CUBU February Qualifier

Warrenton Aquatic Center
February 12-13, 2011

Sanction # PVC-11-43

 
Boys 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Maranto, Nick A      8 CUBU-PV        19.61   16.31    
 2 Chirico, Zachery M     7 CUBU-PV        19.27   17.76    
 3 Martz, Tanner I      8 CUBU-PV        20.44   18.12    
 4 Sundberg, Alexander C   8 CUBU-PV        20.98   18.52    
 5 Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV        18.14   18.70    
 6 Lee, Thomas D       8 CUBU-PV        20.06   19.25    
 7 McNavage, Grant A     8 CUBU-PV        19.25   19.26    
 8 Rudd, Blake A       7 CUBU-PV        20.77   20.55    
 9 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV        19.26   20.67    
 10 Ruppe, Charles F      7 CUBU-PV        20.31   20.71    
 11 Barclay, Cameron      7 CUBU-PV        18.45   20.83    
 12 Vasquez, Robert M     8 CUBU-PV          NT   20.97    
 13 Fricke, Dylan J      7 CUBU-PV        22.03   21.21    
 14 Pogue, Jackson W      7 CUBU-PV        21.01   22.47    
 15 Felt, JoJo L        7 CUBU-PV        31.31   30.42    
 16 Gardner, Brandon B     6 CUBU-PV        30.41   33.97    
 17 Marshall, Mike K      6 CUBU-PV          NT   37.50    
 
Boys 8 & Under 25 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Maranto, Nick A      8 CUBU-PV        22.75   21.87    
 2 Pogue, Jackson W      7 CUBU-PV        24.65   22.23    
 3 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV        23.36   22.82    
 4 Young, William K      8 CUBU-PV        23.69   22.95    
 5 Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV        22.50   23.65    
 6 Rudd, Blake A       7 CUBU-PV        26.64   25.55    
 7 Ruppe, Charles F      7 CUBU-PV        26.86   28.74    
 8 Fricke, Dylan J      7 CUBU-PV        25.54   28.78    
 9 McLaughlin, Matthew E   7 CUBU-PV          NT   30.43    
 10 Sanders, Reid T      7 CUBU-PV        51.81   55.24    
 
Boys 8 & Under 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Martz, Tanner I      8 CUBU-PV        28.12   24.42    
 2 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV        26.49   25.34    
 3 Barclay, Cameron      7 CUBU-PV        25.21   25.36    
 4 Sundberg, Alexander C   8 CUBU-PV        27.32   25.53    
 5 McNavage, Grant A     8 CUBU-PV        27.32   25.72    
 6 Rudd, Blake A       7 CUBU-PV        28.58   27.40    
 7 Lee, Thomas D       8 CUBU-PV        27.98   27.52    
 8 Pogue, Jackson W      7 CUBU-PV        33.32   30.82    
 9 Ruppe, Charles F      7 CUBU-PV          NT   31.25    
 10 Fricke, Dylan J      7 CUBU-PV        39.01   31.40    
 11 Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV          NT   34.45    
 12 Gardner, Brandon B     6 CUBU-PV        41.73   41.30    
 -- Vasquez, Robert M     8 CUBU-PV          NT     DQ    
   10 Scissors kick
 -- Felt, JoJo L        7 CUBU-PV          NT     DQ    
   10 Downward butterfly kick
 
Boys 8 & Under 25 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Rudd, Blake A       7 CUBU-PV        25.02   23.74    
 2 Young, William K      8 CUBU-PV        27.32   25.06    
 3 Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV        24.17   25.13    
 4 Pogue, Jackson W      7 CUBU-PV        26.35   25.75    
 5 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV          NT   32.82    
 6 Gardner, Brandon B     6 CUBU-PV          NT   37.94    
 7 McLaughlin, Matthew E   7 CUBU-PV          NT   50.31    
 
Boys 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bagal, Nithin V      10 CUBU-PV       2:36.81  2:36.59    
         33.98   1:14.08 (40.10)   1:58.04 (43.96)   2:36.59 (38.55)
 2 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV       2:41.41  2:37.63    
         35.31   1:17.09 (41.78)   2:00.68 (43.59)   2:37.63 (36.95)
 3 Wong, Daniel Z       9 CUBU-PV       2:50.16  2:44.19    
         38.12   1:21.78 (43.66)   2:05.22 (43.44)   2:44.19 (38.97)
 4 Pratt, Tyler B      10 CUBU-PV       2:46.24  2:48.74    
         37.25   1:22.31 (45.06)   2:08.01 (45.70)   2:48.74 (40.73)
 5 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV       2:50.47  2:50.51    
         38.70   1:23.24 (44.54)   2:08.65 (45.41)   2:50.51 (41.86)
 6 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV       3:11.35  2:53.43    
         40.12   1:24.45 (44.33)   2:12.14 (47.69)   2:53.43 (41.29)
 7 Porto, Ben E       10 CUBU-PV       3:00.12  2:53.94    
         38.21   1:22.62 (44.41)   2:08.37 (45.75)   2:53.94 (45.57)
 8 Tang, Michael       9 CUBU-PV          NT  2:56.72    
         40.63   1:28.03 (47.40)   2:14.77 (46.74)   2:56.72 (41.95)
 9 Mohler, Kyle J      10 CUBU-PV       2:57.37  3:04.64    
         42.49   1:29.63 (47.14)   2:18.60 (48.97)   3:04.64 (46.04)
 10 Cummins, Tommy J     10 CUBU-PV       3:35.41  3:37.55    
         48.42   1:44.81 (56.39)   2:42.82 (58.01)   3:37.55 (54.73)
 
Boys 9-10 100 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lin, Kevin Y       10 CUBU-PV       1:14.04  1:13.84    
         35.70   1:13.84 (38.14)                    
 2 Sita, John R       10 CUBU-PV       1:18.66  1:14.52    
         36.56   1:14.52 (37.96)                    
 3 Spencer, Julian J     10 CUBU-PV       1:15.51  1:14.66    
 4 Wong, Daniel Z       9 CUBU-PV       1:21.39  1:17.55    
         37.25   1:17.55 (40.30)                    
 5 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV       1:24.04  1:22.52    
         39.95   1:22.52 (42.57)                    
 6 Riggins, Cole J      10 CUBU-PV       1:20.82  1:22.87    
         39.32   1:22.87 (43.55)                    
 7 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV       1:22.51  1:23.45    
         41.68   1:23.45 (41.77)                    
 8 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV       1:28.45  1:25.83    
         41.19   1:25.83 (44.64)                    
 9 Wratney, Nathan C     10 CUBU-PV          NT  1:26.17    
         42.15   1:26.17 (44.02)                    
 10 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV       1:27.11  1:27.71    
         42.58   1:27.71 (45.13)                    
 11 Tang, Michael       9 CUBU-PV       1:31.44  1:28.71    
         44.54   1:28.71 (44.17)                    
 12 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV       1:44.86  1:31.74    
         45.19   1:31.74 (46.55)                    
 13 Bacon, Austin W      10 CUBU-PV       1:30.02  1:32.26    
 14 Mohler, Kyle J      10 CUBU-PV       1:36.83  1:33.89    
         46.06   1:33.89 (47.83)                    
 15 Koenig, Colby M      9 CUBU-PV          NT  1:41.43    
         48.88   1:41.43 (52.55)                    
 16 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV          NT  1:48.85    
         52.83   1:48.85 (56.02)                    
 -- Thies, Evan R       10 CUBU-PV        36.12     DQ    
   32 Not on back off wall
         45.02     DQ (51.69)                    
 -- Baird, Tristan T     10 CUBU-PV       1:23.92     DQ    
   34 Delay initiating turn after past vertical
         42.60     DQ (44.79)                    
 
Boys 9-10 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lin, Kevin Y       10 CUBU-PV          NT  2:37.77    
         37.38   1:17.80 (40.42)   1:58.67 (40.87)   2:37.77 (39.10)
 2 Redmond, Lawrence S    10 CUBU-PV          NT  2:45.63    
         38.18   1:20.54 (42.36)   2:04.25 (43.71)   2:45.63 (41.38)
 3 Wong, Daniel Z       9 CUBU-PV          NT  2:49.28    
         41.36   1:25.36 (44.00)   2:10.14 (44.78)   2:49.28 (39.14)
 4 Marder, John M       9 CUBU-PV          NT  2:55.93    
         41.02   1:26.86 (45.84)   2:11.72 (44.86)   2:55.93 (44.21)
 5 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV       3:29.11  3:06.42    
         45.29   1:33.05 (47.76)   2:21.30 (48.25)   3:06.42 (45.12)
 6 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV       3:03.60  3:06.45    
         46.61   1:34.60 (47.99)   2:21.88 (47.28)   3:06.45 (44.57)
 
Boys 9-10 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lin, Kevin Y       10 CUBU-PV       1:27.34  1:27.49    
         41.15   1:27.49 (46.34)                    
 2 Pratt, Tyler B      10 CUBU-PV       1:36.76  1:31.31    
         43.75   1:31.31 (47.56)                    
 3 Gross, Jordan F      9 CUBU-PV          NT  1:33.51    
         45.07   1:33.51 (48.44)                    
 4 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV       1:29.64  1:34.48    
         45.44   1:34.48 (49.04)                    
 5 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV       1:36.99  1:34.66    
         44.48   1:34.66 (50.18)                    
 6 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV       1:36.95  1:35.68    
         45.74   1:35.68 (49.94)                    
 7 Redmond, Lawrence S    10 CUBU-PV       1:36.75  1:37.52    
         45.25   1:37.52 (52.27)                    
 8 Smyth, Aidan H      10 CUBU-PV       1:38.96  1:41.84    
         48.09   1:41.84 (53.75)                    
 9 Bacon, Austin W      10 CUBU-PV       1:48.40  1:42.85    
         48.44   1:42.85 (54.41)                    
 10 Tang, Michael       9 CUBU-PV       1:44.39  1:42.88    
         48.86   1:42.88 (54.02)                    
 11 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV       1:42.95  1:44.87    
         47.41   1:44.87 (57.46)                    
 12 Schweitzer, Frank J    9 CUBU-PV          NT  1:46.89    
         51.06   1:46.89 (55.83)                    
 13 Downey, Declan T      9 CUBU-PV       1:48.17  1:48.93    
         51.56   1:48.93 (57.37)                    
 14 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV       1:55.82  1:55.46    
         55.61   1:55.46 (59.85)                    
 15 Demaree, Adam J      9 CUBU-PV          NT  2:05.09    
         59.41  2:05.09 (1:05.68)                    
 -- Cummins, Tommy J     10 CUBU-PV       1:44.62     DQ    
   10 Alternating Kick
         50.05     DQ (52.83)                    
 
Boys 9-10 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sita, John R       10 CUBU-PV          NT  2:53.06    
         40.17   1:24.29 (44.12)   2:09.31 (45.02)   2:53.06 (43.75)
 2 Pratt, Tyler B      10 CUBU-PV       3:31.72  3:17.92    
         47.67   1:38.98 (51.31)   2:30.82 (51.84)   3:17.92 (47.10)
 3 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV          NT  3:19.27    
         47.42   1:39.80 (52.38)   2:31.24 (51.44)   3:19.27 (48.03)
 4 Klima, William L     10 CUBU-PV          NT  3:24.10    
         47.44   1:40.45 (53.01)  3:24.10 (1:43.65)          
 5 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV       3:53.34  3:28.18    
         46.87   1:40.01 (53.14)   2:33.72 (53.71)   3:28.18 (54.46)
 6 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV          NT  3:31.23    
         48.03   1:42.28 (54.25)  3:31.23 (1:48.95)          
 7 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV          NT  3:52.70    
         51.21  1:52.75 (1:01.54)  3:52.70 (1:59.95)          
 8 Neal, Jacob D       9 CUBU-PV          NT  4:01.76    
 
Boys 9-10 100 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lin, Kevin Y       10 CUBU-PV       1:21.48  1:19.92    
         36.83   1:19.92 (43.09)                    
 2 Bagal, Nithin V      10 CUBU-PV       1:21.22  1:22.13    
         36.57   1:22.13 (45.56)                    
 3 Schweitzer, Frank J    9 CUBU-PV       1:35.15  1:29.84    
         40.31   1:29.84 (49.53)                    
 4 Porto, Ben E       10 CUBU-PV       1:38.53  1:30.36    
         41.49   1:30.36 (48.87)                    
 5 Wratney, Nathan C     10 CUBU-PV          NT  1:32.01    
 6 Marder, John M       9 CUBU-PV          NT  1:33.89    
         41.27   1:33.89 (52.62)                    
 7 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV       1:29.71  1:34.84    
         45.27   1:34.84 (49.57)                    
 8 Wong, Daniel Z       9 CUBU-PV       1:40.96  1:36.19    
         43.86   1:36.19 (52.33)                    
 9 Klima, William L     10 CUBU-PV          NT  1:37.39    
         45.21   1:37.39 (52.18)                    
 10 Mohler, Kyle J      10 CUBU-PV       1:46.18  1:43.39    
 11 Bacon, Austin W      10 CUBU-PV       1:38.34  1:49.23    
 
Boys 9-10 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bacon, Austin W      10 CUBU-PV          NT  3:58.23    
         47.51  1:51.66 (1:04.15)  2:56.44 (1:04.78)  3:58.23 (1:01.79)
 
Boys 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sita, John R       10 CUBU-PV       2:37.97  2:36.60    
         35.65   1:16.90 (41.25)   2:02.07 (45.17)   2:36.60 (34.53)
 2 Riggins, Cole J      10 CUBU-PV       3:02.55  2:58.05    
         38.78   1:24.79 (46.01)   2:16.08 (51.29)   2:58.05 (41.97)
 3 Smyth, Aidan H      10 CUBU-PV          NT  3:05.10    
         44.44   1:30.24 (45.80)   2:27.43 (57.19)   3:05.10 (37.67)
 4 Wratney, Nathan C     10 CUBU-PV       3:13.91  3:05.98    
         42.45   1:32.38 (49.93)   2:25.71 (53.33)   3:05.98 (40.27)
 5 Klima, William L     10 CUBU-PV          NT  3:06.64    
         45.39   1:33.62 (48.23)   2:26.87 (53.25)   3:06.64 (39.77)
 6 Baird, Tristan T     10 CUBU-PV       3:04.62  3:12.21    
         41.23   1:28.27 (47.04)   2:27.09 (58.82)   3:12.21 (45.12)
 7 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV       3:43.93  3:18.22    
        1:34.15   2:31.48 (57.33)   3:18.22 (46.74)          
 
Boys 10 & Under 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        32.89 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lin, Kevin Y       10 CUBU-PV        28.23   28.50 JO'S  
 2 Bagal, Nithin V      10 CUBU-PV        29.85   29.59 JO'S  
 3 Spencer, Julian J     10 CUBU-PV        30.79   30.17 JO'S  
 4 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV        30.60   30.94 JO'S  
 5 Redmond, Lawrence S    10 CUBU-PV        31.16   31.16 JO'S  
 6 Riggins, Cole J      10 CUBU-PV        35.37   31.37 JO'S  
 7 Harman, Joel E      10 CUBU-PV        33.44   31.97 JO'S  
 8 Heidkamp, George E     9 CUBU-PV        33.05   32.44 JO'S  
 9 Pratt, Tyler B      10 CUBU-PV        34.90   33.45    
 10 Thies, Evan R       10 CUBU-PV          NT   33.64    
 11 New Ringeisen, Addison M  9 CUBU-PV        34.64   33.68    
 12 Klima, William L     10 CUBU-PV        33.66   34.03    
 13 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV        36.37   34.05    
 14 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV        33.42   34.06    
 15 Smyth, Aidan H      10 CUBU-PV        31.72   34.07    
 16 Baird, Tristan T     10 CUBU-PV        33.60   34.20    
 17 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV        36.03   34.30    
 18 Kelley, Andres E      8 CUBU-PV        42.86   34.56    
 19 Porto, Ben E       10 CUBU-PV        35.12   34.67    
 20 Gross, Jordan F      9 CUBU-PV        37.52   35.17    
 21 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV        34.84   35.23    
 22 Schweitzer, Frank J    9 CUBU-PV        35.10   36.34    
 23 Tang, Michael       9 CUBU-PV          NT   36.55    
 24 Koenig, Colby M      9 CUBU-PV        38.26   36.69    
 25 Fischer, Max        9 CUBU-PV        37.47   37.13    
 26 Gimbel, Edward S      9 CUBU-PV        38.42   37.63    
 26 Laycock, Michael G     9 CUBU-PV        37.34   37.63    
 28 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV        36.69   38.59    
 29 Tenpas, Will E      10 CUBU-PV        41.22   38.99    
 30 Downey, Declan T      9 CUBU-PV        38.51   39.71    
 31 Colligan, Brendan F    9 CUBU-PV        42.48   41.30    
 32 Neal, Jacob D       9 CUBU-PV        40.48   41.33    
 33 Yoon, Cody S        9 CUBU-PV          NT   42.20    
 34 Demaree, Adam J      9 CUBU-PV        45.92   42.92    
 35 Maranto, Nick A      8 CUBU-PV        43.73   43.29    
 36 Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV        45.25   44.15    
 37 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV        40.98   46.99    
 38 Fricke, Dylan J      7 CUBU-PV          NT   48.54    
 39 Sethi, Ish I       10 UN-CU-PV         NT   49.96    
 40 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV          NT  1:02.59    
 41 Sanders, Reid T      7 CUBU-PV          NT  1:54.20    
 
Boys 10 & Under 100 Yard Freestyle
===============================================================================
       1:13.19 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lin, Kevin Y       10 CUBU-PV       1:02.68  1:01.92 JO'S  
         29.56   1:01.92 (32.36)                    
 2 Bagal, Nithin V      10 CUBU-PV       1:06.77  1:06.79 JO'S  
         31.00   1:06.79 (35.79)                    
 3 Spencer, Julian J     10 CUBU-PV       1:10.58  1:07.94 JO'S  
         32.52   1:07.94 (35.42)                    
 4 Harman, Joel E      10 CUBU-PV       1:13.15  1:09.19 JO'S  
         33.26   1:09.19 (35.93)                    
 5 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV       1:10.39  1:09.98 JO'S  
         33.00   1:09.98 (36.98)                    
 6 Riggins, Cole J      10 CUBU-PV       1:11.47  1:10.95 JO'S  
         31.97   1:10.95 (38.98)                    
 7 Wong, Daniel Z       9 CUBU-PV       1:23.19  1:11.43 JO'S  
         33.98   1:11.43 (37.45)                    
 8 Wratney, Nathan C     10 CUBU-PV          NT  1:12.56 JO'S  
         34.69   1:12.56 (37.87)                    
 9 Marder, John M       9 CUBU-PV       1:12.97  1:13.31    
         33.87   1:13.31 (39.44)                    
 10 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV       1:14.73  1:13.85    
         35.56   1:13.85 (38.29)                    
 11 Smyth, Aidan H      10 CUBU-PV       1:16.68  1:13.88    
         35.30   1:13.88 (38.58)                    
 12 Baird, Tristan T     10 CUBU-PV       1:19.53  1:14.93    
         35.73   1:14.93 (39.20)                    
 13 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV       1:18.00  1:15.03    
         35.16   1:15.03 (39.87)                    
 14 Kelley, Andres E      8 CUBU-PV       1:19.14  1:15.22    
         35.36   1:15.22 (39.86)                    
 15 Schweitzer, Frank J    9 CUBU-PV       1:24.66  1:17.22    
         37.13   1:17.22 (40.09)                    
 16 Klima, William L     10 CUBU-PV       1:17.98  1:17.55    
         36.77   1:17.55 (40.78)                    
 17 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV       1:22.26  1:18.68    
         36.25   1:18.68 (42.43)                    
 18 Jazwick, Grayson M    10 CUBU-PV       1:23.93  1:18.84    
         35.48   1:18.84 (43.36)                    
 19 Porto, Ben E       10 CUBU-PV       1:19.43  1:19.05    
         36.47   1:19.05 (42.58)                    
 20 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV       1:20.65  1:19.42    
         36.89   1:19.42 (42.53)                    
 21 Gross, Jordan F      9 CUBU-PV       1:18.90  1:20.22    
         37.77   1:20.22 (42.45)                    
 22 Tang, Michael       9 CUBU-PV          NT  1:23.93    
         40.40   1:23.93 (43.53)                    
 23 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV          NT  1:24.21    
         40.40   1:24.21 (43.81)                    
 24 Mohler, Kyle J      10 CUBU-PV       1:25.14  1:25.24    
         38.71   1:25.24 (46.53)                    
 25 Downey, Declan T      9 CUBU-PV       1:34.11  1:29.42    
         40.56   1:29.42 (48.86)                    
 26 Chirico, Zachery M     7 CUBU-PV          NT  1:32.22    
         41.38   1:32.22 (50.84)                    
 27 Koomey, Benjamin G    10 CUBU-PV       1:43.52  1:35.75    
         40.26   1:35.75 (55.49)                    
 28 Cummins, Tommy J     10 CUBU-PV       1:37.46  1:37.45    
         47.31   1:37.45 (50.14)                    
 29 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV          NT  1:37.56    
         45.09   1:37.56 (52.47)                    
 30 Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV          NT  1:38.80    
         45.70   1:38.80 (53.10)                    
 31 Colligan, Brendan F    9 CUBU-PV       1:34.79  1:38.95    
         47.01   1:38.95 (51.94)                    
 32 Barclay, Cameron      7 CUBU-PV          NT  1:42.07    
         46.72   1:42.07 (55.35)                    
 33 Maranto, Nick A      8 CUBU-PV          NT  1:49.43    
         47.21  1:49.43 (1:02.22)                    
 
Boys 10 & Under 50 Yard Backstroke
===============================================================================
        39.19 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sita, John R       10 CUBU-PV        33.93   33.53 JO'S  
 2 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV        35.99   34.70 JO'S  
 3 Spencer, Julian J     10 CUBU-PV        34.36   35.24 JO'S  
 4 Harman, Joel E      10 CUBU-PV        38.92   38.47 JO'S  
 5 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV        38.74   39.32    
 6 Jazwick, Grayson M    10 CUBU-PV        39.89   39.77    
 7 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV        38.93   39.84    
 8 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV        40.29   40.60    
 9 Kelley, Andres E      8 CUBU-PV        47.65   40.62    
 10 Bacon, Austin W      10 CUBU-PV        43.42   40.69    
 11 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV        43.62   41.79    
 12 Wratney, Nathan C     10 CUBU-PV        42.63   41.95    
 13 New Ringeisen, Addison M  9 CUBU-PV        42.15   42.61    
 14 Porto, Ben E       10 CUBU-PV        43.10   43.60    
 15 Schweitzer, Frank J    9 CUBU-PV        43.56   44.64    
 16 Colligan, Brendan F    9 CUBU-PV        49.31   48.29    
 17 Maranto, Nick A      8 CUBU-PV          NT   49.71    
 18 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV          NT   50.81    
 19 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV        50.48   50.90    
 20 Chirico, Zachery M     7 CUBU-PV          NT   51.78    
 21 Demaree, Adam J      9 CUBU-PV        53.75   55.28    
 22 Vasquez, Robert M     8 CUBU-PV          NT   58.83    
 23 Fricke, Dylan J      7 CUBU-PV          NT  1:03.04    
 -- Martz, Tanner I      8 CUBU-PV          NT     DQ    
   33 No touch at turn
 
Boys 10 & Under 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
        44.59 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Thies, Evan R       10 CUBU-PV        40.91   41.26 JO'S  
 2 Harman, Joel E      10 CUBU-PV        43.99   41.96 JO'S  
 3 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV        41.90   42.22 JO'S  
 4 Pratt, Tyler B      10 CUBU-PV        42.41   42.81 JO'S  
 5 Gross, Jordan F      9 CUBU-PV        45.51   42.83 JO'S  
 6 Spencer, Julian J     10 CUBU-PV        42.02   42.86 JO'S  
 7 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV        45.74   43.79 JO'S  
 8 Redmond, Lawrence S    10 CUBU-PV        44.27   44.20 JO'S  
 9 Heidkamp, George E     9 CUBU-PV        44.93   44.97    
 10 Tenpas, Will E      10 CUBU-PV        46.20   45.62    
 11 Wong, Daniel Z       9 CUBU-PV        45.67   46.38    
 12 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV        46.81   46.88    
 13 Smyth, Aidan H      10 CUBU-PV        45.85   47.09    
 14 Laycock, Michael G     9 CUBU-PV        48.45   48.70    
 15 Marder, John M       9 CUBU-PV        49.07   48.88    
 16 Downey, Declan T      9 CUBU-PV        48.83   49.38    
 17 Porto, Ben E       10 CUBU-PV        51.67   49.65    
 18 Neal, Jacob D       9 CUBU-PV        49.90   50.05    
 19 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV        50.65   50.42    
 20 Kelley, Andres E      8 CUBU-PV        52.55   50.53    
 21 Bacon, Austin W      10 CUBU-PV        48.64   50.57    
 22 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV        52.85   54.47    
 23 Gimbel, Edward S      9 CUBU-PV        56.18   54.87    
 24 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV        55.37   55.61    
 25 Maranto, Nick A      8 CUBU-PV          NT   55.77    
 26 Demaree, Adam J      9 CUBU-PV        54.80   56.76    
 27 Fischer, Max        9 CUBU-PV        59.96   58.07    
 28 Koenig, Colby M      9 CUBU-PV        59.53  1:00.19    
 29 Colligan, Brendan F    9 CUBU-PV        57.91  1:00.23    
 30 Yoon, Cody S        9 CUBU-PV          NT  1:00.60    
 31 Sandstrum, David A     8 CUBU-PV       1:06.38  1:03.03    
 32 Sethi, Ish I       10 UN-CU-PV       1:01.84  1:05.70    
 
Boys 10 & Under 50 Yard Butterfly
===============================================================================
        38.89 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sita, John R       10 CUBU-PV        33.26   33.45 JO'S  
 2 Bagal, Nithin V      10 CUBU-PV        33.35   33.61 JO'S  
 3 Harman, Joel E      10 CUBU-PV        40.30   35.38 JO'S  
 4 New Ringeisen, Addison M  9 CUBU-PV        37.28   36.17 JO'S  
 5 Spencer, Julian J     10 CUBU-PV        36.13   36.30 JO'S  
 6 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV        36.24   36.65 JO'S  
 7 Jazwick, Grayson M    10 CUBU-PV        36.37   37.46 JO'S  
 8 Riggins, Cole J      10 CUBU-PV        38.17   37.77 JO'S  
 9 Marder, John M       9 CUBU-PV        36.35   38.43 JO'S  
 10 Gross, Jordan F      9 CUBU-PV          NT   38.45 JO'S  
 11 Baird, Tristan T     10 CUBU-PV        39.59   38.56 JO'S  
 12 Redmond, Lawrence S    10 CUBU-PV        37.85   38.62 JO'S  
 13 Porto, Ben E       10 CUBU-PV        40.46   39.62    
 14 Wratney, Nathan C     10 CUBU-PV        36.99   40.06    
 15 Chapman, Daniel C     10 CUBU-PV        42.13   40.73    
 16 Wong, Daniel Z       9 CUBU-PV        40.13   40.89    
 17 Klima, William L     10 CUBU-PV        41.25   41.72    
 18 Mohler, Kyle J      10 CUBU-PV        43.28   42.75    
 19 Pratt, Tyler B      10 CUBU-PV        41.00   43.45    
 20 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV          NT   43.59    
 21 McNavage, Grant A     8 CUBU-PV          NT   45.04    
 22 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV        43.81   45.26    
 23 Downey, Declan T      9 CUBU-PV        43.81   47.35    
 24 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV        50.98   49.79    
 25 Cummins, Tommy J     10 CUBU-PV        50.17   52.75    
 26 Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV          NT   57.33    
 27 Maranto, Nick A      8 CUBU-PV          NT  1:03.14    
 -- Koomey, Benjamin G    10 CUBU-PV        41.74     DQ    
   21 Non-simultaneous arms
 
Boys 10 & Under 100 Yard IM
===============================================================================
       1:25.49 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Sita, John R       10 CUBU-PV       1:11.54  1:11.21 JO'S  
         34.47   1:11.21 (36.74)                    
 2 Lin, Kevin Y       10 CUBU-PV       1:13.43  1:12.42 JO'S  
         32.79   1:12.42 (39.63)                    
 3 Redmond, Lawrence S    10 CUBU-PV       1:21.64  1:20.79 JO'S  
         36.64   1:20.79 (44.15)                    
 4 Harman, Joel E      10 CUBU-PV       1:23.78  1:21.59 JO'S  
         37.15   1:21.59 (44.44)                    
 5 Thies, Evan R       10 CUBU-PV       1:25.22  1:22.53 JO'S  
         40.50   1:22.53 (42.03)                    
 6 Bagal, Nithin V      10 CUBU-PV       1:22.90  1:22.69 JO'S  
         36.19   1:22.69 (46.50)                    
 7 Wratney, Nathan C     10 CUBU-PV       1:22.38  1:22.78 JO'S  
 8 DeVore, Luke E      10 CUBU-PV       1:26.09  1:22.81 JO'S  
         37.94   1:22.81 (44.87)                    
 9 Marder, John M       9 CUBU-PV       1:29.43  1:24.16 JO'S  
         37.40   1:24.16 (46.76)                    
 10 Smyth, Aidan H      10 CUBU-PV       1:22.88  1:24.55 JO'S  
         39.05   1:24.55 (45.50)                    
 11 Gross, Jordan F      9 CUBU-PV       1:23.80  1:25.09 JO'S  
         38.43   1:25.09 (46.66)                    
 12 Rudd, Brayden B      10 CUBU-PV       1:24.18  1:25.11 JO'S  
         41.67   1:25.11 (43.44)                    
 13 Baird, Tristan T     10 CUBU-PV       1:28.10  1:26.34    
         39.50   1:26.34 (46.84)                    
 14 Robey, Hugh M       10 CUBU-PV       1:32.17  1:28.48    
         42.31   1:28.48 (46.17)                    
 15 Schultz, Robert D     10 CUBU-PV       1:31.44  1:29.04    
         43.27   1:29.04 (45.77)                    
 16 Kelley, Andres E      8 CUBU-PV       1:34.45  1:29.06    
         42.67   1:29.06 (46.39)                    
 17 Savalgi, Rohit V     10 CUBU-PV       1:32.44  1:29.45    
         41.53   1:29.45 (47.92)                    
 18 Tenpas, Will E      10 CUBU-PV       1:33.67  1:30.00    
         44.52   1:30.00 (45.48)                    
 19 Schweitzer, Frank J    9 CUBU-PV       1:31.34  1:30.69    
         41.86   1:30.69 (48.83)                    
 20 Porto, Ben E       10 CUBU-PV       1:33.46  1:30.86    
 21 Tang, Michael       9 CUBU-PV       1:33.13  1:31.13    
 22 Fischer, Max        9 CUBU-PV       1:40.43  1:35.25    
         43.88   1:35.25 (51.37)                    
 23 Laycock, Michael G     9 CUBU-PV       1:36.76  1:35.41    
         43.72   1:35.41 (51.69)                    
 24 Downey, Declan T      9 CUBU-PV       1:37.43  1:35.61    
         43.86   1:35.61 (51.75)                    
 25 Koenig, Colby M      9 CUBU-PV       1:37.79  1:35.93    
         43.58   1:35.93 (52.35)                    
 26 Mohler, Kyle J      10 CUBU-PV       1:36.07  1:36.14    
         45.41   1:36.14 (50.73)                    
 27 Gardner, Daniel J     10 CUBU-PV       1:41.99  1:38.37    
         46.73   1:38.37 (51.64)                    
 28 Bacon, Austin W      10 CUBU-PV       1:29.31  1:39.67    
 29 Yoon, Cody S        9 CUBU-PV          NT  1:45.49    
         50.12   1:45.49 (55.37)                    
 30 Neal, Jacob D       9 CUBU-PV       1:48.32  1:48.35    
         52.62   1:48.35 (55.73)                    
 31 Demaree, Adam J      9 CUBU-PV       1:58.42  1:52.49    
         54.36   1:52.49 (58.13)                    
 32 Yeatts, Austin D      8 CUBU-PV       1:48.88  1:58.14    
 -- Sethi, Ish I       10 UN-CU-PV         NT     DQ    
   14 Incomplete stroke cycle other than one pull followed by one kick - breast
 -- Suh, Jeremy J       8 CUBU-PV          NT     DQ    
   15 One hand touch - breast
         52.88    DQ (1:05.46)                    
 
Boys 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        28.88 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C     12 CUBU-PV        26.05   25.61 JO'S  
 2 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV        26.63   27.01 JO'S  
 3 O'Leary, Ryan J      12 CUBU-PV        28.31   28.06 JO'S  
 4 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV        26.71   28.43 JO'S  
 5 Teri, Colton L      12 CUBU-PV        30.00   28.89    
 6 Chlopak, Jack L      12 CUBU-PV          NT   29.08    
 7 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV        28.92   29.25    
 8 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV        30.43   29.27    
 9 Li, Alex R        11 CUBU-PV        29.64   29.43    
 10 Reed, Hunter L      12 CUBU-PV        28.81   29.52    
 11 Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV        30.08   29.53    
 12 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV        30.21   29.69    
 13 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV        31.33   30.30    
 14 Marron, Paul T      12 CUBU-PV        29.14   30.38    
 15 Hoagland, Brandon T    12 CUBU-PV        31.84   30.42    
 16 Ross, AJ J        12 CUBU-PV        33.33   30.52    
 17 Brandt, Evan J      12 CUBU-PV        30.42   30.55    
 18 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV        30.73   30.61    
 19 Hu, Oliver Z       12 CUBU-PV        31.28   31.21    
 20 Neal, AJ J        12 CUBU-PV        31.53   31.49    
 21 McKeehan, Cooper M    12 CUBU-PV          NT   32.13    
 22 Flood, Jack M       11 CUBU-PV        31.62   32.64    
 23 Keto, William R      11 CUBU-PV        32.66   32.69    
 24 Yates, Grant H      11 CUBU-PV        31.92   32.71    
 25 Derderian, Max K     11 UN-CU-PV        33.36   33.00    
 26 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV        33.86   33.28    
 27 Smith, Cameron S     11 UN-CU-PV        34.66   33.47    
 28 Blake, Michael F     11 CUBU-PV        32.99   33.51    
 29 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV        36.34   34.05    
 30 Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV        36.65   34.27    
 31 Fellenbaum JR, John D   12 CUBU-PV          NT   35.42    
 32 Zhou, Justin       11 CUBU-PV        36.01   35.60    
 32 Webb, Parker A      11 CUBU-PV        36.61   35.60    
 34 Young, Benjamin P     11 CUBU-PV          NT   35.69    
 35 Canjels, Akash P     11 CUBU-PV        37.31   38.30    
 36 Gregory, Justin M     11 CUBU-PV        38.90   39.08    
 37 Sallade, Jason D     11 CUBU-PV        43.58   39.29    
 
Boys 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
       1:03.79 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV       1:00.13   59.89 JO'S  
         28.79    59.89 (31.10)                    
 2 Bhat, Nihar S       12 CUBU-PV       1:04.03  1:00.09 JO'S  
         28.89   1:00.09 (31.20)                    
 3 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       1:00.50  1:00.92 JO'S  
         29.43   1:00.92 (31.49)                    
 4 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV        58.45  1:01.22 JO'S  
         28.81   1:01.22 (32.41)                    
 5 Reed, Hunter L      12 CUBU-PV       1:02.46  1:02.08 JO'S  
         29.89   1:02.08 (32.19)                    
 6 Qian, Robert J      11 CUBU-PV       1:03.14  1:02.45 JO'S  
         29.67   1:02.45 (32.78)                    
 7 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV       1:02.58  1:02.52 JO'S  
         29.95   1:02.52 (32.57)                    
 8 Marron, Paul T      12 CUBU-PV       1:04.25  1:02.99 JO'S  
         30.77   1:02.99 (32.22)                    
 9 Teri, Colton L      12 CUBU-PV       1:06.68  1:03.67 JO'S  
         30.45   1:03.67 (33.22)                    
 10 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV       1:05.45  1:03.72 JO'S  
         31.17   1:03.72 (32.55)                    
 11 Li, Alex R        11 CUBU-PV       1:06.08  1:04.27    
         30.45   1:04.27 (33.82)                    
 12 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV       1:09.85  1:06.07    
         31.31   1:06.07 (34.76)                    
 13 Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV       1:08.99  1:06.29    
         31.80   1:06.29 (34.49)                    
 14 Hoagland, Brandon T    12 CUBU-PV       1:12.00  1:06.86    
         31.51   1:06.86 (35.35)                    
 15 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV       1:10.25  1:06.95    
         32.26   1:06.95 (34.69)                    
 16 Orban, Peter T      12 CUBU-PV       1:07.77  1:07.11    
         31.73   1:07.11 (35.38)                    
 17 Cole, Carter C      12 CUBU-PV       1:11.50  1:07.79    
         33.14   1:07.79 (34.65)                    
 18 Ross, AJ J        12 CUBU-PV       1:11.30  1:08.81    
         32.51   1:08.81 (36.30)                    
 19 Yates, Grant H      11 CUBU-PV       1:09.55  1:10.50    
         34.11   1:10.50 (36.39)                    
 20 Keto, William R      11 CUBU-PV       1:12.24  1:11.52    
         33.93   1:11.52 (37.59)                    
 21 Neal, AJ J        12 CUBU-PV       1:12.58  1:12.77    
         33.96   1:12.77 (38.81)                    
 22 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV       1:18.02  1:13.14    
         34.98   1:13.14 (38.16)                    
 23 Blake, Michael F     11 CUBU-PV       1:15.20  1:13.59    
         34.88   1:13.59 (38.71)                    
 24 Kaplan, Ben D       12 CUBU-PV       1:10.41  1:14.55    
         35.47   1:14.55 (39.08)                    
 25 McKeehan, Cooper M    12 CUBU-PV          NT  1:15.02    
         34.76   1:15.02 (40.26)                    
 26 Smith, Cameron S     11 UN-CU-PV       1:24.10  1:17.16    
         36.16   1:17.16 (41.00)                    
 27 Young, Benjamin P     11 CUBU-PV          NT  1:18.98    
         36.70   1:18.98 (42.28)                    
 28 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV       1:24.12  1:19.36    
         36.44   1:19.36 (42.92)                    
 29 Galdiz, George N     11 CUBU-PV          NT  1:19.50    
         36.70   1:19.50 (42.80)                    
 30 Webb, Parker A      11 CUBU-PV       1:22.97  1:19.83    
         37.81   1:19.83 (42.02)                    
 31 Canjels, Akash P     11 CUBU-PV       1:22.61  1:21.88    
         39.22   1:21.88 (42.66)                    
 32 Zhou, Justin       11 CUBU-PV       1:19.03  1:21.89    
 33 Gregory, Justin M     11 CUBU-PV       1:27.48  1:28.19    
         41.18   1:28.19 (47.01)                    
 
Boys 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
       2:20.89 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C     12 CUBU-PV       2:01.70  1:59.44 JO'S  
         26.87    57.25 (30.38)   1:28.87 (31.62)   1:59.44 (30.57)
 2 O'Leary, Ryan J      12 CUBU-PV       2:12.73  2:10.79 JO'S  
         30.42   1:03.88 (33.46)   1:37.96 (34.08)   2:10.79 (32.83)
 3 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       2:11.26  2:11.03 JO'S  
         30.38   1:03.97 (33.59)   1:37.89 (33.92)   2:11.03 (33.14)
 4 Qian, Robert J      11 CUBU-PV       2:14.24  2:14.70 JO'S  
         31.11   1:05.01 (33.90)   1:40.13 (35.12)   2:14.70 (34.57)
 5 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV       2:09.19  2:15.36 JO'S  
         29.78   1:04.07 (34.29)   1:39.94 (35.87)   2:15.36 (35.42)
 6 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV       2:17.05  2:16.47 JO'S  
         31.08   1:06.22 (35.14)   1:42.33 (36.11)   2:16.47 (34.14)
 7 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV       2:21.72  2:16.68 JO'S  
         31.62   1:06.40 (34.78)   1:41.92 (35.52)   2:16.68 (34.76)
 8 Bhat, Nihar S       12 CUBU-PV       2:22.14  2:21.36    
         31.16   1:07.63 (36.47)   1:44.95 (37.32)   2:21.36 (36.41)
 9 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV       2:31.20  2:25.37    
         32.65   1:09.18 (36.53)   1:47.36 (38.18)   2:25.37 (38.01)
 10 Orban, Peter T      12 CUBU-PV       2:34.67  2:28.78    
         32.18   1:09.46 (37.28)   1:49.11 (39.65)   2:28.78 (39.67)
 11 Wang, Richard L      11 CUBU-PV       2:33.42  2:29.01    
         34.84   1:13.08 (38.24)   1:51.67 (38.59)   2:29.01 (37.34)
 12 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV       2:30.35  2:33.21    
         34.47   1:14.23 (39.76)   1:54.11 (39.88)   2:33.21 (39.10)
 13 Yates, Grant H      11 CUBU-PV       2:27.82  2:34.89    
         35.36   1:15.73 (40.37)   1:56.25 (40.52)   2:34.89 (38.64)
 14 Kaplan, Ben D       12 CUBU-PV          NT  2:43.55    
         37.42   1:19.32 (41.90)   2:01.20 (41.88)   2:43.55 (42.35)
 15 McKeehan, Cooper M    12 CUBU-PV          NT  2:51.06    
         39.19   1:23.54 (44.35)   2:09.13 (45.59)   2:51.06 (41.93)
 16 Galdiz, George N     11 CUBU-PV          NT  3:10.11    
         44.57   1:34.74 (50.17)   2:22.66 (47.92)   3:10.11 (47.45)
 17 Shinaishin, Omar A    11 CUBU-PV       3:14.91  3:11.08    
         43.25   1:32.38 (49.13)   2:22.82 (50.44)   3:11.08 (48.26)
 
Boys 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
        34.69 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Li, Alex R        11 CUBU-PV        34.45   33.60 JO'S  
 2 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV        35.25   34.65 JO'S  
 3 Ross, AJ J        12 CUBU-PV        35.63   35.19    
 4 Marron, Paul T      12 CUBU-PV        35.34   35.30    
 5 Teri, Colton L      12 CUBU-PV        35.94   35.44    
 6 Wang, Richard L      11 CUBU-PV        35.49   35.95    
 7 Yates, Grant H      11 CUBU-PV        34.58   36.03    
 8 Hu, Oliver Z       12 CUBU-PV        36.69   36.07    
 9 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV        36.47   37.57    
 10 Hoagland, Brandon T    12 CUBU-PV        37.97   37.71    
 11 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV        37.62   39.01    
 12 Lieberman, David I    11 CUBU-PV        39.43   39.43    
 13 Blake, Michael F     11 CUBU-PV        38.37   39.68    
 14 Smith, Cameron S     11 UN-CU-PV        41.11   39.70    
 15 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV        41.60   40.98    
 16 Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV        40.67   41.27    
 17 McKeehan, Cooper M    12 CUBU-PV          NT   42.42    
 18 Zhou, Justin       11 CUBU-PV        43.17   46.71    
 -- Cole, Carter C      12 CUBU-PV        37.96     DQ    
   34 Delay initiating arm pull at turn
 
Boys 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
       1:13.89 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C     12 CUBU-PV       1:05.13  1:05.19 JO'S  
         32.37   1:05.19 (32.82)                    
 2 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV       1:06.71  1:08.37 JO'S  
         33.29   1:08.37 (35.08)                    
 3 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV       1:07.72  1:08.40 JO'S  
         33.47   1:08.40 (34.93)                    
 4 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV       1:09.96  1:11.49 JO'S  
         34.94   1:11.49 (36.55)                    
 5 Orban, Peter T      12 CUBU-PV       1:10.67  1:11.73 JO'S  
         35.14   1:11.73 (36.59)                    
 6 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       1:16.85  1:13.92    
         36.04   1:13.92 (37.88)                    
 7 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV       1:15.24  1:13.98    
         36.53   1:13.98 (37.45)                    
 8 Reed, Hunter L      12 CUBU-PV          NT  1:15.76    
         36.40   1:15.76 (39.36)                    
 9 Brandt, Evan J      12 CUBU-PV       1:12.05  1:15.98    
         36.95   1:15.98 (39.03)                    
 10 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV       1:21.99  1:16.46    
         37.99   1:16.46 (38.47)                    
 11 Ross, AJ J        12 CUBU-PV       1:25.98  1:18.85    
         38.49   1:18.85 (40.36)                    
 12 Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV       1:22.79  1:19.03    
         39.03   1:19.03 (40.00)                    
 13 Yates, Grant H      11 CUBU-PV       1:13.70  1:19.21    
         38.90   1:19.21 (40.31)                    
 14 Marron, Paul T      12 CUBU-PV       1:17.92  1:20.25    
         38.63   1:20.25 (41.62)                    
 15 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV       1:21.21  1:22.30    
 16 Cole, Carter C      12 CUBU-PV          NT  1:22.31    
         40.72   1:22.31 (41.59)                    
 17 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV       1:24.93  1:24.49    
         41.01   1:24.49 (43.48)                    
 18 Smith, Cameron S     11 UN-CU-PV       1:26.39  1:27.51    
         42.10   1:27.51 (45.41)                    
 19 Flood, Jack M       11 CUBU-PV       1:28.34  1:28.26    
         43.91   1:28.26 (44.35)                    
 20 Neal, AJ J        12 CUBU-PV          NT  1:29.00    
         42.93   1:29.00 (46.07)                    
 21 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV          NT  1:29.39    
 22 Shinaishin, Omar A    11 CUBU-PV       1:35.32  1:29.74    
         43.40   1:29.74 (46.34)                    
 23 Webb, Parker A      11 CUBU-PV       1:34.84  1:32.03    
 24 Gregory, Justin M     11 CUBU-PV       1:37.81  1:39.81    
         48.24   1:39.81 (51.57)                    
 -- Marks, Ryan J       11 CUBU-PV          NT     DQ    
   34 Delay initiating arm pull at turn
         57.38    DQ (1:05.10)                    
 
Boys 11-12 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C     12 CUBU-PV       2:21.17  2:16.33    
         31.98   1:06.25 (34.27)   1:41.79 (35.54)   2:16.33 (34.54)
 2 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV       2:22.05  2:21.99    
         33.58   1:09.49 (35.91)   1:46.43 (36.94)   2:21.99 (35.56)
 3 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV       2:24.84  2:28.48    
         34.28   1:11.58 (37.30)   1:50.79 (39.21)   2:28.48 (37.69)
 4 Orban, Peter T      12 CUBU-PV       2:36.02  2:34.58    
         35.54   1:13.72 (38.18)   1:54.13 (40.41)   2:34.58 (40.45)
 5 Wang, Richard L      11 CUBU-PV       2:40.84  2:39.53    
         36.82   1:17.93 (41.11)   1:59.72 (41.79)   2:39.53 (39.81)
 6 Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV       2:54.71  2:41.34    
         38.71   1:20.05 (41.34)   2:01.07 (41.02)   2:41.34 (40.27)
 7 Yates, Grant H      11 CUBU-PV       2:38.67  2:43.08    
         38.84   1:20.35 (41.51)   2:03.04 (42.69)   2:43.08 (40.04)
 8 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV       3:02.07  2:50.66    
         40.66   1:25.01 (44.35)   2:08.61 (43.60)   2:50.66 (42.05)
 -- Shinaishin, Omar A    11 CUBU-PV          NT     DQ    
   34 Delay initiating turn after past vertical
         46.55   1:36.30 (49.75)   2:23.81 (47.51)     DQ (47.59)
 
Boys 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
        38.99 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C     12 CUBU-PV        35.40   33.81 JO'S  
 2 Qian, Robert J      11 CUBU-PV        35.27   35.49 JO'S  
 3 Chlopak, Jack L      12 CUBU-PV        38.43   38.08 JO'S  
 4 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV        38.72   39.54    
 4 Hu, Oliver Z       12 CUBU-PV        40.37   39.54    
 6 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV        38.34   39.61    
 7 Rinaldi, Teddy S     12 CUBU-PV        39.64   40.80    
 8 Keto, William R      11 CUBU-PV        40.05   41.54    
 9 Orban, Peter T      12 CUBU-PV        43.58   41.55    
 10 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV        42.96   42.18    
 11 Teri, Colton L      12 CUBU-PV        43.03   42.32    
 12 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV        42.59   42.39    
 13 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV        41.50   42.58    
 14 Smith, Cameron S     11 UN-CU-PV        44.35   42.91    
 15 McKeehan, Cooper M    12 CUBU-PV          NT   43.30    
 16 Brandt, Evan J      12 CUBU-PV        43.58   43.34    
 17 Wang, Richard L      11 CUBU-PV        45.74   43.53    
 18 Neal, AJ J        12 CUBU-PV        42.99   43.71    
 19 Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV        42.80   43.92    
 20 Flood, Jack M       11 CUBU-PV        45.02   44.42    
 21 Blake, Michael F     11 CUBU-PV        44.19   45.40    
 22 Young, Benjamin P     11 CUBU-PV          NT   45.52    
 23 Zhou, Justin       11 CUBU-PV        46.76   46.60    
 24 Derderian, Max K     11 UN-CU-PV        51.38   48.11    
 25 Sallade, Jason D     11 CUBU-PV        49.79   50.50    
 26 Canjels, Akash P     11 CUBU-PV        53.52   53.05    
 27 Hutchison, Scott D    12 CUBU-PV          NT   53.08    
 28 Gregory, Justin M     11 CUBU-PV        57.25   55.07    
 29 Marks, Ryan J       11 CUBU-PV          NT  1:04.88    
 -- Fellenbaum JR, John D   12 CUBU-PV          NT     DQ    
   60 False start
 
Boys 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
       1:25.19 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Qian, Robert J      11 CUBU-PV       1:16.23  1:15.11 JO'S  
         35.70   1:15.11 (39.41)                    
 2 Bhat, Nihar S       12 CUBU-PV       1:14.81  1:15.83 JO'S  
         35.14   1:15.83 (40.69)                    
 3 O'Leary, Ryan J      12 CUBU-PV       1:17.38  1:17.56 JO'S  
         37.01   1:17.56 (40.55)                    
 4 Chlopak, Jack L      12 CUBU-PV       1:24.24  1:23.67 JO'S  
         38.96   1:23.67 (44.71)                    
 5 Hu, Oliver Z       12 CUBU-PV       1:27.47  1:26.43    
         40.60   1:26.43 (45.83)                    
 6 Li, Alex R        11 CUBU-PV       1:27.32  1:27.06    
         40.89   1:27.06 (46.17)                    
 7 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV       1:27.34  1:28.61    
         42.39   1:28.61 (46.22)                    
 8 Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV       1:33.53  1:31.25    
         42.77   1:31.25 (48.48)                    
 9 Orban, Peter T      12 CUBU-PV       1:32.89  1:31.92    
         43.44   1:31.92 (48.48)                    
 10 Lieberman, David I    11 CUBU-PV       1:33.28  1:32.38    
         43.74   1:32.38 (48.64)                    
 11 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV       1:33.31  1:32.62    
         43.86   1:32.62 (48.76)                    
 12 Kaplan, Ben D       12 CUBU-PV       1:30.12  1:32.80    
         44.40   1:32.80 (48.40)                    
 13 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV       1:31.60  1:33.23    
         43.64   1:33.23 (49.59)                    
 14 Wang, Richard L      11 CUBU-PV       1:49.17  1:33.38    
         44.48   1:33.38 (48.90)                    
 15 Neal, AJ J        12 CUBU-PV       1:30.83  1:33.58    
         44.36   1:33.58 (49.22)                    
 16 Smith, Cameron S     11 UN-CU-PV       1:35.08  1:34.54    
         45.14   1:34.54 (49.40)                    
 17 Zhou, Justin       11 CUBU-PV       1:42.50  1:40.18    
         47.35   1:40.18 (52.83)                    
 18 Blake, Michael F     11 CUBU-PV       1:41.17  1:40.41    
         49.19   1:40.41 (51.22)                    
 19 Webb, Parker A      11 CUBU-PV       1:45.54  1:46.64    
         50.02   1:46.64 (56.62)                    
 20 Galdiz, George N     11 CUBU-PV          NT  1:49.72    
         50.58   1:49.72 (59.14)                    
 21 Hutchison, Scott D    12 CUBU-PV          NT  2:00.26    
         56.05  2:00.26 (1:04.21)                    
 
Boys 11-12 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 O'Leary, Ryan J      12 CUBU-PV       2:44.41  2:45.74    
         37.59   1:20.77 (43.18)   2:04.72 (43.95)   2:45.74 (41.02)
 2 Qian, Robert J      11 CUBU-PV       2:49.32  2:46.19    
         37.74   1:19.54 (41.80)   2:02.81 (43.27)   2:46.19 (43.38)
 3 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV       2:46.69  2:51.37    
         40.17   1:24.43 (44.26)   2:07.80 (43.37)   2:51.37 (43.57)
 4 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       2:48.23  2:54.32    
         40.12   1:24.72 (44.60)   2:09.34 (44.62)   2:54.32 (44.98)
 5 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV       2:55.86  2:56.74    
         41.50   1:25.75 (44.25)   2:11.55 (45.80)   2:56.74 (45.19)
 6 Bacon, Reid M       11 CUBU-PV       2:57.29  2:58.07    
         39.41   1:24.29 (44.88)   2:11.93 (47.64)   2:58.07 (46.14)
 7 Rinaldi, Teddy S     12 CUBU-PV       2:58.66  3:04.48    
         42.41   1:30.08 (47.67)   2:17.97 (47.89)   3:04.48 (46.51)
 8 Kaplan, Ben D       12 CUBU-PV       3:09.43  3:09.03    
         43.19   1:32.31 (49.12)   2:21.01 (48.70)   3:09.03 (48.02)
 9 Keto, William R      11 CUBU-PV          NT  3:12.85    
         43.31   1:33.29 (49.98)   2:23.04 (49.75)   3:12.85 (49.81)
 10 Wang, Richard L      11 CUBU-PV       3:18.66  3:13.82    
         46.40   1:35.26 (48.86)   2:24.44 (49.18)   3:13.82 (49.38)
 11 Hu, Oliver Z       12 CUBU-PV       3:12.35  3:16.14    
         43.15   1:33.53 (50.38)  3:16.14 (1:42.61)          
 12 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV       3:20.26  3:21.39    
         44.53   1:35.70 (51.17)   2:29.48 (53.78)   3:21.39 (51.91)
 13 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV       3:19.19  3:23.40    
         45.80   1:38.54 (52.74)   2:31.61 (53.07)   3:23.40 (51.79)
 14 Neal, AJ J        12 CUBU-PV       3:24.45  3:24.30    
         44.46   1:36.91 (52.45)   2:30.74 (53.83)   3:24.30 (53.56)
 15 Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV       3:20.91  3:25.85    
         47.30   1:40.15 (52.85)   2:33.48 (53.33)   3:25.85 (52.37)
 16 Zhou, Justin       11 CUBU-PV       3:35.30  3:32.40    
         47.52   1:41.96 (54.44)   2:39.33 (57.37)   3:32.40 (53.07)
 17 Derderian, Max K     11 UN-CU-PV         NT  3:42.41    
         47.94   1:47.38 (59.44)   2:46.40 (59.02)   3:42.41 (56.01)
 18 Blake, Michael F     11 CUBU-PV          NT  3:43.04    
         48.90   1:48.25 (59.35)   2:47.75 (59.50)   3:43.04 (55.29)
 19 Greszler, Richard F    11 CUBU-PV       3:56.54  3:50.31    
         50.94   1:50.83 (59.89)  2:51.03 (1:00.20)   3:50.31 (59.28)
 20 Shinaishin, Omar A    11 CUBU-PV          NT  3:54.98    
         53.07   1:52.36 (59.29)  2:54.02 (1:01.66)  3:54.98 (1:00.96)
 
Boys 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
        33.59 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Bhat, Nihar S       12 CUBU-PV        30.01   30.12 JO'S  
 2 Marron, Paul T      12 CUBU-PV        32.10   31.50 JO'S  
 3 Teri, Colton L      12 CUBU-PV        33.54   31.81 JO'S  
 4 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV        31.64   31.98 JO'S  
 5 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV        32.54   32.73 JO'S  
 6 Reed, Hunter L      12 CUBU-PV        32.67   32.80 JO'S  
 7 Ross, AJ J        12 CUBU-PV        40.85   33.29 JO'S  
 8 Brandt, Evan J      12 CUBU-PV        33.48   33.47 JO'S  
 9 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV        35.02   34.75    
 10 Whitmeyer, Brady H    12 CUBU-PV        38.52   36.25    
 11 Cole, Carter C      12 CUBU-PV        35.38   36.36    
 12 Hoagland, Brandon T    12 CUBU-PV          NT   36.71    
 13 Keto, William R      11 CUBU-PV        37.77   36.96    
 14 Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV        39.18   39.27    
 15 Smith, Cameron S     11 UN-CU-PV        42.09   40.86    
 16 Sienkiewicz, Connor A   12 CUBU-PV        41.50   41.72    
 17 Young, Benjamin P     11 CUBU-PV          NT   41.80    
 18 Webb, Parker A      11 CUBU-PV        49.37   43.68    
 19 Zhou, Justin       11 CUBU-PV        41.05   46.47    
 20 Canjels, Akash P     11 CUBU-PV        44.81   46.53    
 -- McKeehan, Cooper M    12 CUBU-PV          NT     DQ    
   21 Non-simultaneous arms
 -- Hutchison, Scott D    12 CUBU-PV          NT     DQ    
   21 Arms underwater recovery
 
Boys 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
       1:15.99 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C     12 CUBU-PV       1:08.27  1:06.23 JO'S  
         31.15   1:06.23 (35.08)                    
 2 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV       1:15.66  1:10.48 JO'S  
         32.66   1:10.48 (37.82)                    
 3 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV       1:15.11  1:14.71 JO'S  
         33.75   1:14.71 (40.96)                    
 4 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV       1:13.44  1:15.70 JO'S  
         34.61   1:15.70 (41.09)                    
 5 Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV       1:23.62  1:18.34    
         35.88   1:18.34 (42.46)                    
 6 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV       1:22.24  1:18.76    
         37.81   1:18.76 (40.95)                    
 7 Bacon, Reid M       11 CUBU-PV       1:18.94  1:18.84    
         35.97   1:18.84 (42.87)                    
 8 Ross, AJ J        12 CUBU-PV       1:42.86  1:21.07    
         36.81   1:21.07 (44.26)                    
 9 Orban, Peter T      12 CUBU-PV       1:25.16  1:27.12    
         39.26   1:27.12 (47.86)                    
 10 Kaplan, Ben D       12 CUBU-PV          NT  1:28.59    
 11 Webb, Parker A      11 CUBU-PV          NT  1:35.87    
 
Boys 11-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       2:29.48  2:27.53    
         34.26   1:11.29 (37.03)   1:49.40 (38.11)   2:27.53 (38.13)
 2 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV       2:58.49  2:39.60    
         34.49   1:15.57 (41.08)   1:58.49 (42.92)   2:39.60 (41.11)
 3 O'Leary, Ryan J      12 CUBU-PV       2:48.77  2:41.96    
         34.28   1:14.38 (40.10)   1:57.57 (43.19)   2:41.96 (44.39)
 4 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV          NT  2:47.25    
         35.00   1:17.28 (42.28)   2:03.14 (45.86)   2:47.25 (44.11)
 5 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV          NT  2:56.41    
         37.51   1:22.32 (44.81)   2:10.40 (48.08)   2:56.41 (46.01)
 6 Brandt, Evan J      12 CUBU-PV          NT  3:00.23    
         36.51   1:21.25 (44.74)   2:09.59 (48.34)   3:00.23 (50.64)
 -- Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV       3:18.94     DQ    
   20 Alternating Kick
         35.99   1:19.13 (43.14)   2:06.37 (47.24)     DQ (47.54)
 
Boys 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
       1:14.09 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV       1:09.29  1:08.17 JO'S  
         31.23   1:08.17 (36.94)                    
 2 O'Leary, Ryan J      12 CUBU-PV       1:09.96  1:09.38 JO'S  
         32.28   1:09.38 (37.10)                    
 3 Qian, Robert J      11 CUBU-PV       1:09.29  1:10.15 JO'S  
         32.95   1:10.15 (37.20)                    
 4 Chlopak, Jack L      12 CUBU-PV       1:13.40  1:10.54 JO'S  
         32.45   1:10.54 (38.09)                    
 5 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV       1:11.68  1:11.50 JO'S  
         33.98   1:11.50 (37.52)                    
 6 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       1:13.38  1:12.06 JO'S  
         33.55   1:12.06 (38.51)                    
 7 Reed, Hunter L      12 CUBU-PV       1:14.55  1:13.44 JO'S  
         33.06   1:13.44 (40.38)                    
 8 Bacon, Reid M       11 CUBU-PV       1:13.90  1:13.79 JO'S  
         34.68   1:13.79 (39.11)                    
 9 Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV       1:15.16  1:14.17    
         35.59   1:14.17 (38.58)                    
 10 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV       1:16.77  1:14.37    
         33.81   1:14.37 (40.56)                    
 11 Brandt, Evan J      12 CUBU-PV       1:17.13  1:14.39    
         33.79   1:14.39 (40.60)                    
 12 Li, Alex R        11 CUBU-PV       1:18.36  1:14.60    
         33.93   1:14.60 (40.67)                    
 13 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV       1:16.64  1:15.65    
         36.10   1:15.65 (39.55)                    
 14 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV       1:20.53  1:15.93    
         35.96   1:15.93 (39.97)                    
 15 Marron, Paul T      12 CUBU-PV       1:16.40  1:16.14    
         35.28   1:16.14 (40.86)                    
 16 Teri, Colton L      12 CUBU-PV       1:16.84  1:16.50    
         34.26   1:16.50 (42.24)                    
 17 Orban, Peter T      12 CUBU-PV       1:16.88  1:17.63    
         34.90   1:17.63 (42.73)                    
 18 Wang, Richard L      11 CUBU-PV       1:20.25  1:18.46    
         35.19   1:18.46 (43.27)                    
 19 Hoagland, Brandon T    12 CUBU-PV       1:20.28  1:18.51    
         37.65   1:18.51 (40.86)                    
 20 Rinaldi, Teddy S     12 CUBU-PV       1:18.83  1:19.20    
         38.66   1:19.20 (40.54)                    
 21 Ross, AJ J        12 CUBU-PV       1:28.43  1:19.24    
         35.60   1:19.24 (43.64)                    
 22 Hu, Oliver Z       12 CUBU-PV       1:20.66  1:19.26    
         37.48   1:19.26 (41.78)                    
 23 Kaplan, Ben D       12 CUBU-PV       1:19.78  1:19.80    
         37.08   1:19.80 (42.72)                    
 24 Cole, Carter C      12 CUBU-PV       1:40.75  1:20.26    
         36.73   1:20.26 (43.53)                    
 25 Yates, Grant H      11 CUBU-PV       1:19.79  1:20.53    
         37.51   1:20.53 (43.02)                    
 26 Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV       1:23.25  1:23.39    
         39.99   1:23.39 (43.40)                    
 27 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV       1:25.37  1:23.93    
         39.60   1:23.93 (44.33)                    
 28 Flood, Jack M       11 CUBU-PV       1:23.02  1:25.81    
         40.26   1:25.81 (45.55)                    
 29 Derderian, Max K     11 UN-CU-PV       1:29.57  1:25.93    
         40.13   1:25.93 (45.80)                    
 30 McKeehan, Cooper M    12 CUBU-PV          NT  1:26.12    
         41.23   1:26.12 (44.89)                    
 31 Webb, Parker A      11 CUBU-PV       1:34.38  1:26.75    
         39.88   1:26.75 (46.87)                    
 32 Zhou, Justin       11 CUBU-PV       1:49.28  1:26.86    
 33 Blake, Michael F     11 CUBU-PV       1:31.64  1:30.53    
         42.42   1:30.53 (48.11)                    
 34 Shinaishin, Omar A    11 CUBU-PV       1:36.63  1:34.11    
         42.25   1:34.11 (51.86)                    
 35 Canjels, Akash P     11 CUBU-PV       1:37.19  1:41.30    
 36 Gregory, Justin M     11 CUBU-PV       1:47.64  1:41.56    
         45.32   1:41.56 (56.24)                    
 37 Sallade, Jason D     11 CUBU-PV       1:45.24  1:43.37    
         49.73   1:43.37 (53.64)                    
 38 Hutchison, Scott D    12 CUBU-PV          NT  1:48.99    
         52.71   1:48.99 (56.28)                    
 39 Marks, Ryan J       11 CUBU-PV          NT  1:52.85    
 
Boys 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
       2:41.49 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C     12 CUBU-PV       2:21.96  2:17.16 JO'S  
         30.80   1:05.99 (35.19)   1:47.64 (41.65)   2:17.16 (29.52)
 2 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV       2:29.00  2:29.92 JO'S  
         34.57   1:12.18 (37.61)   1:55.99 (43.81)   2:29.92 (33.93)
 3 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       2:28.13  2:30.53 JO'S  
         32.84   1:12.25 (39.41)   1:57.12 (44.87)   2:30.53 (33.41)
 4 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV       2:35.49  2:33.69 JO'S  
         33.93   1:12.95 (39.02)   1:59.79 (46.84)   2:33.69 (33.90)
 5 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV       2:37.78  2:34.53 JO'S  
         33.10   1:13.89 (40.79)   1:58.76 (44.87)   2:34.53 (35.77)
 6 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV       2:39.96  2:36.99 JO'S  
         35.08   1:14.36 (39.28)   2:02.55 (48.19)   2:36.99 (34.44)
 7 Liu, Kyle Y        12 CUBU-PV       2:46.26  2:37.05 JO'S  
         35.67   1:16.64 (40.97)   2:00.70 (44.06)   2:37.05 (36.35)
 8 Haryanto, Christian A   12 UN-CU-PV       2:46.22  2:37.70 JO'S  
         34.45   1:13.88 (39.43)   2:03.82 (49.94)   2:37.70 (33.88)
 9 Li, Alex R        11 CUBU-PV       2:42.35  2:39.91 JO'S  
         33.62   1:13.80 (40.18)   2:02.35 (48.55)   2:39.91 (37.56)
 10 Lewis, Evan J       12 CUBU-PV       2:45.97  2:40.21 JO'S  
         35.17   1:18.68 (43.51)   2:04.18 (45.50)   2:40.21 (36.03)
 11 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV       2:51.14  2:47.08    
         35.45   1:20.47 (45.02)   2:08.93 (48.46)   2:47.08 (38.15)
 12 Ross, AJ J        12 CUBU-PV       3:02.59  2:52.93    
         35.85   1:17.72 (41.87)   2:14.73 (57.01)   2:52.93 (38.20)
 13 Keto, William R      11 CUBU-PV       2:52.95  2:54.42    
         39.10   1:25.60 (46.50)   2:14.15 (48.55)   2:54.42 (40.27)
 14 Lieberman, David I    11 CUBU-PV          NT  2:56.26    
         40.34   1:24.46 (44.12)   2:17.95 (53.49)   2:56.26 (38.31)
 15 Kaplan, Ben D       12 CUBU-PV          NT  3:01.46    
         40.32   1:26.90 (46.58)   2:19.72 (52.82)   3:01.46 (41.74)
 16 Lyman, Andrew S      11 CUBU-PV       3:05.66  3:04.62    
         42.76   1:28.30 (45.54)   2:21.96 (53.66)   3:04.62 (42.66)
 17 Blake, Michael F     11 CUBU-PV          NT  3:11.82    
         49.65   1:32.43 (42.78)   2:31.18 (58.75)   3:11.82 (40.64)
 18 Webb, Parker A      11 CUBU-PV          NT  3:18.93    
         43.82   1:33.51 (49.69)   2:29.71 (56.20)   3:18.93 (49.22)
 19 Canjels, Akash P     11 CUBU-PV          NT  3:29.22    
         48.34   1:44.09 (55.75)  2:44.57 (1:00.48)   3:29.22 (44.65)
 -- Helpard, Kyle D      12 CUBU-PV       3:13.98     DQ    
   21 Non-simultaneous arms - fly
         43.11   1:31.67 (48.56)   2:25.12 (53.45)     DQ (42.04)
 
Boys 11-12 400 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Howard, Jim C       12 CUBU-PV       5:20.00  5:13.40    
         34.17   1:12.04 (37.87)   1:51.96 (39.92)   2:32.77 (40.81)
    3:17.56 (44.79)   4:03.50 (45.94)   4:38.73 (35.23)   5:13.40 (34.67)
 2 Fritz, Wyatt M      12 CUBU-PV          NT  5:20.31    
         35.61   1:14.71 (39.10)   1:56.59 (41.88)   2:38.25 (41.66)
    3:24.79 (46.54)   4:12.10 (47.31)   4:47.58 (35.48)   5:20.31 (32.73)
 3 Murphy, Brendan K     12 CUBU-PV          NT  5:20.47    
         35.48   1:17.82 (42.34)   1:56.53 (38.71)   2:36.56 (40.03)
    3:21.56 (45.00)   4:07.72 (46.16)   4:43.98 (36.26)   5:20.47 (36.49)
 4 Tice, Aaron M       12 CUBU-PV          NT  5:20.49    
         34.32   1:14.95 (40.63)   1:56.35 (41.40)   2:35.55 (39.20)
    3:24.36 (48.81)   4:10.39 (46.03)   4:46.99 (36.60)   5:20.49 (33.50)
 5 Goerl, Brett A      12 CUBU-PV          NT  5:32.90    
         36.45   1:16.75 (40.30)   2:00.56 (43.81)   2:44.08 (43.52)
    3:29.78 (45.70)   4:16.70 (46.92)   4:55.47 (38.77)   5:32.90 (37.43)
 6 Li, Alex R        11 CUBU-PV          NT  5:35.51    
         33.89   1:16.21 (42.32)   1:58.92 (42.71)   2:40.74 (41.82)
    3:28.78 (48.04)   4:17.68 (48.90)  5:35.51 (1:17.83)          
 7 Mazzoccoli, Phil J    12 CUBU-PV          NT  5:55.04    
         38.35   1:24.51 (46.16)   2:11.02 (46.51)   2:56.98 (45.96)
    3:44.85 (47.87)   4:35.23 (50.38)   5:16.12 (40.89)   5:55.04 (38.92)
 
Boys 13-14 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        25.89 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV        23.73   23.84 JO'S  
 2 Speer, Eric W       14 CUBU-PV        24.97   24.78 JO'S  
 3 Proper, Andrew R     14 CUBU-PV        25.52   25.72 JO'S  
 4 Chu, Eugene H       14 CUBU-PV        26.55   26.14    
 5 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV        26.23   26.28    
 6 Zimmerman, Austin D    14 CUBU-PV        27.34   26.84    
 7 McNeal, Evan J      13 CUBU-PV        29.81   27.50    
 8 Buggy, John M       13 CUBU-PV        28.00   27.70    
 9 Simcox, Ward W      13 CUBU-PV        28.32   27.71    
 10 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV        27.97   28.09    
 11 Romanek, Griffin A    13 CUBU-PV        26.45   28.14    
 12 Lin, Joseph E       14 CUBU-PV        27.60   28.15    
 13 Robey, James C      14 CUBU-PV        26.91   28.36    
 14 Takehara, Keiju J     13 CUBU-PV        30.20   28.38    
 15 Webb, Connor A      13 CUBU-PV        29.11   28.47    
 16 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV        28.67   28.50    
 17 Thies, Ryan M       14 CUBU-PV        28.41   28.74    
 18 Brooks, Henry N      13 CUBU-PV        28.59   28.87    
 19 Keating, Connor P     13 CUBU-PV        29.04   29.44    
 20 Hazelworth, Matthew J   14 CUBU-PV        30.21   29.92    
 21 Cudahy, Brock J      13 CUBU-PV        29.79   29.96    
 22 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV        30.33   30.49    
 23 Kelly, Thomas H      13 CUBU-PV        31.81   31.53    
 24 Sanders, Ryan M      13 CUBU-PV          NT   32.89    
 25 Segura, Juan E      13 CUBU-PV          NT   38.72    
 
Boys 13-14 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        55.59 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV        51.71   50.94 JO'S  
         25.17    50.94 (25.77)                    
 2 Scott, Thomas C      14 CUBU-PV        51.39   52.18 JO'S  
         25.13    52.18 (27.05)                    
 3 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV        52.18   52.55 JO'S  
         25.08    52.55 (27.47)                    
 4 Speer, Eric W       14 CUBU-PV        54.26   53.28 JO'S  
         25.81    53.28 (27.47)                    
 5 Spivack, Will G      14 CUBU-PV        57.32   55.55 JO'S  
         26.37    55.55 (29.18)                    
 6 Azais, Mason B      13 CUBU-PV        54.64   56.33    
         26.85    56.33 (29.48)                    
 7 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV        57.52   57.01    
         27.58    57.01 (29.43)                    
 8 Chu, Eugene H       14 CUBU-PV        57.65   57.05    
         27.58    57.05 (29.47)                    
 9 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV        54.85   57.20    
         27.16    57.20 (30.04)                    
 10 Scott, Kaleb W      14 CUBU-PV       1:01.08   58.53    
         28.53    58.53 (30.00)                    
 11 Robey, James C      14 CUBU-PV        59.99   59.36    
         28.35    59.36 (31.01)                    
 12 Buggy, John M       13 CUBU-PV       1:04.40  1:01.28    
         30.05   1:01.28 (31.23)                    
 13 Morrill, Coulter M    13 CUBU-PV       1:02.76  1:01.58    
         29.81   1:01.58 (31.77)                    
 14 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV       1:05.81  1:02.08    
         28.80   1:02.08 (33.28)                    
 15 Takehara, Keiju J     13 CUBU-PV       1:04.67  1:02.28    
         29.60   1:02.28 (32.68)                    
 16 Webb, Connor A      13 CUBU-PV       1:04.57  1:02.62    
         29.60   1:02.62 (33.02)                    
 17 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV       1:04.15  1:02.65    
         29.77   1:02.65 (32.88)                    
 18 Walker, Thomas K     14 CUBU-PV       1:08.97  1:03.60    
         30.16   1:03.60 (33.44)                    
 19 Hazelworth, Matthew J   14 CUBU-PV       1:09.35  1:07.79    
         31.95   1:07.79 (35.84)                    
 20 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV       1:06.73  1:08.38    
         31.99   1:08.38 (36.39)                    
 21 Soh, Daewon T       14 CUBU-PV          NT  1:09.88    
         33.44   1:09.88 (36.44)                    
 22 Sanders, Ryan M      13 CUBU-PV       1:14.28  1:10.62    
         33.63   1:10.62 (36.99)                    
 23 Kelly, Thomas H      13 CUBU-PV       1:19.83  1:13.46    
         33.87   1:13.46 (39.59)                    
 24 Yoon, Andrew C      14 CUBU-PV          NT  1:19.41    
         37.21   1:19.41 (42.20)                    
 
Boys 13-14 200 Yard Freestyle
===============================================================================
       2:02.19 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV       1:57.13  1:54.23 JO'S  
         25.20    54.11 (28.91)   1:23.97 (29.86)   1:54.23 (30.26)
 2 Speer, Eric W       14 CUBU-PV       2:01.36  1:59.29 JO'S  
         27.22    56.88 (29.66)   1:27.43 (30.55)   1:59.29 (31.86)
 3 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV       1:59.35  2:01.19 JO'S  
         26.40    57.00 (30.60)   1:29.19 (32.19)   2:01.19 (32.00)
 4 Chu, Eugene H       14 CUBU-PV       2:03.71  2:01.70 JO'S  
         28.14    59.15 (31.01)   1:30.70 (31.55)   2:01.70 (31.00)
 5 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV       2:02.95  2:03.91    
         28.98   1:00.92 (31.94)   1:32.80 (31.88)   2:03.91 (31.11)
 6 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV       2:03.06  2:06.25    
         29.42   1:01.50 (32.08)   1:34.55 (33.05)   2:06.25 (31.70)
 7 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV       2:16.76  2:12.56    
         29.95   1:03.59 (33.64)   1:39.07 (35.48)   2:12.56 (33.49)
 8 Robey, James C      14 CUBU-PV       2:25.39  2:12.77    
         30.43   1:04.31 (33.88)   1:40.25 (35.94)   2:12.77 (32.52)
 9 Lin, Joseph E       14 CUBU-PV       2:10.75  2:13.60    
         30.28   1:03.89 (33.61)   1:38.91 (35.02)   2:13.60 (34.69)
 10 Buggy, John M       13 CUBU-PV       2:16.45  2:13.99    
         29.34   1:03.46 (34.12)   1:39.81 (36.35)   2:13.99 (34.18)
 11 Webb, Connor A      13 CUBU-PV       2:16.13  2:14.18    
         29.59   1:03.25 (33.66)   1:39.00 (35.75)   2:14.18 (35.18)
 12 Keating, Connor P     13 CUBU-PV       2:18.63  2:18.58    
         32.05   1:07.12 (35.07)   1:43.65 (36.53)   2:18.58 (34.93)
 13 Simcox, Ward W      13 CUBU-PV       2:32.76  2:18.95    
         30.47   1:05.84 (35.37)   1:42.74 (36.90)   2:18.95 (36.21)
 14 Zimmerman, Austin D    14 CUBU-PV       2:20.36  2:21.40    
         30.21   1:05.15 (34.94)   1:42.68 (37.53)   2:21.40 (38.72)
 15 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV       2:26.54  2:21.65    
         31.38   1:08.15 (36.77)   1:46.69 (38.54)   2:21.65 (34.96)
 16 Cudahy, Brock J      13 CUBU-PV       2:24.44  2:24.87    
         32.16   1:09.60 (37.44)   1:47.58 (37.98)   2:24.87 (37.29)
 17 Brooks, Henry N      13 CUBU-PV       2:14.57  2:25.50    
         31.57   1:08.93 (37.36)   1:47.77 (38.84)   2:25.50 (37.73)
 18 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV       2:29.83  2:35.98    
         33.91   1:12.56 (38.65)   1:54.44 (41.88)   2:35.98 (41.54)
 19 McNeal, Evan J      13 CUBU-PV       2:56.35  2:38.02    
         32.42   1:12.93 (40.51)   1:56.96 (44.03)   2:38.02 (41.06)
 20 Sanders, Ryan M      13 CUBU-PV       2:49.68  2:46.78    
         34.72   1:15.09 (40.37)   2:01.08 (45.99)   2:46.78 (45.70)
 21 Donaldson, Matthew E   13 CUBU-PV       2:52.03  2:53.60    
         37.74   1:21.44 (43.70)   2:06.87 (45.43)   2:53.60 (46.73)
 
Boys 13-14 500 Yard Freestyle
===============================================================================
       5:29.99 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Proper, Andrew R     14 CUBU-PV       5:17.78  5:00.98 JO'S  
         26.67    55.97 (29.30)   1:25.93 (29.96)   1:56.08 (30.15)
    2:26.26 (30.18)   2:56.88 (30.62)   3:28.00 (31.12)   3:59.30 (31.30)
    4:30.52 (31.22)   5:00.98 (30.46)                    
 2 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV       5:00.44  5:05.01 JO'S  
         26.41    55.99 (29.58)   1:25.94 (29.95)   1:56.55 (30.61)
    2:27.52 (30.97)   2:59.39 (31.87)   3:31.32 (31.93)   4:02.28 (30.96)
    4:34.13 (31.85)   5:05.01 (30.88)                    
 3 Scott, Thomas C      14 CUBU-PV       5:05.92  5:05.43 JO'S  
         26.43    56.21 (29.78)   1:26.26 (30.05)   1:56.78 (30.52)
    2:27.54 (30.76)   2:58.87 (31.33)   3:30.77 (31.90)   4:02.68 (31.91)
    4:34.41 (31.73)   5:05.43 (31.02)                    
 4 Azais, Mason B      13 CUBU-PV       5:39.66  5:31.64    
         27.89    59.48 (31.59)   1:32.46 (32.98)   2:05.97 (33.51)
    2:39.30 (33.33)   3:13.55 (34.25)   3:48.21 (34.66)   4:22.91 (34.70)
    4:57.83 (34.92)   5:31.64 (33.81)                    
 5 Chu, Eugene H       14 CUBU-PV       5:33.19  5:32.91    
         28.54   1:00.61 (32.07)   1:33.67 (33.06)   2:06.96 (33.29)
    2:40.79 (33.83)   3:14.76 (33.97)   3:49.37 (34.61)   4:24.39 (35.02)
    4:59.64 (35.25)   5:32.91 (33.27)                    
 6 Bastos, Robert B     13 CUBU-PV       5:37.55  5:35.99    
         28.96   1:00.75 (31.79)   1:33.97 (33.22)   2:07.67 (33.70)
    2:42.24 (34.57)   3:17.43 (35.19)   3:52.58 (35.15)   4:27.96 (35.38)
    5:03.63 (35.67)   5:35.99 (32.36)                    
 7 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV       5:32.84  5:41.45    
         28.95   1:02.46 (33.51)   1:36.76 (34.30)   2:11.79 (35.03)
    2:47.03 (35.24)   3:22.26 (35.23)   3:57.75 (35.49)   4:33.35 (35.60)
    5:07.93 (34.58)   5:41.45 (33.52)                    
 8 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV       5:44.06  5:44.76    
         30.97   1:05.66 (34.69)   1:41.33 (35.67)   2:17.23 (35.90)
    2:52.93 (35.70)   3:28.43 (35.50)   4:03.97 (35.54)   4:39.26 (35.29)
    5:13.27 (34.01)   5:44.76 (31.49)                    
 9 Webb, Connor A      13 CUBU-PV       6:31.73  6:05.23    
         31.11   1:06.17 (35.06)   1:43.17 (37.00)   2:19.79 (36.62)
    2:57.81 (38.02)   3:36.25 (38.44)   4:13.77 (37.52)   4:52.01 (38.24)
    5:29.76 (37.75)   6:05.23 (35.47)                    
 10 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV          NT  6:18.05    
         32.08   1:09.10 (37.02)   1:47.05 (37.95)   2:25.86 (38.81)
    3:05.22 (39.36)   3:44.10 (38.88)   4:23.20 (39.10)   5:02.83 (39.63)
    5:41.90 (39.07)   6:18.05 (36.15)                    
 11 Walker, Thomas K     14 CUBU-PV          NT  6:18.90    
         32.72   1:09.69 (36.97)   1:48.63 (38.94)   2:28.19 (39.56)
    3:06.97 (38.78)   3:46.71 (39.74)   4:25.71 (39.00)   5:04.10 (38.39)
    5:41.89 (37.79)   6:18.90 (37.01)                    
 12 Cummins, Colin P     13 CUBU-PV       6:13.45  6:20.29    
         33.21   1:10.86 (37.65)   1:50.35 (39.49)   2:30.52 (40.17)
    3:09.37 (38.85)   3:48.46 (39.09)   4:27.43 (38.97)   5:05.88 (38.45)
    5:44.27 (38.39)   6:20.29 (36.02)                    
 13 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV       7:03.33  7:12.57    
         34.87   1:15.27 (40.40)   1:58.00 (42.73)   2:41.52 (43.52)
    3:26.71 (45.19)   4:11.20 (44.49)   4:56.49 (45.29)   5:41.74 (45.25)
    6:26.95 (45.21)   7:12.57 (45.62)                    
 
Boys 13-14 100 Yard Backstroke
===============================================================================
       1:04.99 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Azais, Mason B      13 CUBU-PV       1:05.68  1:01.27 JO'S  
         30.21   1:01.27 (31.06)                    
 2 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV       1:02.29  1:02.63 JO'S  
         30.47   1:02.63 (32.16)                    
 3 Speer, Eric W       14 CUBU-PV       1:03.96  1:02.89 JO'S  
         30.93   1:02.89 (31.96)                    
 4 Bergeron, Connor C    14 UN-CU-PV       1:04.18  1:05.75    
         31.74   1:05.75 (34.01)                    
 5 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV       1:06.44  1:06.23    
         32.69   1:06.23 (33.54)                    
 6 Bastos, Robert B     13 CUBU-PV       1:05.74  1:06.76    
         32.50   1:06.76 (34.26)                    
 7 Scott, Kaleb W      14 CUBU-PV       1:07.36  1:07.26    
         33.70   1:07.26 (33.56)                    
 8 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV       1:07.82  1:07.54    
         33.25   1:07.54 (34.29)                    
 9 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV       1:08.60  1:08.29    
         33.16   1:08.29 (35.13)                    
 10 Webb, Connor A      13 CUBU-PV       1:14.01  1:10.26    
         34.25   1:10.26 (36.01)                    
 11 Flood, James T      13 CUBU-PV       1:20.40  1:10.88    
         33.69   1:10.88 (37.19)                    
 12 Takehara, Keiju J     13 CUBU-PV       1:19.74  1:11.61    
         34.65   1:11.61 (36.96)                    
 13 Robey, James C      14 CUBU-PV       1:08.28  1:11.69    
         35.40   1:11.69 (36.29)                    
 14 Walker, Thomas K     14 CUBU-PV       1:14.07  1:12.23    
         35.28   1:12.23 (36.95)                    
 15 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV       1:13.65  1:12.37    
         35.08   1:12.37 (37.29)                    
 16 Lin, Joseph E       14 CUBU-PV       1:15.66  1:12.81    
         35.26   1:12.81 (37.55)                    
 17 Cummins, Colin P     13 CUBU-PV       1:10.72  1:13.22    
         35.45   1:13.22 (37.77)                    
 18 Buggy, John M       13 CUBU-PV       1:14.16  1:13.30    
         35.37   1:13.30 (37.93)                    
 19 Simcox, Ward W      13 CUBU-PV       1:19.96  1:17.29    
         36.53   1:17.29 (40.76)                    
 20 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV       1:17.28  1:19.42    
         38.93   1:19.42 (40.49)                    
 21 Donaldson, Matthew E   13 CUBU-PV       1:18.45  1:20.92    
         38.85   1:20.92 (42.07)                    
 22 Sanders, Ryan M      13 CUBU-PV          NT  1:27.89    
         43.19   1:27.89 (44.70)                    
 23 Kelly, Thomas H      13 CUBU-PV       1:32.46  1:28.05    
         42.84   1:28.05 (45.21)                    
 24 Yoon, Andrew C      14 CUBU-PV          NT  1:44.65    
 
Boys 13-14 200 Yard Backstroke
===============================================================================
       2:20.99 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Azais, Mason B      13 CUBU-PV       2:15.61  2:12.18 JO'S  
         30.56   1:03.54 (32.98)   1:37.81 (34.27)   2:12.18 (34.37)
 2 Proper, Andrew R     14 CUBU-PV       2:16.60  2:15.05 JO'S  
         32.84   1:06.92 (34.08)   1:41.33 (34.41)   2:15.05 (33.72)
 3 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV       2:21.50  2:18.56 JO'S  
         33.32   1:08.31 (34.99)   1:43.90 (35.59)   2:18.56 (34.66)
 4 Bastos, Robert B     13 CUBU-PV       2:25.35  2:19.61 JO'S  
         33.33   1:08.53 (35.20)   1:44.31 (35.78)   2:19.61 (35.30)
 5 Robey, James C      14 CUBU-PV       3:30.19  2:31.18    
         35.99   1:14.81 (38.82)   1:54.24 (39.43)   2:31.18 (36.94)
 6 Webb, Connor A      13 CUBU-PV       2:25.88  2:31.34    
         34.82   1:12.78 (37.96)   1:52.94 (40.16)   2:31.34 (38.40)
 7 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV          NT  2:33.60    
         35.06   1:14.44 (39.38)   1:54.75 (40.31)   2:33.60 (38.85)
 8 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV       2:49.48  2:54.02    
         40.77   1:23.35 (42.58)   2:08.41 (45.06)   2:54.02 (45.61)
 9 Donaldson, Matthew E   13 CUBU-PV       2:56.64  2:55.60    
         40.13   1:24.95 (44.82)   2:10.58 (45.63)   2:55.60 (45.02)
 10 Thies, Ryan M       14 CUBU-PV          NT  2:57.27    
         40.55   1:25.18 (44.63)   2:12.35 (47.17)   2:57.27 (44.92)
 -- Sanders, Ryan M      13 CUBU-PV          NT     DQ    
   34 Delay initiating arm pull at turn
         44.08   1:32.58 (48.50)   2:22.95 (50.37)     DQ (49.27)
 -- Segura, Juan E      13 CUBU-PV          NT     DQ    
   34 Delay initiating arm pull at turn
         40.87   1:27.78 (46.91)   2:16.28 (48.50)     DQ (49.09)
 
Boys 13-14 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
       1:13.89 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV       1:12.00  1:10.33 JO'S  
         33.05   1:10.33 (37.28)                    
 2 Chu, Eugene H       14 CUBU-PV       1:11.60  1:11.46 JO'S  
         34.39   1:11.46 (37.07)                    
 3 Bastos, Robert B     13 CUBU-PV       1:13.02  1:11.80 JO'S  
         33.86   1:11.80 (37.94)                    
 4 Romanek, Griffin A    13 CUBU-PV       1:11.86  1:12.00 JO'S  
         34.03   1:12.00 (37.97)                    
 5 Azais, Mason B      13 CUBU-PV       1:12.16  1:12.50 JO'S  
         34.43   1:12.50 (38.07)                    
 6 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV       1:13.00  1:13.88 JO'S  
         35.28   1:13.88 (38.60)                    
 7 Takehara, Keiju J     13 CUBU-PV       1:26.43  1:16.35    
         35.57   1:16.35 (40.78)                    
 8 Brooks, Henry N      13 CUBU-PV       1:12.55  1:19.48    
         37.30   1:19.48 (42.18)                    
 9 Buggy, John M       13 CUBU-PV       1:22.77  1:21.82    
         37.93   1:21.82 (43.89)                    
 10 Zimmerman, Austin D    14 CUBU-PV       1:19.59  1:24.24    
         39.21   1:24.24 (45.03)                    
 11 Robey, James C      14 CUBU-PV       1:22.55  1:25.81    
         39.73   1:25.81 (46.08)                    
 12 Keating, Connor P     13 CUBU-PV       1:27.47  1:26.37    
         41.01   1:26.37 (45.36)                    
 13 Donaldson, Matthew E   13 CUBU-PV       1:21.94  1:27.03    
         40.84   1:27.03 (46.19)                    
 14 Simcox, Ward W      13 CUBU-PV       1:30.89  1:28.81    
         41.23   1:28.81 (47.58)                    
 15 McNeal, Evan J      13 CUBU-PV       1:36.74  1:28.87    
         41.06   1:28.87 (47.81)                    
 16 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV       1:28.86  1:31.64    
         43.31   1:31.64 (48.33)                    
 17 Cudahy, Brock J      13 CUBU-PV       1:32.16  1:32.89    
         42.89   1:32.89 (50.00)                    
 18 Hazelworth, Matthew J   14 CUBU-PV          NT  1:33.51    
         42.89   1:33.51 (50.62)                    
 19 Kelly, Thomas H      13 CUBU-PV       1:35.30  1:35.24    
         44.00   1:35.24 (51.24)                    
 20 Segura, Juan E      13 CUBU-PV          NT  1:40.44    
         48.07   1:40.44 (52.37)                    
 -- Lin, Joseph E       14 CUBU-PV       1:16.77     DQ    
   11 Arms not in same horizontal plane
         35.79     DQ (40.48)                    
 
Boys 13-14 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
       2:40.19 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Proper, Andrew R     14 CUBU-PV       2:21.62  2:29.95 JO'S  
         34.08   1:12.16 (38.08)   1:50.90 (38.74)   2:29.95 (39.05)
 2 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV       2:30.05  2:33.40 JO'S  
         34.70   1:14.40 (39.70)   1:54.27 (39.87)   2:33.40 (39.13)
 3 Azais, Mason B      13 CUBU-PV       2:34.83  2:34.08 JO'S  
         34.62   1:14.14 (39.52)   1:53.74 (39.60)   2:34.08 (40.34)
 4 Scott, Thomas C      14 CUBU-PV       2:36.66  2:34.59 JO'S  
         35.47   1:14.22 (38.75)   1:54.33 (40.11)   2:34.59 (40.26)
 5 Bastos, Robert B     13 CUBU-PV       3:14.54  2:36.92 JO'S  
         34.15   1:14.53 (40.38)   1:56.44 (41.91)   2:36.92 (40.48)
 6 Bergeron, Connor C    14 UN-CU-PV       2:35.53  2:39.56 JO'S  
         36.24   1:17.51 (41.27)   1:59.66 (42.15)   2:39.56 (39.90)
 7 Spivack, Will G      14 CUBU-PV       2:37.93  2:39.59 JO'S  
         35.39   1:15.46 (40.07)   1:57.44 (41.98)   2:39.59 (42.15)
 8 Brooks, Henry N      13 CUBU-PV       2:40.03  2:44.48    
         36.91   1:19.12 (42.21)   2:02.13 (43.01)   2:44.48 (42.35)
 9 Lin, Joseph E       14 CUBU-PV       2:46.17  2:44.68    
         37.07   1:18.68 (41.61)   2:02.12 (43.44)   2:44.68 (42.56)
 10 Takehara, Keiju J     13 CUBU-PV       2:53.31  2:45.60    
         37.06   1:19.58 (42.52)   2:03.39 (43.81)   2:45.60 (42.21)
 11 Morrill, Coulter M    13 CUBU-PV       2:55.27  2:51.82    
         39.89   1:23.76 (43.87)   2:08.78 (45.02)   2:51.82 (43.04)
 12 Walker, Thomas K     14 CUBU-PV       2:59.57  3:03.27    
         41.76   1:28.19 (46.43)   2:16.14 (47.95)   3:03.27 (47.13)
 13 Donaldson, Matthew E   13 CUBU-PV       2:58.69  3:06.04    
         41.33   1:29.66 (48.33)   2:17.69 (48.03)   3:06.04 (48.35)
 14 Kieler, Lane P      14 CUBU-PV       3:09.55  3:14.48    
         43.73   1:32.70 (48.97)   2:23.47 (50.77)   3:14.48 (51.01)
 15 Kelly, Thomas H      13 CUBU-PV       3:42.05  3:28.56    
         45.54   1:39.18 (53.64)   2:34.31 (55.13)   3:28.56 (54.25)
 16 Soh, Daewon T       14 CUBU-PV          NT  3:43.26    
         46.44   1:41.49 (55.05)  2:42.06 (1:00.57)  3:43.26 (1:01.20)
 
Boys 13-14 100 Yard Butterfly
===============================================================================
       1:05.29 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV       1:00.74   59.87 JO'S  
         27.79    59.87 (32.08)                    
 2 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV       1:02.40  1:02.66 JO'S  
         29.89   1:02.66 (32.77)                    
 3 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV       1:04.60  1:04.75 JO'S  
         30.04   1:04.75 (34.71)                    
 4 Flood, James T      13 CUBU-PV       1:05.97  1:07.59    
         31.79   1:07.59 (35.80)                    
 5 Scott, Kaleb W      14 CUBU-PV       1:08.47  1:08.51    
         31.68   1:08.51 (36.83)                    
 6 Robey, James C      14 CUBU-PV       1:55.78  1:08.90    
         32.07   1:08.90 (36.83)                    
 7 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV       1:10.13  1:10.55    
         32.45   1:10.55 (38.10)                    
 8 Bergeron, Connor C    14 UN-CU-PV       1:08.73  1:10.94    
         33.01   1:10.94 (37.93)                    
 9 Buggy, John M       13 CUBU-PV       1:13.04  1:11.01    
         34.10   1:11.01 (36.91)                    
 10 Lin, Joseph E       14 CUBU-PV       1:15.17  1:12.15    
         33.20   1:12.15 (38.95)                    
 11 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV       1:14.13  1:12.20    
         33.65   1:12.20 (38.55)                    
 12 Cummins, Colin P     13 CUBU-PV       1:11.12  1:13.07    
         34.00   1:13.07 (39.07)                    
 13 Morrill, Coulter M    13 CUBU-PV       1:12.45  1:13.35    
         35.34   1:13.35 (38.01)                    
 14 Simcox, Ward W      13 CUBU-PV       1:25.74  1:14.27    
         32.74   1:14.27 (41.53)                    
 15 Brooks, Henry N      13 CUBU-PV       1:12.45  1:23.62    
         37.44   1:23.62 (46.18)                    
 16 Hazelworth, Matthew J   14 CUBU-PV       1:31.26  1:26.62    
         38.07   1:26.62 (48.55)                    
 17 Sanders, Ryan M      13 CUBU-PV       1:30.94  1:31.90    
 
Boys 13-14 200 Yard Butterfly
===============================================================================
       2:32.59 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV       2:06.87  2:10.59 JO'S  
         28.20   1:01.49 (33.29)   1:36.31 (34.82)   2:10.59 (34.28)
 2 Proper, Andrew R     14 CUBU-PV       2:30.54  2:19.95 JO'S  
         30.72   1:04.88 (34.16)   1:42.31 (37.43)   2:19.95 (37.64)
 3 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV       2:19.17  2:22.15 JO'S  
         30.57   1:06.86 (36.29)   1:44.20 (37.34)   2:22.15 (37.95)
 4 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV          NT  2:27.56 JO'S  
         33.49   1:11.31 (37.82)   1:50.07 (38.76)   2:27.56 (37.49)
 5 Azais, Mason B      13 CUBU-PV       2:30.08  2:31.89 JO'S  
         31.98   1:09.80 (37.82)   1:51.04 (41.24)   2:31.89 (40.85)
 6 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV       2:43.77  2:45.21    
         33.93   1:17.34 (43.41)   2:03.09 (45.75)   2:45.21 (42.12)
 7 Webb, Connor A      13 CUBU-PV       2:36.44  2:50.98    
         36.58   1:20.27 (43.69)   2:05.16 (44.89)   2:50.98 (45.82)
 8 Brooks, Henry N      13 CUBU-PV       3:01.01  3:18.21    
         42.06   1:32.97 (50.91)   2:26.15 (53.18)   3:18.21 (52.06)
 9 Donaldson, Matthew E   13 CUBU-PV          NT  3:31.80    
         44.18   1:40.09 (55.91)  3:31.80 (1:51.71)          
 
Boys 13-14 200 Yard IM
===============================================================================
       2:21.49 JO'S
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV       2:06.03  2:08.78 JO'S  
         27.40   1:00.11 (32.71)   1:39.84 (39.73)   2:08.78 (28.94)
 2 Proper, Andrew R     14 CUBU-PV       2:09.49  2:11.25 JO'S  
         28.25   1:02.41 (34.16)   1:41.04 (38.63)   2:11.25 (30.21)
 3 Bastos, Robert B     13 CUBU-PV       2:21.51  2:18.48 JO'S  
         31.25   1:06.04 (34.79)   1:47.70 (41.66)   2:18.48 (30.78)
 4 Chu, Eugene H       14 CUBU-PV       2:21.67  2:18.97 JO'S  
         31.73   1:08.36 (36.63)   1:48.09 (39.73)   2:18.97 (30.88)
 5 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV       2:22.31  2:20.68 JO'S  
         30.00   1:05.73 (35.73)   1:49.75 (44.02)   2:20.68 (30.93)
 6 Scott, Kaleb W      14 CUBU-PV       2:29.93  2:25.56    
         30.79   1:06.46 (35.67)   1:53.44 (46.98)   2:25.56 (32.12)
 7 Flood, James T      13 CUBU-PV       2:23.13  2:27.11    
         32.02   1:10.97 (38.95)   1:53.27 (42.30)   2:27.11 (33.84)
 8 Lin, Joseph E       14 CUBU-PV       2:26.55  2:28.11    
         32.29   1:11.98 (39.69)   1:55.12 (43.14)   2:28.11 (32.99)
 9 Webb, Connor A      13 CUBU-PV       2:37.28  2:31.36    
         31.52   1:08.48 (36.96)   1:56.86 (48.38)   2:31.36 (34.50)
 10 Takehara, Keiju J     13 CUBU-PV       2:46.62  2:31.70    
         31.99   1:11.68 (39.69)   1:55.92 (44.24)   2:31.70 (35.78)
 11 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV       2:37.43  2:32.11    
         35.15   1:12.66 (37.51)   2:00.34 (47.68)   2:32.11 (31.77)
 12 Buggy, John M       13 CUBU-PV       2:36.20  2:32.80    
         32.38   1:12.37 (39.99)   1:59.97 (47.60)   2:32.80 (32.83)
 13 Morrill, Coulter M    13 CUBU-PV       2:30.30  2:32.86    
         34.60   1:13.23 (38.63)   1:58.96 (45.73)   2:32.86 (33.90)
 14 Cummins, Colin P     13 CUBU-PV       2:34.04  2:35.82    
         33.70   1:13.94 (40.24)   2:00.72 (46.78)   2:35.82 (35.10)
 15 Brooks, Henry N      13 CUBU-PV       2:30.04  2:36.71    
         37.58   1:17.70 (40.12)   2:01.72 (44.02)   2:36.71 (34.99)
 16 Simcox, Ward W      13 CUBU-PV       2:47.67  2:40.04    
         32.51   1:13.91 (41.40)   2:04.40 (50.49)   2:40.04 (35.64)
 17 Donaldson, Matthew E   13 CUBU-PV       2:50.50  2:55.05    
         40.18   1:22.96 (42.78)   2:13.12 (50.16)   2:55.05 (41.93)
 
Boys 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 van Krimpen, Owen     13 CUBU-PV       4:33.03  4:33.74    
         27.81   1:01.02 (33.21)   1:37.28 (36.26)   2:12.62 (35.34)
    2:52.93 (40.31)   3:34.57 (41.64)   4:03.40 (28.83)   4:33.74 (30.34)
 2 Proper, Andrew R     14 CUBU-PV       4:38.07  4:47.32    
         30.00   1:05.55 (35.55)   1:43.01 (37.46)   2:20.18 (37.17)
    3:00.73 (40.55)   3:41.23 (40.50)   4:14.62 (33.39)   4:47.32 (32.70)
 3 Azais, Mason B      13 CUBU-PV       5:01.20  4:52.91    
         30.95   1:07.89 (36.94)   1:43.97 (36.08)   2:21.02 (37.05)
    3:03.29 (42.27)   3:45.59 (42.30)   4:19.23 (33.64)   4:52.91 (33.68)
 4 Cumberland, Luke P    14 CUBU-PV       5:01.14  4:59.73    
         32.14   1:07.95 (35.81)   1:47.17 (39.22)   2:26.53 (39.36)
    3:09.35 (42.82)   3:52.60 (43.25)   4:27.95 (35.35)   4:59.73 (31.78)
 5 Hermreck, Mark J     13 CUBU-PV       5:13.39  5:02.18    
         31.67   1:07.81 (36.14)   1:46.07 (38.26)   2:24.08 (38.01)
    3:10.27 (46.19)   3:56.64 (46.37)   4:30.14 (33.50)   5:02.18 (32.04)
 6 Bastos, Robert B     13 CUBU-PV       5:12.10  5:02.34    
         33.14   1:14.45 (41.31)   1:53.40 (38.95)   2:31.80 (38.40)
    3:15.24 (43.44)   3:58.80 (43.56)   4:31.13 (32.33)   5:02.34 (31.21)
 7 Patrick, Henry H     14 CUBU-PV       4:49.72  5:03.33    
         31.27   1:08.01 (36.74)   1:48.13 (40.12)   2:27.94 (39.81)
    3:10.94 (43.00)   3:54.10 (43.16)   4:29.71 (35.61)   5:03.33 (33.62)
 8 Lin, Joseph E       14 CUBU-PV       5:31.23  5:19.45    
         33.97   1:14.72 (40.75)   1:56.38 (41.66)   2:36.20 (39.82)
    3:20.84 (44.64)   4:05.87 (45.03)   4:42.76 (36.89)   5:19.45 (36.69)
 9 Koenig, Jared P      13 CUBU-PV       5:31.61  5:22.38    
         35.91   1:19.29 (43.38)   1:58.40 (39.11)   2:38.17 (39.77)
    3:25.45 (47.28)   4:13.08 (47.63)   4:47.53 (34.45)   5:22.38 (34.85)
 10 Buggy, John M       13 CUBU-PV       5:37.36  5:22.47    
         34.05   1:14.61 (40.56)   1:57.36 (42.75)   2:37.23 (39.87)
    3:25.40 (48.17)   4:13.77 (48.37)   4:49.43 (35.66)   5:22.47 (33.04)
 11 Yost, Matthew S      13 CUBU-PV          NT  5:37.95    
         33.90   1:17.41 (43.51)   2:01.18 (43.77)          
      3:33.59 ( )   4:23.46 (49.87)   5:01.63 (38.17)   5:37.95 (36.32)
 12 Keating, Connor P     13 CUBU-PV          NT  5:54.69    
         38.98   1:23.83 (44.85)               2:55.23 ( )
    3:45.40 (50.17)   4:36.34 (50.94)  5:54.69 (1:18.35)          
 13 Cudahy, Brock J      13 CUBU-PV          NT  5:58.08    
         36.79   1:21.88 (45.09)   2:10.30 (48.42)   2:56.00 (45.70)
    3:47.70 (51.70)   4:40.87 (53.17)   5:19.56 (38.69)   5:58.08 (38.52)
 
Boys 50 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lloyd, Stephen R     17 CUBU-PV        22.52   23.21    
 2 Worrick, Joe C      16 CUBU-PV        23.43   23.59    
 3 Heckman, Trevor R     17 CUBU-PV        23.67   24.22    
 4 Schulte, William D    16 CUBU-PV        24.35   24.32    
 5 Corbett, Thom C      17 CUBU-PV        24.02   24.39    
 6 Dooley, Kenta G      17 CUBU-PV        24.62   24.63    
 7 Bessette, Alexander C   16 CUBU-PV        24.49   24.86    
 8 Fadeyev, Ivan I      16 CUBU-PV        24.30   24.95    
 9 Nelson, Kieran L     16 CUBU-PV        25.78   25.51    
 10 Lloyd, Forrest B     15 CUBU-PV        26.63   26.19    
 11 Song, Sam F        15 CUBU-PV        26.76   26.74    
 12 Berryman, Christian D   16 CUBU-PV        28.15   27.82    
 13 Nelson, Rory L      14 CUBU-PV        28.82   28.41    
 
Boys 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lloyd, Stephen R     17 CUBU-PV        48.46   49.22    
         23.54    49.22 (25.68)                    
 2 Worrick, Joe C      16 CUBU-PV        50.63   50.87    
         24.52    50.87 (26.35)                    
 3 Gmehlin, Connor C     17 CUBU-PV        51.99   51.13    
         24.83    51.13 (26.30)                    
 4 Pogue, Bill G       16 CUBU-PV        50.77   51.52    
         25.01    51.52 (26.51)                    
 5 Heckman, Trevor R     17 CUBU-PV        51.65   52.09    
         24.87    52.09 (27.22)                    
 6 Cumberland, Benjamin M  17 CUBU-PV          NT   52.53    
         25.89    52.53 (26.64)                    
 7 Schulte, William D    16 CUBU-PV        51.62   52.68    
         25.57    52.68 (27.11)                    
 8 Webb, Zach T       15 CUBU-PV        54.29   52.89    
         25.72    52.89 (27.17)                    
 9 Corbett, Thom C      17 CUBU-PV        53.37   53.01    
         26.04    53.01 (26.97)                    
 10 Fadeyev, Ivan I      16 CUBU-PV        54.21   53.07    
         25.13    53.07 (27.94)                    
 11 Koenig, Jake M      16 CUBU-PV        52.48   53.28    
         25.67    53.28 (27.61)                    
 12 Chapman, Robert G     15 CUBU-PV          NT   53.51    
         25.17    53.51 (28.34)                    
 13 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV        55.56   53.90    
         26.45    53.90 (27.45)                    
 14 Heckathorn, Scott E    15 CUBU-PV        53.26   53.93    
         25.82    53.93 (28.11)                    
 15 Maranto, Sam J      15 CUBU-PV        54.27   54.45    
         26.27    54.45 (28.18)                    
 16 Bessette, Alexander C   16 CUBU-PV        54.22   54.52    
         26.40    54.52 (28.12)                    
 17 Kieler, Reed J      16 CUBU-PV        55.21   54.64    
         26.78    54.64 (27.86)                    
 18 Hudson, Alex A      16 CUBU-PV          NT   55.37    
         26.32    55.37 (29.05)                    
 19 Lutz, Josh A       15 CUBU-PV        59.25   57.12    
         26.93    57.12 (30.19)                    
 20 Song, Sam F        15 CUBU-PV       1:00.11   58.57    
         28.08    58.57 (30.49)                    
 21 Lloyd, Forrest B     15 CUBU-PV        58.48   58.69    
         27.78    58.69 (30.91)                    
 22 Ward, Ryan A       15 CUBU-PV        58.45   58.89    
         28.18    58.89 (30.71)                    
 23 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       1:02.66   59.86    
         28.25    59.86 (31.61)                    
 
Boys 200 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lloyd, Stephen R     17 CUBU-PV       1:46.10  1:47.83    
         25.31    52.93 (27.62)   1:20.87 (27.94)   1:47.83 (26.96)
 2 Whitticar, Ford M     17 CUBU-PV       1:46.00  1:50.34    
         25.10    52.78 (27.68)   1:21.62 (28.84)   1:50.34 (28.72)
 3 Pogue, Bill G       16 CUBU-PV       1:50.62  1:51.97    
         26.51    55.12 (28.61)   1:23.83 (28.71)   1:51.97 (28.14)
 4 Worrick, Joe C      16 CUBU-PV       1:49.51  1:54.26    
         25.97    54.24 (28.27)   1:23.82 (29.58)   1:54.26 (30.44)
 5 Heckman, Trevor R     17 CUBU-PV       1:55.37  1:55.11    
         26.53    55.26 (28.73)   1:25.18 (29.92)   1:55.11 (29.93)
 6 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       1:56.76  1:56.26    
         27.24    57.10 (29.86)   1:26.79 (29.69)   1:56.26 (29.47)
 7 Fadeyev, Ivan I      16 CUBU-PV       1:56.07  1:56.46    
         26.56    55.65 (29.09)   1:25.79 (30.14)   1:56.46 (30.67)
 8 Bessette, Alexander C   16 CUBU-PV       1:57.42  1:59.27    
         27.19    58.08 (30.89)   1:29.19 (31.11)   1:59.27 (30.08)
 9 Dooley, Kenta G      17 CUBU-PV       2:02.35  1:59.89    
         27.85    58.14 (30.29)   1:29.15 (31.01)   1:59.89 (30.74)
 10 Romanick, Raymond S    17 CUBU-PV       1:58.01  2:01.46    
         27.29    58.11 (30.82)   1:30.36 (32.25)   2:01.46 (31.10)
 11 Song, Sam F        15 CUBU-PV       2:15.26  2:07.40    
         29.18   1:01.51 (32.33)   1:33.45 (31.94)   2:07.40 (33.95)
 12 Lloyd, Forrest B     15 CUBU-PV       2:09.64  2:10.63    
         29.39   1:01.94 (32.55)   1:35.84 (33.90)   2:10.63 (34.79)
 13 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       2:17.86  2:12.82    
         29.15   1:02.81 (33.66)   1:38.29 (35.48)   2:12.82 (34.53)
 14 Berryman, Christian D   16 CUBU-PV       2:11.65  2:14.10    
         29.03   1:02.28 (33.25)   1:38.20 (35.92)   2:14.10 (35.90)
 
Boys 500 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Mathis, Nick S      18 CUBU-PV       4:48.98  4:58.95    
         27.19    57.14 (29.95)   1:27.62 (30.48)   1:58.15 (30.53)
    2:28.52 (30.37)   2:58.59 (30.07)   3:28.96 (30.37)   3:59.60 (30.64)
    4:29.94 (30.34)   4:58.95 (29.01)                    
 2 Gmehlin, Connor C     17 CUBU-PV       5:00.01  4:59.59    
         27.53    57.50 (29.97)   1:28.00 (30.50)   1:58.90 (30.90)
    2:29.45 (30.55)   2:59.77 (30.32)   3:29.49 (29.72)   3:59.46 (29.97)
    4:29.95 (30.49)   4:59.59 (29.64)                    
 3 Brown, Nathan R      17 CUBU-PV       4:47.69  5:00.18    
         27.20    57.26 (30.06)   1:27.60 (30.34)   1:58.70 (31.10)
    2:29.66 (30.96)   3:00.36 (30.70)   3:30.72 (30.36)   4:01.42 (30.70)
    4:31.79 (30.37)   5:00.18 (28.39)                    
 4 Hudgins, Mike J      18 CUBU-PV       5:04.04  5:04.66    
         27.01    56.84 (29.83)   1:27.50 (30.66)   1:58.49 (30.99)
    2:29.34 (30.85)   2:59.75 (30.41)   3:31.16 (31.41)   4:02.49 (31.33)
    4:33.86 (31.37)   5:04.66 (30.80)                    
 5 Pogue, Bill G       16 CUBU-PV       5:08.49  5:07.15    
         27.53    57.67 (30.14)   1:28.43 (30.76)   1:59.77 (31.34)
    2:30.90 (31.13)   3:01.64 (30.74)   3:32.57 (30.93)   4:04.21 (31.64)
    4:36.09 (31.88)   5:07.15 (31.06)                    
 6 Webb, Zach T       15 CUBU-PV       5:23.07  5:14.90    
         27.89    59.23 (31.34)   1:31.12 (31.89)   2:03.02 (31.90)
    2:35.01 (31.99)   3:07.26 (32.25)   3:39.51 (32.25)   4:12.18 (32.67)
    4:44.56 (32.38)   5:14.90 (30.34)                    
 7 Chapman, Robert G     15 CUBU-PV          NT  5:22.98    
         28.31    59.37 (31.06)   1:31.36 (31.99)   2:03.58 (32.22)
    2:36.63 (33.05)   3:09.98 (33.35)   3:43.96 (33.98)   4:18.09 (34.13)
    4:52.26 (34.17)   5:22.98 (30.72)                    
 8 Bessette, Alexander C   16 CUBU-PV       5:23.58  5:25.66    
         28.71    59.71 (31.00)   1:32.16 (32.45)   2:05.66 (33.50)
    2:39.05 (33.39)   3:12.31 (33.26)   3:45.64 (33.33)   4:19.52 (33.88)
    4:53.03 (33.51)   5:25.66 (32.63)                    
 9 Kieler, Reed J      16 CUBU-PV       5:31.00  5:33.00    
         30.31   1:03.66 (33.35)   1:37.75 (34.09)   2:11.31 (33.56)
    2:44.65 (33.34)   3:18.43 (33.78)   3:52.47 (34.04)   4:26.76 (34.29)
    5:00.46 (33.70)   5:33.00 (32.54)                    
 10 Fadeyev, Ivan I      16 CUBU-PV       5:30.84  5:34.59    
         28.12    59.87 (31.75)   1:32.17 (32.30)   2:05.41 (33.24)
    2:38.92 (33.51)   3:13.53 (34.61)   3:48.33 (34.80)   4:24.25 (35.92)
    5:00.15 (35.90)   5:34.59 (34.44)                    
 11 Lutz, Josh A       15 CUBU-PV       5:54.19  5:35.05    
         30.33   1:03.61 (33.28)   1:37.56 (33.95)   2:11.70 (34.14)
    2:45.23 (33.53)   3:19.19 (33.96)   3:53.54 (34.35)   4:28.34 (34.80)
    5:03.19 (34.85)   5:35.05 (31.86)                    
 12 Heckathorn, Scott E    15 CUBU-PV          NT  5:41.50    
         28.75   1:01.41 (32.66)   1:35.69 (34.28)   2:10.44 (34.75)
    2:45.56 (35.12)   3:19.74 (34.18)   3:55.31 (35.57)   4:31.01 (35.70)
    5:05.86 (34.85)   5:41.50 (35.64)                    
 13 Rachocki, Myrick L    18 CUBU-PV       6:21.96  6:07.85    
         29.62  6:07.85 (5:38.23)                    
 14 Cumberland, Will D    11 CUBU-PV       6:15.81  6:16.57    
         30.31   1:06.69 (36.38)   1:45.09 (38.40)   2:23.94 (38.85)
    3:03.36 (39.42)   3:43.34 (39.98)   4:23.54 (40.20)   5:02.04 (38.50)
    5:41.15 (39.11)   6:16.57 (35.42)                    
 
Boys 100 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Hudgins, Mike J      18 CUBU-PV        54.06   54.54    
         26.30    54.54 (28.24)                    
 2 Whitticar, Ford M     17 CUBU-PV        55.81   57.75    
         27.83    57.75 (29.92)                    
 3 Schulte, William D    16 CUBU-PV        59.30   59.12    
         29.12    59.12 (30.00)                    
 4 Webb, Zach T       15 CUBU-PV        59.91  1:00.10    
         29.33   1:00.10 (30.77)                    
 5 Fadeyev, Ivan I      16 CUBU-PV       1:01.15  1:01.23    
         29.70   1:01.23 (31.53)                    
 6 Cumberland, Benjamin M  17 CUBU-PV          NT  1:03.22    
         31.01   1:03.22 (32.21)                    
 7 Heckathorn, Scott E    15 CUBU-PV       1:07.96  1:04.33    
         31.25   1:04.33 (33.08)                    
 8 Dooley, Kenta G      17 CUBU-PV       1:05.38  1:05.13    
         31.69   1:05.13 (33.44)                    
 9 Kieler, Reed J      16 CUBU-PV       1:05.20  1:05.29    
         32.04   1:05.29 (33.25)                    
 10 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       1:05.02  1:05.70    
         32.24   1:05.70 (33.46)                    
 11 Lutz, Josh A       15 CUBU-PV       1:06.50  1:05.94    
         32.32   1:05.94 (33.62)                    
 12 Hudson, Alex A      16 CUBU-PV          NT  1:07.09    
         32.84   1:07.09 (34.25)                    
 13 Bessette, Alexander C   16 CUBU-PV       1:09.16  1:07.83    
         32.95   1:07.83 (34.88)                    
 14 Ward, Ryan A       15 CUBU-PV       1:08.14  1:08.11    
         33.15   1:08.11 (34.96)                    
 15 Lloyd, Forrest B     15 CUBU-PV       1:08.15  1:09.25    
         33.02   1:09.25 (36.23)                    
 16 Rachocki, Myrick L    18 CUBU-PV       1:08.26  1:11.07    
         34.32   1:11.07 (36.75)                    
 17 Nelson, Rory L      14 CUBU-PV       1:12.55  1:11.75    
         34.49   1:11.75 (37.26)                    
 18 Song, Sam F        15 CUBU-PV       1:15.13  1:12.16    
         36.11   1:12.16 (36.05)                    
 
Boys 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Schulte, William D    16 CUBU-PV       2:08.36  2:05.34    
         29.33   1:00.78 (31.45)   1:32.89 (32.11)   2:05.34 (32.45)
 2 Corbett, Thom C      17 CUBU-PV       2:09.95  2:07.94    
         29.66   1:01.47 (31.81)   1:35.05 (33.58)   2:07.94 (32.89)
 3 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       2:16.01  2:12.90    
         32.05   1:05.86 (33.81)   1:40.06 (34.20)   2:12.90 (32.84)
 4 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       2:24.28  2:20.84    
         32.12   1:07.91 (35.79)   1:45.00 (37.09)   2:20.84 (35.84)
 5 Lloyd, Forrest B     15 CUBU-PV       2:34.15  2:27.80    
         33.36   1:10.43 (37.07)   1:49.10 (38.67)   2:27.80 (38.70)
 6 Nelson, Rory L      14 CUBU-PV       2:34.95  2:31.46    
         34.39   1:12.54 (38.15)   1:51.99 (39.45)   2:31.46 (39.47)
 7 Song, Sam F        15 CUBU-PV       2:32.31  2:38.86    
         36.55   1:15.00 (38.45)   1:57.14 (42.14)   2:38.86 (41.72)
 
Boys 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pogue, Bill G       16 CUBU-PV       1:07.46  1:07.71    
         31.84   1:07.71 (35.87)                    
 2 Dooley, Kenta G      17 CUBU-PV       1:11.03  1:10.20    
         33.06   1:10.20 (37.14)                    
 3 Nelson, Kieran L     16 CUBU-PV          NT  1:10.94    
         34.07   1:10.94 (36.87)                    
 4 Heckman, Trevor R     17 CUBU-PV       1:15.03  1:13.24    
         35.05   1:13.24 (38.19)                    
 5 Berryman, Christian D   16 CUBU-PV       1:18.22  1:19.14    
         36.68   1:19.14 (42.46)                    
 
Boys 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Blakely, Steven D     17 CUBU-PV       2:06.70  2:13.72    
         30.03   1:04.14 (34.11)   1:38.45 (34.31)   2:13.72 (35.27)
 2 Desatnick, Joel D     15 CUBU-PV       2:17.04  2:14.55    
         29.54   1:03.36 (33.82)   1:39.01 (35.65)   2:14.55 (35.54)
 3 Mathis, Nick S      18 CUBU-PV       2:15.12  2:20.75    
         32.03   1:08.04 (36.01)   1:44.45 (36.41)   2:20.75 (36.30)
 4 Brown, Nathan R      17 CUBU-PV       2:15.63  2:23.83    
         32.98   1:09.28 (36.30)   1:46.57 (37.29)   2:23.83 (37.26)
 5 Lloyd, Stephen R     17 CUBU-PV       2:15.98  2:24.86    
         33.44   1:10.72 (37.28)   1:48.61 (37.89)   2:24.86 (36.25)
 6 Worrick, Joe C      16 CUBU-PV       2:19.68  2:24.89    
         33.61   1:10.23 (36.62)   1:47.51 (37.28)   2:24.89 (37.38)
 7 Patrick, Nick A      16 CUBU-PV       2:23.99  2:26.46    
         32.09   1:09.43 (37.34)   1:47.77 (38.34)   2:26.46 (38.69)
 8 Webb, Zach T       15 CUBU-PV       2:30.68  2:28.43    
         34.17   1:12.31 (38.14)   1:50.78 (38.47)   2:28.43 (37.65)
 9 Nelson, Kieran L     16 CUBU-PV       2:29.78  2:30.46    
         34.61   1:12.95 (38.34)   1:51.87 (38.92)   2:30.46 (38.59)
 10 Koenig, Jake M      16 CUBU-PV       2:27.12  2:30.77    
         35.01   1:13.29 (38.28)   1:51.41 (38.12)   2:30.77 (39.36)
 11 Maranto, Sam J      15 CUBU-PV       2:29.01  2:38.55    
         35.64   1:16.44 (40.80)   1:56.53 (40.09)   2:38.55 (42.02)
 12 Corbett, Thom C      17 CUBU-PV          NT  2:42.03    
         36.18   1:17.83 (41.65)   2:00.07 (42.24)   2:42.03 (41.96)
 
Boys 100 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lloyd, Stephen R     17 CUBU-PV        58.09   56.39    
         26.16    56.39 (30.23)                    
 2 Schulte, William D    16 CUBU-PV        54.22   57.82    
         26.99    57.82 (30.83)                    
 3 Koenig, Jake M      16 CUBU-PV        57.42   58.97    
         27.83    58.97 (31.14)                    
 4 Desatnick, Joel D     15 CUBU-PV       1:00.10   59.27    
         28.27    59.27 (31.00)                    
 5 Worrick, Joe C      16 CUBU-PV       1:06.83   59.51    
         28.07    59.51 (31.44)                    
 6 Chapman, Robert G     15 CUBU-PV          NT   59.59    
         27.72    59.59 (31.87)                    
 7 Patrick, Nick A      16 CUBU-PV       1:08.14  1:00.09    
         27.46   1:00.09 (32.63)                    
 8 Heckman, Trevor R     17 CUBU-PV       1:00.13  1:00.55    
         28.33   1:00.55 (32.22)                    
 9 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       1:02.34  1:02.08    
         28.64   1:02.08 (33.44)                    
 10 Song, Sam F        15 CUBU-PV       1:04.08  1:02.12    
         28.54   1:02.12 (33.58)                    
 11 Maranto, Sam J      15 CUBU-PV        57.68  1:02.31    
         28.74   1:02.31 (33.57)                    
 12 Hudson, Alex A      16 CUBU-PV          NT  1:02.35    
         28.31   1:02.35 (34.04)                    
 13 Cumberland, Benjamin M  17 CUBU-PV          NT  1:02.43    
         28.75   1:02.43 (33.68)                    
 14 Fadeyev, Ivan I      16 CUBU-PV       1:04.42  1:02.78    
         28.74   1:02.78 (34.04)                    
 15 Dooley, Kenta G      17 CUBU-PV       1:00.85  1:02.87    
         28.46   1:02.87 (34.41)                    
 16 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       1:04.44  1:05.22    
         29.60   1:05.22 (35.62)                    
 
Boys 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Schulte, William D    16 CUBU-PV       2:01.06  2:05.93    
         29.02   1:01.88 (32.86)   1:34.25 (32.37)   2:05.93 (31.68)
 2 Mathis, Nick S      18 CUBU-PV       2:01.21  2:06.09    
         28.91   1:01.49 (32.58)   1:34.20 (32.71)   2:06.09 (31.89)
 3 Worrick, Joe C      16 CUBU-PV       2:12.74  2:15.18    
         31.33   1:06.09 (34.76)   1:41.10 (35.01)   2:15.18 (34.08)
 4 Fadeyev, Ivan I      16 CUBU-PV       2:24.44  2:18.47    
         30.59   1:05.69 (35.10)   1:41.88 (36.19)   2:18.47 (36.59)
 5 Heckman, Trevor R     17 CUBU-PV       2:26.12  2:19.10    
         30.93   1:05.42 (34.49)   1:42.10 (36.68)   2:19.10 (37.00)
 6 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       2:28.99  2:31.80    
         31.12   1:08.41 (37.29)   1:49.33 (40.92)   2:31.80 (42.47)
 
Boys 200 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Schulte, William D    16 CUBU-PV          NT  2:05.96    
         26.60    58.47 (31.87)   1:37.85 (39.38)   2:05.96 (28.11)
 2 Patrick, Nick A      16 CUBU-PV       2:13.58  2:09.11    
         28.01   1:01.72 (33.71)   1:39.55 (37.83)   2:09.11 (29.56)
 3 Pogue, Bill G       16 CUBU-PV       2:06.97  2:09.21    
         28.10   1:01.21 (33.11)   1:40.17 (38.96)   2:09.21 (29.04)
 4 Koenig, Jake M      16 CUBU-PV       2:09.21  2:11.19    
         27.79   1:01.61 (33.82)   1:40.35 (38.74)   2:11.19 (30.84)
 5 Hohman, Andrew J     15 CUBU-PV       2:17.51  2:13.62    
         28.70   1:03.16 (34.46)   1:44.23 (41.07)   2:13.62 (29.39)
 6 Nelson, Kieran L     16 CUBU-PV       2:18.69  2:14.45    
         30.09   1:04.78 (34.69)   1:43.65 (38.87)   2:14.45 (30.80)
 7 Maranto, Sam J      15 CUBU-PV       2:12.08  2:15.35    
         28.69   1:04.56 (35.87)   1:43.85 (39.29)   2:15.35 (31.50)
 8 Cumberland, Benjamin M  17 CUBU-PV          NT  2:16.33    
         29.23   1:02.58 (33.35)   1:45.13 (42.55)   2:16.33 (31.20)
 9 Dooley, Kenta G      17 CUBU-PV       2:19.18  2:18.35    
         28.87   1:05.04 (36.17)   1:46.25 (41.21)   2:18.35 (32.10)
 10 Heckathorn, Scott E    15 CUBU-PV       2:18.37  2:18.56    
         28.74   1:03.10 (34.36)   1:46.18 (43.08)   2:18.56 (32.38)
 11 Lutz, Josh A       15 CUBU-PV       2:20.67  2:18.78    
         28.99   1:02.41 (33.42)   1:46.68 (44.27)   2:18.78 (32.10)
 12 Hudson, Alex A      16 CUBU-PV       2:22.16  2:19.09    
         28.49   1:05.52 (37.03)   1:47.07 (41.55)   2:19.09 (32.02)
 13 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       2:25.41  2:24.61    
         29.87   1:06.78 (36.91)   1:50.22 (43.44)   2:24.61 (34.39)
 14 Rachocki, Myrick L    18 CUBU-PV       2:27.64  2:27.46    
         30.70   1:08.10 (37.40)   1:52.25 (44.15)   2:27.46 (35.21)
 15 Ward, Ryan A       15 CUBU-PV       2:25.04  2:28.03    
         31.31   1:08.21 (36.90)   1:54.33 (46.12)   2:28.03 (33.70)
 16 Lloyd, Forrest B     15 CUBU-PV       2:32.17  2:30.29    
         30.75   1:07.19 (36.44)   1:54.38 (47.19)   2:30.29 (35.91)
 17 Song, Sam F        15 CUBU-PV       2:33.45  2:32.44    
         29.97   1:08.00 (38.03)   1:59.15 (51.15)   2:32.44 (33.29)
 
Boys 400 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Mathis, Nick S      18 CUBU-PV       4:16.24  4:21.95    
         29.25   1:00.88 (31.63)   1:35.94 (35.06)   2:08.39 (32.45)
    2:45.78 (37.39)   3:22.28 (36.50)   3:53.14 (30.86)   4:21.95 (28.81)
 2 Lloyd, Stephen R     17 CUBU-PV       4:41.95  4:30.97    
         28.32    59.08 (30.76)   1:36.35 (37.27)   2:12.63 (36.28)
    2:52.90 (40.27)   3:31.93 (39.03)   4:01.76 (29.83)   4:30.97 (29.21)
 3 Schulte, William D    16 CUBU-PV       4:34.63  4:32.30    
         29.05   1:02.65 (33.60)   1:37.15 (34.50)   2:11.08 (33.93)
    2:52.46 (41.38)   3:33.69 (41.23)   4:03.42 (29.73)   4:32.30 (28.88)
 4 Chapman, Robert G     15 CUBU-PV          NT  4:55.08    
         30.87   1:05.48 (34.61)   1:46.74 (41.26)   2:25.93 (39.19)
    3:09.44 (43.51)   3:51.85 (42.41)   4:25.54 (33.69)   4:55.08 (29.54)
 5 Bessette, Alexander C   16 CUBU-PV       4:49.67  4:55.90    
         29.40   1:05.85 (36.45)   1:44.36 (38.51)   2:24.21 (39.85)
    3:08.49 (44.28)   3:52.22 (43.73)   4:25.07 (32.85)   4:55.90 (30.83)
 6 Cole V, Lee L       16 CUBU-PV       5:12.90  5:06.91    
         30.84   1:08.31 (37.47)   1:46.98 (38.67)   2:26.66 (39.68)
    3:10.30 (43.64)   3:54.56 (44.26)   4:31.25 (36.69)   5:06.91 (35.66)
 7 Song, Sam F        15 CUBU-PV       5:25.39  5:25.62    
         32.93   1:10.14 (37.21)   1:50.92 (40.78)   2:32.45 (41.53)
    3:23.16 (50.71)   4:13.11 (49.95)   4:49.24 (36.13)   5:25.62 (36.38)