Fall Gator Mini Meet

Washington-Lee H.S.
October 29-30, 2011

Sanction # PVC-12-12

 
Boys 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Arndt, Nicholas M     6 FISH-PV        23.13   18.37 
 2 Lindsey, Kholan H     6 CUBU-PV          NT   22.01 
 3 Cheng, Joshua R      6 CUBU-PV          NT   23.61 
 4 Harrison, Joshua B     6 CUBU-PV          NT   24.05 
 5 Wu, Matthew        6 CUBU-PV          NT   24.77 
 6 Runnels, Landon M     6 OCCS-PV          NT   26.41 
 7 Linde, Miles Z       6 AAC-PV         26.28   27.28 
 8 Dietrich, Theodore J    6 JFD-PV         27.27   27.29 
 9 Toth, Sam H        6 FGAC-PV          NT   28.16 
 10 Holbrook, Julien A     6 CUBU-PV          NT   29.60 
 11 Lussier, Alexander Z    6 OCCS-PV          NT   30.08 
 12 Gunter, Will R       6 FBST-PV        48.69   31.58 
 13 Boman, Daniel A      5 FBST-PV          NT   43.25 
 14 Obenberger, Evan M     6 CUBU-PV          NT   53.59 
 
Boys 6 & Under 50 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Arndt, Nicholas M     6 FISH-PV       1:00.75   41.18 
 2 Linde, Miles Z       6 AAC-PV        1:01.89   54.71 
 3 Wu, Matthew        6 CUBU-PV          NT   55.86 
 4 Cheng, Joshua R      6 CUBU-PV          NT   57.94 
 5 Dietrich, Theodore J    6 JFD-PV          NT  1:03.28 
 6 Toth, Sam H        6 FGAC-PV          NT  1:10.94 
 7 Boman, Daniel A      5 FBST-PV          NT  2:22.35 
 
Boys 6 & Under 25 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Arndt, Nicholas M     6 FISH-PV        25.50   21.94 
 2 Cheng, Joshua R      6 CUBU-PV          NT   27.07 
 3 Dietrich, Theodore J    6 JFD-PV         35.35   27.69 
 4 Wu, Matthew        6 CUBU-PV          NT   28.00 
 5 Lussier, Alexander Z    6 OCCS-PV          NT   28.64 
 6 Harrison, Joshua B     6 CUBU-PV          NT   29.81 
 7 Linde, Miles Z       6 AAC-PV         32.50   32.77 
 8 Toth, Sam H        6 FGAC-PV          NT   32.96 
 9 Obenberger, Evan M     6 CUBU-PV          NT   33.60 
 10 Runnels, Landon M     6 OCCS-PV          NT   35.00 
 11 Dinh, Khoi 	 D       5 CUBU-PV          NT   36.56 
 12 Holbrook, Julien A     6 CUBU-PV          NT   37.26 
 13 Gunter, Will R       6 FBST-PV        52.99   39.11 
 -- Boman, Daniel A      5 FBST-PV          NT     DQ 
   Shoulders past vertical toward breast
 
Boys 6 & Under 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Arndt, Nicholas M     6 FISH-PV        36.49   28.69 
 2 Toth, Sam H        6 FGAC-PV          NT   32.97 
 3 Cheng, Joshua R      6 CUBU-PV          NT   33.50 
 4 Wu, Matthew        6 CUBU-PV          NT   35.61 
 -- Norton, Drew C       6 FBST-PV          NT     DQ 
   One hand touch
 -- Dietrich, Theodore J    6 JFD-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick
 
Boys 7 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Woodson, Caleb M      7 CUBU-PV          NT   17.56 
 2 LaSida, Emil P       7 AAC-PV          NT   18.01 
 3 May, Max C         7 CUBU-PV          NT   18.16 
 4 Dunne, Steven M      7 TIBU-PV        19.14   18.38 
 5 Alexander, Christopher C  7 ERSC-PV        19.45   18.55 
 6 Petretich, Aidan W     7 CUBU-PV        19.68   18.58 
 7 Romano, Kyle A       7 OCCS-PV        21.12   18.75 
 8 Sears, Philip L      7 CUBU-PV          NT   18.90 
 9 Payne, Zachary R      7 CUBU-PV          NT   19.25 
 10 Zuo, Dan W         7 CUBU-PV          NT   19.53 
 11 Grant, Logan J       7 CUBU-PV        23.34   19.86 
 12 Kim, Eric C        7 CUBU-PV          NT   20.13 
 13 Roberts, Zach A      7 CUBU-PV        24.57   20.34 
 14 Murugavel, Mugilan     7 CUBU-PV        22.13   20.36 
 15 Piland, James M      7 CUBU-PV          NT   20.92 
 16 Li, Steven         7 HACC-PV        27.68   20.96 
 17 Martin, Cade E       7 OCCS-PV        25.19   21.26 
 18 Anzaldi, James G      7 AAC-PV          NT   21.81 
 19 Stovall, Langston A    7 CUBU-PV          NT   21.88 
 20 Sowers, Leo C       7 CUBU-PV          NT   22.02 
 20 Wool, Max         7 TIBU-PV        28.21   22.02 
 22 Huiss, Mason S       7 AAC-PV         26.58   22.21 
 23 Shankle, Christopher S   7 OCCS-PV          NT   22.25 
 24 Weinstein, Dylan B     7 CUBU-PV        22.70   22.39 
 25 Goodie, Benjamin T     7 CUBU-PV          NT   22.52 
 26 Yang, Kevin L       7 CUBU-PV        26.76   22.62 
 27 Gerber, Matthew F     7 OCCS-PV          NT   22.64 
 28 Alt, Kyle A        7 CUBU-PV          NT   22.81 
 29 Doyle, Ben J        7 CUBU-PV          NT   23.56 
 30 Johnson, Wesley W     7 CUBU-PV          NT   23.65 
 31 Gimbel, Ryan S       7 CUBU-PV          NT   23.74 
 32 Manack, Zachary A     7 JFD-PV         22.22   24.06 
 33 Zeineddin, Sebastien P   7 JFD-PV         26.15   24.12 
 34 Jang, Gilbert       7 Streamline-PV       NT   24.97 
 35 Muckleroy, Tres J     7 AAC-PV         29.15   26.12 
 36 DeBellas, Nicholas P    7 HACC-PV          NT   27.18 
 37 Chapman, Quinn J      7 HACC-PV          NT   27.81 
 38 Wang, Eric Z        7 CUBU-PV          NT   28.81 
 39 Williams, Dilin N     7 CUBU-PV          NT   29.62 
 40 Kate, Adam F        7 OCCS-PV          NT   31.62 
 41 Agayan, Alec V       7 HACC-PV          NT   32.33 
 42 Jampole, Nolan T      7 OCCS-PV          NT   33.56 
 43 Dinh, Khoi 	 D       5 CUBU-PV          NT   37.87 
 44 Natarajan, Kiran M     7 AAC-PV          NT   46.60 
 
Boys 7 & Under 50 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Rojas, Daniel A      7 CUBU-PV          NT   42.08 
 2 Dunne, Steven M      7 TIBU-PV        45.38   42.62 
 3 Payne, Zachary R      7 CUBU-PV          NT   43.43 
 4 Krishna-Rogers, Sachin   7 CUBU-PV          NT   43.60 
 5 Alexander, Christopher C  7 ERSC-PV        47.36   45.55 
 6 Roberts, Zach A      7 CUBU-PV        49.98   46.94 
 7 Kim, Eric C        7 CUBU-PV          NT   47.84 
 8 Zuo, Dan W         7 CUBU-PV          NT   48.61 
 9 Murugavel, Mugilan     7 CUBU-PV          NT   49.19 
 10 Gbadehan, Adeteye     7 MSSC-PV       1:01.84   49.41 
 11 Wool, Max         7 TIBU-PV       1:06.89   49.44 
 12 Li, Steven         7 HACC-PV          NT   49.50 
 13 Stovall, Langston A    7 CUBU-PV          NT   49.62 
 14 Yang, Kevin L       7 CUBU-PV          NT   49.70 
 15 Soni, Paarth R       7 FISH-PV       1:04.33   49.73 
 16 Goodie, Benjamin T     7 CUBU-PV          NT   50.06 
 17 Falzone, Matthew H     7 CUBU-PV          NT   50.20 
 18 Shankle, Christopher S   7 OCCS-PV          NT   50.38 
 19 Caloia, Matteo       7 CUBU-PV          NT   51.24 
 20 Cappellini, Charlie H   7 OCCS-PV          NT   52.97 
 21 Jang, Gilbert       7 Streamline-PV       NT   55.14 
 22 Reppass, Hadrian H     7 CUBU-PV          NT   57.82 
 23 Wang, Eric Z        7 CUBU-PV          NT  1:01.59 
 24 Spragg, Benjamin G     7 MSSC-PV          NT  1:02.90 
 25 Muckleroy, Tres J     7 AAC-PV          NT  1:03.34 
 26 Chapman, Quinn J      7 HACC-PV          NT  1:05.89 
 27 Norton, Drew C       6 FBST-PV          NT  1:10.51 
 
Boys 7 & Under 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ewing, J.T. T       7 FISH-PV       1:38.96  1:29.77 
 2 Dunne, Steven M      7 TIBU-PV       1:44.10  1:32.43 
 3 LaSida, Emil P       7 AAC-PV          NT  1:33.34 
 4 MACK, Jason R       7 CUBU-PV          NT  1:38.94 
 5 Li, Steven         7 HACC-PV          NT  1:42.25 
 6 Weinstein, Dylan B     7 CUBU-PV          NT  1:48.04 
 7 Yang, Kevin L       7 CUBU-PV          NT  1:49.53 
 8 Kim, Eric C        7 CUBU-PV          NT  1:50.54 
 9 Goodie, Benjamin T     7 CUBU-PV          NT  1:51.59 
 10 Short, Joe A        7 CUBU-PV          NT  1:56.13 
 11 Li, Caylem         7 CUBU-PV          NT  2:05.04 
 12 Linde, Miles Z       6 AAC-PV          NT  2:13.33 
 13 DeBellas, Nicholas P    7 HACC-PV          NT  2:16.79 
 
Boys 7 & Under 25 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ewing, J.T. T       7 FISH-PV        22.13   19.89 
 2 Woodson, Caleb M      7 CUBU-PV          NT   21.30 
 3 Petretich, Aidan W     7 CUBU-PV        24.57   21.59 
 4 MACK, Jason R       7 CUBU-PV        24.43   22.44 
 5 Sowers, Leo C       7 CUBU-PV          NT   22.60 
 6 Sears, Philip L      7 CUBU-PV          NT   22.83 
 7 Alexander, Christopher C  7 ERSC-PV          NT   22.97 
 8 Payne, Zachary R      7 CUBU-PV          NT   23.30 
 9 Dunne, Steven M      7 TIBU-PV        24.52   23.39 
 10 May, Max C         7 CUBU-PV          NT   23.77 
 11 Romano, Kyle A       7 OCCS-PV        26.24   24.11 
 12 Roberts, Zach A      7 CUBU-PV        26.98   24.63 
 13 Zuo, Dan W         7 CUBU-PV          NT   24.84 
 14 Piland, James M      7 CUBU-PV          NT   24.85 
 15 Martin, Cade E       7 OCCS-PV        25.97   24.88 
 16 Yang, Kevin L       7 CUBU-PV        32.27   24.93 
 17 Grant, Logan J       7 CUBU-PV        27.33   25.08 
 18 Wool, Max         7 TIBU-PV        28.55   26.03 
 19 Murugavel, Mugilan     7 CUBU-PV        30.50   26.10 
 19 Kim, Eric C        7 CUBU-PV          NT   26.10 
 21 Goodie, Benjamin T     7 CUBU-PV          NT   26.23 
 22 Li, Caylem         7 CUBU-PV          NT   26.75 
 23 Shankle, Christopher S   7 OCCS-PV          NT   26.90 
 24 Stovall, Langston A    7 CUBU-PV          NT   27.28 
 25 Jang, Gilbert       7 Streamline-PV       NT   27.91 
 26 Johnson, Wesley W     7 CUBU-PV          NT   28.34 
 27 Gerber, Matthew F     7 OCCS-PV          NT   28.42 
 28 Weinstein, Dylan B     7 CUBU-PV        27.87   28.86 
 29 Manack, Zachary A     7 JFD-PV         30.30   28.96 
 30 Doyle, Ben J        7 CUBU-PV          NT   28.98 
 31 Alt, Kyle A        7 CUBU-PV          NT   29.26 
 32 Kate, Adam F        7 OCCS-PV          NT   29.27 
 33 Short, Joe A        7 CUBU-PV        29.69   30.62 
 34 Agayan, Alec V       7 HACC-PV          NT   31.53 
 35 Jampole, Nolan T      7 OCCS-PV          NT   32.08 
 36 Gimbel, Ryan S       7 CUBU-PV          NT   32.38 
 36 Huiss, Mason S       7 AAC-PV         33.89   32.38 
 -- Wang, Eric Z        7 CUBU-PV          NT     DQ 
   Shoulders past vertical toward breast
 -- Chapman, Quinn J      7 HACC-PV          NT     DQ 
   Shoulders past vertical toward breast
 -- Williams, Dilin N     7 CUBU-PV          NT     DQ 
   Shoulders past vertical toward breast
 
Boys 7 & Under 50 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ewing, J.T. T       7 FISH-PV        48.66   42.82 
 2 LaSida, Emil P       7 AAC-PV          NT   46.18 
 3 MACK, Jason R       7 CUBU-PV          NT   50.12 
 4 Roberts, Zach A      7 CUBU-PV        57.73   53.98 
 5 Stovall, Langston A    7 CUBU-PV          NT   54.09 
 6 Murugavel, Mugilan     7 CUBU-PV          NT   56.06 
 7 Soni, Paarth R       7 FISH-PV        56.94   57.53 
 8 Shankle, Christopher S   7 OCCS-PV          NT   58.06 
 9 Gbadehan, Adeteye     7 MSSC-PV       1:26.61  1:03.81 
 -- Chapman, Quinn J      7 HACC-PV          NT     DQ 
   Not on back off wall
 -- Boman, Daniel A      5 FBST-PV          NT     DQ 
   Shoulders past vertical toward breast
 -- Kazeminezhad, Kevan    7 MSSC-PV       1:12.82     DQ 
   No touch at turn
 -- Li, Steven         7 HACC-PV          NT     DQ 
   Shoulders past vertical toward breast
 
Boys 7 & Under 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 MACK, Jason R       7 CUBU-PV        26.71   24.04 
 2 Caloia, Matteo       7 CUBU-PV          NT   25.71 
 3 Krishna-Rogers, Sachin   7 CUBU-PV          NT   25.77 
 4 Dunne, Steven M      7 TIBU-PV        29.55   26.16 
 5 Rojas, Daniel A      7 CUBU-PV          NT   26.74 
 6 Romano, Kyle A       7 OCCS-PV        28.75   27.24 
 7 Roberts, Zach A      7 CUBU-PV        34.10   27.39 
 8 Payne, Zachary R      7 CUBU-PV          NT   28.23 
 9 Leung, Coleman J      7 MSSC-PV        36.96   28.70 
 10 Zuo, Dan W         7 CUBU-PV          NT   29.29 
 11 Yang, Kevin L       7 CUBU-PV          NT   29.62 
 12 Jang, Gilbert       7 Streamline-PV       NT   30.01 
 13 Kim, Eric C        7 CUBU-PV          NT   31.26 
 14 Falzone, Matthew H     7 CUBU-PV          NT   31.61 
 15 Grant, Logan J       7 CUBU-PV        38.02   31.80 
 16 Petretich, Aidan W     7 CUBU-PV          NT   32.15 
 17 Spragg, Benjamin G     7 MSSC-PV          NT   32.63 
 18 Manack, Zachary A     7 JFD-PV         35.35   33.39 
 19 Wool, Max         7 TIBU-PV          NT   34.31 
 20 Alexander, Christopher C  7 ERSC-PV          NT   35.59 
 21 Reppass, Hadrian H     7 CUBU-PV          NT   36.87 
 22 Kazeminezhad, Kevan    7 MSSC-PV          NT   36.88 
 -- Agayan, Alec V       7 HACC-PV          NT     DQ 
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 -- Weinstein, Dylan B     7 CUBU-PV        30.94     DQ 
   Alternating Kick
 -- Wang, Eric Z        7 CUBU-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick
 -- Stovall, Langston A    7 CUBU-PV          NT     DQ 
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 
Boys 7 & Under 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 MACK, Jason R       7 CUBU-PV       1:03.54   55.62 
 2 Romano, Kyle A       7 OCCS-PV          NT   59.15 
 3 Roberts, Zach A      7 CUBU-PV       1:03.06  1:00.00 
 4 Woodson, Caleb M      7 CUBU-PV          NT  1:01.63 
 5 Short, Joe A        7 CUBU-PV          NT  1:02.25 
 6 Lindsey, Kholan H     6 CUBU-PV          NT  1:02.75 
 7 Cheng, Joshua R      6 CUBU-PV          NT  1:04.04 
 8 DeBellas, Nicholas P    7 HACC-PV          NT  1:05.27 
 9 Martin, Cade E       7 OCCS-PV          NT  1:12.75 
 10 Zuo, Dan W         7 CUBU-PV          NT  1:13.67 
 -- LaSida, Emil P       7 AAC-PV          NT     DQ 
   Scissors kick
 -- Anzaldi, James G      7 AAC-PV          NT     DQ 
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 -- Jang, Gilbert       7 Streamline-PV       NT     DQ 
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 -- Li, Steven         7 HACC-PV          NT     DQ 
   One hand touch
 -- Li, Caylem         7 CUBU-PV          NT     DQ 
   Head under for 2 or more strokes
 -- Chapman, Quinn J      7 HACC-PV          NT     DQ 
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 -- Gerber, Matthew F     7 OCCS-PV          NT     DQ 
   Non-simultaneous kick
 
Boys 7 & Under 25 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ewing, J.T. T       7 FISH-PV        20.02   18.12 
 2 Arndt, Nicholas M     6 FISH-PV          NT   19.70 
 3 Petretich, Aidan W     7 CUBU-PV        24.21   22.38 
 4 Krishna-Rogers, Sachin   7 CUBU-PV          NT   23.50 
 5 Falzone, Matthew H     7 CUBU-PV          NT   23.62 
 6 Kim, Eric C        7 CUBU-PV          NT   23.81 
 7 Cheng, Joshua R      6 CUBU-PV          NT   23.82 
 8 Romano, Kyle A       7 OCCS-PV        29.05   24.56 
 9 Grant, Logan J       7 CUBU-PV        33.80   25.62 
 10 Shankle, Christopher S   7 OCCS-PV          NT   26.66 
 11 Yang, Kevin L       7 CUBU-PV          NT   27.00 
 12 Soni, Paarth R       7 FISH-PV        36.96   27.41 
 13 Goodie, Benjamin T     7 CUBU-PV          NT   28.05 
 14 Weinstein, Dylan B     7 CUBU-PV        36.16   28.29 
 15 Manack, Zachary A     7 JFD-PV         31.31   28.82 
 16 Wool, Max         7 TIBU-PV          NT   28.94 
 17 Zuo, Dan W         7 CUBU-PV          NT   28.96 
 18 Caloia, Matteo       7 CUBU-PV          NT   29.58 
 19 Leung, Coleman J      7 MSSC-PV        37.17   30.87 
 20 Jang, Gilbert       7 Streamline-PV       NT   31.93 
 21 Agayan, Alec V       7 HACC-PV          NT   39.03 
 -- Li, Steven         7 HACC-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Wu, Matthew        6 CUBU-PV          NT     DQ 
   Non-simultaneous arms
 -- LaSida, Emil P       7 AAC-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Linde, Miles Z       6 AAC-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Chapman, Quinn J      7 HACC-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Kazeminezhad, Kevan    7 MSSC-PV          NT     DQ 
   Non-simultaneous arms
 -- Wang, Eric Z        7 CUBU-PV          NT     DQ 
   Non-simultaneous arms
 -- Cappellini, Charlie H   7 OCCS-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 
Boys 7 & Under 50 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ewing, J.T. T       7 FISH-PV        49.23   44.47 
 2 Shankle, Christopher S   7 OCCS-PV          NT  1:09.00 
 -- Lindsey, Kholan H     6 CUBU-PV          NT     DQ 
   One hand touch
 
Boys 7 & Under 100 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Ewing, J.T. T       7 FISH-PV       1:52.65  1:41.35 
 2 LaSida, Emil P       7 AAC-PV          NT  1:52.04 
 3 Romano, Kyle A       7 OCCS-PV          NT  1:52.76 
 4 Dunne, Steven M      7 TIBU-PV       2:20.61  1:55.14 
 5 MACK, Jason R       7 CUBU-PV          NT  1:56.97 
 6 Leung, Coleman J      7 MSSC-PV          NT  2:08.48 
 7 Cappellini, Charlie H   7 OCCS-PV          NT  2:22.89 
 8 Gbadehan, Adeteye     7 MSSC-PV          NT  2:24.53 
 -- Weinstein, Dylan B     7 CUBU-PV          NT     DQ 
   One hand touch - fly
 -- Spragg, Benjamin G     7 MSSC-PV          NT     DQ 
   One hand touch - breast
 -- Rojas, Daniel A      7 CUBU-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick - fly
 
Boys 7 & Under 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
  Team                         Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Curl-Burke Swim Club-PV 'A'           2:54.26  3:09.26 
   1) MACK, Jason R 7         2) Zuo, Dan W 7          
   3) Petretich, Aidan W 7      4) Roberts, Zach A 7       
 2 Arlington Aquatic Club-PV 'A'          4:15.60  3:34.84 
   1) Anzaldi, James G 7       2) Huiss, Mason S 7        
   3) Muckleroy, Tres J 7       4) LaSida, Emil P 7        
 3 Occoquan Swimming-PV 'A'               NT  3:42.48 
   1) Martin, Cade E 7        2) Lussier, Alexander Z 6     
   3) Shankle, Christopher S 7    4) Romano, Kyle A 7        
 4 Herndon Aquatic Club Commander-PV 'A'         NT  4:20.65 
   1) Chapman, Quinn J 7       2) Agayan, Alec V 7        
   3) DeBellas, Nicholas P 7     4) Li, Steven 7          
 -- Occoquan Swimming-PV 'B'               NT     DQ 
   Early take-off swimmer #4
   1) Jampole, Nolan T 7       2) Gerber, Matthew F 7      
   3) Runnels, Landon M 6       4) Kate, Adam F 7         
 
Boys 8 Year Olds 25 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bernstein, Andrew S    8 FISH-PV        15.13   14.10 
 2 Zuo, Ben L         8 CUBU-PV        17.52   15.10 
 3 Fry, Ian P         8 AAC-PV         16.83   15.63 
 4 Feyerick, Brett W     8 CUBU-PV          NT   15.66 
 5 Cooper, Alec S       8 CUBU-PV          NT   15.71 
 6 Zhang, Niko y       8 FAST-PV        20.62   16.69 
 7 Sebring, Carter L     8 CUBU-PV        18.78   16.71 
 8 Nicolai, Mitchell J    8 OCCS-PV        19.00   16.75 
 9 Petit, Kendrick J     8 CUBU-PV        19.82   16.96 
 10 Bayer, Clark C       8 CUBU-PV        19.62   17.07 
 11 Barclay, Cameron R     8 CUBU-PV        18.45   17.22 
 11 Gimbel, Jackson T     8 CUBU-PV          NT   17.22 
 13 Dyson, Owen A       8 CUBU-PV          NT   17.31 
 14 Marder, James K      8 CUBU-PV        19.69   17.38 
 15 Vilbig, Umi R       8 CUBU-PV        20.21   17.40 
 16 Dietrich, Chandler J    8 JFD-PV         19.57   17.53 
 17 Esayas, Tsadiqe J     8 JFD-PV          NT   17.61 
 18 Olsen, Charles L      8 CUBU-PV        22.77   17.95 
 19 Mendelson, Steven     8 CUBU-PV          NT   18.25 
 20 Kralik, John P       8 OCCS-PV          NT   18.37 
 21 Laredo, Alexander N    8 CUBU-PV        18.70   18.49 
 22 Keightley, Griffin M    8 FBST-PV          NT   18.59 
 23 Kang, Jason        8 Streamline-PV     22.48   18.71 
 24 Wolk, Alex J        8 FGAC-PV        24.04   18.85 
 25 Hughes, Jack R       8 CUBU-PV        21.28   19.09 
 26 Firtag, Benny J      8 OCCS-PV          NT   19.41 
 27 Redington, Grant K     8 CUBU-PV          NT   19.43 
 28 Bayliss, Jason C      8 HACC-PV          NT   19.65 
 29 Ochoa, Leo D        8 AAC-PV         23.62   19.79 
 30 Howard, Flynn P      8 CUBU-PV        24.07   19.81 
 31 Phlips, Kevin L      8 FISH-PV        21.04   19.84 
 32 McGuckin, Michael M    8 CUBU-PV        22.53   19.90 
 33 Creswick, Mac A      8 CUBU-PV          NT   20.05 
 34 Hofmann, Jonathan R    8 CUBU-PV          NT   20.13 
 35 Carman, Jack T       8 AAC-PV          NT   20.41 
 36 McIntosh, Conrad E     8 AAC-PV         26.60   20.43 
 36 Ohn, Henry         8 Streamline-PV       NT   20.43 
 38 Zeineddin, Pierre A    8 JFD-PV         20.87   20.76 
 39 Wong, Anthony       8 Streamline-PV       NT   20.78 
 40 Parham, Mike T       8 ERSC-PV        20.38   20.97 
 41 Wall, Tucker K       8 AAC-PV         31.18   21.07 
 42 Shue, Brendan J      8 CUBU-PV        22.96   21.26 
 43 Chen, Alexander F     8 CUBU-PV          NT   21.31 
 44 Pilarski, Joshua Y     8 CUBU-PV          NT   21.43 
 45 Porchia, Ali        8 CUBU-PV          NT   21.55 
 46 Jiang, Eric        8 JFD-PV          NT   21.68 
 47 Camarillo, Ethan A     8 CUBU-PV          NT   21.84 
 48 Minsk, Oren        8 TIBU-PV        24.38   21.86 
 49 Harker, Drew R       8 AAC-PV         21.69   22.01 
 50 Kim, SungHu        8 Streamline-PV       NT   22.23 
 51 Chu, Peter         8 Streamline-PV       NT   22.25 
 52 Grohowski, Riley S     8 CUBU-PV          NT   22.32 
 53 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV        24.97   22.59 
 54 Mishra, Rohan       8 HACC-PV          NT   22.72 
 55 Shiller, Joseph G     8 JFD-PV         27.66   23.03 
 56 Meink, Troy S       8 OCCS-PV        29.09   23.78 
 57 Anderson, Graham W     8 HACC-PV          NT   24.32 
 58 Davuluri, Neel A      8 HACC-PV        25.44   24.92 
 58 Hassett, Matthew M     8 CUBU-PV          NT   24.92 
 60 Darisse, Hunter T     8 CUBU-PV          NT   25.90 
 61 Kachele, Justin F     8 CUBU-PV          NT   30.72 
 62 Bransford, Riley T     8 AAC-PV         33.43   35.50 
 
Boys 8 Year Olds 50 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Zuo, Ben L         8 CUBU-PV        39.09   34.56 
 2 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV          NT   34.68 
 3 Frucht, Mark D       8 CUBU-PV        35.70   34.97 
 4 Chirico, Zachary s     8 CUBU-PV        42.20   36.18 
 5 Feyerick, Brett W     8 CUBU-PV          NT   36.45 
 6 Petit, Kendrick J     8 CUBU-PV        45.25   37.34 
 7 Crisci, Aidan R      8 CUBU-PV        41.90   37.73 
 8 Sebring, Carter L     8 CUBU-PV        42.65   37.75 
 9 Vilbig, Umi R       8 CUBU-PV        44.50   37.78 
 10 Mouritzen, Drew H     8 CUBU-PV          NT   37.84 
 11 Nicolai, Mitchell J    8 OCCS-PV        40.97   37.94 
 12 Zhang, Niko y       8 FAST-PV        45.64   38.09 
 13 Marder, James K      8 CUBU-PV        42.45   38.29 
 14 Ogden, Jacob R       8 OCCS-PV        41.60   38.50 
 15 McNavage, Grant A     8 CUBU-PV        41.55   38.87 
 16 Barclay, Cameron R     8 CUBU-PV        44.82   39.48 
 17 Fowler, Jake J       8 OCCS-PV        41.15   39.88 
 18 Tanaka, Riki K       8 OCCS-PV        56.17   40.21 
 19 Dyson, Owen A       8 CUBU-PV          NT   40.40 
 20 Kralik, John P       8 OCCS-PV          NT   40.43 
 21 Young, William H      8 CUBU-PV          NT   40.81 
 22 Dietrich, Chandler J    8 JFD-PV         47.47   40.96 
 23 Rudd, Blake A       8 CUBU-PV          NT   41.13 
 24 Hughes, Jack R       8 CUBU-PV        47.92   42.27 
 25 Olsen, Charles L      8 CUBU-PV        53.38   42.77 
 26 Kazzi, Dominic E      8 MSSC-PV          NT   42.88 
 27 Mendelson, Steven     8 CUBU-PV          NT   43.13 
 28 Bayer, Clark C       8 CUBU-PV        52.03   43.18 
 29 Kang, Jason        8 Streamline-PV     53.30   43.41 
 30 Laredo, Alexander N    8 CUBU-PV        43.89   43.89 
 31 Howard, Flynn P      8 CUBU-PV        48.54   43.98 
 32 Zerr, Jack T        8 FBST-PV          NT   44.18 
 33 Flint, Alix H       8 AAC-PV         43.62   44.28 
 34 Wong, Anthony       8 Streamline-PV       NT   44.50 
 35 Wolk, Alex J        8 FGAC-PV          NT   44.51 
 36 Redington, Grant K     8 CUBU-PV          NT   45.35 
 37 Pack, Tim W        8 FBST-PV        54.39   45.50 
 38 McIntosh, Conrad E     8 AAC-PV         51.61   45.84 
 39 Hofmann, Jonathan R    8 CUBU-PV          NT   46.24 
 40 Parham, Mike T       8 ERSC-PV        48.96   46.89 
 41 Jiang, Eric        8 JFD-PV          NT   47.27 
 42 Kim, SungHu        8 Streamline-PV       NT   47.36 
 43 Carman, Jack T       8 AAC-PV          NT   48.46 
 44 Minsk, Oren        8 TIBU-PV        54.84   49.30 
 45 Porchia, Ali        8 CUBU-PV          NT   49.55 
 46 Chen, Alexander F     8 CUBU-PV          NT   49.84 
 47 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV       1:02.59   50.13 
 48 Davuluri, Neel A      8 HACC-PV        54.92   52.00 
 49 Shiller, Joseph G     8 JFD-PV        1:10.10   52.97 
 50 Mishra, Rohan       8 HACC-PV          NT   53.40 
 51 Hassett, Matthew M     8 CUBU-PV          NT   53.69 
 52 Grainger, A.J. J      8 TIBU-PV          NT   55.14 
 -- Shah, Neil H        8 CUBU-PV          NT     DQ 
   No touch on turn
 
Boys 8 Year Olds 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bernstein, Andrew S    8 FISH-PV       1:26.71  1:15.90 
 2 Cooper, Alec S       8 CUBU-PV          NT  1:17.85 
 3 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV          NT  1:19.07 
 4 Surprenant, Jonik S    8 FGAC-PV       1:42.63  1:19.38 
 5 Ford, John D        8 AAC-PV        1:35.94  1:19.86 
 6 Crisci, Aidan R      8 CUBU-PV       1:33.88  1:24.67 
 7 Bradshaw, Johnny G     8 FISH-PV       1:25.26  1:24.94 
 8 Nicolai, Mitchell J    8 OCCS-PV       1:36.56  1:26.13 
 9 Pogue, Jackson W      8 CUBU-PV       1:52.02  1:26.84 
 9 Zaitsev, Andrei J     8 FBST-PV       2:09.84  1:26.84 
 11 Petit, Kendrick J     8 CUBU-PV          NT  1:26.97 
 12 Sharrer, Nick W      8 FISH-PV       1:47.67  1:27.21 
 13 Vilbig, Umi R       8 CUBU-PV          NT  1:28.36 
 14 Consalvi, Jacob J     8 FISH-PV       1:35.97  1:31.63 
 15 Flint, Alix H       8 AAC-PV        1:35.90  1:33.32 
 16 Hughes, Jack R       8 CUBU-PV          NT  1:34.53 
 17 Sebring, Carter L     8 CUBU-PV          NT  1:34.84 
 18 Kazzi, Dominic E      8 MSSC-PV          NT  1:38.44 
 19 Howard, Flynn P      8 CUBU-PV       1:48.93  1:39.37 
 20 Fouts, Gabriel A      8 JFD-PV          NT  1:40.37 
 21 Yang, Miles J       8 FISH-PV          NT  1:42.12 
 22 Ochoa, Leo D        8 AAC-PV        1:50.76  1:42.40 
 23 Wolk, Alex J        8 FGAC-PV          NT  1:42.66 
 24 Romano, Mark A       8 OCCS-PV       1:49.80  1:46.13 
 25 Minsk, Oren        8 TIBU-PV       1:58.83  1:50.91 
 26 Phan, Richard T      8 CUBU-PV          NT  1:53.44 
 27 Chen, Alexander F     8 CUBU-PV          NT  1:54.63 
 28 Shah, Neil H        8 CUBU-PV          NT  1:55.20 
 29 Davuluri, Neel A      8 HACC-PV       2:23.24  1:59.41 
 30 Shue, Brendan J      8 CUBU-PV          NT  2:09.56 
 
Boys 8 Year Olds 25 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Zuo, Ben L         8 CUBU-PV        21.31   16.88 
 2 Cooper, Alec S       8 CUBU-PV          NT   17.46 
 3 Feyerick, Brett W     8 CUBU-PV          NT   17.81 
 4 Bradshaw, Johnny G     8 FISH-PV        18.47   18.38 
 5 Ford, John D        8 AAC-PV         20.37   18.99 
 6 Barclay, Cameron R     8 CUBU-PV        21.51   19.37 
 7 Zhang, Niko y       8 FAST-PV        21.31   19.52 
 8 Fry, Ian P         8 AAC-PV         19.52   19.93 
 9 Sharrer, Nick W      8 FISH-PV        20.62   20.11 
 10 Surprenant, Jonik S    8 FGAC-PV        23.43   20.18 
 11 Gimbel, Jackson T     8 CUBU-PV          NT   20.31 
 12 Petit, Kendrick J     8 CUBU-PV        24.11   20.56 
 13 Marder, James K      8 CUBU-PV        22.32   20.59 
 14 Wolk, Alex J        8 FGAC-PV        26.94   21.19 
 15 Nicolai, Mitchell J    8 OCCS-PV        21.31   21.34 
 16 Zaitsev, Andrei J     8 FBST-PV        23.44   21.35 
 17 Olsen, Charles L      8 CUBU-PV        26.98   21.78 
 18 Vilbig, Umi R       8 CUBU-PV        24.21   22.12 
 19 Chu, Peter         8 Streamline-PV       NT   22.42 
 20 Phlips, Kevin L      8 FISH-PV        26.41   22.50 
 21 Dyson, Owen A       8 CUBU-PV          NT   22.53 
 22 Harker, Drew R       8 AAC-PV         24.59   22.56 
 23 McGuckin, Michael M    8 CUBU-PV        25.60   22.59 
 24 Kang, Jason        8 Streamline-PV     29.85   22.77 
 25 Esayas, Tsadiqe J     8 JFD-PV          NT   22.89 
 26 Yang, Miles J       8 FISH-PV        27.21   23.13 
 27 Bayer, Clark C       8 CUBU-PV        27.57   23.18 
 28 Mendelson, Steven     8 CUBU-PV          NT   23.19 
 28 Hofmann, Jonathan R    8 CUBU-PV          NT   23.19 
 30 Creswick, Mac A      8 CUBU-PV          NT   23.24 
 31 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV        29.74   23.29 
 32 Pogue, Jackson W      8 CUBU-PV        22.23   23.63 
 33 Kim, SungHu        8 Streamline-PV       NT   23.72 
 34 Keightley, Griffin M    8 FBST-PV          NT   23.79 
 35 Porchia, Ali        8 CUBU-PV          NT   23.93 
 36 Carman, Jack T       8 AAC-PV          NT   23.94 
 37 Wong, Anthony       8 Streamline-PV       NT   23.99 
 38 Bayliss, Jason C      8 HACC-PV          NT   24.10 
 39 Howard, Flynn P      8 CUBU-PV        25.87   24.17 
 40 Sebring, Carter L     8 CUBU-PV        26.83   24.34 
 41 Shah, Neil H        8 CUBU-PV          NT   24.37 
 42 Redington, Grant K     8 CUBU-PV          NT   24.40 
 43 Phan, Richard T      8 CUBU-PV          NT   24.56 
 44 Grohowski, Riley S     8 CUBU-PV          NT   24.78 
 45 Meink, Troy S       8 OCCS-PV        29.34   25.32 
 46 Fouts, Gabriel A      8 JFD-PV         27.33   25.42 
 47 Ohn, Henry         8 Streamline-PV       NT   25.68 
 48 McIntosh, Conrad E     8 AAC-PV         28.85   25.84 
 49 Pilarski, Joshua Y     8 CUBU-PV          NT   25.93 
 49 Firtag, Benny J      8 OCCS-PV          NT   25.93 
 51 Jiang, Eric        8 JFD-PV          NT   26.13 
 52 Davuluri, Neel A      8 HACC-PV        26.12   26.59 
 53 Ochoa, Leo D        8 AAC-PV         28.86   26.77 
 54 Shue, Brendan J      8 CUBU-PV        29.38   27.28 
 55 Mishra, Rohan       8 HACC-PV          NT   27.44 
 56 Anderson, Graham W     8 HACC-PV          NT   27.61 
 57 Minsk, Oren        8 TIBU-PV        30.70   28.34 
 58 Chen, Alexander F     8 CUBU-PV          NT   28.50 
 59 Wall, Tucker K       8 AAC-PV          NT   28.63 
 60 Parham, Mike T       8 ERSC-PV        34.59   29.30 
 61 Kachele, Justin F     8 CUBU-PV          NT   30.09 
 62 Darisse, Hunter T     8 CUBU-PV          NT   32.11 
 63 Hassett, Matthew M     8 CUBU-PV          NT   33.60 
 64 Bransford, Riley T     8 AAC-PV          NT   34.04 
 -- Camarillo, Ethan A     8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Shoulders past vertical toward breast
 
Boys 8 Year Olds 50 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bernstein, Andrew S    8 FISH-PV        40.24   38.15 
 2 Feyerick, Brett W     8 CUBU-PV          NT   39.61 
 3 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV          NT   39.91 
 4 Bradshaw, Johnny G     8 FISH-PV        40.27   40.25 
 5 Ford, John D        8 AAC-PV         45.90   40.84 
 6 Sharrer, Nick W      8 FISH-PV        46.12   42.49 
 7 Surprenant, Jonik S    8 FGAC-PV        48.46   43.31 
 8 Flint, Alix H       8 AAC-PV         45.09   43.82 
 9 McNavage, Grant A     8 CUBU-PV        50.88   44.59 
 10 Crisci, Aidan R      8 CUBU-PV          NT   45.48 
 11 Mouritzen, Drew H     8 CUBU-PV          NT   46.51 
 12 Young, William H      8 CUBU-PV          NT   47.06 
 13 Nicolai, Mitchell J    8 OCCS-PV        51.56   47.21 
 14 Hughes, Jack R       8 CUBU-PV          NT   47.67 
 15 Kazzi, Dominic E      8 MSSC-PV          NT   48.76 
 16 Bayer, Clark C       8 CUBU-PV       1:06.93   49.12 
 17 Zerr, Jack T        8 FBST-PV          NT   50.30 
 18 Ogden, Jacob R       8 OCCS-PV        55.49   51.10 
 19 Pack, Tim W        8 FBST-PV          NT   51.78 
 20 Howard, Flynn P      8 CUBU-PV          NT   52.78 
 21 Romano, Mark A       8 OCCS-PV        54.50   53.63 
 22 Phan, Richard T      8 CUBU-PV          NT   54.14 
 23 Pilarski, Joshua Y     8 CUBU-PV          NT   56.28 
 24 Mishra, Rohan       8 HACC-PV          NT   59.07 
 25 Shue, Brendan J      8 CUBU-PV       1:00.93   59.76 
 26 Porchia, Ali        8 CUBU-PV          NT  1:01.16 
 -- Chirico, Zachary s     8 CUBU-PV        54.27     DQ 
   Not on back off wall
 -- Saluja, Anik        8 FISH-PV          NT     DQ 
   Multiple strokes past vertical at turn
 
Boys 8 Year Olds 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bernstein, Andrew S    8 FISH-PV        22.10   19.69 
 2 Marder, James K      8 CUBU-PV        22.85   20.69 
 3 Zuo, Ben L         8 CUBU-PV        25.79   21.76 
 4 Norton, Reid H       8 FBST-PV        22.86   21.81 
 5 Crisci, Aidan R      8 CUBU-PV        24.83   21.83 
 6 Tanaka, Riki K       8 OCCS-PV          NT   22.28 
 7 Barclay, Cameron R     8 CUBU-PV        25.21   22.78 
 8 Zhang, Niko y       8 FAST-PV          NT   23.07 
 9 Ogden, Jacob R       8 OCCS-PV        25.69   23.58 
 10 Laredo, Alexander N    8 CUBU-PV        25.06   23.91 
 11 Dietrich, Chandler J    8 JFD-PV         27.53   24.46 
 12 Carman, Jack T       8 AAC-PV          NT   25.08 
 13 Zerr, Jack T        8 FBST-PV          NT   25.16 
 14 Fouts, Gabriel A      8 JFD-PV         31.13   25.37 
 15 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV          NT   25.54 
 16 Fowler, Jake J       8 OCCS-PV        28.08   25.55 
 17 Jiang, Eric        8 JFD-PV          NT   25.83 
 18 Wong, Anthony       8 Streamline-PV       NT   25.93 
 19 Rudd, Blake A       8 CUBU-PV        27.40   25.95 
 20 Davuluri, Neel A      8 HACC-PV        33.64   26.37 
 21 Wolk, Alex J        8 FGAC-PV        31.62   26.40 
 22 Redington, Grant K     8 CUBU-PV          NT   26.56 
 23 Creswick, Mac A      8 CUBU-PV          NT   26.84 
 24 Yang, Miles J       8 FISH-PV        27.51   27.04 
 25 Sebring, Carter L     8 CUBU-PV          NT   27.10 
 26 Ruppe, Charles F      8 CUBU-PV        31.25   27.20 
 27 Petit, Kendrick J     8 CUBU-PV          NT   27.24 
 28 Kang, Jason        8 Streamline-PV       NT   27.30 
 29 Saluja, Anik        8 FISH-PV          NT   27.93 
 30 Olsen, Charles L      8 CUBU-PV          NT   28.00 
 31 Hofmann, Jonathan R    8 CUBU-PV          NT   28.13 
 32 Pack, Tim W        8 FBST-PV          NT   28.19 
 33 McIntosh, Conrad E     8 AAC-PV          NT   28.72 
 34 Sellers, George S     8 JFD-PV          NT   28.80 
 35 Pilarski, Joshua Y     8 CUBU-PV          NT   29.82 
 36 Ohn, Henry         8 Streamline-PV       NT   30.08 
 37 Shiller, Joseph G     8 JFD-PV         34.10   30.43 
 38 Phlips, Kevin L      8 FISH-PV        30.21   30.45 
 39 Kim, SungHu        8 Streamline-PV       NT   30.91 
 40 Parham, Mike T       8 ERSC-PV        46.57   31.13 
 41 Romano, Mark A       8 OCCS-PV        28.80   31.14 
 42 Chu, Peter         8 Streamline-PV       NT   31.60 
 43 Firtag, Benny J      8 OCCS-PV          NT   31.75 
 44 Shue, Brendan J      8 CUBU-PV        38.82   31.90 
 -- Mendelson, Steven     8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Scissors kick
 -- Minsk, Oren        8 TIBU-PV        31.63     DQ 
   Scissors kick
 -- Sharrer, Nick W      8 FISH-PV        26.64     DQ 
   Arms two strokes underwater
 -- Phan, Richard T      8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick
 -- Grainger, A.J. J      8 TIBU-PV          NT     DQ 
   Downward butterfly kick
 
Boys 8 Year Olds 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bernstein, Andrew S    8 FISH-PV        48.73   42.93 
 2 Marder, James K      8 CUBU-PV        48.95   47.38 
 3 Crisci, Aidan R      8 CUBU-PV        55.32   48.31 
 4 Zhang, Niko y       8 FAST-PV       1:01.83   48.93 
 5 Laredo, Alexander N    8 CUBU-PV        51.42   50.03 
 6 Barclay, Cameron R     8 CUBU-PV        58.32   50.07 
 6 Bradshaw, Johnny G     8 FISH-PV          NT   50.07 
 8 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV       1:03.03   51.40 
 9 Consalvi, Jacob J     8 FISH-PV        57.10   52.16 
 10 Dietrich, Chandler J    8 JFD-PV         57.50   52.43 
 11 Young, William H      8 CUBU-PV          NT   54.09 
 12 Kazzi, Dominic E      8 MSSC-PV          NT   54.30 
 13 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV          NT   54.31 
 14 Jiang, Eric        8 JFD-PV          NT   55.57 
 15 Fouts, Gabriel A      8 JFD-PV          NT   56.56 
 16 Harker, Drew R       8 AAC-PV          NT   56.77 
 17 Carman, Jack T       8 AAC-PV          NT   57.07 
 18 Redington, Grant K     8 CUBU-PV          NT   57.18 
 19 Pogue, Jackson W      8 CUBU-PV          NT   57.76 
 20 Davuluri, Neel A      8 HACC-PV          NT   58.19 
 21 Yang, Miles J       8 FISH-PV        59.33   58.66 
 22 Olsen, Charles L      8 CUBU-PV          NT   58.87 
 23 Anderson, Graham W     8 HACC-PV          NT   59.44 
 24 Wong, Anthony       8 Streamline-PV       NT   59.95 
 25 Bayliss, Jason C      8 HACC-PV          NT  1:00.06 
 26 Mishra, Rohan       8 HACC-PV          NT  1:02.24 
 27 Pilarski, Joshua Y     8 CUBU-PV          NT  1:03.56 
 28 Shah, Neil H        8 CUBU-PV          NT  1:04.06 
 29 Kralik, John P       8 OCCS-PV          NT  1:04.26 
 30 Shiller, Joseph G     8 JFD-PV        1:24.24  1:04.56 
 31 McGuckin, Michael M    8 CUBU-PV          NT  1:06.99 
 32 Parham, Mike T       8 ERSC-PV       1:40.18  1:09.16 
 33 Kachele, Justin F     8 CUBU-PV          NT  1:17.63 
 -- Chu, Peter         8 Streamline-PV       NT     DQ 
   One hand touch
 -- Kim, SungHu        8 Streamline-PV       NT     DQ 
   Scissors kick
 -- Flint, Alix H       8 AAC-PV          NT     DQ 
   One hand touch
 -- Kang, Jason        8 Streamline-PV       NT     DQ 
   Hands brought beyond the hipline during stroke
 
Boys 8 Year Olds 25 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Zuo, Ben L         8 CUBU-PV        23.99   16.39 
 2 Bradshaw, Johnny G     8 FISH-PV        18.28   16.58 
 3 Ford, John D        8 AAC-PV         20.38   17.42 
 4 Frucht, Mark D       8 CUBU-PV        19.06   17.46 
 5 Feyerick, Brett W     8 CUBU-PV          NT   17.56 
 6 Chirico, Zachary s     8 CUBU-PV        20.49   17.93 
 7 Barclay, Cameron R     8 CUBU-PV        23.90   19.31 
 8 Sebring, Carter L     8 CUBU-PV        31.75   19.43 
 9 Surprenant, Jonik S    8 FGAC-PV        23.41   19.59 
 10 McNavage, Grant A     8 CUBU-PV        19.29   19.90 
 11 Olsen, Charles L      8 CUBU-PV        26.50   20.13 
 12 Nicolai, Mitchell J    8 OCCS-PV        20.00   20.43 
 13 Petit, Kendrick J     8 CUBU-PV        27.66   20.46 
 14 Norton, Reid H       8 FBST-PV        21.32   20.95 
 15 Rudd, Blake A       8 CUBU-PV        23.74   20.96 
 16 Marder, James K      8 CUBU-PV        24.60   20.98 
 17 Fowler, Jake J       8 OCCS-PV        22.22   21.06 
 18 Young, William H      8 CUBU-PV          NT   21.93 
 19 Laredo, Alexander N    8 CUBU-PV        24.31   22.04 
 20 Phlips, Kevin L      8 FISH-PV        24.66   22.18 
 21 Vilbig, Umi R       8 CUBU-PV        24.98   22.67 
 22 Redington, Grant K     8 CUBU-PV          NT   23.43 
 23 Fouts, Gabriel A      8 JFD-PV         36.42   23.90 
 24 Ruppe, Charles F      8 CUBU-PV          NT   24.02 
 25 Firtag, Benny J      8 OCCS-PV          NT   24.36 
 26 Howard, Flynn P      8 CUBU-PV        27.70   24.73 
 27 Yang, Miles J       8 FISH-PV        29.52   25.11 
 28 Hofmann, Jonathan R    8 CUBU-PV          NT   25.22 
 29 Carman, Jack T       8 AAC-PV          NT   25.44 
 30 McIntosh, Conrad E     8 AAC-PV          NT   25.45 
 31 Sellers, George S     8 JFD-PV          NT   25.63 
 32 Wong, Anthony       8 Streamline-PV       NT   26.65 
 33 Ohn, Henry         8 Streamline-PV       NT   27.38 
 34 Pilarski, Joshua Y     8 CUBU-PV          NT   28.93 
 35 Jiang, Eric        8 JFD-PV          NT   29.11 
 36 Kim, SungHu        8 Streamline-PV       NT   29.53 
 37 Minsk, Oren        8 TIBU-PV        33.56   30.97 
 38 Shah, Neil H        8 CUBU-PV          NT   31.26 
 39 Chu, Peter         8 Streamline-PV       NT   31.56 
 40 Porchia, Ali        8 CUBU-PV          NT   32.40 
 41 Mishra, Rohan       8 HACC-PV          NT   32.70 
 42 Dyson, Owen A       8 CUBU-PV          NT   34.77 
 -- Wolk, Alex J        8 FGAC-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick
 -- Sandstrum, David A     8 CUBU-PV        32.82     DQ 
   Kick breaststroke type
 -- Hughes, Jack R       8 CUBU-PV        33.45     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Parham, Mike T       8 ERSC-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Shue, Brendan J      8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Saluja, Anik        8 FISH-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Mendelson, Steven     8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick
 -- Grainger, A.J. J      8 TIBU-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Chen, Alexander F     8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick
 -- Hassett, Matthew M     8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick
 
Boys 8 Year Olds 50 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Zuo, Ben L         8 CUBU-PV          NT   37.85 
 2 Ford, John D        8 AAC-PV         55.15   40.40 
 3 Sharrer, Nick W      8 FISH-PV          NT   44.69 
 4 Fry, Ian P         8 AAC-PV         48.73   45.96 
 5 Consalvi, Jacob J     8 FISH-PV        58.36   46.12 
 6 Crisci, Aidan R      8 CUBU-PV        53.60   46.90 
 7 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV          NT   47.37 
 8 Surprenant, Jonik S    8 FGAC-PV          NT   47.82 
 9 Flint, Alix H       8 AAC-PV         48.99   49.59 
 10 Zaitsev, Andrei J     8 FBST-PV          NT   52.46 
 11 Phlips, Kevin L      8 FISH-PV       1:09.03   54.43 
 12 Kazzi, Dominic E      8 MSSC-PV          NT   55.53 
 13 Laredo, Alexander N    8 CUBU-PV          NT   59.02 
 14 Hofmann, Jonathan R    8 CUBU-PV          NT  1:01.22 
 15 Romano, Mark A       8 OCCS-PV          NT  1:02.80 
 -- Phan, Richard T      8 CUBU-PV          NT     DQ 
   No touch
 -- Darisse, Hunter T     8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Arms underwater recovery
 -- Feyerick, Brett W     8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Scissors kick
 -- Dietrich, Chandler J    8 JFD-PV         57.92     DQ 
   One hand touch
 -- Zeineddin, Pierre A    8 JFD-PV         58.58     DQ 
   One hand touch
 -- Porchia, Ali        8 CUBU-PV          NT     DQ 
   One hand touch
 
Boys 8 Year Olds 100 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bernstein, Andrew S    8 FISH-PV       1:28.28  1:26.15 
 2 Bradshaw, Johnny G     8 FISH-PV       1:36.03  1:33.13 
 3 Sharrer, Nick W      8 FISH-PV       1:49.23  1:34.77 
 4 Gray, Romain-Olivier *   8 OCCS-PV          NT  1:35.27 
 5 Norton, Reid H       8 FBST-PV       1:55.65  1:35.71 
 6 Surprenant, Jonik S    8 FGAC-PV       1:43.13  1:36.46 
 7 Frucht, Mark D       8 CUBU-PV       1:46.99  1:39.52 
 8 Vilbig, Umi R       8 CUBU-PV          NT  1:43.98 
 9 Young, William H      8 CUBU-PV          NT  1:44.81 
 10 Fowler, Jake J       8 OCCS-PV       1:49.77  1:45.71 
 11 Kazzi, Dominic E      8 MSSC-PV          NT  1:47.39 
 12 Dietrich, Chandler J    8 JFD-PV        2:06.16  1:47.96 
 13 Tanaka, Riki K       8 OCCS-PV          NT  1:50.96 
 14 Yang, Miles J       8 FISH-PV          NT  1:51.88 
 15 Phlips, Kevin L      8 FISH-PV       2:08.53  1:56.23 
 16 Fouts, Gabriel A      8 JFD-PV          NT  1:58.43 
 17 Romano, Mark A       8 OCCS-PV       2:00.66  2:01.30 
 18 Phan, Richard T      8 CUBU-PV          NT  2:18.46 
 -- Flint, Alix H       8 AAC-PV        1:44.29     DQ 
   Downward butterfly kick - breast
 -- Kang, Jason        8 Streamline-PV       NT     DQ 
   Hands brought beyond the hipline during stroke - breast
 -- Hughes, Jack R       8 CUBU-PV       2:23.15     DQ 
   Arms underwater recovery - fly
 -- Shah, Neil H        8 CUBU-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick - breast
 -- Sellers, George S     8 JFD-PV          NT     DQ 
   Alternating Kick - fly
 
Boys 8 Year Olds 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
  Team                         Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Curl-Burke Swim Club-PV 'A'           2:29.91  2:30.56 
   1) Cooper, Alec S 8        2) Barclay, Cameron R 8      
   3) Laredo, Alexander N 8      4) Zuo, Ben L 8          
 2 Curl-Burke Swim Club-PV 'C'              NT  2:40.81 
   1) Petit, Kendrick J 8       2) Bayer, Clark C 8        
   3) Vilbig, Umi R 8         4) Crisci, Aidan R 8       
 3 Curl-Burke Swim Club-PV 'B'              NT  2:41.30 
   1) Feyerick, Brett W 8       2) Sebring, Carter L 8      
   3) Marder, James K 8        4) Pogue, Jackson W 8       
 4 Arlington Aquatic Club-PV 'A'          3:37.60  2:44.99 
   1) Ford, John D 8         2) Fry, Ian P 8          
   3) Carman, Jack T 8        4) Flint, Alix H 8        
 5 Occoquan Swimming-PV 'A'               NT  2:53.44 
   1) Gray, Romain-Olivier * 8    2) Meink, Troy S 8        
   3) Romano, Mark A 8        4) Nicolai, Mitchell J 8     
 6 Streamline Swim Club & Team-PV 'A'          NT  3:15.21 
   1) Kang, Jason 8          2) Chu, Peter 8          
   3) Wong, Anthony 8         4) Kim, SungHu 8         
 7 Arlington Aquatic Club-PV 'B'          3:52.45  3:22.15 
   1) Ochoa, Leo D 8         2) Harker, Drew R 8        
   3) Wall, Tucker K 8        4) McIntosh, Conrad E 8      
 8 Herndon Aquatic Club Commander-PV 'A'         NT  3:44.22 
   1) Davuluri, Neel A 8       2) Mishra, Rohan 8        
   3) Anderson, Graham W 8      4) Bayliss, Jason C 8       
 -- Joe Flaherty's Dolphins-PV 'A'            NT     DQ