PVS November Open

Hosted by Occoquan Swimming
Mt. Vernon Recreation Center
November 4-6, 2011

Sanction # PVS-12-14

 
Boys 9-10 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        27.99 AAAA
        29.19 AAA
        30.39 AA
        31.59 A
        35.19 BB
        38.89 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Butler, Steven A     10 OCCS-PV        30.60   30.96 A   
 2 Mowery, Jack       10 AAC-PV         33.93   30.99 A   
 3 Harman, Joel E      10 CUBU-PV        31.97   31.78 BB   
 4 Catron, Ryan J       9 CUBU-PV        33.55   32.66 BB   
 5 Bookstein, Ryan P     10 OCCS-PV        40.48   33.61 BB   
 6 Henry, Brandon B     10 MAKO-PV        32.34   35.15 BB   
 7 Ovando, Mayu T      10 AAC-PV         37.20   35.25 B   
 8 Beineke, Jacob T     10 CUBU-PV        36.10   35.31 B   
 9 Li, Jerry Y        9 CUBU-PV        34.57   36.02 B   
 10 Meyer, Nick J       10 AAC-PV         40.88   36.63 B   
 11 Yung, Ian C        10 OCCS-PV        38.68   36.66 B   
 12 DiLeonardo, Vincent A   9 AAC-PV         36.30   36.81 B   
 13 Blaes, Leo D        9 CUBU-PV        36.40   37.33 B   
 14 Peverall, Cole A      9 CUBU-PV        37.29   38.82 B   
 15 Dryer, Jeremy R      10 CUBU-PV        38.93   39.10    
 16 Wiecki, Aidan W      10 OCCS-PV          NT   39.34    
 17 Ienzi, Joseph E      9 CUBU-PV        49.58   39.36    
 18 Moreno, Lucas P      9 AAC-PV         37.98   39.70    
 19 Zervos, Thanos       9 AAC-PV         37.66   39.87    
 20 Katsock, Michael J     9 CUBU-PV        46.71   39.97    
 21 DePetro, Luke M      10 OCCS-PV        39.25   40.30    
 22 Lee, Matthew J      10 CUBU-PV        39.43   40.62    
 23 Calderon, Ervin E     10 CUBU-PV        42.83   40.99    
 24 Blondin, Parker D     9 CUBU-PV          NT   41.17    
 25 McNamara, Brian M     9 CUBU-PV        42.55   41.24    
 26 Young, Cass        10 AAC-PV         39.42   42.09    
 27 Tanaka, Yuta L      10 OCCS-PV        48.83   43.04    
 28 Guzzo, Justin J      10 CUBU-PV        40.65   43.15    
 29 Sample, Ethan J      10 AAC-PV        1:08.40   44.95    
 30 Martin, Grier A      10 OCCS-PV          NT   46.81    
 31 Cotton, Nick I       9 OCCS-PV          NT   49.93    
 32 Raffier, Ben N       9 OCCS-PV          NT   50.25    
 33 Marable, Dyontai R     9 OCCS-PV          NT  1:04.12    
 
Boys 9-10 100 Yard Freestyle
===============================================================================
       1:01.49 AAAA
       1:04.59 AAA
       1:07.69 AA
       1:10.79 A
       1:19.99 BB
       1:29.19 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Butler, Steven A     10 OCCS-PV       1:07.56  1:07.53 AA   
         32.69   1:07.53 (34.84)                    
 2 Tansill, Ian J      10 OCCS-PV       1:12.85  1:08.28 A   
         32.87   1:08.28 (35.41)                    
 3 Allison, Riley J     10 MAKO-PV       1:10.64  1:08.68 A   
         33.46   1:08.68 (35.22)                    
 4 Harman, Joel E      10 CUBU-PV       1:08.70  1:11.65 BB   
         34.37   1:11.65 (37.28)                    
 5 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV       1:11.74  1:13.43 BB   
         34.82   1:13.43 (38.61)                    
 6 Lasida, Lutfi F      10 AAC-PV        1:23.52  1:14.20 BB   
         34.96   1:14.20 (39.24)                    
 7 Tripple, Townsend C    10 CUBU-PV          NT  1:15.47 BB   
         37.12   1:15.47 (38.35)                    
 8 Henry, Brandon B     10 MAKO-PV       1:16.39  1:19.32 BB   
 9 Pyle, Will M       10 CUBU-PV       1:23.61  1:19.75 BB   
         37.98   1:19.75 (41.77)                    
 10 Li, Jerry Y        9 CUBU-PV       1:38.36  1:20.72 B   
         39.38   1:20.72 (41.34)                    
 11 Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV        1:26.84  1:20.82 B   
         38.10   1:20.82 (42.72)                    
 12 Aung, Alex M       10 MAKO-PV       1:22.09  1:22.94 B   
         39.69   1:22.94 (43.25)                    
 13 Yung, Ian C        10 OCCS-PV       1:30.59  1:22.95 B   
         38.26   1:22.95 (44.69)                    
 14 Schwartz, Langston R   10 OCCS-PV          NT  1:23.54 B   
         38.22   1:23.54 (45.32)                    
 15 Misencik, Tyler S     10 OCCS-PV       1:21.53  1:24.60 B   
         39.59   1:24.60 (45.01)                    
 16 Sloan, John F       9 AAC-PV        1:22.20  1:26.80 B   
         38.93   1:26.80 (47.87)                    
 17 Blaes, Leo D        9 CUBU-PV       1:24.31  1:27.61 B   
         41.89   1:27.61 (45.72)                    
 18 Wiecki, Aidan W      10 OCCS-PV          NT  1:28.12 B   
         41.21   1:28.12 (46.91)                    
 19 Kim, Joseph E       10 OCCS-PV          NT  1:28.35 B   
         42.19   1:28.35 (46.16)                    
 20 Best, John L       10 AAC-PV        1:33.46  1:28.67 B   
         42.51   1:28.67 (46.16)                    
 21 Zervos, Thanos       9 AAC-PV          NT  1:28.84 B   
         42.12   1:28.84 (46.72)                    
 22 Wiedemann, Nick T     10 CUBU-PV       1:37.28  1:29.21    
         41.83   1:29.21 (47.38)                    
 23 Kikis, Pete M       9 MAKO-PV          NT  1:30.49    
         40.16   1:30.49 (50.33)                    
 24 Maraska, Joseph E     9 OCCS-PV          NT  1:31.01    
         44.58   1:31.01 (46.43)                    
 25 Dryer, Jeremy R      10 CUBU-PV       1:32.86  1:31.25    
         43.78   1:31.25 (47.47)                    
 26 Boisvert, Joshua M     9 OCCS-PV          NT  1:33.02    
         42.96   1:33.02 (50.06)                    
 26 Katsock, Michael J     9 CUBU-PV          NT  1:33.02    
         44.15   1:33.02 (48.87)                    
 28 Earle, Zach H       10 CUBU-PV       1:32.54  1:37.07    
         46.37   1:37.07 (50.70)                    
 29 Short, Sam A        9 CUBU-PV       2:07.99  1:37.37    
 30 Stevenson, Logan R     9 OCCS-PV       1:55.52  1:41.63    
         48.92   1:41.63 (52.71)                    
 31 Calderon, Ervin E     10 CUBU-PV          NT  1:42.03    
 32 Khan, Zoran Z       10 OCCS-PV          NT  1:42.68    
 33 Schwartz, Logan J     9 OCCS-PV          NT  1:46.24    
         46.92   1:46.24 (59.32)                    
 34 Almelor, Renzo M     10 OCCS-PV          NT  1:49.61    
         50.96   1:49.61 (58.65)                    
 
Boys 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
       2:12.89 AAAA
       2:19.29 AAA
       2:25.59 AA
       2:31.89 A
       2:50.89 BB
       3:09.89 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Harman, Joel E      10 CUBU-PV       2:35.73  2:41.30 BB   
         36.67   1:18.46 (41.79)   2:00.84 (42.38)   2:41.30 (40.46)
 2 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV          NT  2:43.68 BB   
         37.96   1:20.29 (42.33)   2:03.15 (42.86)   2:43.68 (40.53)
 3 Mahan, Sean A       10 OCCS-PV          NT  2:52.30 B   
         36.95   1:21.20 (44.25)   2:07.28 (46.08)   2:52.30 (45.02)
 
Boys 9-10 500 Yard Freestyle
===============================================================================
       5:54.09 9-10 AAAA
       6:10.89 9-10 AAA
       6:27.79 9-10 AA
       6:44.59 9-10 A
       7:35.19 9-10 BB
       8:25.79 9-10 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Klipp, Noah D       10 UN-CU-PV       6:01.38  6:00.38 AAA  
         31.12   1:06.77 (35.65)   1:43.40 (36.63)   2:19.88 (36.48)
    2:56.82 (36.94)   3:34.13 (37.31)   4:11.14 (37.01)   4:48.12 (36.98)
    5:23.91 (35.79)   6:00.38 (36.47)                    
 2 Bock, Gavin        10 AAC-PV        7:53.06  6:42.83 A   
         34.67   1:13.61 (38.94)   1:54.97 (41.36)   2:36.30 (41.33)
    3:19.07 (42.77)   4:00.72 (41.65)   4:43.39 (42.67)   5:23.81 (40.42)
    6:05.91 (42.10)   6:42.83 (36.92)                    
 3 Mowery, Jack       10 AAC-PV          NT  7:10.97 BB   
         36.28   1:18.36 (42.08)   2:01.57 (43.21)   2:45.89 (44.32)
    3:30.54 (44.65)   4:15.86 (45.32)   5:02.72 (46.86)   5:47.83 (45.11)
    6:31.36 (43.53)   7:10.97 (39.61)                    
 4 Tripple, Townsend C    10 CUBU-PV          NT  7:20.12 BB   
         39.51   1:22.60 (43.09)   2:08.06 (45.46)   2:52.90 (44.84)
    3:38.19 (45.29)   4:23.48 (45.29)   5:09.82 (46.34)   5:55.09 (45.27)
    6:38.67 (43.58)   7:20.12 (41.45)                    
 5 Lasida, Lutfi F      10 AAC-PV          NT  7:41.43 B   
         40.03   1:24.69 (44.66)   2:10.43 (45.74)   2:58.25 (47.82)
    3:45.39 (47.14)   4:32.89 (47.50)   5:21.56 (48.67)   6:08.48 (46.92)
    6:55.33 (46.85)   7:41.43 (46.10)                    
 6 Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV          NT  8:05.09 B   
         42.24   1:31.34 (49.10)   2:21.94 (50.60)   3:11.58 (49.64)
    4:00.47 (48.89)   4:51.31 (50.84)   5:42.27 (50.96)   6:31.35 (49.08)
    7:18.42 (47.07)   8:05.09 (46.67)                    
 7 Best, John L       10 AAC-PV          NT  8:21.83 B   
         45.44   1:35.14 (49.70)   2:25.88 (50.74)   3:16.61 (50.73)
    4:06.58 (49.97)   4:55.67 (49.09)   5:47.73 (52.06)   6:38.98 (51.25)
    7:30.60 (51.62)   8:21.83 (51.23)                    
 8 Herrmann, Max S      10 AAC-PV          NT  8:31.71    
         41.26   1:31.88 (50.62)   2:23.72 (51.84)   3:17.85 (54.13)
    4:10.68 (52.83)   5:04.62 (53.94)   5:58.09 (53.47)   6:51.57 (53.48)
    7:42.81 (51.24)   8:31.71 (48.90)                    
 8 Young, Cass        10 AAC-PV          NT  8:31.71    
         45.26                         3:38.55 ( )
   4:38.79 (1:00.24)                              
      8:31.68 ( )   8:31.71 (0.03)                    
 10 Moreno, Lucas P      9 AAC-PV          NT  8:41.85    
         45.33   1:38.55 (53.22)   2:32.56 (54.01)   3:26.46 (53.90)
    4:18.73 (52.27)   5:14.67 (55.94)   6:09.31 (54.64)   7:03.83 (54.52)
    7:54.35 (50.52)   8:41.85 (47.50)                    
 11 Ax, Geoffrey B      10 AAC-PV          NT  8:46.79    
         42.55   1:33.95 (51.40)   2:28.10 (54.15)   3:22.90 (54.80)
    4:17.50 (54.60)   5:12.41 (54.91)   6:08.35 (55.94)   7:02.74 (54.39)
    7:56.17 (53.43)   8:46.79 (50.62)                    
 12 Meyer, Nick J       10 AAC-PV          NT  8:53.56    
         45.08   1:36.62 (51.54)   2:32.02 (55.40)   3:28.08 (56.06)
    4:24.37 (56.29)   5:21.26 (56.89)   6:18.19 (56.93)   7:14.03 (55.84)
    8:07.67 (53.64)   8:53.56 (45.89)                    
 13 Wiedemann, Nick T     10 CUBU-PV          NT  9:03.73    
 14 Brooke, Carson J     10 AAC-PV          NT  9:09.73    
         43.54   1:37.09 (53.55)   2:33.66 (56.57)   3:31.99 (58.33)
    4:30.03 (58.04)   5:27.24 (57.21)   6:25.39 (58.15)   7:21.49 (56.10)
    8:18.46 (56.97)   9:09.73 (51.27)                    
 
Boys 9-10 50 Yard Backstroke
===============================================================================
        32.79 AAAA
        34.59 AAA
        36.49 AA
        38.29 A
        43.69 BB
        49.19 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Allison, Riley J     10 MAKO-PV        36.13   36.11 AA   
 2 Bock, Gavin        10 AAC-PV         36.36   36.70 A   
 3 Tansill, Ian J      10 OCCS-PV        40.11   37.40 A   
 4 Catron, Ryan J       9 CUBU-PV        39.42   38.20 A   
 5 Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV         36.60   38.22 A   
 6 Nethery, Ben T       9 CUBU-PV        39.60   38.60 BB   
 7 Lasida, Lutfi F      10 AAC-PV         44.42   39.35 BB   
 8 Tripple, Townsend C    10 CUBU-PV          NT   40.54 BB   
 9 Wiedemann, Nick T     10 CUBU-PV        43.84   41.28 BB   
 10 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV        41.44   41.62 BB   
 11 Chiriboga, Javier E    10 CUBU-PV        42.60   41.95 BB   
 12 Aung, Alex M       10 MAKO-PV        41.64   42.14 BB   
 13 Fry, Ian P         9 AAC-PV         48.88   42.51 BB   
 14 Sloan, John F       9 AAC-PV         42.66   42.77 BB   
 15 Misencik, Tyler S     10 OCCS-PV        40.75   42.94 BB   
 16 Bookstein, Ryan P     10 OCCS-PV        47.02   44.31 B   
 17 Blaes, Leo D        9 CUBU-PV        43.54   44.90 B   
 18 Earle, Zach H       10 CUBU-PV        47.53   45.31 B   
 19 Beineke, Jacob T     10 CUBU-PV        45.07   45.78 B   
 20 Wiecki, Aidan W      10 OCCS-PV          NT   45.91 B   
 21 Zervos, Thanos       9 AAC-PV         50.40   45.98 B   
 22 Moreno, Lucas P      9 AAC-PV         44.71   45.99 B   
 23 Yung, Ian C        10 OCCS-PV        46.66   46.72 B   
 24 Katsock, Michael J     9 CUBU-PV          NT   47.65 B   
 25 Blondin, Parker D     9 CUBU-PV          NT   48.42 B   
 26 Boisvert, Joshua M     9 OCCS-PV          NT   48.89 B   
 27 McNamara, Brian M     9 CUBU-PV          NT   49.41    
 28 Khan, Zoran Z       10 OCCS-PV          NT   50.38    
 29 Best, John L       10 AAC-PV         53.98   52.53    
 30 Dryer, Jeremy R      10 CUBU-PV        49.07   52.65    
 31 Calderon, Ervin E     10 CUBU-PV          NT   53.07    
 32 Stevenson, Logan R     9 OCCS-PV       1:08.28   54.13    
 32 Young, Cass        10 AAC-PV          NT   54.13    
 34 Cotton, Nick I       9 OCCS-PV       1:08.19   57.27    
 35 Almelor, Renzo M     10 OCCS-PV       1:00.43   59.34    
 -- Short, Sam A        9 CUBU-PV          NT     DQ    
 
Boys 9-10 100 Yard Backstroke
===============================================================================
       1:10.49 AAAA
       1:14.09 AAA
       1:17.69 AA
       1:21.29 A
       1:32.09 BB
       1:42.89 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bock, Gavin        10 AAC-PV        1:20.71  1:18.64 A   
         39.68   1:18.64 (38.96)                    
 2 Tansill, Ian J      10 OCCS-PV       1:26.24  1:19.96 A   
         39.38   1:19.96 (40.58)                    
 3 Butler, Steven A     10 OCCS-PV       1:37.99  1:21.49 BB   
         39.46   1:21.49 (42.03)                    
 4 Nethery, Ben T       9 CUBU-PV          NT  1:23.30 BB   
         41.96   1:23.30 (41.34)                    
 5 Aung, Alex M       10 MAKO-PV       1:30.60  1:30.91 BB   
         44.50   1:30.91 (46.41)                    
 6 Bookstein, Ryan P     10 OCCS-PV          NT  1:32.53 B   
         43.92   1:32.53 (48.61)                    
 7 Blaes, Leo D        9 CUBU-PV       1:32.91  1:36.51 B   
         49.49   1:36.51 (47.02)                    
 8 Guzzo, Justin J      10 CUBU-PV          NT  1:49.71    
         52.26   1:49.71 (57.45)                    
 9 Diggs, Wesley W      9 OCCS-PV          NT  2:08.97    
 -- Quantrille, Jake M    10 OCCS-PV          NT     DQ    
   Non-continuous turning action
 
Boys 9-10 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Klipp, Noah D       10 UN-CU-PV         NT  2:43.06    
         38.11   1:19.96 (41.85)   2:01.36 (41.40)   2:43.06 (41.70)
 2 Bock, Gavin        10 AAC-PV          NT  2:46.08    
         39.56   1:23.47 (43.91)   2:06.04 (42.57)   2:46.08 (40.04)
 3 Butler, Steven A     10 OCCS-PV       3:06.16  2:54.33    
         40.07   1:24.49 (44.42)   2:10.43 (45.94)   2:54.33 (43.90)
 4 Catron, Ryan J       9 CUBU-PV          NT  3:03.23    
         41.98   1:29.18 (47.20)  3:03.23 (1:34.05)          
 -- Pyle, Will M       10 CUBU-PV          NT     DQ    
   Non-continuous turning action
 -- Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV          NT     DQ    
   No touch at turn
 -- Ovando, Mayu T      10 AAC-PV          NT    DFS    
   Declared false start
 
Boys 9-10 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
        36.49 AAAA
        38.39 AAA
        40.29 AA
        42.19 A
        47.89 BB
        53.59 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bock, Gavin        10 AAC-PV         41.72   41.79 A   
 2 Harman, Joel E      10 CUBU-PV        41.96   42.37 BB   
 3 Tansill, Ian J      10 OCCS-PV        45.76   43.09 BB   
 4 Li, Jerry Y        9 CUBU-PV        42.32   43.11 BB   
 5 Nethery, Ben T       9 CUBU-PV        44.09   44.90 BB   
 6 Henry, Brandon B     10 MAKO-PV        47.23   45.96 BB   
 7 Ovando, Mayu T      10 AAC-PV         50.91   46.17 BB   
 8 Bookstein, Ryan P     10 OCCS-PV        44.61   46.37 BB   
 9 Catron, Ryan J       9 CUBU-PV        50.19   46.45 BB   
 10 Quantrille, Jake M    10 OCCS-PV        51.80   47.19 BB   
 11 Wiecki, Aidan W      10 OCCS-PV          NT   47.22 BB   
 12 Meyer, Nick J       10 AAC-PV         50.42   48.03 B   
 13 Blondin, Parker D     9 CUBU-PV          NT   48.57 B   
 14 Pyle, Will M       10 CUBU-PV        51.65   49.00 B   
 15 Mowery, Jack       10 AAC-PV         48.34   49.51 B   
 16 DiLeonardo, Vincent A   9 AAC-PV         52.21   50.08 B   
 17 McNamara, Brian M     9 CUBU-PV        58.25   50.18 B   
 18 Tanaka, Yuta L      10 OCCS-PV       1:02.63   50.70 B   
 19 Mahan, Sean A       10 OCCS-PV        55.17   51.10 B   
 20 Ienzi, Joseph E      9 CUBU-PV       1:03.00   51.61 B   
 21 Peverall, Cole A      9 CUBU-PV        49.74   52.18 B   
 22 Schwartz, Langston R   10 OCCS-PV          NT   52.32 B   
 23 Yung, Ian C        10 OCCS-PV        53.37   52.71 B   
 24 DePetro, Luke M      10 OCCS-PV        50.35   53.40 B   
 25 Young, Cass        10 AAC-PV          NT   53.95    
 26 Lee, Matthew J      10 CUBU-PV        53.57   55.17    
 27 Sample, Ethan J      10 AAC-PV          NT   55.49    
 28 Calderon, Ervin E     10 CUBU-PV          NT   58.44    
 29 Katsock, Michael J     9 CUBU-PV          NT  1:00.20    
 30 Dryer, Jeremy R      10 CUBU-PV        58.10  1:00.39    
 31 Moreno, Lucas P      9 AAC-PV        1:02.23  1:02.28    
 32 Cotton, Nick I       9 OCCS-PV          NT  1:03.22    
 33 Raffier, Ben N       9 OCCS-PV          NT  1:03.36    
 -- Martin, Grier A      10 OCCS-PV          NT     DQ    
   Downward butterfly kick
 -- Diggs, Wesley W      9 OCCS-PV          NT     DQ    
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 -- Short, Sam A        9 CUBU-PV          NT     DQ    
   Alternating Kick
 -- Marable, Dyontai R     9 OCCS-PV          NT     DQ    
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 
Boys 9-10 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
       1:19.79 AAAA
       1:23.79 AAA
       1:27.79 AA
       1:31.79 A
       1:43.69 BB
       1:55.69 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Klipp, Noah D       10 UN-CU-PV       1:29.29  1:26.61 AA   
         40.94   1:26.61 (45.67)                    
 2 Li, Jerry Y        9 CUBU-PV       1:31.43  1:31.90 BB   
         44.34   1:31.90 (47.56)                    
 3 Nethery, Ben T       9 CUBU-PV          NT  1:38.03 BB   
 4 Lasida, Lutfi F      10 AAC-PV        1:52.60  1:40.31 BB   
 5 Soderquist, Glen S    10 OCCS-PV       2:04.33  1:43.54 BB   
         51.09   1:43.54 (52.45)                    
 6 Beineke, Jacob T     10 CUBU-PV       1:44.96  1:43.64 BB   
         49.16   1:43.64 (54.48)                    
 7 Wiecki, Aidan W      10 OCCS-PV          NT  1:46.46 B   
         49.39   1:46.46 (57.07)                    
 8 Bookstein, Ryan P     10 OCCS-PV          NT  1:46.56 B   
         49.66   1:46.56 (56.90)                    
 9 Kikis, Pete M       9 MAKO-PV          NT  1:46.96 B   
         50.90   1:46.96 (56.06)                    
 10 Henry, Brandon B     10 MAKO-PV       1:47.98  1:47.28 B   
         50.66   1:47.28 (56.62)                    
 11 Yung, Ian C        10 OCCS-PV       1:57.33  1:51.22 B   
         52.72   1:51.22 (58.50)                    
 12 Boisvert, Joshua M     9 OCCS-PV          NT  1:58.73    
         58.17  1:58.73 (1:00.56)                    
 13 Almelor, Renzo M     10 OCCS-PV       2:02.75  1:59.47    
         58.32  1:59.47 (1:01.15)                    
 14 Kim, Joseph E       10 OCCS-PV          NT  1:59.55    
         57.77  1:59.55 (1:01.78)                    
 15 Best, John L       10 AAC-PV        2:09.28  2:00.16    
         55.47  2:00.16 (1:04.69)                    
 16 Short, Sam A        9 CUBU-PV          NT  2:12.30    
        1:00.37  2:12.30 (1:11.93)                    
 -- McNamara, Brian M     9 CUBU-PV          NT     DQ    
   Head under for 2 or more strokes
 
Boys 9-10 50 Yard Butterfly
===============================================================================
        31.29 AAAA
        33.09 AAA
        34.89 AA
        36.69 A
        41.99 BB
        47.29 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Butler, Steven A     10 OCCS-PV        34.55   32.80 AAA  
 2 Harman, Joel E      10 CUBU-PV        35.38   35.84 A   
 3 Pyle, Will M       10 CUBU-PV        38.09   37.11 BB   
 4 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV        36.08   37.46 BB   
 5 Bock, Gavin        10 AAC-PV         36.52   37.61 BB   
 6 Lasida, Lutfi F      10 AAC-PV         45.03   38.10 BB   
 7 Henry, Brandon B     10 MAKO-PV        37.53   39.13 BB   
 8 Soderquist, Glen S    10 OCCS-PV       1:00.98   39.39 BB   
 9 Catron, Ryan J       9 CUBU-PV        38.93   39.47 BB   
 10 Mowery, Jack       10 AAC-PV         38.12   39.56 BB   
 11 Li, Jerry Y        9 CUBU-PV        45.32   40.62 BB   
 12 Ovando, Mayu T      10 AAC-PV         44.81   40.96 BB   
 13 Chiriboga, Javier E    10 CUBU-PV        41.48   41.40 BB   
 14 Misencik, Tyler S     10 OCCS-PV        39.98   41.58 BB   
 15 Bookstein, Ryan P     10 OCCS-PV        58.78   42.19 B   
 16 Tripple, Townsend C    10 CUBU-PV          NT   43.68 B   
 17 Boisvert, Joshua M     9 OCCS-PV          NT   44.06 B   
 18 Maraska, Joseph E     9 OCCS-PV          NT   44.36 B   
 19 Ridgeway, Robert A    10 AAC-PV         44.65   44.81 B   
 20 Fry, Ian P         9 AAC-PV         48.73   45.03 B   
 21 Blaes, Leo D        9 CUBU-PV        44.49   45.39 B   
 22 Kikis, Pete M       9 MAKO-PV          NT   45.76 B   
 23 Earle, Zach H       10 CUBU-PV        50.80   48.11    
 23 Peverall, Cole A      9 CUBU-PV          NT   48.11    
 25 Beineke, Jacob T     10 CUBU-PV        48.33   48.91    
 26 McNamara, Brian M     9 CUBU-PV        51.79   48.98    
 27 Moreno, Lucas P      9 AAC-PV         49.99   50.23    
 28 Blondin, Parker D     9 CUBU-PV          NT   50.31    
 29 Dryer, Jeremy R      10 CUBU-PV        48.19   50.41    
 30 Katsock, Michael J     9 CUBU-PV       1:02.48   51.72    
 31 Calderon, Ervin E     10 CUBU-PV          NT   59.53    
 32 Cotton, Nick I       9 OCCS-PV          NT  1:02.60    
 -- Kim, Joseph E       10 OCCS-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms
 -- Stevenson, Logan R     9 OCCS-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms
 -- Young, Cass        10 AAC-PV          NT     DQ    
   Kick breaststroke type
 -- Best, John L       10 AAC-PV        1:11.90     DQ    
   Non-simultaneous arms
 -- Khan, Zoran Z       10 OCCS-PV          NT     DQ    
   Alternating Kick
 
Boys 9-10 100 Yard Butterfly
===============================================================================
       1:10.79 AAAA
       1:15.69 AAA
       1:20.59 AA
       1:25.59 A
       1:40.39 BB
       1:55.19 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Butler, Steven A     10 OCCS-PV       1:24.28  1:16.73 AA   
 2 Tansill, Ian J      10 OCCS-PV          NT  1:20.36 AA   
 3 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV          NT  1:25.60 BB   
 4 Pyle, Will M       10 CUBU-PV       1:41.57  1:28.85 BB   
 5 Bock, Gavin        10 AAC-PV        1:50.78  1:32.41 BB   
 6 Beineke, Jacob T     10 CUBU-PV          NT  1:53.74 B   
 
Boys 9-10 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Butler, Steven A     10 OCCS-PV          NT  2:50.61    
         36.93   1:21.61 (44.68)   2:09.55 (47.94)   2:50.61 (41.06)
 
Boys 9-10 100 Yard IM
===============================================================================
       1:10.89 AAAA
       1:14.29 AAA
       1:17.69 AA
       1:21.09 A
       1:31.19 BB
       1:41.29 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Mowery, Jack       10 AAC-PV        1:27.35  1:22.34 BB   
         38.18   1:22.34 (44.16)                    
 2 NewRingeisen, Addison M  10 CUBU-PV       1:25.79  1:25.83 BB   
         39.79   1:25.83 (46.04)                    
 3 Nethery, Ben T       9 CUBU-PV       1:27.42  1:26.00 BB   
         40.67   1:26.00 (45.33)                    
 4 Catron, Ryan J       9 CUBU-PV       1:30.12  1:26.38 BB   
 5 Pyle, Will M       10 CUBU-PV       1:35.03  1:28.54 BB   
         39.48   1:28.54 (49.06)                    
 6 Henry, Brandon B     10 MAKO-PV       1:29.45  1:30.31 BB   
         43.80   1:30.31 (46.51)                    
 7 Li, Jerry Y        9 CUBU-PV       1:33.41  1:31.50 B   
         47.03   1:31.50 (44.47)                    
 8 Bookstein, Ryan P     10 OCCS-PV       1:29.43  1:31.93 B   
         41.02   1:31.93 (50.91)                    
 9 Mahan, Sean A       10 OCCS-PV       1:37.93  1:32.78 B   
         43.45   1:32.78 (49.33)                    
 10 Quantrille, Jake M    10 OCCS-PV          NT  1:32.83 B   
 11 Wiecki, Aidan W      10 OCCS-PV          NT  1:33.05 B   
         43.19   1:33.05 (49.86)                    
 12 Beineke, Jacob T     10 CUBU-PV       1:35.22  1:33.91 B   
         45.68   1:33.91 (48.23)                    
 13 Aung, Alex M       10 MAKO-PV       1:34.45  1:36.71 B   
         43.62   1:36.71 (53.09)                    
 14 DiLeonardo, Vincent A   9 AAC-PV        1:41.00  1:38.34 B   
         44.77   1:38.34 (53.57)                    
 15 Peverall, Cole A      9 CUBU-PV       1:45.26  1:38.45 B   
         49.11   1:38.45 (49.34)                    
 16 Yung, Ian C        10 OCCS-PV       1:43.55  1:40.00 B   
         50.56   1:40.00 (49.44)                    
 17 Tanaka, Yuta L      10 OCCS-PV       2:15.42  1:43.05    
         51.42   1:43.05 (51.63)                    
 18 McNamara, Brian M     9 CUBU-PV       1:44.22  1:44.18    
         51.77   1:44.18 (52.41)                    
 19 Dryer, Jeremy R      10 CUBU-PV       1:35.95  1:44.31    
         49.66   1:44.31 (54.65)                    
 20 Guzzo, Justin J      10 CUBU-PV          NT  1:44.36    
         47.14   1:44.36 (57.22)                    
 21 Lee, Matthew J      10 CUBU-PV          NT  1:45.57    
 22 Katsock, Michael J     9 CUBU-PV       2:00.53  1:46.11    
         48.68   1:46.11 (57.43)                    
 23 Moreno, Lucas P      9 AAC-PV        1:42.29  1:46.67    
 24 Blondin, Parker D     9 CUBU-PV          NT  1:47.98    
         48.86   1:47.98 (59.12)                    
 25 DePetro, Luke M      10 OCCS-PV       1:46.10  1:48.76    
         55.03   1:48.76 (53.73)                    
 26 Young, Cass        10 AAC-PV          NT  1:51.03    
         54.13   1:51.03 (56.90)                    
 27 Sample, Ethan J      10 AAC-PV          NT  1:53.88    
         57.45   1:53.88 (56.43)                    
 28 Cotton, Nick I       9 OCCS-PV          NT  2:06.03    
 29 Diggs, Wesley W      9 OCCS-PV          NT  2:14.04    
        1:00.77  2:14.04 (1:13.27)                    
 -- Raffier, Ben N       9 OCCS-PV          NT     DQ    
   Arms underwater recovery - fly
 -- Blaes, Leo D        9 CUBU-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast - back
 -- Calderon, Ervin E     10 CUBU-PV          NT     DQ    
   One hand touch - fly
 -- Zervos, Thanos       9 AAC-PV          NT     DQ    
   Scissors kick - breast
 -- Short, Sam A        9 CUBU-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast - back
 
Boys 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
       2:32.49 AAAA
       2:40.09 AAA
       2:47.69 AA
       2:55.29 A
       3:18.09 BB
       3:40.89 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Klipp, Noah D       10 UN-CU-PV       2:37.37  2:39.65 AAA  
         35.25   1:16.60 (41.35)   2:03.67 (47.07)   2:39.65 (35.98)
 2 Butler, Steven A     10 OCCS-PV       2:53.32  2:50.28 A   
         36.94   1:22.51 (45.57)   2:14.19 (51.68)   2:50.28 (36.09)
 3 Allison, Riley J     10 MAKO-PV       2:52.45  2:50.88 A   
         40.76   1:24.20 (43.44)   2:15.74 (51.54)   2:50.88 (35.14)
 4 Tansill, Ian J      10 OCCS-PV       2:47.38  2:51.36 A   
         38.58   1:22.80 (44.22)   2:14.25 (51.45)   2:51.36 (37.11)
 5 Bock, Gavin        10 AAC-PV        2:54.04  2:53.57 A   
         40.72   1:24.79 (44.07)   2:13.52 (48.73)   2:53.57 (40.05)
 6 Nethery, Ben T       9 CUBU-PV          NT  2:55.24 A   
         44.37   1:26.56 (42.19)   2:17.87 (51.31)   2:55.24 (37.37)
 7 Harman, Joel E      10 CUBU-PV          NT  3:00.29 BB   
         40.02   1:27.41 (47.39)   2:19.66 (52.25)   3:00.29 (40.63)
 8 Soderquist, Glen S    10 OCCS-PV          NT  3:05.70 BB   
         44.15   1:30.97 (46.82)   2:23.43 (52.46)   3:05.70 (42.27)
 9 Ovando, Mayu T      10 AAC-PV        3:12.89  3:17.33 BB   
 10 Misencik, Tyler S     10 OCCS-PV          NT  3:26.75 B   
         46.39   1:37.39 (51.00)  2:37.87 (1:00.48)   3:26.75 (48.88)
 11 Maraska, Joseph E     9 OCCS-PV          NT  3:30.52 B   
         49.52   1:43.72 (54.20)   2:43.59 (59.87)   3:30.52 (46.93)
 12 Moreno, Lucas P      9 AAC-PV          NT  3:50.55    
         53.30   1:47.26 (53.96)  3:00.22 (1:12.96)   3:50.55 (50.33)
 
Boys 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        25.09 AAAA
        26.19 AAA
        27.39 AA
        28.59 A
        30.99 BB
        33.39 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 St. Pierre, Jack M    12 AAC-PV         32.29   28.04 A   
 2 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV        28.70   28.84 BB   
 3 Revers, Andrew J     11 CUBU-PV        30.03   29.19 BB   
 4 Orsa, John B       12 CUBU-PV          NT   29.33 BB   
 5 Desatnick, Alexander J  12 CUBU-PV        29.52   29.34 BB   
 6 Bagal, Nithin V      11 CUBU-PV        28.88   29.73 BB   
 7 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV        30.43   29.95 BB   
 8 Rudisill, Henry B     11 MAKO-PV        29.63   30.16 BB   
 9 Barborek, Decker L    11 MAKO-PV        30.61   30.29 BB   
 10 Ochoa, Luis A       12 AAC-PV         30.64   30.35 BB   
 11 Foster, Jacob D      11 AAC-PV         27.21   30.45 BB   
 12 Stone, Lane R       12 CUBU-PV        30.03   30.62 BB   
 13 Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV        31.68   31.05 B   
 14 Yang, Andrew L      12 CUBU-PV        31.28   31.34 B   
 15 Markon, Maximus B     12 CUBU-PV        32.92   31.52 B   
 16 Hanson, Anders      12 OCCS-PV        36.64   31.57 B   
 17 Bae, Steven *       12 OCCS-PV        34.46   31.58 B   
 18 Repczynski, TJ J     11 CUBU-PV        31.75   31.79 B   
 19 Hood, Michael S      11 CUBU-PV        31.68   31.93 B   
 20 Parikh, Neil       12 CUBU-PV        32.20   32.30 B   
 21 DiLeonardo, Michael T   11 AAC-PV         31.94   32.84 B   
 22 Turner, Liam T      12 OCCS-PV        34.82   32.92 B   
 23 Breen, Connor B      11 CUBU-PV        33.27   33.66    
 24 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV        38.86   34.03    
 24 O'Brien, John M      11 OCCS-PV          NT   34.03    
 26 Luong, Nathan P      11 CUBU-PV        34.37   34.83    
 27 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV        32.55   34.84    
 28 Schleifer, Mathew R    12 CUBU-PV        40.16   35.24    
 29 Chang, Paul J       11 CUBU-PV          NT   35.72    
 30 Raffier, Nate C      12 OCCS-PV        36.94   36.93    
 31 Da Cruz, Joao       11 OCCS-PV        36.16   37.02    
 
Boys 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        54.79 AAAA
        57.39 AAA
        59.99 AA
       1:02.69 A
       1:07.89 BB
       1:13.09 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Abrams, Zander J     12 CUBU-PV        55.35   55.85 AAA  
         27.49    55.85 (28.36)                    
 2 Alarcon, Andres A     12 CUBU-PV        59.28   57.69 AA   
         27.73    57.69 (29.96)                    
 3 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV        1:01.45  1:00.43 A   
         29.25   1:00.43 (31.18)                    
 4 Pham-Ton, Jet D      12 MAKO-PV       1:14.80  1:03.21 BB   
         29.81   1:03.21 (33.40)                    
 5 Desatnick, Alexander J  12 CUBU-PV       1:05.48  1:04.27 BB   
         31.01   1:04.27 (33.26)                    
 6 Chung, Alex Y       12 CUBU-PV       1:16.86  1:04.89 BB   
         29.34   1:04.89 (35.55)                    
 7 Coray, Marcelo G     11 MAKO-PV       1:14.05  1:05.59 BB   
         32.23   1:05.59 (33.36)                    
 8 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV       1:07.47  1:05.73 BB   
         31.08   1:05.73 (34.65)                    
 9 Bagal, Nithin V      11 CUBU-PV       1:06.77  1:06.01 BB   
         30.72   1:06.01 (35.29)                    
 10 Stone, Lane R       12 CUBU-PV       1:13.25  1:06.53 BB   
         31.40   1:06.53 (35.13)                    
 11 Verdin, Andrew P     11 CUBU-PV       1:09.30  1:07.64 BB   
         32.14   1:07.64 (35.50)                    
 12 Revers, Andrew J     11 CUBU-PV       1:09.36  1:07.83 BB   
         33.05   1:07.83 (34.78)                    
 13 Gentry, Richard H     11 AAC-PV        1:09.78  1:08.43 B   
 14 Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV       1:07.02  1:08.76 B   
         32.79   1:08.76 (35.97)                    
 15 Madsen, Fletcher S    11 MAKO-PV       1:06.89  1:08.79 B   
 16 Tefft, Cameron A     12 OCCS-PV       1:08.65  1:08.87 B   
         32.63   1:08.87 (36.24)                    
 16 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV       1:09.01  1:08.87 B   
         32.88   1:08.87 (35.99)                    
 18 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV       1:10.95  1:09.37 B   
         33.34   1:09.37 (36.03)                    
 19 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV       1:09.44  1:09.38 B   
         34.04   1:09.38 (35.34)                    
 20 Hanson, Anders      12 OCCS-PV          NT  1:10.70 B   
         33.41   1:10.70 (37.29)                    
 21 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV       1:42.38  1:11.15 B   
         33.32   1:11.15 (37.83)                    
 22 Repczynski, TJ J     11 CUBU-PV       1:11.69  1:11.67 B   
         34.37   1:11.67 (37.30)                    
 23 Yang, Andrew L      12 CUBU-PV       1:20.52  1:12.65 B   
         33.86   1:12.65 (38.79)                    
 24 Markon, Maximus B     12 CUBU-PV       1:18.17  1:13.29    
         32.52   1:13.29 (40.77)                    
 24 Klima, William L     11 CUBU-PV       1:16.42  1:13.29    
         35.13   1:13.29 (38.16)                    
 26 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV       1:16.86  1:13.63    
 27 Breen, Connor B      11 CUBU-PV          NT  1:14.95    
         36.27   1:14.95 (38.68)                    
 28 Luong, Nathan P      11 CUBU-PV       1:20.48  1:15.00    
         35.31   1:15.00 (39.69)                    
 29 Burns, Ryan R       11 CUBU-PV       1:20.06  1:16.38    
         36.19   1:16.38 (40.19)                    
 30 Vance, Matthew M     12 AAC-PV        1:21.40  1:17.38    
 31 Levin, Daniel E      11 CUBU-PV       1:20.76  1:18.23    
         35.72   1:18.23 (42.51)                    
 32 Chang, Paul J       11 CUBU-PV          NT  1:18.25    
         35.26   1:18.25 (42.99)                    
 33 Maraska, Andrew W     11 OCCS-PV       1:23.98  1:20.90    
         36.58   1:20.90 (44.32)                    
 34 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV       1:18.40  1:21.14    
         37.90   1:21.14 (43.24)                    
 35 Mitchell, William L    12 CUBU-PV          NT  1:22.01    
 36 Davis III, Trey A     11 OCCS-PV          NT  1:24.25    
         38.69   1:24.25 (45.56)                    
 37 Mullane, Steven E     11 AAC-PV        1:22.70  1:24.50    
 38 kim, Matthew Y      12 OCCS-PV          NT  1:26.04    
         40.55   1:26.04 (45.49)                    
 39 Burgos, Joseph L     11 CUBU-PV       1:29.22  1:26.41    
         40.79   1:26.41 (45.62)                    
 40 Janardhanan, Sid     11 OCCS-PV       1:38.70  1:32.85    
         43.29   1:32.85 (49.56)                    
 41 Bruce, John M       11 AAC-PV        1:36.70  1:33.25    
         43.19   1:33.25 (50.06)                    
 42 Neal, Ian D        11 CUBU-PV          NT  1:33.99    
 43 Khan, Khagan Z      12 OCCS-PV          NT  1:37.99    
         45.19   1:37.99 (52.80)                    
 44 Hill, James M       12 OCCS-PV          NT  1:38.94    
         46.56   1:38.94 (52.38)                    
 
Boys 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
       1:59.19 AAAA
       2:04.89 AAA
       2:10.49 AA
       2:16.19 A
       2:27.49 BB
       2:38.89 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Abrams, Zander J     12 CUBU-PV       2:04.52  2:04.92 AA   
 2 Ochoa, Luis A       12 AAC-PV        2:32.68  2:21.72 BB   
 3 Foster, Jacob D      11 AAC-PV        2:25.04  2:21.86 BB   
 4 Desatnick, Alexander J  12 CUBU-PV          NT  2:23.62 BB   
 5 Verdin, Andrew P     11 CUBU-PV       2:33.71  2:25.80 BB   
 6 Bagal, Nithin V      11 CUBU-PV       2:30.66  2:29.09 B   
 7 Chung, Alex Y       12 CUBU-PV       2:56.66  2:29.54 B   
 8 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV          NT  2:34.33 B   
 9 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV       2:39.30  2:36.96 B   
 10 Yang, Andrew L      12 CUBU-PV       2:54.25  2:40.86    
 11 Sajin, Anton       12 CUBU-PV          NT  2:45.60    
 12 Garcia, Dylan M      12 CUBU-PV          NT  2:51.03    
 13 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV       2:42.46  2:53.99    
 14 Strong, Tyler J      11 CUBU-PV       3:00.59  2:56.34    
 15 Schleifer, Mathew R    12 CUBU-PV       3:12.61  3:08.68    
 16 Rojtman, Max       12 CUBU-PV       3:23.31  3:24.64    
 
Boys 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
       5:19.09 11-12 AAAA
       5:34.29 11-12 AAA
       5:49.49 11-12 AA
       6:04.69 11-12 A
       6:35.09 11-12 BB
       7:05.49 11-12 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Alarcon, Andres A     12 CUBU-PV          NT  5:43.14 AA   
         29.80   1:04.25 (34.45)   1:40.40 (36.15)   2:15.28 (34.88)
    2:50.87 (35.59)   3:27.46 (36.59)   4:02.54 (35.08)   4:36.98 (34.44)
    5:11.47 (34.49)   5:43.14 (31.67)                    
 2 Madsen, Fletcher S    11 MAKO-PV       6:16.20  6:04.80 BB   
         31.44   1:07.34 (35.90)   1:44.18 (36.84)   2:21.42 (37.24)
    2:58.97 (37.55)   3:37.41 (38.44)   4:15.33 (37.92)   4:53.53 (38.20)
    5:30.61 (37.08)   6:04.80 (34.19)                    
 3 Murphy, Jonas P      11 CUBU-PV       6:46.36  6:19.79 BB   
         31.39   1:07.90 (36.51)   1:45.92 (38.02)   2:24.55 (38.63)
    3:03.23 (38.68)   3:43.28 (40.05)   4:22.44 (39.16)   5:02.58 (40.14)
    5:41.86 (39.28)   6:19.79 (37.93)                    
 4 Foster, Jacob D      11 AAC-PV        6:47.30  6:27.92 BB   
 5 Cocolis, PK K       12 CUBU-PV       6:34.49  6:39.44 B   
         33.54   1:11.28 (37.74)   1:50.68 (39.40)   2:31.73 (41.05)
    3:13.01 (41.28)   3:54.48 (41.47)   4:37.05 (42.57)   5:18.67 (41.62)
    5:59.73 (41.06)   6:39.44 (39.71)                    
 6 Chung, Alex Y       12 CUBU-PV          NT  6:43.47 B   
         34.04   1:14.07 (40.03)   1:56.08 (42.01)   2:37.89 (41.81)
    3:19.97 (42.08)   4:01.49 (41.52)   4:42.82 (41.33)   5:24.88 (42.06)
    6:05.14 (40.26)   6:43.47 (38.33)                    
 7 Worthington, Matthew L  11 CUBU-PV       8:38.50  6:54.76 B   
         33.72   1:14.29 (40.57)   1:56.94 (42.65)   2:39.89 (42.95)
    3:22.92 (43.03)   4:06.20 (43.28)   4:49.48 (43.28)   5:32.34 (42.86)
    6:14.96 (42.62)   6:54.76 (39.80)                    
 8 Ochoa, Luis A       12 AAC-PV        7:01.98  6:57.80 B   
 9 Gentry, Richard H     11 AAC-PV        7:27.10  6:58.00 B   
         36.40   1:16.11 (39.71)   1:58.46 (42.35)   2:41.01 (42.55)
    3:24.38 (43.37)   4:07.85 (43.47)   4:51.99 (44.14)   5:35.66 (43.67)
    6:19.09 (43.43)   6:58.00 (38.91)                    
 10 Peny, Jack M       12 OCCS-PV          NT  7:02.85 B   
         37.71   1:19.13 (41.42)   2:02.32 (43.19)   2:46.18 (43.86)
    3:29.80 (43.62)   4:13.11 (43.31)   4:56.99 (43.88)   5:40.80 (43.81)
    6:23.63 (42.83)   7:02.85 (39.22)                    
 11 Parikh, Neil       12 CUBU-PV       7:21.51  7:07.13    
         35.92   1:18.50 (42.58)   2:01.58 (43.08)   2:45.58 (44.00)
    3:29.18 (43.60)   4:13.88 (44.70)   4:58.21 (44.33)   5:42.64 (44.43)
    6:26.04 (43.40)   7:07.13 (41.09)                    
 12 Repczynski, TJ J     11 CUBU-PV       7:21.35  7:08.23    
         35.32   1:15.70 (40.38)   1:58.30 (42.60)   2:42.15 (43.85)
    3:26.54 (44.39)   4:11.92 (45.38)   4:56.83 (44.91)   5:41.73 (44.90)
    6:26.49 (44.76)   7:08.23 (41.74)                    
 13 Klima, William L     11 CUBU-PV          NT  7:09.46    
         38.24   1:21.76 (43.52)   2:06.05 (44.29)   2:52.08 (46.03)
    3:36.11 (44.03)   4:20.96 (44.85)   5:04.24 (43.28)   5:47.91 (43.67)
    6:30.57 (42.66)   7:09.46 (38.89)                    
 14 Luong, Nathan P      11 CUBU-PV       7:56.91  7:15.10    
         35.98   1:19.08 (43.10)   2:03.67 (44.59)   2:48.89 (45.22)
    3:34.67 (45.78)   4:20.38 (45.71)   5:06.19 (45.81)   5:50.98 (44.79)
    6:34.36 (43.38)   7:15.10 (40.74)                    
 15 Hetzer, Connor      11 OCCS-PV          NT  7:19.55    
 16 Huber-Wilker, Brendan P  11 AAC-PV          NT  7:26.35    
         38.56   1:21.93 (43.37)   2:06.51 (44.58)   2:52.46 (45.95)
    3:39.67 (47.21)   4:26.50 (46.83)   5:14.29 (47.79)   6:00.05 (45.76)
    6:45.03 (44.98)   7:26.35 (41.32)                    
 17 Valenzuela, Linus G    11 AAC-PV          NT  7:26.76    
         38.49   1:23.35 (44.86)   2:09.53 (46.18)   2:56.32 (46.79)
    3:42.92 (46.60)   4:30.48 (47.56)   5:16.24 (45.76)   6:02.04 (45.80)
    6:48.11 (46.07)   7:26.76 (38.65)                    
 18 Strong, Tyler J      11 CUBU-PV       8:03.13  7:34.10    
         40.49   1:27.01 (46.52)   2:14.53 (47.52)   3:02.34 (47.81)
    3:49.87 (47.53)   4:34.21 (44.34)   5:21.11 (46.90)   6:06.97 (45.86)
    6:52.23 (45.26)   7:34.10 (41.87)                    
 19 Diggs, Colin I      12 CUBU-PV       10:06.44  7:43.83    
 20 Vance, Matthew M     12 AAC-PV          NT  7:51.89    
         41.06                              
      3:49.97 ( )   4:38.67 (48.70)   5:27.68 (49.01)  7:05.98 (1:38.30)
   8:36.30 (1:30.32)     7:51.89 ( )                    
 21 Mullane, Steven E     11 AAC-PV          NT  7:58.20    
         42.25   1:30.20 (47.95)  7:58.20 (6:28.00)          
 22 Bruce, John M       11 AAC-PV          NT  8:39.73    
         43.80   1:36.12 (52.32)   2:28.21 (52.09)   3:21.22 (53.01)
    4:14.88 (53.66)   5:08.85 (53.97)   6:03.46 (54.61)   6:56.19 (52.73)
    7:50.87 (54.68)   8:39.73 (48.86)                    
 23 Rojtman, Max       12 CUBU-PV       9:35.61  9:25.42    
         43.11   1:38.25 (55.14)   2:35.04 (56.79)   3:34.01 (58.97)
   4:34.75 (1:00.74)   5:33.28 (58.53)  6:33.45 (1:00.17)   7:32.31 (58.86)
    8:30.78 (58.47)   9:25.42 (54.64)                    
 
Boys 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       18:43.09 11-12 AAAA
       19:36.59 11-12 AAA
       20:30.09 11-12 AA
       21:23.59 11-12 A
       23:10.49 11-12 BB
       24:57.49 11-12 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 St. Pierre, Jack M    12 AAC-PV          NT  24:01.01 B   
                1:22.29 ( )   2:05.77 (43.48)   2:49.43 (43.66)
    3:32.12 (42.69)   4:15.87 (43.75)  5:42.80 (1:26.93)   6:26.37 (43.57)
   7:54.73 (1:28.36)  9:22.31 (1:27.58)  10:05.63 (43.32)          
                                    12:17.41 ( )
    13:00.81 (43.40)  13:44.92 (44.11)  14:28.28 (43.36)  15:12.06 (43.78)
    15:55.32 (43.26) 17:24.09 (1:28.77) 18:50.14 (1:26.05)  19:33.44 (43.30)
    20:16.74 (43.30) 21:41.35 (1:24.61)  22:23.98 (42.63)  23:05.65 (41.67)
                          23:54.23 ( )   24:01.01 (6.78)
 
Boys 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
        28.99 AAAA
        30.49 AAA
        31.99 AA
        33.49 A
        36.49 BB
        39.49 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV         30.21   30.46 AAA  
 2 Revers, Andrew J     11 CUBU-PV        33.35   32.83 A   
 3 Chung, Alex Y       12 CUBU-PV        34.50   33.27 A   
 4 Gentry, Richard H     11 AAC-PV         34.24   33.34 A   
 5 Madsen, Fletcher S    11 MAKO-PV        35.73   33.41 A   
 6 Pham-Ton, Jet D      12 MAKO-PV        36.29   33.48 A   
 7 Desatnick, Alexander J  12 CUBU-PV        35.54   34.46 BB   
 8 Foster, Jacob D      11 AAC-PV         34.23   34.85 BB   
 9 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV        34.33   35.14 BB   
 10 Orsa, John B       12 CUBU-PV          NT   35.16 BB   
 11 Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV        34.70   35.70 BB   
 12 Maahs, Carl E       11 MAKO-PV        35.37   36.77 B   
 13 Yang, Andrew L      12 CUBU-PV        42.13   37.22 B   
 14 Coray, Marcelo G     11 MAKO-PV        39.19   37.25 B   
 15 Barborek, Decker L    11 MAKO-PV          NT   37.26 B   
 16 Repczynski, TJ J     11 CUBU-PV        36.24   37.49 B   
 17 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV        38.19   38.05 B   
 18 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV        56.75   39.12 B   
 19 Worthington, Matthew L  11 CUBU-PV        39.16   39.46 B   
 20 Stevenson, Grisham J   12 OCCS-PV        46.04   39.79    
 21 Mullane, Steven E     11 AAC-PV         41.81   40.38    
 22 Crowley, John J      12 MAKO-PV        40.48   40.74    
 23 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV        42.59   40.77    
 24 Breen, Connor B      11 CUBU-PV        39.33   41.15    
 25 Maraska, Andrew W     11 OCCS-PV        42.31   41.37    
 26 Schleifer, Mathew R    12 CUBU-PV          NT   41.77    
 27 Mitchell, William L    12 CUBU-PV          NT   43.06    
 28 Chang, Paul J       11 CUBU-PV          NT   43.41    
 29 Bruce, John M       11 AAC-PV         48.96   44.96    
 30 Janardhanan, Sid     11 OCCS-PV        46.75   45.16    
 31 Burgos, Joseph L     11 CUBU-PV        45.29   46.19    
 32 Questad, Carl A      11 CUBU-PV        48.56   47.29    
 33 Neal, Ian D        11 CUBU-PV          NT   50.84    
 34 Khan, Khagan Z      12 OCCS-PV          NT   52.35    
 35 Hill, James M       12 OCCS-PV       1:19.66   52.42    
 36 Finley, Sean P      11 OCCS-PV          NT   56.12    
 -- Morey, Cameron R     12 CUBU-PV          NT     DQ    
   Non-continuous turning action
 -- Vance, Matthew M     12 AAC-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast
 -- Hanson, Anders      12 OCCS-PV          NT     DQ    
   Non-continuous turning action
 
Boys 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
       1:02.19 AAAA
       1:05.59 AAA
       1:08.89 AA
       1:12.29 A
       1:19.09 BB
       1:25.79 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV        1:05.46  1:05.90 AA   
         32.01   1:05.90 (33.89)                    
 2 Foster, Jacob D      11 AAC-PV        1:13.29  1:14.22 BB   
         36.11   1:14.22 (38.11)                    
 3 Revers, Andrew J     11 CUBU-PV       1:15.35  1:15.39 BB   
         36.67   1:15.39 (38.72)                    
 4 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV       1:20.82  1:16.16 BB   
 5 Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV       1:23.93  1:16.26 BB   
         37.61   1:16.26 (38.65)                    
 6 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV       1:16.07  1:16.90 BB   
         37.50   1:16.90 (39.40)                    
 7 Verdin, Andrew P     11 CUBU-PV          NT  1:17.31 BB   
         37.28   1:17.31 (40.03)                    
 8 Turner, Liam T      12 OCCS-PV       1:36.09  1:17.99 BB   
         37.49   1:17.99 (40.50)                    
 9 Coray, Marcelo G     11 MAKO-PV       1:25.30  1:18.05 BB   
         39.00   1:18.05 (39.05)                    
 10 Hood, Michael S      11 CUBU-PV       1:24.67  1:19.37 B   
         39.97   1:19.37 (39.40)                    
 11 Lee, Michael S      12 MAKO-PV       1:30.67  1:20.24 B   
         39.32   1:20.24 (40.92)                    
 12 Stone, Lane R       12 CUBU-PV       1:26.98  1:21.09 B   
         39.22   1:21.09 (41.87)                    
 13 Garcia, Dylan M      12 CUBU-PV          NT  1:22.25 B   
         39.89   1:22.25 (42.36)                    
 14 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV       1:21.94  1:22.65 B   
         40.58   1:22.65 (42.07)                    
 15 Bae, Steven *       12 OCCS-PV          NT  1:22.84 B   
         40.18   1:22.84 (42.66)                    
 16 Yang, Andrew L      12 CUBU-PV       1:29.30  1:26.18    
 17 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV       1:24.49  1:26.97    
         42.69   1:26.97 (44.28)                    
 18 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV       1:42.58  1:28.69    
         41.53   1:28.69 (47.16)                    
 19 Klima, William L     11 CUBU-PV       1:55.76  1:29.41    
         43.71   1:29.41 (45.70)                    
 20 Strong, Tyler J      11 CUBU-PV       1:29.06  1:31.84    
         44.87   1:31.84 (46.97)                    
 21 Da Cruz, Joao       11 OCCS-PV       1:35.55  1:34.95    
         47.44   1:34.95 (47.51)                    
 -- Ochoa, Luis A       12 AAC-PV        1:19.39     DQ    
   Non-continuous turning action
 
Boys 11-12 200 Yard Backstroke
===============================================================================
       2:13.79 11-12 AAAA
       2:20.19 11-12 AAA
       2:26.49 11-12 AA
       2:32.89 11-12 A
       2:45.59 11-12 BB
       2:58.39 11-12 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Abrams, Zander J     12 CUBU-PV       2:26.88  2:19.89 AAA  
         31.94   1:08.80 (36.86)   1:46.36 (37.56)   2:19.89 (33.53)
 2 Schleifer, Mathew R    12 CUBU-PV          NT  2:26.35 AA   
         45.82   1:35.84 (50.02)   2:26.35 (50.51)          
 3 St. Pierre, Jack M    12 AAC-PV          NT  2:33.51 BB   
         36.73   1:15.75 (39.02)   1:55.07 (39.32)   2:33.51 (38.44)
 4 Murphy, Jonas P      11 CUBU-PV          NT  2:36.99 BB   
         37.58   1:18.49 (40.91)   1:58.19 (39.70)   2:36.99 (38.80)
 5 Foster, Jacob D      11 AAC-PV        2:41.06  2:38.51 BB   
         38.04   1:18.98 (40.94)   2:00.01 (41.03)   2:38.51 (38.50)
 6 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV       2:48.28  2:47.21 B   
         40.14   1:22.33 (42.19)   2:05.43 (43.10)   2:47.21 (41.78)
 7 Gentry, Richard H     11 AAC-PV          NT  2:48.35 B   
         44.20   1:26.27 (42.07)   2:08.10 (41.83)   2:48.35 (40.25)
 8 Tefft, Cameron A     12 OCCS-PV          NT  2:53.52 B   
         40.29   1:24.96 (44.67)  2:53.52 (1:28.56)          
 9 Parikh, Neil       12 CUBU-PV          NT  2:57.45 B   
 10 Garcia, Dylan M      12 CUBU-PV          NT  2:58.39 B   
         42.15   1:26.84 (44.69)   2:15.26 (48.42)   2:58.39 (43.13)
 11 Mullane, Steven E     11 AAC-PV          NT  3:09.12    
         45.30   1:34.27 (48.97)   2:23.00 (48.73)   3:09.12 (46.12)
 
Boys 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
        32.09 AAAA
        33.79 AAA
        35.59 AA
        37.29 A
        40.79 BB
        44.29 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Orsa, John B       12 CUBU-PV          NT   35.54 AA   
 2 Markon, Maximus B     12 CUBU-PV        38.97   35.63 A   
 3 Barborek, Decker L    11 MAKO-PV        37.24   36.80 A   
 4 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV         37.32   38.18 BB   
 5 Sajin, Anton       12 CUBU-PV        37.25   38.76 BB   
 6 Crowley, John J      12 MAKO-PV        37.92   39.42 BB   
 7 Bae, Steven *       12 OCCS-PV        45.52   39.77 BB   
 8 Pham-Ton, Jet D      12 MAKO-PV        40.02   39.91 BB   
 9 Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV        40.20   40.12 BB   
 10 Hanson, Anders      12 OCCS-PV        47.67   40.55 BB   
 11 Rudisill, Henry B     11 MAKO-PV        39.49   40.59 BB   
 12 Burns, Ryan R       11 CUBU-PV        41.32   41.18 B   
 13 Ochoa, Luis A       12 AAC-PV         43.15   41.83 B   
 14 Klima, William L     11 CUBU-PV        41.19   42.70 B   
 15 Stone, Lane R       12 CUBU-PV        47.92   42.91 B   
 16 Repczynski, TJ J     11 CUBU-PV        43.66   43.44 B   
 17 DiLeonardo, Michael T   11 AAC-PV         42.75   43.71 B   
 18 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV        54.19   44.02 B   
 19 Garcia, Dylan M      12 CUBU-PV        43.92   45.67    
 20 O'Brien, John M      11 OCCS-PV          NT   46.03    
 21 Chang, Paul J       11 CUBU-PV          NT   46.24    
 22 Parikh, Neil       12 CUBU-PV        50.63   48.24    
 23 Raffier, Nate C      12 OCCS-PV        48.44   49.39    
 
Boys 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
       1:09.69 AAAA
       1:13.29 AAA
       1:16.89 AA
       1:20.49 A
       1:27.79 BB
       1:35.09 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Orsa, John B       12 CUBU-PV       1:21.03  1:17.17 A   
         36.81   1:17.17 (40.36)                    
 2 Verdin, Andrew P     11 CUBU-PV       1:20.26  1:19.62 A   
         38.10   1:19.62 (41.52)                    
 3 Markon, Maximus B     12 CUBU-PV       1:21.89  1:20.04 A   
         36.50   1:20.04 (43.54)                    
 4 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV        1:21.38  1:21.83 BB   
         38.42   1:21.83 (43.41)                    
 5 Madsen, Fletcher S    11 MAKO-PV       1:28.56  1:22.58 BB   
         38.96   1:22.58 (43.62)                    
 6 Sajin, Anton       12 CUBU-PV          NT  1:24.59 BB   
         39.24   1:24.59 (45.35)                    
 7 Gentry, Richard H     11 AAC-PV        1:28.80  1:26.35 BB   
         40.86   1:26.35 (45.49)                    
 8 Barborek, Decker L    11 MAKO-PV       1:24.64  1:27.53 BB   
         41.55   1:27.53 (45.98)                    
 9 Hanson, Anders      12 OCCS-PV          NT  1:29.42 B   
         41.86   1:29.42 (47.56)                    
 10 Crowley, John J      12 MAKO-PV       1:26.06  1:29.48 B   
 11 Tefft, Cameron A     12 OCCS-PV          NT  1:30.59 B   
         42.43   1:30.59 (48.16)                    
 12 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV          NT  1:30.94 B   
         42.74   1:30.94 (48.20)                    
 13 Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV       1:27.76  1:32.58 B   
         44.57   1:32.58 (48.01)                    
 14 Burns, Ryan R       11 CUBU-PV       1:29.44  1:32.80 B   
         44.86   1:32.80 (47.94)                    
 15 Klima, William L     11 CUBU-PV       1:32.97  1:33.35 B   
         45.42   1:33.35 (47.93)                    
 16 Revers, Andrew J     11 CUBU-PV       1:36.72  1:33.74 B   
         44.41   1:33.74 (49.33)                    
 17 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV       1:32.99  1:34.13 B   
         45.02   1:34.13 (49.11)                    
 18 Schleifer, Mathew R    12 CUBU-PV       1:42.42  1:35.28    
         45.57   1:35.28 (49.71)                    
 19 Bagal, Nithin V      11 CUBU-PV          NT  1:35.46    
         46.57   1:35.46 (48.89)                    
 20 Yang, Andrew L      12 CUBU-PV       1:48.47  1:35.47    
         46.40   1:35.47 (49.07)                    
 21 Garcia, Dylan M      12 CUBU-PV       1:44.41  1:38.80    
         47.15   1:38.80 (51.65)                    
 22 Chang, Paul J       11 CUBU-PV          NT  1:39.83    
 23 Luong, Nathan P      11 CUBU-PV       1:40.81  1:40.02    
 24 Mitchell, William L    12 CUBU-PV          NT  1:41.36    
         49.84   1:41.36 (51.52)                    
 25 Levin, Daniel E      11 CUBU-PV       1:43.27  1:41.78    
         48.57   1:41.78 (53.21)                    
 26 Parikh, Neil       12 CUBU-PV          NT  1:44.39    
         50.24   1:44.39 (54.15)                    
 27 kim, Matthew Y      12 OCCS-PV          NT  1:46.39    
         52.05   1:46.39 (54.34)                    
 28 Vance, Matthew M     12 AAC-PV        1:49.16  1:47.79    
         51.13   1:47.79 (56.66)                    
 29 Questad, Carl A      11 CUBU-PV          NT  1:51.33    
 30 Hill, James M       12 OCCS-PV          NT  2:04.59    
         58.20  2:04.59 (1:06.39)                    
 -- Bruce, John M       11 AAC-PV        2:31.18     DQ    
   Incomplete stroke cycle other than one pull followed by one kick
 
Boys 11-12 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
       2:31.29 11-12 AAAA
       2:38.49 11-12 AAA
       2:45.69 11-12 AA
       2:52.89 11-12 A
       3:07.29 11-12 BB
       3:21.69 11-12 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Verdin, Andrew P     11 CUBU-PV          NT  2:51.13 A   
 2 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV          NT  3:08.37 B   
 3 Barborek, Decker L    11 MAKO-PV          NT  3:13.56 B   
 4 Lee, Michael S      12 MAKO-PV          NT  3:13.70 B   
 5 Burns, Ryan R       11 CUBU-PV       3:48.07  3:18.89 B   
 6 Raffier, Nate C      12 OCCS-PV          NT  3:58.54    
 
Boys 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
        27.59 AAAA
        29.09 AAA
        30.59 AA
        32.09 A
        35.19 BB
        38.19 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Alarcon, Andres A     12 CUBU-PV        30.07   29.31 AA   
 2 Madsen, Fletcher S    11 MAKO-PV        31.07   30.67 A   
 3 Pham-Ton, Jet D      12 MAKO-PV        35.88   31.88 A   
 4 Bagal, Nithin V      11 CUBU-PV        32.76   32.83 BB   
 5 Foster, Jacob D      11 AAC-PV         33.73   33.10 BB   
 6 Murphy, Jonas P      11 CUBU-PV        35.99   33.30 BB   
 7 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV         33.54   33.33 BB   
 8 Chung, Alex Y       12 CUBU-PV        41.43   33.36 BB   
 9 Desatnick, Alexander J  12 CUBU-PV        35.13   33.78 BB   
 10 Morey, Cameron R     12 CUBU-PV        35.02   34.13 BB   
 11 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV        37.77   34.31 BB   
 12 Stone, Lane R       12 CUBU-PV        37.81   34.41 BB   
 13 Tefft, Cameron A     12 OCCS-PV        35.48   34.53 BB   
 14 Barborek, Decker L    11 MAKO-PV        32.89   34.87 BB   
 15 Garcia, Dylan M      12 CUBU-PV        36.11   35.04 BB   
 16 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV        33.52   35.16 BB   
 17 Breen, Connor B      11 CUBU-PV        33.90   35.17 BB   
 18 Maahs, Carl E       11 MAKO-PV        34.16   35.42 B   
 19 Parikh, Neil       12 CUBU-PV        34.47   35.52 B   
 20 Coray, Marcelo G     11 MAKO-PV        36.91   35.68 B   
 21 Hanson, Anders      12 OCCS-PV          NT   36.02 B   
 22 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV        36.58   36.77 B   
 23 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV        37.22   36.89 B   
 24 Maraska, Andrew W     11 OCCS-PV        38.47   36.90 B   
 25 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV          NT   37.12 B   
 26 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV        35.84   37.14 B   
 27 Repczynski, TJ J     11 CUBU-PV        37.15   37.23 B   
 28 Stevenson, Grisham J   12 OCCS-PV          NT   38.01 B   
 29 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV          NT   38.33    
 30 Vance, Matthew M     12 AAC-PV          NT   41.53    
 31 Talavera, Javier A    11 CUBU-PV          NT   41.89    
 32 Davis III, Trey A     11 OCCS-PV          NT   42.18    
 33 Levin, Daniel E      11 CUBU-PV        45.80   43.23    
 34 Mullane, Steven E     11 AAC-PV         46.05   43.49    
 35 Worthington, Matthew L  11 CUBU-PV        41.48   44.02    
 36 Burns, Ryan R       11 CUBU-PV       1:00.36   45.07    
 37 Janardhanan, Sid     11 OCCS-PV        56.48   45.97    
 38 Burgos, Joseph L     11 CUBU-PV        50.87   46.36    
 39 Questad, Carl A      11 CUBU-PV        48.91   51.13    
 40 Finley, Sean P      11 OCCS-PV          NT   55.33    
 -- Khan, Khagan Z      12 OCCS-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms
 
Boys 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
       1:01.09 AAAA
       1:04.59 AAA
       1:08.19 AA
       1:11.69 A
       1:18.69 BB
       1:25.79 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Abrams, Zander J     12 CUBU-PV       1:03.47  1:02.33 AAA  
 2 Foster, Jacob D      11 AAC-PV        1:15.30  1:14.86 BB   
 3 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV        1:18.68  1:16.34 BB   
 4 Bagal, Nithin V      11 CUBU-PV       1:21.22  1:16.83 BB   
 5 Breen, Connor B      11 CUBU-PV       1:18.26  1:17.34 BB   
 6 Chung, Alex Y       12 CUBU-PV          NT  1:19.12 B   
 7 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV          NT  1:19.50 B   
 8 Coray, Marcelo G     11 MAKO-PV       1:28.38  1:22.62 B   
 9 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV       1:28.89  1:23.47 B   
 10 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV       1:37.68  1:24.87 B   
 11 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV          NT  1:26.22    
 12 Klima, William L     11 CUBU-PV       1:37.39  1:28.92    
 13 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV          NT  1:33.66    
 14 Turner, Liam T      12 OCCS-PV          NT  1:35.86    
 15 Da Cruz, Joao       11 OCCS-PV          NT  1:36.42    
 16 O'Brien, John M      11 OCCS-PV          NT  1:41.06    
 17 Rojtman, Max       12 CUBU-PV       2:00.88  1:56.16    
 -- Diggs, Colin I      12 CUBU-PV       1:53.44     DQ    
   Arms underwater recovery
 -- Luong, Nathan P      11 CUBU-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms
 -- Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV       1:50.05     DQ    
   One hand touch
 
Boys 11-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
       2:15.89 11-12 AAAA
       2:22.39 11-12 AAA
       2:28.79 11-12 AA
       2:35.29 11-12 A
       2:48.29 11-12 BB
       3:01.19 11-12 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Muldowney, Thomas D    12 OCCS-PV          NT  2:56.23 B   
 2 St. Pierre, Jack M    12 AAC-PV          NT  3:03.27    
         37.71   1:25.40 (47.69)   2:15.82 (50.42)   3:03.27 (47.45)
 
Boys 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
       1:02.39 AAAA
       1:05.39 AAA
       1:08.49 AA
       1:11.49 A
       1:17.59 BB
       1:23.69 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Abrams, Zander J     12 CUBU-PV       1:05.04  1:05.33 AAA  
         27.57   1:05.33 (37.76)                    
 2 Quinn, Hugh C       12 AAC-PV        1:09.08  1:10.46 A   
         29.37   1:10.46 (41.09)                    
 3 Pham-Ton, Jet D      12 MAKO-PV       1:21.83  1:12.62 BB   
         34.44   1:12.62 (38.18)                    
 4 Orsa, John B       12 CUBU-PV       1:16.97  1:12.90 BB   
 5 Chung, Alex Y       12 CUBU-PV       1:26.61  1:13.41 BB   
 6 Cassidy, Kyle P      12 MAKO-PV       1:13.55  1:13.80 BB   
         34.44   1:13.80 (39.36)                    
 7 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV       1:17.66  1:14.91 BB   
         27.28   1:14.91 (47.63)                    
 8 Desatnick, Alexander J  12 CUBU-PV       1:17.71  1:16.07 BB   
         27.57   1:16.07 (48.50)                    
 9 Revers, Andrew J     11 CUBU-PV       1:16.24  1:17.69 B   
         28.44   1:17.69 (49.25)                    
 10 Barborek, Decker L    11 MAKO-PV       1:16.34  1:17.87 B   
         29.27   1:17.87 (48.60)                    
 11 Hanson, Anders      12 OCCS-PV       1:32.17  1:17.88 B   
 12 Lee, Michael S      12 MAKO-PV       1:24.17  1:19.46 B   
         27.28   1:19.46 (52.18)                    
 13 Coray, Marcelo G     11 MAKO-PV       1:19.42  1:19.56 B   
         29.37   1:19.56 (50.19)                    
 14 Repczynski, TJ J     11 CUBU-PV       1:22.04  1:20.23 B   
         28.44   1:20.23 (51.79)                    
 15 Borrero, Joe A      11 OCCS-PV          NT  1:21.15 B   
         39.75   1:21.15 (41.40)                    
 16 Sajin, Anton       12 CUBU-PV          NT  1:21.35 B   
         37.92   1:21.35 (43.43)                    
 17 Hood, Michael S      11 CUBU-PV       1:22.94  1:21.50 B   
          5.24  1:21.50 (1:16.26)                    
 18 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV       1:22.05  1:22.03 B   
         29.27   1:22.03 (52.76)                    
 19 Rudisill, Henry B     11 MAKO-PV       1:17.45  1:22.62 B   
          5.24  1:22.62 (1:17.38)                    
 20 Parikh, Neil       12 CUBU-PV       1:22.82  1:23.97    
 21 Luong, Nathan P      11 CUBU-PV       1:26.73  1:24.41    
 22 DiLeonardo, Michael T   11 AAC-PV        1:24.97  1:27.28    
 23 Schleifer, Mathew R    12 CUBU-PV       1:42.33  1:27.83    
         42.85   1:27.83 (44.98)                    
 24 Burns, Ryan R       11 CUBU-PV       1:32.59  1:28.42    
 25 Diggs, Colin I      12 CUBU-PV       1:41.48  1:29.59    
         40.60   1:29.59 (48.99)                    
 26 Da Cruz, Joao       11 OCCS-PV       1:38.36  1:30.47    
 27 Breen, Connor B      11 CUBU-PV       1:39.88  1:30.59    
         38.97   1:30.59 (51.62)                    
 28 O'Brien, John M      11 OCCS-PV          NT  1:31.99    
         44.04   1:31.99 (47.95)                    
 29 Strong, Tyler J      11 CUBU-PV       1:35.57  1:38.50    
 30 Rojtman, Max       12 CUBU-PV       1:50.56  1:47.50    
         52.00   1:47.50 (55.50)                    
 -- Raffier, Nate C      12 OCCS-PV       1:40.84     DQ    
   Non-simultaneous touch - fly
 
Boys 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
       2:14.99 AAAA
       2:21.79 AAA
       2:28.69 AA
       2:35.59 A
       2:49.39 BB
       3:03.09 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Abrams, Zander J     12 CUBU-PV       2:19.79  2:19.20 AAA  
         29.61   1:03.28 (33.67)   1:47.22 (43.94)   2:19.20 (31.98)
 2 Alarcon, Andres A     12 CUBU-PV          NT  2:27.53 AA   
         31.77   1:09.02 (37.25)   1:54.30 (45.28)   2:27.53 (33.23)
 3 Murphy, Jonas P      11 CUBU-PV       2:46.33  2:43.34 BB   
         35.57   1:15.34 (39.77)   2:06.09 (50.75)   2:43.34 (37.25)
 4 Stone, Lane R       12 CUBU-PV          NT  2:45.84 BB   
         34.73   1:17.79 (43.06)   2:08.87 (51.08)   2:45.84 (36.97)
 5 Riggins, Cole J      11 CUBU-PV       2:58.05  2:46.57 BB   
 6 Orsa, John B       12 CUBU-PV          NT  2:48.39 BB   
         37.37   1:21.08 (43.71)   2:09.85 (48.77)   2:48.39 (38.54)
 7 Cappellini, Andrew    11 OCCS-PV       2:46.78  2:49.25 BB   
         42.65   1:24.13 (41.48)   2:12.62 (48.49)   2:49.25 (36.63)
 8 Maahs, Carl E       11 MAKO-PV       2:55.54  2:51.08 B   
         39.59   1:25.57 (45.98)   2:14.53 (48.96)   2:51.08 (36.55)
 9 Bacon, Austin W      11 OCCS-PV       2:58.48  2:52.54 B   
         39.38   1:24.30 (44.92)   2:14.79 (50.49)   2:52.54 (37.75)
 10 Nowak, Matt F       11 OCCS-PV       2:51.37  2:56.85 B   
         42.10   1:25.93 (43.83)   2:16.67 (50.74)   2:56.85 (40.18)
 11 Luong, Nathan P      11 CUBU-PV       3:05.73  3:00.22 B   
         39.67   1:25.24 (45.57)   2:18.76 (53.52)   3:00.22 (41.46)
 12 Sajin, Anton       12 CUBU-PV          NT  3:03.50    
         43.20   1:26.71 (43.51)   2:19.77 (53.06)   3:03.50 (43.73)
 13 Shepard, Corey A     11 OCCS-PV          NT  3:04.86    
         39.47   1:26.00 (46.53)   2:23.64 (57.64)   3:04.86 (41.22)
 14 Worthington, Matthew L  11 CUBU-PV       3:02.70  3:09.25    
         50.12   1:33.55 (43.43)   2:28.80 (55.25)   3:09.25 (40.45)
 15 Maraska, Andrew W     11 OCCS-PV       3:25.67  3:11.11    
         39.67   1:32.06 (52.39)   2:27.57 (55.51)   3:11.11 (43.54)
 16 DuPree, Kyle O      11 OCCS-PV          NT  3:11.51    
         41.11   1:30.01 (48.90)   2:24.50 (54.49)   3:11.51 (47.01)
 -- Stevenson, Grisham J   12 OCCS-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast - back
 
Boys 11-12 400 Yard IM
===============================================================================
       4:47.79 11-12 AAAA
       5:01.49 11-12 AAA
       5:15.19 11-12 AA
       5:28.89 11-12 A
       5:56.29 11-12 BB
       6:23.69 11-12 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 St. Pierre, Jack M    12 AAC-PV          NT  6:06.94 B   
         39.28   1:29.81 (50.53)   2:14.94 (45.13)   2:59.63 (44.69)
    3:56.61 (56.98)   4:53.28 (56.67)   5:30.64 (37.36)   6:06.94 (36.30)
 
Boys 13-14 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        22.99 13-14 AAAA
        24.09 13-14 AAA
        25.19 13-14 AA
        26.29 13-14 A
        28.49 13-14 BB
        30.69 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Fabian, Brandon G     13 CUBU-PV        24.78   24.86 AA   
 2 Doran, Joseph T      14 CUBU-PV        25.21   25.15 AA   
 3 Kovich, Justin T     14 AAC-PV         24.90   25.40 A   
 4 Myers, Patrick E     14 MAKO-PV        25.38   25.67 A   
 5 Boland, JP P       14 CUBU-PV        26.02   25.80 A   
 6 Larsen, Jacob A      13 AAC-PV         25.56   25.81 A   
 7 Boll, Ryan A       13 MAKO-PV        26.52   25.88 A   
 8 Ganey, Chris S      13 CUBU-PV          NT   25.90 A   
 9 Pomajevich, Sam R     13 UN-CU-PV        25.86   25.97 A   
 10 Gilmore, Brian F     14 CUBU-PV        25.55   25.98 A   
 11 Shim, Josef G       14 CUBU-PV        26.89   26.00 A   
 12 Henry, Austin W      13 CUBU-PV        25.19   26.04 A   
 13 Rude, Erik G       14 CUBU-PV        26.11   26.13 A   
 14 Stone, Will B       14 CUBU-PV        25.68   26.26 A   
 15 Olson, Torger J      14 OCCS-PV        26.19   26.47 BB   
 16 Oetjen, Timothy S     14 CUBU-PV        25.98   26.72 BB   
 17 Nirenberg, Jared E    13 CUBU-PV        28.80   26.99 BB   
 18 Revers, William C     13 CUBU-PV        30.26   27.08 BB   
 19 Donohoe, Ryan T      14 OCCS-PV        26.93   27.23 BB   
 20 Mardi, Kevin A      13 CUBU-PV        27.67   27.24 BB   
 21 Reeves, Nicolas S     14 AAC-PV         28.37   27.92 BB   
 22 Holt, Riley J       13 CUBU-PV        29.24   27.98 BB   
 23 Bickerton, Mikey R    14 AAC-PV          NT   28.11 BB   
 24 Schmidt, Connor P     13 OCCS-PV          NT   28.83 B   
 25 Vance, Alex R       13 OCCS-PV        35.54   28.85 B   
 26 Leyden, Gus L       13 CUBU-PV        29.66   29.26 B   
 27 Aramburu, Curtis J    13 MAKO-PV        28.81   29.95 B   
 28 Taylor, Chase A      14 CUBU-PV          NT   30.30 B   
 29 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV        33.39   30.59 B   
 30 Stewart, Peter      13 AAC-PV         31.51   31.14    
 31 Baker, Jack P       13 OCCS-PV        33.54   34.06    
 32 Normann, Jacob P     13 CUBU-PV        35.53   35.06    
 
Boys 13-14 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        50.29 13-14 AAAA
        52.69 13-14 AAA
        55.09 13-14 AA
        57.39 13-14 A
       1:02.19 13-14 BB
       1:06.99 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Murphy, Michael C     13 CUBU-PV        55.19   54.19 AA   
         26.31    54.19 (27.88)                    
 2 Doran, Joseph T      14 CUBU-PV        56.31   55.40 A   
 3 Kovich, Justin T     14 AAC-PV         56.13   55.90 A   
         26.50    55.90 (29.40)                    
 4 Gilmore, Brian F     14 CUBU-PV        58.23   57.35 A   
         27.66    57.35 (29.69)                    
 5 Rude, Erik G       14 CUBU-PV        56.92   57.66 BB   
         27.28    57.66 (30.38)                    
 6 Moreno, Matias T     14 AAC-PV         59.61   57.79 BB   
 7 Ganey, Chris S      13 CUBU-PV          NT   58.10 BB   
 8 Boll, Ryan A       13 MAKO-PV        59.37   58.45 BB   
         27.76    58.45 (30.69)                    
 9 Stone, Will B       14 CUBU-PV          NT   58.61 BB   
         28.11    58.61 (30.50)                    
 10 Klipp, Ben D       13 UN-CU-PV       1:01.93   59.43 BB   
         29.23    59.43 (30.20)                    
 11 Oetjen, Timothy S     14 CUBU-PV       1:00.06   59.91 BB   
         28.24    59.91 (31.67)                    
 12 Eggert, Kris M      13 OCCS-PV       1:02.02  1:00.19 BB   
         29.29   1:00.19 (30.90)                    
 13 Mardi, Kevin A      13 CUBU-PV       1:08.52  1:00.55 BB   
         29.21   1:00.55 (31.34)                    
 14 Cranwell III, George E  13 AAC-PV        1:00.18  1:00.60 BB   
         29.35   1:00.60 (31.25)                    
 15 Donohoe, Ryan T      14 OCCS-PV        58.77  1:01.04 BB   
         28.90   1:01.04 (32.14)                    
 16 Holt, Riley J       13 CUBU-PV       1:07.35  1:01.21 BB   
         28.51   1:01.21 (32.70)                    
 17 Leyden, Gus L       13 CUBU-PV       1:06.54  1:04.21 B   
         30.70   1:04.21 (33.51)                    
 18 Aramburu, Curtis J    13 MAKO-PV       1:01.50  1:04.48 B   
         30.15   1:04.48 (34.33)                    
 19 Schmidt, Connor P     13 OCCS-PV          NT  1:05.17 B   
         31.25   1:05.17 (33.92)                    
 20 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       1:05.66  1:05.31 B   
 21 Turner, Colin J      14 OCCS-PV       1:13.27  1:07.28    
         31.69   1:07.28 (35.59)                    
 22 Ross, AJ J        13 OCCS-PV       1:06.74  1:07.43    
         32.43   1:07.43 (35.00)                    
 23 Yung, Alex P       14 OCCS-PV       1:14.79  1:08.43    
         32.61   1:08.43 (35.82)                    
 24 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV       1:25.32  1:08.60    
         32.02   1:08.60 (36.58)                    
 25 Ogden, Josh K       13 OCCS-PV       1:13.72  1:08.61    
 26 Farman, Mason J      13 AAC-PV        1:11.37  1:09.53    
         33.22   1:09.53 (36.31)                    
 27 Whoriskey, Matthew    13 AAC-PV        1:09.97  1:13.94    
         33.83   1:13.94 (40.11)                    
 28 Moran, David D      13 CUBU-PV       1:17.00  1:14.82    
         34.25   1:14.82 (40.57)                    
 
Boys 13-14 200 Yard Freestyle
===============================================================================
       1:49.59 13-14 AAAA
       1:54.79 13-14 AAA
       1:59.99 13-14 AA
       2:05.29 13-14 A
       2:15.69 13-14 BB
       2:26.09 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pomajevich, Sam R     13 UN-CU-PV       2:02.12  2:01.06 A   
         27.77    58.71 (30.94)   1:30.47 (31.76)   2:01.06 (30.59)
 2 Carpenter, Noah J     13 MAKO-PV       2:14.89  2:04.76 A   
 3 Boll, Ryan A       13 MAKO-PV       2:12.64  2:06.99 BB   
         27.89    59.78 (31.89)   1:33.53 (33.75)   2:06.99 (33.46)
 4 Nirenberg, Jared E    13 CUBU-PV       2:06.52  2:07.48 BB   
         29.43   1:02.25 (32.82)   1:35.25 (33.00)   2:07.48 (32.23)
 5 Klipp, Ben D       13 UN-CU-PV       2:10.02  2:07.52 BB   
         29.83   1:02.13 (32.30)   1:35.15 (33.02)   2:07.52 (32.37)
 6 Rude, Erik G       14 CUBU-PV          NT  2:09.45 BB   
         28.88   1:02.88 (34.00)   1:36.90 (34.02)   2:09.45 (32.55)
 7 Kovich, Justin T     14 AAC-PV        2:18.00  2:10.94 BB   
         28.03   1:01.23 (33.20)   1:37.33 (36.10)   2:10.94 (33.61)
 8 Stone, Will B       14 CUBU-PV       2:13.91  2:11.12 BB   
         29.08   1:02.36 (33.28)   1:36.97 (34.61)   2:11.12 (34.15)
 9 Aramburu, Curtis J    13 MAKO-PV       2:14.72  2:17.87 B   
         30.15   1:05.25 (35.10)   1:41.27 (36.02)   2:17.87 (36.60)
 10 Cranwell III, George E  13 AAC-PV        2:08.32  2:19.69 B   
         31.94   1:06.72 (34.78)   1:44.02 (37.30)   2:19.69 (35.67)
 11 Schmidt, Connor P     13 OCCS-PV          NT  2:21.28 B   
         32.18   1:08.09 (35.91)   1:45.43 (37.34)   2:21.28 (35.85)
 12 Leyden, Gus L       13 CUBU-PV       2:24.44  2:21.51 B   
         31.67   1:07.07 (35.40)   1:45.06 (37.99)   2:21.51 (36.45)
 13 Ross, AJ J        13 OCCS-PV       2:54.57  2:29.39    
         33.08   1:11.67 (38.59)   1:51.23 (39.56)   2:29.39 (38.16)
 14 Ogden, Josh K       13 OCCS-PV       2:46.57  2:35.15    
         33.81   1:16.19 (42.38)   1:58.48 (42.29)   2:35.15 (36.67)
 15 Whoriskey, Matthew    13 AAC-PV        2:36.49  2:37.21    
         36.16   1:15.92 (39.76)   1:57.71 (41.79)   2:37.21 (39.50)
 16 Moran, David D      13 CUBU-PV          NT  2:45.65    
 
Boys 13-14 500 Yard Freestyle
===============================================================================
       4:53.29 13-14 AAAA
       5:07.29 13-14 AAA
       5:21.29 13-14 AA
       5:35.19 13-14 A
       6:03.19 13-14 BB
       6:31.09 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pomajevich, Sam R     13 UN-CU-PV       5:29.09  5:20.71 AA   
         28.21   1:00.43 (32.22)   1:32.88 (32.45)   2:05.84 (32.96)
    2:38.23 (32.39)   3:10.90 (32.67)   3:43.88 (32.98)   4:16.77 (32.89)
    4:49.56 (32.79)   5:20.71 (31.15)                    
 2 Ruisanchez, Javier E   14 CUBU-PV       5:18.87  5:25.31 A   
         29.13   1:00.68 (31.55)   1:33.43 (32.75)   2:07.08 (33.65)
    2:41.68 (34.60)   3:15.46 (33.78)   3:48.92 (33.46)   4:22.46 (33.54)
    4:54.65 (32.19)   5:25.31 (30.66)                    
 3 Ganey, Chris S      13 CUBU-PV          NT  5:58.02 BB   
         30.95   1:05.89 (34.94)   1:42.65 (36.76)   2:19.61 (36.96)
    2:56.97 (37.36)   3:34.34 (37.37)   4:12.00 (37.66)   4:47.71 (35.71)
    5:24.13 (36.42)   5:58.02 (33.89)                    
 4 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       6:10.78  6:13.92 B   
         33.02   1:09.75 (36.73)   1:47.87 (38.12)   2:26.20 (38.33)
    3:04.58 (38.38)   3:42.57 (37.99)   4:21.21 (38.64)   5:00.01 (38.80)
    5:38.06 (38.05)   6:13.92 (35.86)                    
 5 Stewart, Peter      13 AAC-PV        7:23.29  7:06.31    
         35.66   1:16.76 (41.10)   1:59.66 (42.90)   2:43.93 (44.27)
    3:28.00 (44.07)   4:12.58 (44.58)   4:57.51 (44.93)   5:42.30 (44.79)
    6:26.10 (43.80)   7:06.31 (40.21)                    
 6 Normann, Jacob P     13 CUBU-PV       8:57.11  8:20.45    
         43.06   1:35.28 (52.22)   2:30.48 (55.20)   3:20.66 (50.18)
    4:12.67 (52.01)   5:05.69 (53.02)   5:56.78 (51.09)   6:45.83 (49.05)
    7:34.69 (48.86)   8:20.45 (45.76)                    
 
Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       16:51.29 13-14 AAAA
       17:39.39 13-14 AAA
       18:27.59 13-14 AA
       19:15.69 13-14 A
       20:51.99 13-14 BB
       22:28.29 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ruisanchez, Javier E   14 CUBU-PV       19:26.56  18:10.54 AA   
         30.16   1:02.60 (32.44)   1:35.58 (32.98)   2:08.72 (33.14)
    2:41.58 (32.86)   3:14.00 (32.42)   3:46.39 (32.39)   4:19.02 (32.63)
    4:51.60 (32.58)   5:24.25 (32.65)   5:56.70 (32.45)   6:28.94 (32.24)
    7:01.43 (32.49)   7:34.41 (32.98)   8:07.42 (33.01)   8:40.16 (32.74)
    9:13.46 (33.30)   9:46.83 (33.37)  10:20.26 (33.43)  10:53.67 (33.41)
    11:27.18 (33.51)  12:00.35 (33.17)  12:33.85 (33.50)  13:07.03 (33.18)
    13:40.84 (33.81)  14:14.82 (33.98)  14:48.83 (34.01)  15:22.97 (34.14)
    15:57.44 (34.47)  16:31.61 (34.17)  17:05.47 (33.86)  17:38.51 (33.04)
    18:10.54 (32.03)
 2 Pomajevich, Sam R     13 UN-CU-PV      20:39.98  18:34.59 A   
         29.51   1:02.40 (32.89)   1:35.94 (33.54)   2:09.15 (33.21)
    2:42.56 (33.41)   3:15.93 (33.37)   3:49.59 (33.66)   4:23.18 (33.59)
    4:57.00 (33.82)   5:30.77 (33.77)   6:05.14 (34.37)   6:39.15 (34.01)
    7:13.14 (33.99)   7:46.74 (33.60)   8:20.92 (34.18)   8:55.00 (34.08)
    9:29.07 (34.07)  10:03.36 (34.29)  10:37.89 (34.53)  11:11.56 (33.67)
    11:46.08 (34.52)  12:20.52 (34.44)  12:55.12 (34.60)  13:29.40 (34.28)
    14:04.04 (34.64)  14:38.03 (33.99)  15:12.30 (34.27)  15:46.97 (34.67)
    16:21.18 (34.21)  16:54.75 (33.57)  17:28.86 (34.11)  18:02.88 (34.02)
    18:34.59 (31.71)
 3 Klipp, Ben D       13 UN-CU-PV         NT  19:14.44 A   
         30.86   1:04.95 (34.09)   1:39.39 (34.44)   2:14.08 (34.69)
    2:48.46 (34.38)   3:23.28 (34.82)   3:58.15 (34.87)   4:32.86 (34.71)
    5:07.82 (34.96)   5:42.88 (35.06)   6:17.74 (34.86)   6:52.77 (35.03)
    7:28.13 (35.36)   8:03.17 (35.04)   8:38.16 (34.99)   9:13.04 (34.88)
    9:48.04 (35.00)  10:22.94 (34.90)  10:57.89 (34.95)  11:33.12 (35.23)
    12:08.87 (35.75)  12:43.42 (34.55)  13:19.02 (35.60)  13:54.72 (35.70)
    14:29.71 (34.99)  15:05.42 (35.71)  15:41.26 (35.84)  16:17.49 (36.23)
    16:53.34 (35.85)  17:29.56 (36.22)  18:05.10 (35.54)  18:39.83 (34.73)
    19:14.44 (34.61)
 4 Crum, Chuck H       14 OCCS-PV          NT  19:34.11 BB   
 5 Moreno, Matias T     14 AAC-PV       23:33.49  23:13.67    
 
Boys 13-14 100 Yard Backstroke
===============================================================================
        56.19 13-14 AAAA
        58.89 13-14 AAA
       1:01.49 13-14 AA
       1:04.19 13-14 A
       1:09.59 13-14 BB
       1:14.89 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ruisanchez, Javier E   14 CUBU-PV          NT  1:02.93 A   
         31.19   1:02.93 (31.74)                    
 2 Gilmore, Brian F     14 CUBU-PV       1:08.23  1:03.59 A   
 3 Rude, Erik G       14 CUBU-PV       1:02.43  1:03.80 A   
         31.55   1:03.80 (32.25)                    
 4 Lowery, Roman       13 CUBU-PV       1:04.89  1:04.18 A   
         30.76   1:04.18 (33.42)                    
 5 Moreno, Matias T     14 AAC-PV        1:03.73  1:04.41 BB   
         31.26   1:04.41 (33.15)                    
 6 Boland, JP P       14 CUBU-PV       1:04.90  1:05.34 BB   
         31.70   1:05.34 (33.64)                    
 7 Nirenberg, Jared E    13 CUBU-PV       1:09.80  1:05.65 BB   
         31.61   1:05.65 (34.04)                    
 8 Reeves, Nicolas S     14 AAC-PV        1:04.83  1:06.06 BB   
 9 Crum, Chuck H       14 OCCS-PV       1:09.05  1:06.75 BB   
         32.38   1:06.75 (34.37)                    
 10 Ganey, Chris S      13 CUBU-PV          NT  1:09.00 BB   
         32.95   1:09.00 (36.05)                    
 11 Leyden, Gus L       13 CUBU-PV       1:10.17  1:11.59 B   
         35.18   1:11.59 (36.41)                    
 12 Revers, William C     13 CUBU-PV       1:19.02  1:11.70 B   
         33.55   1:11.70 (38.15)                    
 13 Stone, Will B       14 CUBU-PV       1:11.07  1:11.76 B   
        1:11.79     1:11.76 ( )                    
 14 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       1:14.08  1:12.22 B   
 15 Eggert, Kris M      13 OCCS-PV       1:12.57  1:14.16 B   
         36.28   1:14.16 (37.88)                    
 16 Schmidt, Connor P     13 OCCS-PV          NT  1:14.21 B   
         35.72   1:14.21 (38.49)                    
 17 Holt, Riley J       13 CUBU-PV       1:19.07  1:14.60 B   
         35.93   1:14.60 (38.67)                    
 18 Donohoe, Ryan T      14 OCCS-PV       1:22.60  1:15.70    
         37.14   1:15.70 (38.56)                    
 19 Almand, Brady       13 AAC-PV        1:21.15  1:19.37    
         39.02   1:19.37 (40.35)                    
 20 Aramburu, Curtis J    13 MAKO-PV       1:17.47  1:20.42    
         38.81   1:20.42 (41.61)                    
 21 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV       1:23.94  1:20.49    
        1:20.50     1:20.49 ( )                    
 22 Vance, Alex R       13 OCCS-PV       1:47.08  1:21.67    
         39.85   1:21.67 (41.82)                    
 23 Taylor, Chase A      14 CUBU-PV          NT  1:26.46    
 -- Baker, Jack P       13 OCCS-PV       1:38.14     DQ    
   Non-continuous turning action
 -- Mardi, Kevin A      13 CUBU-PV          NT     DQ    
   Shoulders past vertical toward breast
 -- Myers, Patrick E     14 MAKO-PV       1:09.00     DQ    
   Head did not break the surface by 15 meters
 
Boys 13-14 200 Yard Backstroke
===============================================================================
       2:00.99 13-14 AAAA
       2:06.69 13-14 AAA
       2:12.49 13-14 AA
       2:18.19 13-14 A
       2:29.79 13-14 BB
       2:41.29 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ruisanchez, Javier E   14 CUBU-PV          NT  2:15.49 A   
         32.16   1:06.38 (34.22)   1:40.88 (34.50)   2:15.49 (34.61)
 2 Moreno, Matias T     14 AAC-PV        2:24.24  2:15.58 A   
 3 Rude, Erik G       14 CUBU-PV          NT  2:17.00 A   
         32.50   1:07.75 (35.25)   1:43.04 (35.29)   2:17.00 (33.96)
 4 Lowery, Roman       13 CUBU-PV          NT  2:18.62 BB   
         31.47   1:07.15 (35.68)   1:43.76 (36.61)   2:18.62 (34.86)
 5 Boland, JP P       14 CUBU-PV       2:32.36  2:18.63 BB   
         31.84   1:06.92 (35.08)   1:43.02 (36.10)   2:18.63 (35.61)
 6 Kovich, Justin T     14 AAC-PV          NT  2:27.54 BB   
         34.68   1:13.07 (38.39)   1:51.58 (38.51)   2:27.54 (35.96)
 7 Leyden, Gus L       13 CUBU-PV       2:31.62  2:28.38 BB   
         35.00   1:12.46 (37.46)   1:50.81 (38.35)   2:28.38 (37.57)
 8 Stone, Will B       14 CUBU-PV       2:39.27  2:31.23 B   
        1:14.24   1:54.16 (39.92)   2:31.23 (37.07)          
 9 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       2:37.10  2:32.78 B   
         36.13   1:14.83 (38.70)   1:54.41 (39.58)   2:32.78 (38.37)
 10 Oldfield, Harry D     13 MAKO-PV       2:52.84  2:36.00 B   
 11 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV          NT  2:46.92    
                1:19.61 ( )  2:46.92 (1:27.31)          
 12 Turner, Colin J      14 OCCS-PV          NT  2:50.93    
         39.07   1:22.45 (43.38)   2:08.29 (45.84)   2:50.93 (42.64)
 13 Ogden, Josh K       13 OCCS-PV          NT  3:09.20    
        1:31.60   2:20.10 (48.50)   3:09.20 (49.10)          
 
Boys 13-14 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
       1:03.09 13-14 AAAA
       1:06.09 13-14 AAA
       1:09.09 13-14 AA
       1:12.09 13-14 A
       1:18.09 13-14 BB
       1:24.09 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Doran, Joseph T      14 CUBU-PV       1:08.25  1:07.37 AA   
         31.51   1:07.37 (35.86)                    
 2 Pastel, Aidan C      14 CUBU-PV       1:13.27  1:08.37 AA   
         32.69   1:08.37 (35.68)                    
 3 Fabian, Brandon G     13 CUBU-PV       1:25.32  1:09.71 A   
         33.46   1:09.71 (36.25)                    
 4 Shim, Josef G       14 CUBU-PV       1:13.21  1:09.89 A   
         33.30   1:09.89 (36.59)                    
 5 Eggert, Kris M      13 OCCS-PV       1:15.92  1:10.12 A   
         33.22   1:10.12 (36.90)                    
 6 Donohoe, Ryan T      14 OCCS-PV       1:12.10  1:12.02 A   
         33.88   1:12.02 (38.14)                    
 7 Oetjen, Timothy S     14 CUBU-PV       1:14.11  1:13.54 BB   
         34.09   1:13.54 (39.45)                    
 8 Lowery, Roman       13 CUBU-PV       1:15.47  1:13.95 BB   
         34.61   1:13.95 (39.34)                    
 9 Cranwell III, George E  13 AAC-PV        1:17.76  1:15.10 BB   
         36.08   1:15.10 (39.02)                    
 10 Almand, Brady       13 AAC-PV        1:17.16  1:16.45 BB   
         36.23   1:16.45 (40.22)                    
 11 Henry, Austin W      13 CUBU-PV       1:20.87  1:17.48 BB   
         36.61   1:17.48 (40.87)                    
 12 Bickerton, Mikey R    14 AAC-PV          NT  1:18.81 B   
         36.51   1:18.81 (42.30)                    
 13 Gilmore, Brian F     14 CUBU-PV       1:17.16  1:19.28 B   
         37.24   1:19.28 (42.04)                    
 14 Revers, William C     13 CUBU-PV       2:00.02  1:20.87 B   
         36.92   1:20.87 (43.95)                    
 15 Klipp, Ben D       13 UN-CU-PV         NT  1:21.46 B   
         38.11   1:21.46 (43.35)                    
 16 Olson, Torger J      14 OCCS-PV       1:30.85  1:21.96 B   
         38.87   1:21.96 (43.09)                    
 17 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV       1:35.99  1:22.06 B   
 18 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       1:28.48  1:24.63    
         40.78   1:24.63 (43.85)                    
 19 Aramburu, Curtis J    13 MAKO-PV       1:25.56  1:25.66    
         39.35   1:25.66 (46.31)                    
 20 Vance, Alex R       13 OCCS-PV       1:58.01  1:27.58    
         40.16   1:27.58 (47.42)                    
 21 Crum, Chuck H       14 OCCS-PV       1:57.92  1:28.14    
         42.39   1:28.14 (45.75)                    
 22 Schmidt, Connor P     13 OCCS-PV          NT  1:29.33    
 23 Baker, Jack P       13 OCCS-PV       1:36.08  1:31.39    
         42.49   1:31.39 (48.90)                    
 24 Taylor, Chase A      14 CUBU-PV          NT  1:42.05    
         46.59   1:42.05 (55.46)                    
 -- Boll, Ryan A       13 MAKO-PV       1:14.19     DQ    
   Arms not in same horizontal plane
 
Boys 13-14 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
       2:16.79 13-14 AAAA
       2:23.29 13-14 AAA
       2:29.79 13-14 AA
       2:36.29 13-14 A
       2:49.39 13-14 BB
       3:02.39 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Doran, Joseph T      14 CUBU-PV       2:32.48  2:29.04 AA   
         33.72   1:11.43 (37.71)   1:49.85 (38.42)   2:29.04 (39.19)
 2 Eggert, Kris M      13 OCCS-PV       2:43.02  2:33.08 A   
         34.97   1:14.29 (39.32)   1:53.95 (39.66)   2:33.08 (39.13)
 3 Boll, Ryan A       13 MAKO-PV       2:43.63  2:36.01 A   
         34.56   1:14.48 (39.92)   1:54.89 (40.41)   2:36.01 (41.12)
 4 Shim, Josef G       14 CUBU-PV       2:50.05  2:36.44 BB   
         36.38   1:16.69 (40.31)   1:56.94 (40.25)   2:36.44 (39.50)
 5 Lowery, Roman       13 CUBU-PV          NT  2:39.91 BB   
         35.43   1:16.70 (41.27)   1:58.66 (41.96)   2:39.91 (41.25)
 6 Donohoe, Ryan T      14 OCCS-PV       2:39.05  2:42.92 BB   
         36.94   1:18.52 (41.58)   2:01.55 (43.03)   2:42.92 (41.37)
 7 Oetjen, Timothy S     14 CUBU-PV       2:50.55  2:46.39 BB   
 8 Yung, Alex P       14 OCCS-PV       3:17.93  2:53.60 B   
         38.09   1:21.12 (43.03)   2:06.96 (45.84)   2:53.60 (46.64)
 9 Moreno, Matias T     14 AAC-PV        2:45.96  2:53.93 B   
         38.53   1:23.72 (45.19)   2:09.00 (45.28)   2:53.93 (44.93)
 10 Kovich, Justin T     14 AAC-PV          NT  2:56.01 B   
         38.85   1:22.85 (44.00)   2:09.74 (46.89)   2:56.01 (46.27)
 11 Oldfield, Harry D     13 MAKO-PV       2:59.85  2:56.97 B   
         38.66   1:23.35 (44.69)   2:10.77 (47.42)   2:56.97 (46.20)
 12 Mardi, Kevin A      13 CUBU-PV       3:27.28  2:58.99 B   
 13 Medovar, Anthony     14 OCCS-PV       3:03.91  2:59.69 B   
         41.65   1:27.97 (46.32)   2:14.29 (46.32)   2:59.69 (45.40)
 14 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV       3:24.91  3:07.46    
         41.69   1:30.96 (49.27)   2:21.18 (50.22)   3:07.46 (46.28)
 15 Ogden, Josh K       13 OCCS-PV       3:22.90  3:10.58    
         43.34   1:33.22 (49.88)   2:23.17 (49.95)   3:10.58 (47.41)
 16 Farman, Mason J      13 AAC-PV        3:48.68  3:24.17    
         44.58   1:36.73 (52.15)   2:31.35 (54.62)   3:24.17 (52.82)
 17 Turner, Colin J      14 OCCS-PV       3:20.82  3:25.12    
         45.92   1:37.66 (51.74)   2:31.09 (53.43)   3:25.12 (54.03)
 
Boys 13-14 100 Yard Butterfly
===============================================================================
        54.99 13-14 AAAA
        57.59 13-14 AAA
       1:00.29 13-14 AA
       1:02.89 13-14 A
       1:08.09 13-14 BB
       1:13.29 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pomajevich, Sam R     13 UN-CU-PV        58.59  1:00.88 A   
         28.72   1:00.88 (32.16)                    
 2 Nirenberg, Jared E    13 CUBU-PV       1:08.05  1:03.56 BB   
         29.89   1:03.56 (33.67)                    
 3 Doran, Joseph T      14 CUBU-PV       1:05.59  1:04.39 BB   
         29.47   1:04.39 (34.92)                    
 4 Klipp, Ben D       13 UN-CU-PV       1:09.53  1:05.86 BB   
         31.20   1:05.86 (34.66)                    
 5 Boland, JP P       14 CUBU-PV       1:10.85  1:06.19 BB   
         30.97   1:06.19 (35.22)                    
 5 Moreno, Matias T     14 AAC-PV        1:10.95  1:06.19 BB   
         32.06   1:06.19 (34.13)                    
 7 Gilmore, Brian F     14 CUBU-PV       1:10.63  1:06.64 BB   
         30.26   1:06.64 (36.38)                    
 8 Eggert, Kris M      13 OCCS-PV       1:18.11  1:08.57 B   
         32.17   1:08.57 (36.40)                    
 9 Ganey, Chris S      13 CUBU-PV          NT  1:10.02 B   
         30.77   1:10.02 (39.25)                    
 10 Donohoe, Ryan T      14 OCCS-PV       1:28.84  1:11.34 B   
         32.46   1:11.34 (38.88)                    
 11 Cranwell III, George E  13 AAC-PV        1:19.90  1:11.73 B   
         33.71   1:11.73 (38.02)                    
 12 Schmidt, Connor P     13 OCCS-PV          NT  1:12.42 B   
 13 Mardi, Kevin A      13 CUBU-PV          NT  1:17.05    
         34.68   1:17.05 (42.37)                    
 14 Whoriskey, Matthew    13 AAC-PV        1:19.51  1:17.45    
         34.83   1:17.45 (42.62)                    
 15 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV          NT  1:17.74    
         36.07   1:17.74 (41.67)                    
 16 Oldfield, Harry D     13 MAKO-PV       1:16.92  1:18.03    
 -- Shim, Josef G       14 CUBU-PV       1:05.27     DQ    
   One hand touch
 
Boys 13-14 200 Yard Butterfly
===============================================================================
       2:02.79 13-14 AAAA
       2:08.59 13-14 AAA
       2:14.39 13-14 AA
       2:20.29 13-14 A
       2:31.99 13-14 BB
       2:43.69 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ruisanchez, Javier E   14 CUBU-PV       2:12.16  2:13.30 AA   
         29.19   1:02.06 (32.87)   1:37.21 (35.15)   2:13.30 (36.09)
 2 Pomajevich, Sam R     13 UN-CU-PV       2:15.13  2:17.09 A   
 3 Nirenberg, Jared E    13 CUBU-PV       2:32.49  2:20.00 A   
         32.21   1:07.77 (35.56)   1:43.66 (35.89)   2:20.00 (36.34)
 4 Klipp, Ben D       13 UN-CU-PV       2:26.27  2:27.48 BB   
         32.09   1:09.30 (37.21)   1:48.27 (38.97)   2:27.48 (39.21)
 5 Lowery, Roman       13 CUBU-PV       3:04.41  2:28.28 BB   
         31.01   1:08.42 (37.41)   1:48.68 (40.26)   2:28.28 (39.60)
 6 Reeves, Nicolas S     14 AAC-PV        2:28.30  2:33.75 B   
         33.67   1:12.80 (39.13)   1:53.67 (40.87)   2:33.75 (40.08)
 7 Carpenter, Noah J     13 MAKO-PV          NT  2:34.57 B   
         33.73   1:14.48 (40.75)   1:55.68 (41.20)   2:34.57 (38.89)
 8 Larsen, Jacob A      13 AAC-PV          NT  2:44.41    
         34.56   1:15.79 (41.23)   2:01.96 (46.17)   2:44.41 (42.45)
 9 Cranwell III, George E  13 AAC-PV          NT  2:45.73    
         36.32   1:19.22 (42.90)   2:04.73 (45.51)   2:45.73 (41.00)
 10 Almand, Brady       13 AAC-PV          NT  2:46.09    
         34.46   1:17.09 (42.63)   2:03.22 (46.13)   2:46.09 (42.87)
 11 Moreno, Matias T     14 AAC-PV        2:46.58  2:50.08    
         37.13   1:20.79 (43.66)  2:50.08 (1:29.29)          
 12 Olson, Torger J      14 OCCS-PV          NT  2:52.74    
         35.65   1:22.03 (46.38)   2:10.16 (48.13)   2:52.74 (42.58)
 
Boys 13-14 200 Yard IM
===============================================================================
       2:02.79 13-14 AAAA
       2:08.59 13-14 AAA
       2:14.39 13-14 AA
       2:20.29 13-14 A
       2:31.99 13-14 BB
       2:43.69 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pastel, Aidan C      14 CUBU-PV       2:12.52  2:10.46 AA   
         27.88   1:03.78 (35.90)   1:41.37 (37.59)   2:10.46 (29.09)
 2 Doran, Joseph T      14 CUBU-PV       2:16.87  2:14.68 A   
         28.90   1:03.13 (34.23)   1:41.54 (38.41)   2:14.68 (33.14)
 3 Fabian, Brandon G     13 CUBU-PV       2:21.36  2:15.57 A   
         29.52   1:05.77 (36.25)   1:45.36 (39.59)   2:15.57 (30.21)
 4 Shim, Josef G       14 CUBU-PV       2:26.58  2:16.37 A   
         29.87   1:05.62 (35.75)   1:44.86 (39.24)   2:16.37 (31.51)
 5 Henry, Austin W      13 CUBU-PV       2:27.67  2:17.34 A   
         30.94   1:05.28 (34.34)   1:46.35 (41.07)   2:17.34 (30.99)
 6 Boland, JP P       14 CUBU-PV       2:30.52  2:18.39 A   
          3.57    31.60 (28.03)  1:46.01 (1:14.41)   2:18.39 (32.38)
 7 Moreno, Matias T     14 AAC-PV        2:25.75  2:21.94 BB   
         31.33   1:05.97 (34.64)   1:47.92 (41.95)   2:21.94 (34.02)
 8 Carpenter, Noah J     13 MAKO-PV       2:27.67  2:22.73 BB   
         32.42   1:07.75 (35.33)   1:50.05 (42.30)   2:22.73 (32.68)
 9 Rude, Erik G       14 CUBU-PV          NT  2:23.66 BB   
         31.61   1:07.66 (36.05)   1:51.35 (43.69)   2:23.66 (32.31)
 10 Reeves, Nicolas S     14 AAC-PV        2:27.46  2:24.19 BB   
 11 Eggert, Kris M      13 OCCS-PV       2:32.09  2:24.50 BB   
        3:29.33               2:24.52 ( )     2:24.50 ( )
 12 Klipp, Ben D       13 UN-CU-PV         NT  2:26.58 BB   
         31.87   1:09.12 (37.25)   1:53.80 (44.68)   2:26.58 (32.78)
 13 Kovich, Justin T     14 AAC-PV        2:24.69  2:28.29 BB   
         30.65   1:08.60 (37.95)   1:55.12 (46.52)   2:28.29 (33.17)
 14 Boll, Ryan A       13 MAKO-PV       2:27.18  2:31.58 BB   
         32.39   1:13.27 (40.88)   1:56.00 (42.73)   2:31.58 (35.58)
 15 Larsen, Jacob A      13 AAC-PV          NT  2:32.32 B   
        1:11.07   1:58.19 (47.12)   2:32.32 (34.13)          
 16 Cranwell III, George E  13 AAC-PV        2:33.80  2:35.35 B   
        3:29.75               2:07.48 ( )   2:35.35 (27.87)
 17 Holt, Riley J       13 CUBU-PV          NT  2:36.97 B   
         32.82   1:11.96 (39.14)   1:57.83 (45.87)   2:36.97 (39.14)
 18 Leyden, Gus L       13 CUBU-PV       2:44.22  2:37.41 B   
 19 Almand, Brady       13 AAC-PV        2:34.26  2:39.40 B   
        3:30.16               2:03.95 ( )   2:39.40 (35.45)
 20 Mardi, Kevin A      13 CUBU-PV          NT  2:39.45 B   
 21 Vance, Alex R       13 OCCS-PV          NT  2:48.36    
         33.90   1:17.32 (43.42)   2:09.89 (52.57)   2:48.36 (38.47)
 22 Costello, Joseph P    13 OCCS-PV       3:06.63  2:51.75    
         36.20   1:20.92 (44.72)   2:11.17 (50.25)   2:51.75 (40.58)
 23 Normann, Jacob P     13 CUBU-PV       3:25.10  3:19.65    
         46.46   1:36.84 (50.38)   2:35.83 (58.99)   3:19.65 (43.82)
 -- Baker, Jack P       13 OCCS-PV       3:17.39     DQ    
   Did not finish on back - back
 
Boys 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
       4:22.89 13-14 AAAA
       4:35.49 13-14 AAA
       4:47.99 13-14 AA
       5:00.49 13-14 A
       5:25.49 13-14 BB
       5:50.59 13-14 B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pomajevich, Sam R     13 UN-CU-PV         NT  4:55.13 A   
         30.70   1:05.96 (35.26)   1:45.38 (39.42)   2:22.96 (37.58)
    3:08.06 (45.10)   3:51.32 (43.26)   4:23.77 (32.45)   4:55.13 (31.36)
 2 Lowery, Roman       13 CUBU-PV          NT  4:59.06 A   
         30.20   1:08.18 (37.98)   1:47.73 (39.55)   2:25.58 (37.85)
    3:09.17 (43.59)   3:54.10 (44.93)   4:26.81 (32.71)   4:59.06 (32.25)
 3 Nirenberg, Jared E    13 CUBU-PV          NT  4:59.89 A   
         31.49   1:07.48 (35.99)   1:46.93 (39.45)   2:26.48 (39.55)
    3:09.89 (43.41)   3:54.22 (44.33)   4:27.57 (33.35)   4:59.89 (32.32)
 4 Carpenter, Noah J     13 MAKO-PV          NT  5:00.57 BB   
 5 Ross, AJ J        13 OCCS-PV          NT  6:07.02    
         41.44   1:30.85 (49.41)   2:14.68 (43.83)   2:58.14 (43.46)
    3:54.03 (55.89)   4:48.15 (54.12)   5:29.52 (41.37)   6:07.02 (37.50)
 6 Farman, Mason J      13 AAC-PV        6:22.46  6:20.51    
         40.64   1:34.43 (53.79)  3:06.95 (1:32.52)   4:02.52 (55.57)
    4:58.00 (55.48)   5:40.46 (42.46)   6:20.58 (40.12)     6:20.51 ( )
 
Boys 15 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        21.49 15&O AAAA
        22.49 15&O AAA
        23.49 15&O AA
        24.49 15&O A
        26.59 15&O BB
        28.59 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Spata, Sean J       18 CUBU-PV        22.07   22.93 AA   
 2 Johnston, Bradley M    16 CUBU-PV        21.50   23.12 AA   
 3 Frantz, Scott S      24 AAC-PV         21.58   23.27 AA   
 4 Smith, Andrew L      17 MAKO-PV        22.68   23.32 AA   
 5 Tiernan, Christian R   16 AAC-PV         22.84   23.74 A   
 6 Fish, Max D        17 AAC-PV         22.50   23.76 A   
 7 Cowden, Billy M      17 AAC-PV         22.77   23.93 A   
 8 Shim, Johann G      17 CUBU-PV        23.30   23.99 A   
 9 Pomajevich, Matt G    17 CUBU-PV        23.55   24.03 A   
 10 O'Doherty, Philip A    15 AAC-PV         23.32   24.12 A   
 11 Speer, Michael P     17 CUBU-PV        23.95   24.20 A   
 12 Gorski, Ben R       15 AAC-PV         23.64   24.39 A   
 13 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV        24.50   24.61 BB   
 14 Mioduski, Eric      15 AAC-PV         23.42   24.62 BB   
 15 Speer, Eric W       15 CUBU-PV        23.20   24.69 BB   
 16 Doran, Jacob M      16 MAKO-PV        23.38   24.75 BB   
 17 Kilgallin, Billy T    16 AAC-PV         24.52   24.90 BB   
 17 Desatnick, Joel D     16 CUBU-PV        23.45   24.90 BB   
 19 Honnold, Matthew J    15 CUBU-PV        25.52   25.29 BB   
 20 Emanuel, Michael A    15 AAC-PV         24.18   25.38 BB   
 21 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV        25.25   25.43 BB   
 22 McQuade, Ryan A      17 CUBU-PV        24.66   25.45 BB   
 23 Spaziani, Joseph F    16 MAKO-PV        25.47   25.69 BB   
 24 Johnson, Connor C     15 MAKO-PV        25.54   25.84 BB   
 25 Boggs, Jeff J       16 CUBU-PV        24.94   25.87 BB   
 26 Mardi, Cyrus P      15 CUBU-PV        26.44   25.97 BB   
 27 Robitaille, Chris M    16 CUBU-PV        25.83   26.02 BB   
 28 Sensibaugh, Crosby F   15 AAC-PV         26.00   26.06 BB   
 29 Huber-Wilker, Kenyon T  15 AAC-PV         33.77   26.39 BB   
 30 Shackley, Ian L      16 AAC-PV         24.90   26.73 B   
 31 Reale, Caleb C      16 OCCS-PV          NT   26.81 B   
 32 Neal, Austin C      15 CUBU-PV        27.59   27.23 B   
 33 Baker, Brandon K     15 OCCS-PV        36.66   34.86    
 
Boys 15 & Over 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        46.89 15&O AAAA
        49.19 15&O AAA
        51.39 15&O AA
        53.59 15&O A
        58.09 15&O BB
       1:02.59 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Frantz, Scott S      24 AAC-PV         48.03   50.39 AA   
         24.06    50.39 (26.33)                    
 2 Anderson, Jake W     16 CUBU-PV        49.42   51.75 A   
         23.81    51.75 (27.94)                    
 3 Garstka, Matthew T    17 UN-CU-PV        50.49   51.86 A   
         25.07    51.86 (26.79)                    
 4 Pomajevich, Matt G    17 CUBU-PV        51.40   52.42 A   
         25.40    52.42 (27.02)                    
 5 Clark, Michael Ryan R   17 CUBU-PV        50.71   53.07 A   
         25.02    53.07 (28.05)                    
 6 Speer, Michael P     17 CUBU-PV        51.19   53.09 A   
 7 Stephenson, Colin L    17 CUBU-PV        51.92   53.25 A   
         25.62    53.25 (27.63)                    
 8 Shim, Johann G      17 CUBU-PV        51.97   53.35 A   
         26.39    53.35 (26.96)                    
 9 McGarry, Cole J      15 CUBU-PV        55.19   53.68 BB   
         25.89    53.68 (27.79)                    
 10 Doran, Jacob M      16 MAKO-PV        53.88   53.76 BB   
         26.00    53.76 (27.76)                    
 11 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV        31.56   53.83 BB   
         25.76    53.83 (28.07)                    
 12 Desatnick, Joel D     16 CUBU-PV        53.05   54.12 BB   
         25.92    54.12 (28.20)                    
 13 Sullivan, Sean M     17 CUBU-PV        47.20   54.54 BB   
         25.25    54.54 (29.29)                    
 14 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV        53.57   54.75 BB   
         26.43    54.75 (28.32)                    
 15 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV        53.64   55.41 BB   
         26.67    55.41 (28.74)                    
 16 Spaziani, Joseph F    16 MAKO-PV        55.08   55.50 BB   
         26.80    55.50 (28.70)                    
 17 Munevar, Andres      15 CUBU-PV        54.03   55.65 BB   
 18 McQuade, Ryan A      17 CUBU-PV        54.48   55.71 BB   
         26.95    55.71 (28.76)                    
 19 Honnold, Matthew J    15 CUBU-PV        56.34   56.65 BB   
         26.74    56.65 (29.91)                    
 20 Ober, Samuel J      15 MAKO-PV        58.05   56.69 BB   
         27.18    56.69 (29.51)                    
 21 Boggs, Jeff J       16 CUBU-PV        55.32   56.74 BB   
         27.42    56.74 (29.32)                    
 22 Mardi, Cyrus P      15 CUBU-PV        59.65   57.86 BB   
         27.37    57.86 (30.49)                    
 23 Neal, Austin C      15 CUBU-PV       1:03.21  1:01.67 B   
         30.65   1:01.67 (31.02)                    
 24 Reale, Caleb C      16 OCCS-PV          NT  1:04.44    
 25 Vidoli, Nicholas A    16 OCCS-PV          NT  1:10.90    
 
Boys 15 & Over 200 Yard Freestyle
===============================================================================
       1:43.29 15&O AAAA
       1:48.19 15&O AAA
       1:53.19 15&O AA
       1:58.09 15&O A
       2:07.89 15&O BB
       2:17.69 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pomajevich, Matt G    17 CUBU-PV       1:54.44  1:55.32 A   
         26.75    55.87 (29.12)   1:25.64 (29.77)   1:55.32 (29.68)
 2 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       1:56.26  1:57.06 A   
         27.58    57.58 (30.00)   1:28.21 (30.63)   1:57.06 (28.85)
 3 McGarry, Cole J      15 CUBU-PV       1:51.29  1:57.86 A   
         27.02    56.78 (29.76)   1:27.31 (30.53)   1:57.86 (30.55)
 4 Speer, Michael P     17 CUBU-PV       1:52.87  1:58.37 BB   
         26.87    56.57 (29.70)   1:27.23 (30.66)   1:58.37 (31.14)
 5 Doran, Jacob M      16 MAKO-PV       1:58.46  1:59.30 BB   
         26.53    56.03 (29.50)   1:27.08 (31.05)   1:59.30 (32.22)
 6 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV       1:56.90  1:59.42 BB   
         27.20    57.14 (29.94)   1:28.52 (31.38)   1:59.42 (30.90)
 7 Spaziani, Joseph F    16 MAKO-PV       2:00.88  2:00.15 BB   
         27.90    58.37 (30.47)   1:29.19 (30.82)   2:00.15 (30.96)
 8 Boggs, Jeff J       16 CUBU-PV       2:02.38  2:03.61 BB   
         29.22   1:00.24 (31.02)   1:32.26 (32.02)   2:03.61 (31.35)
 9 Whitesel, Taylor M    15 MAKO-PV       2:04.40  2:05.22 BB   
         29.84   1:02.28 (32.44)   1:34.08 (31.80)   2:05.22 (31.14)
 10 Robitaille, Chris M    16 CUBU-PV       2:09.46  2:05.24 BB   
         28.90   1:00.34 (31.44)   1:32.77 (32.43)   2:05.24 (32.47)
 11 Fernandez, Nicky     15 AAC-PV        2:05.11  2:06.46 BB   
 12 Munevar, Andres      15 CUBU-PV       2:03.21  2:07.05 BB   
         29.23   1:00.84 (31.61)   1:34.07 (33.23)   2:07.05 (32.98)
 13 Johnson, Connor C     15 MAKO-PV       2:02.52  2:08.23 B   
         28.37   1:01.29 (32.92)   1:34.93 (33.64)   2:08.23 (33.30)
 14 Vidoli, Nicholas A    16 OCCS-PV          NT  2:34.83    
         33.90  2:34.83 (2:00.93)                    
 
Boys 15 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
       4:37.99 15&O AAAA
       4:51.19 15&O AAA
       5:04.49 15&O AA
       5:17.69 15&O A
       5:44.19 15&O BB
       6:10.59 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       5:08.48  5:11.05 A   
         28.59    59.53 (30.94)   1:31.47 (31.94)   2:02.76 (31.29)
    2:34.88 (32.12)   3:06.80 (31.92)   3:38.61 (31.81)   4:09.97 (31.36)
    4:41.30 (31.33)   5:11.05 (29.75)                    
 2 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV       5:15.07  5:19.50 BB   
         28.56    59.05 (30.49)   1:30.20 (31.15)   2:01.98 (31.78)
    2:34.50 (32.52)   3:07.07 (32.57)   3:39.92 (32.85)   4:13.04 (33.12)
    4:46.60 (33.56)   5:19.50 (32.90)                    
 3 Emanuel, Michael A    15 AAC-PV        5:16.67  5:22.18 BB   
         28.49    59.93 (31.44)   1:31.27 (31.34)   2:03.36 (32.09)
    2:35.87 (32.51)   3:09.12 (33.25)   3:42.85 (33.73)   4:16.92 (34.07)
    4:50.14 (33.22)   5:22.18 (32.04)                    
 4 Fernandez, Nicky     15 AAC-PV        6:53.69  5:50.39 B   
         28.95   1:01.44 (32.49)   1:36.70 (35.26)   2:12.86 (36.16)
    2:50.02 (37.16)   3:25.95 (35.93)   4:02.47 (36.52)   4:39.58 (37.11)
    5:15.99 (36.41)   5:50.39 (34.40)                    
 5 Mardi, Cyrus P      15 CUBU-PV       6:22.73  6:12.03    
         31.85   1:06.38 (34.53)   1:43.08 (36.70)   2:20.54 (37.46)
    2:58.45 (37.91)   3:37.16 (38.71)   4:17.48 (40.32)   4:56.54 (39.06)
    5:35.44 (38.90)   6:12.03 (36.59)                    
 
Boys 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       16:08.79 15&O AAAA
       16:54.89 15&O AAA
       17:41.09 15&O AA
       18:27.19 15&O A
       19:59.39 15&O BB
       21:31.69 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV          NT  18:33.62 BB   
         29.60   1:01.91 (32.31)   1:34.86 (32.95)   2:08.18 (33.32)
    2:41.62 (33.44)   3:14.95 (33.33)   3:47.93 (32.98)   4:21.40 (33.47)
    4:54.68 (33.28)   5:28.02 (33.34)   6:01.71 (33.69)   6:35.62 (33.91)
    7:09.70 (34.08)   7:43.68 (33.98)   8:17.73 (34.05)   8:52.25 (34.52)
    9:26.55 (34.30)  10:00.79 (34.24)  10:34.89 (34.10)  11:09.06 (34.17)
    11:43.70 (34.64)  12:18.35 (34.65)  12:52.89 (34.54)  13:27.29 (34.40)
    14:01.62 (34.33)  14:36.06 (34.44)  15:10.56 (34.50)  15:45.18 (34.62)
    16:19.44 (34.26)  16:53.45 (34.01)  17:27.22 (33.77)  18:00.91 (33.69)
    18:33.62 (32.71)
 2 Tiernan, Christian R   16 AAC-PV          NT  18:38.50 BB   
         29.49   1:02.82 (33.33)   1:36.25 (33.43)   2:09.85 (33.60)
    2:44.18 (34.33)   3:18.18 (34.00)   3:52.58 (34.40)   4:27.06 (34.48)
    5:00.97 (33.91)   5:35.52 (34.55)   6:10.11 (34.59)   6:44.44 (34.33)
    7:19.22 (34.78)   7:53.38 (34.16)   8:27.47 (34.09)   9:01.72 (34.25)
    9:36.13 (34.41)  10:11.00 (34.87)  10:45.44 (34.44)  11:19.69 (34.25)
    11:54.14 (34.45)  12:29.10 (34.96)  13:03.52 (34.42)  13:37.44 (33.92)
    14:11.40 (33.96)  14:45.44 (34.04)  15:19.90 (34.46)  15:54.07 (34.17)
    16:28.26 (34.19)  17:01.87 (33.61)  17:34.98 (33.11)  18:08.04 (33.06)
    18:38.50 (30.46)
 3 Fish, Max D        17 AAC-PV       18:12.58  18:55.90 BB   
         28.49   1:01.59 (33.10)   1:35.31 (33.72)   2:09.12 (33.81)
    2:41.34 (32.22)   3:16.36 (35.02)   3:51.56 (35.20)   4:22.71 (31.15)
    4:55.36 (32.65)   5:29.24 (33.88)   6:03.15 (33.91)   6:39.41 (36.26)
    7:15.11 (35.70)   7:51.24 (36.13)   8:21.95 (30.71)   8:54.32 (32.37)
    9:27.65 (33.33)  10:01.77 (34.12)  10:36.07 (34.30)  11:12.51 (36.44)
    11:49.33 (36.82)  12:25.79 (36.46)  13:02.13 (36.34)  13:38.57 (36.44)
    14:14.21 (35.64)  14:47.62 (33.41)  15:21.75 (34.13)  15:58.77 (37.02)
    16:35.82 (37.05)  17:13.03 (37.21)  17:49.69 (36.66)  18:25.88 (36.19)
    18:55.90 (30.02)
 4 O'Doherty, Philip A    15 AAC-PV       20:13.10  19:03.15 BB   
         28.64   1:01.97 (33.33)   1:36.33 (34.36)   2:10.45 (34.12)
    2:45.40 (34.95)   3:19.67 (34.27)   3:55.06 (35.39)   4:29.88 (34.82)
    5:05.26 (35.38)   5:40.56 (35.30)   6:13.82 (33.26)   6:47.86 (34.04)
    7:23.34 (35.48)   7:58.84 (35.50)   8:34.14 (35.30)   9:08.88 (34.74)
    9:44.02 (35.14)  10:19.47 (35.45)  10:54.59 (35.12)  11:29.62 (35.03)
    12:04.83 (35.21)  12:39.96 (35.13)  13:15.31 (35.35)  13:50.17 (34.86)
    14:25.97 (35.80)  15:01.39 (35.42)  15:37.11 (35.72)  16:12.53 (35.42)
    16:48.26 (35.73)  17:22.31 (34.05)  17:56.13 (33.82)  18:31.01 (34.88)
    19:03.15 (32.14)
 5 Huber-Wilker, Kenyon T  15 AAC-PV          NT  21:08.28 B   
         30.49   1:04.94 (34.45)   1:40.66 (35.72)   2:17.30 (36.64)
    2:55.08 (37.78)   3:33.27 (38.19)   4:11.87 (38.60)   4:50.43 (38.56)
    5:29.44 (39.01)   6:08.73 (39.29)   6:48.53 (39.80)   7:28.68 (40.15)
    8:09.85 (41.17)   8:50.27 (40.42)   9:28.74 (38.47)  10:05.57 (36.83)
    10:45.30 (39.73)  11:25.61 (40.31)  12:05.72 (40.11)  12:46.35 (40.63)
    13:27.63 (41.28)  14:09.30 (41.67)  14:50.63 (41.33)  15:32.38 (41.75)
    16:13.61 (41.23)  16:54.14 (40.53)  17:35.86 (41.72)  18:16.64 (40.78)
    18:57.21 (40.57)  19:31.21 (34.00)  20:11.37 (40.16)  20:48.36 (36.99)
    21:08.28 (19.92)
 6 Fernandez, Nicky     15 AAC-PV       23:06.64  21:26.84 B   
         30.61   1:04.95 (34.34)   1:41.31 (36.36)   2:18.20 (36.89)
    2:56.77 (38.57)   3:35.12 (38.35)   4:14.60 (39.48)   4:54.73 (40.13)
    5:36.02 (41.29)   6:14.90 (38.88)   6:55.33 (40.43)   7:36.61 (41.28)
    8:17.91 (41.30)   8:59.24 (41.33)   9:38.02 (38.78)  10:17.64 (39.62)
                11:36.67 ( )  12:17.33 (40.66)  12:55.15 (37.82)
    13:34.80 (39.65)  14:11.33 (36.53)  14:52.29 (40.96)  15:33.06 (40.77)
    16:12.45 (39.39)  16:53.08 (40.63)  17:33.82 (40.74)  18:13.84 (40.02)
    18:53.31 (39.47)  19:33.14 (39.83)  20:10.66 (37.52)  20:49.64 (38.98)
    21:26.84 (37.20)
 
Boys 15 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
        51.79 15&O AAAA
        54.29 15&O AAA
        56.79 15&O AA
        59.19 15&O A
       1:04.19 15&O BB
       1:09.09 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Frantz, Scott S      24 AAC-PV         50.39   54.97 AA   
         26.54    54.97 (28.43)                    
 2 Tarkenton, Will H     18 AAC-PV         55.47  1:00.41 BB   
         29.11   1:00.41 (31.30)                    
 3 Gorski, Ben R       15 AAC-PV        1:02.18  1:01.25 BB   
 4 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV       1:01.89  1:01.47 BB   
         29.51   1:01.47 (31.96)                    
 5 Cowden, Billy M      17 AAC-PV         57.09  1:02.32 BB   
         29.94   1:02.32 (32.38)                    
 6 Kilgallin, Billy T    16 AAC-PV        1:01.60  1:03.49 BB   
         30.97   1:03.49 (32.52)                    
 7 Mioduski, Eric      15 AAC-PV        1:04.56  1:03.93 BB   
         30.84   1:03.93 (33.09)                    
 8 Smith, Andrew L      17 MAKO-PV       1:02.85  1:04.48 B   
         31.81   1:04.48 (32.67)                    
 9 Speer, Eric W       15 CUBU-PV       1:02.54  1:05.24 B   
         31.77   1:05.24 (33.47)                    
 10 Shackley, Ian L      16 AAC-PV        1:06.32  1:05.30 B   
         32.83   1:05.30 (32.47)                    
 11 Johnson, Connor C     15 MAKO-PV       1:05.34  1:06.36 B   
         32.19   1:06.36 (34.17)                    
 12 Tiernan, Christian R   16 AAC-PV        1:07.36  1:06.57 B   
         32.76   1:06.57 (33.81)                    
 13 Sensibaugh, Crosby F   15 AAC-PV        1:03.35  1:07.51 B   
         33.09   1:07.51 (34.42)                    
 14 Speer, Michael P     17 CUBU-PV       1:03.47  1:07.78 B   
         32.76   1:07.78 (35.02)                    
 15 Honnold, Matthew J    15 CUBU-PV       1:08.23  1:08.10 B   
         32.50   1:08.10 (35.60)                    
 16 Robitaille, Chris M    16 CUBU-PV       1:06.39  1:08.24 B   
         32.84   1:08.24 (35.40)                    
 17 Baker, Brandon K     15 OCCS-PV       1:28.30  1:20.24    
         39.45   1:20.24 (40.79)                    
 
Boys 15 & Over 200 Yard Backstroke
===============================================================================
       1:52.99 15&O AAAA
       1:58.29 15&O AAA
       2:03.69 15&O AA
       2:09.09 15&O A
       2:19.89 15&O BB
       2:30.59 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Frantz, Scott S      24 AAC-PV        1:49.19  2:00.12 AA   
         27.61    57.42 (29.81)   1:28.78 (31.36)   2:00.12 (31.34)
 2 Clark, Michael Ryan R   17 CUBU-PV       2:26.69  2:11.27 BB   
         29.15   1:01.53 (32.38)   1:36.02 (34.49)   2:11.27 (35.25)
 3 Hulse, Shane M      15 CUBU-PV       2:11.52  2:14.13 BB   
         31.19   1:04.17 (32.98)   1:39.03 (34.86)   2:14.13 (35.10)
 4 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       2:12.90  2:15.46 BB   
         32.36   1:06.48 (34.12)   1:41.72 (35.24)   2:15.46 (33.74)
 5 Whitesel, Taylor M    15 MAKO-PV       2:21.64  2:15.69 BB   
         32.84   1:07.05 (34.21)   1:42.68 (35.63)   2:15.69 (33.01)
 6 Robitaille, Chris M    16 CUBU-PV       2:22.88  2:20.98 B   
         32.89   1:09.09 (36.20)   1:45.13 (36.04)   2:20.98 (35.85)
 7 Mardi, Cyrus P      15 CUBU-PV       2:32.73  2:24.12 B   
         33.86   1:10.72 (36.86)   1:48.18 (37.46)   2:24.12 (35.94)
 8 Fernandez, Nicky     15 AAC-PV        2:29.57  2:29.84 B   
         33.99   1:10.75 (36.76)   1:50.13 (39.38)   2:29.84 (39.71)
 
Boys 15 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
        59.09 15&O AAAA
       1:01.89 15&O AAA
       1:04.79 15&O AA
       1:07.59 15&O A
       1:13.19 15&O BB
       1:18.79 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Fish, Max D        17 AAC-PV        1:01.51  1:04.24 AA   
         30.43   1:04.24 (33.81)                    
 2 Spata, Sean J       18 CUBU-PV       1:00.03  1:05.45 A   
         31.21   1:05.45 (34.24)                    
 3 Desatnick, Joel D     16 CUBU-PV        58.90  1:06.08 A   
         30.94   1:06.08 (35.14)                    
 4 Mioduski, Eric      15 AAC-PV        1:04.33  1:08.35 BB   
 5 Gorski, Ben R       15 AAC-PV        1:07.51  1:08.48 BB   
         31.64   1:08.48 (36.84)                    
 6 Kilgallin, Billy T    16 AAC-PV        1:07.57  1:09.06 BB   
         32.75   1:09.06 (36.31)                    
 7 Pomajevich, Matt G    17 CUBU-PV       1:09.92  1:09.25 BB   
         32.78   1:09.25 (36.47)                    
 8 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV       1:05.29  1:09.78 BB   
         32.82   1:09.78 (36.96)                    
 9 Johnston, Bradley M    16 CUBU-PV       1:07.89  1:10.18 BB   
         33.03   1:10.18 (37.15)                    
 10 Honnold, Matthew J    15 CUBU-PV       1:14.41  1:12.06 BB   
         33.65   1:12.06 (38.41)                    
 11 Rodriguez, Francisco E  16 AAC-PV        1:11.39  1:12.26 BB   
         34.87   1:12.26 (37.39)                    
 12 O'Doherty, Philip A    15 AAC-PV        1:10.58  1:12.30 BB   
 13 Boggs, Jeff J       16 CUBU-PV       1:09.20  1:13.19 BB   
         34.27   1:13.19 (38.92)                    
 14 Emanuel, Michael A    15 AAC-PV        1:10.91  1:13.68 B   
         34.54   1:13.68 (39.14)                    
 15 Johnson, Connor C     15 MAKO-PV       1:13.55  1:14.02 B   
         35.33   1:14.02 (38.69)                    
 16 Speer, Eric W       15 CUBU-PV       1:15.68  1:14.36 B   
         34.89   1:14.36 (39.47)                    
 17 Robitaille, Chris M    16 CUBU-PV       1:15.15  1:16.21 B   
 18 Neal, Austin C      15 CUBU-PV       1:17.28  1:18.65 B   
 19 Reale, Caleb C      16 OCCS-PV          NT  1:24.21    
         38.50   1:24.21 (45.71)                    
 20 Baker, Brandon K     15 OCCS-PV       1:31.48  1:27.68    
         42.18   1:27.68 (45.50)                    
 -- Shim, Johann G      17 CUBU-PV        59.27     DQ    
   False start
 
Boys 15 & Over 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
       2:08.69 15&O AAAA
       2:14.79 15&O AAA
       2:20.89 15&O AA
       2:27.09 15&O A
       2:39.29 15&O BB
       2:51.59 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Shim, Johann G      17 CUBU-PV       2:08.36  2:19.31 AA   
         33.40   1:09.40 (36.00)   1:44.47 (35.07)   2:19.31 (34.84)
 2 Desatnick, Joel D     16 CUBU-PV       2:14.55  2:21.44 A   
         32.54   1:08.18 (35.64)   1:44.82 (36.64)   2:21.44 (36.62)
 3 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV       2:31.87  2:28.25 BB   
         33.62   1:11.08 (37.46)   1:49.67 (38.59)   2:28.25 (38.58)
 4 Stewart, David J     16 MAKO-PV       2:37.91  2:28.84 BB   
 5 Pomajevich, Matt G    17 CUBU-PV       2:44.55  2:33.78 BB   
         35.52   1:14.94 (39.42)   1:55.21 (40.27)   2:33.78 (38.57)
 6 Honnold, Matthew J    15 CUBU-PV          NT  2:38.77 BB   
         35.02   1:15.68 (40.66)   1:57.07 (41.39)   2:38.77 (41.70)
 7 McQuade, Ryan A      17 CUBU-PV       2:36.29  2:39.65 B   
         35.49   1:16.59 (41.10)   1:58.12 (41.53)   2:39.65 (41.53)
 8 Fernandez, Nicky     15 AAC-PV        2:50.06  2:45.02 B   
         37.11   1:18.62 (41.51)   2:01.75 (43.13)   2:45.02 (43.27)
 9 Neal, Austin C      15 CUBU-PV       2:56.30  2:58.06    
         40.69   1:26.06 (45.37)   2:12.71 (46.65)   2:58.06 (45.35)
 10 Reale, Caleb C      16 OCCS-PV          NT  3:08.67    
         41.03   1:27.56 (46.53)   2:18.22 (50.66)   3:08.67 (50.45)
 
Boys 15 & Over 100 Yard Butterfly
===============================================================================
        51.29 15&O AAAA
        53.79 15&O AAA
        56.19 15&O AA
        58.69 15&O A
       1:03.59 15&O BB
       1:08.39 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Stephenson, Colin L    17 CUBU-PV        52.85   55.10 AA   
         25.82    55.10 (29.28)                    
 2 McGarry, Cole J      15 CUBU-PV        53.69   57.03 A   
         26.28    57.03 (30.75)                    
 3 McQuade, Ryan A      17 CUBU-PV        57.95   59.78 BB   
         27.96    59.78 (31.82)                    
 4 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV       1:02.64  1:01.69 BB   
         28.94   1:01.69 (32.75)                    
 5 Johnston, Bradley M    16 CUBU-PV       1:03.99  1:01.71 BB   
         29.14   1:01.71 (32.57)                    
 6 Johnson, Connor C     15 MAKO-PV       1:03.20  1:02.37 BB   
         28.59   1:02.37 (33.78)                    
 7 Garstka, Matthew T    17 UN-CU-PV       1:03.26  1:03.30 BB   
         28.87   1:03.30 (34.43)                    
 8 Honnold, Matthew J    15 CUBU-PV       1:04.67  1:03.57 BB   
         29.61   1:03.57 (33.96)                    
 9 Boggs, Jeff J       16 CUBU-PV       1:01.92  1:03.87 B   
 10 Whitesel, Taylor M    15 MAKO-PV       1:02.73  1:04.83 B   
         31.39   1:04.83 (33.44)                    
 11 Ober, Samuel J      15 MAKO-PV       1:03.25  1:05.11 B   
         28.49   1:05.11 (36.62)                    
 12 Munevar, Andres      15 CUBU-PV       1:00.21  1:06.17 B   
         29.47   1:06.17 (36.70)                    
 13 Reale, Caleb C      16 OCCS-PV          NT  1:11.50    
         30.56   1:11.50 (40.94)                    
 14 Mardi, Cyrus P      15 CUBU-PV       1:11.75  1:11.82    
         33.19   1:11.82 (38.63)                    
 -- Vidoli, Nicholas A    16 OCCS-PV          NT     DQ    
   Non-simultaneous arms
 
Boys 15 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
       1:53.39 15&O AAAA
       1:58.79 15&O AAA
       2:04.19 15&O AA
       2:09.59 15&O A
       2:20.39 15&O BB
       2:31.19 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Cowden, Billy M      17 AAC-PV        2:01.71  2:07.23 A   
         27.77    59.93 (32.16)   1:33.56 (33.63)   2:07.23 (33.67)
 2 Stephenson, Colin L    17 CUBU-PV          NT  2:09.44 A   
 3 Tiernan, Christian R   16 AAC-PV        2:13.97  2:10.41 BB   
         29.16   1:01.95 (32.79)   1:36.28 (34.33)   2:10.41 (34.13)
 4 Fish, Max D        17 AAC-PV        2:05.39  2:15.66 BB   
         28.48   1:01.76 (33.28)   1:37.37 (35.61)   2:15.66 (38.29)
 5 O'Doherty, Philip A    15 AAC-PV        2:14.74  2:16.87 BB   
         30.01   1:04.44 (34.43)   1:40.14 (35.70)   2:16.87 (36.73)
 6 Shackley, Ian L      16 AAC-PV        2:16.17  2:19.44 BB   
         31.04   1:06.20 (35.16)   1:42.86 (36.66)   2:19.44 (36.58)
 7 Fernandez, Nicky     15 AAC-PV        3:06.46  2:35.68    
         33.29   1:13.41 (40.12)   1:54.51 (41.10)   2:35.68 (41.17)
 8 Huber-Wilker, Kenyon T  15 AAC-PV          NT  2:52.49    
         33.70   1:17.18 (43.48)   2:04.41 (47.23)   2:52.49 (48.08)
 
Boys 15 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
       1:55.19 15&O AAAA
       2:00.69 15&O AAA
       2:06.19 15&O AA
       2:11.69 15&O A
       2:22.59 15&O BB
       2:33.59 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Shim, Johann G      17 CUBU-PV       2:00.72  2:06.68 A   
         28.09   1:01.12 (33.03)   1:37.03 (35.91)   2:06.68 (29.65)
 2 O'Doherty, Philip A    15 AAC-PV        2:11.32  2:10.93 A   
         28.28   1:02.84 (34.56)   1:41.43 (38.59)   2:10.93 (29.50)
 3 Fish, Max D        17 AAC-PV        2:02.61  2:11.19 A   
         27.02   1:01.89 (34.87)   1:38.94 (37.05)   2:11.19 (32.25)
 4 Gorski, Ben R       15 AAC-PV        2:14.44  2:11.82 BB   
         28.52   1:02.05 (33.53)   1:40.73 (38.68)   2:11.82 (31.09)
 5 Kilgallin, Billy T    16 AAC-PV        2:10.09  2:12.19 BB   
         28.90   1:02.61 (33.71)   1:41.80 (39.19)   2:12.19 (30.39)
 6 Cowden, Billy M      17 AAC-PV        2:05.13  2:12.40 BB   
         27.54   1:02.17 (34.63)   1:41.73 (39.56)   2:12.40 (30.67)
 7 Stephenson, Colin L    17 CUBU-PV       2:17.46  2:12.95 BB   
         26.99   1:02.77 (35.78)   1:41.84 (39.07)   2:12.95 (31.11)
 8 Spaziani, Joseph F    16 MAKO-PV       2:13.46  2:14.05 BB   
         28.58   1:05.26 (36.68)   1:42.61 (37.35)   2:14.05 (31.44)
 8 Martinez, Matt J     15 CUBU-PV          NT  2:14.05 BB   
         29.78   1:05.02 (35.24)   1:43.07 (38.05)   2:14.05 (30.98)
 10 Desatnick, Joel D     16 CUBU-PV       2:01.37  2:14.72 BB   
         29.54   1:05.30 (35.76)   1:43.11 (37.81)   2:14.72 (31.61)
 11 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       2:13.62  2:14.94 BB   
 12 Tiernan, Christian R   16 AAC-PV        2:09.82  2:16.30 BB   
         28.56   1:04.55 (35.99)   1:45.51 (40.96)   2:16.30 (30.79)
 13 Shackley, Ian L      16 AAC-PV        2:15.77  2:16.49 BB   
         29.89   1:06.24 (36.35)   1:46.49 (40.25)   2:16.49 (30.00)
 14 Mioduski, Eric      15 AAC-PV        2:08.98  2:17.00 BB   
         29.54   1:05.32 (35.78)   1:45.53 (40.21)   2:17.00 (31.47)
 15 Emanuel, Michael A    15 AAC-PV        2:13.25  2:17.76 BB   
         29.90   1:05.82 (35.92)   1:46.21 (40.39)   2:17.76 (31.55)
 16 Speer, Michael P     17 CUBU-PV       2:15.17  2:18.30 BB   
         29.18   1:06.20 (37.02)   1:46.65 (40.45)   2:18.30 (31.65)
 17 Rodriguez, Francisco E  16 AAC-PV        2:19.66  2:18.38 BB   
         31.23   1:07.64 (36.41)   1:46.42 (38.78)   2:18.38 (31.96)
 18 Pomajevich, Matt G    17 CUBU-PV       2:19.01  2:22.69 B   
         32.72   1:09.69 (36.97)   1:51.24 (41.55)   2:22.69 (31.45)
 19 Boggs, Jeff J       16 CUBU-PV       2:20.53  2:24.01 B   
 20 Sensibaugh, Crosby F   15 AAC-PV        2:22.24  2:24.54 B   
         30.73   1:07.02 (36.29)   1:51.48 (44.46)   2:24.54 (33.06)
 21 Mardi, Cyrus P      15 CUBU-PV       2:32.37  2:27.80 B   
          3.44    32.97 (29.53)  1:52.36 (1:19.39)   2:27.80 (35.44)
 22 Huber-Wilker, Kenyon T  15 AAC-PV          NT  2:28.01 B   
         33.05   1:11.63 (38.58)   1:52.95 (41.32)   2:28.01 (35.06)
 23 Fernandez, Nicky     15 AAC-PV        2:20.86  2:28.32 B   
         31.29   1:09.38 (38.09)   1:53.28 (43.90)   2:28.32 (35.04)
 -- Tarkenton, Will H     18 AAC-PV        2:07.83     DQ    
   Arms not in same horizontal plane - breast
 -- Spata, Sean J       18 CUBU-PV       2:00.10    DFS    
   Declared false start - Misc
 
Boys 15 & Over 400 Yard IM
===============================================================================
       4:07.09 15&O AAAA
       4:18.89 15&O AAA
       4:30.69 15&O AA
       4:42.39 15&O A
       5:05.99 15&O BB
       5:29.49 15&O B
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Shim, Johann G      17 CUBU-PV       4:29.57  4:41.72 A   
         30.89   1:06.43 (35.54)   1:42.55 (36.12)   2:18.57 (36.02)
    2:56.72 (38.15)   3:35.39 (38.67)   4:09.06 (33.67)   4:41.72 (32.66)