Munchkin Mania

Fairland Aquatics Center
April 25, 2010

Sanction # PVC-10-53

 
Boys 10 & Under 100 Yard Freestyle
===============================================================================
       1:04.59 AAA
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Quinn, Hugh C    10 AAC-PV        1:07.15  1:04.96    
         31.48   1:04.96 (33.48)                    
 2 Foster, Jacob D   10 AAC-PV        1:10.15  1:12.99    
         35.50   1:12.99 (37.49)                    
 3 Dolan, John Thomas  9 MACH-PV       1:21.27  1:13.17    
         34.02   1:13.17 (39.15)                    
 4 Fuller, Xavier T  10 CUBU-PV       1:29.28  1:17.28    
         36.55   1:17.28 (40.73)                    
 5 Ashe, Che M     10 CUBU-PV       1:13.03  1:20.35    
         36.26   1:20.35 (44.09)                    
 6 Wu, Kyle S      9 MACH-PV       1:28.12  1:22.29    
 7 Edwards, Cameron I  9 MSSC-PV       1:18.18  1:22.76    
 8 Hoeymans, Jack R   8 MACH-PV          NT  1:24.69    
         39.80   1:24.69 (44.89)                    
 9 Bock, Gavin     9 AAC-PV        1:45.72  1:29.20    
 10 Boyce, Nathan J   8 JFD-PV        1:26.40  1:30.68    
         43.95   1:30.68 (46.73)                    
 11 Groom, Ian H    10 CUBU-PV       1:31.87  1:32.56    
         41.95   1:32.56 (50.61)                    
 12 Wharff, Michael D  9 MACH-PV       1:38.87  1:35.09    
 13 Le, Quan D      9 FAST-PV       1:37.47  1:35.97    
         44.07   1:35.97 (51.90)                    
 14 Mitchell, JaQuil T  9 CUBU-PV       1:37.64  1:37.23    
         45.23   1:37.23 (52.00)                    
 15 Zhang, Winston    8 HACC-PV       1:39.43  1:53.40    
 16 Stevens, Anthony g  9 FAST-PV       1:52.20  1:58.58    
         55.38  1:58.58 (1:03.20)                    
 17 Syed, Imaad A    7 FAST-PV       1:54.51  2:10.76    
 18 Syed, Aaban A    6 FAST-PV          NT  2:14.03    
 
Boys 10 & Under 200 Yard Freestyle
===============================================================================
       2:19.29 AAA
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Foster, Jacob D   10 AAC-PV        2:41.80  2:39.78    
         36.45   1:18.60 (42.15)   2:02.39 (43.79)   2:39.78 (37.39)
 2 Hoeymans, Jack R   8 MACH-PV          NT  2:57.05    
         39.08   1:24.51 (45.43)   2:12.03 (47.52)   2:57.05 (45.02)
 3 Carter, Kendall D  9 CUBU-PV       3:07.18  3:07.12    
         38.32   1:26.43 (48.11)   2:18.32 (51.89)   3:07.12 (48.80)
 4 Lyons, Johnny C   9 AAC-PV        3:14.61  3:07.20    
         40.25   1:30.14 (49.89)   2:20.71 (50.57)   3:07.20 (46.49)
 5 Boyce, Nathan J   8 JFD-PV          NT  3:15.08    
         45.31   1:34.45 (49.14)   2:25.17 (50.72)   3:15.08 (49.91)
 6 Mitchell, JaQuil T  9 CUBU-PV          NT  3:43.15    
         47.40   1:39.57 (52.17)   2:35.71 (56.14)  3:43.15 (1:07.44)
 7 Zhang, Winston    8 HACC-PV          NT  3:45.98    
                          2:46.65 ( )   3:45.98 (59.33)
 
Boys 10 & Under 100 Yard Backstroke
===============================================================================
       1:14.59 AAA
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Quinn, Hugh C    10 AAC-PV        1:14.34  1:11.44 AAA  
         34.80   1:11.44 (36.64)                    
 2 Carter, Kendall D  9 CUBU-PV       1:29.88  1:29.81    
 3 Boyce, Nathan J   8 JFD-PV          NT  1:33.94    
         47.46   1:33.94 (46.48)                    
 4 Lyons, Johnny C   9 AAC-PV        1:33.83  1:37.13    
 5 Bock, Gavin     9 AAC-PV          NT  1:38.94    
 6 Fuller, Xavier T  10 CUBU-PV       1:44.96  1:39.03    
         48.00   1:39.03 (51.03)                    
 7 Zhang, Winston    8 HACC-PV          NT  1:42.59    
         48.86   1:42.59 (53.73)                    
 8 Carter, Kyle J    8 CUBU-PV          NT  1:42.80    
         47.41   1:42.80 (55.39)                    
 9 Le, Quan D      9 FAST-PV          NT  1:45.61    
         49.69   1:45.61 (55.92)                    
 10 Groom, Ian H    10 CUBU-PV       1:51.74  1:48.70    
         53.71   1:48.70 (54.99)                    
 11 Stevens, Anthony g  9 FAST-PV          NT  2:01.32    
         57.82  2:01.32 (1:03.50)                    
 12 Syed, Aaban A    6 FAST-PV          NT  2:10.55    
        1:03.94  2:10.55 (1:06.61)                    
 -- Syed, Imaad A    7 FAST-PV          NT     DQ    
        1:13.22    DQ (1:11.66)                    
 -- Ashe, Che M     10 CUBU-PV       1:30.67     DQ    
         39.66     DQ (44.24)                    
 -- Mitchell, JaQuil T  9 CUBU-PV       2:00.36     DQ    
        1:00.65    DQ (1:06.55)                    
 -- Dolan, John Thomas  9 MACH-PV          NT     DQ    
        1:28.40       DQ ( )                    
 
Boys 10 & Under 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Quinn, Hugh C    10 AAC-PV        2:46.28  2:33.44    
         36.78   1:16.16 (39.38)   1:55.22 (39.06)   2:33.44 (38.22)
 2 Foster, Jacob D   10 AAC-PV          NT  3:00.14    
         43.19   1:29.46 (46.27)   2:17.44 (47.98)   3:00.14 (42.70)
 3 Edwards, Cameron I  9 MSSC-PV       3:28.46  3:14.15    
         46.15   1:38.32 (52.17)   2:28.44 (50.12)   3:14.15 (45.71)
 4 Buley, Hunter C   9 HACC-PV          NT  3:16.27    
         45.40   1:36.12 (50.72)   2:26.92 (50.80)   3:16.27 (49.35)
 5 Stevens, Anthony g  9 FAST-PV          NT  4:45.71    
        1:09.21               3:37.12 ( )  4:45.71 (1:08.59)
 
Boys 10 & Under 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
       1:24.99 AAA
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Dolan, John Thomas  9 MACH-PV       1:45.14  1:38.42    
         48.29   1:38.42 (50.13)                    
 2 Fuller, Xavier T  10 CUBU-PV       1:43.72  1:39.23    
         47.36   1:39.23 (51.87)                    
 3 Wu, Kyle S      9 MACH-PV       1:39.55  1:39.35    
         48.26   1:39.35 (51.09)                    
 4 Proxmire, Derek W  10 MACH-PV       1:41.79  1:40.96    
         49.99   1:40.96 (50.97)                    
 5 Carter, Kendall D  9 CUBU-PV       1:36.83  1:42.02    
         48.65   1:42.02 (53.37)                    
 6 Ashe, Che M     10 CUBU-PV       1:46.29  1:42.67    
         48.08   1:42.67 (54.59)                    
 7 Bock, Gavin     9 AAC-PV          NT  1:42.86    
         49.25   1:42.86 (53.61)                    
 8 Carter, Kyle J    8 CUBU-PV          NT  1:46.80    
         51.07   1:46.80 (55.73)                    
 9 Hoeymans, Jack R   8 MACH-PV          NT  1:52.49    
         54.05   1:52.49 (58.44)                    
 10 Boyce, Nathan J   8 JFD-PV          NT  1:55.51    
         59.19   1:55.51 (56.32)                    
 11 Le, Quan D      9 FAST-PV          NT  1:56.65    
 12 Groom, Ian H    10 CUBU-PV       2:01.94  1:57.95    
         52.23  1:57.95 (1:05.72)                    
 13 Oberoi, Ishaan    8 JFD-PV          NT  2:05.44    
         57.83  2:05.44 (1:07.61)                    
 14 Wharff, Michael D  9 MACH-PV       2:04.11  2:05.79    
        1:00.21  2:05.79 (1:05.58)                    
 15 Syed, Imaad A    7 FAST-PV          NT  3:09.01    
        1:28.50  3:09.01 (1:40.51)                    
 16 Syed, Aaban A    6 FAST-PV          NT  3:14.94    
 -- Mitchell, JaQuil T  9 CUBU-PV       2:13.44     DQ    
        1:01.25    DQ (1:10.88)                    
 
Boys 10 & Under 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Witmer, Cale E   10 HACC-PV          NT  3:28.56    
         49.51   1:43.33 (53.82)   2:36.84 (53.51)   3:28.56 (51.72)
 2 Bock, Gavin     9 AAC-PV          NT  3:36.82    
         50.09   1:44.83 (54.74)   2:41.36 (56.53)   3:36.82 (55.46)
 3 Edwards, Cameron I  9 MSSC-PV       4:06.95  3:50.98    
         55.52  1:57.43 (1:01.91)   2:56.93 (59.50)   3:50.98 (54.05)
 4 Buley, Hunter C   9 HACC-PV          NT  3:51.92    
         52.98  1:53.02 (1:00.04)   2:51.45 (58.43)  3:51.92 (1:00.47)
 5 Oberoi, Ishaan    8 JFD-PV          NT  4:27.91    
        1:00.30  2:06.35 (1:06.05)  3:16.52 (1:10.17)  4:27.91 (1:11.39)
 
Boys 10 & Under 100 Yard Butterfly
===============================================================================
       1:15.89 AAA
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Ashe, Che M     10 CUBU-PV       1:39.46  1:35.67    
         39.74   1:35.67 (55.93)                    
 2 Dolan, John Thomas  9 MACH-PV          NT  1:39.93    
         46.38   1:39.93 (53.55)                    
 3 Fuller, Xavier T  10 CUBU-PV          NT  1:46.16    
         47.29   1:46.16 (58.87)                    
 4 Hoeymans, Jack R   8 MACH-PV          NT  1:46.72    
         49.05   1:46.72 (57.67)                    
 5 Carter, Kyle J    8 CUBU-PV          NT  1:52.35    
         50.05  1:52.35 (1:02.30)                    
 6 Groom, Ian H    10 CUBU-PV          NT  2:01.76    
         59.19  2:01.76 (1:02.57)                    
 7 Boyce, Nathan J   8 JFD-PV          NT  2:02.42    
         54.57  2:02.42 (1:07.85)                    
 8 Zhang, Winston    8 HACC-PV          NT  2:32.53    
        1:09.44  2:32.53 (1:23.09)                    
 9 Syed, Imaad A    7 FAST-PV          NT  3:02.26    
        1:26.44  3:02.26 (1:35.82)                    
 -- Carter, Kendall D  9 CUBU-PV       1:34.75     DQ    
         49.87    DQ (1:01.83)                    
 
Boys 10 & Under 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Witmer, Cale E   10 HACC-PV          NT  3:11.04    
         44.06   1:34.57 (50.51)   2:24.61 (50.04)   3:11.04 (46.43)
 2 Proxmire, Derek W  10 MACH-PV          NT  3:21.81    
         41.77   1:33.77 (52.00)   2:26.63 (52.86)   3:21.81 (55.18)
 3 Buley, Hunter C   9 HACC-PV          NT  3:23.67    
         42.08   1:33.64 (51.56)   2:26.92 (53.28)   3:23.67 (56.75)
 
Boys 10 & Under 200 Yard IM
===============================================================================
       2:40.09 AAA
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Quinn, Hugh C    10 AAC-PV        2:50.46  2:47.06    
         37.89   1:19.57 (41.68)   2:09.23 (49.66)   2:47.06 (37.83)
 2 Foster, Jacob D   10 AAC-PV        2:58.87  3:01.55    
         40.35   1:25.61 (45.26)   2:21.59 (55.98)   3:01.55 (39.96)
 3 Ashe, Che M     10 CUBU-PV          NT  3:08.66    
         40.50   1:29.16 (48.66)   2:24.48 (55.32)   3:08.66 (44.18)
 4 Proxmire, Derek W  10 MACH-PV          NT  3:14.23    
         43.77   1:33.38 (49.61)   2:30.26 (56.88)   3:14.23 (43.97)
 5 Carter, Kendall D  9 CUBU-PV          NT  3:24.70    
         46.56   1:39.87 (53.31)  3:24.70 (1:44.83)          
 6 Boyce, Nathan J   8 JFD-PV          NT  3:33.52    
         57.15   1:51.19 (54.04)  2:53.76 (1:02.57)   3:33.52 (39.76)
 7 Carter, Kyle J    8 CUBU-PV          NT  3:33.56    
         51.31   1:47.20 (55.89)  2:47.60 (1:00.40)   3:33.56 (45.96)
 -- Wu, Kyle S      9 MACH-PV          NT     DQ    
         51.43   1:46.94 (55.51)    DQ (1:44.91)          
 
Boys 10 & Under 400 Yard IM
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Witmer, Cale E   10 HACC-PV          NT  5:57.37    
         41.15   1:31.85 (50.70)   2:14.73 (42.88)   2:57.92 (43.19)
    3:51.44 (53.52)   4:45.56 (54.12)   5:22.17 (36.61)   5:57.37 (35.20)
 2 Buley, Hunter C   9 HACC-PV          NT  7:01.59    
         44.29   1:36.54 (52.25)   2:31.23 (54.69)   3:24.19 (52.96)
    4:20.58 (56.39)  5:23.52 (1:02.94)   6:12.16 (48.64)   7:01.59 (49.43)
 3 Edwards, Cameron I  9 MSSC-PV          NT  7:22.77    
         53.76  1:55.68 (1:01.92)   2:48.56 (52.88)   3:43.84 (55.28)
   4:46.33 (1:02.49)  5:51.78 (1:05.45)   6:40.18 (48.40)   7:22.77 (42.59)