Torres, Nicole      12 CUBU-PV        33.29   33.02    
 16 Byrnes, Julia M      11 CUBU-PV        32.74   33.03    
 17 Reverte, Claudia L    11 UN-CU-PV        33.88   33.07    
 18 McKinley, Sophie M    12 CUBU-PV        32.51   33.21    
 19 Geary, Kaitlin R     11 CUBU-PV        32.59   33.22    
 20 Nguyen, Caitlin U     12 MACH-PV        34.01   33.53    
 21 Whitaker, Peyton A    11 CUBU-PV          NT   33.54    
 22 Whang, Lucy T       11 YORK-PV        32.63   33.63    
 23 Price, Maggie L      11 AAC-PV         34.68   33.74    
 24 Liu, Miranda       11 CUBU-PV        43.19   33.75    
 24 Rakotoarisoa, Maya V   11 Shark Tank-PV     33.46   33.75    
 26 Lawless, Megan P     12 CUBU-PV        37.28   33.83    
 27 Wimbish, Kate R      12 FBST-PV        35.93   33.98    
 28 Reilly, Sophie R     11 CUBU-PV        32.85   34.00    
 29 Ridgeway, Ellie J     12 AAC-PV          NT   34.01    
 30 Keller, Layan M      11 CUBU-PV        34.68   34.27    
 31 Maranto, Molly C     12 CUBU-PV        33.92   34.32    
 32 Liu, Meilun        12 CUBU-PV          NT   34.45    
 33 Park, Alaina V      11 Shark Tank-PV     35.44   34.54    
 34 Dzierski, Lauren M    12 Shark Tank-PV     34.76   34.57    
 35 Emanuel, Caroline J    11 AAC-PV         37.25   34.73    
 36 Nguyen, Claire P     11 CUBU-PV        37.78   34.75    
 37 Waterman, Alecia N    12 CUBU-PV        36.13   34.90    
 38 Peny, Claire M      11 OCCS-PV          NT   35.01    
 39 Waisanen, Torii C     11 CUBU-PV        35.12   35.04    
 40 Crowe, Ellie W      12 MAKO-PV          NT   35.17    
 41 Ly, Becca B        11 Shark Tank-PV     34.79   35.67    
 42 Artley, Sophia L     11 MACH-PV        36.85   35.71    
 43 Levy, Amanda N      11 CUBU-PV        36.19   35.81    
 44 Little, Katie E      11 Shark Tank-PV     36.49   36.05    
 45 Webster, Julianna R    11 CUBU-PV        35.70   36.13    
 46 Harris, Lily J      11 FBST-PV        34.59   36.35    
 47 Williams, Halle K     11 CUBU-PV        36.12   36.55    
 48 Murphy, Brianna K     11 CUBU-PV        37.47   36.62    
 49 Cochran, Lexi D      12 CUBU-PV          NT   36.85    
 50 Owens, Caroline G     12 CUBU-PV        40.53   36.96    
 51 Nagle, Alyssa M      11 MACH-PV        35.95   37.27    
 52 Lind, Alexandra O     11 CUBU-PV          NT   37.41    
 53 Andrews, Catherine J   12 CUBU-PV          NT   37.64    
 54 Neas, Maria B       12 CUBU-PV          NT   37.91    
 55 Kislovskiy, Olya     11 CUBU-PV          NT   37.94    
 56 Mastropaolo, Megan P   11 CUBU-PV          NT   38.19    
 57 Gunther, Liza M      12 CUBU-PV        37.21   38.34    
 58 Han, Elaine Y       11 CUBU-PV        39.46   38.43    
 59 Rampf, Emma P       11 CUBU-PV          NT   38.99    
 60 Waclawski, Mary E     11 MACH-PV          NT   39.43    
 61 Gordon, Keara A      11 MACH-PV        39.09   39.45    
 62 Pham, Crystal T      12 Shark Tank-PV       NT   39.82    
 63 Lundy, Elizabeth H    11 AAC-PV         41.71   39.93    
 64 Powell, Morgan S     11 FBST-PV          NT   40.80    
 65 NewRingeisen, Erin M   12 CUBU-PV          NT   41.18    
 66 Halpert, Eden J      11 CUBU-PV          NT   41.64    
 67 Bakir, Aiyah D      11 Shark Tank-PV     39.32   42.40    
 68 Wang, Kelley       11 CUBU-PV          NT   42.88    
 69 Schulman, Jenna M     11 CUBU-PV          NT   43.27    
 -- Foster, Shannon E     12 AAC-PV         34.96     DQ    
   False start
 
Women 11-12 400 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Clabeaux, Jacquee R    12 YORK-PV       4:59.57  4:57.98    
        1:07.56  2:21.42 (1:13.86)  3:39.34 (1:17.92)  4:57.98 (1:18.64)
 2 Catron, Sydney M     12 CUBU-PV       5:06.26  5:04.91    
        1:11.42  2:28.28 (1:16.86)  3:47.40 (1:19.12)  5:04.91 (1:17.51)
 3 Harrington, Sydney A   11 CUBU-PV       5:50.99  5:13.72    
        1:14.90  2:34.66 (1:19.76)  3:54.99 (1:20.33)  5:13.72 (1:18.73)
 4 Byrnes, Julia M      11 CUBU-PV       5:14.54  5:17.64    
        1:14.49  2:35.35 (1:20.86)  3:57.00 (1:21.65)  5:17.64 (1:20.64)
 5 MACK, Katie G       11 CUBU-PV       5:37.50  5:19.48    
        1:13.50  2:35.27 (1:21.77)  3:57.65 (1:22.38)  5:19.48 (1:21.83)
 6 Reilly, Sophie R     11 CUBU-PV       6:11.18  5:25.33    
        1:17.88  2:43.33 (1:25.45)  4:06.24 (1:22.91)  5:25.33 (1:19.09)
 7 Sotirova, Militsa A    12 CUBU-PV          NT  5:28.86    
        1:21.84  2:44.92 (1:23.08)  4:11.42 (1:26.50)  5:28.86 (1:17.44)
 8 Price, Maggie L      11 AAC-PV          NT  5:31.77    
        1:19.24  2:42.82 (1:23.58)  4:07.46 (1:24.64)  5:31.77 (1:24.31)
 9 Emanuel, Caroline J    11 AAC-PV        5:56.51  5:38.67    
        1:20.14  2:46.82 (1:26.68)  4:13.29 (1:26.47)  5:38.67 (1:25.38)
 10 Torres, Nicole      12 CUBU-PV          NT  5:48.31    
        1:23.00  2:50.66 (1:27.66)  4:19.40 (1:28.74)  5:48.31 (1:28.91)
 11 Jin, Caroline L      11 CUBU-PV       6:10.91  5:50.87    
        1:21.29  2:50.54 (1:29.25)  4:21.78 (1:31.24)  5:50.87 (1:29.09)
 12 Touve, Jessica L     12 CUBU-PV       6:11.94  5:52.72    
        1:23.93  2:51.13 (1:27.20)  4:21.14 (1:30.01)  5:52.72 (1:31.58)
 13 Levy, Amanda N      11 CUBU-PV       5:57.89  5:53.25    
        1:23.46  2:54.59 (1:31.13)  4:26.86 (1:32.27)  5:53.25 (1:26.39)
 14 Damskey, Katia E     12 CUBU-PV          NT  5:57.26    
        1:23.90  2:54.70 (1:30.80)  5:57.26 (3:02.56)          
 15 Lynch, Allyson A     12 CUBU-PV       6:35.78  6:17.04    
        1:26.93  3:03.14 (1:36.21)  4:39.48 (1:36.34)  6:17.04 (1:37.56)
 16 Mwamba, Jasmine C     11 CUBU-PV          NT  6:26.58    
        1:27.14  3:05.12 (1:37.98)  4:47.60 (1:42.48)  6:26.58 (1:38.98)
 17 Dzouenko, Anna M     12 CUBU-PV          NT  6:28.76    
        1:31.29  3:10.29 (1:39.00)  4:49.97 (1:39.68)  6:28.76 (1:38.79)
 18 Du, Kyra S        11 CUBU-PV          NT  6:29.94    
        1:32.66  3:12.84 (1:40.18)  4:54.13 (1:41.29)  6:29.94 (1:35.81)
 
Women 11-12 100 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bayer, Cassidy L     12 CUBU-PV       1:11.96  1:11.73    
 2 Eksteen, Sinead      11 CUBU-PV       1:15.55  1:14.49    
 3 Zhang, Gabrielle     11 CUBU-PV       1:15.79  1:14.63    
 4 McGrath, Olivia B     12 CUBU-PV       1:19.60  1:15.79    
 5 Mathis, Sydney M     12 CUBU-PV       1:20.18  1:16.34    
 6 Matthias, Brooke D    12 CUBU-PV       1:16.27  1:16.86    
 7 Nguyen, Claire P     11 CUBU-PV       1:21.85  1:18.48    
 8 Byrnes, Julia M      11 CUBU-PV       1:19.09  1:18.53    
 9 MACK, Katie G       11 CUBU-PV       1:20.49  1:18.98    
 10 Riddihough, Thiany C   12 CUBU-PV       1:22.27  1:19.61    
 11 Qian, Lydia A       12 CUBU-PV       1:19.01  1:19.63    
 12 FU, Joanne H       12 UN-CU-PV       1:16.78  1:19.82    
 13 Boyer, Francesca M    12 SDS-PV          NT  1:19.96    
 14 Nguyen, Caitlin U     12 MACH-PV       1:20.31  1:20.54    
 15 Grillo, Abigail B     12 FBST-PV       1:22.80  1:21.55    
 16 McKinley, Mia K      12 CUBU-PV       1:25.39  1:22.02    
 17 McKinley, Sophie M    12 CUBU-PV       1:22.33  1:22.09    
 18 Gupton, Madison A     11 CUBU-PV       1:25.97  1:23.91    
 19 Park, Alaina V      11 Shark Tank-PV    1:24.75  1:26.32    
 20 Sotirova, Militsa A    12 CUBU-PV       1:30.16  1:26.55    
 21 Whang, Lucy T       11 YORK-PV       1:26.24  1:26.81    
 22 Webster, Julianna R    11 CUBU-PV       1:35.36  1:27.01    
 23 Martin, Jenna M      11 FBST-PV       1:29.25  1:27.08    
 24 Brown, Anna M       12 CUBU-PV       1:30.70  1:28.23    
 25 Maranto, Molly C     12 CUBU-PV       1:30.77  1:30.44    
 26 Rakotoarisoa, Maya V   11 Shark Tank-PV    1:28.96  1:30.45    
 27 Keller, Layan M      11 CUBU-PV       1:33.93  1:30.62    
 28 Dzierski, Lauren M    12 Shark Tank-PV    1:30.60  1:31.09    
 29 Waisanen, Torii C     11 CUBU-PV       1:33.57  1:31.71    
 30 Geary, Kaitlin R     11 CUBU-PV       1:32.77  1:32.68    
 31 Harris, Lily J      11 FBST-PV       1:35.15  1:32.76    
 32 Touve, Jessica L     12 CUBU-PV       1:44.47  1:33.02    
 33 Marmolejos, Amalia G   11 CUBU-PV       1:29.75  1:34.18    
 34 Dzouenko, Anna M     12 CUBU-PV       1:32.82  1:36.02    
 35 Little, Katie E      11 Shark Tank-PV    1:39.63  1:36.28    
 36 Woodmancy, Kathleen M   12 CUBU-PV       1:33.90  1:37.04    
 37 Andrews, Catherine J   12 CUBU-PV          NT  1:37.27    
 38 Foster, Shannon E     12 AAC-PV        1:33.01  1:37.63    
 39 Gordon, Keara A      11 MACH-PV       1:56.62  1:38.18    
 40 Han, Elaine Y       11 CUBU-PV          NT  1:38.71    
 41 Gunther, Liza M      12 CUBU-PV       1:40.95  1:39.64    
 42 Levy, Amanda N      11 CUBU-PV       1:55.28  1:40.04    
 43 Kislovskiy, Olya     11 CUBU-PV          NT  1:41.70    
 44 Murphy, Brianna K     11 CUBU-PV       1:39.01  1:41.76    
 45 King, Davida L      12 CUBU-PV       1:48.96  1:42.33    
 46 Wang, Kelley       11 CUBU-PV          NT  1:42.71    
 47 Lind, Alexandra O     11 CUBU-PV       1:57.03  1:42.82    
 48 Pham, Crystal T      12 Shark Tank-PV    1:41.97  1:43.12    
 49 Rosebure, Tai A      11 CUBU-PV       2:04.87  1:43.33    
 50 Waclawski, Mary E     11 MACH-PV          NT  1:45.35    
 51 Rampf, Emma P       11 CUBU-PV          NT  1:46.35    
 52 Neas, Maria B       12 CUBU-PV       1:47.59  1:47.73    
 53 Bakir, Aiyah D      11 Shark Tank-PV    1:49.38  1:49.69    
 54 Schulman, Jenna M     11 CUBU-PV          NT  1:55.33    
 55 Halpert, Eden J      11 CUBU-PV          NT  1:57.34    
 56 Powell, Morgan S     11 FBST-PV          NT  2:05.10    
 -- Waterman, Alecia N    12 CUBU-PV       1:49.99     DQ    
   Delay initiating turn after past vertical
 -- Liu, Meilun        12 CUBU-PV          NT     DQ    
   Multiple strokes past vertical at turn
 -- Goerl, Emma G       11 CUBU-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast
 
Women 11-12 50 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Moss, Talia E       11 CUBU-PV        38.69   40.38    
 2 Summers, Elena K     12 MAKO-PV        41.44   40.68    
 3 Michaels, Neave A     12 CUBU-PV          NT   40.69    
 4 Crowe, Ellie W      12 MAKO-PV          NT   43.88    
 5 French, Olivia R     12 CUBU-PV        50.87   43.96    
 6 Owens, Caroline G     12 CUBU-PV        48.16   44.73    
 7 Ly, Becca B        11 Shark Tank-PV     44.20   44.78    
 8 Rakotoarisoa, Maya V   11 Shark Tank-PV     42.37   44.88    
 9 Lawless, Megan P     12 CUBU-PV        45.72   45.33    
 10 Mwamba, Jasmine C     11 CUBU-PV          NT   45.57    
 11 Maranto, Molly C     12 CUBU-PV        47.07   45.87    
 12 Goerl, Emma G       11 CUBU-PV        46.96   46.59    
 13 Park, Alaina V      11 Shark Tank-PV       NT   46.64    
 14 Whitaker, Peyton A    11 CUBU-PV          NT   47.15    
 15 Brown, Anna M       12 CUBU-PV          NT   47.43    
 16 Nguyen, Caitlin U     12 MACH-PV        47.32   47.89    
 17 Wimbish, Kate R      12 FBST-PV        46.55   47.97    
 18 Waterman, Alecia N    12 CUBU-PV        50.39   48.06    
 19 Waisanen, Torii C     11 CUBU-PV        47.65   48.12    
 20 Torres, Nicole      12 CUBU-PV        48.61   48.14    
 21 Nagle, Alyssa M      11 MACH-PV        44.46   48.31    
 22 Han, Elaine Y       11 CUBU-PV        50.87   49.32    
 23 King, Davida L      12 CUBU-PV        50.31   49.50    
 24 Ridgeway, Ellie J     12 AAC-PV          NT   49.57    
 25 Lundy, Elizabeth H    11 AAC-PV          NT   49.93    
 26 Lynch, Allyson A     12 CUBU-PV          NT   49.94    
 27 Waclawski, Mary E     11 MACH-PV          NT   50.06    
 28 Peny, Claire M      11 OCCS-PV          NT   50.87    
 29 Whang, Lucy T       11 YORK-PV        48.41   51.69    
 30 Dzierski, Lauren M    12 Shark Tank-PV     49.11   52.62    
 31 Schulman, Jenna M     11 CUBU-PV          NT   53.18    
 32 Mastropaolo, Megan P   11 CUBU-PV          NT   53.19    
 33 Palmer, Chloe M      11 CUBU-PV          NT   53.57    
 34 Woodmancy, Kathleen M   12 CUBU-PV        51.34   53.76    
 35 Martin, Jenna M      11 FBST-PV        56.53   54.15    
 36 Harris, Lily J      11 FBST-PV        53.26   54.84    
 37 Murphy, Brianna K     11 CUBU-PV        57.03   54.90    
 38 NewRingeisen, Erin M   12 CUBU-PV          NT   55.40    
 39 Neas, Maria B       12 CUBU-PV          NT   56.00    
 40 Gordon, Keara A      11 MACH-PV        55.44   56.15    
 41 Bakir, Aiyah D      11 Shark Tank-PV     56.56   56.39    
 42 Little, Katie E      11 Shark Tank-PV       NT   57.87    
 43 Pham, Crystal T      12 Shark Tank-PV       NT   58.13    
 44 Powell, Morgan S     11 FBST-PV          NT  1:00.25    
 
Women 11-12 200 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bayer, Cassidy L     12 CUBU-PV       3:05.45  3:01.02    
        1:28.32  3:01.02 (1:32.70)                    
 2 Moss, Talia E       11 CUBU-PV          NT  3:06.32    
        1:31.58  3:06.32 (1:34.74)                    
 3 FU, Joanne H       12 UN-CU-PV       3:13.89  3:09.44    
        1:31.51  3:09.44 (1:37.93)                    
 4 Summers, Elena K     12 MAKO-PV       3:28.11  3:14.82    
        1:35.65  3:14.82 (1:39.17)                    
 5 Gent, Grace E       12 CUBU-PV       3:39.28  3:17.64    
        1:33.60  3:17.64 (1:44.04)                    
 6 McKinley, Sophie M    12 CUBU-PV       3:38.04  3:17.89    
        1:36.45  3:17.89 (1:41.44)                    
 7 French, Olivia R     12 CUBU-PV       3:24.75  3:18.74    
        1:37.13  3:18.74 (1:41.61)                    
 8 Webster, Julianna R    11 CUBU-PV          NT  3:23.13    
        1:40.86  3:23.13 (1:42.27)                    
 9 Sotirova, Militsa A    12 CUBU-PV          NT  3:23.74    
        1:38.70  3:23.74 (1:45.04)                    
 10 Emanuel, Caroline J    11 AAC-PV          NT  3:25.25    
        1:40.66  3:25.25 (1:44.59)                    
 11 Nagle, Alyssa M      11 MACH-PV       3:23.06  3:26.02    
        1:40.65  3:26.02 (1:45.37)                    
 12 Cochran, Lexi D      12 CUBU-PV          NT  3:27.01    
        1:39.18  3:27.01 (1:47.83)                    
 13 Ly, Becca B        11 Shark Tank-PV       NT  3:27.74    
        1:37.85  3:27.74 (1:49.89)                    
 14 Artley, Sophia L     11 MACH-PV       3:31.41  3:30.35    
        1:40.62  3:30.35 (1:49.73)                    
 15 Liu, Miranda       11 CUBU-PV          NT  3:30.95    
        1:43.30  3:30.95 (1:47.65)                    
 16 Andrews, Catherine J   12 CUBU-PV          NT  3:37.23    
        1:44.31  3:37.23 (1:52.92)                    
 17 Jin, Caroline L      11 CUBU-PV          NT  3:38.31    
        1:43.63  3:38.31 (1:54.68)                    
 18 Marmolejos, Amalia G   11 CUBU-PV          NT  3:39.07    
        1:46.73  3:39.07 (1:52.34)                    
 19 Foster, Shannon E     12 AAC-PV        3:37.97  3:39.91    
        1:46.96  3:39.91 (1:52.95)                    
 20 Lind, Alexandra O     11 CUBU-PV          NT  3:40.22    
        1:46.77  3:40.22 (1:53.45)                    
 21 Lundy, Elizabeth H    11 AAC-PV          NT  3:45.03    
        1:50.16  3:45.03 (1:54.87)                    
 22 Halpert, Eden J      11 CUBU-PV          NT  3:49.45    
        1:51.11  3:49.45 (1:58.34)                    
 23 Mastropaolo, Megan P   11 CUBU-PV          NT  3:51.54    
        1:52.17  3:51.54 (1:59.37)                    
 24 Palmer, Chloe M      11 CUBU-PV          NT  4:10.42    
        2:02.68  4:10.42 (2:07.74)                    
 
Women 11-12 100 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 FU, Joanne H       12 UN-CU-PV       1:11.02  1:10.80    
 2 Qian, Lydia A       12 CUBU-PV       1:14.25  1:13.34    
 3 Harrington, Sydney A   11 CUBU-PV       1:14.61  1:13.90    
 4 Riddihough, Thiany C   12 CUBU-PV       1:13.40  1:14.50    
 5 McGrath, Olivia B     12 CUBU-PV       1:19.73  1:16.44    
 6 Holp, Rachael A      12 MACH-PV       1:18.87  1:16.74    
 7 Catron, Sydney M     12 CUBU-PV       1:40.78  1:16.90    
 8 Gemond, Genevieve M    12 CUBU-PV       1:21.74  1:17.32    
 9 Reilly, Sophie R     11 CUBU-PV       1:21.63  1:17.94    
 10 Eksteen, Sinead      11 CUBU-PV       1:17.30  1:18.28    
 11 Gupton, Madison A     11 CUBU-PV       1:24.56  1:19.41    
 12 Mathis, Sydney M     12 CUBU-PV       1:20.27  1:21.11    
 13 Boyer, Francesca M    12 SDS-PV          NT  1:21.53    
 14 Grillo, Abigail B     12 FBST-PV       1:23.36  1:22.96    
 15 Damskey, Katia E     12 CUBU-PV       1:26.70  1:22.99    
 16 McKinley, Mia K      12 CUBU-PV       1:22.44  1:23.22    
 17 Moss, Talia E       11 CUBU-PV       1:23.82  1:26.55    
 18 Ridgeway, Ellie J     12 AAC-PV          NT  1:26.63    
 19 Lawless, Megan P     12 CUBU-PV       1:25.20  1:28.06    
 20 Whitaker, Peyton A    11 CUBU-PV       1:21.77  1:28.76    
 21 Peny, Claire M      11 OCCS-PV          NT  1:30.00    
 22 Keller, Layan M      11 CUBU-PV       1:37.20  1:33.18    
 23 Du, Kyra S        11 CUBU-PV          NT  1:33.75    
 24 Mwamba, Jasmine C     11 CUBU-PV       1:36.72  1:37.51    
 25 Williams, Halle K     11 CUBU-PV       1:44.27  1:41.84    
 26 NewRingeisen, Erin M   12 CUBU-PV          NT  1:47.59    
 27 Rosebure, Tai A      11 CUBU-PV       2:08.82  1:49.87    
 28 Wang, Kelley       11 CUBU-PV       1:54.93  1:57.50    
 
Women 11-12 200 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bayer, Cassidy L     12 CUBU-PV       2:29.25  2:30.06    
        1:10.95  2:30.06 (1:19.11)                    
 2 Clabeaux, Jacquee R    12 YORK-PV       2:48.61  2:39.41    
        1:15.83  2:39.41 (1:23.58)                    
 3 Zhang, Gabrielle     11 CUBU-PV       2:43.90  2:40.43    
        1:14.75  2:40.43 (1:25.68)                    
 4 Gemond, Genevieve M    12 CUBU-PV       2:59.32  2:47.83    
        1:19.29  2:47.83 (1:28.54)                    
 5 Gent, Grace E       12 CUBU-PV       2:48.63  2:49.38    
        1:19.49  2:49.38 (1:29.89)                    
 6 Harrington, Sydney A   11 CUBU-PV       2:55.26  2:49.48    
        1:22.81  2:49.48 (1:26.67)                    
 7 McGrath, Olivia B     12 CUBU-PV       2:51.91  2:50.95    
        1:19.39  2:50.95 (1:31.56)                    
 8 Riddihough, Thiany C   12 CUBU-PV       2:49.18  2:50.97    
        1:19.51  2:50.97 (1:31.46)                    
 9 Catron, Sydney M     12 CUBU-PV       3:05.78  2:51.47    
        1:17.22  2:51.47 (1:34.25)                    
 10 Holp, Rachael A      12 MACH-PV       2:55.49  2:52.59    
        1:21.07  2:52.59 (1:31.52)                    
 11 Summers, Elena K     12 MAKO-PV       2:54.76  2:54.35    
        1:23.12  2:54.35 (1:31.23)                    
 12 McKinley, Mia K      12 CUBU-PV       2:55.12  2:55.14    
        1:23.99  2:55.14 (1:31.15)                    
 13 Gupton, Madison A     11 CUBU-PV       2:58.36  2:55.67    
        1:21.97  2:55.67 (1:33.70)                    
 14 Nguyen, Claire P     11 CUBU-PV       2:59.35  2:56.93    
        1:22.70  2:56.93 (1:34.23)                    
 15 Boyer, Francesca M    12 SDS-PV          NT  2:59.13    
        1:24.73  2:59.13 (1:34.40)                    
 16 Reverte, Claudia L    11 UN-CU-PV         NT  3:00.77    
        1:29.57  3:00.77 (1:31.20)                    
 17 Price, Maggie L      11 AAC-PV        3:15.59  3:03.06    
        1:28.03  3:03.06 (1:35.03)                    
 18 Jin, Caroline L      11 CUBU-PV       3:05.33  3:05.33    
 19 Liu, Miranda       11 CUBU-PV       3:15.83  3:11.27    
        1:35.15  3:11.27 (1:36.12)                    
 20 Artley, Sophia L     11 MACH-PV       3:18.86  3:17.38    
        1:37.00  3:17.38 (1:40.38)                    
 21 Marmolejos, Amalia G   11 CUBU-PV       3:10.06  3:18.46    
        1:37.78  3:18.46 (1:40.68)                    
 22 Liu, Meilun        12 CUBU-PV          NT  3:18.78    
        1:37.35  3:18.78 (1:41.43)                    
 23 Geary, Kaitlin R     11 CUBU-PV       3:22.67  3:19.00    
        1:35.01  3:19.00 (1:43.99)                    
 24 Owens, Caroline G     12 CUBU-PV          NT  3:19.94    
        1:41.33  3:19.94 (1:38.61)                    
 25 Du, Kyra S        11 CUBU-PV          NT  3:21.65    
        1:37.07  3:21.65 (1:44.58)                    
 26 Williams, Halle K     11 CUBU-PV          NT  3:28.24    
        1:38.65  3:28.24 (1:49.59)                    
 27 Dzouenko, Anna M     12 CUBU-PV       3:33.05  3:29.18    
        1:42.00  3:29.18 (1:47.18)                    
 28 Goerl, Emma G       11 CUBU-PV          NT  3:29.65    
        1:40.26  3:29.65 (1:49.39)                    
 29 Woodmancy, Kathleen M   12 CUBU-PV       3:22.19  3:31.42    
        1:42.33  3:31.42 (1:49.09)                    
 30 King, Davida L      12 CUBU-PV          NT  3:34.55    
        1:44.84  3:34.55 (1:49.71)                    
 31 Gunther, Liza M      12 CUBU-PV          NT  3:34.67    
        1:44.82  3:34.67 (1:49.85)                    
 32 Kislovskiy, Olya     11 CUBU-PV          NT  3:41.50    
        1:51.94  3:41.50 (1:49.56)                    
 33 Rampf, Emma P       11 CUBU-PV          NT  3:44.91    
        1:51.27  3:44.91 (1:53.64)                    
 -- Cochran, Lexi D      12 CUBU-PV          NT     DQ    
   One hand touch - breast
        1:42.29    DQ (1:40.91)                    
 -- Lynch, Allyson A     12 CUBU-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast - back
        1:36.76    DQ (1:42.59)                    
 -- Rosebure, Tai A      11 CUBU-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast - back
        1:50.71    DQ (1:52.18)                    
 -- Palmer, Chloe M      11 CUBU-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms - fly
        2:12.96    DQ (1:58.09)                    
 
Girls 13-14 50 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Dolan, Suzanne D     14 MACH-PV        27.94   28.55    
 2 Haley, Kelleigh G     14 CUBU-PV        29.46   29.59    
 3 Meilus, Emily V      13 CUBU-PV        29.04   29.71    
 4 Lertlumprasert, Charlie  14 Shark Tank-PV     29.58   29.92    
 5 Knibb, Taylor B      14 SDS-PV         29.77   30.16    
 6 Tillotson, Katie L    14 CUBU-PV        29.19   30.30    
 7 Puskar-Beckett, Allie M  13 UN-CU-PV        29.02   30.34    
 8 Emanuel, Katherine A   14 AAC-PV         30.43   30.43    
 9 Drummond, Olivia C    14 CUBU-PV        31.90   30.67    
 10 Mugnolo, Morgan A     14 CUBU-PV        30.92   30.84    
 11 Bogart, Isabel G     14 CUBU-PV          NT   30.95    
 12 Peren, Amanda M      13 CUBU-PV        31.67   31.03    
 13 Bricker, Jessie A     13 CUBU-PV        31.63   31.10    
 14 Ljuba, Casey N      13 FBST-PV        29.94   31.29    
 15 Cleary, Mia C       14 CUBU-PV        30.28   31.30    
 16 Adams, Emily A      14 CUBU-PV        32.18   31.36    
 17 Murphy, Siobhan M     14 MACH-PV        30.71   31.43    
 18 McFall, Erin M      14 CUBU-PV          NT   31.44    
 19 Shapiro, Frankie R    14 CUBU-PV        31.95   31.49    
 20 Heiss, Sarah L      14 Shark Tank-PV     31.19   31.59    
 21 Pace, Celeste A      13 MACH-PV        31.69   31.72    
 22 Brant, Madeleine M    13 CUBU-PV        31.31   31.81    
 23 Burke, Molly S      14 CUBU-PV        32.03   31.98    
 24 Runde, Izzy M       13 CUBU-PV        32.30   32.00    
 25 Weinstein, Sarah R    14 FBST-PV        30.48   32.06    
 26 Vu, Diane T        14 AAC-PV         36.14   32.09    
 27 McCarty, Maggie R     13 CUBU-PV        32.50   32.10    
 28 Vogel, Elisabeth G    14 OCCS-PV        32.40   32.12    
 29 Moses, Sophia V      14 YORK-PV        32.04   32.25    
 30 Hohman, Natalie S     13 CUBU-PV        33.65   32.29    
 31 Finley, Merilynn E    13 CUBU-PV          NT   32.32    
 32 Evans, Alyssa M      13 CUBU-PV        31.83   32.47    
 32 Montgomery, Rachel L   14 CUBU-PV          NT   32.47    
 34 Lundy, Katherine O    14 AAC-PV         31.58   32.50    
 35 Jin, Catherine S     14 CUBU-PV        32.30   32.84    
 36 Harangi, Dorottya h    13 SDS-PV         33.13   32.85    
 37 Cahill, Sarah A      14 CUBU-PV          NT   32.92    
 38 Bianchi, Kayla R     13 CUBU-PV        31.99   32.98    
 38 Oh, Grace S        13 CUBU-PV        35.26   32.98    
 40 Boston, Allison P     14 CUBU-PV        31.34   33.05    
 41 Surbey, Nora       13 Shark Tank-PV     33.76   33.13    
 42 Lopez, Nicole E      13 MACH-PV        32.79   33.25    
 42 Greene, Claire A     14 MACH-PV        31.26   33.25    
 44 Zumbaugh, Marissa J    14 CUBU-PV          NT   33.26    
 45 Oh, Gloria J       13 CUBU-PV        33.89   33.39    
 46 Gordon, Karyss S     13 MACH-PV        32.19   33.90    
 47 Beste, Lola O       13 CUBU-PV        32.80   33.96    
 48 Katinas, Hannah N     13 MACH-PV          NT   34.00    
 49 Coggins, Marissa S    14 CUBU-PV        32.31   34.05    
 50 LeMay, Moira A      14 Shark Tank-PV       NT   34.07    
 51 Wong, Natalie Y      13 CUBU-PV        35.51   34.11    
 52 Ming, Catherine G     14 FBST-PV          NT   34.47    
 53 Liu, Maddie        13 CUBU-PV        35.00   34.64    
 54 To, Holly T        14 Shark Tank-PV     34.10   34.93    
 55 Cox, Rebecca A      14 Shark Tank-PV     35.21   35.22    
 56 Gieser, Celia A      13 CUBU-PV        32.68   35.65    
 57 Kim, Suyon S       14 MACH-PV        37.42   35.94    
 58 Innis, Sarah E      13 CUBU-PV        37.59   36.33    
 59 Shi, Swanny        13 CUBU-PV        35.91   37.43    
 60 Riedl, Greer E      13 Shark Tank-PV     36.63   37.66    
 61 Carroll, Katie T     13 CUBU-PV        38.90   38.30    
 62 Bakir, Jenna Y      13 Shark Tank-PV     38.61   38.41    
 63 Maskeri, Anoo       14 CUBU-PV        43.58   38.51    
 
Girls 13-14 400 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Gwennap, Lea B      13 CUBU-PV       4:34.71  4:40.94    
        1:07.33  2:18.85 (1:11.52)  3:29.54 (1:10.69)  4:40.94 (1:11.40)
 2 Moshos, Reni A      14 CUBU-PV       5:07.50  4:55.09    
        1:12.34  2:28.47 (1:16.13)  3:43.02 (1:14.55)  4:55.09 (1:12.07)
 3 Emanuel, Katherine A   14 AAC-PV        5:12.19  4:57.31    
        1:11.77  2:27.29 (1:15.52)  3:42.91 (1:15.62)  4:57.31 (1:14.40)
 4 Haley, Kelleigh G     14 CUBU-PV       5:15.93  5:03.73    
        1:12.89  2:31.08 (1:18.19)  3:48.21 (1:17.13)  5:03.73 (1:15.52)
 5 Ashley, Jenna L      13 CUBU-PV       5:15.04  5:12.03    
        1:15.25  2:35.39 (1:20.14)  3:56.47 (1:21.08)  5:12.03 (1:15.56)
 6 Romano, Elizabeth R    13 CUBU-PV       5:16.78  5:12.82    
 7 Rhodes, Caroline K    13 CUBU-PV          NT  5:13.36    
 8 Stone, Heather G     13 CUBU-PV       5:09.36  5:19.13    
        1:16.89  2:38.46 (1:21.57)  3:59.92 (1:21.46)  5:19.13 (1:19.21)
 9 Wang, Helena       14 CUBU-PV       5:18.75  5:20.62    
 10 Tansill, Mary C      14 OCCS-PV       5:32.70  5:21.58    
 11 Adams, Emily A      14 CUBU-PV          NT  5:22.07    
 12 Weis, Emma E       13 CUBU-PV          NT  5:23.24    
 13 Freal, Murphy       14 CUBU-PV       5:29.28  5:23.41    
 14 Pogue, Lillia P      13 CUBU-PV       5:41.46  5:24.54    
 15 Poling, Sarah E      13 CUBU-PV          NT  5:24.75    
 16 Lowengrub, Cara L     13 CUBU-PV       5:21.99  5:29.28    
 17 Morrison, Michaela    13 AAC-PV          NT  5:29.67    
 18 Sogandares, Paige P    13 CUBU-PV          NT  5:30.52    
 19 Neubig, Theresa M     14 MACH-PV       5:39.05  5:33.76    
 20 Lundy, Katherine O    14 AAC-PV          NT  5:34.12    
 21 Boston, Allison P     14 CUBU-PV       5:27.25  5:34.59    
 22 McFall, Erin M      14 CUBU-PV          NT  5:36.39    
 23 Mugnolo, Morgan A     14 CUBU-PV       5:52.28  5:36.54    
 24 Montgomery, Rachel L   14 CUBU-PV          NT  5:37.78    
 25 James, Hannah M      13 SDS-PV          NT  5:50.11    
 26 Romine, Paige E      13 CUBU-PV       6:43.50  6:01.29    
 27 Evans, Alyssa M      13 CUBU-PV          NT  6:04.80    
 28 Fisher, Hannah M     13 CUBU-PV       6:06.20  6:05.23    
 29 Wong, Natalie Y      13 CUBU-PV       6:35.50  6:41.61    
 
Girls 13-14 100 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Meilus, Emily V      13 CUBU-PV       1:08.90  1:08.07    
 2 Puskar-Beckett, Allie M  13 UN-CU-PV       1:10.23  1:13.57    
 3 Dolan, Suzanne D     14 MACH-PV       1:18.39  1:14.42    
 4 Peren, Amanda M      13 CUBU-PV       1:16.33  1:15.18    
 5 Edwing, Deanna B     13 CUBU-PV       1:18.81  1:15.70    
 6 Adams, Emily A      14 CUBU-PV       1:18.56  1:17.35    
 7 Dyson, Mallory M     13 CUBU-PV       1:18.27  1:17.56    
 8 Bogart, Isabel G     14 CUBU-PV       1:18.29  1:17.91    
 9 Bell, Erin C       14 SDS-PV        1:16.92  1:18.36    
 10 Pace, Celeste A      13 MACH-PV       1:20.59  1:18.45    
 11 Edwing, Kelsea J     13 CUBU-PV       1:23.11  1:18.85    
 12 Westfall, Greta E     13 CUBU-PV       1:19.37  1:18.94    
 13 Haley, Kelleigh G     14 CUBU-PV       1:18.56  1:19.02    
 14 Cole, Leslie M      14 OCCS-PV       1:21.72  1:19.17    
 15 Burke, Molly S      14 CUBU-PV       1:18.32  1:19.24    
 16 McCarty, Maggie R     13 CUBU-PV       1:22.17  1:19.52    
 17 Weis, Emma E       13 CUBU-PV       1:20.71  1:19.59    
 18 Tillotson, Katie L    14 CUBU-PV       1:20.66  1:19.67    
 19 Runde, Izzy M       13 CUBU-PV       1:19.12  1:20.04    
 20 Heiss, Sarah L      14 Shark Tank-PV    1:20.32  1:20.27    
 21 Brant, Madeleine M    13 CUBU-PV       1:18.92  1:20.48    
 22 McFall, Erin M      14 CUBU-PV          NT  1:21.00    
 23 Murphy, Siobhan M     14 MACH-PV       1:19.49  1:21.17    
 24 Saunders, Sarah R     13 CUBU-PV       1:21.43  1:21.84    
 25 Klein, Emma J       13 CUBU-PV          NT  1:22.20    
 26 Cox, Colleen M      14 AAC-PV        1:20.55  1:22.24    
 27 Gordon, Karyss S     13 MACH-PV       1:23.61  1:22.57    
 28 Zumbaugh, Marissa J    14 CUBU-PV       1:22.09  1:22.72    
 29 Shapiro, Frankie R    14 CUBU-PV          NT  1:22.82    
 30 Evans, Alyssa M      13 CUBU-PV       1:29.64  1:23.15    
 31 Gieser, Celia A      13 CUBU-PV       1:23.77  1:23.19    
 32 Stone, Heather G     13 CUBU-PV       1:21.32  1:23.49    
 33 Lertlumprasert, Charlie  14 Shark Tank-PV    1:25.04  1:23.54    
 33 Weinstein, Sarah R    14 FBST-PV       1:19.06  1:23.54    
 35 Schultz, Natalie R    14 CUBU-PV       1:21.85  1:23.70    
 36 LeMay, Moira A      14 Shark Tank-PV    1:23.95  1:24.08    
 37 Bricker, Jessie A     13 CUBU-PV          NT  1:24.14    
 38 Sogandares, Paige P    13 CUBU-PV       1:25.14  1:25.14    
 39 Lundy, Katherine O    14 AAC-PV          NT  1:25.49    
 40 Ljuba, Casey N      13 FBST-PV       1:25.06  1:25.70    
 41 Vu, Diane T        14 AAC-PV        1:29.56  1:26.02    
 42 Shapiro, Abby V      13 CUBU-PV       1:25.65  1:26.37    
 43 Moses, Sophia V      14 YORK-PV       1:27.38  1:26.66    
 44 Oh, Grace S        13 CUBU-PV       1:33.23  1:26.68    
 45 Greene, Claire A     14 MACH-PV       1:24.28  1:26.81    
 46 Jin, Catherine S     14 CUBU-PV       1:23.51  1:27.53    
 47 Bianchi, Kayla R     13 CUBU-PV       1:27.74  1:27.56    
 48 Harangi, Dorottya h    13 SDS-PV          NT  1:27.64    
 49 Surbey, Nora       13 Shark Tank-PV    1:26.91  1:29.25    
 50 Katinas, Hannah N     13 MACH-PV          NT  1:29.72    
 51 Finley, Merilynn E    13 CUBU-PV          NT  1:30.08    
 52 Beineke, Virginia K    14 CUBU-PV          NT  1:30.30    
 53 Brown, Isabel A      13 CUBU-PV       1:36.67  1:30.36    
 54 Neubig, Theresa M     14 MACH-PV       1:37.45  1:30.70    
 55 Ming, Catherine G     14 FBST-PV          NT  1:31.00    
 56 Carroll, Katie T     13 CUBU-PV          NT  1:31.51    
 57 Cox, Rebecca A      14 Shark Tank-PV       NT  1:31.64    
 58 Kim, Suyon S       14 MACH-PV       1:47.47  1:33.42    
 59 Riedl, Greer E      13 Shark Tank-PV    1:35.80  1:36.47    
 60 Innis, Sarah E      13 CUBU-PV       1:39.08  1:36.55    
 61 Bakir, Jenna Y      13 Shark Tank-PV    1:41.91  1:40.48    
 62 Clarke, Abigail K     13 CUBU-PV          NT  1:44.30    
 63 Maskeri, Anoo       14 CUBU-PV       1:52.00  1:45.04    
 
Girls 13-14 200 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Gwennap, Lea B      13 CUBU-PV       2:57.40  2:56.07    
        1:24.24  2:56.07 (1:31.83)                    
 2 Cahill, Sarah A      14 CUBU-PV       3:05.35  3:06.72    
        1:29.81  3:06.72 (1:36.91)                    
 3 Neubig, Theresa M     14 MACH-PV       3:15.79  3:09.40    
        1:32.06  3:09.40 (1:37.34)                    
 4 Knibb, Taylor B      14 SDS-PV        3:11.83  3:09.94    
        1:32.98  3:09.94 (1:36.96)                    
 5 Wang, Helena       14 CUBU-PV       3:11.99  3:09.97    
        1:32.04  3:09.97 (1:37.93)                    
 6 Meilus, Emily V      13 CUBU-PV          NT  3:10.30    
        1:30.98  3:10.30 (1:39.32)                    
 7 Freal, Murphy       14 CUBU-PV       3:07.11  3:10.62    
        1:32.90  3:10.62 (1:37.72)                    
 8 Shapiro, Frankie R    14 CUBU-PV       3:12.37  3:11.21    
        1:34.16  3:11.21 (1:37.05)                    
 9 Lowengrub, Cara L     13 CUBU-PV       3:20.54  3:12.41    
        1:34.77  3:12.41 (1:37.64)                    
 10 Peren, Amanda M      13 CUBU-PV       3:30.25  3:12.52    
        1:33.40  3:12.52 (1:39.12)                    
 11 Edwing, Deanna B     13 CUBU-PV          NT  3:15.23    
        1:35.81  3:15.23 (1:39.42)                    
 12 Cox, Colleen M      14 AAC-PV        3:12.39  3:16.68    
        1:36.92  3:16.68 (1:39.76)                    
 13 Hohman, Natalie S     13 CUBU-PV       3:07.84  3:17.58    
        1:35.27  3:17.58 (1:42.31)                    
 14 Edwing, Kelsea J     13 CUBU-PV       3:19.39  3:18.48    
        1:36.00  3:18.48 (1:42.48)                    
 15 Cleary, Mia C       14 CUBU-PV       3:40.42  3:20.72    
        1:37.69  3:20.72 (1:43.03)                    
 16 Liu, Maddie        13 CUBU-PV       3:31.78  3:21.56    
        1:38.65  3:21.56 (1:42.91)                    
 17 Zumbaugh, Marissa J    14 CUBU-PV          NT  3:24.27    
        1:40.13  3:24.27 (1:44.14)                    
 18 Shi, Swanny        13 CUBU-PV          NT  3:26.18    
        1:39.45  3:26.18 (1:46.73)                    
 19 To, Holly T        14 Shark Tank-PV    3:23.59  3:26.98    
        1:35.35  3:26.98 (1:51.63)                    
 20 Beste, Lola O       13 CUBU-PV       3:31.24  3:30.48    
        1:40.94  3:30.48 (1:49.54)                    
 21 Oh, Gloria J       13 CUBU-PV          NT  3:32.55    
        1:40.66  3:32.55 (1:51.89)                    
 22 James, Hannah M      13 SDS-PV          NT  3:35.41    
        1:46.03  3:35.41 (1:49.38)                    
 23 Brown, Isabel A      13 CUBU-PV          NT  3:52.62    
        1:50.87  3:52.62 (2:01.75)                    
 24 Wong, Natalie Y      13 CUBU-PV       3:49.27  3:56.18    
        1:54.12  3:56.18 (2:02.06)                    
 25 Maskeri, Anoo       14 CUBU-PV          NT  4:30.40    
        2:11.31  4:30.40 (2:19.09)                    
 -- Coggins, Marissa S    14 CUBU-PV       3:19.41     DQ    
   Arms not in same horizontal plane
        1:39.22    DQ (1:53.03)                    
 
Girls 13-14 100 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Gwennap, Lea B      13 CUBU-PV       1:06.91  1:08.07    
 2 Emanuel, Katherine A   14 AAC-PV        1:15.75  1:14.22    
 3 Cole, Leslie M      14 OCCS-PV       1:21.17  1:14.94    
 4 Bell, Erin C       14 SDS-PV          NT  1:15.68    
 5 Pogue, Lillia P      13 CUBU-PV       1:17.37  1:16.61    
 6 Rhodes, Caroline K    13 CUBU-PV          NT  1:18.19    
 7 Dyson, Mallory M     13 CUBU-PV       1:22.95  1:19.11    
 8 Dolan, Suzanne D     14 MACH-PV       1:19.17  1:19.49    
 9 Moses, Sophia V      14 YORK-PV       1:20.07  1:20.05    
 10 Saunders, Sarah R     13 CUBU-PV       1:18.69  1:20.09    
 11 Lopez, Nicole E      13 MACH-PV       1:24.30  1:20.24    
 12 Murphy, Siobhan M     14 MACH-PV       1:24.04  1:20.55    
 13 Poling, Sarah E      13 CUBU-PV          NT  1:20.62    
 14 Vogel, Elisabeth G    14 OCCS-PV       1:27.89  1:20.71    
 15 Westfall, Greta E     13 CUBU-PV       1:22.25  1:21.42    
 16 Klein, Emma J       13 CUBU-PV       1:21.22  1:21.80    
 17 Harangi, Dorottya h    13 SDS-PV        1:24.40  1:21.83    
 18 Runde, Izzy M       13 CUBU-PV       1:21.94  1:22.10    
 19 Romano, Elizabeth R    13 CUBU-PV       1:22.09  1:22.12    
 20 Bricker, Jessie A     13 CUBU-PV       1:25.33  1:23.56    
 21 Bogart, Isabel G     14 CUBU-PV          NT  1:23.57    
 22 Gordon, Karyss S     13 MACH-PV       1:19.42  1:23.60    
 23 Ljuba, Casey N      13 FBST-PV       1:24.58  1:23.81    
 24 Edwing, Deanna B     13 CUBU-PV       1:24.23  1:24.48    
 25 Edwing, Kelsea J     13 CUBU-PV       1:32.82  1:24.74    
 26 Brant, Madeleine M    13 CUBU-PV       1:24.21  1:25.68    
 27 Jin, Catherine S     14 CUBU-PV       1:20.87  1:26.78    
 28 Ming, Catherine G     14 FBST-PV          NT  1:26.84    
 29 Heiss, Sarah L      14 Shark Tank-PV    1:24.64  1:27.52    
 30 Tansill, Mary C      14 OCCS-PV          NT  1:28.04    
 31 Burke, Molly S      14 CUBU-PV       1:28.27  1:28.08    
 32 Romine, Paige E      13 CUBU-PV       1:28.72  1:28.43    
 33 Fisher, Hannah M     13 CUBU-PV       1:28.19  1:29.15    
 34 Surbey, Nora       13 Shark Tank-PV    1:29.22  1:29.45    
 35 Shapiro, Abby V      13 CUBU-PV       1:29.48  1:30.04    
 36 Katinas, Hannah N     13 MACH-PV          NT  1:31.96    
 37 Beste, Lola O       13 CUBU-PV       1:29.14  1:32.50    
 38 James, Hannah M      13 SDS-PV          NT  1:32.57    
 39 LeMay, Moira A      14 Shark Tank-PV       NT  1:35.06    
 40 Bianchi, Kayla R     13 CUBU-PV       1:39.16  1:36.56    
 41 Kim, Suyon S       14 MACH-PV       1:43.32  1:37.50    
 42 Liu, Maddie        13 CUBU-PV          NT  1:38.79    
 43 Cox, Rebecca A      14 Shark Tank-PV       NT  1:41.56    
 44 Beineke, Virginia K    14 CUBU-PV          NT  1:45.43    
 45 Bakir, Jenna Y      13 Shark Tank-PV       NT  1:49.45    
 46 Innis, Sarah E      13 CUBU-PV          NT  1:52.57    
 -- Weinstein, Sarah R    14 FBST-PV       1:34.27     DQ    
   Alternating Kick
 -- Lowengrub, Cara L     13 CUBU-PV       1:30.50     DQ    
   Non-simultaneous arms
 
Girls 13-14 200 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Cole, Leslie M      14 OCCS-PV       2:44.26  2:40.97    
        1:17.52  2:40.97 (1:23.45)                    
 2 Wang, Helena       14 CUBU-PV       2:43.82  2:43.62    
        1:16.83  2:43.62 (1:26.79)                    
 3 Drummond, Olivia C    14 CUBU-PV       2:53.23  2:43.79    
        1:17.22  2:43.79 (1:26.57)                    
 4 Mugnolo, Morgan A     14 CUBU-PV       2:46.25  2:45.40    
        1:17.81  2:45.40 (1:27.59)                    
 5 Puskar-Beckett, Allie M  13 UN-CU-PV       2:42.44  2:46.02    
        1:18.25  2:46.02 (1:27.77)                    
 6 Saunders, Sarah R     13 CUBU-PV       2:50.39  2:47.53    
        1:20.23  2:47.53 (1:27.30)                    
 7 Romano, Elizabeth R    13 CUBU-PV       2:48.71  2:47.82    
        1:20.12  2:47.82 (1:27.70)                    
 8 Bell, Erin C       14 SDS-PV          NT  2:48.00    
        1:19.14  2:48.00 (1:28.86)                    
 9 Pogue, Lillia P      13 CUBU-PV       2:49.84  2:51.32    
        1:20.96  2:51.32 (1:30.36)                    
 10 Vogel, Elisabeth G    14 OCCS-PV       3:00.67  2:51.54    
        1:23.91  2:51.54 (1:27.63)                    
 11 Ashley, Jenna L      13 CUBU-PV       3:41.93  2:52.88    
        1:21.58  2:52.88 (1:31.30)                    
 12 Boston, Allison P     14 CUBU-PV       2:54.49  2:53.46    
        1:23.52  2:53.46 (1:29.94)                    
 13 Klein, Emma J       13 CUBU-PV       2:54.63  2:53.67    
        1:23.16  2:53.67 (1:30.51)                    
 14 Freal, Murphy       14 CUBU-PV       2:55.12  2:53.83    
        1:26.17  2:53.83 (1:27.66)                    
 15 Cox, Colleen M      14 AAC-PV        2:53.97  2:54.86    
        1:23.89  2:54.86 (1:30.97)                    
 16 Pace, Celeste A      13 MACH-PV          NT  2:55.24    
        1:22.72  2:55.24 (1:32.52)                    
 17 Stone, Heather G     13 CUBU-PV       2:50.58  2:55.52    
        1:23.70  2:55.52 (1:31.82)                    
 18 Poling, Sarah E      13 CUBU-PV          NT  2:56.10    
        1:27.68  2:56.10 (1:28.42)                    
 19 Shapiro, Abby V      13 CUBU-PV       2:53.16  2:57.27    
        1:27.41  2:57.27 (1:29.86)                    
 20 Hohman, Natalie S     13 CUBU-PV       2:55.30  2:57.47    
        1:26.88  2:57.47 (1:30.59)                    
 21 Cleary, Mia C       14 CUBU-PV       2:56.74  2:57.81    
        1:27.64  2:57.81 (1:30.17)                    
 22 Tillotson, Katie L    14 CUBU-PV       2:57.00  2:58.05    
        1:28.47  2:58.05 (1:29.58)                    
 23 Greene, Claire A     14 MACH-PV       2:51.93  2:59.88    
        1:27.69  2:59.88 (1:32.19)                    
 24 Oh, Grace S        13 CUBU-PV       3:10.28  3:01.13    
        1:26.99  3:01.13 (1:34.14)                    
 25 Westfall, Greta E     13 CUBU-PV       3:04.41  3:01.64    
        1:25.86  3:01.64 (1:35.78)                    
 26 Oh, Gloria J       13 CUBU-PV       3:06.79  3:01.81    
        1:26.24  3:01.81 (1:35.57)                    
 27 Coggins, Marissa S    14 CUBU-PV       2:56.72  3:02.23    
        1:24.12  3:02.23 (1:38.11)                    
 28 McCarty, Maggie R     13 CUBU-PV       3:00.91  3:04.25    
        1:27.51  3:04.25 (1:36.74)                    
 29 Finley, Merilynn E    13 CUBU-PV          NT  3:04.60    
        1:28.02  3:04.60 (1:36.58)                    
 30 Sogandares, Paige P    13 CUBU-PV       3:02.91  3:05.05    
        1:27.02  3:05.05 (1:38.03)                    
 31 Gieser, Celia A      13 CUBU-PV       3:00.20  3:05.36    
        1:29.67  3:05.36 (1:35.69)                    
 32 Vu, Diane T        14 AAC-PV        3:07.97  3:07.22    
        1:27.77  3:07.22 (1:39.45)                    
 33 Brown, Isabel A      13 CUBU-PV       3:25.97  3:09.75    
        1:30.67  3:09.75 (1:39.08)                    
 34 Montgomery, Rachel L   14 CUBU-PV          NT  3:09.99    
        1:32.35  3:09.99 (1:37.64)                    
 35 Beineke, Virginia K    14 CUBU-PV          NT  3:10.13    
        1:39.48  3:10.13 (1:30.65)                    
 36 Romine, Paige E      13 CUBU-PV       3:19.43  3:11.36    
        1:31.94  3:11.36 (1:39.42)                    
 37 Fisher, Hannah M     13 CUBU-PV       3:06.31  3:13.33    
        1:35.76  3:13.33 (1:37.57)                    
 38 Carroll, Katie T     13 CUBU-PV          NT  3:28.93    
        1:37.09  3:28.93 (1:51.84)                    
 39 Riedl, Greer E      13 Shark Tank-PV       NT  3:30.03    
        1:41.49  3:30.03 (1:48.54)                    
 40 Clarke, Abigail K     13 CUBU-PV       3:39.64  3:40.94    
        1:51.12  3:40.94 (1:49.82)                    
 -- Shi, Swanny        13 CUBU-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms - fly
        1:42.01    DQ (1:38.98)                    
 
Women 15 & Over 50 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Moffitt, Hellen S     17 CUBU-PV        26.90   27.88    
 2 Munch, Catherine Y    17 MACH-PV        29.97   29.45    
 3 Merrill, Emma C      16 CUBU-PV        28.87   29.49    
 4 Young, Carmen A      19 OCCS-PV        29.90   29.62    
 5 Leake, Natalie L     19 CUBU-PV        29.50   29.80    
 6 Green, Jessica F     16 AAC-PV         30.77   29.81    
 7 Haufler, Kristin M    16 MACH-PV        28.11   29.87    
 7 Humphrey, Cassidy R    15 MACH-PV        28.32   29.87    
 9 Vu, Belinda T       16 AAC-PV         30.28   30.31    
 10 Osborne, Kara G      16 CUBU-PV        29.64   30.44    
 11 Sullivan, Laura F     15 MACH-PV        31.32   30.63    
 12 Quinn, Emily A      16 MACH-PV          NT   30.81    
 13 Lasche, Olivia G     17 CUBU-PV        31.33   30.89    
 14 Kinsella, Kathleen J   15 CUBU-PV        34.09   31.06    
 15 Collins, Claire M     15 CUBU-PV        29.88   31.26    
 16 Won, Je Moon       17 SDS-PV         30.63   31.34    
 17 Nirenberg, Katherine E  18 CUBU-PV        31.96   31.48    
 18 Roesel, Erica C      18 SDS-PV          NT   31.71    
 19 Sinner, Alexandra E    15 CUBU-PV        30.66   31.78    
 20 Hood, Mary C       16 CUBU-PV          NT   32.04    
 21 Golliker, Daniell M    17 OCCS-PV        33.56   32.39    
 22 Zeidan, Karine C     15 CUBU-PV        34.88   33.10    
 23 Kennedy, Catherine C   16 AAC-PV          NT   33.11    
 24 Pogue, Elizabeth A    15 CUBU-PV        33.44   33.13    
 25 Rodriguez, Krystal    15 AAC-PV         34.60   33.36    
 26 Mladenovic, Mia      16 AAC-PV         34.39   33.37    
 27 Serfis, Marie K      15 AAC-PV         34.60   33.61    
 28 Jaeger, Victoria K    15 OCCS-PV        35.07   34.02    
 29 Gully, Kara A       15 CUBU-PV        34.42   34.57    
 30 Gilson, Katharine M    17 CUBU-PV        34.57   35.15    
 31 McCann, Caitlin E     17 CUBU-PV          NT   35.90    
 32 Reese, Miata D      17 CUBU-PV          NT   37.91    
 33 Boyd, Tiffany L      15 FBST-PV        39.86   41.75    
 
Women 15 & Over 400 LC Meter Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Burke, Bridie M      15 SDS-PV        4:54.87  4:38.63    
        1:06.04  2:18.35 (1:12.31)  3:30.36 (1:12.01)  4:38.63 (1:08.27)
 2 Bertram, Sara L      16 CUBU-PV       4:59.70  4:57.82    
        1:10.52  2:25.53 (1:15.01)  3:41.35 (1:15.82)  4:57.82 (1:16.47)
 3 Pogue, Margaret F     19 CUBU-PV       5:00.34  4:57.89    
        1:10.88  2:26.65 (1:15.77)  3:43.30 (1:16.65)  4:57.89 (1:14.59)
 4 Jachimowski, Lindsey R  15 CUBU-PV       4:59.14  5:03.18    
        1:11.90  2:28.76 (1:16.86)  3:47.79 (1:19.03)  5:03.18 (1:15.39)
 5 Deng, Lisa        16 CUBU-PV       4:59.88  5:03.37    
        1:12.78  2:31.59 (1:18.81)  3:48.54 (1:16.95)  5:03.37 (1:14.83)
 6 Haufler, Kristin M    16 MACH-PV       5:37.59  5:06.71    
 7 Collins, Liz B      19 Unattached      5:02.56  5:06.98    
        1:14.13  2:32.16 (1:18.03)  3:51.25 (1:19.09)  5:06.98 (1:15.73)
 8 McGuire, Maria P     18 SDS-PV        4:57.89  5:08.79    
        1:09.57  2:26.34 (1:16.77)  3:47.11 (1:20.77)  5:08.79 (1:21.68)
 9 Baird, Samantha M     15 OCCS-PV          NT  5:11.39    
 10 Collins, Claire M     15 CUBU-PV       5:28.53  5:12.59    
 11 Cox, Abby G        17 AAC-PV        5:00.64  5:20.63    
        1:18.57  2:40.54 (1:21.97)  4:01.74 (1:21.20)  5:20.63 (1:18.89)
 12 Staffen, Ariana A     17 CUBU-PV       5:03.77  5:22.45    
        1:14.84  2:36.05 (1:21.21)  3:59.25 (1:23.20)  5:22.45 (1:23.20)
 13 Palmer, Kelly M      17 AAC-PV        5:05.62  5:26.38    
        1:18.11  2:41.66 (1:23.55)  4:04.99 (1:23.33)  5:26.38 (1:21.39)
 14 Serfis, Malin E      17 AAC-PV          NT  5:30.65    
 15 Webster, Christina M   17 CUBU-PV       5:39.95  5:30.85    
 16 Zeidan, Karine C     15 CUBU-PV       5:57.13  5:32.84    
 17 Golliker, Daniell M    17 OCCS-PV          NT  5:34.38    
 18 Didawick, Amanda R    17 AAC-PV        5:29.36  5:35.15    
 19 Dudek, Claire M      17 CUBU-PV       5:29.08  5:39.02    
 20 Pogue, Elizabeth A    15 CUBU-PV       5:37.71  5:40.77    
 21 Gully, Kara A       15 CUBU-PV       5:58.54  5:57.75    
 22 Carter, Camille E     15 CUBU-PV          NT  6:01.64    
 23 Reese, Miata D      17 CUBU-PV          NT  6:42.40    
 
Women 15 & Over 100 LC Meter Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Merrill, Emma C      16 CUBU-PV       1:07.20  1:11.27    
 2 Sullivan, Laura F     15 MACH-PV       1:10.83  1:13.90    
 3 Bertram, Sara L      16 CUBU-PV       1:14.34  1:14.00    
 4 Warrington, Reagan C   17 MACH-PV       1:10.27  1:14.53    
 5 Baird, Samantha M     15 OCCS-PV       1:15.62  1:14.90    
 6 Humphrey, Cassidy R    15 MACH-PV       1:13.74  1:15.17    
 7 Green, Jessica F     16 AAC-PV        1:19.87  1:17.83    
 8 Jachimowski, Lindsey R  15 CUBU-PV       1:15.43  1:18.79    
 9 Nirenberg, Katherine E  18 CUBU-PV       1:19.92  1:19.23    
 10 Didawick, Amanda R    17 AAC-PV        1:18.19  1:20.35    
 11 Kinsella, Kathleen J   15 CUBU-PV       1:24.12  1:20.90    
 12 Sinner, Alexandra E    15 CUBU-PV       1:26.68  1:21.31    
 13 Jaeger, Victoria K    15 OCCS-PV       1:20.45  1:21.34    
 14 Oteyza, Lindsey V     15 CUBU-PV          NT  1:21.56    
 15 Osborne, Kara G      16 CUBU-PV       1:20.81  1:21.64    
 16 Troncoso, Alessandra S  18 MACH-PV       1:20.42  1:21.93    
 17 Roesel, Erica C      18 SDS-PV        1:22.79  1:22.97    
 18 Quinn, Emily A      16 MACH-PV          NT  1:23.01    
 19 Lasche, Olivia G     17 CUBU-PV       1:24.35  1:23.22    
 20 Webster, Christina M   17 CUBU-PV       1:24.82  1:24.07    
 21 Mosely, Greta B      16 AAC-PV        1:24.95  1:24.17    
 22 Zeidan, Karine C     15 CUBU-PV       1:25.25  1:24.63    
 23 Serfis, Malin E      17 AAC-PV        1:24.35  1:24.87    
 24 Mladenovic, Mia      16 AAC-PV        1:25.86  1:25.15    
 25 Tate, Rachel S      15 MACH-PV          NT  1:27.02    
 26 Gilson, Katharine M    17 CUBU-PV       1:23.51  1:27.07    
 27 Serfis, Marie K      15 AAC-PV          NT  1:27.88    
 28 Dudek, Claire M      17 CUBU-PV          NT  1:31.73    
 29 Rodriguez, Krystal    15 AAC-PV          NT  1:32.87    
 30 Carter, Camille E     15 CUBU-PV       1:34.23  1:38.51    
 31 Reese, Miata D      17 CUBU-PV          NT  1:49.28    
 
Women 15 & Over 200 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Munch, Catherine Y    17 MACH-PV       2:44.88  2:53.03    
        1:24.07  2:53.03 (1:28.96)                    
 2 Young, Carmen A      19 OCCS-PV       2:45.13  2:53.58    
        1:24.60  2:53.58 (1:28.98)                    
 3 Staffen, Ariana A     17 CUBU-PV       2:53.51  2:58.42    
        1:26.45  2:58.42 (1:31.97)                    
 4 Collins, Liz B      19 Unattached      2:45.38  2:59.34    
        1:27.94  2:59.34 (1:31.40)                    
 5 Hood, Mary C       16 CUBU-PV       3:23.79  3:00.58    
        1:26.13  3:00.58 (1:34.45)                    
 6 Groves, Sabrina L     15 MACH-PV       2:56.78  3:01.46    
        1:29.01  3:01.46 (1:32.45)                    
 7 Won, Je Moon       17 SDS-PV        3:06.35  3:02.88    
        1:28.19  3:02.88 (1:34.69)                    
 8 Leake, Natalie L     19 CUBU-PV       2:59.00  3:05.63    
        1:27.80  3:05.63 (1:37.83)                    
 9 Waisanen, Ryli M     15 CUBU-PV       3:10.13  3:06.48    
        1:31.05  3:06.48 (1:35.43)                    
 10 Cox, Abby G        17 AAC-PV        3:00.27  3:13.40    
        1:37.02  3:13.40 (1:36.38)                    
 11 Sinner, Alexandra E    15 CUBU-PV       3:13.46  3:15.01    
        1:34.82  3:15.01 (1:40.19)                    
 12 Collins, Claire M     15 CUBU-PV       2:59.50  3:15.11    
        1:34.16  3:15.11 (1:40.95)                    
 13 Kennedy, Catherine C   16 AAC-PV        3:16.35  3:17.19    
        1:35.36  3:17.19 (1:41.83)                    
 14 Palmer, Kelly M      17 AAC-PV        3:14.89  3:17.76    
        1:35.62  3:17.76 (1:42.14)                    
 15 Soller, Haley B      15 OCCS-PV       3:20.87  3:18.61    
        1:36.61  3:18.61 (1:42.00)                    
 16 McCann, Caitlin E     17 CUBU-PV          NT  3:20.75    
        1:38.78  3:20.75 (1:41.97)                    
 17 Serfis, Malin E      17 AAC-PV          NT  3:29.22    
        1:42.72  3:29.22 (1:46.50)                    
 18 Mladenovic, Mia      16 AAC-PV        3:32.13  3:43.45    
        1:46.06  3:43.45 (1:57.39)                    
 19 Boyd, Tiffany L      15 FBST-PV       4:09.91  4:16.65    
        1:59.51  4:16.65 (2:17.14)                    
 
Women 15 & Over 100 LC Meter Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Moffitt, Hellen S     17 CUBU-PV       1:02.42  1:03.60    
 2 Burke, Bridie M      15 SDS-PV        1:08.71  1:07.20    
 3 Humphrey, Cassidy R    15 MACH-PV       1:07.72  1:09.89    
 4 Groves, Sabrina L     15 MACH-PV       1:08.30  1:10.57    
 5 Pogue, Margaret F     19 CUBU-PV       1:13.09  1:11.73    
 6 Deng, Lisa        16 CUBU-PV       1:13.33  1:13.34    
 7 Green, Jessica F     16 AAC-PV        1:13.61  1:13.47    
 8 Osborne, Kara G      16 CUBU-PV       1:12.05  1:13.97    
 9 Didawick, Amanda R    17 AAC-PV        1:09.33  1:14.06    
 10 Vu, Belinda T       16 AAC-PV        1:15.29  1:15.37    
 11 McGuire, Maria P     18 SDS-PV        1:12.45  1:15.47    
 12 Jachimowski, Lindsey R  15 CUBU-PV       1:15.28  1:16.37    
 13 Waisanen, Ryli M     15 CUBU-PV       1:11.36  1:16.75    
 14 Nirenberg, Katherine E  18 CUBU-PV       1:16.24  1:17.77    
 15 Alagia, Madeline C    17 MACH-PV       1:29.10  1:18.16    
 16 Staffen, Ariana A     17 CUBU-PV       1:12.14  1:18.93    
 17 Troncoso, Alessandra S  18 MACH-PV       1:12.82  1:19.74    
 18 Roesel, Erica C      18 SDS-PV          NT  1:20.74    
 19 Soller, Haley B      15 OCCS-PV       1:21.67  1:21.27    
 20 Lasche, Olivia G     17 CUBU-PV       1:21.76  1:23.75    
 21 Palmer, Kelly M      17 AAC-PV          NT  1:24.82    
 22 Jaeger, Victoria K    15 OCCS-PV       1:27.92  1:26.79    
 23 Gilson, Katharine M    17 CUBU-PV       1:29.12  1:28.36    
 24 Golliker, Daniell M    17 OCCS-PV          NT  1:38.58    
 25 Rodriguez, Krystal    15 AAC-PV          NT  1:42.01    
 26 McCann, Caitlin E     17 CUBU-PV          NT  1:45.80    
 -- Baird, Samantha M     15 OCCS-PV          NT     DQ    
   Alternating Kick
 -- Kinsella, Kathleen J   15 CUBU-PV       1:16.48     DQ    
   Non-simultaneous arms
 
Women 15 & Over 200 LC Meter IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Burke, Bridie M      15 SDS-PV        2:27.19  2:29.35    
        1:11.78  2:29.35 (1:17.57)                    
 2 Munch, Catherine Y    17 MACH-PV       2:27.94  2:31.94    
        1:14.27  2:31.94 (1:17.67)                    
 3 Moffitt, Hellen S     17 CUBU-PV       2:48.64  2:32.52    
        1:07.53  2:32.52 (1:24.99)                    
 4 Merrill, Emma C      16 CUBU-PV       2:29.32  2:32.73    
        1:11.46  2:32.73 (1:21.27)                    
 5 Young, Carmen A      19 OCCS-PV       2:27.67  2:37.25    
        1:17.31  2:37.25 (1:19.94)                    
 6 Sullivan, Laura F     15 MACH-PV       2:41.32  2:41.36    
        1:16.48  2:41.36 (1:24.88)                    
 7 Groves, Sabrina L     15 MACH-PV       2:35.39  2:41.41    
        1:16.57  2:41.41 (1:24.84)                    
 8 Haufler, Kristin M    16 MACH-PV       2:37.19  2:41.98    
        1:15.80  2:41.98 (1:26.18)                    
 9 Waisanen, Ryli M     15 CUBU-PV       2:39.04  2:45.41    
        1:19.50  2:45.41 (1:25.91)                    
 10 Won, Je Moon       17 SDS-PV        2:45.60  2:46.48    
        1:23.42  2:46.48 (1:23.06)                    
 11 Hood, Mary C       16 CUBU-PV       3:11.52  2:48.57    
        1:21.91  2:48.57 (1:26.66)                    
 12 Vu, Belinda T       16 AAC-PV        2:44.93  2:48.85    
        1:18.69  2:48.85 (1:30.16)                    
 13 Cox, Abby G        17 AAC-PV        2:33.05  2:49.25    
        1:20.76  2:49.25 (1:28.49)                    
 14 Collins, Liz B      19 Unattached      2:39.90  2:49.46    
        1:26.19  2:49.46 (1:23.27)                    
 15 Pogue, Margaret F     19 CUBU-PV       2:45.20  2:50.71    
        1:18.92  2:50.71 (1:31.79)                    
 16 Alagia, Madeline C    17 MACH-PV       3:05.84  2:51.98    
        1:21.45  2:51.98 (1:30.53)                    
 17 Quinn, Emily A      16 MACH-PV          NT  2:53.16    
        1:23.82  2:53.16 (1:29.34)                    
 18 Oteyza, Lindsey V     15 CUBU-PV          NT  2:57.64    
        1:25.41  2:57.64 (1:32.23)                    
 19 Kennedy, Catherine C   16 AAC-PV        2:59.06  2:59.23    
        1:28.33  2:59.23 (1:30.90)                    
 20 Soller, Haley B      15 OCCS-PV       2:56.18  3:00.15    
        1:29.25  3:00.15 (1:30.90)                    
 21 Mosely, Greta B      16 AAC-PV        4:14.45  3:00.91    
        1:26.49  3:00.91 (1:34.42)                    
 22 Tate, Rachel S      15 MACH-PV          NT  3:04.55    
        1:32.04  3:04.55 (1:32.51)                    
 23 Serfis, Marie K      15 AAC-PV        3:13.15  3:04.83    
        1:30.98  3:04.83 (1:33.85)                    
 24 Pogue, Elizabeth A    15 CUBU-PV       3:07.97  3:14.81    
        1:36.20  3:14.81 (1:38.61)                    
 25 Gully, Kara A       15 CUBU-PV       3:13.95  3:20.94    
        1:37.12  3:20.94 (1:43.82)                    
 26 Carter, Camille E     15 CUBU-PV       3:30.00  3:28.47    
        1:41.35  3:28.47 (1:47.12)