Licensed to Potomac Valley Swimming - B
                   HY-TEK's Meet Manager 10/11/2009 11:49 AM
        2009 PVS October Open - 10/16/2009 to 10/18/2009        
         Hosted for PVS by the Curl-Burke Swim Club          
                www.pvswim.org                 
                 Psych Sheet                 
 
Event 1 Girls 13 & Over 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV          2:08.18 
 2 Swarts, Rachel M       14 CUBU-PV          2:13.65 
 3 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV          2:15.34 
 4 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV          2:15.98 
 5 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          2:16.55 
 6 Kenis, Sarah K        17 HACC-PV          2:17.23 
 7 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV          2:17.66 
 8 Brazier, Robin E       16 HACC-PV          2:17.83 
 9 Bertram, Sara L        13 CUBU-PV          2:19.70 
 10 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         2:20.78 
 11 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV          2:24.26 
 12 Hall, Emily K         16 ASA-PV          2:24.46 
 13 Bolger, Madelyn L       14 CUBU-PV          2:26.51 
 14 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         2:26.87 
 15 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV          2:28.34 
 16 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV          2:29.01 
 17 Ratcliff, Carolina J     13 CUBU-PV          2:31.43 
 18 Passacantando, Sophia R    14 CUBU-PV          2:32.63 
 19 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV          2:33.37 
 20 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV          2:35.08 
 21 Slater, Bridgette J      16 UN-CU-PV         2:36.66 
 22 Harvey, Carla M        16 CUBU-PV          2:47.00 
 23 Bejean, Alex S        13 TIBU-PV          2:48.31 
 24 Kenis, Samantha N       13 HACC-PV          2:51.12 
 25 Mitchell, Megan N       13 CUBU-PV          2:56.31 
 26 Lasche, Olivia G       14 CUBU-PV          3:02.46 
 27 Hood, Mary C         13 CUBU-PV            NT 
 28 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV            NT 
 
Event 2 Boys 13 & Over 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Dillon, Bradley J       17 CUBU-PV          1:54.39 
 2 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV          2:06.21 
 3 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV          2:10.00 
 4 Curl, Nick D         16 CUBU-PV          2:12.01 
 5 Asbury, Colin T        15 ASA-PV          2:13.47 
 6 Cole, Austin R        14 ASA-PV          2:14.67 
 7 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV          2:15.87 
 8 O'Hara, Paul F        14 CUBU-PV          2:15.92 
 9 Chase, Austin R        15 HACC-PV          2:17.57 
 10 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV          2:18.40 
 11 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV          2:20.71 
 12 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV          2:22.54 
 13 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV          2:23.39 
 14 Caldwell, Andrew J      14 HACC-PV          2:26.29 
 15 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV          2:37.80 
 16 Purcell, Ian F        14 HACC-PV          2:52.62 
 17 Schwartzman, Kevin G     16 CUBU-PV            NT 
 
Event 3 Girls 9-12 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ginieczki, Karly R      12 HACC-PV          2:27.96 
 2 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV          2:28.96 
 3 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV          2:33.04 
 4 Kulikowski, Tess E      12 CUBU-PV          3:11.94 
 5 Goben, Jill A         11 CUBU-PV          3:22.77 
 6 Woodmancy, Kathleen M     9 CUBU-PV            NT 
 7 Gieser, Celia A        11 CUBU-PV            NT 
 8 Riddihough, Thiany C      9 CUBU-PV            NT 
 9 Newnam, Anna S         9 CUBU-PV            NT 
 10 Zeidan, Karine C       12 CUBU-PV            NT 
 
Event 4 Boys 9-12 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          2:21.16 
 2 Chase, Nolan D        12 HACC-PV          2:28.10 
 3 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV          2:32.02 
 4 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          2:32.82 
 5 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          2:33.89 
 6 Lin, Adrian J         12 ASA-PV          2:38.90 
 7 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV          2:41.30 
 8 McGuire, Jack O        12 ASA-PV          2:47.21 
 9 Touve, Justin B        12 CUBU-PV          2:58.67 
 10 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV          3:01.00 
 11 Caldwell, William J      10 HACC-PV          3:29.11 
 12 Morin, Corey A        12 CUBU-PV            NT 
 13 Ginieczki, Christian B    10 HACC-PV            NT 
 14 Witmer, Cale E        10 HACC-PV            NT 
 15 Brooks, Henry N        11 CUBU-PV            NT 
 16 Bertozzi, Luca A       11 CUBU-PV            NT 
 17 Emanuel, Zachariah I     12 CUBU-PV            NT 
 
Event 5 Girls 9-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV          5:38.22 
 2 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV         5:41.83 
 3 Collins, Claire M       12 CUBU-PV          6:12.35 
 4 Ockenhouse, Sarah E      11 UN-CU-PV         6:27.37 
 5 Royer, Stephanie M      12 CUBU-PV          6:27.47 
 6 King, Francesca M       11 CUBU-PV          6:33.58 
 7 Wang, Helena         11 CUBU-PV          7:01.44 
 8 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV          7:19.47 
 9 Witmer, Abigail L       11 HACC-PV          7:38.52 
 10 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV          8:48.47 
 11 Goben, Jill A         11 CUBU-PV          8:57.12 
 12 Trax, Kathryn G        11 CUBU-PV          8:57.65 
 13 Shapiro, Abby V        11 CUBU-PV          8:58.29 
 14 Flint, Nicole A        9 CUBU-PV            NT 
 15 Flint, Natalie M       10 CUBU-PV            NT 
 16 Cotto, Nina E         12 CUBU-PV            NT 
 17 Andrews, Nicole L       11 CUBU-PV            NT 
 18 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV            NT 
 19 Vought, Emily C        11 HACC-PV            NT 
 20 Kulikowski, Tess E      12 CUBU-PV            NT 
 21 Riddihough, Thiany C      9 CUBU-PV            NT 
 22 Newnam, Anna S         9 CUBU-PV            NT 
 23 Carter, Kirby C        10 CUBU-PV            NT 
 24 Lowengrub, Cara L       11 CUBU-PV            NT 
 25 Zeidan, Karine C       12 CUBU-PV            NT 
 26 Emanuel, Ilana M       11 CUBU-PV            NT 
 
Event 6 Boys 9-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV         5:34.42 
 2 Lin, William R        12 CUBU-PV          5:34.66 
 3 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          5:54.06 
 4 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          5:56.25 
 5 McGann, Malachy        11 CUBU-PV          6:02.95 
 6 Howard, Jim C         11 CUBU-PV          6:07.26 
 7 Wingo, Max M         11 CUBU-PV          6:12.00 
 8 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV         6:20.34 
 9 Spivack, Will G        12 CUBU-PV          6:24.53 
 10 Ginieczki, Christian B    10 HACC-PV          6:43.88 
 11 McNulty, Devin M       11 HACC-PV          6:57.46 
 12 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV          7:00.43 
 13 Lloyd, Palmer P        11 CUBU-PV          7:09.95 
 14 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV          7:10.99 
 15 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV          7:12.50 
 16 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV          7:21.31 
 17 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV          7:34.71 
 18 Hall, Owen C         11 CUBU-PV          7:36.77 
 19 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV          7:36.85 
 20 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          8:00.00 
 21 Cardelli, Dylan M       11 HACC-PV          8:04.16 
 22 Caldwell, William J      10 HACC-PV          8:22.46 
 23 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV            NT 
 24 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV            NT 
 25 Witmer, Cale E        10 HACC-PV            NT 
 26 Urban, Derek C        10 HACC-PV            NT 
 27 LaBossiere, Alexandre D    9 CUBU-PV            NT 
 28 Brooks, Thomas N        9 CUBU-PV            NT 
 29 Kelley, Michael I       9 CUBU-PV            NT 
 30 Nava, Eduardo         11 CUBU-PV            NT 
 31 Brooks, Henry N        11 CUBU-PV            NT 
 32 Frulla, Everett E       11 CUBU-PV            NT 
 33 Paulos, Zachary T       10 CUBU-PV            NT 
 34 Mudlaff, William R      10 CUBU-PV            NT 
 35 Bertozzi, Luca A       11 CUBU-PV            NT 
 36 Emanuel, Zachariah I     12 CUBU-PV            NT 
 
Event 7 Girls 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV         10:36.69 
 2 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV         10:55.03 
 3 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV         11:00.33 
 4 Swarts, Rachel M       14 CUBU-PV         11:07.20 
 5 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          11:10.34 
 6 Gould, Audrey K        13 CUBU-PV         11:18.71 
 7 Brown, Caitlyn E       13 CUBU-PV         11:22.30 
 8 Hall, Emily K         16 ASA-PV          11:24.24 
 9 Stanley, Madeline J      16 UN-CU-PV         11:25.43 
 10 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV         11:27.73 
 11 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV         11:33.24 
 12 Garcia, Laura         13 ASA-PV          11:41.11 
 13 Colevas, Alexandra A     16 UN-CU-PV         11:45.45 
 14 Donoghue, Kelsey A      15 UN-CU-PV         11:45.80 
 15 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         12:09.83 
 16 Ruttenberg, Caroline E    14 CUBU-PV         12:11.33 
 17 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV         12:11.54 
 18 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV         12:12.14 
 19 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV         12:16.19 
 20 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV         12:27.81 
 21 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV         12:32.15 
 22 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         12:34.56 
 23 Abeles, Lizzie B       13 CUBU-PV         13:00.71 
 24 Poerstel, Christina M     13 CUBU-PV         13:11.43 
 25 Chute, Callie R        13 CUBU-PV         13:21.00 
 26 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV         13:36.53 
 27 Nugent, Haley O        13 CUBU-PV         13:54.01 
 28 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV          15:00.00 
 29 Ratcliff, Carolina J     13 CUBU-PV            NT 
 30 Nerantzis, Emmalee E     15 TIBU-PV            NT 
 31 Romberg, Gracie V       13 CUBU-PV            NT 
 32 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV            NT 
 33 Graupp, Sarah V        16 HACC-PV            NT 
 34 McMillen, Lauren N      18 HACC-PV            NT 
 35 Mitchell, Megan N       13 CUBU-PV            NT 
 36 Miller-Gootnick, Ruby S    13 CUBU-PV            NT 
 37 Lasche, Olivia G       14 CUBU-PV            NT 
 
Event 8 Boys 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV          9:39.19 
 2 Curl, Tyler M         17 CUBU-PV         10:10.01 
 3 Huizinga, Ben D        17 CUBU-PV         10:15.66 
 4 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV         10:30.00 
 5 Royer, Matthew W       15 UN-CU-PV         10:33.70 
 6 McVerry, Michael A      16 UN-CU-PV         10:34.17 
 7 Curl, Nick D         16 CUBU-PV         10:35.00 
 8 Downey, Adrien P       15 UN-CU-PV         10:35.67 
 9 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV         10:53.56 
 10 Bajorek, Peter M       13 TIBU-PV         10:57.62 
 11 Reinhardt, Brent S      16 TIBU-PV         10:59.32 
 12 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV         11:00.15 
 13 Stasink, Peter        18 CUBU-PV         11:11.77 
 14 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV         11:20.58 
 15 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV         11:34.00 
 16 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV         11:40.61 
 17 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV         11:42.19 
 18 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV         11:42.34 
 19 Baird, Graham M        13 CUBU-PV         11:55.62 
 20 Janezich, John R       13 CUBU-PV         12:15.45 
 21 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV         12:16.55 
 22 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV         12:24.31 
 23 Gan, Gabe H          15 UN-CU-PV         12:33.70 
 24 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV         12:43.56 
 25 Curl, Blake M         13 CUBU-PV         13:45.00 
 26 Goben, Timothy M       13 CUBU-PV         14:39.00 
 27 Lin, Adrian J         12 ASA-PV          15:00.00 
 28 McGuire, Jack O        12 ASA-PV          15:00.00 
 29 Cole, Austin R        14 ASA-PV          15:00.00 
 30 Hohman, Andrew J       13 CUBU-PV            NT 
 31 Foley, Michael D       16 CUBU-PV            NT 
 32 Belledonne, Mario E      15 UN-CU-PV            NT 
 33 Nguyen, Jonathan M      14 HACC-PV            NT 
 34 Purcell, Ian F        14 HACC-PV            NT 
 
Event 9 Girls 13 & Over 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ratcliff, Carolina J     13 CUBU-PV           31.69 
 2 Bajorek, Theresa A      18 TIBU-PV           32.18 
 3 Pawlowicz, Kaitlin M     16 CUBU-PV           33.42 
 4 Humphrey, Paige A       13 HACC-PV           34.20 
 5 Cantrick, Stephanie L     15 CUBU-PV           34.53 
 6 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV           34.75 
 7 Gasaway, Lily M        14 ASA-PV           35.05 
 8 Ruttenberg, Caroline E    14 CUBU-PV           35.09 
 9 Harlow, Adrienne R      15 CUBU-PV           35.31 
 10 King, Jill M         17 CUBU-PV           35.58 
 11 McNulty, Elizabeth A     13 HACC-PV           36.03 
 12 Hood, Mary C         13 CUBU-PV           36.08 
 13 Staniszewski, Dylan K     14 CUBU-PV           36.21 
 14 Hall, Emily K         16 ASA-PV           36.31 
 15 Kenis, Samantha N       13 HACC-PV           36.32 
 16 Shpak, Eva I         16 ASA-PV           36.45 
 17 Doherty, Caitlin J      13 ASA-PV           36.74 
 18 Garcia, Laura         13 ASA-PV           36.78 
 19 Perkins, Lydia J       15 CUBU-PV           37.32 
 20 Marders, Nikky E       14 ASA-PV           38.34 
 21 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV           38.74 
 22 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV           38.96 
 23 Holt, Jacqueline A      14 TIBU-PV           39.17 
 24 Oladimeji, Tope M       13 HACC-PV           39.24 
 25 Young, Zoe          14 BTSC-PV           40.34 
 26 Howell, Madison S       13 HACC-PV           40.38 
 27 Haskins, Shannon L      17 HACC-PV           40.82 
 28 Xu, Christina L        13 TIBU-PV           40.84 
 29 Li, Jessica Y         13 TIBU-PV           41.33 
 30 May, Caitlyn G        14 ASA-PV           43.00 
 31 Ritchey, Cori A        13 CUBU-PV           43.04 
 32 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV           44.18 
 33 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV           45.00 
 34 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV           45.21 
 35 Nerantzis, Emmalee E     15 TIBU-PV           46.27 
 36 Rolander, Anne T       13 CUBU-PV           46.61 
 37 Webster, Raychel E      16 CUBU-PV           47.00 
 38 Webster, Christina M     15 CUBU-PV           48.00 
 39 Sohl, Lia G          13 ASA-PV           48.57 
 40 Mallett, Katherine A     14 HACC-PV           52.19 
 41 Hunt, Victoria        13 ASA-PV          1:00.00 
 42 Wei, Laurie W         15 CUBU-PV            NT 
 43 Zhang, Charlena D       13 TIBU-PV            NT 
 44 McGraw, Maggie E       17 CUBU-PV            NT 
 45 Sarkar, Tanmana        15 HACC-PV            NT 
 46 Dahal, Shreya         14 HACC-PV            NT 
 47 McCartin, Maggie M      13 BTSC-PV            NT 
 
Event 10 Boys 13 & Over 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Phillips, Bradley D      17 CUBU-PV           28.89 
 2 MacNair, Conor C       16 CUBU-PV           29.55 
 3 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV           30.65 
 4 Zhang, Jeremy         17 HACC-PV           30.80 
 5 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV           31.55 
 6 Sarman, Mark C        16 CUBU-PV           31.70 
 7 Nielsen, Matthew Q      15 CUBU-PV           32.26 
 8 Leidy, Jacob P        15 CUBU-PV           33.12 
 9 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV           33.49 
 10 Curl, Blake M         13 CUBU-PV           36.26 
 11 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV           36.33 
 12 Martin, Bobby P        14 TIBU-PV           36.54 
 13 Barber, Michael J       13 CUBU-PV           37.11 
 14 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV           37.14 
 15 Phillips, Brian D       15 CUBU-PV           37.54 
 16 Horback, Alan R        16 UN-CU-PV          38.00 
 17 Huang, Brian A        13 ASA-PV           38.35 
 18 Webster, Dante E       13 CUBU-PV           38.40 
 19 Sjoblom, David        13 CUBU-PV           41.29 
 20 Rodakowski, Matthew S     13 HACC-PV           41.43 
 21 Neal, Austin C        13 CUBU-PV           42.67 
 22 Chen, Franklin Z       13 TIBU-PV           43.10 
 23 Goben, Timothy M       13 CUBU-PV           44.38 
 24 Belle, Pierre         13 ASA-PV           45.00 
 25 Purcell, Ryan J        13 HACC-PV           48.76 
 26 Lewis, Stephen J       13 BTSC-PV           54.89 
 27 Link, Cameron J        13 ASA-PV          1:00.00 
 28 Faieq, Zakey A        13 HACC-PV          1:08.02 
 29 Ryan, Nathan M        16 CUBU-PV            NT 
 30 Katis, Chuck W        16 CUBU-PV            NT 
 31 Geiger, Kevin D        14 CUBU-PV            NT 
 32 Bandyopadhyay, Sahil     13 TIBU-PV            NT 
 33 Katz, Michael         13 TIBU-PV            NT 
 34 Cermak, Benjamin E      13 CUBU-PV            NT 
 35 Chiriboga, Carlos A      13 CUBU-PV            NT 
 36 Kirks, Bryan B        13 CUBU-PV            NT 
 37 Ouyang, Nathan W       13 HACC-PV            NT 
 38 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV            NT 
 39 Threlkeld, Logan R      14 HACC-PV            NT 
 40 Johnstone, Joshua R      15 HACC-PV            NT 
 41 Livaudais, Joseph H      14 HACC-PV            NT 
 42 Frampus, Patrick B      16 BTSC-PV            NT 
 
Event 11 Girls 13 & Over 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 HU, Janet Y          13 CUBU-PV          1:52.79 
 2 Vincent, Mandy L       17 CUBU-PV          1:52.83 
 3 Katis, Jayme C        16 CUBU-PV          1:54.15 
 4 Hough, Kendall R       15 CUBU-PV          1:56.24 
 5 Ferris, Brenna M       15 CUBU-PV          1:56.80 
 6 Ward, Susie M         15 UN-CU-PV         1:56.88 
 7 Harlow, Margaret L      17 CUBU-PV          1:57.57 
 8 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          1:57.91 
 9 Cudahy, Molly K        16 HACC-PV          1:58.26 
 10 Gully, Kendra L        17 CUBU-PV          1:58.27 
 11 Sieracki, Kate A       16 CUBU-PV          1:58.31 
 12 Banks, Tara E         17 CUBU-PV          1:59.13 
 13 Walsh, Courtney E       17 CUBU-PV          1:59.16 
 14 Finelli, Laura K       17 CUBU-PV          1:59.47 
 15 Walsh, Mackenzie L      15 CUBU-PV          1:59.52 
 16 Hall, Alina M         17 CUBU-PV          1:59.76 
 17 Walden, Hannah E       17 UN-CU-PV         1:59.99 
 18 Sussman, Caroline K      16 CUBU-PV          2:00.67 
 19 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV          2:00.86 
 20 Leake, Natalie L       17 UN-CU-PV         2:00.99 
 21 Brazier, Robin E       16 HACC-PV          2:01.44 
 22 Howard, Megan D        16 CUBU-PV          2:01.45 
 23 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV          2:01.59 
 24 Mizerak, Courtney G      15 CUBU-PV          2:01.91 
 25 Brown, Caitlyn E       13 CUBU-PV          2:01.98 
 26 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV          2:02.46 
 27 Rholl, Christine E      17 CUBU-PV          2:03.10 
 28 Canty, Rachel N        15 CUBU-PV          2:03.47 
 29 Gould, Audrey K        13 CUBU-PV          2:03.69 
 30 Lin, Lisa Y          17 ASA-PV          2:03.90 
 31 Kenis, Sarah K        17 HACC-PV          2:04.81 
 32 Atkinson, Tracey E      15 CUBU-PV          2:04.88 
 33 VonHeeringen, Julia E     17 TIBU-PV          2:04.90 
 34 Springsteen, Annie L     14 CUBU-PV          2:05.16 
 35 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV          2:05.23 
 36 Bertram, Sara L        13 CUBU-PV          2:05.36 
 37 Elliott, Mary E        14 CUBU-PV          2:05.83 
 38 Stanley, Madeline J      16 UN-CU-PV         2:06.62 
 39 Sarman, Anna C        15 CUBU-PV          2:06.63 
 40 King, Jill M         17 CUBU-PV          2:07.31 
 41 O'Connor, Erin M       16 ASA-PV          2:07.38 
 42 Slater, Bridgette J      16 UN-CU-PV         2:07.77 
 43 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV          2:08.33 
 44 Romberg, Gracie V       13 CUBU-PV          2:08.46 
 45 Molano, Carli L        15 CUBU-PV          2:08.52 
 46 McGarry, Christina E     17 CUBU-PV          2:09.04 
 47 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV          2:09.23 
 48 Ruttenberg, Caroline E    14 CUBU-PV          2:09.83 
 49 Bajorek, Theresa A      18 TIBU-PV          2:10.47 
 50 Colevas, Alexandra A     16 UN-CU-PV         2:11.25 
 51 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV          2:11.81 
 52 Bolger, Julia M        16 CUBU-PV          2:13.23 
 53 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV          2:13.48 
 54 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         2:13.57 
 55 Abeles, Lizzie B       13 CUBU-PV          2:14.46 
 56 Donoghue, Kelsey A      15 UN-CU-PV         2:14.55 
 57 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV          2:14.59 
 58 Orleans, Leigh A       14 CUBU-PV          2:15.80 
 59 Farris, Kellee E       17 CUBU-PV          2:16.92 
 60 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV          2:17.54 
 61 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         2:17.56 
 62 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV          2:18.36 
 63 Saunders, Alicia K      15 CUBU-PV          2:18.98 
 64 Mir, Roxana          16 CUBU-PV          2:19.06 
 65 Holt, Jacqueline A      14 TIBU-PV          2:19.37 
 66 Erfani, Yassaman J      14 CUBU-PV          2:19.57 
 67 Schmid, Jennifer M      15 CUBU-PV          2:20.00 
 68 McMillen, Lauren N      18 HACC-PV          2:23.15 
 69 Bejean, Alex S        13 TIBU-PV          2:23.64 
 70 Nerantzis, Emmalee E     15 TIBU-PV          2:25.25 
 71 Poerstel, Christina M     13 CUBU-PV          2:25.34 
 72 Chute, Callie R        13 CUBU-PV          2:25.78 
 73 Leung, Nicole         15 TIBU-PV          2:26.25 
 74 Altekruse, Leah M       13 ASA-PV          2:28.19 
 75 Nugent, Haley O        13 CUBU-PV          2:28.69 
 76 Salassi, Savanna       14 HACC-PV          2:32.65 
 77 Doherty, Morgan M       13 BTSC-PV          2:33.52 
 78 Metter, Jessica C       13 CUBU-PV          2:35.54 
 79 Loane, Kate M         15 TIBU-PV          2:37.67 
 80 Busch, Sarah E        13 CUBU-PV          2:43.73 
 81 Zhang, Charlena D       13 TIBU-PV          2:47.13 
 82 Kent, Terri A         14 TIBU-PV          2:52.08 
 83 Mallett, Katherine A     14 HACC-PV          2:54.31 
 84 Green, Stephanie C      14 HACC-PV          2:59.61 
 85 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV          3:25.61 
 86 Washington, Stephanie T    13 TIBU-PV            NT 
 87 Hood, Mary C         13 CUBU-PV            NT 
 88 Tarvin, Aerin E        13 Unattached           NT 
 89 Fritsch, Sara Z        13 CUBU-PV            NT 
 90 Sarkar, Tanmana        15 HACC-PV            NT 
 
Event 12 Boys 13 & Over 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Phillips, Bradley D      17 CUBU-PV          1:41.98 
 2 Hashemi, Cyrus        15 CUBU-PV          1:42.99 
 3 Kiss, Balazs         17 CUBU-PV          1:43.19 
 4 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV          1:44.04 
 5 Grimmett-Norris, Michael T  17 CUBU-PV          1:44.23 
 6 Lawler, Will C        17 ASA-PV          1:45.75 
 7 Wise, Zack P         21 CUBU-PV          1:45.76 
 8 Dillon, Bradley J       17 CUBU-PV          1:46.36 
 9 Huizinga, Ben D        17 CUBU-PV          1:46.47 
 10 Seliskar, Stephen M      15 CUBU-PV          1:46.54 
 11 Chewning, Troy J       16 CUBU-PV          1:47.84 
 12 McKenzie, John T       16 CUBU-PV          1:47.88 
 13 HU, Philip Y         15 CUBU-PV          1:47.99 
 14 Curl, Tyler M         17 CUBU-PV          1:48.01 
 15 Decker, Ian S         16 CUBU-PV          1:48.84 
 16 Ratcliff, Kurtis M      16 CUBU-PV          1:50.16 
 17 Foley, Michael D       16 CUBU-PV          1:50.26 
 18 Nielsen, Matthew Q      15 CUBU-PV          1:50.34 
 19 Maquera, David D       16 CUBU-PV          1:51.25 
 20 Hutchison, Robert J      16 CUBU-PV          1:51.34 
 21 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV          1:51.63 
 22 Baumgardner, Jacob D     17 CUBU-PV          1:51.67 
 23 MacNair, Conor C       16 CUBU-PV          1:51.95 
 24 Herrmann, Michael R      15 CUBU-PV          1:51.99 
 25 Sullivan, Patrick P      19 CUBU-PV          1:52.04 
 26 Nasakaitis, Eric J      17 CUBU-PV          1:52.42 
 27 Xue, Richard         15 CUBU-PV          1:52.65 
 28 McVerry, Michael A      16 UN-CU-PV         1:52.96 
 29 Baffer, Brady C        17 CUBU-PV          1:52.99 
 30 Nguyen, Jonathan M      14 HACC-PV          1:53.16 
 31 Osiecki, Matthew T      16 CUBU-PV          1:53.29 
 32 Heilbronner, Brian P     16 CUBU-PV          1:53.51 
 33 Curl, Nick D         16 CUBU-PV          1:54.01 
 34 Zajic, Ben J         17 CUBU-PV          1:54.79 
 35 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV         1:55.00 
 36 Shim, Johann G        15 CUBU-PV          1:55.28 
 37 Royer, Matthew W       15 UN-CU-PV         1:55.67 
 38 Kim, Bill B          14 CUBU-PV          1:55.90 
 39 Simmons, Tucker M       17 CUBU-PV          1:56.59 
 40 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV          1:56.62 
 41 Grimmett-Norris, Christopher 14 CUBU-PV          1:57.64 
 42 Spata, Sean J         16 CUBU-PV          1:57.70 
 43 Taswell, Jacob L       15 ASA-PV          1:58.05 
 44 Cudahy, Conor J        14 HACC-PV          1:58.49 
 45 Reinhardt, Brent S      16 TIBU-PV          1:58.69 
 46 Wang, Howe          14 CUBU-PV          1:59.08 
 47 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV          1:59.14 
 48 Mason, Nick A         17 CUBU-PV          1:59.56 
 49 O'Hara, Paul F        14 CUBU-PV          2:00.79 
 50 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV          2:00.97 
 51 Asbury, Colin T        15 ASA-PV          2:00.97 
 52 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV          2:01.96 
 53 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV          2:02.47 
 54 Clark, Courtner R       15 UN-CU-PV         2:02.67 
 55 Fay, Daniel P         15 HACC-PV          2:02.83 
 56 Bajorek, Peter M       13 TIBU-PV          2:03.12 
 57 Wolf, Paul R         42 TIBU-PV          2:03.44 
 58 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV          2:04.04 
 59 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV          2:04.44 
 60 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV          2:04.58 
 61 Mason, Blair B        15 HACC-PV          2:04.91 
 62 Zhang, Jeremy         17 HACC-PV          2:05.04 
 63 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV          2:05.59 
 64 Chase, Austin R        15 HACC-PV          2:05.90 
 65 Stasink, Peter        18 CUBU-PV          2:05.97 
 66 Yilmaz, Orhan         17 CUBU-PV          2:06.03 
 67 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV          2:06.48 
 68 Boggs, Jeff J         14 CUBU-PV          2:07.75 
 69 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV          2:08.31 
 70 Quintas, John J        14 TIBU-PV          2:08.55 
 71 Hohman, Andrew J       13 CUBU-PV          2:08.90 
 72 VonHeeringen, Austin K    13 TIBU-PV          2:10.63 
 73 Speer, Eric W         13 CUBU-PV          2:10.83 
 74 Janezich, John R       13 CUBU-PV          2:11.45 
 75 Mantelli, Harlan A      15 HACC-PV          2:13.86 
 76 Epps, Kahlil H        13 CUBU-PV          2:13.89 
 77 Baird, Graham M        13 CUBU-PV          2:14.10 
 78 Belledonne, Mario E      15 UN-CU-PV         2:14.56 
 79 VonHeeringen, Mark C     15 TIBU-PV          2:14.79 
 80 Caldwell, Andrew J      14 HACC-PV          2:15.03 
 81 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV          2:15.87 
 82 Gan, Gabe H          15 UN-CU-PV         2:17.76 
 83 Barber, Michael J       13 CUBU-PV          2:18.31 
 84 Garrity, Chris N       16 ASA-PV          2:21.57 
 85 Archambeault, Steven R    14 HACC-PV          2:28.78 
 86 Curl, Blake M         13 CUBU-PV          2:30.49 
 87 Umanzor, Kevin J       13 CUBU-PV          2:34.54 
 88 Arabshahi, David H      13 TIBU-PV          2:35.48 
 89 Goben, Timothy M       13 CUBU-PV          2:39.21 
 90 Matthews, Christian S     17 HACC-PV          2:40.19 
 91 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV          2:40.32 
 92 Palmiere, Michael V      14 TIBU-PV          2:41.98 
 93 Goldman, Andrew B       13 HACC-PV          2:53.66 
 94 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV          2:55.90 
 95 Bandyopadhyay, Sahil     13 TIBU-PV          2:56.60 
 96 Hsu, Jonathan         16 CUBU-PV          2:59.90 
 97 Shapiro, Tyler E       13 TIBU-PV            NT 
 98 Myers, Brandon C       14 TIBU-PV            NT 
 99 Katz, Michael         13 TIBU-PV            NT 
100 Mardi, Cyrus P        13 CUBU-PV            NT 
101 Cermak, Benjamin E      13 CUBU-PV            NT 
102 Kraynak, Luke J        13 CUBU-PV            NT 
103 Barnett, Jackson W      13 CUBU-PV            NT 
104 Fireman, Seth S        16 CUBU-PV            NT 
105 Schwartzman, Kevin G     16 CUBU-PV            NT 
106 Williams, Tommy B       14 CUBU-PV            NT 
107 Johnstone, Joshua R      15 HACC-PV            NT 
108 Malito, Michael A       13 HACC-PV            NT 
 
Event 13 Girls 13 & Over 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV           29.23 
 2 Pawlowicz, Kaitlin M     16 CUBU-PV           29.30 
 3 Slevin, Angela C       17 CUBU-PV           29.49 
 4 Garcia, Laura         13 ASA-PV           29.93 
 5 Pellegrini, Sophie C     16 ASA-PV           30.64 
 6 VonHeeringen, Julia E     17 TIBU-PV           30.72 
 7 Staniszewski, Dylan K     14 CUBU-PV           31.10 
 8 Tokarz, Kira B        23 ASA-PV           31.38 
 9 Marders, Nikky E       14 ASA-PV           31.50 
 10 Chute, Callie R        13 CUBU-PV           32.16 
 11 Ratcliff, Carolina J     13 CUBU-PV           33.16 
 12 O'Connor, Erin M       16 ASA-PV           33.26 
 13 Cantrick, Stephanie L     15 CUBU-PV           33.33 
 14 Ritchey, Cori A        13 CUBU-PV           33.47 
 15 Kenis, Samantha N       13 HACC-PV           33.51 
 16 Banks, Tara E         17 CUBU-PV           33.68 
 17 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV           33.75 
 18 Lin, Lisa Y          17 ASA-PV           33.87 
 19 Hood, Mary C         13 CUBU-PV           33.90 
 20 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV           34.10 
 21 Bejean, Alex S        13 TIBU-PV           34.83 
 22 Schmid, Jennifer M      15 CUBU-PV           35.00 
 23 May, Caitlyn G        14 ASA-PV           35.00 
 24 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV           35.00 
 25 Webster, Christina M     15 CUBU-PV           35.05 
 26 Holt, Jacqueline A      14 TIBU-PV           35.09 
 27 Li, Jessica Y         13 TIBU-PV           35.13 
 28 Harlow, Adrienne R      15 CUBU-PV           35.39 
 29 Howell, Madison S       13 HACC-PV           35.44 
 30 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV           35.66 
 31 Humphrey, Paige A       13 HACC-PV           35.67 
 32 Harvey, Carla M        16 CUBU-PV           36.00 
 33 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV           36.11 
 34 Doherty, Caitlin J      13 ASA-PV           36.14 
 35 Gasaway, Lily M        14 ASA-PV           36.64 
 36 Haskins, Shannon L      17 HACC-PV           36.90 
 37 Shpak, Eva I         16 ASA-PV           37.31 
 38 Doherty, Morgan M       13 BTSC-PV           37.32 
 39 Kent, Terri A         14 TIBU-PV           38.36 
 40 Hood, Kaitlyn E        15 CUBU-PV           38.40 
 41 Altekruse, Leah M       13 ASA-PV           38.41 
 42 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV           38.85 
 43 Webster, Raychel E      16 CUBU-PV           39.00 
 44 Sohl, Lia G          13 ASA-PV           39.40 
 45 Green, Stephanie C      14 HACC-PV           40.02 
 46 Washington, Stephanie T    13 TIBU-PV           40.45 
 47 Knowles, Kristin E      13 HACC-PV           41.75 
 48 Mallett, Katherine A     14 HACC-PV           42.65 
 49 Rolander, Anne T       13 CUBU-PV           42.81 
 50 Hunt, Victoria        13 ASA-PV          1:00.00 
 51 Atkinson, Kelsey M      17 CUBU-PV            NT 
 52 Wei, Laurie W         15 CUBU-PV            NT 
 53 Zhang, Charlena D       13 TIBU-PV            NT 
 54 Hackett, Robin E       13 TIBU-PV            NT 
 55 McGraw, Maggie E       17 CUBU-PV            NT 
 56 Dahal, Shreya         14 HACC-PV            NT 
 57 McCartin, Maggie M      13 BTSC-PV            NT 
 
Event 14 Boys 13 & Over 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV           27.00 
 2 Phillips, Bradley D      17 CUBU-PV           27.10 
 3 Cole, Austin R        14 ASA-PV           27.41 
 4 VonHeeringen, Austin K    13 TIBU-PV           28.09 
 5 Asbury, Colin T        15 ASA-PV           28.21 
 6 Kim, Bill B          14 CUBU-PV           28.55 
 7 Reinhardt, Brent S      16 TIBU-PV           28.58 
 8 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV           28.65 
 9 Garrity, Chris N       16 ASA-PV           28.69 
 10 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV           30.01 
 11 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV           31.51 
 12 Taswell, Jacob L       15 ASA-PV           32.14 
 13 Huang, Brian A        13 ASA-PV           32.81 
 14 Yilmaz, Orhan         17 CUBU-PV           33.00 
 15 Speer, Eric W         13 CUBU-PV           33.34 
 16 Webster, Dante E       13 CUBU-PV           33.63 
 17 Ouyang, Nathan W       13 HACC-PV           33.84 
 18 Mardi, Cyrus P        13 CUBU-PV           34.67 
 19 Epps, Kahlil H        13 CUBU-PV           34.83 
 20 Phillips, Brian D       15 CUBU-PV           34.89 
 21 Sjoblom, David        13 CUBU-PV           35.13 
 22 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV           35.89 
 23 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV           36.88 
 24 Shapiro, Tyler E       13 TIBU-PV           39.19 
 25 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV           39.38 
 26 Belle, Pierre         13 ASA-PV           40.00 
 27 Goldman, Andrew B       13 HACC-PV           41.30 
 28 Neal, Austin C        13 CUBU-PV           41.94 
 29 Chen, Franklin Z       13 TIBU-PV           43.92 
 30 Lewis, Stephen J       13 BTSC-PV           45.97 
 31 Faieq, Zakey A        13 HACC-PV           54.95 
 32 Cermak, Benjamin E      13 CUBU-PV           55.12 
 33 Link, Cameron J        13 ASA-PV          1:00.00 
 34 Bandyopadhyay, Sahil     13 TIBU-PV            NT 
 35 Sklodowski, Robert      15 TIBU-PV            NT 
 36 Palmiere, Michael V      14 TIBU-PV            NT 
 37 Myers, Brandon C       14 TIBU-PV            NT 
 38 Katz, Michael         13 TIBU-PV            NT 
 39 Chiriboga, Carlos A      13 CUBU-PV            NT 
 40 Barnett, Jackson W      13 CUBU-PV            NT 
 41 Purcell, Ryan J        13 HACC-PV            NT 
 42 Threlkeld, Logan R      14 HACC-PV            NT 
 43 Malito, Michael A       13 HACC-PV            NT 
 44 Livaudais, Joseph H      14 HACC-PV            NT 
 
Event 15 Girls 400 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 HU, Janet Y          13 CUBU-PV          4:29.99 
 2 Walden, Hannah E       17 UN-CU-PV         4:37.02 
 3 Vincent, Mandy L       17 CUBU-PV          4:37.52 
 4 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          4:37.89 
 5 Sieracki, Kate A       16 CUBU-PV          4:38.49 
 6 Walsh, Mackenzie L      15 CUBU-PV          4:44.74 
 7 Kenis, Sarah K        17 HACC-PV          4:45.28 
 8 Mizerak, Courtney G      15 CUBU-PV          4:47.29 
 9 Leake, Natalie L       17 UN-CU-PV         4:49.99 
 10 Canty, Rachel N        15 CUBU-PV          4:51.44 
 11 Finelli, Laura K       17 CUBU-PV          4:52.01 
 12 Donoghue, Kelsey A      15 UN-CU-PV         4:53.55 
 13 Brazier, Robin E       16 HACC-PV          4:54.51 
 14 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV          4:55.27 
 15 Hall, Emily K         16 ASA-PV          4:56.16 
 16 Wei, Laurie W         15 CUBU-PV          4:58.43 
 17 Gully, Kendra L        17 CUBU-PV          4:59.99 
 18 Garcia, Laura         13 ASA-PV          5:00.74 
 19 McGarry, Christina E     17 CUBU-PV          5:01.96 
 20 Elliott, Mary E        14 CUBU-PV          5:02.47 
 21 Hough, Kendall R       15 CUBU-PV          5:03.37 
 22 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV          5:03.45 
 23 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         5:04.64 
 24 Colevas, Alexandra A     16 UN-CU-PV         5:04.97 
 25 Ferris, Brenna M       15 CUBU-PV          5:05.03 
 26 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV          5:06.78 
 27 Romberg, Gracie V       13 CUBU-PV          5:08.67 
 28 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV          5:11.04 
 29 Abeles, Lizzie B       13 CUBU-PV          5:13.45 
 30 Sarman, Anna C        15 CUBU-PV          5:16.80 
 31 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV          5:29.59 
 32 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV          5:41.49 
 33 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV          5:48.90 
 34 Gasaway, Lily M        14 ASA-PV          6:00.00 
 35 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV          6:00.00 
 36 May, Caitlyn G        14 ASA-PV          6:00.00 
 37 Springsteen, Annie L     14 CUBU-PV            NT 
 38 Tarvin, Aerin E        13 Unattached           NT 
 39 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV            NT 
 40 Salassi, Savanna       14 HACC-PV            NT 
 
Event 16 Boys 400 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Baumgardner, Jacob D     17 CUBU-PV          4:06.16 
 2 Decker, Ian S         16 CUBU-PV          4:09.97 
 3 Grimmett-Norris, Michael T  17 CUBU-PV          4:11.58 
 4 Katis, Chuck W        16 CUBU-PV          4:11.83 
 5 Xue, Richard         15 CUBU-PV          4:13.89 
 6 Hutchison, Robert J      16 CUBU-PV          4:16.27 
 7 Sarman, Mark C        16 CUBU-PV          4:20.76 
 8 MacNair, Conor C       16 CUBU-PV          4:21.85 
 9 Seliskar, Stephen M      15 CUBU-PV          4:22.06 
 10 HU, Philip Y         15 CUBU-PV          4:22.95 
 11 Herrmann, Michael R      15 CUBU-PV          4:24.36 
 12 Zajic, Ben J         17 CUBU-PV          4:27.20 
 13 Shim, Johann G        15 CUBU-PV          4:29.57 
 14 Cudahy, Conor J        14 HACC-PV          4:32.92 
 15 Maquera, David D       16 CUBU-PV          4:35.72 
 16 Foley, Michael D       16 CUBU-PV          4:35.72 
 17 Hashemi, Cyrus        15 CUBU-PV          4:39.43 
 18 McKenzie, John T       16 CUBU-PV          4:39.99 
 19 Grimmett-Norris, Christopher 14 CUBU-PV          4:43.42 
 20 Stasink, Peter        18 CUBU-PV          4:44.01 
 21 Wang, Howe          14 CUBU-PV          4:46.53 
 22 Chewning, Troy J       16 CUBU-PV          4:47.43 
 23 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV          4:47.62 
 24 Fay, Daniel P         15 HACC-PV          4:52.38 
 25 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV          4:53.39 
 26 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV          4:54.94 
 27 Mason, Blair B        15 HACC-PV          5:02.34 
 28 Cole, Austin R        14 ASA-PV          5:02.99 
 29 Belledonne, Mario E      15 UN-CU-PV         5:06.01 
 30 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV          5:06.41 
 31 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV          5:16.27 
 32 Mantelli, Harlan A      15 HACC-PV          5:30.62 
 33 Curl, Blake M         13 CUBU-PV          5:45.28 
 34 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV          5:49.00 
 35 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV          5:52.00 
 36 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV          5:59.00 
 37 Link, Cameron J        13 ASA-PV          6:00.00 
 38 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV            NT 
 39 Martin, Bobby P        14 TIBU-PV            NT 
 40 Rieling, Conor M       17 HACC-PV            NT 
 41 Nguyen, Jonathan M      14 HACC-PV            NT 
 42 Chase, Nolan D        12 HACC-PV            NT 
 43 Trahan, Casey S        14 HACC-PV            NT 
 
Event 17 Girls 13 & Over 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ares, Natalya M        15 ASA-PV           56.39 
 2 Howard, Megan D        16 CUBU-PV           57.76 
 3 Ward, Susie M         15 UN-CU-PV          57.92 
 4 Hall, Alina M         17 CUBU-PV           58.48 
 5 Werner, Bridget L       16 CUBU-PV           59.40 
 6 Harlow, Margaret L      17 CUBU-PV          1:00.39 
 7 Staniszewski, Dylan K     14 CUBU-PV          1:01.60 
 8 Sarman, Anna C        15 CUBU-PV          1:01.83 
 9 Stanley, Madeline J      16 UN-CU-PV         1:02.00 
 10 Atkinson, Kelsey M      17 CUBU-PV          1:02.24 
 11 Bertram, Sara L        13 CUBU-PV          1:02.53 
 12 Rholl, Christine E      17 CUBU-PV          1:02.62 
 13 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV          1:02.63 
 14 Brown, Caitlyn E       13 CUBU-PV          1:03.14 
 15 Gully, Kendra L        17 CUBU-PV          1:03.21 
 16 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV          1:03.22 
 17 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV          1:03.88 
 18 Bolger, Julia M        16 CUBU-PV          1:04.32 
 19 Colevas, Alexandra A     16 UN-CU-PV         1:04.41 
 20 Tokarz, Kira B        23 ASA-PV          1:05.00 
 21 Hall, Emily K         16 ASA-PV          1:05.04 
 22 Cudahy, Molly K        16 HACC-PV          1:05.07 
 23 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV          1:05.91 
 24 Bolger, Madelyn L       14 CUBU-PV          1:05.99 
 25 VonHeeringen, Julia E     17 TIBU-PV          1:07.34 
 26 Atkinson, Tracey E      15 CUBU-PV          1:07.42 
 27 Kenis, Samantha N       13 HACC-PV          1:07.48 
 28 Molano, Carli L        15 CUBU-PV          1:07.57 
 29 Slater, Bridgette J      16 UN-CU-PV         1:07.90 
 30 Springsteen, Ellie E     15 CUBU-PV          1:08.37 
 31 Erfani, Yassaman J      14 CUBU-PV          1:08.88 
 32 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV          1:08.92 
 33 Webster, Raychel E      16 CUBU-PV          1:08.97 
 34 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         1:09.89 
 35 Cantrick, Stephanie L     15 CUBU-PV          1:11.30 
 36 Marders, Nikky E       14 ASA-PV          1:11.34 
 37 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         1:11.53 
 38 Abeles, Lizzie B       13 CUBU-PV          1:11.81 
 39 Sussman, Caroline K      16 CUBU-PV          1:13.04 
 40 Harvey, Carla M        16 CUBU-PV          1:14.00 
 41 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV          1:14.21 
 42 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV          1:14.60 
 43 Nugent, Haley O        13 CUBU-PV          1:14.78 
 44 Loane, Kate M         15 TIBU-PV          1:15.33 
 45 Farris, Kellee E       17 CUBU-PV          1:16.53 
 46 McNulty, Elizabeth A     13 HACC-PV          1:17.55 
 47 Orleans, Leigh A       14 CUBU-PV          1:18.42 
 48 Li, Jessica Y         13 TIBU-PV          1:18.92 
 49 Mir, Roxana          16 CUBU-PV          1:19.61 
 50 McMillen, Lauren N      18 HACC-PV          1:19.71 
 51 Altekruse, Leah M       13 ASA-PV          1:21.46 
 52 Nerantzis, Emmalee E     15 TIBU-PV          1:22.62 
 53 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV          1:25.00 
 54 Leung, Nicole         15 TIBU-PV          1:25.01 
 55 Metter, Jessica C       13 CUBU-PV          1:25.19 
 56 Hood, Kaitlyn E        15 CUBU-PV          1:25.89 
 57 Knowles, Kristin E      13 HACC-PV          1:32.05 
 58 Kent, Terri A         14 TIBU-PV          1:41.06 
 59 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV          1:50.56 
 60 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV          2:00.00 
 61 Sohl, Lia G          13 ASA-PV          2:00.00 
 62 Washington, Stephanie T    13 TIBU-PV            NT 
 63 Tarvin, Aerin E        13 Unattached           NT 
 
Event 18 Boys 13 & Over 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Wise, Zack P         21 CUBU-PV           50.95 
 2 Baffer, Brady C        17 CUBU-PV           51.38 
 3 Sarman, Mark C        16 CUBU-PV           51.86 
 4 Ratcliff, Kurtis M      16 CUBU-PV           52.20 
 5 Hashemi, Cyrus        15 CUBU-PV           52.48 
 6 HU, Philip Y         15 CUBU-PV           53.33 
 7 Dillon, Bradley J       17 CUBU-PV           53.82 
 8 Nasakaitis, Eric J      17 CUBU-PV           54.74 
 9 Curl, Tyler M         17 CUBU-PV           54.90 
 10 McVerry, Michael A      16 UN-CU-PV          55.41 
 11 Leidy, Jacob P        15 CUBU-PV           55.73 
 12 Lawler, Will C        17 ASA-PV           56.00 
 13 Schwartzman, Kevin G     16 CUBU-PV           56.04 
 14 Seliskar, Stephen M      15 CUBU-PV           56.33 
 15 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV          57.00 
 16 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV           57.31 
 17 Phillips, Bradley D      17 CUBU-PV           57.55 
 18 Grimmett-Norris, Michael T  17 CUBU-PV           57.85 
 19 Osiecki, Matthew T      16 CUBU-PV           57.90 
 20 Chaudhary, Karan K      15 Unattached         57.94 
 21 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV           58.33 
 22 Rieling, Conor M       17 HACC-PV           58.47 
 23 Nielsen, Matthew Q      15 CUBU-PV           59.25 
 24 Spata, Sean J         16 CUBU-PV           59.34 
 25 Reinhardt, Brent S      16 TIBU-PV           59.40 
 26 Heilbronner, Brian P     16 CUBU-PV           59.50 
 27 Mason, Nick A         17 CUBU-PV           59.68 
 28 Curl, Nick D         16 CUBU-PV          1:00.00 
 29 Mason, Blair B        15 HACC-PV          1:00.16 
 30 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV          1:00.38 
 31 Grimmett-Norris, Christopher 14 CUBU-PV          1:01.05 
 32 Taswell, Jacob L       15 ASA-PV          1:01.94 
 33 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV          1:02.15 
 34 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV          1:02.50 
 35 Huizinga, Ben D        17 CUBU-PV          1:02.53 
 36 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV          1:02.62 
 37 Baird, Graham M        13 CUBU-PV          1:02.75 
 38 Bajorek, Peter M       13 TIBU-PV          1:03.04 
 39 Garrity, Chris N       16 ASA-PV          1:03.18 
 40 Horback, Alan R        16 UN-CU-PV         1:03.20 
 41 VonHeeringen, Austin K    13 TIBU-PV          1:03.23 
 42 Stefanick, Michael P     15 CUBU-PV          1:03.27 
 43 Cole, Austin R        14 ASA-PV          1:03.78 
 44 Clark, Courtner R       15 UN-CU-PV         1:04.44 
 45 Asbury, Colin T        15 ASA-PV          1:04.63 
 46 Trahan, Casey S        14 HACC-PV          1:05.37 
 47 Janezich, John R       13 CUBU-PV          1:05.67 
 48 Caldwell, Andrew J      14 HACC-PV          1:05.83 
 49 Desatnick, Joel D       14 CUBU-PV          1:05.96 
 50 Royer, Matthew W       15 UN-CU-PV         1:06.35 
 51 Yilmaz, Orhan         17 CUBU-PV          1:06.38 
 52 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV          1:06.46 
 53 Quintas, John J        14 TIBU-PV          1:07.33 
 54 Hohman, Andrew J       13 CUBU-PV          1:08.27 
 55 Kraynak, Luke J        13 CUBU-PV          1:10.08 
 56 Chase, Austin R        15 HACC-PV          1:10.42 
 57 Webster, Dante E       13 CUBU-PV          1:12.34 
 58 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV          1:12.42 
 59 Huang, Brian A        13 ASA-PV          1:12.79 
 60 Myers, Brandon C       14 TIBU-PV          1:13.45 
 61 Rodakowski, Matthew S     13 HACC-PV          1:13.86 
 62 Palmiere, Michael V      14 TIBU-PV          1:16.25 
 63 Phillips, Brian D       15 CUBU-PV          1:17.00 
 64 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV          1:19.11 
 65 Arabshahi, David H      13 TIBU-PV          1:20.06 
 66 Belle, Pierre         13 ASA-PV          1:25.00 
 67 Archambeault, Steven R    14 HACC-PV          1:26.32 
 68 VonHeeringen, Mark C     15 TIBU-PV            NT 
 69 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV            NT 
 70 O'Hara, Paul F        14 CUBU-PV            NT 
 71 Umanzor, Kevin J       13 CUBU-PV            NT 
 72 Barber, Michael J       13 CUBU-PV            NT 
 73 Fireman, Seth S        16 CUBU-PV            NT 
 74 Williams, Tommy B       14 CUBU-PV            NT 
 75 Ouyang, Nathan W       13 HACC-PV            NT 
 76 Johnstone, Joshua R      15 HACC-PV            NT 
 77 Matthews, Christian S     17 HACC-PV            NT 
 
Event 19 Girls 13 & Over 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Canty, Rachel N        15 CUBU-PV          2:19.13 
 2 Walsh, Mackenzie L      15 CUBU-PV          2:26.03 
 3 Mizerak, Courtney G      15 CUBU-PV          2:26.21 
 4 Kenis, Sarah K        17 HACC-PV          2:26.42 
 5 HU, Janet Y          13 CUBU-PV          2:27.05 
 6 Leake, Natalie L       17 UN-CU-PV         2:27.97 
 7 Walden, Hannah E       17 UN-CU-PV         2:30.32 
 8 Bajorek, Theresa A      18 TIBU-PV          2:32.07 
 9 Pawlowicz, Kaitlin M     16 CUBU-PV          2:33.30 
 10 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV          2:34.02 
 11 Springsteen, Ellie E     15 CUBU-PV          2:35.31 
 12 Springsteen, Annie L     14 CUBU-PV          2:36.68 
 13 Ratcliff, Carolina J     13 CUBU-PV          2:37.14 
 14 Katis, Jayme C        16 CUBU-PV          2:38.94 
 15 Donoghue, Kelsey A      15 UN-CU-PV         2:39.80 
 16 McGarry, Christina E     17 CUBU-PV          2:40.51 
 17 Sieracki, Kate A       16 CUBU-PV          2:40.53 
 18 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          2:40.98 
 19 Gould, Audrey K        13 CUBU-PV          2:41.26 
 20 Elliott, Mary E        14 CUBU-PV          2:42.24 
 21 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV          2:43.21 
 22 Perkins, Lydia J       15 CUBU-PV          2:43.32 
 23 Hall, Emily K         16 ASA-PV          2:44.69 
 24 Shpak, Eva I         16 ASA-PV          2:44.70 
 25 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV          2:46.21 
 26 Poerstel, Christina M     13 CUBU-PV          2:46.48 
 27 Walsh, Courtney E       17 CUBU-PV          2:47.47 
 28 Staniszewski, Dylan K     14 CUBU-PV          2:51.25 
 29 Gasaway, Lily M        14 ASA-PV          2:54.00 
 30 McNulty, Elizabeth A     13 HACC-PV          2:55.91 
 31 Saunders, Alicia K      15 CUBU-PV          2:57.42 
 32 Nugent, Haley O        13 CUBU-PV          2:58.06 
 33 Loane, Kate M         15 TIBU-PV          2:58.30 
 34 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV          2:58.78 
 35 Busch, Sarah E        13 CUBU-PV          3:04.69 
 36 Doherty, Caitlin J      13 ASA-PV          3:06.68 
 37 Young, Zoe          14 BTSC-PV          3:16.89 
 38 Garcia, Laura         13 ASA-PV          3:29.78 
 39 Sohl, Lia G          13 ASA-PV          3:50.67 
 40 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV          4:00.00 
 41 Hunt, Victoria        13 ASA-PV          4:00.00 
 42 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV          4:00.00 
 43 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV            NT 
 44 Xu, Christina L        13 TIBU-PV            NT 
 45 Kent, Terri A         14 TIBU-PV            NT 
 46 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV            NT 
 47 Fritsch, Sara Z        13 CUBU-PV            NT 
 48 Humphrey, Paige A       13 HACC-PV            NT 
 
Event 20 Boys 13 & Over 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Katis, Chuck W        16 CUBU-PV          2:05.92 
 2 Mason, Nick A         17 CUBU-PV          2:14.85 
 3 Shim, Johann G        15 CUBU-PV          2:15.22 
 4 Xue, Richard         15 CUBU-PV          2:16.99 
 5 Decker, Ian S         16 CUBU-PV          2:18.13 
 6 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV         2:22.00 
 7 Nielsen, Matthew Q      15 CUBU-PV          2:22.32 
 8 Chaudhary, Karan K      15 Unattached        2:23.46 
 9 Ratcliff, Kurtis M      16 CUBU-PV          2:24.32 
 10 Zajic, Ben J         17 CUBU-PV          2:25.04 
 11 Leidy, Jacob P        15 CUBU-PV          2:26.44 
 12 Baumgardner, Jacob D     17 CUBU-PV          2:27.30 
 13 Wang, Howe          14 CUBU-PV          2:27.86 
 14 Stasink, Peter        18 CUBU-PV          2:31.02 
 15 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV          2:33.74 
 16 Martin, Bobby P        14 TIBU-PV          2:35.77 
 17 Desatnick, Joel D       14 CUBU-PV          2:39.91 
 18 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV          2:40.35 
 19 Boggs, Jeff J         14 CUBU-PV          2:40.60 
 20 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV          2:42.12 
 21 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV          2:43.90 
 22 Fay, Daniel P         15 HACC-PV          2:46.58 
 23 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV          2:46.71 
 24 Gan, Gabe H          15 UN-CU-PV         2:47.30 
 25 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV          2:51.00 
 26 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV          2:51.18 
 27 Chen, Franklin Z       13 TIBU-PV          3:13.13 
 28 Belle, Pierre         13 ASA-PV          3:25.00 
 29 Purcell, Ryan J        13 HACC-PV          3:56.06 
 30 Huang, Brian A        13 ASA-PV          4:00.00 
 31 Link, Cameron J        13 ASA-PV          4:00.00 
 32 Geiger, Kevin D        14 CUBU-PV            NT 
 33 Palmiere, Michael V      14 TIBU-PV            NT 
 34 Neal, Austin C        13 CUBU-PV            NT 
 35 Cudahy, Conor J        14 HACC-PV            NT 
 36 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV            NT 
 37 Mason, Blair B        15 HACC-PV            NT 
 38 Frampus, Patrick B      16 BTSC-PV            NT 
 
Event 21 Girls 13 & Over 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hough, Kendall R       15 CUBU-PV           52.37 
 2 Katis, Jayme C        16 CUBU-PV           52.44 
 3 HU, Janet Y          13 CUBU-PV           52.84 
 4 Hall, Alina M         17 CUBU-PV           52.98 
 5 Ferris, Brenna M       15 CUBU-PV           54.41 
 6 Harlow, Margaret L      17 CUBU-PV           54.78 
 7 Rholl, Christine E      17 CUBU-PV           55.47 
 8 King, Jill M         17 CUBU-PV           55.52 
 9 Ward, Susie M         15 UN-CU-PV          55.58 
 10 Sussman, Caroline K      16 CUBU-PV           55.86 
 11 Walsh, Courtney E       17 CUBU-PV           56.14 
 12 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV           56.26 
 13 Gould, Audrey K        13 CUBU-PV           56.27 
 14 Banks, Tara E         17 CUBU-PV           56.40 
 15 Slater, Bridgette J      16 UN-CU-PV          56.47 
 16 Werner, Bridget L       16 CUBU-PV           56.51 
 17 Brazier, Robin E       16 HACC-PV           56.54 
 18 Cudahy, Molly K        16 HACC-PV           56.58 
 19 Finelli, Laura K       17 CUBU-PV           56.61 
 20 Lin, Lisa Y          17 ASA-PV           57.02 
 21 VonHeeringen, Julia E     17 TIBU-PV           57.46 
 22 Springsteen, Annie L     14 CUBU-PV           57.71 
 23 Molano, Carli L        15 CUBU-PV           57.74 
 24 Harlow, Adrienne R      15 CUBU-PV           57.77 
 25 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV           57.81 
 26 Brown, Caitlyn E       13 CUBU-PV           58.09 
 27 Bolger, Julia M        16 CUBU-PV           58.12 
 28 Slevin, Angela C       17 CUBU-PV           58.14 
 29 Bertram, Sara L        13 CUBU-PV           58.22 
 30 Atkinson, Tracey E      15 CUBU-PV           58.38 
 31 Stanley, Madeline J      16 UN-CU-PV          58.41 
 32 Elliott, Mary E        14 CUBU-PV           58.45 
 33 Bolger, Madelyn L       14 CUBU-PV           58.76 
 34 Vincent, Mandy L       17 CUBU-PV           58.78 
 35 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV           58.87 
 36 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV           59.01 
 37 Pellegrini, Sophie C     16 ASA-PV           59.30 
 38 O'Connor, Erin M       16 ASA-PV           59.33 
 39 Holt, Jacqueline A      14 TIBU-PV           59.54 
 40 Springsteen, Ellie E     15 CUBU-PV           59.58 
 41 Bajorek, Theresa A      18 TIBU-PV           59.61 
 42 Ratcliff, Carolina J     13 CUBU-PV           59.84 
 43 Atkinson, Kelsey M      17 CUBU-PV           59.87 
 44 Sarman, Anna C        15 CUBU-PV           59.97 
 45 Romberg, Gracie V       13 CUBU-PV          1:00.14 
 46 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV          1:00.33 
 47 Garcia, Laura         13 ASA-PV          1:00.38 
 48 McGraw, Maggie E       17 CUBU-PV          1:00.46 
 49 Orleans, Leigh A       14 CUBU-PV          1:00.70 
 50 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV          1:00.90 
 51 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         1:01.17 
 52 Bejean, Alex S        13 TIBU-PV          1:02.08 
 53 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV          1:02.10 
 54 Erfani, Yassaman J      14 CUBU-PV          1:02.15 
 55 Cantrick, Stephanie L     15 CUBU-PV          1:02.25 
 56 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV          1:02.29 
 57 Schmid, Jennifer M      15 CUBU-PV          1:03.45 
 58 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV          1:03.73 
 59 Nerantzis, Emmalee E     15 TIBU-PV          1:04.02 
 60 Leung, Nicole         15 TIBU-PV          1:04.47 
 61 Poerstel, Christina M     13 CUBU-PV          1:04.58 
 62 Mir, Roxana          16 CUBU-PV          1:04.69 
 63 Chute, Callie R        13 CUBU-PV          1:04.73 
 64 Shpak, Eva I         16 ASA-PV          1:05.13 
 65 McMillen, Lauren N      18 HACC-PV          1:05.13 
 66 Loane, Kate M         15 TIBU-PV          1:05.49 
 67 Webster, Christina M     15 CUBU-PV          1:05.90 
 68 Saunders, Alicia K      15 CUBU-PV          1:06.61 
 69 Howell, Madison S       13 HACC-PV          1:07.70 
 70 Ritchey, Cori A        13 CUBU-PV          1:07.90 
 71 Salassi, Savanna       14 HACC-PV          1:08.49 
 72 Hood, Kaitlyn E        15 CUBU-PV          1:09.15 
 73 Perkins, Lydia J       15 CUBU-PV          1:09.54 
 74 Altekruse, Leah M       13 ASA-PV          1:09.77 
 75 Doherty, Morgan M       13 BTSC-PV          1:11.11 
 76 Haskins, Shannon L      17 HACC-PV          1:11.37 
 77 Metter, Jessica C       13 CUBU-PV          1:13.16 
 78 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV          1:13.30 
 79 Busch, Sarah E        13 CUBU-PV          1:14.11 
 80 Zhang, Charlena D       13 TIBU-PV          1:14.65 
 81 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV          1:16.61 
 82 Young, Zoe          14 BTSC-PV          1:16.66 
 83 Knowles, Kristin E      13 HACC-PV          1:17.12 
 84 Xu, Christina L        13 TIBU-PV          1:17.34 
 85 Green, Stephanie C      14 HACC-PV          1:20.93 
 86 Hackett, Robin E       13 TIBU-PV            NT 
 87 Rolander, Anne T       13 CUBU-PV            NT 
 88 Fritsch, Sara Z        13 CUBU-PV            NT 
 89 Sarkar, Tanmana        15 HACC-PV            NT 
 90 Dahal, Shreya         14 HACC-PV            NT 
 91 McCartin, Maggie M      13 BTSC-PV            NT 
 
Event 22 Boys 13 & Over 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Sullivan, Patrick P      19 CUBU-PV           46.02 
 2 Kiss, Balazs         17 CUBU-PV           47.17 
 3 Hashemi, Cyrus        15 CUBU-PV           47.34 
 4 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV           47.56 
 5 Osiecki, Matthew T      16 CUBU-PV           48.97 
 6 Curl, Tyler M         17 CUBU-PV           49.01 
 7 Seliskar, Stephen M      15 CUBU-PV           49.22 
 8 McKenzie, John T       16 CUBU-PV           49.26 
 9 Chewning, Troy J       16 CUBU-PV           49.37 
 10 HU, Philip Y         15 CUBU-PV           49.56 
 11 Dillon, Bradley J       17 CUBU-PV           49.78 
 12 Asbury, Colin T        15 ASA-PV           49.85 
 13 Huizinga, Ben D        17 CUBU-PV           50.19 
 14 Leidy, Jacob P        15 CUBU-PV           50.23 
 15 Baffer, Brady C        17 CUBU-PV           50.32 
 16 Heilbronner, Brian P     16 CUBU-PV           50.73 
 17 Hutchison, Robert J      16 CUBU-PV           51.04 
 18 Herrmann, Michael R      15 CUBU-PV           51.12 
 19 Lawler, Will C        17 ASA-PV           51.37 
 20 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV           51.63 
 21 Spata, Sean J         16 CUBU-PV           51.65 
 22 Rieling, Conor M       17 HACC-PV           51.74 
 23 Nasakaitis, Eric J      17 CUBU-PV           51.83 
 24 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV          52.00 
 25 Foley, Michael D       16 CUBU-PV           52.04 
 26 Horback, Alan R        16 UN-CU-PV          52.12 
 27 Nguyen, Jonathan M      14 HACC-PV           52.20 
 28 McVerry, Michael A      16 UN-CU-PV          52.21 
 29 Grimmett-Norris, Michael T  17 CUBU-PV           52.27 
 30 Royer, Matthew W       15 UN-CU-PV          52.83 
 31 Wang, Howe          14 CUBU-PV           53.03 
 32 Simmons, Tucker M       17 CUBU-PV           53.31 
 33 Curl, Nick D         16 CUBU-PV           53.33 
 34 Chaudhary, Karan K      15 Unattached         53.40 
 35 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV           53.59 
 36 Ratcliff, Kurtis M      16 CUBU-PV           53.64 
 37 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV           53.72 
 38 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV           53.79 
 39 Stefanick, Michael P     15 CUBU-PV           53.85 
 40 Maquera, David D       16 CUBU-PV           53.96 
 41 Zhang, Jeremy         17 HACC-PV           54.51 
 42 Kim, Bill B          14 CUBU-PV           54.70 
 43 O'Hara, Paul F        14 CUBU-PV           54.83 
 44 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV           54.87 
 45 Grimmett-Norris, Christopher 14 CUBU-PV           55.09 
 46 VonHeeringen, Austin K    13 TIBU-PV           55.31 
 47 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV           55.76 
 48 Clark, Courtner R       15 UN-CU-PV          55.79 
 49 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV           55.94 
 50 Baird, Graham M        13 CUBU-PV           55.95 
 51 Bajorek, Peter M       13 TIBU-PV           55.96 
 52 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV           56.07 
 53 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV           56.25 
 54 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV           56.62 
 55 Desatnick, Joel D       14 CUBU-PV           56.68 
 56 Belledonne, Mario E      15 UN-CU-PV          56.91 
 57 Mason, Blair B        15 HACC-PV           57.00 
 58 Yilmaz, Orhan         17 CUBU-PV           57.10 
 59 Quintas, John J        14 TIBU-PV           57.69 
 60 VonHeeringen, Mark C     15 TIBU-PV           57.70 
 61 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV           57.80 
 62 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV           57.87 
 63 Martin, Bobby P        14 TIBU-PV           58.07 
 64 Phillips, Brian D       15 CUBU-PV           58.33 
 65 Boggs, Jeff J         14 CUBU-PV           58.39 
 66 Speer, Eric W         13 CUBU-PV           58.39 
 67 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV           58.74 
 68 Mantelli, Harlan A      15 HACC-PV           59.03 
 69 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV           59.06 
 70 Sklodowski, Robert      15 TIBU-PV           59.29 
 71 Gan, Gabe H          15 UN-CU-PV          59.41 
 72 Hohman, Andrew J       13 CUBU-PV           59.45 
 73 Janezich, John R       13 CUBU-PV           59.78 
 74 Chase, Austin R        15 HACC-PV           59.81 
 75 Trahan, Casey S        14 HACC-PV          1:00.08 
 76 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV          1:00.41 
 77 Myers, Brandon C       14 TIBU-PV          1:00.97 
 78 Epps, Kahlil H        13 CUBU-PV          1:01.99 
 79 Caldwell, Andrew J      14 HACC-PV          1:02.18 
 80 Ouyang, Nathan W       13 HACC-PV          1:02.32 
 81 Rodakowski, Matthew S     13 HACC-PV          1:06.75 
 82 Kraynak, Luke J        13 CUBU-PV          1:06.87 
 83 Umanzor, Kevin J       13 CUBU-PV          1:08.24 
 84 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV          1:09.19 
 85 Arabshahi, David H      13 TIBU-PV          1:09.52 
 86 Shapiro, Tyler E       13 TIBU-PV          1:09.77 
 87 Archambeault, Steven R    14 HACC-PV          1:10.07 
 88 Curl, Blake M         13 CUBU-PV          1:10.49 
 89 Sjoblom, David        13 CUBU-PV          1:11.14 
 90 Hsu, Jonathan         16 CUBU-PV          1:13.00 
 91 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV          1:13.11 
 92 Mardi, Cyrus P        13 CUBU-PV          1:14.92 
 93 Goldman, Andrew B       13 HACC-PV          1:15.98 
 94 Bandyopadhyay, Sahil     13 TIBU-PV          1:17.58 
 95 Purcell, Ryan J        13 HACC-PV          1:21.32 
 96 Lewis, Stephen J       13 BTSC-PV          1:27.28 
 97 Ryan, Nathan M        16 CUBU-PV            NT 
 98 Geiger, Kevin D        14 CUBU-PV            NT 
 99 Cermak, Benjamin E      13 CUBU-PV            NT 
100 Wise, Zack P         21 CUBU-PV            NT 
101 Chiriboga, Carlos A      13 CUBU-PV            NT 
102 Tenorio, Paul M        24 CUBU-PV            NT 
103 Trapp, Joseph B        29 CUBU-PV            NT 
104 Barnett, Jackson W      13 CUBU-PV            NT 
105 Fireman, Seth S        16 CUBU-PV            NT 
106 Schwartzman, Kevin G     16 CUBU-PV            NT 
107 Williams, Tommy B       14 CUBU-PV            NT 
108 Kirks, Bryan B        13 CUBU-PV            NT 
109 Threlkeld, Logan R      14 HACC-PV            NT 
110 Johnstone, Joshua R      15 HACC-PV            NT 
111 Malito, Michael A       13 HACC-PV            NT 
112 Matthews, Christian S     17 HACC-PV            NT 
113 Livaudais, Joseph H      14 HACC-PV            NT 
114 Frampus, Patrick B      16 BTSC-PV            NT 
 
Event 23 Girls 9-12 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Collins, Claire M       12 CUBU-PV          2:51.67 
 2 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV          2:51.89 
 3 King, Francesca M       11 CUBU-PV          2:57.12 
 4 Sy, Kriza E          11 ASA-PV          2:57.89 
 5 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV          2:58.90 
 6 Orleans, Jayne S       12 CUBU-PV          3:01.70 
 7 Wang, Helena         11 CUBU-PV          3:11.00 
 8 Stone, Heather G       11 CUBU-PV          3:15.00 
 9 Barnhart, Katheryn E     12 CUBU-PV          3:18.00 
 10 Trax, Kathryn G        11 CUBU-PV          3:20.00 
 11 MACK, Andi M         12 CUBU-PV          3:22.00 
 12 Rahill-Marier, Amina     12 CUBU-PV          3:24.88 
 13 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV          3:35.87 
 14 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV          3:38.25 
 15 Schupak, Madeline F      10 ASA-PV          4:00.00 
 16 Grube, Sydney E        11 ASA-PV          4:00.00 
 17 Sheng, Bobbie Y        11 CUBU-PV            NT 
 18 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV            NT 
 19 Smith, Madison E       11 CUBU-PV            NT 
 20 Carney, Megan A        10 HACC-PV            NT 
 21 Vought, Emily C        11 HACC-PV            NT 
 22 Butler, Lauren M       11 HACC-PV            NT 
 
Event 24 Boys 9-12 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV         2:25.52 
 2 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          2:44.95 
 3 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          2:45.39 
 4 Surette, Miller M       12 CUBU-PV          2:51.34 
 5 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV          2:55.31 
 6 Zucker, Coby S        12 ASA-PV          3:00.00 
 7 Spivack, Will G        12 CUBU-PV          3:03.96 
 8 Wingo, Max M         11 CUBU-PV          3:05.51 
 9 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV          3:15.34 
 10 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV          3:45.45 
 11 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV          4:00.00 
 12 Harper, Alex B        10 ASA-PV          4:00.00 
 13 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV            NT 
 14 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV            NT 
 15 Perry, Christopher C     11 HACC-PV            NT 
 16 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV            NT 
 17 McNulty, Devin M       11 HACC-PV            NT 
 18 Salassi, Kevin J       11 HACC-PV            NT 
 19 Orlov, Alex M         12 HACC-PV            NT 
 20 Mason, Michael K       12 HACC-PV            NT 
 
Event 25 Girls 9-10 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Rollins, Hannah M       9 CUBU-PV           47.00 
 2 Bayer, Cassidy L       10 CUBU-PV          1:16.78 
 3 Peren, Amanda M        10 CUBU-PV          1:19.28 
 4 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV          1:21.43 
 5 Saunders, Sarah R       10 CUBU-PV          1:23.49 
 6 Griffith, Erica L       10 HACC-PV          1:29.17 
 7 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV          1:29.67 
 8 Kohnert, Hannah I       10 ASA-PV          1:29.93 
 9 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV          1:30.09 
 10 Sita, Maddy L         10 CUBU-PV          1:30.93 
 11 Woodmancy, Kathleen M     9 CUBU-PV          1:32.31 
 12 Carney, Megan A        10 HACC-PV          1:32.92 
 13 Fischer, Diana        10 CUBU-PV          1:33.46 
 14 Anderson, Susannah J      9 CUBU-PV          1:34.88 
 15 King, Caitlyn N        10 HACC-PV          1:35.20 
 16 Divone, Sophia E        9 CUBU-PV          1:39.90 
 17 Umanzor, Leslie I       10 CUBU-PV          1:40.43 
 18 Zhang, Gabrielle        9 UN-CU-PV         1:48.00 
 19 Huang, Erin E         9 ASA-PV          2:00.00 
 20 Wright, Beth K         9 ASA-PV          2:00.00 
 21 Matthias, Brooke D       9 CUBU-PV            NT 
 22 Griggs, Dannre C        9 CUBU-PV            NT 
 23 Merrill, Molly F        9 CUBU-PV            NT 
 24 Finn, Madelin E        10 CUBU-PV            NT 
 
Event 26 Boys 9-10 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV          1:19.33 
 2 McClorey, John B       10 CUBU-PV          1:20.18 
 3 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV          1:20.20 
 4 Brown, Chase M        10 CUBU-PV          1:21.26 
 5 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV          1:21.37 
 6 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV          1:22.68 
 7 Turi, Joey R         10 CUBU-PV          1:30.73 
 8 Green, Duncan S        10 CUBU-PV          1:30.95 
 9 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV          1:36.70 
 10 Liu, Andrew Y         9 CUBU-PV          1:41.97 
 11 Harper, Alex B        10 ASA-PV          1:43.76 
 12 Einhorn, Zack O        10 ASA-PV          1:46.80 
 13 Casey, Michael R        9 CUBU-PV          1:57.00 
 14 Dickson, Zachary A      10 CUBU-PV          1:59.00 
 15 Sarmadi, Kamron M       10 CUBU-PV            NT 
 16 Desatnick, Alexander     10 CUBU-PV            NT 
 
Event 27 Girls 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV         1:05.15 
 2 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV          1:06.54 
 3 Ginieczki, Karly R      12 HACC-PV          1:08.01 
 4 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV          1:09.57 
 5 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV          1:09.95 
 6 Bolger, Victoria A      12 CUBU-PV          1:11.03 
 7 Wang, Helena         11 CUBU-PV          1:11.35 
 8 Tao, Rachel S         11 CUBU-PV          1:11.60 
 9 Zdebski, Madison J      12 CUBU-PV          1:12.14 
 10 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV          1:12.27 
 11 MACK, Andi M         12 CUBU-PV          1:14.40 
 12 King, Francesca M       11 CUBU-PV          1:15.23 
 13 Royer, Stephanie M      12 CUBU-PV          1:16.41 
 14 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV          1:17.19 
 15 Stone, Heather G       11 CUBU-PV          1:19.71 
 16 Ockenhouse, Sarah E      11 UN-CU-PV         1:20.00 
 17 Adams, Emily A        12 CUBU-PV          1:20.35 
 18 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV          1:20.94 
 19 Fracasso, Anna M       11 CUBU-PV          1:22.25 
 20 Gieser, Celia A        11 CUBU-PV          1:22.37 
 21 Carter, Camille E       12 CUBU-PV          1:22.83 
 22 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV          1:22.94 
 23 Sy, Kriza E          11 ASA-PV          1:23.65 
 24 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV          1:23.87 
 25 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV          1:24.09 
 26 Andrews, Nicole L       11 CUBU-PV          1:24.56 
 27 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV          1:24.66 
 28 Barnhart, Katheryn E     12 CUBU-PV          1:27.00 
 29 Nolan, Meredith B       11 ASA-PV          1:32.07 
 30 Hill, Lindsey K        12 CUBU-PV          1:34.13 
 31 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV          1:35.06 
 32 Hebert, Carrie S       12 CUBU-PV          1:38.58 
 33 Rayder, Emma J        11 CUBU-PV          1:39.16 
 34 Genova, Dona V        12 HACC-PV          1:53.69 
 35 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV          2:00.00 
 36 Grube, Sydney E        11 ASA-PV          2:00.00 
 37 Finn, Maura D         12 CUBU-PV            NT 
 38 Pena, Carla A         11 CUBU-PV            NT 
 39 Wulf, Jocelyn S        11 HACC-PV            NT 
 
Event 28 Boys 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          1:08.11 
 2 Chase, Nolan D        12 HACC-PV          1:08.27 
 3 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV         1:09.38 
 4 Lin, Adrian J         12 ASA-PV          1:11.40 
 5 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV          1:12.54 
 6 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV          1:16.38 
 7 Racine, Sam J         12 HACC-PV          1:16.98 
 8 McGuire, Jack O        12 ASA-PV          1:17.38 
 9 McGann, Malachy        11 CUBU-PV          1:18.31 
 10 Leyden, Gus L         11 CUBU-PV          1:18.40 
 11 Rothrock, Derek A       12 CUBU-PV          1:20.69 
 12 Murray, Michael R       12 CUBU-PV          1:22.20 
 13 Shi, Simon          12 CUBU-PV          1:24.00 
 14 Thomas, Noah B        11 CUBU-PV          1:24.06 
 15 Jackson, Chase A       11 CUBU-PV          1:24.39 
 16 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV          1:25.31 
 17 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV          1:25.52 
 18 Myles, Jordan G        11 CUBU-PV          1:30.21 
 19 Chlopak, Jack L        11 UN-CU-PV         1:33.36 
 20 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV          1:39.71 
 21 Tiss, Jacob M         12 CUBU-PV          1:45.00 
 22 Feigenbaum, Aaron A      12 ASA-PV          1:45.00 
 23 Durbin, Taylor J       12 ASA-PV          1:45.00 
 24 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          2:00.00 
 25 Tang, Michael S        11 CUBU-PV            NT 
 26 Thompson, Ian R        12 CUBU-PV            NT 
 27 Morin, Corey A        12 CUBU-PV            NT 
 28 Hall, Owen C         11 CUBU-PV            NT 
 29 Clark, Benjamin J       11 HACC-PV            NT 
 
Event 29 Girls 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Peren, Amanda M        10 CUBU-PV          2:31.02 
 2 Griffith, Erica L       10 HACC-PV          2:47.73 
 3 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV          2:51.31 
 4 Hohman, Natalie S       10 CUBU-PV          3:02.14 
 5 King, Caitlyn N        10 HACC-PV          3:19.06 
 6 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV            NT 
 7 Hanson, Ava N         9 CUBU-PV            NT 
 8 Brown, Anna M         10 CUBU-PV            NT 
 9 Edwing, Deanna B       10 CUBU-PV            NT 
 10 Edwing, Kelsea        10 CUBU-PV            NT 
 11 Compton, Celia E        9 HACC-PV            NT 
 
Event 30 Boys 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Abrams, Zander J       10 CUBU-PV          2:26.08 
 2 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV          2:36.57 
 3 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV          2:37.02 
 4 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV          2:47.20 
 5 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV          2:49.95 
 6 McClorey, John B       10 CUBU-PV          2:50.72 
 7 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV          2:52.35 
 8 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV          3:12.18 
 9 Liu, Andrew Y         9 CUBU-PV          3:14.55 
 10 Einhorn, Zack O        10 ASA-PV          3:30.00 
 11 Feigenbaum, Jeremy E      9 ASA-PV          4:00.00 
 12 Sarmadi, Kamron M       10 CUBU-PV            NT 
 13 Green, Duncan S        10 CUBU-PV            NT 
 14 Lin, Kevin           9 CUBU-PV            NT 
 15 Chapman, Daniel C       9 CUBU-PV            NT 
 
Event 31 Girls 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV          1:57.60 
 2 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV         2:04.44 
 3 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV          2:09.59 
 4 Collins, Claire M       12 CUBU-PV          2:19.03 
 5 Tao, Rachel S         11 CUBU-PV          2:19.79 
 6 Royer, Stephanie M      12 CUBU-PV          2:23.74 
 7 Ockenhouse, Sarah E      11 UN-CU-PV         2:26.59 
 8 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV          2:30.11 
 9 Haley, Kelleigh G       11 CUBU-PV          2:31.16 
 10 Jubin, Isabelle A       12 CUBU-PV          2:32.87 
 11 Wright, Katie Q        11 ASA-PV          2:43.44 
 12 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV          2:43.89 
 13 Gieser, Celia A        11 CUBU-PV          2:45.93 
 14 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV          2:48.30 
 15 Fracasso, Anna M       11 CUBU-PV          2:51.17 
 16 Rahill-Marier, Amina     12 CUBU-PV          2:56.31 
 17 Hill, Lindsey K        12 CUBU-PV          3:11.59 
 18 Cleary, Mia C         11 CUBU-PV          3:14.95 
 19 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV          3:28.94 
 20 Velicu, Maria I        12 HACC-PV            NT 
 
Event 32 Boys 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV         2:02.03 
 2 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          2:09.91 
 3 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV          2:10.57 
 4 Lin, William R        12 CUBU-PV          2:10.81 
 5 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          2:14.01 
 6 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV         2:16.31 
 7 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV          2:18.74 
 8 McGann, Malachy        11 CUBU-PV          2:19.12 
 9 Howard, Jim C         11 CUBU-PV          2:20.09 
 10 Surette, Miller M       12 CUBU-PV          2:20.42 
 11 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          2:20.88 
 12 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV          2:35.52 
 13 Compton, Eric J        11 HACC-PV          2:37.28 
 14 Thomas, Noah B        11 CUBU-PV          2:38.29 
 15 Murray, Michael R       12 CUBU-PV          2:43.76 
 16 Shi, Simon          12 CUBU-PV          2:59.90 
 17 Myles, Jordan G        11 CUBU-PV          3:05.00 
 18 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV          3:06.30 
 19 Tiss, Jacob M         12 CUBU-PV          3:09.00 
 20 Tang, Michael S        11 CUBU-PV            NT 
 21 Morin, Corey A        12 CUBU-PV            NT 
 22 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV            NT 
 23 Clark, Benjamin J       11 HACC-PV            NT 
 
Event 33 Girls 9-10 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Peren, Amanda M        10 CUBU-PV           39.03 
 2 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV           40.27 
 3 Dodge, Abby M         10 CUBU-PV           43.77 
 4 Kohnert, Hannah I       10 ASA-PV           43.94 
 5 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV           44.79 
 6 Sita, Maddy L         10 CUBU-PV           45.49 
 7 Schupak, Madeline F      10 ASA-PV           45.68 
 8 Edwing, Kelsea        10 CUBU-PV           48.01 
 9 Edwing, Deanna B       10 CUBU-PV           48.20 
 10 Westfall, Greta E       10 CUBU-PV           48.65 
 11 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV           49.97 
 12 Fischer, Diana        10 CUBU-PV           50.11 
 13 Webster, Julianna R      9 CUBU-PV           50.72 
 14 Hutchinson, Katie H      9 CUBU-PV           50.96 
 15 Zhang, Gabrielle        9 UN-CU-PV          51.00 
 16 Compton, Celia E        9 HACC-PV           52.51 
 17 Murray, Kate E         9 CUBU-PV           52.66 
 18 Rollins, Hannah M       9 CUBU-PV           54.00 
 19 Woodmancy, Kathleen M     9 CUBU-PV           54.97 
 20 Anderson, Susannah J      9 CUBU-PV           55.02 
 21 Divone, Sophia E        9 CUBU-PV           55.32 
 22 Huang, Erin E         9 ASA-PV           55.77 
 23 King, Caitlyn N        10 HACC-PV           55.83 
 24 Bacon, Sophie H        9 CUBU-PV           56.54 
 25 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV           57.23 
 26 Caplan, Jodi A        10 CUBU-PV           58.68 
 27 Haley, Elizabeth W       9 CUBU-PV           59.95 
 28 Kohnert, Vanessa S       9 ASA-PV          1:00.00 
 29 Redisch, Lena J        9 ASA-PV          1:00.00 
 30 Williamson, Kara M       9 ASA-PV          1:00.00 
 31 Russell, Maddy T        9 CUBU-PV          1:00.43 
 32 Finn, Madelin E        10 CUBU-PV          1:00.89 
 33 Sogandares, Paige P      10 CUBU-PV          1:04.04 
 34 Griggs, Dannre C        9 CUBU-PV            NT 
 35 Kroeger, Lexie F        9 CUBU-PV            NT 
 36 Hanson, Ava N         9 CUBU-PV            NT 
 37 Beste, Lola O         10 CUBU-PV            NT 
 38 Doerner, Madeline I      10 CUBU-PV            NT 
 39 Morin, Hannah E        9 CUBU-PV            NT 
 40 Brown, Anna M         10 CUBU-PV            NT 
 41 Chlopak, Katherine S      9 CUBU-PV            NT 
 42 Chidandan, Yukta        9 HACC-PV            NT 
 
Event 34 Boys 9-10 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV          35.86 
 2 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV           40.34 
 3 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV           43.80 
 4 Brown, Chase M        10 CUBU-PV           44.97 
 5 Turi, Joey R         10 CUBU-PV           45.57 
 6 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV           45.90 
 7 Green, Duncan S        10 CUBU-PV           45.99 
 8 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV           46.22 
 9 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV           50.21 
 10 Dickson, Zachary A      10 CUBU-PV           51.00 
 11 Harper, Alex B        10 ASA-PV           51.11 
 12 Roberts, Daniel W       10 CUBU-PV           51.99 
 13 White, Peter W        10 UN-CU-PV          55.69 
 14 Surette, Noah B        9 CUBU-PV           55.97 
 15 Brown, Garrett D        9 CUBU-PV           56.37 
 16 Laredo, Jonathan A       9 CUBU-PV           58.40 
 17 Feigenbaum, Jeremy E      9 ASA-PV          1:00.00 
 18 Dudley, Jack C         9 CUBU-PV          1:01.44 
 19 Casey, Michael R        9 CUBU-PV          1:13.63 
 20 Sarmadi, Kamron M       10 CUBU-PV            NT 
 21 Mejia, Ryan F         9 CUBU-PV            NT 
 22 Klima, Will L         9 CUBU-PV            NT 
 23 Lin, Kevin           9 CUBU-PV            NT 
 24 Chapman, Daniel C       9 CUBU-PV            NT 
 25 Urban, Derek C        10 HACC-PV            NT 
 26 Frith, Suverino N       10 HACC-PV            NT 
 
Event 35 Girls 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Sy, Kriza E          11 ASA-PV           36.40 
 2 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV           36.73 
 3 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV           36.97 
 4 Wang, Helena         11 CUBU-PV           39.45 
 5 Orleans, Jayne S       12 CUBU-PV           39.70 
 6 King, Francesca M       11 CUBU-PV           40.40 
 7 Smith, Madison E       11 CUBU-PV           41.08 
 8 Krishna-Rogers, Maya     12 CUBU-PV           41.24 
 9 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV           41.64 
 10 Tao, Rachel S         11 CUBU-PV           43.18 
 11 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV           43.37 
 12 Rahill-Marier, Amina     12 CUBU-PV           43.73 
 13 Niles, Jessica E       12 CUBU-PV           45.57 
 14 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV           46.13 
 15 Dyson, Mallory M       11 CUBU-PV           46.86 
 16 Trax, Kathryn G        11 CUBU-PV           48.75 
 17 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV           49.06 
 18 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV           50.31 
 19 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV           51.03 
 20 Rayder, Emma J        11 CUBU-PV           51.13 
 21 Witmer, Abigail L       11 HACC-PV           51.61 
 22 Hill, Lindsey K        12 CUBU-PV           51.98 
 23 Vought, Emily C        11 HACC-PV           54.15 
 24 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV           59.33 
 25 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV          1:00.00 
 26 Grube, Sydney E        11 ASA-PV          1:00.00 
 27 Sheng, Bobbie Y        11 CUBU-PV            NT 
 28 Stapleton, Carly A      12 CUBU-PV            NT 
 29 Pena, Carla A         11 CUBU-PV            NT 
 30 Dahal, Shritika        11 HACC-PV            NT 
 31 Butler, Lauren M       11 HACC-PV            NT 
 
Event 36 Boys 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV          32.07 
 2 Wingo, Max M         11 CUBU-PV           35.90 
 3 Spivack, Will G        12 CUBU-PV           36.01 
 4 Lai, Dennis          11 CUBU-PV           36.45 
 5 Zucker, Coby S        12 ASA-PV           36.63 
 6 McNulty, Devin M       11 HACC-PV           36.87 
 7 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV           37.67 
 8 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV           37.74 
 9 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV           37.85 
 10 Touve, Justin B        12 CUBU-PV           41.34 
 11 Racine, Sam J         12 HACC-PV           42.64 
 12 Lin, Adrian J         12 ASA-PV           43.29 
 13 Mardi, Kevin A        11 CUBU-PV           43.32 
 14 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV           43.94 
 15 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV           44.37 
 16 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV           44.48 
 17 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV           44.73 
 18 McGuire, Jack O        12 ASA-PV           45.32 
 19 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV           47.34 
 20 Perry, Christopher C     11 HACC-PV           49.67 
 21 DiBari, David G        11 CUBU-PV           49.73 
 22 Myles, Jordan G        11 CUBU-PV           49.90 
 23 Durbin, Taylor J       12 ASA-PV           50.00 
 24 Salassi, Kevin J       11 HACC-PV           50.59 
 25 Rothrock, Derek A       12 CUBU-PV           51.00 
 26 Chlopak, Jack L        11 UN-CU-PV          54.54 
 27 Feigenbaum, Aaron A      12 ASA-PV           55.00 
 28 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          1:00.00 
 29 Tang, Michael S        11 CUBU-PV            NT 
 30 Thompson, Ian R        12 CUBU-PV            NT 
 31 Dinneen, Kevin M       11 HACC-PV            NT 
 32 Orlov, Alex M         12 HACC-PV            NT 
 33 O'Neal, Tyler J        11 HACC-PV            NT 
 34 Mason, Michael K       12 HACC-PV            NT 
 
Event 37 Girls 9-10 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Bayer, Cassidy L       10 CUBU-PV          1:17.06 
 2 Saunders, Sarah R       10 CUBU-PV          1:28.28 
 3 Griffith, Erica L       10 HACC-PV          1:29.27 
 4 Carney, Megan A        10 HACC-PV          1:51.61 
 5 Zhang, Gabrielle        9 UN-CU-PV         1:57.00 
 6 Wright, Beth K         9 ASA-PV          2:00.00 
 7 Merrill, Molly F        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 38 Boys 9-10 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ginieczki, Christian B    10 HACC-PV          1:05.59 
 2 Abrams, Zander J       10 CUBU-PV          1:17.55 
 3 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV          1:17.71 
 4 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV          1:27.01 
 5 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV          1:28.23 
 6 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV          1:28.96 
 7 McClorey, John B       10 CUBU-PV          1:35.49 
 8 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV          1:38.32 
 9 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV          1:58.14 
 
Event 39 Girls 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV          1:00.54 
 2 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV         1:03.87 
 3 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV          1:05.57 
 4 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV          1:08.82 
 5 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV          1:10.21 
 6 King, Francesca M       11 CUBU-PV          1:12.46 
 7 Haley, Kelleigh G       11 CUBU-PV          1:12.90 
 8 Ockenhouse, Sarah E      11 UN-CU-PV         1:13.57 
 9 Jubin, Isabelle A       12 CUBU-PV          1:14.32 
 10 MACK, Andi M         12 CUBU-PV          1:15.88 
 11 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV          1:16.60 
 12 Royer, Stephanie M      12 CUBU-PV          1:17.29 
 13 Andrews, Nicole L       11 CUBU-PV          1:20.73 
 14 Stone, Heather G       11 CUBU-PV          1:20.97 
 15 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV          1:21.43 
 16 Nolan, Meredith B       11 ASA-PV          1:21.86 
 17 Zdebski, Madison J      12 CUBU-PV          1:22.94 
 18 Fracasso, Anna M       11 CUBU-PV          1:23.22 
 19 Adams, Emily A        12 CUBU-PV          1:25.12 
 20 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV          1:26.71 
 21 Passacantando, Mollie M    11 CUBU-PV          1:27.12 
 22 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV          1:29.19 
 23 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV          1:32.98 
 24 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV          1:37.82 
 25 Wright, Katie Q        11 ASA-PV          1:44.61 
 26 Cleary, Mia C         11 CUBU-PV          1:59.32 
 27 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV          2:00.00 
 28 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV          2:00.00 
 
Event 40 Boys 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          1:06.77 
 2 Surette, Miller M       12 CUBU-PV          1:10.33 
 3 Lin, William R        12 CUBU-PV          1:10.42 
 4 Lin, Adrian J         12 ASA-PV          1:16.14 
 5 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV          1:16.14 
 6 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV          1:18.88 
 7 Howard, Jim C         11 CUBU-PV          1:20.16 
 8 Zucker, Coby S        12 ASA-PV          1:25.00 
 9 McGuire, Jack O        12 ASA-PV          1:26.96 
 10 Hall, Owen C         11 CUBU-PV          1:27.35 
 11 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV          1:28.11 
 12 Compton, Eric J        11 HACC-PV          1:31.54 
 13 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV          1:38.09 
 14 Shi, Simon          12 CUBU-PV          1:45.00 
 15 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          2:00.00 
 16 Morin, Corey A        12 CUBU-PV            NT 
 
Event 41 Girls 9-10 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV           32.64 
 2 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV           32.65 
 3 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV           33.67 
 4 Bayer, Cassidy L       10 CUBU-PV           33.74 
 5 Kohnert, Hannah I       10 ASA-PV           33.82 
 6 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV           34.45 
 7 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV           34.58 
 8 Westfall, Greta E       10 CUBU-PV           34.74 
 9 Hohman, Natalie S       10 CUBU-PV           35.29 
 10 Griffith, Erica L       10 HACC-PV           35.75 
 11 Endahl, Marina E       10 CUBU-PV           36.39 
 12 Carney, Megan A        10 HACC-PV           36.43 
 13 Divone, Sophia E        9 CUBU-PV           36.57 
 14 Fischer, Diana        10 CUBU-PV           36.60 
 15 Matthias, Brooke D       9 CUBU-PV           36.83 
 16 Dodge, Abby M         10 CUBU-PV           36.83 
 17 Hutchinson, Katie H      9 CUBU-PV           36.87 
 18 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV           37.01 
 19 King, Caitlyn N        10 HACC-PV           37.76 
 20 Woodmancy, Kathleen M     9 CUBU-PV           38.57 
 21 Morin, Hannah E        9 CUBU-PV           38.78 
 22 Caplan, Jodi A        10 CUBU-PV           38.85 
 23 Zhang, Gabrielle        9 UN-CU-PV          39.00 
 24 Webster, Julianna R      9 CUBU-PV           40.34 
 25 Umanzor, Leslie I       10 CUBU-PV           40.39 
 26 Murray, Kate E         9 CUBU-PV           40.70 
 27 Rollins, Hannah M       9 CUBU-PV           41.00 
 28 Sogandares, Paige P      10 CUBU-PV           41.31 
 29 Finn, Madelin E        10 CUBU-PV           41.44 
 30 Wright, Beth K         9 ASA-PV           41.55 
 31 Haley, Elizabeth W       9 CUBU-PV           42.49 
 32 Shi, Swanny          10 CUBU-PV           43.00 
 33 Bacon, Sophie H        9 CUBU-PV           46.11 
 34 Schupak, Madeline F      10 ASA-PV           47.33 
 35 Russell, Maddy T        9 CUBU-PV           47.41 
 36 Huang, Erin E         9 ASA-PV           47.48 
 37 Kohnert, Vanessa S       9 ASA-PV           48.08 
 38 Redisch, Lena J        9 ASA-PV          1:00.00 
 39 Williamson, Kara M       9 ASA-PV          1:00.00 
 40 Griggs, Dannre C        9 CUBU-PV            NT 
 41 Kroeger, Lexie F        9 CUBU-PV            NT 
 42 Beste, Lola O         10 CUBU-PV            NT 
 43 Doerner, Madeline I      10 CUBU-PV            NT 
 44 Chlopak, Katherine S      9 CUBU-PV            NT 
 45 Chidandan, Yukta        9 HACC-PV            NT 
 
Event 42 Boys 9-10 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV          29.56 
 2 Brown, Chase M        10 CUBU-PV           31.08 
 3 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV           31.33 
 4 McClorey, John B       10 CUBU-PV           32.21 
 5 Turi, Joey R         10 CUBU-PV           33.25 
 6 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV           33.94 
 7 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV           34.60 
 8 Desatnick, Alexander     10 CUBU-PV           35.20 
 9 Green, Duncan S        10 CUBU-PV           35.63 
 10 Urban, Derek C        10 HACC-PV           35.79 
 11 Roberts, Daniel W       10 CUBU-PV           35.81 
 12 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV           36.22 
 13 Sarmadi, Kamron M       10 CUBU-PV           37.30 
 14 Liu, Andrew Y         9 CUBU-PV           38.55 
 15 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV           39.29 
 16 Surette, Noah B        9 CUBU-PV           39.88 
 17 White, Peter W        10 UN-CU-PV          40.40 
 18 Einhorn, Zack O        10 ASA-PV           40.77 
 19 Brown, Garrett D        9 CUBU-PV           41.00 
 20 Dickson, Zachary A      10 CUBU-PV           43.00 
 21 Laredo, Jonathan A       9 CUBU-PV           44.24 
 22 Mejia, Ryan F         9 CUBU-PV           45.19 
 23 Dudley, Jack C         9 CUBU-PV           53.47 
 24 Feigenbaum, Jeremy E      9 ASA-PV           55.00 
 25 Klima, Will L         9 CUBU-PV            NT 
 26 Frith, Suverino N       10 HACC-PV            NT 
 
Event 43 Girls 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV           25.88 
 2 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV          27.75 
 3 Collins, Claire M       12 CUBU-PV           28.02 
 4 Ginieczki, Karly R      12 HACC-PV           28.14 
 5 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV           28.60 
 6 Jubin, Isabelle A       12 CUBU-PV           29.08 
 7 Wang, Helena         11 CUBU-PV           29.36 
 8 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV           29.41 
 9 MACK, Andi M         12 CUBU-PV           29.75 
 10 Royer, Stephanie M      12 CUBU-PV           29.76 
 11 Bolger, Victoria A      12 CUBU-PV           29.81 
 12 Haley, Kelleigh G       11 CUBU-PV           30.17 
 13 Carter, Camille E       12 CUBU-PV           30.42 
 14 Zdebski, Madison J      12 CUBU-PV           30.59 
 15 Tao, Rachel S         11 CUBU-PV           30.99 
 16 Cotto, Nina E         12 CUBU-PV           31.21 
 17 Dyson, Mallory M       11 CUBU-PV           31.55 
 18 Adams, Emily A        12 CUBU-PV           31.99 
 19 Krishna-Rogers, Maya     12 CUBU-PV           32.27 
 20 Cleary, Mia C         11 CUBU-PV           32.48 
 21 Smith, Madison E       11 CUBU-PV           33.16 
 22 Passacantando, Mollie M    11 CUBU-PV           33.26 
 23 Witmer, Abigail L       11 HACC-PV           33.72 
 24 Wright, Katie Q        11 ASA-PV           33.82 
 25 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV           34.32 
 26 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV           34.80 
 27 Genova, Dona V        12 HACC-PV           35.72 
 28 Niles, Jessica E       12 CUBU-PV           37.45 
 29 Finn, Maura D         12 CUBU-PV           38.67 
 30 Barnhart, Katheryn E     12 CUBU-PV           39.00 
 31 Rayder, Emma J        11 CUBU-PV           39.79 
 32 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV           41.72 
 33 Vought, Emily C        11 HACC-PV           42.41 
 34 Hebert, Carrie S       12 CUBU-PV           44.41 
 35 Velicu, Maria I        12 HACC-PV           49.03 
 36 Sheng, Bobbie Y        11 CUBU-PV            NT 
 37 Stapleton, Carly A      12 CUBU-PV            NT 
 38 Pena, Carla A         11 CUBU-PV            NT 
 39 Stein, Kaila R        11 CUBU-PV            NT 
 40 Dahal, Shritika        11 HACC-PV            NT 
 41 Butler, Lauren M       11 HACC-PV            NT 
 42 Wulf, Jocelyn S        11 HACC-PV            NT 
 
Event 44 Boys 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV          26.49 
 2 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV           27.33 
 3 Wingo, Max M         11 CUBU-PV           27.73 
 4 Chase, Nolan D        12 HACC-PV           27.75 
 5 Surette, Miller M       12 CUBU-PV           28.08 
 6 Lin, William R        12 CUBU-PV           28.34 
 7 Lai, Dennis          11 CUBU-PV           28.70 
 8 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV           28.77 
 9 Spivack, Will G        12 CUBU-PV           29.27 
 10 Racine, Sam J         12 HACC-PV           29.49 
 11 Lambert, Benjamin P      12 CUBU-PV           29.75 
 12 Touve, Justin B        12 CUBU-PV           29.98 
 13 McNulty, Devin M       11 HACC-PV           30.15 
 14 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV           30.25 
 15 Murray, Michael R       12 CUBU-PV           30.57 
 16 Hall, Owen C         11 CUBU-PV           31.11 
 17 McGann, Malachy        11 CUBU-PV           31.65 
 18 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV           31.71 
 19 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV           31.94 
 20 Thomas, Noah B        11 CUBU-PV           32.78 
 21 Morin, Corey A        12 CUBU-PV           32.95 
 22 Leyden, Gus L         11 CUBU-PV           32.96 
 23 Tiss, Jacob M         12 CUBU-PV           33.00 
 24 Jackson, Chase A       11 CUBU-PV           33.59 
 25 Mardi, Kevin A        11 CUBU-PV           33.66 
 26 Myles, Jordan G        11 CUBU-PV           34.10 
 27 Perry, Christopher C     11 HACC-PV           34.19 
 28 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV           34.38 
 29 Salassi, Kevin J       11 HACC-PV           35.38 
 30 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV           37.85 
 31 Chlopak, Jack L        11 UN-CU-PV          38.16 
 32 DiBari, David G        11 CUBU-PV           38.71 
 33 Thompson, Ian R        12 CUBU-PV            NT 
 34 Clark, Benjamin J       11 HACC-PV            NT 
 35 Dinneen, Kevin M       11 HACC-PV            NT 
 36 Orlov, Alex M         12 HACC-PV            NT 
 37 O'Neal, Tyler J        11 HACC-PV            NT 
 38 Mason, Michael K       12 HACC-PV            NT 
 
Event 45 Girls 9-10 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV          1:23.07 
 2 Saunders, Sarah R       10 CUBU-PV          1:23.14 
 3 Merrill, Molly F        9 CUBU-PV          1:25.60 
 4 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV          1:26.58 
 5 Westfall, Greta E       10 CUBU-PV          1:27.77 
 6 Sita, Maddy L         10 CUBU-PV          1:27.91 
 7 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV          1:28.01 
 8 Hohman, Natalie S       10 CUBU-PV          1:28.25 
 9 Dodge, Abby M         10 CUBU-PV          1:28.26 
 10 Edwing, Kelsea        10 CUBU-PV          1:29.04 
 11 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV          1:29.16 
 12 Griffith, Erica L       10 HACC-PV          1:29.19 
 13 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV          1:30.30 
 14 Fischer, Diana        10 CUBU-PV          1:32.19 
 15 Carney, Megan A        10 HACC-PV          1:32.50 
 16 Edwing, Deanna B       10 CUBU-PV          1:33.19 
 17 Divone, Sophia E        9 CUBU-PV          1:36.55 
 18 Compton, Celia E        9 HACC-PV          1:36.84 
 19 Hutchinson, Katie H      9 CUBU-PV          1:37.35 
 20 Matthias, Brooke D       9 CUBU-PV          1:37.56 
 21 Endahl, Marina E       10 CUBU-PV          1:37.81 
 22 Morin, Hannah E        9 CUBU-PV          1:38.63 
 23 Webster, Julianna R      9 CUBU-PV          1:39.27 
 24 King, Caitlyn N        10 HACC-PV          1:40.09 
 25 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV          1:41.83 
 26 Anderson, Susannah J      9 CUBU-PV          1:43.31 
 27 Umanzor, Leslie I       10 CUBU-PV          1:43.53 
 28 Caplan, Jodi A        10 CUBU-PV          1:45.29 
 29 Murray, Kate E         9 CUBU-PV          1:45.46 
 30 Sogandares, Paige P      10 CUBU-PV          1:51.51 
 31 Haley, Elizabeth W       9 CUBU-PV          1:51.90 
 32 Hanson, Ava N         9 CUBU-PV          1:54.22 
 33 Bacon, Sophie H        9 CUBU-PV          1:57.50 
 34 Russell, Maddy T        9 CUBU-PV          1:58.13 
 35 Kohnert, Vanessa S       9 ASA-PV          1:58.13 
 36 Redisch, Lena J        9 ASA-PV          2:00.00 
 37 Williamson, Kara M       9 ASA-PV          2:00.00 
 38 Kroeger, Lexie F        9 CUBU-PV            NT 
 39 Beste, Lola O         10 CUBU-PV            NT 
 40 Doerner, Madeline I      10 CUBU-PV            NT 
 41 Brown, Anna M         10 CUBU-PV            NT 
 
Event 46 Boys 9-10 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ginieczki, Christian B    10 HACC-PV          1:09.46 
 2 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV         1:16.11 
 3 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV          1:17.84 
 4 Abrams, Zander J       10 CUBU-PV          1:18.97 
 5 Brown, Chase M        10 CUBU-PV          1:21.22 
 6 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV          1:21.64 
 7 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV          1:21.81 
 8 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV          1:23.66 
 9 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV          1:25.00 
 10 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV          1:25.76 
 11 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV          1:26.78 
 12 Urban, Derek C        10 HACC-PV          1:28.92 
 13 Desatnick, Alexander     10 CUBU-PV          1:32.03 
 14 Turi, Joey R         10 CUBU-PV          1:32.89 
 15 Harper, Alex B        10 ASA-PV          1:35.16 
 16 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV          1:36.05 
 17 Roberts, Daniel W       10 CUBU-PV          1:39.40 
 18 White, Peter W        10 UN-CU-PV         1:41.21 
 19 Liu, Andrew Y         9 CUBU-PV          1:47.85 
 20 Brown, Garrett D        9 CUBU-PV          1:48.58 
 21 Casey, Michael R        9 CUBU-PV          1:51.00 
 22 Surette, Noah B        9 CUBU-PV          1:56.44 
 23 Dickson, Zachary A      10 CUBU-PV          1:59.00 
 24 Feigenbaum, Jeremy E      9 ASA-PV          2:00.00 
 25 Mejia, Ryan F         9 CUBU-PV          2:02.55 
 26 Dudley, Jack C         9 CUBU-PV          2:04.39 
 27 Laredo, Jonathan A       9 CUBU-PV          2:09.61 
 28 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV          2:24.56 
 29 Lin, Kevin           9 CUBU-PV            NT 
 30 Chapman, Daniel C       9 CUBU-PV            NT 
 31 Frith, Suverino N       10 HACC-PV            NT 
 
Event 47 Girls 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV          1:06.05 
 2 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV          1:08.04 
 3 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV          1:08.42 
 4 Ginieczki, Karly R      12 HACC-PV          1:09.99 
 5 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV          1:10.43 
 6 Collins, Claire M       12 CUBU-PV          1:12.57 
 7 Wang, Helena         11 CUBU-PV          1:12.71 
 8 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV          1:14.58 
 9 Bolger, Victoria A      12 CUBU-PV          1:15.16 
 10 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV          1:15.39 
 11 Sy, Kriza E          11 ASA-PV          1:16.20 
 12 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV          1:19.15 
 13 Cotto, Nina E         12 CUBU-PV          1:19.23 
 14 Haley, Kelleigh G       11 CUBU-PV          1:19.32 
 15 Andrews, Nicole L       11 CUBU-PV          1:19.85 
 16 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV          1:20.21 
 17 Dyson, Mallory M       11 CUBU-PV          1:20.51 
 18 Stone, Heather G       11 CUBU-PV          1:20.94 
 19 Smith, Madison E       11 CUBU-PV          1:21.98 
 20 Gieser, Celia A        11 CUBU-PV          1:23.39 
 21 Orleans, Jayne S       12 CUBU-PV          1:23.67 
 22 Krishna-Rogers, Maya     12 CUBU-PV          1:24.10 
 23 Fracasso, Anna M       11 CUBU-PV          1:24.16 
 24 Carter, Camille E       12 CUBU-PV          1:25.84 
 25 Barnhart, Katheryn E     12 CUBU-PV          1:26.86 
 26 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV          1:27.27 
 27 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV          1:27.74 
 28 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV          1:28.44 
 29 Passacantando, Mollie M    11 CUBU-PV          1:28.93 
 30 Witmer, Abigail L       11 HACC-PV          1:30.32 
 31 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV          1:30.45 
 32 Rahill-Marier, Amina     12 CUBU-PV          1:30.85 
 33 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV          1:30.90 
 34 Nolan, Meredith B       11 ASA-PV          1:32.64 
 35 Trax, Kathryn G        11 CUBU-PV          1:33.60 
 36 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV          1:35.07 
 37 Finn, Maura D         12 CUBU-PV          1:39.07 
 38 Vought, Emily C        11 HACC-PV          1:47.94 
 39 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV          1:48.16 
 40 Grube, Sydney E        11 ASA-PV          2:00.00 
 41 Niles, Jessica E       12 CUBU-PV            NT 
 42 Stapleton, Carly A      12 CUBU-PV            NT 
 43 Stein, Kaila R        11 CUBU-PV            NT 
 44 Velicu, Maria I        12 HACC-PV            NT 
 45 Dahal, Shritika        11 HACC-PV            NT 
 46 Butler, Lauren M       11 HACC-PV            NT 
 
Event 48 Boys 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV         1:06.64 
 2 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV          1:07.71 
 3 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV         1:10.18 
 4 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          1:11.84 
 5 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          1:12.18 
 6 Lin, William R        12 CUBU-PV          1:12.47 
 7 Chase, Nolan D        12 HACC-PV          1:13.54 
 8 Lai, Dennis          11 CUBU-PV          1:14.42 
 9 Zucker, Coby S        12 ASA-PV          1:14.60 
 10 Lin, Adrian J         12 ASA-PV          1:15.46 
 11 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV          1:16.28 
 12 McNulty, Devin M       11 HACC-PV          1:16.48 
 13 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV          1:17.21 
 14 Spivack, Will G        12 CUBU-PV          1:17.30 
 15 Touve, Justin B        12 CUBU-PV          1:17.66 
 16 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV          1:18.54 
 17 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV          1:18.87 
 18 Howard, Jim C         11 CUBU-PV          1:19.48 
 19 McGuire, Jack O        12 ASA-PV          1:20.18 
 20 Leyden, Gus L         11 CUBU-PV          1:21.29 
 21 Rothrock, Derek A       12 CUBU-PV          1:21.32 
 22 Morin, Corey A        12 CUBU-PV          1:21.62 
 23 Hall, Owen C         11 CUBU-PV          1:21.68 
 24 Racine, Sam J         12 HACC-PV          1:22.06 
 25 McGann, Malachy        11 CUBU-PV          1:22.43 
 26 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV          1:22.61 
 27 Compton, Eric J        11 HACC-PV          1:23.36 
 28 Thomas, Noah B        11 CUBU-PV          1:23.96 
 29 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV          1:25.39 
 30 Salassi, Kevin J       11 HACC-PV          1:26.85 
 31 Jackson, Chase A       11 CUBU-PV          1:29.83 
 32 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV          1:31.06 
 33 Perry, Christopher C     11 HACC-PV          1:31.49 
 34 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV          1:33.75 
 35 Mardi, Kevin A        11 CUBU-PV          1:36.00 
 36 DiBari, David G        11 CUBU-PV          1:36.41 
 37 Chlopak, Jack L        11 UN-CU-PV         1:37.97 
 38 Feigenbaum, Aaron A      12 ASA-PV          1:45.00 
 39 Durbin, Taylor J       12 ASA-PV          1:45.00 
 40 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          2:00.00 
 41 Clark, Benjamin J       11 HACC-PV            NT 
 42 Dinneen, Kevin M       11 HACC-PV            NT 
 43 Orlov, Alex M         12 HACC-PV            NT 
 44 O'Neal, Tyler J        11 HACC-PV            NT 
 45 Mason, Michael K       12 HACC-PV            NT 
 
Event 49 Girls 13 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hall, Alina M         17 CUBU-PV          2:08.12 
 2 Kenis, Sarah K        17 HACC-PV          2:11.23 
 3 Rholl, Christine E      17 CUBU-PV          2:12.48 
 4 Poore, Lauren E        17 CUBU-PV          2:13.36 
 5 Swarts, Rachel M       14 CUBU-PV          2:14.38 
 6 Pietrantonio, Anna E     17 CUBU-PV          2:15.89 
 7 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          2:16.98 
 8 Pietrantonio, Sofie S     14 CUBU-PV          2:17.19 
 9 Gould, Audrey K        13 CUBU-PV          2:17.33 
 10 Moffitt, Hellen S       14 CUBU-PV          2:18.50 
 11 Garcia, Laura         13 ASA-PV          2:18.53 
 12 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV          2:18.96 
 13 Brazier, Robin E       16 HACC-PV          2:18.96 
 14 Donoghue, Kelsey A      15 UN-CU-PV         2:20.36 
 15 Hall, Emily K         16 ASA-PV          2:20.43 
 16 Stanley, Madeline J      16 UN-CU-PV         2:20.79 
 17 Tokarz, Kira B        23 ASA-PV          2:21.05 
 18 Cudahy, Molly K        16 HACC-PV          2:21.46 
 19 Bolger, Julia M        16 CUBU-PV          2:22.00 
 20 Nyberg, Hannah L       16 HACC-PV          2:22.13 
 21 Merley, Caitlin F       17 CUBU-PV          2:22.23 
 22 Bajorek, Theresa A      18 TIBU-PV          2:22.36 
 23 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         2:22.44 
 24 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV          2:22.83 
 25 Romano, Stephanie J      15 CUBU-PV          2:23.34 
 26 Bertram, Sara L        13 CUBU-PV          2:23.78 
 27 Ruttenberg, Caroline E    14 CUBU-PV          2:23.86 
 28 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV          2:23.95 
 29 Atkinson, Tracey E      15 CUBU-PV          2:24.42 
 30 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV          2:24.43 
 31 Romberg, Gracie V       13 CUBU-PV          2:24.91 
 32 O'Connor, Erin M       16 ASA-PV          2:25.33 
 33 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV          2:25.37 
 34 Colevas, Alexandra A     16 UN-CU-PV         2:26.37 
 35 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         2:26.68 
 36 Kenis, Samantha N       13 HACC-PV          2:27.18 
 37 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV          2:27.23 
 38 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV          2:27.40 
 39 Graupp, Sarah V        16 HACC-PV          2:28.30 
 40 Wulff, Allison M       16 CUBU-PV          2:29.34 
 41 Bolger, Madelyn L       14 CUBU-PV          2:29.80 
 42 Hondros, Julia M       17 CUBU-PV          2:30.38 
 43 Abeles, Lizzie B       13 CUBU-PV          2:31.31 
 44 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV          2:31.85 
 45 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV          2:32.61 
 46 Caprio, Claire E       17 CUBU-PV          2:33.32 
 47 Slater, Bridgette J      16 UN-CU-PV         2:34.58 
 48 Marders, Nikky E       14 ASA-PV          2:34.68 
 49 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV          2:35.03 
 50 Passacantando, Sophia R    14 CUBU-PV          2:36.26 
 51 Orleans, Leigh A       14 CUBU-PV          2:37.58 
 52 Shpak, Eva I         16 ASA-PV          2:37.65 
 53 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV          2:38.25 
 54 Loane, Kate M         15 TIBU-PV          2:39.15 
 55 Poerstel, Christina M     13 CUBU-PV          2:39.33 
 56 Hood, Mary C         13 CUBU-PV          2:39.45 
 57 Nugent, Haley O        13 CUBU-PV          2:41.11 
 58 Chute, Callie R        13 CUBU-PV          2:41.26 
 59 Holt, Jacqueline A      14 TIBU-PV          2:41.90 
 60 Erfani, Yassaman J      14 CUBU-PV          2:48.70 
 61 Schmid, Jennifer M      15 CUBU-PV          2:49.00 
 62 Doherty, Caitlin J      13 ASA-PV          2:49.77 
 63 Li, Jessica Y         13 TIBU-PV          2:50.54 
 64 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV          2:52.36 
 65 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV          2:53.63 
 66 Haryanto, Sarina Y      13 TIBU-PV          2:58.93 
 67 May, Caitlyn G        14 ASA-PV          3:00.00 
 68 Knowles, Kristin E      13 HACC-PV          3:01.67 
 69 Metter, Jessica C       13 CUBU-PV          3:05.21 
 70 Revers, Natalie R       13 CUBU-PV          3:05.30 
 71 Kent, Terri A         14 TIBU-PV          3:07.54 
 72 Busch, Sarah E        13 CUBU-PV          3:07.73 
 73 Washington, Stephanie T    13 TIBU-PV          3:10.60 
 74 Sarkar, Tanmana        15 HACC-PV          3:20.95 
 75 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV          3:23.10 
 76 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV          3:35.00 
 77 Hunt, Victoria        13 ASA-PV          4:00.00 
 78 Humphrey, Paige A       13 HACC-PV            NT 
 
Event 50 Boys 13 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 MacNair, Conor C       16 CUBU-PV          1:57.85 
 2 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV          2:03.63 
 3 McVerry, Michael A      16 UN-CU-PV         2:04.65 
 4 Rieling, Conor M       17 HACC-PV          2:05.99 
 5 St John, Carl A        15 CUBU-PV          2:06.09 
 6 Reinhardt, Brent S      16 TIBU-PV          2:09.26 
 7 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV          2:09.44 
 8 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV          2:09.99 
 9 Hirka, George S        17 CUBU-PV          2:10.03 
 10 Nyberg, Ethan L        17 HACC-PV          2:11.01 
 11 Stasink, Peter        18 CUBU-PV          2:11.45 
 12 Witkop, Bobby T        16 UN-CU-PV         2:12.15 
 13 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV          2:12.92 
 14 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV          2:13.40 
 15 Wang, Howe          14 CUBU-PV          2:13.86 
 16 Nguyen, Jonathan M      14 HACC-PV          2:14.00 
 17 Hirka, Logan M        15 CUBU-PV          2:14.46 
 18 Cudahy, Conor J        14 HACC-PV          2:14.54 
 19 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV         2:15.00 
 20 Curl, Nick D         16 CUBU-PV          2:15.00 
 21 Nasseri, Cyrus S       17 CUBU-PV          2:15.01 
 22 Ledecky, Michael D      15 CUBU-PV          2:15.54 
 23 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV          2:15.55 
 24 Royer, Matthew W       15 UN-CU-PV         2:15.59 
 25 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV          2:15.66 
 26 O'Hara, Paul F        14 CUBU-PV          2:17.83 
 27 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV          2:17.98 
 28 Brenac, Sacha L        15 CUBU-PV          2:18.90 
 29 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV          2:19.00 
 30 Clark, Courtner R       15 UN-CU-PV         2:19.37 
 31 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV          2:19.90 
 32 Horback, Alan R        16 UN-CU-PV         2:19.93 
 33 Asbury, Colin T        15 ASA-PV          2:20.10 
 34 Foley, Michael D       16 CUBU-PV          2:20.20 
 35 Fay, Daniel P         15 HACC-PV          2:20.64 
 36 O'Hara, Aidan C        14 CUBU-PV          2:21.03 
 37 Desatnick, Joel D       14 CUBU-PV          2:21.46 
 38 Taswell, Jacob L       15 ASA-PV          2:21.49 
 39 Rosenthal, Andy P       15 CUBU-PV          2:21.76 
 40 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV          2:21.82 
 41 Cole, Austin R        14 ASA-PV          2:22.00 
 42 Mason, Blair B        15 HACC-PV          2:22.58 
 43 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV          2:23.00 
 44 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV          2:23.51 
 45 Boggs, Jeff J         14 CUBU-PV          2:23.90 
 46 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV          2:24.30 
 47 Martin, Bobby P        14 TIBU-PV          2:24.44 
 48 Belledonne, Mario E      15 UN-CU-PV         2:25.05 
 49 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV          2:25.45 
 50 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV          2:27.05 
 51 Clark, Michael R       15 CUBU-PV          2:27.05 
 52 Caldwell, Andrew J      14 HACC-PV          2:30.24 
 53 Baird, Graham M        13 CUBU-PV          2:30.38 
 54 Mantelli, Harlan A      15 HACC-PV          2:31.64 
 55 Gan, Gabe H          15 UN-CU-PV         2:31.71 
 56 Janezich, John R       13 CUBU-PV          2:34.56 
 57 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV          2:35.81 
 58 Huang, Brian A        13 ASA-PV          2:38.18 
 59 Thompson, Drew M       13 TIBU-PV          2:41.89 
 60 Epps, Kahlil H        13 CUBU-PV          2:43.88 
 61 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV          2:49.35 
 62 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV          2:53.17 
 63 Tyshing, Miguel A       13 TIBU-PV          2:54.73 
 64 Chen, Franklin Z       13 TIBU-PV          3:02.19 
 65 Curl, Blake M         13 CUBU-PV          3:03.21 
 66 Kunkel, Kurtis C       14 HACC-PV          3:05.03 
 67 Mardi, Cyrus P        13 CUBU-PV          3:05.25 
 68 Goben, Timothy M       13 CUBU-PV          3:07.13 
 69 Purcell, Ian F        14 HACC-PV          3:13.80 
 70 Belle, Pierre         13 ASA-PV          3:20.00 
 71 Dunckel, Chris S       19 TIBU-PV            NT 
 72 Fireman, Seth S        16 CUBU-PV            NT 
 73 Schwartzman, Kevin G     16 CUBU-PV            NT 
 74 Sharma, Prateesh       13 HACC-PV            NT 
 75 Peters, Matt S        13 HACC-PV            NT 
 
Event 51 Girls 13 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hall, Alina M         17 CUBU-PV           24.68 
 2 Moffitt, Hellen S       14 CUBU-PV           24.76 
 3 Slater, Bridgette J      16 UN-CU-PV          25.11 
 4 Rholl, Christine E      17 CUBU-PV           25.29 
 5 King, Jill M         17 CUBU-PV           25.62 
 6 Sussman, Caroline K      16 CUBU-PV           25.97 
 7 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV           26.16 
 8 Swarts, Rachel M       14 CUBU-PV           26.22 
 9 Nyberg, Hannah L       16 HACC-PV           26.31 
 10 Cudahy, Molly K        16 HACC-PV           26.37 
 11 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV           26.85 
 12 Lin, Lisa Y          17 ASA-PV           26.87 
 13 Bolger, Madelyn L       14 CUBU-PV           27.00 
 14 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV           27.17 
 15 Caprio, Claire E       17 CUBU-PV           27.25 
 16 Atkinson, Tracey E      15 CUBU-PV           27.38 
 17 Pellegrini, Sophie C     16 ASA-PV           27.41 
 18 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV           27.56 
 19 Orleans, Leigh A       14 CUBU-PV           27.65 
 20 Garcia, Laura         13 ASA-PV           27.81 
 21 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV          28.13 
 22 Erfani, Yassaman J      14 CUBU-PV           28.14 
 23 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV           28.20 
 24 Richards, Anne E       14 CUBU-PV           28.22 
 25 Passacantando, Sophia R    14 CUBU-PV           28.33 
 26 Bejean, Alex S        13 TIBU-PV           28.58 
 27 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV           28.64 
 28 Schmid, Jennifer M      15 CUBU-PV           29.00 
 29 Farris, Kellee E       17 CUBU-PV           29.03 
 30 Chute, Callie R        13 CUBU-PV           29.16 
 31 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV           29.21 
 32 Shpak, Eva I         16 ASA-PV           29.21 
 33 Oladimeji, Tope M       13 HACC-PV           29.24 
 34 Howell, Madison S       13 HACC-PV           29.28 
 35 Mir, Roxana          16 CUBU-PV           29.53 
 36 McMillen, Lauren N      18 HACC-PV           29.72 
 37 Saunders, Alicia K      15 CUBU-PV           30.00 
 38 Poerstel, Christina M     13 CUBU-PV           30.05 
 39 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV           30.27 
 40 Quettawala, Sarah H      13 HACC-PV           30.42 
 41 Gwartney, Hannah M      14 CUBU-PV           30.43 
 42 Keefer, Katie A        17 ASA-PV           30.50 
 43 Hood, Kaitlyn E        15 CUBU-PV           30.54 
 44 Haryanto, Sarina Y      13 TIBU-PV           30.65 
 45 Leung, Nicole         15 TIBU-PV           30.99 
 46 Harvey, Carla M        16 CUBU-PV           31.00 
 47 May, Caitlyn G        14 ASA-PV           31.00 
 48 Salassi, Savanna       14 HACC-PV           31.01 
 49 Zerrenner, Courtney M     14 CUBU-PV           31.10 
 50 Metter, Jessica C       13 CUBU-PV           31.25 
 51 McNulty, Elizabeth A     13 HACC-PV           31.35 
 52 Altekruse, Leah M       13 ASA-PV           31.49 
 53 Ritchey, Cori A        13 CUBU-PV           32.25 
 54 Busch, Sarah E        13 CUBU-PV           32.42 
 55 Adams, Alexandra A      13 ASA-PV           32.77 
 56 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV           32.97 
 57 Xu, Christina L        13 TIBU-PV           33.41 
 58 Mallett, Katherine A     14 HACC-PV           33.51 
 59 Fries, Morgan A        13 HACC-PV           33.62 
 60 Zhang, Charlena D       13 TIBU-PV           33.66 
 61 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV           33.82 
 62 Hines, Julia G        14 CUBU-PV           34.00 
 63 Green, Stephanie C      14 HACC-PV           34.77 
 64 Rolander, Anne T       13 CUBU-PV           34.87 
 65 Hackett, Robin E       13 TIBU-PV            NT 
 66 Tarvin, Aerin E        13 Unattached           NT 
 67 Fritsch, Sara Z        13 CUBU-PV            NT 
 68 Dahal, Shreya         14 HACC-PV            NT 
 
Event 52 Boys 13 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Sullivan, Patrick P      19 CUBU-PV           20.61 
 2 Thiede, Scott W        17 ASA-PV           21.62 
 3 Asbury, Colin T        15 ASA-PV           22.70 
 4 Curl, Tyler M         17 CUBU-PV           22.90 
 5 Heilbronner, Brian P     16 CUBU-PV           23.12 
 6 Lawler, Will C        17 ASA-PV           23.49 
 7 Huizinga, Ben D        17 CUBU-PV           23.53 
 8 Zhang, Jeremy         17 HACC-PV           23.63 
 9 Chaudhary, Karan K      15 Unattached         23.78 
 10 Rieling, Conor M       17 HACC-PV           23.79 
 11 Spata, Sean J         16 CUBU-PV           23.96 
 12 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV          24.00 
 13 Garrity, Chris N       16 ASA-PV           24.00 
 14 Simmons, Tucker M       17 CUBU-PV           24.18 
 15 Dunckel, Chris S       19 TIBU-PV           24.19 
 16 Nguyen, Jonathan M      14 HACC-PV           24.42 
 17 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV           24.53 
 18 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV           24.54 
 19 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV           24.59 
 20 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV           24.66 
 21 Wang, Howe          14 CUBU-PV           24.68 
 22 Clark, Michael R       15 CUBU-PV           25.03 
 23 Baird, Graham M        13 CUBU-PV           25.04 
 24 Desatnick, Joel D       14 CUBU-PV           25.17 
 25 Nyberg, Ethan L        17 HACC-PV           25.17 
 26 Kulesza, Ryan J        17 CUBU-PV           25.50 
 27 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV           25.74 
 28 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV           25.80 
 29 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV           25.96 
 30 Boggs, Jeff J         14 CUBU-PV           26.00 
 31 Kiss, Balazs         17 CUBU-PV           26.05 
 32 Sklodowski, Robert      15 TIBU-PV           26.08 
 33 Dillon, Bradley J       17 CUBU-PV           26.20 
 34 Quintas, John J        14 TIBU-PV           26.25 
 35 Weitzel, Pat H        17 ASA-PV           26.28 
 36 Trahan, Casey S        14 HACC-PV           26.37 
 37 Stasink, Peter        18 CUBU-PV           26.39 
 38 Gan, Gabe H          15 UN-CU-PV          26.88 
 39 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV           27.02 
 40 Fay, Daniel P         15 HACC-PV           27.04 
 41 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV           27.15 
 42 Barber, Michael J       13 CUBU-PV           27.37 
 43 Hohman, Andrew J       13 CUBU-PV           28.03 
 44 Epps, Kahlil H        13 CUBU-PV           28.04 
 45 Thompson, Drew M       13 TIBU-PV           28.33 
 46 Lambert, Joshua T       14 CUBU-PV           28.39 
 47 Arabshahi, David H      13 TIBU-PV           29.17 
 48 Parker, Alex T        17 ASA-PV           29.57 
 49 Sjoblom, David        13 CUBU-PV           29.86 
 50 Curl, Blake M         13 CUBU-PV           29.90 
 51 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV           29.92 
 52 Kraynak, Luke J        13 CUBU-PV           29.96 
 53 Webster, Dante E       13 CUBU-PV           30.08 
 54 Matthews, Christian S     17 HACC-PV           30.29 
 55 Kunkel, Kurtis C       14 HACC-PV           30.38 
 56 Goben, Timothy M       13 CUBU-PV           31.07 
 57 Archambeault, Steven R    14 HACC-PV           31.07 
 58 Bandyopadhyay, Sahil     13 TIBU-PV           31.60 
 59 Tyshing, Miguel A       13 TIBU-PV           31.60 
 60 Mardi, Cyrus P        13 CUBU-PV           31.94 
 61 Chen, Franklin Z       13 TIBU-PV           32.35 
 62 Shapiro, Tyler E       13 TIBU-PV           32.53 
 63 Goldman, Andrew B       13 HACC-PV           33.28 
 64 Purcell, Ryan J        13 HACC-PV           33.32 
 65 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV           33.91 
 66 Hsu, Jonathan         16 CUBU-PV           34.00 
 67 Yip, Gordan          14 CUBU-PV           35.00 
 68 Caprio, David D        15 CUBU-PV           36.20 
 69 Sharma, Prateesh       13 HACC-PV           36.27 
 70 Neal, Austin C        13 CUBU-PV           36.89 
 71 Ertman, Ben W         13 ASA-PV           45.63 
 72 Ryan, Nathan M        16 CUBU-PV            NT 
 73 Geiger, Kevin D        14 CUBU-PV            NT 
 74 Katz, Michael         13 TIBU-PV            NT 
 75 Chiriboga, Carlos A      13 CUBU-PV            NT 
 76 Tenorio, Paul M        24 CUBU-PV            NT 
 77 Trapp, Joseph B        29 CUBU-PV            NT 
 78 Barnett, Jackson W      13 CUBU-PV            NT 
 79 Kirks, Bryan B        13 CUBU-PV            NT 
 80 Threlkeld, Logan R      14 HACC-PV            NT 
 81 Tillman, Matthew S      14 HACC-PV            NT 
 82 Malito, Michael A       13 HACC-PV            NT 
 
Event 53 Girls 13 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Swarts, Rachel M       14 CUBU-PV          2:07.89 
 2 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          2:09.42 
 3 Moffitt, Hellen S       14 CUBU-PV          2:12.02 
 4 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV          2:20.02 
 5 Kenis, Sarah K        17 HACC-PV          2:23.60 
 6 Stanley, Madeline J      16 UN-CU-PV         2:23.86 
 7 Brown, Caitlyn E       13 CUBU-PV          2:24.86 
 8 Levy, Lauren E        15 CUBU-PV          2:29.08 
 9 Colevas, Alexandra A     16 UN-CU-PV         2:30.73 
 10 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV          2:32.42 
 11 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         2:33.36 
 12 Abeles, Lizzie B       13 CUBU-PV          2:34.56 
 13 Hall, Emily K         16 ASA-PV          2:38.49 
 14 Erfani, Yassaman J      14 CUBU-PV          2:45.34 
 15 Romberg, Gracie V       13 CUBU-PV            NT 
 16 Donoghue, Kelsey A      15 UN-CU-PV            NT 
 
Event 54 Boys 13 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McVerry, Michael A      16 UN-CU-PV         2:01.86 
 2 Curl, Tyler M         17 CUBU-PV          2:03.00 
 3 Gould, Serge A        17 CUBU-PV          2:03.82 
 4 McDermott, Danny J      17 CUBU-PV          2:06.35 
 5 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV          2:09.37 
 6 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV          2:10.49 
 7 Foley, Michael D       16 CUBU-PV          2:11.61 
 8 Kulesza, Ryan J        17 CUBU-PV          2:12.01 
 9 Hirka, Logan M        15 CUBU-PV          2:14.64 
 10 Bajorek, Peter M       13 TIBU-PV          2:15.58 
 11 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV          2:18.05 
 12 Mason, Blair B        15 HACC-PV          2:18.81 
 13 Nyberg, Ethan L        17 HACC-PV          2:20.39 
 14 Eig, Eric J          14 CUBU-PV          2:21.57 
 15 Caldwell, Andrew J      14 HACC-PV          2:34.60 
 16 Janezich, John R       13 CUBU-PV          2:41.56 
 17 Cole, Austin R        14 ASA-PV          2:45.00 
 18 Downey, Adrien P       15 UN-CU-PV         2:57.74 
 19 Belle, Pierre         13 ASA-PV          3:25.00 
 20 Schwartzman, Kevin G     16 CUBU-PV            NT 
 21 Belledonne, Mario E      15 UN-CU-PV            NT 
 22 Purcell, Ian F        14 HACC-PV            NT 
 
Event 55 Girls 13 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kenis, Sarah K        17 HACC-PV          1:08.82 
 2 Bajorek, Theresa A      18 TIBU-PV          1:08.88 
 3 Gould, Audrey K        13 CUBU-PV          1:10.93 
 4 King, Jill M         17 CUBU-PV          1:12.20 
 5 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV          1:12.62 
 6 Wulff, Allison M       16 CUBU-PV          1:12.95 
 7 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV          1:13.71 
 8 Nyberg, Hannah L       16 HACC-PV          1:15.00 
 9 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV          1:15.15 
 10 O'Connor, Erin M       16 ASA-PV          1:15.26 
 11 Pietrantonio, Anna E     17 CUBU-PV          1:15.31 
 12 Richards, Anne E       14 CUBU-PV          1:15.81 
 13 Graupp, Sarah V        16 HACC-PV          1:16.19 
 14 Shpak, Eva I         16 ASA-PV          1:16.30 
 15 Hall, Emily K         16 ASA-PV          1:16.32 
 16 Swarts, Rachel M       14 CUBU-PV          1:16.82 
 17 Poerstel, Christina M     13 CUBU-PV          1:16.95 
 18 Brazier, Robin E       16 HACC-PV          1:18.17 
 19 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV          1:18.19 
 20 Garcia, Laura         13 ASA-PV          1:18.20 
 21 Bolger, Julia M        16 CUBU-PV          1:18.32 
 22 Hood, Mary C         13 CUBU-PV          1:18.37 
 23 Sussman, Caroline K      16 CUBU-PV          1:18.56 
 24 McNulty, Elizabeth A     13 HACC-PV          1:19.59 
 25 Caprio, Claire E       17 CUBU-PV          1:20.17 
 26 Humphrey, Paige A       13 HACC-PV          1:20.41 
 27 Erickson, Melissa M      17 CUBU-PV          1:21.02 
 28 Holt, Jacqueline A      14 TIBU-PV          1:21.46 
 29 Saunders, Alicia K      15 CUBU-PV          1:21.82 
 30 Nugent, Haley O        13 CUBU-PV          1:21.96 
 31 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV          1:22.51 
 32 Loane, Kate M         15 TIBU-PV          1:23.64 
 33 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV          1:23.93 
 34 Doherty, Caitlin J      13 ASA-PV          1:24.31 
 35 Marders, Nikky E       14 ASA-PV          1:24.37 
 36 Bejean, Alex S        13 TIBU-PV          1:25.21 
 37 Busch, Sarah E        13 CUBU-PV          1:25.60 
 38 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV          1:25.84 
 39 Mir, Roxana          16 CUBU-PV          1:26.97 
 40 Revers, Natalie R       13 CUBU-PV          1:29.21 
 41 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV          1:32.85 
 42 Fries, Morgan A        13 HACC-PV          1:33.59 
 43 May, Caitlyn G        14 ASA-PV          1:35.00 
 44 Haryanto, Sarina Y      13 TIBU-PV          1:35.97 
 45 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV          1:36.54 
 46 Washington, Stephanie T    13 TIBU-PV          1:37.05 
 47 Quettawala, Sarah H      13 HACC-PV          1:37.34 
 48 Sarkar, Tanmana        15 HACC-PV          1:37.48 
 49 Adams, Alexandra A      13 ASA-PV          1:38.02 
 50 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV          1:45.82 
 51 Kent, Terri A         14 TIBU-PV          1:53.29 
 52 Hunt, Victoria        13 ASA-PV          2:00.00 
 53 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV          2:00.00 
 54 Xu, Christina L        13 TIBU-PV            NT 
 55 Leung, Nicole         15 TIBU-PV            NT 
 56 Zhang, Charlena D       13 TIBU-PV            NT 
 57 Rolander, Anne T       13 CUBU-PV            NT 
 58 Tarvin, Aerin E        13 Unattached           NT 
 59 Fritsch, Sara Z        13 CUBU-PV            NT 
 60 Salassi, Savanna       14 HACC-PV            NT 
 61 Green, Stephanie C      14 HACC-PV            NT 
 62 Knowles, Kristin E      13 HACC-PV            NT 
 63 Dahal, Shreya         14 HACC-PV            NT 
 
Event 56 Boys 13 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Thiede, Scott W        17 ASA-PV          1:00.56 
 2 MacNair, Conor C       16 CUBU-PV          1:00.61 
 3 Chaudhary, Karan K      15 Unattached        1:05.18 
 4 Brenac, Sacha L        15 CUBU-PV          1:06.11 
 5 McVerry, Michael A      16 UN-CU-PV         1:07.29 
 6 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV          1:07.57 
 7 Rieling, Conor M       17 HACC-PV          1:07.63 
 8 Wang, Howe          14 CUBU-PV          1:08.04 
 9 Clark, Courtner R       15 UN-CU-PV         1:08.41 
 10 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV         1:09.00 
 11 Horback, Alan R        16 UN-CU-PV         1:09.09 
 12 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV          1:09.77 
 13 Zhang, Jeremy         17 HACC-PV          1:10.16 
 14 Desatnick, Joel D       14 CUBU-PV          1:10.41 
 15 Taswell, Jacob L       15 ASA-PV          1:10.73 
 16 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV          1:11.22 
 17 Downey, Adrien P       15 UN-CU-PV         1:11.72 
 18 Boggs, Jeff J         14 CUBU-PV          1:12.25 
 19 Spata, Sean J         16 CUBU-PV          1:13.11 
 20 Martin, Bobby P        14 TIBU-PV          1:13.18 
 21 Simmons, Tucker M       17 CUBU-PV          1:13.31 
 22 Nyberg, Ethan L        17 HACC-PV          1:13.43 
 23 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV          1:13.70 
 24 O'Hara, Paul F        14 CUBU-PV          1:14.12 
 25 Gan, Gabe H          15 UN-CU-PV         1:14.50 
 26 Propp, Maxwell E       14 CUBU-PV          1:14.90 
 27 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV          1:15.47 
 28 Latimer, Paul M        15 HACC-PV          1:15.53 
 29 Rosenthal, Andy P       15 CUBU-PV          1:15.95 
 30 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV          1:17.14 
 31 Hohman, Andrew J       13 CUBU-PV          1:18.35 
 32 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV          1:19.67 
 33 Tyshing, Miguel A       13 TIBU-PV          1:21.26 
 34 Barber, Michael J       13 CUBU-PV          1:22.12 
 35 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV          1:22.84 
 36 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV          1:23.46 
 37 Thompson, Drew M       13 TIBU-PV          1:23.72 
 38 Huang, Brian A        13 ASA-PV          1:23.99 
 39 Garrity, Chris N       16 ASA-PV          1:25.00 
 40 Webster, Dante E       13 CUBU-PV          1:25.09 
 41 Weitzel, Pat H        17 ASA-PV          1:26.93 
 42 Shapiro, Tyler E       13 TIBU-PV          1:29.11 
 43 Archambeault, Steven R    14 HACC-PV          1:30.09 
 44 Neal, Austin C        13 CUBU-PV          1:32.17 
 45 Goben, Timothy M       13 CUBU-PV          1:33.63 
 46 Sharma, Prateesh       13 HACC-PV          1:34.65 
 47 Belle, Pierre         13 ASA-PV          1:35.00 
 48 Curl, Blake M         13 CUBU-PV          1:35.80 
 49 Sjoblom, David        13 CUBU-PV          1:36.50 
 50 Parker, Alex T        17 ASA-PV          1:39.53 
 51 Kunkel, Kurtis C       14 HACC-PV          1:39.62 
 52 Purcell, Ryan J        13 HACC-PV          1:40.61 
 53 Caprio, David D        15 CUBU-PV          1:46.19 
 54 Ertman, Ben W         13 ASA-PV          2:30.00 
 55 Ryan, Nathan M        16 CUBU-PV            NT 
 56 Geiger, Kevin D        14 CUBU-PV            NT 
 57 Dunckel, Chris S       19 TIBU-PV            NT 
 58 Katz, Michael         13 TIBU-PV            NT 
 59 Chiriboga, Carlos A      13 CUBU-PV            NT 
 60 Lambert, Joshua T       14 CUBU-PV            NT 
 61 Barnett, Jackson W      13 CUBU-PV            NT 
 62 Fireman, Seth S        16 CUBU-PV            NT 
 63 Williams, Tommy B       14 CUBU-PV            NT 
 64 Tillman, Matthew S      14 HACC-PV            NT 
 65 Peters, Matt S        13 HACC-PV            NT 
 66 Matthews, Christian S     17 HACC-PV            NT 
 
Event 57 Girls 13 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Pietrantonio, Anna E     17 CUBU-PV          5:07.97 
 2 Levy, Lauren E        15 CUBU-PV          5:13.53 
 3 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV          5:15.51 
 4 Poore, Lauren E        17 CUBU-PV          5:17.14 
 5 Ares, Natalya M        15 ASA-PV          5:19.53 
 6 Pietrantonio, Sofie S     14 CUBU-PV          5:20.15 
 7 Romano, Stephanie J      15 CUBU-PV          5:21.09 
 8 Merley, Caitlin F       17 CUBU-PV          5:21.29 
 9 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV          5:21.86 
 10 Erickson, Melissa M      17 CUBU-PV          5:24.12 
 11 Brown, Caitlyn E       13 CUBU-PV          5:26.61 
 12 Hondros, Julia M       17 CUBU-PV          5:31.20 
 13 Stanley, Madeline J      16 UN-CU-PV         5:32.15 
 14 Gould, Audrey K        13 CUBU-PV          5:37.53 
 15 Romberg, Gracie V       13 CUBU-PV          5:37.84 
 16 Brazier, Robin E       16 HACC-PV          5:38.23 
 17 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV          5:40.70 
 18 Colevas, Alexandra A     16 UN-CU-PV         5:40.94 
 19 Caldwell, Mary Elizabeth E  15 HACC-PV          5:47.93 
 20 Ruttenberg, Caroline E    14 CUBU-PV          5:48.19 
 21 Richards, Anne E       14 CUBU-PV          5:52.30 
 22 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         5:56.71 
 23 Bertram, Sara L        13 CUBU-PV          5:58.22 
 24 Farris, Kellee E       17 CUBU-PV          6:04.30 
 25 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV          6:05.78 
 26 Kenis, Samantha N       13 HACC-PV          6:09.69 
 27 Abeles, Lizzie B       13 CUBU-PV          6:09.70 
 28 Orleans, Leigh A       14 CUBU-PV          6:12.54 
 29 Mir, Roxana          16 CUBU-PV          6:12.75 
 30 Gwartney, Hannah M      14 CUBU-PV          6:17.24 
 31 McMillen, Lauren N      18 HACC-PV          6:25.67 
 32 Altekruse, Leah M       13 ASA-PV          6:34.84 
 33 Ritchey, Cori A        13 CUBU-PV          6:35.81 
 34 Keefer, Katie A        17 ASA-PV          6:37.94 
 35 Zerrenner, Courtney M     14 CUBU-PV          6:59.47 
 36 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV            NT 
 37 Mallett, Katherine A     14 HACC-PV            NT 
 
Event 58 Boys 13 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kiss, Balazs         17 CUBU-PV          4:36.03 
 2 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV          4:37.43 
 3 Lawler, Will C        17 ASA-PV          4:43.52 
 4 Dillon, Bradley J       17 CUBU-PV          4:46.71 
 5 Gould, Serge A        17 CUBU-PV          4:47.90 
 6 Curl, Tyler M         17 CUBU-PV          4:52.01 
 7 Huizinga, Ben D        17 CUBU-PV          4:52.26 
 8 Cudahy, Conor J        14 HACC-PV          5:01.81 
 9 Curl, Nick D         16 CUBU-PV          5:04.63 
 10 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV          5:05.66 
 11 Witkop, Bobby T        16 UN-CU-PV         5:06.35 
 12 Hirka, George S        17 CUBU-PV          5:08.21 
 13 Ledecky, Michael D      15 CUBU-PV          5:08.51 
 14 McDermott, Danny J      17 CUBU-PV          5:08.62 
 15 Kulesza, Ryan J        17 CUBU-PV          5:09.01 
 16 Rosenthal, Andy P       15 CUBU-PV          5:09.47 
 17 St John, Carl A        15 CUBU-PV          5:09.68 
 18 Royer, Matthew W       15 UN-CU-PV         5:11.97 
 19 Nguyen, Jonathan M      14 HACC-PV          5:12.69 
 20 Reinhardt, Brent S      16 TIBU-PV          5:15.07 
 21 Hirka, Logan M        15 CUBU-PV          5:16.01 
 22 Downey, Adrien P       15 UN-CU-PV         5:17.33 
 23 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV          5:18.02 
 24 Wang, Howe          14 CUBU-PV          5:18.23 
 25 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV          5:18.82 
 26 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV          5:18.98 
 27 Nasseri, Cyrus S       17 CUBU-PV          5:20.11 
 28 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV          5:25.70 
 29 O'Hara, Aidan C        14 CUBU-PV          5:26.19 
 30 Eig, Eric J          14 CUBU-PV          5:32.06 
 31 Mason, Blair B        15 HACC-PV          5:33.12 
 32 Chase, Austin R        15 HACC-PV          5:33.35 
 33 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV          5:38.36 
 34 Brenac, Sacha L        15 CUBU-PV          5:38.61 
 35 Weitzel, Pat H        17 ASA-PV          5:48.23 
 36 Fay, Daniel P         15 HACC-PV          5:52.81 
 37 Mantelli, Harlan A      15 HACC-PV          5:53.14 
 38 Latimer, Paul M        15 HACC-PV          5:54.54 
 39 Quintas, John J        14 TIBU-PV          5:55.54 
 40 Parker, Alex T        17 ASA-PV          6:00.00 
 41 Janezich, John R       13 CUBU-PV          6:09.25 
 42 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV          6:18.37 
 43 Purcell, Ian F        14 HACC-PV          6:24.85 
 44 Trahan, Casey S        14 HACC-PV          6:33.99 
 45 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV          6:38.09 
 46 Fireman, Seth S        16 CUBU-PV            NT 
 47 Belledonne, Mario E      15 UN-CU-PV            NT 
 48 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV            NT 
 49 Malito, Michael A       13 HACC-PV            NT 
 
Event 59 Girls 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ares, Natalya M        15 ASA-PV           25.77 
 2 Pietrantonio, Sofie S     14 CUBU-PV           27.74 
 3 Poore, Lauren E        17 CUBU-PV           28.20 
 4 Hondros, Julia M       17 CUBU-PV           28.50 
 5 Tokarz, Kira B        23 ASA-PV           28.78 
 6 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV           28.79 
 7 Pellegrini, Sophie C     16 ASA-PV           29.81 
 8 Lin, Lisa Y          17 ASA-PV           29.95 
 9 Bajorek, Theresa A      18 TIBU-PV           30.64 
 10 Richards, Anne E       14 CUBU-PV           30.82 
 11 Brown, Caitlyn E       13 CUBU-PV           30.98 
 12 Oladimeji, Tope M       13 HACC-PV           31.13 
 13 Marders, Nikky E       14 ASA-PV           31.22 
 14 McNulty, Elizabeth A     13 HACC-PV           31.93 
 15 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV           32.00 
 16 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV           32.22 
 17 Nugent, Haley O        13 CUBU-PV           32.59 
 18 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV           32.85 
 19 Li, Jessica Y         13 TIBU-PV           32.98 
 20 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV           34.08 
 21 Howell, Madison S       13 HACC-PV           34.16 
 22 Quettawala, Sarah H      13 HACC-PV           34.40 
 23 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV           34.51 
 24 Chute, Callie R        13 CUBU-PV           35.23 
 25 Hood, Kaitlyn E        15 CUBU-PV           35.49 
 26 Schmid, Jennifer M      15 CUBU-PV           36.00 
 27 Revers, Natalie R       13 CUBU-PV           36.20 
 28 Loane, Kate M         15 TIBU-PV           36.34 
 29 Harvey, Carla M        16 CUBU-PV           37.00 
 30 Kresloff, Sara N       13 TIBU-PV           37.07 
 31 Ritchey, Cori A        13 CUBU-PV           38.16 
 32 Mallett, Katherine A     14 HACC-PV           38.81 
 33 Kent, Terri A         14 TIBU-PV           38.94 
 34 Hines, Julia G        14 CUBU-PV           39.00 
 35 Doherty, Caitlin J      13 ASA-PV           39.36 
 36 Rolander, Anne T       13 CUBU-PV           41.48 
 37 Fries, Morgan A        13 HACC-PV           44.31 
 38 Hunt, Victoria        13 ASA-PV          1:00.00 
 39 Xu, Christina L        13 TIBU-PV            NT 
 40 Hackett, Robin E       13 TIBU-PV            NT 
 41 Dahal, Shreya         14 HACC-PV            NT 
 
Event 60 Boys 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Nasseri, Cyrus S       17 CUBU-PV           24.80 
 2 Hirka, George S        17 CUBU-PV           24.80 
 3 Gould, Serge A        17 CUBU-PV           24.90 
 4 Witkop, Bobby T        16 UN-CU-PV          25.80 
 5 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV          26.00 
 6 Huizinga, Ben D        17 CUBU-PV           26.00 
 7 Ledecky, Michael D      15 CUBU-PV           26.71 
 8 Woodard, Eric M        16 TIBU-PV           26.90 
 9 Cole, Austin R        14 ASA-PV           26.97 
 10 Seliskar, Andrew H      13 CUBU-PV           27.28 
 11 Eig, Eric J          14 CUBU-PV           27.50 
 12 Sturm, Zachary J       16 CUBU-PV           27.57 
 13 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV           27.59 
 14 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV           27.74 
 15 Baird, Graham M        13 CUBU-PV           27.78 
 16 Strait, Alexander V      13 CUBU-PV           27.99 
 17 Zhang, Jeremy         17 HACC-PV           28.68 
 18 Trahan, Casey S        14 HACC-PV           28.96 
 19 Quintas, John J        14 TIBU-PV           29.39 
 20 Chaudhary, Karan K      15 Unattached         29.55 
 21 Webster, Dante E       13 CUBU-PV           31.08 
 22 Harvey, Brandon T       13 CUBU-PV           31.44 
 23 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV           31.46 
 24 Kynoch, Brent C        15 ASA-PV           31.50 
 25 Bajorek, Peter M       13 TIBU-PV           31.70 
 26 Huang, Brian A        13 ASA-PV           31.78 
 27 Kraynak, Luke J        13 CUBU-PV           31.97 
 28 Arabshahi, David H      13 TIBU-PV           32.30 
 29 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV           32.89 
 30 Gu, Kevin H          13 TIBU-PV           33.61 
 31 Perry, Jonathan C       13 HACC-PV           33.95 
 32 Curl, Blake M         13 CUBU-PV           34.67 
 33 Belle, Pierre         13 ASA-PV           35.00 
 34 Kunkel, Kurtis C       14 HACC-PV           35.31 
 35 Hsu, Jonathan         16 CUBU-PV           38.00 
 36 Goldman, Andrew B       13 HACC-PV           39.10 
 37 Sjoblom, David        13 CUBU-PV           39.57 
 38 Sharma, Prateesh       13 HACC-PV           40.08 
 39 Goben, Timothy M       13 CUBU-PV           45.21 
 40 Ertman, Ben W         13 ASA-PV           50.00 
 41 Freck, Jacob E        14 CUBU-PV            NT 
 42 Geiger, Kevin D        14 CUBU-PV            NT 
 43 Bandyopadhyay, Sahil     13 TIBU-PV            NT 
 44 Katz, Michael         13 TIBU-PV            NT 
 45 Chiriboga, Carlos A      13 CUBU-PV            NT 
 46 Lambert, Joshua T       14 CUBU-PV            NT 
 47 Barnett, Jackson W      13 CUBU-PV            NT 
 48 Williams, Tommy B       14 CUBU-PV            NT 
 49 Kirks, Bryan B        13 CUBU-PV            NT 
 50 Archambeault, Steven R    14 HACC-PV            NT 
 51 Blanpied, Greg L       13 HACC-PV            NT 
 52 Peters, Matt S        13 HACC-PV            NT 
 
Event 61 Girls 13 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ares, Natalya M        15 ASA-PV           59.82 
 2 Hall, Alina M         17 CUBU-PV          1:00.12 
 3 Cudahy, Molly K        16 HACC-PV          1:00.73 
 4 Nyberg, Hannah L       16 HACC-PV          1:00.76 
 5 Kollevoll, Annika E      13 CUBU-PV          1:00.88 
 6 Merrill, Emma C        13 CUBU-PV          1:01.73 
 7 Rholl, Christine E      17 CUBU-PV          1:01.80 
 8 Swarts, Rachel M       14 CUBU-PV          1:02.11 
 9 Swinnerton, Grace R      14 CUBU-PV          1:02.57 
 10 Atkinson, Tracey E      15 CUBU-PV          1:02.62 
 11 Ferraro, Carmen C       18 CUBU-PV          1:04.09 
 12 Brazier, Robin E       16 HACC-PV          1:04.67 
 13 Bertram, Sara L        13 CUBU-PV          1:04.82 
 14 Romano, Stephanie J      15 CUBU-PV          1:05.01 
 15 Kuhn, Amanda G        13 CUBU-PV          1:05.16 
 16 Pellegrini, Sophie C     16 ASA-PV          1:06.25 
 17 Sussman, Caroline K      16 CUBU-PV          1:06.30 
 18 Bolger, Julia M        16 CUBU-PV          1:06.46 
 19 Colevas, Sophia M       16 UN-CU-PV         1:06.64 
 20 Bolger, Madelyn L       14 CUBU-PV          1:06.71 
 21 Hall, Emily K         16 ASA-PV          1:07.11 
 22 Lin, Lisa Y          17 ASA-PV          1:07.84 
 23 Donoghue, Kelsey A      15 UN-CU-PV         1:07.87 
 24 Levy, Lauren E        15 CUBU-PV          1:08.10 
 25 Marders, Nikky E       14 ASA-PV          1:08.18 
 26 King, Jill M         17 CUBU-PV          1:08.20 
 27 Slater, Bridgette J      16 UN-CU-PV         1:08.70 
 28 Erickson, Melissa M      17 CUBU-PV          1:09.34 
 29 Merley, Caitlin F       17 CUBU-PV          1:09.47 
 30 Lamb, Heather M        14 CUBU-PV          1:09.59 
 31 St. John, Mary C       13 UN-CU-PV         1:10.35 
 32 Passacantando, Sophia R    14 CUBU-PV          1:11.02 
 33 Chute, Callie R        13 CUBU-PV          1:11.10 
 34 Andrews, Emily L       13 CUBU-PV          1:11.19 
 35 Pedersen, Mandy K       14 CUBU-PV          1:11.73 
 36 Kronfli, Natalie K      14 ASA-PV          1:12.18 
 37 Caprio, Audrey R       13 CUBU-PV          1:12.27 
 38 Holt, Jacqueline A      14 TIBU-PV          1:12.62 
 39 Mir, Roxana          16 CUBU-PV          1:12.71 
 40 Graupp, Sarah V        16 HACC-PV          1:12.85 
 41 Erfani, Yassaman J      14 CUBU-PV          1:13.45 
 42 Degner-Lopez, Jenna J     15 CUBU-PV          1:13.53 
 43 Bejean, Alex S        13 TIBU-PV          1:13.82 
 44 O'Connor, Erin M       16 ASA-PV          1:13.89 
 45 Oladimeji, Tope M       13 HACC-PV          1:14.15 
 46 Wulff, Allison M       16 CUBU-PV          1:14.55 
 47 Li, Jessica Y         13 TIBU-PV          1:14.82 
 48 Trujillo, Bella I       14 ASA-PV          1:15.00 
 49 Hood, Mary C         13 CUBU-PV          1:15.42 
 50 Washington, Stephanie T    13 TIBU-PV          1:15.47 
 51 Leung, Nicole         15 TIBU-PV          1:15.86 
 52 Mayuga, Christine G      13 CUBU-PV          1:16.15 
 53 Keefer, Katie A        17 ASA-PV          1:16.91 
 54 Doherty, Caitlin J      13 ASA-PV          1:17.14 
 55 McMillen, Lauren N      18 HACC-PV          1:17.72 
 56 Gwartney, Hannah M      14 CUBU-PV          1:18.02 
 57 Zerrenner, Courtney M     14 CUBU-PV          1:18.47 
 58 Howell, Madison S       13 HACC-PV          1:19.08 
 59 Haryanto, Sarina Y      13 TIBU-PV          1:19.34 
 60 Altekruse, Leah M       13 ASA-PV          1:19.47 
 61 Quettawala, Sarah H      13 HACC-PV          1:19.61 
 62 Hood, Kaitlyn E        15 CUBU-PV          1:20.28 
 63 Rosenberg, Rachel A      14 ASA-PV          1:20.59 
 64 Hines, Julia G        14 CUBU-PV          1:21.00 
 65 Sarkar, Tanmana        15 HACC-PV          1:21.38 
 66 Knowles, Kristin E      13 HACC-PV          1:22.46 
 67 Salassi, Savanna       14 HACC-PV          1:22.61 
 68 Adams, Alexandra A      13 ASA-PV          1:24.66 
 69 Kent, Terri A         14 TIBU-PV          1:27.13 
 70 Metter, Jessica C       13 CUBU-PV          1:28.52 
 71 Green, Stephanie C      14 HACC-PV          1:29.14 
 72 Fries, Morgan A        13 HACC-PV          1:29.59 
 73 Harvey, Carla M        16 CUBU-PV          1:33.00 
 74 Chaubal, Manotri       13 HACC-PV          1:38.74 
 75 Hunt, Victoria        13 ASA-PV          2:00.00 
 76 Tarvin, Aerin E        13 Unattached           NT 
 77 Whitehouse, Grace P      14 CUBU-PV            NT 
 78 Fritsch, Sara Z        13 CUBU-PV            NT 
 79 Humphrey, Paige A       13 HACC-PV            NT 
 
Event 62 Boys 13 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Dillon, Bradley J       17 CUBU-PV           51.31 
 2 MacNair, Conor C       16 CUBU-PV           55.45 
 3 Lawler, Will C        17 ASA-PV           55.86 
 4 Reinhardt, Brent S      16 TIBU-PV           57.27 
 5 Foley, Michael D       16 CUBU-PV           58.78 
 6 Spencer, Robert A       16 CUBU-PV           59.04 
 7 Cudahy, Conor J        14 HACC-PV           59.06 
 8 Simmons, Tucker M       17 CUBU-PV           59.35 
 9 Spata, Sean J         16 CUBU-PV           59.78 
 10 St John, Carl A        15 CUBU-PV           59.79 
 11 Asbury, Colin T        15 ASA-PV          1:00.21 
 12 Curl, Nick D         16 CUBU-PV          1:00.50 
 13 Pugliese, Xavier C      16 CUBU-PV          1:00.50 
 14 Kane, Jesse E         15 CUBU-PV          1:00.77 
 15 Cole, Austin R        14 ASA-PV          1:01.00 
 16 O'Hara, Paul F        14 CUBU-PV          1:02.43 
 17 Nguyen, Denny T        13 CUBU-PV          1:02.54 
 18 McDermott, Danny J      17 CUBU-PV          1:02.64 
 19 Fay, Daniel P         15 HACC-PV          1:02.90 
 20 Royer, Matthew W       15 UN-CU-PV         1:03.14 
 21 Garrity, Chris N       16 ASA-PV          1:03.21 
 22 O'Hara, Aidan C        14 CUBU-PV          1:03.27 
 23 Chase, Austin R        15 HACC-PV          1:03.42 
 24 Goddard, Grant E       13 CUBU-PV          1:04.47 
 25 Horback, Alan R        16 UN-CU-PV         1:04.56 
 26 Martin, Bobby P        14 TIBU-PV          1:04.56 
 27 Pritchard, Thomas W      17 ASA-PV          1:04.91 
 28 Pidgeon III, John A      17 UN-CU-PV         1:05.00 
 29 Bouvier, Ben A        14 CUBU-PV          1:05.00 
 30 Clark, Michael R       15 CUBU-PV          1:05.03 
 31 Baird, Graham M        13 CUBU-PV          1:05.61 
 32 Bajorek, Peter M       13 TIBU-PV          1:05.65 
 33 Taswell, Jacob L       15 ASA-PV          1:05.82 
 34 Pongrace, Aidan J       14 CUBU-PV          1:07.48 
 35 Clark, Courtner R       15 UN-CU-PV         1:08.38 
 36 Caldwell, Andrew J      14 HACC-PV          1:08.59 
 37 Hohman, Andrew J       13 CUBU-PV          1:08.61 
 38 Huang, Brian A        13 ASA-PV          1:11.58 
 39 Mantelli, Harlan A      15 HACC-PV          1:13.80 
 40 Arabshahi, David H      13 TIBU-PV          1:14.47 
 41 Epps, Kahlil H        13 CUBU-PV          1:15.39 
 42 Thompson, Drew M       13 TIBU-PV          1:15.58 
 43 Foster, Kyle J        13 TIBU-PV          1:17.56 
 44 Mardi, Cyrus P        13 CUBU-PV          1:19.42 
 45 Kunkel, Kurtis C       14 HACC-PV          1:21.99 
 46 Sjoblom, David        13 CUBU-PV          1:24.03 
 47 Bandyopadhyay, Sahil     13 TIBU-PV          1:34.21 
 48 Ertman, Ben W         13 ASA-PV          1:55.04 
 49 Faieq, Zakey A        13 HACC-PV          2:00.94 
 50 Latimer, Paul M        15 HACC-PV          2:26.76 
 51 Shapiro, Tyler E       13 TIBU-PV            NT 
 52 Tyshing, Miguel A       13 TIBU-PV            NT 
 53 Katz, Michael         13 TIBU-PV            NT 
 54 Barber, Michael J       13 CUBU-PV            NT 
 55 Kraynak, Luke J        13 CUBU-PV            NT 
 56 Barnett, Jackson W      13 CUBU-PV            NT 
 57 Schwartzman, Kevin G     16 CUBU-PV            NT 
 58 Williams, Tommy B       14 CUBU-PV            NT 
 59 Kirks, Bryan B        13 CUBU-PV            NT 
 60 Stasink, Peter        18 CUBU-PV            NT 
 61 Purcell, Ryan J        13 HACC-PV            NT 
 62 Threlkeld, Logan R      14 HACC-PV            NT 
 63 Peters, Matt S        13 HACC-PV            NT 
 64 Malito, Michael A       13 HACC-PV            NT 
 65 Matthews, Christian S     17 HACC-PV            NT 
 
Event 63 Girls 9-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV          2:14.36 
 2 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV         2:20.90 
 3 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV          2:29.20 
 4 Ockenhouse, Sarah E      11 UN-CU-PV         2:44.02 
 5 King, Francesca M       11 CUBU-PV          2:48.00 
 6 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV          3:21.77 
 7 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV          3:30.00 
 8 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV            NT 
 9 Wang, Helena         11 CUBU-PV            NT 
 
Event 64 Boys 9-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          2:27.10 
 2 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          2:29.07 
 3 Ginieczki, Christian B    10 HACC-PV          2:38.40 
 4 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV          2:47.05 
 5 Lai, Dennis          11 CUBU-PV          2:50.78 
 6 Lin, Adrian J         12 ASA-PV          2:54.40 
 7 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV          3:00.00 
 8 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV          3:00.00 
 9 McGuire, Jack O        12 ASA-PV          4:00.00 
 
Event 65 Girls 9-10 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hohman, Natalie S       10 CUBU-PV          1:32.35 
 2 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV          1:34.68 
 3 Dodge, Abby M         10 CUBU-PV          1:36.24 
 4 Schupak, Madeline F      10 ASA-PV          1:37.76 
 5 Sita, Maddy L         10 CUBU-PV          1:39.24 
 6 Saunders, Sarah R       10 CUBU-PV          1:41.97 
 7 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV          1:43.56 
 8 Wolfson, Margaret J      10 ASA-PV          1:44.70 
 9 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV          1:46.02 
 10 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV          1:47.84 
 11 Webster, Julianna R      9 CUBU-PV          1:49.00 
 12 Murray, Kate E         9 CUBU-PV          1:52.16 
 13 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV          1:55.00 
 14 Shi, Swanny          10 CUBU-PV          1:58.00 
 15 Redisch, Lena J        9 ASA-PV          2:00.00 
 16 Holden, Elizabeth A      10 ASA-PV          2:00.00 
 17 Huang, Erin E         9 ASA-PV          2:02.81 
 18 Karson, Caroline H       9 BTSC-PV          2:07.13 
 19 Woodmancy, Kathleen M     9 CUBU-PV          2:08.46 
 20 Sogandares, Paige P      10 CUBU-PV          2:11.33 
 21 XU, Meimei          10 CUBU-PV            NT 
 22 Kroeger, Lexie F        9 CUBU-PV            NT 
 23 Fischer, Diana        10 CUBU-PV            NT 
 24 Barnett, Victoria C      10 CUBU-PV            NT 
 25 Gonzalez, Olivia G       9 BTSC-PV            NT 
 
Event 66 Boys 9-10 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV         1:19.12 
 2 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV          1:29.10 
 3 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV          1:35.91 
 4 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV          1:38.73 
 5 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV          1:40.17 
 6 Witmer, Cale E        10 HACC-PV          1:40.66 
 7 Turi, Joey R         10 CUBU-PV          1:43.88 
 8 Green, Duncan S        10 CUBU-PV          1:44.36 
 9 Moffitt, Hugh M        10 CUBU-PV          1:47.04 
 10 Ayers, Jackson R       10 CUBU-PV          1:51.00 
 11 Tessman, Christian A     10 CUBU-PV          1:51.07 
 12 Desatnick, Alexander     10 CUBU-PV          1:53.07 
 13 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV          1:53.47 
 14 Trax, Matthew A        10 CUBU-PV          1:59.93 
 15 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV          2:00.00 
 16 Yao, William S        10 CUBU-PV          2:01.22 
 17 Doherty, Cole T        9 BTSC-PV          2:01.69 
 18 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV          2:01.98 
 19 Dudley, Jack C         9 CUBU-PV          2:13.00 
 20 Feigenbaum, Jeremy E      9 ASA-PV          2:15.00 
 21 Surette, Noah B        9 CUBU-PV            NT 
 22 Laredo, Jonathan A       9 CUBU-PV            NT 
 23 Revers, Andrew J        9 CUBU-PV            NT 
 24 Crawford, Trice P       10 CUBU-PV            NT 
 25 Caldwell, William J      10 HACC-PV            NT 
 26 Spencer, Cody P        9 HACC-PV            NT 
 
Event 67 Girls 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV          1:15.54 
 2 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV          1:16.22 
 3 Collins, Claire M       12 CUBU-PV          1:17.73 
 4 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV          1:22.56 
 5 Sy, Kriza E          11 ASA-PV          1:23.18 
 6 Orleans, Jayne S       12 CUBU-PV          1:24.18 
 7 King, Francesca M       11 CUBU-PV          1:25.28 
 8 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV         1:25.81 
 9 Harbour, Andrea C       12 HACC-PV          1:26.34 
 10 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV          1:27.94 
 11 Krishna-Rogers, Maya     12 CUBU-PV          1:31.52 
 12 Smith, Madison E       11 CUBU-PV          1:32.59 
 13 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV          1:33.03 
 14 Spata, Mary K         12 CUBU-PV          1:33.33 
 15 Stone, Heather G       11 CUBU-PV          1:33.69 
 16 Andrews, Nicole L       11 CUBU-PV          1:35.30 
 17 Rahill-Marier, Amina     12 CUBU-PV          1:35.63 
 18 Tao, Rachel S         11 CUBU-PV          1:35.70 
 19 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV          1:36.31 
 20 Gieser, Celia A        11 CUBU-PV          1:38.16 
 21 Hood, Karen E         12 CUBU-PV          1:38.34 
 22 Meyers, Rose J        12 CUBU-PV          1:38.57 
 23 Genova, Dona V        12 HACC-PV          1:40.30 
 24 Cleary, Mia C         11 CUBU-PV          1:42.66 
 25 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV          1:42.75 
 26 Niles, Jessica E       12 CUBU-PV          1:43.78 
 27 Goben, Jill A         11 CUBU-PV          1:43.84 
 28 Debellas, Brenna V      12 HACC-PV          1:45.79 
 29 Rayder, Emma J        11 CUBU-PV          1:51.09 
 30 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV          1:51.21 
 31 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV          1:51.36 
 32 Hukill, Anna H        11 BTSC-PV          1:52.63 
 33 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV          2:00.00 
 34 McNeill, Kat S        12 ASA-PV          2:00.00 
 35 Wellisch, Talya E       11 ASA-PV          2:00.00 
 36 Small, Bryana A        11 ASA-PV          2:00.00 
 37 Leggett, Anna M        12 ASA-PV          2:00.00 
 38 Young, Paige         11 BTSC-PV          2:02.66 
 39 Vought, Emily C        11 HACC-PV          2:04.94 
 40 Maskeri, Anoo         11 CUBU-PV          2:34.23 
 41 Ming, Catherine G       12 CUBU-PV            NT 
 42 Stapleton, Carly A      12 CUBU-PV            NT 
 43 Velicu, Maria I        12 HACC-PV            NT 
 44 Butler, Lauren M       11 HACC-PV            NT 
 45 Ward, Sarah          12 BTSC-PV            NT 
 46 McGarvey, Luisa M       11 BTSC-PV            NT 
 
Event 68 Boys 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV         1:07.07 
 2 Surette, Miller M       12 CUBU-PV          1:17.16 
 3 Shebat, John F        12 CUBU-PV          1:18.82 
 4 Wingo, Max M         11 CUBU-PV          1:18.92 
 5 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          1:19.01 
 6 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          1:20.29 
 7 Zucker, Coby S        12 ASA-PV          1:21.11 
 8 Spivack, Will G        12 CUBU-PV          1:21.54 
 9 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV          1:23.21 
 10 McNulty, Devin M       11 HACC-PV          1:25.25 
 11 Touve, Justin B        12 CUBU-PV          1:30.49 
 12 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV          1:32.95 
 13 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV          1:33.45 
 14 Mardi, Kevin A        11 CUBU-PV          1:34.12 
 15 Racine, Sam J         12 HACC-PV          1:34.77 
 16 Lloyd, Palmer P        11 CUBU-PV          1:35.89 
 17 Hall, Owen C         11 CUBU-PV          1:37.49 
 18 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV          1:37.75 
 19 Chen, Nelson Y        11 CUBU-PV          1:44.00 
 20 Shi, Simon          12 CUBU-PV          1:46.00 
 21 Perry, Christopher C     11 HACC-PV          1:46.11 
 22 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV          1:49.93 
 23 Ward, Jack          12 BTSC-PV          1:50.08 
 24 Myles, Jordan G        11 CUBU-PV          1:50.65 
 25 Meckley, Phillip O      12 CUBU-PV          1:51.00 
 26 Feigenbaum, Aaron A      12 ASA-PV          1:55.00 
 27 Gan, Zach P          11 ASA-PV          1:55.00 
 28 Durbin, Taylor J       12 ASA-PV          1:55.00 
 29 Revers, William C       11 CUBU-PV          2:00.02 
 30 Thompson, Ian R        12 CUBU-PV            NT 
 31 Clark, Benjamin J       11 HACC-PV            NT 
 32 Prezioso, Matteo F      12 HACC-PV            NT 
 33 McManus, Joseph J       11 BTSC-PV            NT 
 
Event 69 Girls 9-10 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Williams, Avery E       10 CUBU-PV           36.22 
 2 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV           36.95 
 3 Peren, Amanda M        10 CUBU-PV           37.01 
 4 Bayer, Cassidy L       10 CUBU-PV           37.19 
 5 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV           38.13 
 6 Merrill, Molly F        9 CUBU-PV           38.91 
 7 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV           39.93 
 8 Hohman, Natalie S       10 CUBU-PV           40.60 
 9 Bouvier, Leah M        10 CUBU-PV           41.17 
 10 Endahl, Marina E       10 CUBU-PV           41.59 
 11 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV           41.71 
 12 Woodmancy, Kathleen M     9 CUBU-PV           42.26 
 13 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV           42.98 
 14 Sita, Maddy L         10 CUBU-PV           43.01 
 15 Danegger, Rachel E       9 CUBU-PV           43.24 
 16 Fischer, Diana        10 CUBU-PV           44.36 
 17 Caplan, Jodi A        10 CUBU-PV           44.71 
 18 Caldwell, Saralyn       9 HACC-PV           45.47 
 19 Webster, Julianna R      9 CUBU-PV           46.47 
 20 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV           46.57 
 21 Catron, Sydney M       10 CUBU-PV           47.03 
 22 Divone, Sophia E        9 CUBU-PV           47.08 
 23 Haley, Elizabeth W       9 CUBU-PV           47.86 
 24 Granader, Natalie L      9 ASA-PV           48.27 
 25 Wright, Beth K         9 ASA-PV           49.60 
 26 Murray, Kate E         9 CUBU-PV           49.75 
 27 Finn, Madelin E        10 CUBU-PV           50.72 
 28 Barsa, Camille V        9 CUBU-PV           59.24 
 29 Redisch, Lena J        9 ASA-PV          1:00.00 
 30 Holden, Elizabeth A      10 ASA-PV          1:00.00 
 31 Schupak, Madeline F      10 ASA-PV          1:01.58 
 32 Toth, Victoria A       10 BTSC-PV          1:02.91 
 33 XU, Meimei          10 CUBU-PV            NT 
 34 Kroeger, Lexie F        9 CUBU-PV            NT 
 35 Klein, Emma J         10 CUBU-PV            NT 
 36 Barnett, Victoria C      10 CUBU-PV            NT 
 37 Chidandan, Yukta        9 HACC-PV            NT 
 38 Gonzalez, Olivia G       9 BTSC-PV            NT 
 39 Siegel, Anna E         9 BTSC-PV            NT 
 
Event 70 Boys 9-10 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ginieczki, Christian B    10 HACC-PV           31.65 
 2 Abrams, Zander J       10 CUBU-PV           35.39 
 3 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV           35.56 
 4 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV           37.01 
 5 Witmer, Cale E        10 HACC-PV           37.85 
 6 Petrillo, Kevin J       10 CUBU-PV           37.86 
 7 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV           38.88 
 8 Urban, Derek C        10 HACC-PV           39.36 
 9 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV          39.87 
 10 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV           40.22 
 11 Doherty, Cole T        9 BTSC-PV           41.37 
 12 Turi, Joey R         10 CUBU-PV           41.94 
 13 Green, Duncan S        10 CUBU-PV           42.14 
 14 Revers, Andrew J        9 CUBU-PV           42.28 
 15 Caldwell, William J      10 HACC-PV           42.39 
 16 Ayers, Jackson R       10 CUBU-PV           43.00 
 17 Tessman, Christian A     10 CUBU-PV           43.48 
 18 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV           44.04 
 19 Bagal, Nithin V        9 CUBU-PV           46.59 
 20 Lewis, John M         10 BTSC-PV           46.83 
 21 Einhorn, Zack O        10 ASA-PV           47.59 
 22 Trax, Matthew A        10 CUBU-PV           47.65 
 23 Meckley, Joel G        9 CUBU-PV           48.00 
 24 Feigenbaum, Jeremy E      9 ASA-PV           56.00 
 25 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV           59.89 
 26 Winter, Jake H        10 ASA-PV          1:00.00 
 27 Surette, Noah B        9 CUBU-PV          1:00.30 
 28 Yao, William S        10 CUBU-PV          1:03.43 
 29 Dudley, Jack C         9 CUBU-PV          1:07.59 
 30 Orr, Liam M          9 CUBU-PV            NT 
 31 Spencer, Cody P        9 HACC-PV            NT 
 32 Frith, Suverino N       10 HACC-PV            NT 
 
Event 71 Girls 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV           30.17 
 2 Ginieczki, Karly R      12 HACC-PV           31.21 
 3 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV           31.82 
 4 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV           32.22 
 5 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV           32.50 
 6 Zdebski, Madison J      12 CUBU-PV           33.13 
 7 Wang, Helena         11 CUBU-PV           34.27 
 8 Bolger, Victoria A      12 CUBU-PV           34.57 
 9 Hood, Karen E         12 CUBU-PV           34.77 
 10 Haley, Kelleigh G       11 CUBU-PV           35.91 
 11 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV           36.00 
 12 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV           36.11 
 13 Adams, Emily A        12 CUBU-PV           36.14 
 14 Cotto, Nina E         12 CUBU-PV           36.20 
 15 Dyson, Mallory M       11 CUBU-PV           36.67 
 16 Harbour, Andrea C       12 HACC-PV           36.96 
 17 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV           37.13 
 18 Sy, Kriza E          11 ASA-PV           37.57 
 19 Debellas, Brenna V      12 HACC-PV           37.65 
 20 Stone, Heather G       11 CUBU-PV           37.71 
 21 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV           37.87 
 22 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV           38.03 
 23 Gieser, Celia A        11 CUBU-PV           38.05 
 24 Fracasso, Anna M       11 CUBU-PV           38.22 
 25 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV           38.25 
 26 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV           38.81 
 27 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV           39.08 
 28 Carter, Camille E       12 CUBU-PV           39.49 
 29 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV           39.57 
 30 Smith, Madison E       11 CUBU-PV           39.68 
 31 Krishna-Rogers, Maya     12 CUBU-PV           39.77 
 32 Wright, Katie Q        11 ASA-PV           40.66 
 33 Witmer, Abigail L       11 HACC-PV           41.05 
 34 Ming, Catherine G       12 CUBU-PV           41.38 
 35 Cantor, Lily A        11 BTSC-PV           41.85 
 36 Orleans, Jayne S       12 CUBU-PV           42.49 
 37 Passacantando, Mollie M    11 CUBU-PV           43.24 
 38 Finn, Maura D         12 CUBU-PV           43.40 
 39 Goben, Jill A         11 CUBU-PV           44.07 
 40 Cleary, Mia C         11 CUBU-PV           45.08 
 41 Rayder, Emma J        11 CUBU-PV           45.28 
 42 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV           45.46 
 43 Karson, Katherine A      11 BTSC-PV           45.47 
 44 Hukill, Anna H        11 BTSC-PV           46.19 
 45 Trax, Kathryn G        11 CUBU-PV           50.48 
 46 Maskeri, Anoo         11 CUBU-PV           51.56 
 47 Velicu, Maria I        12 HACC-PV           53.52 
 48 McNeill, Kat S        12 ASA-PV          1:00.00 
 49 Small, Bryana A        11 ASA-PV          1:00.00 
 50 Leggett, Anna M        12 ASA-PV          1:00.00 
 51 Vought, Emily C        11 HACC-PV          1:01.65 
 52 Sheng, Bobbie Y        11 CUBU-PV            NT 
 53 Meyers, Rose J        12 CUBU-PV            NT 
 54 Niles, Jessica E       12 CUBU-PV            NT 
 55 Reynolds, Mei Ling      12 CUBU-PV            NT 
 56 Kelly, Charlotte H      12 CUBU-PV            NT 
 57 Butler, Lauren M       11 HACC-PV            NT 
 58 Peters, Christina E      11 HACC-PV            NT 
 59 Wulf, Jocelyn S        11 HACC-PV            NT 
 60 McGarvey, Luisa M       11 BTSC-PV            NT 
 61 Barrett, Sophie        12 BTSC-PV            NT 
 
Event 72 Boys 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Shebat, John F        12 CUBU-PV           31.25 
 2 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV          31.27 
 3 Chase, Nolan D        12 HACC-PV           31.29 
 4 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV           32.99 
 5 Lin, Adrian J         12 ASA-PV           33.06 
 6 Lai, Dennis          11 CUBU-PV           33.20 
 7 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV           33.49 
 8 Lin, William R        12 CUBU-PV           34.41 
 9 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV           34.99 
 10 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV           35.12 
 11 McNulty, Devin M       11 HACC-PV           35.23 
 12 Racine, Sam J         12 HACC-PV           35.28 
 13 Lloyd, Palmer P        11 CUBU-PV           35.81 
 14 Rothrock, Derek A       12 CUBU-PV           35.98 
 15 Shi, Simon          12 CUBU-PV           36.00 
 16 Leyden, Gus L         11 CUBU-PV           36.15 
 17 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV           36.25 
 18 McGuire, Jack O        12 ASA-PV           36.52 
 19 Wingo, Max M         11 CUBU-PV           37.72 
 20 Touve, Justin B        12 CUBU-PV           37.95 
 21 Zucker, Coby S        12 ASA-PV           38.07 
 22 Jackson, Chase A       11 CUBU-PV           38.09 
 23 Howard, Jim C         11 CUBU-PV           38.24 
 24 Thomas, Noah B        11 CUBU-PV           38.28 
 25 Doherty, Casey J       11 BTSC-PV           38.48 
 26 McGann, Malachy        11 CUBU-PV           39.15 
 27 Petrillo, Kyle S       12 CUBU-PV           39.87 
 28 Mardi, Kevin A        11 CUBU-PV           39.99 
 29 Chlopak, Jack L        11 UN-CU-PV          41.01 
 30 Myles, Jordan G        11 CUBU-PV           41.57 
 31 Perry, Christopher C     11 HACC-PV           41.88 
 32 Salassi, Kevin J       11 HACC-PV           42.49 
 33 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV           42.57 
 34 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV           43.77 
 35 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV           44.41 
 36 Feigenbaum, Aaron A      12 ASA-PV           45.00 
 37 Revers, William C       11 CUBU-PV           45.54 
 38 Durbin, Taylor J       12 ASA-PV           50.00 
 39 Ward, Jack          12 BTSC-PV           50.85 
 40 McManus, Joseph J       11 BTSC-PV           52.00 
 41 Hoag, Duncan J        11 CUBU-PV           55.46 
 42 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          1:00.00 
 43 Meckley, Phillip O      12 CUBU-PV            NT 
 44 Thompson, Ian R        12 CUBU-PV            NT 
 45 Dinneen, Kevin M       11 HACC-PV            NT 
 46 Prezioso, Matteo F      12 HACC-PV            NT 
 47 O'Neal, Tyler J        11 HACC-PV            NT 
 48 Mason, Michael K       12 HACC-PV            NT 
 49 Tipton, Grant C        12 BTSC-PV            NT 
 
Event 73 Girls 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Peren, Amanda M        10 CUBU-PV          2:50.87 
 2 Bayer, Cassidy L       10 CUBU-PV          2:57.98 
 3 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV          3:18.22 
 4 Edwing, Kelsea        10 CUBU-PV          3:22.65 
 5 Edwing, Deanna B       10 CUBU-PV          3:25.48 
 6 Granader, Natalie L      9 ASA-PV          4:00.00 
 7 Wright, Beth K         9 ASA-PV          4:00.00 
 8 Hanson, Ava N         9 CUBU-PV            NT 
 9 Brown, Anna M         10 CUBU-PV            NT 
 
Event 74 Boys 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV         2:42.28 
 2 Abrams, Zander J       10 CUBU-PV          2:48.79 
 3 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV          3:01.02 
 4 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV          3:01.88 
 5 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV          3:06.25 
 6 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV          3:07.90 
 7 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV          3:09.83 
 8 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV          3:18.11 
 9 Winter, Jake H        10 ASA-PV          4:00.00 
 10 Tessman, Christian A     10 CUBU-PV            NT 
 11 Green, Duncan S        10 CUBU-PV            NT 
 12 Lin, Kevin           9 CUBU-PV            NT 
 13 Chapman, Daniel C       9 CUBU-PV            NT 
 
Event 75 Girls 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV          2:14.93 
 2 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV          2:21.91 
 3 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV          2:25.39 
 4 King, Francesca M       11 CUBU-PV          2:35.44 
 5 Collins, Claire M       12 CUBU-PV          2:39.63 
 6 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV          2:39.74 
 7 Tao, Rachel S         11 CUBU-PV          2:42.01 
 8 Bolger, Victoria A      12 CUBU-PV          2:42.17 
 9 Ockenhouse, Sarah E      11 UN-CU-PV         2:44.52 
 10 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV          2:45.72 
 11 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV          2:47.76 
 12 Sy, Kriza E          11 ASA-PV          2:47.86 
 13 Hood, Karen E         12 CUBU-PV          2:49.46 
 14 Andrews, Nicole L       11 CUBU-PV          2:50.03 
 15 Zdebski, Madison J      12 CUBU-PV          2:50.07 
 16 Harbour, Andrea C       12 HACC-PV          2:53.72 
 17 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV          2:54.03 
 18 Stone, Heather G       11 CUBU-PV          2:54.12 
 19 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV          2:58.44 
 20 Fracasso, Anna M       11 CUBU-PV          2:58.86 
 21 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV          2:59.22 
 22 Jubin, Isabelle A       12 CUBU-PV          3:02.59 
 23 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV          3:06.14 
 24 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV          3:08.85 
 25 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV          3:11.92 
 26 Debellas, Brenna V      12 HACC-PV          3:13.81 
 27 Wright, Katie Q        11 ASA-PV          3:15.00 
 28 Rahill-Marier, Amina     12 CUBU-PV          3:15.49 
 29 Cleary, Mia C         11 CUBU-PV          3:31.43 
 30 Witmer, Abigail L       11 HACC-PV          3:34.21 
 31 Goben, Jill A         11 CUBU-PV          3:36.87 
 32 Trax, Kathryn G        11 CUBU-PV          3:53.97 
 33 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV          4:00.00 
 34 McNeill, Kat S        12 ASA-PV          4:00.00 
 35 Wellisch, Talya E       11 ASA-PV          4:00.00 
 36 Leggett, Anna M        12 ASA-PV          4:00.00 
 37 Sheng, Bobbie Y        11 CUBU-PV            NT 
 38 Genova, Dona V        12 HACC-PV            NT 
 
Event 76 Boys 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Meckley, Phillip O      12 CUBU-PV           47.00 
 2 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV         2:19.31 
 3 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          2:25.40 
 4 Surette, Miller M       12 CUBU-PV          2:27.36 
 5 Shebat, John F        12 CUBU-PV          2:27.39 
 6 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          2:30.37 
 7 Lin, William R        12 CUBU-PV          2:33.67 
 8 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          2:33.74 
 9 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV          2:35.24 
 10 Lin, Adrian J         12 ASA-PV          2:36.93 
 11 Lai, Dennis          11 CUBU-PV          2:38.01 
 12 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV         2:39.98 
 13 Spivack, Will G        12 CUBU-PV          2:41.75 
 14 Zucker, Coby S        12 ASA-PV          2:42.05 
 15 Wingo, Max M         11 CUBU-PV          2:43.91 
 16 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV          2:44.95 
 17 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV          2:47.77 
 18 McGuire, Jack O        12 ASA-PV          2:47.80 
 19 Howard, Jim C         11 CUBU-PV          2:50.75 
 20 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV          2:52.11 
 21 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV          2:54.32 
 22 Lloyd, Palmer P        11 CUBU-PV          2:57.33 
 23 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV          2:58.51 
 24 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV          3:03.45 
 25 Shi, Simon          12 CUBU-PV          3:05.00 
 26 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV          3:07.39 
 27 Hall, Owen C         11 CUBU-PV          3:08.65 
 28 Salassi, Kevin J       11 HACC-PV          3:23.79 
 29 Chen, Nelson Y        11 CUBU-PV          3:27.83 
 30 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV          3:32.52 
 31 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          3:35.00 
 32 Feigenbaum, Aaron A      12 ASA-PV          4:00.00 
 33 Gan, Zach P          11 ASA-PV          4:00.00 
 34 Durbin, Taylor J       12 ASA-PV          4:00.00 
 35 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV            NT 
 36 Dinneen, Kevin M       11 HACC-PV            NT 
 37 Prezioso, Matteo F      12 HACC-PV            NT 
 38 Mason, Michael K       12 HACC-PV            NT 
 
Event 77 Girls 9-10 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Bayer, Cassidy L       10 CUBU-PV           32.70 
 2 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV           34.36 
 3 Peren, Amanda M        10 CUBU-PV           34.65 
 4 Merrill, Molly F        9 CUBU-PV           34.79 
 5 Williams, Avery E       10 CUBU-PV           35.28 
 6 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV           37.62 
 7 Saunders, Sarah R       10 CUBU-PV           37.96 
 8 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV           40.26 
 9 Edwing, Deanna B       10 CUBU-PV           41.63 
 10 Hohman, Natalie S       10 CUBU-PV           41.81 
 11 Zhang, Elly M         10 CUBU-PV           41.82 
 12 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV           41.87 
 13 Dodge, Abby M         10 CUBU-PV           42.27 
 14 Bouvier, Leah M        10 CUBU-PV           43.04 
 15 Edwing, Kelsea        10 CUBU-PV           43.77 
 16 Danegger, Rachel E       9 CUBU-PV           44.23 
 17 Fischer, Diana        10 CUBU-PV           44.59 
 18 Catron, Sydney M       10 CUBU-PV           44.63 
 19 Wright, Beth K         9 ASA-PV           45.11 
 20 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV           46.38 
 21 Caplan, Jodi A        10 CUBU-PV           46.96 
 22 Wolfson, Margaret J      10 ASA-PV           47.72 
 23 Caldwell, Saralyn       9 HACC-PV           48.06 
 24 Hanson, Ava N         9 CUBU-PV           48.32 
 25 Sogandares, Paige P      10 CUBU-PV           49.34 
 26 Divone, Sophia E        9 CUBU-PV           49.95 
 27 Granader, Natalie L      9 ASA-PV           50.47 
 28 Huang, Erin E         9 ASA-PV          1:00.00 
 29 Haley, Elizabeth W       9 CUBU-PV          1:00.72 
 30 Barsa, Camille V        9 CUBU-PV            NT 
 31 Klein, Emma J         10 CUBU-PV            NT 
 32 Brown, Anna M         10 CUBU-PV            NT 
 33 Karson, Caroline H       9 BTSC-PV            NT 
 34 Siegel, Anna E         9 BTSC-PV            NT 
 
Event 78 Boys 9-10 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ginieczki, Christian B    10 HACC-PV           29.08 
 2 Abrams, Zander J       10 CUBU-PV           31.96 
 3 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV           36.24 
 4 Urban, Derek C        10 HACC-PV           37.51 
 5 Petrillo, Kevin J       10 CUBU-PV           37.71 
 6 DeWITT, Grant G        10 CUBU-PV           38.34 
 7 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV           38.50 
 8 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV           40.54 
 9 Hunt, Ryan T         10 ASA-PV           40.95 
 10 Caldwell, William J      10 HACC-PV           41.02 
 11 Desatnick, Alexander     10 CUBU-PV           41.13 
 12 Witmer, Cale E        10 HACC-PV           41.20 
 13 Moffitt, Hugh M        10 CUBU-PV           41.84 
 14 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV           44.52 
 15 Turi, Joey R         10 CUBU-PV           45.15 
 16 Trax, Matthew A        10 CUBU-PV           47.74 
 17 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV           47.78 
 18 Lewis, John M         10 BTSC-PV           50.09 
 19 Green, Duncan S        10 CUBU-PV           50.47 
 20 Einhorn, Zack O        10 ASA-PV           50.99 
 21 Meckley, Joel G        9 CUBU-PV           51.00 
 22 Ayers, Jackson R       10 CUBU-PV           52.69 
 23 Feigenbaum, Jeremy E      9 ASA-PV           56.00 
 24 Crawford, Trice P       10 CUBU-PV           57.18 
 25 Winter, Jake H        10 ASA-PV          1:00.00 
 26 Yao, William S        10 CUBU-PV          1:00.30 
 27 Dudley, Jack C         9 CUBU-PV          1:06.00 
 28 Laredo, Jonathan A       9 CUBU-PV            NT 
 29 Revers, Andrew J        9 CUBU-PV            NT 
 30 Bagal, Nithin V        9 CUBU-PV            NT 
 31 Lin, Kevin           9 CUBU-PV            NT 
 32 Chapman, Daniel C       9 CUBU-PV            NT 
 33 Frith, Suverino N       10 HACC-PV            NT 
 
Event 79 Girls 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McTaggart, Caroline J     12 ASA-PV           28.58 
 2 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV          29.10 
 3 Capobianco, Julia M      12 CUBU-PV           29.75 
 4 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV           30.31 
 5 Haley, Kelleigh G       11 CUBU-PV           30.45 
 6 Jubin, Isabelle A       12 CUBU-PV           31.25 
 7 Wang, Helena         11 CUBU-PV           31.67 
 8 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV           31.84 
 9 Tao, Rachel S         11 CUBU-PV           32.22 
 10 Ginieczki, Karly R      12 HACC-PV           32.51 
 11 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV           32.86 
 12 King, Francesca M       11 CUBU-PV           33.33 
 13 Gelbaugh, Elizabeth R     12 ASA-PV           34.16 
 14 Ockenhouse, Sarah E      11 UN-CU-PV          34.22 
 15 McGuire-Wen, Eleanore V    11 ASA-PV           34.25 
 16 Dyson, Mallory M       11 CUBU-PV           34.52 
 17 Holland, Elizabeth M     12 ASA-PV           34.80 
 18 Fracasso, Anna M       11 CUBU-PV           35.05 
 19 Krishna-Rogers, Maya     12 CUBU-PV           35.06 
 20 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV           35.56 
 21 Brennan, Natasha G      11 ASA-PV           35.84 
 22 Sy, Kriza E          11 ASA-PV           36.16 
 23 Cotto, Nina E         12 CUBU-PV           36.22 
 24 Adams, Emily A        12 CUBU-PV           36.28 
 25 Hood, Karen E         12 CUBU-PV           36.35 
 26 Passacantando, Mollie M    11 CUBU-PV           36.51 
 27 Smith, Madison E       11 CUBU-PV           36.63 
 28 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV           36.77 
 29 Zdebski, Madison J      12 CUBU-PV           38.31 
 30 Witmer, Abigail L       11 HACC-PV           38.35 
 31 Debellas, Brenna V      12 HACC-PV           39.79 
 32 Orleans, Jayne S       12 CUBU-PV           39.80 
 33 Cantor, Lily A        11 BTSC-PV           40.24 
 34 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV           41.15 
 35 Ming, Catherine G       12 CUBU-PV           43.89 
 36 Carter, Camille E       12 CUBU-PV           44.31 
 37 Finn, Maura D         12 CUBU-PV           46.28 
 38 Herbst, Leyla R        12 ASA-PV           46.65 
 39 Karson, Katherine A      11 BTSC-PV           47.59 
 40 Young, Paige         11 BTSC-PV           47.79 
 41 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV           50.37 
 42 Goben, Jill A         11 CUBU-PV           50.95 
 43 Maskeri, Anoo         11 CUBU-PV           58.56 
 44 McNeill, Kat S        12 ASA-PV          1:00.00 
 45 Small, Bryana A        11 ASA-PV          1:00.00 
 46 Leggett, Anna M        12 ASA-PV          1:00.00 
 47 Maxwell, Allison M      11 HACC-PV          1:02.41 
 48 Vought, Emily C        11 HACC-PV          1:07.60 
 49 Sheng, Bobbie Y        11 CUBU-PV            NT 
 50 Stapleton, Carly A      12 CUBU-PV            NT 
 51 Spata, Mary K         12 CUBU-PV            NT 
 52 Kelly, Charlotte H      12 CUBU-PV            NT 
 53 Genova, Dona V        12 HACC-PV            NT 
 54 Butler, Lauren M       11 HACC-PV            NT 
 55 Peters, Christina E      11 HACC-PV            NT 
 56 Wulf, Jocelyn S        11 HACC-PV            NT 
 57 Ward, Sarah          12 BTSC-PV            NT 
 
Event 80 Boys 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV           29.58 
 2 Lin, Lucas S         12 CUBU-PV           29.76 
 3 Lambert, Benjamin P      12 CUBU-PV           29.79 
 4 Surette, Miller M       12 CUBU-PV           30.18 
 5 Lloyd, Palmer P        11 CUBU-PV           32.08 
 6 Shebat, John F        12 CUBU-PV           32.19 
 7 Lin, Adrian J         12 ASA-PV           32.63 
 8 Lai, Dennis          11 CUBU-PV           33.16 
 9 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV           33.55 
 10 Touve, Justin B        12 CUBU-PV           34.00 
 11 Petrillo, Kyle S       12 CUBU-PV           34.12 
 12 McGuire, Jack O        12 ASA-PV           34.63 
 13 Gutman, Tyler M        12 ASA-PV           35.06 
 14 Thomas, Noah B        11 CUBU-PV           35.57 
 15 Howard, Jim C         11 CUBU-PV           36.00 
 16 McNulty, Devin M       11 HACC-PV           36.40 
 17 Zucker, Coby S        12 ASA-PV           36.62 
 18 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV           37.01 
 19 Pleasure, Mitchell V     12 HACC-PV           37.25 
 20 Mardi, Kevin A        11 CUBU-PV           37.28 
 21 Racine, Sam J         12 HACC-PV           37.55 
 22 Leyden, Gus L         11 CUBU-PV           37.57 
 23 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV           37.85 
 24 Shi, Simon          12 CUBU-PV           38.00 
 25 Auerbach, Jacob H       11 CUBU-PV           38.41 
 26 McGann, Malachy        11 CUBU-PV           39.77 
 27 Chen, Nelson Y        11 CUBU-PV           39.92 
 28 Durbin, Taylor J       12 ASA-PV           40.00 
 29 Kiernan, Ryan J        12 ASA-PV           40.60 
 30 Doherty, Casey J       11 BTSC-PV           40.98 
 31 Jackson, Chase A       11 CUBU-PV           42.51 
 32 Salassi, Kevin J       11 HACC-PV           42.76 
 33 Cecil, Tommy I        11 HACC-PV           46.11 
 34 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV           46.91 
 35 Hoag, Duncan J        11 CUBU-PV           49.25 
 36 Feigenbaum, Aaron A      12 ASA-PV           50.00 
 37 Gan, Zach P          11 ASA-PV          1:00.00 
 38 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          1:00.00 
 39 Clark, Benjamin J       11 HACC-PV          1:11.06 
 40 Revers, William C       11 CUBU-PV            NT 
 41 Thompson, Ian R        12 CUBU-PV            NT 
 42 Chlopak, Jack L        11 UN-CU-PV            NT 
 43 Dinneen, Kevin M       11 HACC-PV            NT 
 44 Prezioso, Matteo F      12 HACC-PV            NT 
 45 Mason, Michael K       12 HACC-PV            NT 
 46 Tipton, Grant C        12 BTSC-PV            NT 
 
Event 81 Girls 9-10 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Williams, Avery E       10 CUBU-PV          1:08.89 
 2 Coon, Alyssa B        10 CUBU-PV          1:10.45 
 3 Saunders, Sarah R       10 CUBU-PV          1:13.83 
 4 Eksteen, Sinead        9 CUBU-PV          1:15.10 
 5 Shklyar, Elena B       10 CUBU-PV          1:18.36 
 6 Fischer, Diana        10 CUBU-PV          1:18.87 
 7 Endahl, Marina E       10 CUBU-PV          1:19.62 
 8 Dodge, Abby M         10 CUBU-PV          1:21.77 
 9 Divone, Sophia E        9 CUBU-PV          1:21.80 
 10 Danegger, Rachel E       9 CUBU-PV          1:22.19 
 11 Barnello, Olivia A      10 CUBU-PV          1:22.52 
 12 Sita, Maddy L         10 CUBU-PV          1:23.04 
 13 Bouvier, Leah M        10 CUBU-PV          1:24.57 
 14 Woodmancy, Kathleen M     9 CUBU-PV          1:25.67 
 15 Caldwell, Saralyn       9 HACC-PV          1:26.68 
 16 Touve, Jessica L        9 CUBU-PV          1:28.61 
 17 Edwing, Kelsea        10 CUBU-PV          1:29.11 
 18 Wolfson, Margaret J      10 ASA-PV          1:30.00 
 19 Caplan, Jodi A        10 CUBU-PV          1:30.09 
 20 Hanson, Ava N         9 CUBU-PV          1:30.45 
 21 Catron, Sydney M       10 CUBU-PV          1:31.21 
 22 Edwing, Deanna B       10 CUBU-PV          1:31.40 
 23 Webster, Julianna R      9 CUBU-PV          1:32.04 
 24 Finn, Madelin E        10 CUBU-PV          1:36.24 
 25 Haley, Elizabeth W       9 CUBU-PV          1:40.76 
 26 Sogandares, Paige P      10 CUBU-PV          1:43.07 
 27 Karson, Caroline H       9 BTSC-PV          1:44.66 
 28 Schupak, Madeline F      10 ASA-PV          1:47.43 
 29 Huang, Erin E         9 ASA-PV          2:00.00 
 30 Redisch, Lena J        9 ASA-PV          2:00.00 
 31 Holden, Elizabeth A      10 ASA-PV          2:00.00 
 32 XU, Meimei          10 CUBU-PV            NT 
 33 Merrill, Molly F        9 CUBU-PV            NT 
 34 Murray, Kate E         9 CUBU-PV            NT 
 35 Kroeger, Lexie F        9 CUBU-PV            NT 
 36 Barsa, Camille V        9 CUBU-PV            NT 
 37 Brown, Anna M         10 CUBU-PV            NT 
 38 Barnett, Victoria C      10 CUBU-PV            NT 
 39 Chidandan, Yukta        9 HACC-PV            NT 
 40 Toth, Victoria A       10 BTSC-PV            NT 
 41 Gonzalez, Olivia G       9 BTSC-PV            NT 
 42 Siegel, Anna E         9 BTSC-PV            NT 
 
Event 82 Boys 9-10 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Rubenstein, David J      10 CUBU-PV          1:08.20 
 2 Rothstein, Andrew B      10 CUBU-PV          1:09.29 
 3 Petrillo, Kevin J       10 CUBU-PV          1:12.78 
 4 Bacon, Reid M         10 CUBU-PV          1:14.33 
 5 Witmer, Cale E        10 HACC-PV          1:15.82 
 6 Vissering, Alex E       10 UN-CU-PV         1:16.11 
 7 Caprio, Benjamin R      10 CUBU-PV          1:17.62 
 8 Barclay, Kyle W        10 CUBU-PV          1:18.65 
 9 Urban, Derek C        10 HACC-PV          1:18.65 
 10 Desatnick, Alexander     10 CUBU-PV          1:20.03 
 11 Turi, Joey R         10 CUBU-PV          1:20.24 
 12 Capobianco, Matthew J     9 CUBU-PV          1:21.01 
 13 Doherty, Cole T        9 BTSC-PV          1:22.37 
 14 Tessman, Christian A     10 CUBU-PV          1:23.63 
 15 Moffitt, Hugh M        10 CUBU-PV          1:24.70 
 16 Caldwell, William J      10 HACC-PV          1:25.04 
 17 Lewis, John M         10 BTSC-PV          1:29.35 
 18 Crawford, Trice P       10 CUBU-PV          1:29.97 
 19 Trax, Matthew A        10 CUBU-PV          1:32.71 
 20 Einhorn, Zack O        10 ASA-PV          1:33.56 
 21 Bergman, Zachary P      10 ASA-PV          1:33.84 
 22 Surette, Noah B        9 CUBU-PV          1:37.38 
 23 Ayers, Jackson R       10 CUBU-PV          1:39.00 
 24 Meckley, Joel G        9 CUBU-PV          1:45.00 
 25 Dudley, Jack C         9 CUBU-PV          1:53.00 
 26 Yao, William S        10 CUBU-PV          1:59.87 
 27 Winter, Jake H        10 ASA-PV          2:00.00 
 28 Laredo, Jonathan A       9 CUBU-PV            NT 
 29 Bagal, Nithin V        9 CUBU-PV            NT 
 30 Orr, Liam M          9 CUBU-PV            NT 
 31 Lin, Kevin           9 CUBU-PV            NT 
 32 Chapman, Daniel C       9 CUBU-PV            NT 
 33 Spencer, Cody P        9 HACC-PV            NT 
 34 Frith, Suverino N       10 HACC-PV            NT 
 
Event 83 Girls 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       12 CUBU-PV           54.43 
 2 Harvey, Kiri N        12 CUBU-PV           58.52 
 3 Han, Sherril S        12 UN-CU-PV          59.26 
 4 Ginieczki, Karly R      12 HACC-PV          1:01.41 
 5 Collins, Claire M       12 CUBU-PV          1:02.66 
 6 Leidy, Katelyn M       11 CUBU-PV          1:03.91 
 7 Lindsey, Hannah M       11 ASA-PV          1:04.47 
 8 Wang, Helena         11 CUBU-PV          1:04.75 
 9 Jubin, Isabelle A       12 CUBU-PV          1:05.27 
 10 Drummond, Olivia C      11 CUBU-PV          1:06.10 
 11 Bolger, Victoria A      12 CUBU-PV          1:06.60 
 12 Haley, Kelleigh G       11 CUBU-PV          1:06.64 
 13 Dyson, Mallory M       11 CUBU-PV          1:07.95 
 14 Cotto, Nina E         12 CUBU-PV          1:09.24 
 15 Harbour, Andrea C       12 HACC-PV          1:11.16 
 16 Debellas, Brenna V      12 HACC-PV          1:11.29 
 17 Passacantando, Mollie M    11 CUBU-PV          1:12.20 
 18 Stone, Heather G       11 CUBU-PV          1:12.54 
 19 Krishna-Rogers, Maya     12 CUBU-PV          1:12.85 
 20 Andrews, Nicole L       11 CUBU-PV          1:12.92 
 21 Adams, Emily A        12 CUBU-PV          1:13.29 
 22 Gieser, Celia A        11 CUBU-PV          1:14.22 
 23 Wright, Katie Q        11 ASA-PV          1:14.68 
 24 Ihrie, Nicole A        11 CUBU-PV          1:15.96 
 25 Smith, Madison E       11 CUBU-PV          1:16.06 
 26 Cantor, Lily A        11 BTSC-PV          1:18.40 
 27 Bergman, Meredith P      12 ASA-PV          1:18.70 
 28 Trax, Kathryn G        11 CUBU-PV          1:20.81 
 29 Rahill-Marier, Amina     12 CUBU-PV          1:21.32 
 30 Schultz, Natalie R      11 CUBU-PV          1:23.59 
 31 Karson, Katherine A      11 BTSC-PV          1:23.92 
 32 Rayder, Emma J        11 CUBU-PV          1:26.28 
 33 Finn, Maura D         12 CUBU-PV          1:26.80 
 34 Hukill, Anna H        11 BTSC-PV          1:27.43 
 35 Niles, Jessica E       12 CUBU-PV          1:28.79 
 36 Young, Paige         11 BTSC-PV          1:29.20 
 37 Wellisch, Talya E       11 ASA-PV          1:31.50 
 38 Maskeri, Anoo         11 CUBU-PV          1:40.86 
 39 Small, Bryana A        11 ASA-PV          2:00.00 
 40 Ward, Sarah          12 BTSC-PV          2:06.04 
 41 Meyers, Rose J        12 CUBU-PV            NT 
 42 Ming, Catherine G       12 CUBU-PV            NT 
 43 Stapleton, Carly A      12 CUBU-PV            NT 
 44 Reynolds, Mei Ling      12 CUBU-PV            NT 
 45 Spata, Mary K         12 CUBU-PV            NT 
 46 Kelly, Charlotte H      12 CUBU-PV            NT 
 47 Velicu, Maria I        12 HACC-PV            NT 
 48 Peters, Christina E      11 HACC-PV            NT 
 49 McGarvey, Luisa M       11 BTSC-PV            NT 
 50 Barrett, Sophie        12 BTSC-PV            NT 
 
Event 84 Boys 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vissering, Carsten H     12 UN-CU-PV          57.39 
 2 Lin, William R        12 CUBU-PV           58.48 
 3 Pawlowicz, Nathan J      12 CUBU-PV          1:01.56 
 4 Chase, Nolan D        12 HACC-PV          1:01.66 
 5 Baker, Ryan O         11 UN-CU-PV         1:01.81 
 6 Tsau, Brian Y         12 CUBU-PV          1:01.94 
 7 Springer, Gavin J       12 CUBU-PV          1:03.09 
 8 Wingo, Max M         11 CUBU-PV          1:04.40 
 9 McGann, Malachy        11 CUBU-PV          1:05.34 
 10 Guzikowski, Frankie J     12 ASA-PV          1:05.69 
 11 Pastoriza, Stephen J     12 CUBU-PV          1:06.27 
 12 Racine, Sam J         12 HACC-PV          1:06.48 
 13 Howard, Jim C         11 CUBU-PV          1:06.80 
 14 Spivack, Will G        12 CUBU-PV          1:06.86 
 15 Touve, Justin B        12 CUBU-PV          1:07.39 
 16 Hall, Owen C         11 CUBU-PV          1:08.98 
 17 Sogandares, MAC M       12 CUBU-PV          1:11.62 
 18 Petrillo, Kyle S       12 CUBU-PV          1:11.88 
 19 Fritz, Wyatt M        11 CUBU-PV          1:12.43 
 20 Doherty, Casey J       11 BTSC-PV          1:12.50 
 21 Thomas, Noah B        11 CUBU-PV          1:12.53 
 22 Leyden, Gus L         11 CUBU-PV          1:13.55 
 23 Jackson, Chase A       11 CUBU-PV          1:15.98 
 24 Perry, Christopher C     11 HACC-PV          1:22.45 
 25 Wendt, Alexander J      12 CUBU-PV          1:24.68 
 26 Chlopak, Jack L        11 UN-CU-PV         1:26.04 
 27 Ward, Jack          12 BTSC-PV          1:27.86 
 28 Myles, Jordan G        11 CUBU-PV          1:34.70 
 29 McManus, Joseph J       11 BTSC-PV          1:40.51 
 30 Meckley, Phillip O      12 CUBU-PV          1:41.00 
 31 Gan, Zach P          11 ASA-PV          2:00.00 
 32 Winter, Zachary I       12 ASA-PV          2:00.00 
 33 Lambert, Benjamin P      12 CUBU-PV            NT 
 34 Clark, Benjamin J       11 HACC-PV            NT 
 35 O'Neal, Tyler J        11 HACC-PV            NT 
 36 Tipton, Grant C        12 BTSC-PV            NT