Licensed to Potomac Valley Swimming - B
                   HY-TEK's Meet Manager 10/15/2008 08:58 PM
        2008 PVSOctober Open - 10/17/2008 to 10/19/2008        
                 Psych Sheet                 
 
Event 1 Girls 13 & Over 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV          2:05.66 
 2 Haynes, Nicole L       15 CUBU-PV          2:12.35 
 3 Rholl, Christine E      16 CUBU-PV          2:13.36 
 4 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV          2:13.79 
 5 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV          2:14.53 
 6 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV          2:15.98 
 7 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV          2:16.56 
 8 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV          2:18.42 
 9 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV          2:22.70 
 10 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV          2:24.26 
 11 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV          2:29.01 
 12 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV          2:29.39 
 13 Mir, Roxana          15 CUBU-PV          2:38.63 
 14 Sterling, Mary Kate M     15 CUBU-PV          2:39.79 
 15 Sterling, Lindsay E      14 CUBU-PV          2:41.41 
 16 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV          3:03.60 
 17 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV          3:09.80 
 18 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV            NT 
 19 Dehn, Jessica E        15 CUBU-PV            NT 
 
Event 2 Boys 13 & Over 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Osiecki, Matthew T      15 CUBU-PV          2:00.30 
 2 Allsopp, Matt C        16 CUBU-PV          2:00.55 
 3 Gould, Serge A        16 CUBU-PV          2:02.37 
 4 Hudgins, Mike J        16 CUBU-PV          2:06.18 
 5 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV          2:09.43 
 6 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV          2:10.55 
 7 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV          2:11.93 
 8 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV          2:13.65 
 9 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV          2:14.21 
 10 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV          2:17.89 
 11 Freeman, John C        13 CUBU-PV          2:18.71 
 12 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV          2:24.37 
 13 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV          2:28.79 
 14 Pongrace, Aidan J       13 CUBU-PV          2:49.66 
 15 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV            NT 
 16 Soos, Adrian         13 CUBU-PV            NT 
 
Event 3 Girls 9-12 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Garcia, Laura         12 ASA-PV          2:18.74 
 2 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV          2:31.45 
 3 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV          2:49.38 
 4 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 5 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV             NT 
 
Event 4 Boys 9-12 200 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       11 CUBU-PV          2:31.11 
 2 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV          2:40.54 
 3 Canova, Henry F        12 CUBU-PV            NT 
 4 Henneman, John L       10 CUBU-PV            NT 
 5 Simcox, Ward W        11 CUBU-PV            NT 
 6 Vilbig, Kai G         9 CUBU-PV            NT 
 7 Perez, Zachary A       10 CUBU-PV            NT 
 
Event 5 Girls 9-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV          5:42.62 
 2 Gould, Audrey K        12 CUBU-PV          5:43.24 
 3 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV          6:06.76 
 4 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV         6:14.94 
 5 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV          6:20.01 
 6 Courtney, Jacqueline N    11 CUBU-PV          7:10.72 
 7 Collins, Claire M       11 CUBU-PV          7:11.53 
 8 Levy, Jessica C        12 CUBU-PV          7:15.82 
 9 Gasaway, Marielle L      9 ASA-PV          9:10.18 
 10 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV            NT 
 11 Kulikowski, Tess E      11 CUBU-PV            NT 
 12 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV            NT 
 
Event 6 Boys 9-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       11 CUBU-PV          6:16.77 
 2 Soos, Daniel         11 CUBU-PV          6:18.94 
 3 Howard, Jim C         10 CUBU-PV          6:25.10 
 4 Hohman, Andrew J       12 CUBU-PV          6:31.54 
 5 Poff, Jeremiah B       11 CUBU-PV          7:33.10 
 6 Canova, Henry F        12 CUBU-PV            NT 
 7 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV            NT 
 8 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV            NT 
 9 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 
Event 7 Girls 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV         10:29.45 
 2 Kiely, Janid P        18 CUBU-PV         10:35.00 
 3 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV         10:39.02 
 4 Levy, Lauren E        14 CUBU-PV         10:54.30 
 5 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV         10:58.79 
 6 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV         11:00.33 
 7 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV         11:23.56 
 8 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV         11:24.08 
 9 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV         11:28.20 
 10 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV         11:30.15 
 11 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV         11:37.26 
 12 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV         11:52.50 
 13 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV         11:53.83 
 14 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV         12:08.86 
 15 Haynes, Nicole L       15 CUBU-PV         12:15.54 
 16 Garcia, Laura         12 ASA-PV          12:43.25 
 17 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV         12:46.35 
 18 Mir, Roxana          15 CUBU-PV         12:56.49 
 19 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV         12:58.44 
 20 Sterling, Lindsay E      14 CUBU-PV         13:45.18 
 21 Lamb, Heather M        13 CUBU-PV            NT 
 22 Sterling, Mary Kate M     15 CUBU-PV            NT 
 23 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV            NT 
 
Event 8 Boys 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Gould, Serge A        16 CUBU-PV         10:14.35 
 2 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV         10:20.32 
 3 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV         10:34.49 
 4 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV         10:35.42 
 5 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV         11:01.02 
 6 Soos, Adrian         13 CUBU-PV         11:10.00 
 7 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV         11:10.08 
 8 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV         11:47.95 
 9 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV         11:48.85 
 10 Eig, Eric J          13 CUBU-PV         12:20.50 
 11 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV         12:30.05 
 12 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV         14:36.06 
 13 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV            NT 
 14 Freeman, John C        13 CUBU-PV            NT 
 15 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV            NT 
 16 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV            NT 
 17 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV            NT 
 18 Allsopp, Robert J       12 CUBU-PV            NT 
 
Event 9 Girls 13 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 VanDoren, Sarah M       17 CUBU-PV          2:10.72 
 2 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV          2:12.79 
 3 Cavalier, Meredith A     17 CUBU-PV          2:12.99 
 4 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV          2:13.36 
 5 Lynch, Sarah Ellen E     17 CUBU-PV          2:13.81 
 6 Tanner, Carly R        17 CUBU-PV          2:13.82 
 7 Kalnins, Dana R        18 CUBU-PV          2:13.99 
 8 Boyle, Casie N        15 UN-CU-PV         2:13.99 
 9 Sieracki, Kate A       15 CUBU-PV          2:14.20 
 10 Hall, Alina M         16 CUBU-PV          2:16.22 
 11 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV          2:16.24 
 12 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV          2:16.75 
 13 Fillinger, Isa S       16 CUBU-PV          2:17.11 
 14 Vincent, Mandy L       16 CUBU-PV          2:17.35 
 15 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV          2:17.64 
 16 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV         2:18.12 
 17 Dickerson, Brittany L     13 CUBU-PV          2:19.39 
 18 Souther, Christine A     14 CUBU-PV          2:19.56 
 19 Hanson, Caroline L      16 CUBU-PV          2:20.67 
 20 Levy, Lauren E        14 CUBU-PV          2:20.87 
 21 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV          2:21.31 
 22 Ares, Natalya M        14 ASA-PV          2:21.33 
 23 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV          2:22.68 
 24 Sterling, Natalie E      16 CUBU-PV          2:24.16 
 25 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV          2:24.29 
 26 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV          2:24.41 
 27 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV          2:24.93 
 28 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV          2:25.31 
 29 Jarrett, Tess M        17 CUBU-PV          2:25.37 
 30 Kiely, Janid P        18 CUBU-PV          2:25.37 
 31 Moffitt, Hellen S       13 CUBU-PV          2:25.42 
 32 Hall, Emily K         15 ASA-PV          2:25.55 
 33 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV          2:25.58 
 34 Zell, Casey K         16 CUBU-PV          2:25.88 
 35 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV          2:25.94 
 36 Sieracki, Alex E       18 CUBU-PV          2:26.56 
 37 Fortman, Erin E        14 CUBU-PV          2:26.80 
 38 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV          2:26.97 
 39 Crider, Lara K        15 CUBU-PV          2:27.15 
 40 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV          2:27.31 
 41 Bolger, Julia M        15 CUBU-PV          2:27.76 
 42 Doonis, Alex A        14 CUBU-PV          2:28.00 
 43 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV          2:28.42 
 44 Liang, Ellie Z        13 CUBU-PV          2:30.48 
 45 Lucky, Caitlyn E       16 CUBU-PV          2:30.79 
 46 Wulff, Allison M       15 CUBU-PV          2:31.58 
 47 Young, Chloe E        16 CUBU-PV          2:31.69 
 48 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV          2:32.03 
 49 Bolton, Stephanie L      15 CUBU-PV          2:33.07 
 50 McGraw, Maggie E       16 CUBU-PV          2:34.17 
 51 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV          2:34.84 
 52 Rodriguez, Brooke A      15 CUBU-PV          2:35.61 
 53 Honnold, Amanda M       14 CUBU-PV          2:35.68 
 54 Dahut, Maddie E        14 CUBU-PV          2:35.81 
 55 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV          2:35.97 
 56 Bolger, Madelyn L       13 CUBU-PV          2:36.81 
 57 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV          2:36.91 
 58 Chamberlin, Carole A     14 CUBU-PV          2:36.98 
 59 Ruckstuhl, Alison D      15 CUBU-PV          2:37.51 
 60 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV          2:37.58 
 61 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV          2:37.66 
 62 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV          2:37.84 
 63 Fahmy, Tabina L        15 CUBU-PV          2:38.70 
 64 Ghassemi, Arezo A       15 CUBU-PV          2:38.80 
 65 Murray, Jean J        15 CUBU-PV          2:38.91 
 66 Shpak, Eva I         15 ASA-PV          2:39.25 
 67 Sterling, Lindsay E      14 CUBU-PV          2:39.63 
 68 McCormick, Megan B      15 CUBU-PV          2:39.71 
 69 Mir, Roxana          15 CUBU-PV          2:40.08 
 70 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV          2:41.06 
 71 Srour, Allison E       14 CUBU-PV          2:41.16 
 72 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV          2:43.13 
 73 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV          2:43.64 
 74 Deibler, Kelly E       16 CUBU-PV          2:44.51 
 75 Thompson, Bridget M      13 CUBU-PV          2:44.58 
 76 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV          2:44.67 
 77 Kronfli, Natalie K      13 ASA-PV          2:44.69 
 78 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV          2:45.21 
 79 Lamb, Heather M        13 CUBU-PV          2:45.75 
 80 Keefer, Katie A        16 ASA-PV          2:45.84 
 81 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV          2:47.30 
 82 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV          2:47.67 
 83 Flanagan, Casey E       14 CUBU-PV          2:49.07 
 84 Fisher, Taylor C       14 CUBU-PV          2:49.94 
 85 Heaney, Moriah F       13 Toll-PV          2:54.55 
 86 Bobenmoyer, Aundrea M     14 CUBU-PV          2:57.85 
 87 Erfani, Yassaman J      13 CUBU-PV          2:59.30 
 88 Deibler, Julie A       13 CUBU-PV          3:01.31 
 89 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV          3:09.14 
 90 Ly, Lawan           13 CUBU-PV          3:25.28 
 91 MacKercher, Lizzie E     13 CUBU-PV          3:27.92 
 92 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV            NT 
 93 Poplawski, Danielle W     15 CUBU-PV            NT 
 94 Platt, Adele M        13 CUBU-PV            NT 
 95 Underwood, Jordan L      16 CUBU-PV            NT 
 96 Ferris, Brenna M       14 UN-CU-PV            NT 
 97 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV            NT 
 
Event 10 Boys 13 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kiss, David          18 CUBU-PV          1:55.86 
 2 Baumgardner, Jacob D     16 CUBU-PV          1:59.30 
 3 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV          2:01.01 
 4 MacNair, Conor C       15 CUBU-PV          2:01.07 
 5 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV         2:01.87 
 6 Kiss, Balazs         16 CUBU-PV          2:04.30 
 7 Allsopp, Matt C        16 CUBU-PV          2:05.00 
 8 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV         2:05.08 
 9 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV          2:06.35 
 10 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV         2:06.90 
 11 Chewning, Troy J       15 CUBU-PV          2:07.43 
 12 Zajic, Ben J         16 CUBU-PV          2:07.81 
 13 Cimons, Ben M         18 ASA-PV          2:07.83 
 14 Thiede, Scott W        16 ASA-PV          2:08.42 
 15 Baffer, Brady C        16 CUBU-PV          2:08.99 
 16 Heffernan, Sean F       17 CUBU-PV          2:09.23 
 17 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV          2:10.11 
 18 Hutchison, Robert J      15 CUBU-PV          2:10.58 
 19 Shim, Johann G        14 CUBU-PV          2:10.88 
 20 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV          2:10.94 
 21 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV          2:12.26 
 22 Spina, Alex M         18 CUBU-PV          2:12.36 
 23 Kintzing, James R       15 CUBU-PV          2:13.07 
 24 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          2:16.53 
 25 Glowicki, Nick M       16 CUBU-PV          2:17.26 
 26 Levine, Max E         15 ASA-PV          2:17.96 
 27 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV          2:18.38 
 28 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV          2:18.57 
 29 Barone, Jake M        16 CUBU-PV          2:19.03 
 30 Rupp, Colton D        14 CUBU-PV          2:20.05 
 31 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV          2:20.23 
 32 Fields, Peter J        17 CUBU-PV          2:20.62 
 33 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV          2:21.03 
 34 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV          2:21.17 
 35 Bieda, Joey C         14 CUBU-PV          2:22.52 
 36 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV          2:22.60 
 37 Soos, Adrian         13 CUBU-PV          2:23.15 
 38 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV          2:23.80 
 39 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV          2:26.50 
 40 Schulte, William D      14 CUBU-PV          2:27.00 
 41 McQuade, Ryan A        14 CUBU-PV          2:27.00 
 42 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV          2:27.63 
 43 Taswell, Jacob L       14 ASA-PV          2:27.83 
 44 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV          2:27.85 
 45 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV          2:28.56 
 46 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV          2:28.76 
 47 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV          2:29.42 
 48 Campbell III, Danny B     14 ASA-PV          2:30.11 
 49 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV          2:30.82 
 50 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV          2:31.63 
 51 Martin, Alex J        13 CUBU-PV          2:33.43 
 52 Koenig, Jake M        14 CUBU-PV          2:33.44 
 53 Draim, Evan R         14 CUBU-PV          2:33.89 
 54 O'Hara, Paul F        13 CUBU-PV          2:34.44 
 55 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV          2:35.04 
 56 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV          2:36.08 
 57 Anderson, Jake W       13 CUBU-PV          2:37.56 
 58 Pongrace, Aidan J       13 CUBU-PV          2:38.95 
 59 Hodges, Rio C         14 CUBU-PV          2:39.23 
 60 Corbett, Thomas C       15 CUBU-PV          2:41.28 
 61 Webb, Zachary T        13 CUBU-PV          2:43.04 
 62 Eig, Eric J          13 CUBU-PV          2:43.24 
 63 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV          2:48.54 
 64 Robitaille, Chris M      13 CUBU-PV          2:52.74 
 65 Jugus, Sam M         13 CUBU-PV          2:57.25 
 66 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV          2:58.31 
 67 Garner, Alex O        14 ASA-PV          3:08.75 
 68 Spencer, Todd T        14 CUBU-PV            NT 
 69 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV            NT 
 70 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 71 Cole V, Lee L         13 CUBU-PV            NT 
 72 Hamill, Nick A        13 Toll-PV            NT 
 73 Weston, Stefan A       13 Toll-PV            NT 
 74 Cole, Austin R        13 ASA-PV             NT 
 75 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV             NT 
 
Event 11 Girls 13 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hall, Alina M         16 CUBU-PV           24.68 
 2 Tanner, Carly R        17 CUBU-PV           24.76 
 3 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV           24.84 
 4 Lynch, Sarah Ellen E     17 CUBU-PV           25.08 
 5 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV          25.21 
 6 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV           25.35 
 7 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV           25.59 
 8 Ogren, Carly A        15 CUBU-PV           25.67 
 9 King, Jill M         16 CUBU-PV           25.69 
 10 Doonis, Alex A        14 CUBU-PV           25.91 
 11 Souther, Christine A     14 CUBU-PV           25.95 
 12 Buki, Ali G          22 ASA-PV           26.00 
 13 Haynes, Nicole L       15 CUBU-PV           26.07 
 14 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV           26.15 
 15 Walsh, Courtney E       16 CUBU-PV           26.22 
 16 Fortman, Erin E        14 CUBU-PV           26.26 
 17 Rodriguez, Brooke A      15 CUBU-PV           26.32 
 18 Moffitt, Hellen S       13 CUBU-PV           26.34 
 19 Zeigler, Madelyn R      14 CUBU-PV           26.39 
 20 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV           26.45 
 21 Slevin, Angela C       16 CUBU-PV           26.55 
 22 Crider, Lara K        15 CUBU-PV           26.75 
 23 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV           26.84 
 24 Fan, Betty J         14 CUBU-PV           26.86 
 25 Jarrett, Tess M        17 CUBU-PV           27.00 
 26 Dickerson, Elizabeth I    15 CUBU-PV           27.03 
 27 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV           27.04 
 28 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV           27.11 
 29 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV           27.14 
 30 Liang, Ellie Z        13 CUBU-PV           27.19 
 31 McGarry, Christina E     16 CUBU-PV           27.20 
 32 Sieracki, Kate A       15 CUBU-PV           27.25 
 33 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV           27.29 
 34 O'Connor, Erin M       15 ASA-PV           27.36 
 35 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV           27.38 
 36 Canty, Christine M      16 CUBU-PV           27.39 
 37 Poplawski, Danielle W     15 CUBU-PV           27.40 
 38 Pellegrini, Sophie C     15 ASA-PV           27.41 
 39 Apgar, Sarah V        16 CUBU-PV           27.57 
 40 Marders, Nicole E       13 ASA-PV           27.67 
 41 Dahut, Maddie E        14 CUBU-PV           27.85 
 42 Zell, Casey K         16 CUBU-PV           27.92 
 43 Fitts, Crystal E       18 CUBU-PV           27.98 
 44 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV           28.03 
 45 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV           28.08 
 46 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV           28.30 
 47 Ghassemi, Arezo A       15 CUBU-PV           28.33 
 48 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV           28.48 
 49 Bolton, Stephanie L      15 CUBU-PV           28.50 
 50 Murray, Jean J        15 CUBU-PV           28.70 
 51 McGraw, Maggie E       16 CUBU-PV           28.74 
 52 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV           28.75 
 53 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV           28.83 
 54 Sterling, Lindsay E      14 CUBU-PV           28.91 
 55 Nelson, Genevieve E      17 ASA-PV           28.95 
 56 Rhodes, Jackie J       14 CUBU-PV           28.96 
 57 Fillinger, Abby J       14 CUBU-PV           28.97 
 58 Gilson, Katharine M      13 CUBU-PV           29.09 
 59 McCormick, Megan B      15 CUBU-PV           29.15 
 60 Fahmy, Tabina L        15 CUBU-PV           29.20 
 61 Erfani, Yassaman J      13 CUBU-PV           29.26 
 62 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV           29.36 
 63 Metts, Cassidy A       13 CUBU-PV           29.39 
 64 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV           29.43 
 65 Lawhorn, Kendall D      13 CUBU-PV           29.43 
 66 Deibler, Kelly E       16 CUBU-PV           29.45 
 67 Bobenmoyer, Aundrea M     14 CUBU-PV           29.47 
 68 Bates, Hannah         13 CUBU-PV           29.59 
 69 Ruckstuhl, Alison D      15 CUBU-PV           29.62 
 70 Parven, Olivia S       14 ASA-PV           29.71 
 71 Honnold, Amanda M       14 CUBU-PV           29.93 
 72 DelSignore, Hanna L      13 CUBU-PV           29.94 
 73 Jamison, Jill K        13 CUBU-PV           30.29 
 74 Freeman, Julia R       15 CUBU-PV           30.48 
 75 Flanagan, Casey E       14 CUBU-PV           30.54 
 76 Lescault, Elizabeth G     14 CUBU-PV           30.65 
 77 Shpak, Eva I         15 ASA-PV           30.84 
 78 Bennett, Lucy D        14 CUBU-PV           31.28 
 79 Hunsicker, CJ J        14 CUBU-PV           31.37 
 80 Bhat, Rucha S         13 CUBU-PV           31.60 
 81 Fitts, CC C          13 CUBU-PV           31.73 
 82 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV           32.35 
 83 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV           32.44 
 84 Raichura, Janvi M       13 CUBU-PV           32.58 
 85 Zimmerman, Kayla A      14 CUBU-PV           32.71 
 86 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV           32.92 
 87 Deibler, Julie A       13 CUBU-PV           33.31 
 88 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV           34.92 
 89 Sharpless, Sarah A      14 CUBU-PV           35.46 
 90 MacKercher, Lizzie E     13 CUBU-PV           36.69 
 91 Bailey, Dakota B       13 CUBU-PV           36.81 
 92 Apgar, Emily J        13 CUBU-PV           37.94 
 93 Sutton, Natasha L       17 Kings-PV          43.34 
 94 Alsobrooks, Shannon J     13 Kings-PV          49.60 
 95 Movius, Rachel L       15 CUBU-PV            NT 
 96 Young, Chloe E        16 CUBU-PV            NT 
 97 Baldridge, Andrea R      13 CUBU-PV            NT 
 98 Nasatka, Jessica E      14 CUBU-PV            NT 
 99 Perkins, Ginger L       17 CUBU-PV            NT 
100 Heaney, Moriah F       13 Toll-PV            NT 
101 Ferdani, Melissa L      13 ASA-PV             NT 
102 Preas, Maggie L        14 ASA-PV             NT 
103 Dillinger, Natalie J     13 CUBU-PV            NT 
104 Underwood, Jordan L      16 CUBU-PV            NT 
 
Event 12 Boys 13 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hayden, Zach S        20 CUBU-PV           20.66 
 2 Gifford, Steven D       18 CUBU-PV           21.60 
 3 Sullivan, Patrick P      18 CUBU-PV           21.78 
 4 Davis, Anders C        19 CUBU-PV           22.06 
 5 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV          22.12 
 6 Thiede, Scott W        16 ASA-PV           22.14 
 7 Wise, Zack P         20 CUBU-PV           22.63 
 8 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV           22.86 
 9 Cimons, Ben M         18 ASA-PV           22.94 
 10 Wittenauer, Chase H      17 CUBU-PV           22.99 
 11 Hudgins, Mike J        16 CUBU-PV           23.24 
 12 Chewning, Troy J       15 CUBU-PV           23.50 
 13 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV           23.57 
 14 Osiecki, Matthew T      15 CUBU-PV           23.65 
 15 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV           23.79 
 16 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV           23.95 
 17 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV          24.10 
 18 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV           24.20 
 19 Kintzing, James R       15 CUBU-PV           24.24 
 20 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV           24.30 
 21 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV           24.37 
 22 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV          24.61 
 23 Simmons, Tucker M       16 CUBU-PV           24.72 
 24 Levine, Max E         15 ASA-PV           24.75 
 25 Barone, Jake M        16 CUBU-PV           24.81 
 26 Shim, Johann G        14 CUBU-PV           24.84 
 27 Blakely, Steven D       15 CUBU-PV           24.94 
 28 Asbury, Colin T        14 ASA-PV           25.00 
 29 Cole, Austin R        13 ASA-PV           25.05 
 30 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV           25.29 
 31 Koenig, Jake M        14 CUBU-PV           25.36 
 32 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV           25.37 
 33 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV           25.39 
 34 Jacobson, Julian H      17 ASA-PV           25.41 
 35 Zajic, Ben J         16 CUBU-PV           25.41 
 36 Glowicki, Nick M       16 CUBU-PV           25.52 
 37 Hodges, Rio C         14 CUBU-PV           25.57 
 38 McQuade, Ryan A        14 CUBU-PV           25.64 
 39 Ogren, Tyler T        17 CUBU-PV           25.68 
 40 Fields, Peter J        17 CUBU-PV           25.87 
 41 Soos, Adrian         13 CUBU-PV           25.90 
 42 Maquera, Cubby C       13 CUBU-PV           26.00 
 43 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV           26.09 
 44 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV           26.14 
 45 Rupp, Colton D        14 CUBU-PV           26.17 
 46 Garrity, Chris N       15 ASA-PV           26.20 
 47 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV           26.37 
 48 Maranto, Sam J        13 CUBU-PV           26.50 
 49 Glowacki, Matt W       13 CUBU-PV           26.67 
 50 Campbell III, Danny B     14 ASA-PV           26.71 
 51 Herrera, Pablo A       14 CUBU-PV           26.83 
 52 Clark, Michael R       14 CUBU-PV           26.95 
 53 Corbett, Thomas C       15 CUBU-PV           26.95 
 54 Boggs, Jeff J         13 CUBU-PV           27.31 
 55 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV           27.52 
 56 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV           27.73 
 57 Martin, Alex J        13 CUBU-PV           27.98 
 58 Merley, Connor E       13 CUBU-PV           28.38 
 59 Saffran, Jay R        16 CUBU-PV           28.39 
 60 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV           28.56 
 61 Worrick, Joe C        14 CUBU-PV           28.59 
 62 Garner, Alex O        14 ASA-PV           28.98 
 63 Chapman, Zachary D      13 CUBU-PV           29.20 
 64 Webb, Zachary T        13 CUBU-PV           30.20 
 65 Jugus, Sam M         13 CUBU-PV           31.20 
 66 Bailey, Kendrick D      15 CUBU-PV           31.59 
 67 Cox, Robert R         13 UNAT!-PV            NT 
 68 Spencer, Todd T        14 CUBU-PV            NT 
 69 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 70 Tye, Connor H         17 CUBU-PV            NT 
 71 Cole V, Lee L         13 CUBU-PV            NT 
 72 Weston, Stefan A       13 Toll-PV            NT 
 73 Kem, Thokeina C        15 CUBU-PV            NT 
 74 Georgopoulos, Kastis S    14 CUBU-PV            NT 
 
Event 13 Girls 13 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vincent, Mandy L       16 CUBU-PV          2:02.28 
 2 Kalnins, Dana R        18 CUBU-PV          2:05.99 
 3 VanDoren, Sarah M       17 CUBU-PV          2:07.82 
 4 Cavalier, Meredith A     17 CUBU-PV          2:09.99 
 5 Moffitt, Hellen S       13 CUBU-PV          2:14.45 
 6 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV          2:15.18 
 7 Dickerson, Brittany L     13 CUBU-PV          2:19.68 
 8 Ares, Natalya M        14 ASA-PV          2:21.38 
 9 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV          2:22.35 
 10 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV          2:22.47 
 11 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV          2:23.52 
 12 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV         2:25.52 
 13 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV          2:25.78 
 14 Boyle, Casie N        15 UN-CU-PV         2:25.99 
 15 Bolger, Julia M        15 CUBU-PV          2:27.01 
 16 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV          2:29.78 
 17 Canty, Christine M      16 CUBU-PV          2:31.98 
 18 Dahut, Maddie E        14 CUBU-PV          2:37.86 
 19 Lamb, Heather M        13 CUBU-PV            NT 
 20 Ly, Lawan           13 CUBU-PV            NT 
 21 Dillinger, Natalie J     13 CUBU-PV            NT 
 22 Ferris, Brenna M       14 UN-CU-PV            NT 
 
Event 14 Boys 13 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Baffer, Brady C        16 CUBU-PV          1:58.41 
 2 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV          2:01.38 
 3 Baumgardner, Jacob D     16 CUBU-PV          2:06.01 
 4 Gould, Serge A        16 CUBU-PV          2:07.02 
 5 Ogren, Tyler T        17 CUBU-PV          2:08.99 
 6 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV          2:09.68 
 7 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV          2:16.66 
 8 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV          2:17.65 
 9 Baron, Zach J         16 CUBU-PV          2:18.03 
 10 Hutchison, Robert J      15 CUBU-PV          2:18.55 
 11 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV          2:20.55 
 12 Glowacki, Matt W       13 CUBU-PV          2:21.78 
 13 Spina, Alex M         18 CUBU-PV          2:21.91 
 14 Schulte, William D      14 CUBU-PV          2:22.81 
 15 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV          2:26.12 
 16 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV          2:29.54 
 17 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV          2:34.73 
 18 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV          2:46.18 
 19 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV            NT 
 
Event 15 Girls 13 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 VanDoren, Sarah M       17 CUBU-PV          1:04.67 
 2 Tanner, Carly R        17 CUBU-PV          1:06.36 
 3 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV          1:09.04 
 4 Hanson, Caroline L      16 CUBU-PV          1:09.73 
 5 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV          1:10.53 
 6 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV          1:11.32 
 7 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV          1:11.56 
 8 Slevin, Angela C       16 CUBU-PV          1:11.75 
 9 Fillinger, Isa S       16 CUBU-PV          1:11.98 
 10 King, Jill M         16 CUBU-PV          1:12.20 
 11 Souther, Christine A     14 CUBU-PV          1:12.37 
 12 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV          1:13.02 
 13 McGarry, Christina E     16 CUBU-PV          1:13.08 
 14 Sieracki, Kate A       15 CUBU-PV          1:13.35 
 15 Rodriguez, Brooke A      15 CUBU-PV          1:13.74 
 16 Kalnins, Dana R        18 CUBU-PV          1:13.99 
 17 Movius, Rachel L       15 CUBU-PV          1:14.05 
 18 Jarrett, Tess M        17 CUBU-PV          1:14.45 
 19 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV          1:14.51 
 20 Fortman, Erin E        14 CUBU-PV          1:15.51 
 21 Plesmid, Shauna E       17 UNCUB-PV         1:15.59 
 22 Kronfli, Natalie K      13 ASA-PV          1:16.56 
 23 Shpak, Eva I         15 ASA-PV          1:16.81 
 24 O'Connor, Erin M       15 ASA-PV          1:16.95 
 25 Ruckstuhl, Alison D      15 CUBU-PV          1:17.64 
 26 Sterling, Natalie E      16 CUBU-PV          1:17.71 
 27 Hall, Emily K         15 ASA-PV          1:18.23 
 28 Walsh, Courtney E       16 CUBU-PV          1:18.29 
 29 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV          1:18.46 
 30 Bolger, Madelyn L       13 CUBU-PV          1:19.14 
 31 Bolton, Stephanie L      15 CUBU-PV          1:19.35 
 32 Crider, Lara K        15 CUBU-PV          1:19.76 
 33 Rhodes, Jackie J       14 CUBU-PV          1:19.77 
 34 Fan, Betty J         14 CUBU-PV          1:19.90 
 35 Chamberlin, Carole A     14 CUBU-PV          1:20.54 
 36 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV          1:20.87 
 37 Moffitt, Hellen S       13 CUBU-PV          1:20.98 
 38 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV          1:21.02 
 39 Fitts, Crystal E       18 CUBU-PV          1:21.20 
 40 Metts, Cassidy A       13 CUBU-PV          1:21.23 
 41 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV          1:22.07 
 42 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV          1:23.15 
 43 Apgar, Sarah V        16 CUBU-PV          1:23.40 
 44 Hunsicker, CJ J        14 CUBU-PV          1:23.77 
 45 Freeman, Julia R       15 CUBU-PV          1:23.98 
 46 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV          1:24.12 
 47 Honnold, Amanda M       14 CUBU-PV          1:24.72 
 48 Bobenmoyer, Aundrea M     14 CUBU-PV          1:25.04 
 49 Sterling, Lindsay E      14 CUBU-PV          1:25.66 
 50 Goodrich, Emily N       15 CUBU-PV          1:25.95 
 51 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV          1:26.20 
 52 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV          1:26.63 
 53 Bates, Hannah         13 CUBU-PV          1:26.87 
 54 Jamison, Jill K        13 CUBU-PV          1:27.40 
 55 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV          1:27.65 
 56 Flanagan, Casey E       14 CUBU-PV          1:27.90 
 57 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV          1:32.38 
 58 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV          1:32.59 
 59 Raichura, Janvi M       13 CUBU-PV          1:33.43 
 60 Lescault, Elizabeth G     14 CUBU-PV          1:34.47 
 61 Bailey, Dakota B       13 CUBU-PV          1:42.11 
 62 Zimmerman, Kayla A      14 CUBU-PV          1:42.59 
 63 Alsobrooks, Shannon J     13 Kings-PV         1:43.37 
 64 Sharpless, Sarah A      14 CUBU-PV          1:45.47 
 65 Apgar, Emily J        13 CUBU-PV          2:04.74 
 66 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV            NT 
 67 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV            NT 
 68 DelSignore, Hanna L      13 CUBU-PV            NT 
 69 Nasatka, Jessica E      14 CUBU-PV            NT 
 70 Heaney, Moriah F       13 Toll-PV            NT 
 71 Marders, Nicole E       13 ASA-PV             NT 
 72 Ferdani, Melissa L      13 ASA-PV             NT 
 73 Ferris, Brenna M       14 UN-CU-PV            NT 
 
Event 16 Boys 13 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hayden, Zach S        20 CUBU-PV           56.77 
 2 Ogren, Tyler T        17 CUBU-PV           59.99 
 3 MacNair, Conor C       15 CUBU-PV          1:01.36 
 4 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV          1:01.40 
 5 Wittenauer, Chase H      17 CUBU-PV          1:01.99 
 6 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV          1:02.23 
 7 Shim, Johann G        14 CUBU-PV          1:03.00 
 8 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV          1:04.86 
 9 Blakely, Steven D       15 CUBU-PV          1:04.98 
 10 Thiede, Scott W        16 ASA-PV          1:05.71 
 11 Barone, Jake M        16 CUBU-PV          1:05.82 
 12 Kintzing, James R       15 CUBU-PV          1:06.01 
 13 Allsopp, Matt C        16 CUBU-PV          1:06.21 
 14 Davis, Anders C        19 CUBU-PV          1:07.07 
 15 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV          1:07.12 
 16 Chewning, Troy J       15 CUBU-PV          1:08.08 
 17 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV          1:08.60 
 18 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV          1:09.08 
 19 Baumgardner, Jacob D     16 CUBU-PV          1:09.75 
 20 Jacobson, Julian H      17 ASA-PV          1:09.84 
 21 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV          1:10.27 
 22 Draim, Evan R         14 CUBU-PV          1:11.67 
 23 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          1:12.63 
 24 Fields, Peter J        17 CUBU-PV          1:13.52 
 25 Boggs, Jeff J         13 CUBU-PV          1:13.53 
 26 Chapman, Zachary D      13 CUBU-PV          1:13.93 
 27 Bieda, Joey C         14 CUBU-PV          1:14.68 
 28 Herrera, Pablo A       14 CUBU-PV          1:14.74 
 29 Garner, Alex O        14 ASA-PV          1:15.16 
 30 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV          1:15.22 
 31 Taswell, Jacob L       14 ASA-PV          1:15.73 
 32 Maranto, Sam J        13 CUBU-PV          1:17.03 
 33 Simmons, Tucker M       16 CUBU-PV          1:17.22 
 34 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV          1:18.54 
 35 Soos, Adrian         13 CUBU-PV          1:19.12 
 36 Koenig, Jake M        14 CUBU-PV          1:19.77 
 37 Worrick, Joe C        14 CUBU-PV          1:20.02 
 38 Pongrace, Aidan J       13 CUBU-PV          1:23.00 
 39 Saffran, Jay R        16 CUBU-PV          1:23.75 
 40 O'Hara, Paul F        13 CUBU-PV          1:24.24 
 41 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV          1:25.26 
 42 Bailey, Kendrick D      15 CUBU-PV          1:27.62 
 43 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV          1:36.00 
 44 Jugus, Sam M         13 CUBU-PV          1:36.31 
 45 Weston, Stefan A       13 Toll-PV          1:40.37 
 46 Cox, Robert R         13 UNAT!-PV            NT 
 47 Hamill, Nick A        13 Toll-PV            NT 
 48 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV             NT 
 49 Georgopoulos, Kastis S    14 CUBU-PV            NT 
 
Event 17 Girls 13 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Vincent, Mandy L       16 CUBU-PV          4:55.80 
 2 Kiely, Janid P        18 CUBU-PV          5:04.55 
 3 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV          5:07.97 
 4 Fillinger, Isa S       16 CUBU-PV          5:10.52 
 5 Cavalier, Meredith A     17 CUBU-PV          5:15.99 
 6 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV          5:17.17 
 7 Sieracki, Alex E       18 CUBU-PV          5:17.98 
 8 Hanson, Caroline L      16 CUBU-PV          5:18.12 
 9 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV          5:19.24 
 10 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV         5:21.55 
 11 Levy, Lauren E        14 CUBU-PV          5:21.62 
 12 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV          5:21.86 
 13 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV          5:24.12 
 14 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV          5:26.95 
 15 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV          5:28.26 
 16 Ares, Natalya M        14 ASA-PV          5:29.02 
 17 Jarrett, Tess M        17 CUBU-PV          5:29.98 
 18 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV          5:32.50 
 19 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV          5:32.53 
 20 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV          5:35.29 
 21 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV          5:36.61 
 22 Lynch, Sarah Ellen E     17 CUBU-PV          5:38.53 
 23 Slevin, Angela C       16 CUBU-PV          5:38.81 
 24 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV          5:39.48 
 25 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV          5:40.09 
 26 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV          5:41.97 
 27 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV          5:43.91 
 28 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV          5:44.16 
 29 Hall, Emily K         15 ASA-PV          5:44.86 
 30 Walsh, Courtney E       16 CUBU-PV          5:44.92 
 31 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV          5:45.01 
 32 Sterling, Natalie E      16 CUBU-PV          5:45.74 
 33 Plesmid, Shauna E       17 UNCUB-PV         5:46.96 
 34 Souther, Christine A     14 CUBU-PV          5:49.07 
 35 Zell, Casey K         16 CUBU-PV          5:50.37 
 36 Haynes, Nicole L       15 CUBU-PV          5:50.44 
 37 Poplawski, Danielle W     15 CUBU-PV          5:51.85 
 38 Murray, Jean J        15 CUBU-PV          5:55.94 
 39 Crider, Lara K        15 CUBU-PV          5:58.02 
 40 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV          5:58.45 
 41 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV          6:00.15 
 42 Doonis, Alex A        14 CUBU-PV          6:00.71 
 43 Ghassemi, Arezo A       15 CUBU-PV          6:04.82 
 44 Apgar, Sarah V        16 CUBU-PV          6:07.65 
 45 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV          6:08.43 
 46 Srour, Allison E       14 CUBU-PV          6:08.79 
 47 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV          6:09.26 
 48 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV          6:10.17 
 49 Sterling, Lindsay E      14 CUBU-PV          6:11.79 
 50 Fillinger, Abby J       14 CUBU-PV          6:13.37 
 51 Wulff, Allison M       15 CUBU-PV          6:14.84 
 52 Mir, Roxana          15 CUBU-PV          6:16.29 
 53 Young, Chloe E        16 CUBU-PV          6:16.40 
 54 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV          6:16.63 
 55 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV          6:16.74 
 56 Fitts, Crystal E       18 CUBU-PV          6:31.06 
 57 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV          6:33.59 
 58 Bates, Hannah         13 CUBU-PV          6:37.27 
 59 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV          6:41.43 
 60 McGarry, Christina E     16 CUBU-PV          6:41.96 
 61 Lawhorn, Kendall D      13 CUBU-PV          6:47.80 
 62 Thompson, Bridget M      13 CUBU-PV          6:59.36 
 63 Fitts, CC C          13 CUBU-PV          6:59.99 
 64 Deibler, Julie A       13 CUBU-PV          7:16.53 
 65 Deibler, Kelly E       16 CUBU-PV          7:19.02 
 66 Fisher, Taylor C       14 CUBU-PV            NT 
 67 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV            NT 
 68 Bennett, Lucy D        14 CUBU-PV            NT 
 69 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV            NT 
 70 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV            NT 
 71 Platt, Adele M        13 CUBU-PV            NT 
 72 Zimmerman, Kayla A      14 CUBU-PV            NT 
 73 Parven, Olivia S       14 ASA-PV             NT 
 74 Mastracchio, Nicole M     13 CUBU-PV            NT 
 75 Dillinger, Natalie J     13 CUBU-PV            NT 
 76 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV            NT 
 
Event 18 Boys 13 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Spina, Alex M         18 CUBU-PV          4:45.03 
 2 Kiss, Balazs         16 CUBU-PV          4:46.75 
 3 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV         4:54.93 
 4 Hutchison, Robert J      15 CUBU-PV          4:56.22 
 5 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV          4:57.31 
 6 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV          4:57.49 
 7 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV          4:59.15 
 8 Gould, Serge A        16 CUBU-PV          4:59.83 
 9 Baffer, Brady C        16 CUBU-PV          5:00.55 
 10 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV         5:02.62 
 11 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV          5:03.94 
 12 Wittenauer, Chase H      17 CUBU-PV          5:05.99 
 13 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV          5:09.94 
 14 Zajic, Ben J         16 CUBU-PV          5:11.40 
 15 Hayden, Zach S        20 CUBU-PV          5:11.84 
 16 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV          5:13.52 
 17 Hudgins, Mike J        16 CUBU-PV          5:18.65 
 18 Glowicki, Nick M       16 CUBU-PV          5:23.55 
 19 Kintzing, James R       15 CUBU-PV          5:25.30 
 20 Bieda, Joey C         14 CUBU-PV          5:26.52 
 21 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV          5:26.72 
 22 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV         5:28.82 
 23 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          5:30.30 
 24 Soos, Adrian         13 CUBU-PV          5:30.68 
 25 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV          5:34.12 
 26 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV          5:34.45 
 27 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV          5:34.97 
 28 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV          5:35.43 
 29 Rupp, Colton D        14 CUBU-PV          5:38.20 
 30 Schulte, William D      14 CUBU-PV          5:38.41 
 31 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV          5:39.00 
 32 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV          5:41.33 
 33 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV          5:43.14 
 34 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV          5:46.35 
 35 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV          5:48.90 
 36 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV          5:50.21 
 37 Maquera, Cubby C       13 CUBU-PV          5:51.76 
 38 Taswell, Jacob L       14 ASA-PV          5:54.44 
 39 Martin, Alex J        13 CUBU-PV          5:54.59 
 40 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV          6:06.40 
 41 McQuade, Ryan A        14 CUBU-PV          6:09.00 
 42 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV          6:31.03 
 43 Robitaille, Chris M      13 CUBU-PV          6:39.61 
 44 Eig, Eric J          13 CUBU-PV          7:06.56 
 45 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV          7:09.57 
 46 Barone, Jake M        16 CUBU-PV            NT 
 47 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV            NT 
 48 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 49 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV            NT 
 50 Kem, Thokeina C        15 CUBU-PV            NT 
 
Event 19 Girls 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ares, Natalya M        14 ASA-PV           27.33 
 2 Buki, Ali G          22 ASA-PV           28.00 
 3 Tokarz, Kira B        22 ASA-PV           28.92 
 4 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV           28.93 
 5 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV           29.17 
 6 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV           29.37 
 7 Pellegrini, Sophie C     15 ASA-PV           29.81 
 8 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV           29.90 
 9 Zeigler, Madelyn R      14 CUBU-PV           30.76 
 10 Marders, Nicole E       13 ASA-PV           31.59 
 11 Hall, Emily K         15 ASA-PV           31.59 
 12 Ogren, Carly A        15 CUBU-PV           31.65 
 13 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV           31.66 
 14 Erfani, Yassaman J      13 CUBU-PV           31.66 
 15 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV           32.17 
 16 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV           32.29 
 17 Gilson, Katharine M      13 CUBU-PV           32.37 
 18 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV           32.43 
 19 Thompson, Bridget M      13 CUBU-PV           32.81 
 20 Heaney, Moriah F       13 Toll-PV           33.41 
 21 Keefer, Katie A        16 ASA-PV           33.44 
 22 Rhodes, Jackie J       14 CUBU-PV           33.54 
 23 Chamberlin, Carole A     14 CUBU-PV           34.60 
 24 Jamison, Jill K        13 CUBU-PV           34.77 
 25 Bhat, Rucha S         13 CUBU-PV           35.19 
 26 DelSignore, Hanna L      13 CUBU-PV           35.38 
 27 Lescault, Elizabeth G     14 CUBU-PV           36.32 
 28 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV           38.22 
 29 Lawhorn, Kendall D      13 CUBU-PV           38.24 
 30 Fitts, CC C          13 CUBU-PV           38.45 
 31 Deibler, Julie A       13 CUBU-PV           38.67 
 32 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV           39.02 
 33 Hunsicker, CJ J        14 CUBU-PV           39.38 
 34 MacKercher, Lizzie E     13 CUBU-PV           47.72 
 35 Bailey, Dakota B       13 CUBU-PV           48.33 
 36 Sutton, Natasha L       17 Kings-PV          52.13 
 37 Alsobrooks, Shannon J     13 Kings-PV          52.22 
 38 Bennett, Lucy D        14 CUBU-PV            NT 
 39 Deibler, Kelly E       16 CUBU-PV            NT 
 40 Nasatka, Jessica E      14 CUBU-PV            NT 
 41 Perkins, Ginger L       17 CUBU-PV            NT 
 42 Nelson, Genevieve E      17 ASA-PV             NT 
 43 Ferdani, Melissa L      13 ASA-PV             NT 
 44 Preas, Maggie L        14 ASA-PV             NT 
 45 Canty, Christine M      16 CUBU-PV            NT 
 
Event 20 Boys 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kiss, David          18 CUBU-PV           24.36 
 2 Davis, Anders C        19 CUBU-PV           24.82 
 3 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV           27.44 
 4 Asbury, Colin T        14 ASA-PV           28.97 
 5 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV           30.14 
 6 Campbell III, Danny B     14 ASA-PV           30.35 
 7 Garrity, Chris N       15 ASA-PV           30.91 
 8 Webb, Zachary T        13 CUBU-PV           31.20 
 9 Boggs, Jeff J         13 CUBU-PV           32.20 
 10 Clark, Michael R       14 CUBU-PV           32.41 
 11 Merley, Connor E       13 CUBU-PV           33.70 
 12 Chapman, Zachary D      13 CUBU-PV           33.89 
 13 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV           37.82 
 14 Garner, Alex O        14 ASA-PV           37.89 
 15 Hamill, Nick A        13 Toll-PV           39.16 
 16 Wise, Zack P         20 CUBU-PV            NT 
 17 Worrick, Joe C        14 CUBU-PV            NT 
 18 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV            NT 
 19 Cole V, Lee L         13 CUBU-PV            NT 
 20 Weston, Stefan A       13 Toll-PV            NT 
 21 Cole, Austin R        13 ASA-PV             NT 
 22 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV             NT 
 23 Bailey, Kendrick D      15 CUBU-PV            NT 
 24 Georgopoulos, Kastis S    14 CUBU-PV            NT 
 
Event 21 Girls 13 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Haynes, Nicole L       15 CUBU-PV          1:00.52 
 2 Zeigler, Madelyn R      14 CUBU-PV          1:01.86 
 3 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV          1:02.35 
 4 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV          1:02.67 
 5 Ares, Natalya M        14 ASA-PV          1:02.95 
 6 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV          1:03.43 
 7 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV          1:03.65 
 8 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV          1:04.06 
 9 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV          1:04.09 
 10 Hall, Alina M         16 CUBU-PV          1:04.49 
 11 Doonis, Alex A        14 CUBU-PV          1:04.49 
 12 Liang, Ellie Z        13 CUBU-PV          1:05.72 
 13 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV          1:06.20 
 14 Canty, Christine M      16 CUBU-PV          1:06.58 
 15 Bolger, Julia M        15 CUBU-PV          1:06.72 
 16 Young, Chloe E        16 CUBU-PV          1:06.97 
 17 Pellegrini, Sophie C     15 ASA-PV          1:06.99 
 18 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV          1:07.05 
 19 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV          1:07.50 
 20 Lucky, Caitlyn E       16 CUBU-PV          1:07.77 
 21 King, Jill M         16 CUBU-PV          1:08.20 
 22 Sterling, Natalie E      16 CUBU-PV          1:08.38 
 23 Kiely, Janid P        18 CUBU-PV          1:08.60 
 24 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV          1:08.76 
 25 Hall, Emily K         15 ASA-PV          1:08.98 
 26 McCormick, Megan B      15 CUBU-PV          1:09.24 
 27 Dickerson, Elizabeth I    15 CUBU-PV          1:09.43 
 28 Levy, Lauren E        14 CUBU-PV          1:09.63 
 29 Poplawski, Danielle W     15 CUBU-PV          1:09.63 
 30 Sieracki, Alex E       18 CUBU-PV          1:09.78 
 31 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV          1:09.79 
 32 Zell, Casey K         16 CUBU-PV          1:10.42 
 33 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV          1:10.60 
 34 Marders, Nicole E       13 ASA-PV          1:10.60 
 35 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV          1:10.92 
 36 Bolger, Madelyn L       13 CUBU-PV          1:10.99 
 37 McGraw, Maggie E       16 CUBU-PV          1:11.00 
 38 Fahmy, Tabina L        15 CUBU-PV          1:11.49 
 39 Dickerson, Brittany L     13 CUBU-PV          1:11.68 
 40 Mir, Roxana          15 CUBU-PV          1:12.71 
 41 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV          1:12.92 
 42 Honnold, Amanda M       14 CUBU-PV          1:12.94 
 43 Gilson, Katharine M      13 CUBU-PV          1:13.16 
 44 Metts, Cassidy A       13 CUBU-PV          1:13.52 
 45 Murray, Jean J        15 CUBU-PV          1:13.83 
 46 Fan, Betty J         14 CUBU-PV          1:14.14 
 47 Nelson, Genevieve E      17 ASA-PV          1:14.24 
 48 Goodrich, Emily N       15 CUBU-PV          1:14.65 
 49 O'Connor, Erin M       15 ASA-PV          1:14.67 
 50 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV          1:14.77 
 51 Srour, Allison E       14 CUBU-PV          1:14.88 
 52 Dahut, Maddie E        14 CUBU-PV          1:15.07 
 53 Deibler, Kelly E       16 CUBU-PV          1:16.33 
 54 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV          1:16.51 
 55 Erfani, Yassaman J      13 CUBU-PV          1:17.51 
 56 Kronfli, Natalie K      13 ASA-PV          1:17.55 
 57 DelSignore, Hanna L      13 CUBU-PV          1:17.95 
 58 Fisher, Taylor C       14 CUBU-PV          1:18.08 
 59 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV          1:18.62 
 60 Freeman, Julia R       15 CUBU-PV          1:19.34 
 61 Parven, Olivia S       14 ASA-PV          1:19.82 
 62 Mastracchio, Nicole M     13 CUBU-PV          1:19.89 
 63 Ogren, Carly A        15 CUBU-PV          1:20.07 
 64 Hunsicker, CJ J        14 CUBU-PV          1:20.27 
 65 Fillinger, Abby J       14 CUBU-PV          1:21.04 
 66 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV          1:22.19 
 67 Lamb, Heather M        13 CUBU-PV          1:23.22 
 68 Heaney, Moriah F       13 Toll-PV          1:23.58 
 69 Raichura, Janvi M       13 CUBU-PV          1:24.79 
 70 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV          1:25.97 
 71 MacKercher, Lizzie E     13 CUBU-PV          1:30.06 
 72 Apgar, Emily J        13 CUBU-PV          1:33.57 
 73 Ly, Lawan           13 CUBU-PV          1:35.93 
 74 Sharpless, Sarah A      14 CUBU-PV          1:36.96 
 75 Bhat, Rucha S         13 CUBU-PV            NT 
 76 Plesmid, Shauna E       17 UNCUB-PV            NT 
 77 Ferdani, Melissa L      13 ASA-PV             NT 
 78 Preas, Maggie L        14 ASA-PV             NT 
 79 Underwood, Jordan L      16 CUBU-PV            NT 
 
Event 22 Boys 13 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Osiecki, Matthew T      15 CUBU-PV           54.80 
 2 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV          54.82 
 3 Gifford, Steven D       18 CUBU-PV           56.82 
 4 Gould, Serge A        16 CUBU-PV           57.02 
 5 Heffernan, Sean F       17 CUBU-PV           57.05 
 6 Blakely, Steven D       15 CUBU-PV           57.16 
 7 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV          57.18 
 8 Hudgins, Mike J        16 CUBU-PV           58.36 
 9 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV           58.75 
 10 MacNair, Conor C       15 CUBU-PV           59.22 
 11 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV           59.94 
 12 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV         1:00.08 
 13 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV          1:00.08 
 14 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV          1:00.15 
 15 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV          1:00.23 
 16 Simmons, Tucker M       16 CUBU-PV          1:00.67 
 17 Baron, Zach J         16 CUBU-PV          1:01.28 
 18 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV          1:01.33 
 19 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV          1:01.48 
 20 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV          1:01.63 
 21 Levine, Max E         15 ASA-PV          1:02.03 
 22 Glowacki, Matt W       13 CUBU-PV          1:02.03 
 23 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV          1:02.06 
 24 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV          1:02.08 
 25 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV          1:02.55 
 26 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV          1:02.64 
 27 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV          1:03.00 
 28 Asbury, Colin T        14 ASA-PV          1:03.29 
 29 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV          1:04.95 
 30 Maquera, Cubby C       13 CUBU-PV          1:05.05 
 31 Campbell III, Danny B     14 ASA-PV          1:05.40 
 32 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV          1:05.65 
 33 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          1:06.84 
 34 Schulte, William D      14 CUBU-PV          1:06.85 
 35 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV          1:06.91 
 36 Corbett, Thomas C       15 CUBU-PV          1:07.32 
 37 O'Hara, Paul F        13 CUBU-PV          1:07.87 
 38 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV          1:08.40 
 39 Garrity, Chris N       15 ASA-PV          1:08.62 
 40 Anderson, Jake W       13 CUBU-PV          1:09.35 
 41 Clark, Michael R       14 CUBU-PV          1:09.69 
 42 Hodges, Rio C         14 CUBU-PV          1:10.23 
 43 Bieda, Joey C         14 CUBU-PV          1:10.25 
 44 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV          1:12.23 
 45 Merley, Connor E       13 CUBU-PV          1:12.24 
 46 Koenig, Jake M        14 CUBU-PV          1:12.61 
 47 Pongrace, Aidan J       13 CUBU-PV          1:12.88 
 48 Eig, Eric J          13 CUBU-PV          1:13.49 
 49 Webb, Zachary T        13 CUBU-PV          1:16.59 
 50 Herrera, Pablo A       14 CUBU-PV          1:17.68 
 51 Robitaille, Chris M      13 CUBU-PV          1:17.71 
 52 Saffran, Jay R        16 CUBU-PV          1:17.94 
 53 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV          1:18.00 
 54 Draim, Evan R         14 CUBU-PV          1:18.24 
 55 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV          1:19.09 
 56 Garner, Alex O        14 ASA-PV          1:19.50 
 57 Chapman, Zachary D      13 CUBU-PV          1:24.00 
 58 Weston, Stefan A       13 Toll-PV          1:24.62 
 59 Spencer, Todd T        14 CUBU-PV            NT 
 60 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 61 Cole, Austin R        13 ASA-PV             NT 
 62 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV             NT 
 63 Kem, Thokeina C        15 CUBU-PV            NT 
 64 Georgopoulos, Kastis S    14 CUBU-PV            NT 
 
Event 23 Girls 9-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Creasy, Brittany N      11 CUBU-PV          2:33.32 
 2 Smith, Amber A        12 CUBU-PV          2:35.96 
 3 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV          2:38.39 
 4 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          3:27.24 
 5 Jubin, Isabelle A       11 CUBU-PV            NT 
 6 Li, Kristina R        12 CUBU-PV            NT 
 7 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV            NT 
 8 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV            NT 
 
Event 24 Boys 9-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Allsopp, Robert J       12 CUBU-PV          2:43.71 
 2 Springer, Gavin J       11 CUBU-PV            NT 
 
Event 25 Girls 9-10 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Sy, Kriza E          10 ASA-PV          1:31.65 
 2 Walsh, Mallory P       10 CUBU-PV          1:32.36 
 3 D'Anna, MauraBeth B      10 CUBU-PV          1:35.71 
 4 Peren, Amanda M        9 CUBU-PV          1:36.65 
 5 Bolton, Lexi M        10 CUBU-PV          1:37.74 
 6 Spivack, Madeleine C     10 CUBU-PV          1:40.96 
 7 Boggs, Clara L        10 CUBU-PV          1:41.33 
 8 Faunce, Maddie D       10 CUBU-PV          1:44.27 
 9 Zimmerman, Haley M      10 CUBU-PV          1:45.40 
 10 Suzich, Renee N        10 CUBU-PV          1:45.53 
 11 Loi, Caitlin A        10 CUBU-PV          1:46.31 
 12 Hohman, Natalie S       9 CUBU-PV          1:48.16 
 13 Doran, Tess T         10 CUBU-PV          1:48.74 
 14 Peterson, Eliza K       10 CUBU-PV          1:48.98 
 15 Boyd, Olivia R        10 CUBU-PV          1:52.06 
 16 Combs, Morgan P        10 CUBU-PV          1:56.31 
 17 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV          1:59.68 
 18 Joyce, Katy A         9 CUBU-PV          2:02.12 
 19 Main, Kate G         10 CUBU-PV          2:02.71 
 20 Finn, Madelin E        9 CUBU-PV            NT 
 21 Bol, Katie A          9 CUBU-PV            NT 
 22 Scott, Riley C         9 CUBU-PV            NT 
 23 Hogge, Emily A        10 CUBU-PV            NT 
 24 Boston, Allison P       10 CUBU-PV            NT 
 25 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 26 Phillippe, Kathryn E      9 CUBU-PV            NT 
 27 Fyock, Kayla J        10 CUBU-PV            NT 
 28 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV            NT 
 29 Story, Tyler M         9 CUBU-PV            NT 
 30 Baker, Hannah M        10 CUBU-PV            NT 
 31 Gwennap, Lea B         9 CUBU-PV            NT 
 32 Davis-Allen, Josie C      9 CUBU-PV            NT 
 33 Hicks, Hannah M        9 CUBU-PV            NT 
 34 Russell, Michaela A      10 CUBU-PV            NT 
 35 Baker, Mimi L         9 CUBU-PV            NT 
 36 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 26 Boys 9-10 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Brooks, Henry N        10 CUBU-PV          1:31.66 
 2 Qian, Robert J         9 CUBU-PV          1:32.90 
 3 Fabian, Brandon G       10 CUBU-PV          1:34.78 
 4 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV          1:35.08 
 5 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV          1:35.94 
 6 Edskes, Bouke K        10 CUBU-PV          1:36.20 
 7 Soma, Jason D         10 CUBU-PV          1:36.93 
 8 Story, Connor F        10 CUBU-PV          1:42.06 
 9 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV          1:46.15 
 10 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV          1:51.74 
 11 Mardi, Kevin A        10 CUBU-PV          1:56.24 
 12 Kuhl, Mikey P         10 CUBU-PV          2:00.22 
 13 Rubenstein, David J      9 CUBU-PV          2:04.69 
 14 Sellers, Billy D       10 Kings-PV         2:06.87 
 15 Moffitt, Hugh M        9 CUBU-PV            NT 
 16 Dezio, Cameron A        9 CUBU-PV            NT 
 17 Bacon, Reid M         9 CUBU-PV            NT 
 18 Hsieh, Jonathan S       9 CUBU-PV            NT 
 19 Barclay, Kyle W        9 CUBU-PV            NT 
 20 Bhat, Nihar S         10 CUBU-PV            NT 
 21 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 22 McIntosh, Ethan W       9 CUBU-PV            NT 
 23 Nava, Eduardo         10 CUBU-PV            NT 
 
Event 27 Girls 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kaplan, Zoe E         12 CUBU-PV          1:21.32 
 2 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV          1:22.34 
 3 Collins, Claire M       11 CUBU-PV          1:23.45 
 4 Wulf, Christina N       11 CUBU-PV          1:24.40 
 5 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          1:28.76 
 6 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV          1:30.27 
 7 Chewning, Stephie R      11 CUBU-PV          1:31.40 
 8 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV          1:31.97 
 9 Morgan, Katy M        11 CUBU-PV          1:32.39 
 10 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV          1:33.67 
 11 Courtney, Jacqueline N    11 CUBU-PV          1:33.69 
 12 Orleans, Jayne S       11 CUBU-PV          1:34.33 
 13 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV          1:34.46 
 14 Muckerman, Claire E      11 CUBU-PV          1:34.87 
 15 Sieracki, Mady C       12 CUBU-PV          1:35.87 
 16 Daniel-Papi, Sofia I     12 CUBU-PV          1:36.12 
 17 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV          1:37.12 
 18 Cotto, Nina E         11 CUBU-PV          1:38.83 
 19 Smith, Kristin N       12 CUBU-PV          1:38.85 
 20 Leath, Kiara N        11 Kings-PV         1:38.92 
 21 Rahill-Marier, Amina     11 CUBU-PV          1:39.08 
 22 Weldon, Ashley E       11 CUBU-PV          1:39.62 
 23 Chapman, Ashley L       12 CUBU-PV          1:40.68 
 24 Dryer, Robyn E        11 CUBU-PV          1:41.14 
 25 Adams, Alexandra A      12 ASA-PV          1:42.70 
 26 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV          1:46.39 
 27 Kemler, Kayla N        12 CUBU-PV          1:47.67 
 28 Martin, Carly A        11 CUBU-PV          1:50.86 
 29 Carter, Camille E       11 CUBU-PV          1:52.45 
 30 Lescault, Renee A       11 CUBU-PV          2:00.89 
 31 Collins, Emily B       12 CUBU-PV          2:08.51 
 32 Pu, Tiffany          11 CUBU-PV          2:13.17 
 33 Krishna-Rogers, Maya     11 CUBU-PV            NT 
 34 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV            NT 
 35 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 36 Baumstark, Rebecca A     12 CUBU-PV            NT 
 37 Loper, Claire L        12 CUBU-PV            NT 
 38 Charlip, Emily C       11 Toll-PV            NT 
 39 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV             NT 
 40 LeMay, Moira A        11 CUBU-PV            NT 
 41 Finn, Maura D         11 CUBU-PV            NT 
 42 Kulikowski, Tess E      11 CUBU-PV            NT 
 43 Georgopoulos, Nalia S     11 CUBU-PV            NT 
 44 Jones, Sarah R        11 CUBU-PV            NT 
 
Event 28 Boys 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV          1:15.06 
 2 Denvir, Jack R        12 CUBU-PV          1:19.34 
 3 Doran, Joseph T        11 CUBU-PV          1:19.45 
 4 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV          1:22.48 
 5 McGarry, Cole J        12 CUBU-PV          1:22.57 
 6 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV          1:27.66 
 7 Wilson, Patrick T       12 CUBU-PV          1:28.34 
 8 Soos, Daniel         11 CUBU-PV          1:29.27 
 9 Spivack, Will G        11 CUBU-PV          1:29.82 
 10 Ghassemi, Cameron M      12 CUBU-PV          1:31.45 
 11 Link, Cameron J        12 CUBU-PV          1:32.72 
 12 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV          1:35.30 
 13 Hicks, Caleb M        11 CUBU-PV          1:39.30 
 14 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV          1:39.78 
 15 Zimmerman, Austin D      12 CUBU-PV          1:39.91 
 16 Boland, JP P         11 CUBU-PV          1:40.31 
 17 McCaslin, Zachary J      12 CUBU-PV          1:41.43 
 18 Mardi, Cyrus P        12 CUBU-PV          1:46.38 
 19 Lawhorn, Mitchell       12 CUBU-PV          1:46.66 
 20 McGuire, Jack O        11 ASA-PV          1:48.47 
 21 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV          1:52.12 
 22 McCaslin, Nicholas P     11 CUBU-PV          1:53.44 
 23 Morin, Corey A        11 CUBU-PV            NT 
 24 Spiridopoulous, Conor J    11 CUBU-PV            NT 
 25 Poff, Jeremiah B       11 CUBU-PV            NT 
 26 Donaldson, Matthew E     11 CUBU-PV            NT 
 27 Webb, Connor B        11 CUBU-PV            NT 
 28 Miller, Christian J      11 ASA-PV             NT 
 29 Yom, Jihun          12 CUBU-PV            NT 
 
Event 29 Girls 9-10 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Heenan, Katie A        10 CUBU-PV           37.90 
 2 Haley, Kelleigh G       10 UN-C!-PV          38.52 
 3 Moshos, Reni A        10 CUBU-PV           39.37 
 4 Ihrie, Nicole A        10 CUBU-PV           39.39 
 5 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV           39.94 
 6 Faunce, Maddie D       10 CUBU-PV           41.05 
 7 Drummond, Olivia C      10 UN-C!-PV          41.85 
 8 Bolton, Lexi M        10 CUBU-PV           42.42 
 9 Sy, Kriza E          10 ASA-PV           43.16 
 10 Sita, Maddy L         9 CUBU-PV           44.29 
 11 Kohnert, Hannah I       9 ASA-PV           44.79 
 12 Zimmerman, Haley M      10 CUBU-PV           44.92 
 13 Gasaway, Marielle L      9 ASA-PV           45.08 
 14 Andrews, Nicole L       10 UN-C!-PV          45.11 
 15 D'Anna, Alyssa R        9 CUBU-PV           45.87 
 16 Brennan, Natasha G      10 ASA-PV           45.97 
 17 Bol, Katie A          9 CUBU-PV           47.33 
 18 Wright, Katie Q        10 ASA-PV           47.85 
 19 Umanzor, Leslie I       9 CUBU-PV           48.12 
 20 Peterson, Eliza K       10 CUBU-PV           49.25 
 21 Story, Tyler M         9 CUBU-PV           49.52 
 22 Bianchi, Kayla R        9 CUBU-PV           49.96 
 23 Joyce, Katy A         9 CUBU-PV           50.13 
 24 Davis-Allen, Josie C      9 CUBU-PV           50.36 
 25 Cox, Rebecca A        10 CUBU-PV           50.50 
 26 Spivack, Madeleine C     10 CUBU-PV           50.84 
 27 Jones, Bailey S        10 CUBU-PV           51.28 
 28 Main, Kate G         10 CUBU-PV           51.56 
 29 Ryan, Kaki A         10 CUBU-PV           53.25 
 30 Welch, Taylor B        9 CUBU-PV           53.28 
 31 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV           54.25 
 32 Barnello, Olivia A       9 CUBU-PV           54.53 
 33 Suzich, Renee N        10 CUBU-PV           54.56 
 34 O'Shaughnessy, Amanda J    9 Kings-PV          54.60 
 35 Scott, Riley C         9 CUBU-PV           56.43 
 36 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV           58.85 
 37 Fitts, Savanna L        9 CUBU-PV          1:00.21 
 38 Endahl, Marina E        9 CUBU-PV            NT 
 39 Finn, Madelin E        9 CUBU-PV            NT 
 40 Fracasso, Anna M       10 CUBU-PV            NT 
 41 Caplan, Jodi A         9 CUBU-PV            NT 
 42 Williams, Avery E       9 CUBU-PV            NT 
 43 Fischer, Diana         9 CUBU-PV            NT 
 44 Hogge, Emily A        10 CUBU-PV            NT 
 45 Andrews, Olivia J       10 CUBU-PV            NT 
 46 Ciuffo, Brianna M       10 CUBU-PV            NT 
 47 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 48 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 49 Phillippe, Kathryn E      9 CUBU-PV            NT 
 50 Rafferty, Cameron J      10 CUBU-PV            NT 
 51 Fyock, Kayla J        10 CUBU-PV            NT 
 52 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV            NT 
 53 McGuire-Wen, Eleanore V    10 ASA-PV             NT 
 54 Moshyedi, Emily A       9 ASA-PV             NT 
 55 Russell, Michaela A      10 CUBU-PV            NT 
 56 Baker, Mimi L         9 CUBU-PV            NT 
 57 Geary, Gillian L        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 30 Boys 9-10 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Henneman, John L       10 CUBU-PV           35.30 
 2 Henry, Austin W        10 CUBU-PV           37.63 
 3 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV           38.67 
 4 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV           38.98 
 5 Howard, Jim C         10 CUBU-PV           39.13 
 6 Abrams, Zander J        9 CUBU-PV           39.51 
 7 Story, Connor F        10 CUBU-PV           39.57 
 8 Qian, Robert J         9 CUBU-PV           40.56 
 9 Rothstein, Andrew B      9 CUBU-PV           42.14 
 10 Kuhl, Mikey P         10 CUBU-PV           42.43 
 11 Leyden, Gus L         10 CUBU-PV           42.70 
 12 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV           42.74 
 13 Li, Alex R           9 CUBU-PV           43.15 
 14 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV           43.44 
 15 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV           43.76 
 16 Brooks, Henry N        10 CUBU-PV           46.17 
 17 Hsieh, Jonathan S       9 CUBU-PV           47.91 
 18 Bhat, Nihar S         10 CUBU-PV           48.20 
 19 Thomas, Noah B        10 CUBU-PV           49.41 
 20 Heymann, Anthony B      10 CUBU-PV           51.35 
 21 Rubenstein, David J      9 CUBU-PV           53.81 
 22 Britten, Stephen J      10 CUBU-PV          1:32.88 
 23 Moffitt, Hugh M        9 CUBU-PV            NT 
 24 Dezio, Cameron A        9 CUBU-PV            NT 
 25 Rowe, Spencer H        9 CUBU-PV            NT 
 26 McIntosh, Ethan W       9 CUBU-PV            NT 
 27 Cole, Harrison C       10 CUBU-PV            NT 
 28 Flood, Jack M         9 Toll-PV            NT 
 29 Einhorn, Zack O        9 ASA-PV             NT 
 30 Emmett, Tony M        10 ASA-PV             NT 
 31 Froelich, Welli W       9 ASA-PV             NT 
 32 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 33 Jiang, Nick          9 CUBU-PV            NT 
 34 Jiang, Jack          9 CUBU-PV            NT 
 35 Slugg, Mack R         9 CUBU-PV            NT 
 36 Nava, Eduardo         10 CUBU-PV            NT 
 
Event 31 Girls 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV           30.54 
 2 Bertram, Sara L        12 CUBU-PV           31.83 
 3 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV           32.20 
 4 Li, Kristina R        12 CUBU-PV           32.84 
 5 Smith, Amber A        12 CUBU-PV           33.08 
 6 Creasy, Brittany N      11 CUBU-PV           33.95 
 7 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV           34.10 
 8 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV           34.22 
 9 Dryer, Robyn E        11 CUBU-PV           34.36 
 10 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV           34.65 
 11 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV           35.26 
 12 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV           35.54 
 13 Chewning, Stephie R      11 CUBU-PV           36.00 
 14 Sargent, Lauren P       12 CUBU-PV           36.31 
 15 Bolger, Victoria A      11 CUBU-PV           36.53 
 16 Weldon, Ashley E       11 CUBU-PV           37.10 
 17 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV           37.59 
 18 Thomas, Lauren E       12 CUBU-PV           37.84 
 19 Courtney, Jacqueline N    11 CUBU-PV           37.85 
 20 Kemler, Kayla N        12 CUBU-PV           38.53 
 21 Melcher, Cosette M      11 CUBU-PV           38.98 
 22 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV           39.06 
 23 Daniel-Papi, Sofia I     12 CUBU-PV           39.55 
 24 Heilbrun, Carrie R      11 CUBU-PV           39.72 
 25 Marquis, Jessica T      12 CUBU-PV           40.19 
 26 Urias, Ariana C        11 CUBU-PV           40.42 
 27 Mitchell, Megan N       12 CUBU-PV           40.69 
 28 Chapman, Ashley L       12 CUBU-PV           40.84 
 29 Cabral, Molly M        11 CUBU-PV           40.93 
 30 Morgan, Katy M        11 CUBU-PV           43.04 
 31 Adams, Alexandra A      12 ASA-PV           43.39 
 32 Muckerman, Claire E      11 CUBU-PV           43.88 
 33 Charlip, Emily C       11 Toll-PV           44.61 
 34 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV           45.14 
 35 Zeidan, Karine C       11 Toll-PV           45.39 
 36 Cook, Alison C        11 CUBU-PV           45.58 
 37 Smith, Kristin N       12 CUBU-PV           45.64 
 38 Jones, Sarah R        11 CUBU-PV           46.34 
 39 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV           48.02 
 40 Orleans, Jayne S       11 CUBU-PV           48.13 
 41 Lescault, Renee A       11 CUBU-PV           49.11 
 42 Collins, Emily B       12 CUBU-PV           49.61 
 43 Pu, Tiffany          11 CUBU-PV           54.12 
 44 Smith, Dionne J        11 Kings-PV          56.34 
 45 Hebert, Carrie S       11 CUBU-PV            NT 
 46 Emery, Madeline S       11 CUBU-PV            NT 
 47 Krishna-Rogers, Maya     11 CUBU-PV            NT 
 48 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 49 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 50 Baumstark, Rebecca A     12 CUBU-PV            NT 
 51 Loper, Claire L        12 CUBU-PV            NT 
 52 Stanziano, Elizabeth J    11 CUBU-PV            NT 
 53 DeGravelles, Natalia A    12 ASA-PV             NT 
 54 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV             NT 
 55 Finn, Maura D         11 CUBU-PV            NT 
 56 Collins, Claire M       11 CUBU-PV            NT 
 57 Kulikowski, Tess E      11 CUBU-PV            NT 
 58 Georgopoulos, Nalia S     11 CUBU-PV            NT 
 
Event 32 Boys 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       11 CUBU-PV           33.44 
 2 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV           33.51 
 3 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV           33.91 
 4 Hulse, Shane M        12 CUBU-PV           33.98 
 5 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV           34.06 
 6 Hohman, Andrew J       12 CUBU-PV           34.27 
 7 Dunbar, Cody R        12 CUBU-PV           34.33 
 8 Draim, Kyle A         12 CUBU-PV           35.08 
 9 Scott, Thomas C        12 CUBU-PV           35.08 
 10 Szparaga, Alec W       12 ASA-PV           35.19 
 11 Lin, Adrian J         11 ASA-PV           36.31 
 12 D'Anna, Chris D        12 CUBU-PV           36.65 
 13 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV           36.70 
 14 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV           37.83 
 15 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV           37.84 
 16 Gutman, Tyler M        11 ASA-PV           37.87 
 17 Boland, JP P         11 CUBU-PV           38.43 
 18 McCaslin, Zachary J      12 CUBU-PV           38.57 
 19 Shiner, Kyle M        12 CUBU-PV           39.14 
 20 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV           39.51 
 21 Ghassemi, Cameron M      12 CUBU-PV           39.64 
 22 Link, Cameron J        12 CUBU-PV           39.76 
 23 McEver, Carson A       11 CUBU-PV           39.76 
 24 McGuire, Jack O        11 ASA-PV           39.98 
 25 Hicks, Caleb M        11 CUBU-PV           41.67 
 26 Jiang, Kevin         12 CUBU-PV           42.37 
 27 Lawhorn, Mitchell       12 CUBU-PV           42.43 
 28 McInerney, Daniel A      11 CUBU-PV           43.49 
 29 Wilson, Patrick T       12 CUBU-PV           43.76 
 30 Keating, Connor P       11 CUBU-PV           45.89 
 31 Zimmerman, Austin D      12 CUBU-PV           46.54 
 32 McCaslin, Nicholas P     11 CUBU-PV           47.47 
 33 Morin, Corey A        11 CUBU-PV           48.98 
 34 Spivack, Will G        11 CUBU-PV           49.43 
 35 Donaldson, Michael E     11 CUBU-PV           49.66 
 36 Jiang, Michael        11 CUBU-PV           49.98 
 37 Umanzor, Kevin J       12 CUBU-PV           50.21 
 38 Platt, Ian A         11 CUBU-PV           53.74 
 39 Sjoblom, David        12 CUBU-PV            NT 
 40 Spiridopoulous, Conor J    11 CUBU-PV            NT 
 41 Poff, Jeremiah B       11 CUBU-PV            NT 
 42 Donaldson, Matthew E     11 CUBU-PV            NT 
 43 Webb, Connor B        11 CUBU-PV            NT 
 44 Rabin, Sam W         11 Toll-PV            NT 
 45 Miller, Christian J      11 ASA-PV             NT 
 46 Yom, Jihun          12 CUBU-PV            NT 
 
Event 33 Girls 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 D'Anna, MauraBeth B      10 CUBU-PV          2:52.90 
 2 Walsh, Mallory P       10 CUBU-PV          3:07.64 
 3 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV          3:57.45 
 4 Peren, Amanda M        9 CUBU-PV            NT 
 5 Bayer, Cassidy L        9 CUBU-PV            NT 
 6 Ihrie, Nicole A        10 CUBU-PV            NT 
 7 Combs, Morgan P        10 CUBU-PV            NT 
 8 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 9 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 10 Moshos, Reni A        10 CUBU-PV            NT 
 11 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV             NT 
 12 Sy, Kriza E          10 ASA-PV             NT 
 13 Baker, Hannah M        10 CUBU-PV            NT 
 14 Doran, Tess T         10 CUBU-PV            NT 
 15 Gwennap, Lea B         9 CUBU-PV            NT 
 16 Loi, Caitlin A        10 CUBU-PV            NT 
 17 Cox, Rebecca A        10 CUBU-PV            NT 
 18 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 34 Boys 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Henneman, John L       10 CUBU-PV          2:56.20 
 2 Henry, Austin W        10 CUBU-PV          2:58.16 
 3 Howard, Jim C         10 CUBU-PV          3:02.83 
 4 Fabian, Brandon G       10 CUBU-PV          3:07.28 
 5 Soma, Jason D         10 CUBU-PV          3:37.12 
 6 Bacon, Reid M         9 CUBU-PV            NT 
 7 Rothstein, Andrew B      9 CUBU-PV            NT 
 8 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV            NT 
 9 Li, Alex R           9 CUBU-PV            NT 
 10 Qian, Robert J         9 CUBU-PV            NT 
 11 Edskes, Bouke K        10 CUBU-PV            NT 
 12 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV            NT 
 13 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV            NT 
 14 Britten, Stephen J      10 CUBU-PV            NT 
 15 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 16 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV            NT 
 
Event 35 Girls 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV          2:25.36 
 2 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV          2:30.40 
 3 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV          2:34.07 
 4 Bertram, Sara L        12 CUBU-PV          2:34.29 
 5 Li, Kristina R        12 CUBU-PV          2:35.21 
 6 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV         2:38.40 
 7 Smith, Amber A        12 CUBU-PV          2:39.19 
 8 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV          2:40.54 
 9 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV          2:45.66 
 10 Collins, Claire M       11 CUBU-PV          2:48.65 
 11 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV          2:51.61 
 12 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV          2:55.14 
 13 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV          2:55.32 
 14 Dryer, Robyn E        11 CUBU-PV          2:55.48 
 15 Chewning, Stephie R      11 CUBU-PV          2:57.99 
 16 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          2:59.53 
 17 Kaplan, Zoe E         12 CUBU-PV          2:59.89 
 18 Courtney, Jacqueline N    11 CUBU-PV          3:00.27 
 19 Melcher, Cosette M      11 CUBU-PV          3:00.47 
 20 Bolger, Victoria A      11 CUBU-PV          3:04.40 
 21 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV          3:04.61 
 22 Thomas, Lauren E       12 CUBU-PV          3:07.29 
 23 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV          3:08.88 
 24 Jubin, Isabelle A       11 CUBU-PV          3:09.76 
 25 Mitchell, Megan N       12 CUBU-PV          3:11.29 
 26 Rahill-Marier, Amina     11 CUBU-PV          3:25.82 
 27 Urias, Ariana C        11 CUBU-PV          3:31.05 
 28 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV          3:35.02 
 29 Morgan, Katy M        11 CUBU-PV          3:37.07 
 30 Cabral, Molly M        11 CUBU-PV            NT 
 31 Chapman, Ashley L       12 CUBU-PV            NT 
 32 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV            NT 
 33 Collins, Emily B       12 CUBU-PV            NT 
 34 Daniel-Papi, Sofia I     12 CUBU-PV            NT 
 
Event 36 Boys 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV          2:26.95 
 2 McGarry, Cole J        12 CUBU-PV          2:29.60 
 3 Doran, Joseph T        11 CUBU-PV          2:33.86 
 4 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV          2:40.43 
 5 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV          2:42.20 
 6 D'Anna, Chris D        12 CUBU-PV          2:48.78 
 7 Denvir, Jack R        12 CUBU-PV          2:50.72 
 8 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV          2:51.97 
 9 Soos, Daniel         11 CUBU-PV          2:52.44 
 10 Shiner, Kyle M        12 CUBU-PV          2:53.39 
 11 Poling, Sean N        11 CUBU-PV          2:58.58 
 12 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV          2:59.04 
 13 Allsopp, Robert J       12 CUBU-PV          3:00.61 
 14 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV          3:00.80 
 15 Scott, Thomas C        12 CUBU-PV          3:00.83 
 16 Draim, Kyle A         12 CUBU-PV          3:03.97 
 17 McGuire, Jack O        11 ASA-PV          3:14.19 
 18 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV          3:14.29 
 19 Mardi, Cyrus P        12 CUBU-PV            NT 
 20 McInerney, Daniel A      11 CUBU-PV            NT 
 21 Morin, Corey A        11 CUBU-PV            NT 
 22 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV            NT 
 23 Platt, Ian A         11 CUBU-PV            NT 
 24 Poff, Jeremiah B       11 CUBU-PV            NT 
 25 Webb, Connor B        11 CUBU-PV            NT 
 
Event 37 Girls 9-10 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Moshos, Reni A        10 CUBU-PV           36.42 
 2 Haley, Kelleigh G       10 UN-C!-PV          37.00 
 3 Bayer, Cassidy L        9 CUBU-PV           38.83 
 4 Drummond, Olivia C      10 UN-C!-PV          39.02 
 5 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV           39.36 
 6 Heenan, Katie A        10 CUBU-PV           39.84 
 7 Andrews, Nicole L       10 UN-C!-PV          40.77 
 8 Boggs, Clara L        10 CUBU-PV           42.65 
 9 Daniel, Danielle N      10 Kings-PV          46.34 
 10 D'Anna, Alyssa R        9 CUBU-PV           46.98 
 11 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV           49.44 
 12 Suzich, Renee N        10 CUBU-PV           50.91 
 13 Boyd, Olivia R        10 CUBU-PV           51.60 
 14 Welch, Taylor B        9 CUBU-PV           51.94 
 15 O'Shaughnessy, Amanda J    9 Kings-PV          54.37 
 16 Peterson, Eliza K       10 CUBU-PV           56.26 
 17 Jones, Bailey S        10 CUBU-PV           57.50 
 18 Cox, Rebecca A        10 CUBU-PV           59.52 
 19 Hohman, Natalie S       9 CUBU-PV            NT 
 20 Umanzor, Leslie I       9 CUBU-PV            NT 
 21 Fracasso, Anna M       10 CUBU-PV            NT 
 22 Spivack, Madeleine C     10 CUBU-PV            NT 
 23 Caplan, Jodi A         9 CUBU-PV            NT 
 24 Williams, Avery E       9 CUBU-PV            NT 
 25 Fischer, Diana         9 CUBU-PV            NT 
 26 Barnello, Olivia A       9 CUBU-PV            NT 
 27 Bol, Katie A          9 CUBU-PV            NT 
 28 Scott, Riley C         9 CUBU-PV            NT 
 29 Boston, Allison P       10 CUBU-PV            NT 
 30 Combs, Morgan P        10 CUBU-PV            NT 
 31 Fitts, Savanna L        9 CUBU-PV            NT 
 32 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 33 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 34 Fyock, Kayla J        10 CUBU-PV            NT 
 35 Gasaway, Marielle L      9 ASA-PV             NT 
 36 Brennan, Natasha G      10 ASA-PV             NT 
 37 Kohnert, Hannah I       9 ASA-PV             NT 
 38 McGuire-Wen, Eleanore V    10 ASA-PV             NT 
 39 Wright, Katie Q        10 ASA-PV             NT 
 40 Davis-Allen, Josie C      9 CUBU-PV            NT 
 41 Hicks, Hannah M        9 CUBU-PV            NT 
 42 Baker, Mimi L         9 CUBU-PV            NT 
 43 Geary, Gillian L        9 CUBU-PV            NT 
 44 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV            NT 
 45 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 38 Boys 9-10 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Henneman, John L       10 CUBU-PV           33.72 
 2 Abrams, Zander J        9 CUBU-PV           38.08 
 3 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV           38.90 
 4 Qian, Robert J         9 CUBU-PV           41.25 
 5 Leyden, Gus L         10 CUBU-PV           41.80 
 6 Li, Alex R           9 CUBU-PV           42.47 
 7 Barclay, Kyle W        9 CUBU-PV           42.90 
 8 Mardi, Kevin A        10 CUBU-PV           43.15 
 9 Bhat, Nihar S         10 CUBU-PV           43.59 
 10 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV           43.85 
 11 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV           43.85 
 12 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV           44.80 
 13 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV           44.88 
 14 Hsieh, Jonathan S       9 CUBU-PV           49.27 
 15 Kuhl, Mikey P         10 CUBU-PV           50.33 
 16 Thomas, Noah B        10 CUBU-PV            NT 
 17 Rubenstein, David J      9 CUBU-PV            NT 
 18 Britten, Stephen J      10 CUBU-PV            NT 
 19 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 20 McIntosh, Ethan W       9 CUBU-PV            NT 
 21 Flood, Jack M         9 Toll-PV            NT 
 22 Einhorn, Zack O        9 ASA-PV             NT 
 23 Emmett, Tony M        10 ASA-PV             NT 
 24 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 25 Nava, Eduardo         10 CUBU-PV            NT 
 
Event 39 Girls 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV          29.94 
 2 Creasy, Brittany N      11 CUBU-PV           30.14 
 3 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV           30.39 
 4 Li, Kristina R        12 CUBU-PV           30.48 
 5 Smith, Amber A        12 CUBU-PV           32.29 
 6 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV           32.90 
 7 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV           32.98 
 8 Jubin, Isabelle A       11 CUBU-PV           32.99 
 9 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV           33.17 
 10 Heilbrun, Carrie R      11 CUBU-PV           33.18 
 11 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV           33.62 
 12 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV           34.17 
 13 Courtney, Jacqueline N    11 CUBU-PV           35.07 
 14 Chapman, Ashley L       12 CUBU-PV           35.79 
 15 Sargent, Lauren P       12 CUBU-PV           35.86 
 16 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV           36.65 
 17 Wulf, Christina N       11 CUBU-PV           36.77 
 18 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV           36.87 
 19 Weldon, Ashley E       11 CUBU-PV           38.48 
 20 Mitchell, Megan N       12 CUBU-PV           39.17 
 21 Chewning, Stephie R      11 CUBU-PV           39.52 
 22 Urias, Ariana C        11 CUBU-PV           39.73 
 23 Cotto, Nina E         11 CUBU-PV           40.36 
 24 Leath, Kiara N        11 Kings-PV          41.32 
 25 DeGravelles, Natalia A    12 ASA-PV           41.98 
 26 Martin, Carly A        11 CUBU-PV           44.22 
 27 Sieracki, Mady C       12 CUBU-PV           45.04 
 28 Carter, Camille E       11 CUBU-PV           45.12 
 29 Kemler, Kayla N        12 CUBU-PV           45.24 
 30 Cook, Alison C        11 CUBU-PV           45.69 
 31 Charlip, Emily C       11 Toll-PV           47.08 
 32 Collins, Emily B       12 CUBU-PV           47.35 
 33 Jones, Sarah R        11 CUBU-PV           49.77 
 34 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV           50.54 
 35 Zeidan, Karine C       11 Toll-PV           51.79 
 36 Smith, Dionne J        11 Kings-PV          56.98 
 37 Krishna-Rogers, Maya     11 CUBU-PV            NT 
 38 Marquis, Jessica T      12 CUBU-PV            NT 
 39 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 40 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 41 Baumstark, Rebecca A     12 CUBU-PV            NT 
 42 Loper, Claire L        12 CUBU-PV            NT 
 43 Stanziano, Elizabeth J    11 CUBU-PV            NT 
 44 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV             NT 
 45 LeMay, Moira A        11 CUBU-PV            NT 
 46 Kulikowski, Tess E      11 CUBU-PV            NT 
 47 Georgopoulos, Nalia S     11 CUBU-PV            NT 
 
Event 40 Boys 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Springer, Gavin J       11 CUBU-PV           30.89 
 2 Draim, Kyle A         12 CUBU-PV           31.05 
 3 Denvir, Jack R        12 CUBU-PV           31.70 
 4 Allsopp, Robert J       12 CUBU-PV           31.86 
 5 McGarry, Cole J        12 CUBU-PV           32.10 
 6 Hohman, Andrew J       12 CUBU-PV           32.29 
 7 Doran, Joseph T        11 CUBU-PV           32.66 
 8 Dunbar, Cody R        12 CUBU-PV           33.27 
 9 Scott, Thomas C        12 CUBU-PV           33.78 
 10 Lin, Adrian J         11 ASA-PV           34.03 
 11 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV           35.29 
 12 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV           35.53 
 13 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV           35.95 
 14 McCaslin, Zachary J      12 CUBU-PV           36.10 
 15 Ghassemi, Cameron M      12 CUBU-PV           37.60 
 16 Poling, Sean N        11 CUBU-PV           37.66 
 17 Boland, JP P         11 CUBU-PV           38.64 
 18 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV           38.86 
 19 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV           39.29 
 20 Umanzor, Kevin J       12 CUBU-PV           40.28 
 21 Gutman, Tyler M        11 ASA-PV           40.47 
 22 Szparaga, Alec W       12 ASA-PV           41.16 
 23 McEver, Carson A       11 CUBU-PV           41.47 
 24 McGuire, Jack O        11 ASA-PV           43.16 
 25 Keating, Connor P       11 CUBU-PV           44.74 
 26 Jiang, Kevin         12 CUBU-PV           45.78 
 27 McInerney, Daniel A      11 CUBU-PV           46.94 
 28 McCaslin, Nicholas P     11 CUBU-PV           51.88 
 29 Spivack, Will G        11 CUBU-PV            NT 
 30 Sjoblom, David        12 CUBU-PV            NT 
 31 Morin, Corey A        11 CUBU-PV            NT 
 32 Spiridopoulous, Conor J    11 CUBU-PV            NT 
 33 Platt, Ian A         11 CUBU-PV            NT 
 34 Poff, Jeremiah B       11 CUBU-PV            NT 
 35 Donaldson, Matthew E     11 CUBU-PV            NT 
 36 Webb, Connor B        11 CUBU-PV            NT 
 37 Rabin, Sam W         11 Toll-PV            NT 
 38 Jiang, Michael        11 CUBU-PV            NT 
 39 Yom, Jihun          12 CUBU-PV            NT 
 
Event 41 Girls 9-10 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Sy, Kriza E          10 ASA-PV          1:07.58 
 2 D'Anna, MauraBeth B      10 CUBU-PV          1:10.35 
 3 Baker, Hannah M        10 CUBU-PV          1:11.92 
 4 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV          1:12.48 
 5 Boggs, Clara L        10 CUBU-PV          1:12.99 
 6 Haley, Kelleigh G       10 UN-C!-PV         1:14.21 
 7 Moshos, Reni A        10 CUBU-PV          1:15.20 
 8 Ihrie, Nicole A        10 CUBU-PV          1:15.96 
 9 Peren, Amanda M        9 CUBU-PV          1:16.88 
 10 Walsh, Mallory P       10 CUBU-PV          1:19.53 
 11 Brennan, Natasha G      10 ASA-PV          1:20.13 
 12 Bolton, Lexi M        10 CUBU-PV          1:20.94 
 13 Drummond, Olivia C      10 UN-C!-PV         1:21.12 
 14 Heenan, Katie A        10 CUBU-PV          1:21.29 
 15 Bol, Katie A          9 CUBU-PV          1:21.39 
 16 Zimmerman, Haley M      10 CUBU-PV          1:21.39 
 17 Bayer, Cassidy L        9 CUBU-PV          1:22.23 
 18 Andrews, Nicole L       10 UN-C!-PV         1:22.46 
 19 Gwennap, Lea B         9 CUBU-PV          1:23.23 
 20 Kohnert, Hannah I       9 ASA-PV          1:25.73 
 21 Faunce, Maddie D       10 CUBU-PV          1:25.74 
 22 Hohman, Natalie S       9 CUBU-PV          1:26.06 
 23 Joyce, Katy A         9 CUBU-PV          1:26.07 
 24 Sita, Maddy L         9 CUBU-PV          1:27.17 
 25 Gasaway, Marielle L      9 ASA-PV          1:27.73 
 26 Spivack, Madeleine C     10 CUBU-PV          1:29.97 
 27 D'Anna, Alyssa R        9 CUBU-PV          1:32.41 
 28 Doran, Tess T         10 CUBU-PV          1:33.37 
 29 Story, Tyler M         9 CUBU-PV          1:33.87 
 30 Daniel, Danielle N      10 Kings-PV         1:34.29 
 31 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV          1:35.41 
 32 Welch, Taylor B        9 CUBU-PV          1:37.42 
 33 Jones, Bailey S        10 CUBU-PV          1:38.01 
 34 Davis-Allen, Josie C      9 CUBU-PV          1:39.00 
 35 Barnello, Olivia A       9 CUBU-PV          1:40.53 
 36 Wright, Katie Q        10 ASA-PV          1:42.35 
 37 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV          1:48.06 
 38 O'Shaughnessy, Amanda J    9 Kings-PV         1:49.38 
 39 Umanzor, Leslie I       9 CUBU-PV            NT 
 40 Endahl, Marina E        9 CUBU-PV            NT 
 41 Finn, Madelin E        9 CUBU-PV            NT 
 42 Fracasso, Anna M       10 CUBU-PV            NT 
 43 Caplan, Jodi A         9 CUBU-PV            NT 
 44 Williams, Avery E       9 CUBU-PV            NT 
 45 Fischer, Diana         9 CUBU-PV            NT 
 46 Suzich, Renee N        10 CUBU-PV            NT 
 47 Scott, Riley C         9 CUBU-PV            NT 
 48 Hogge, Emily A        10 CUBU-PV            NT 
 49 Boston, Allison P       10 CUBU-PV            NT 
 50 Fitts, Savanna L        9 CUBU-PV            NT 
 51 Andrews, Olivia J       10 CUBU-PV            NT 
 52 Ciuffo, Brianna M       10 CUBU-PV            NT 
 53 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 54 Peterson, Eliza K       10 CUBU-PV            NT 
 55 Phillippe, Kathryn E      9 CUBU-PV            NT 
 56 Rafferty, Cameron J      10 CUBU-PV            NT 
 57 Fyock, Kayla J        10 CUBU-PV            NT 
 58 McGuire-Wen, Eleanore V    10 ASA-PV             NT 
 59 Moshyedi, Emily A       9 ASA-PV             NT 
 60 Main, Kate G         10 CUBU-PV            NT 
 61 Loi, Caitlin A        10 CUBU-PV            NT 
 62 Russell, Michaela A      10 CUBU-PV            NT 
 63 Ryan, Kaki A         10 CUBU-PV            NT 
 64 Baker, Mimi L         9 CUBU-PV            NT 
 65 Geary, Gillian L        9 CUBU-PV            NT 
 66 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 42 Boys 9-10 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV          1:05.89 
 2 Henneman, John L       10 CUBU-PV          1:06.21 
 3 Henry, Austin W        10 CUBU-PV          1:08.55 
 4 Howard, Jim C         10 CUBU-PV          1:09.24 
 5 Fabian, Brandon G       10 CUBU-PV          1:10.09 
 6 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV          1:10.55 
 7 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV          1:14.96 
 8 Li, Alex R           9 CUBU-PV          1:15.88 
 9 Heymann, Anthony B      10 CUBU-PV          1:17.56 
 10 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV          1:19.93 
 11 Soma, Jason D         10 CUBU-PV          1:21.85 
 12 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV          1:22.12 
 13 Abrams, Zander J        9 CUBU-PV          1:22.65 
 14 Leyden, Gus L         10 CUBU-PV          1:25.57 
 15 Story, Connor F        10 CUBU-PV          1:25.64 
 16 Bhat, Nihar S         10 CUBU-PV          1:26.96 
 17 Rothstein, Andrew B      9 CUBU-PV          1:26.97 
 18 Kuhl, Mikey P         10 CUBU-PV          1:28.74 
 19 Bacon, Reid M         9 CUBU-PV          1:28.95 
 20 Thomas, Noah B        10 CUBU-PV          1:32.92 
 21 Sellers, Billy D       10 Kings-PV         1:44.86 
 22 Froelich, Welli W       9 ASA-PV          1:46.53 
 23 Mardi, Kevin A        10 CUBU-PV            NT 
 24 Moffitt, Hugh M        9 CUBU-PV            NT 
 25 Dezio, Cameron A        9 CUBU-PV            NT 
 26 Hsieh, Jonathan S       9 CUBU-PV            NT 
 27 Barclay, Kyle W        9 CUBU-PV            NT 
 28 Rubenstein, David J      9 CUBU-PV            NT 
 29 Edskes, Bouke K        10 CUBU-PV            NT 
 30 Britten, Stephen J      10 CUBU-PV            NT 
 31 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 32 McIntosh, Ethan W       9 CUBU-PV            NT 
 33 Cole, Harrison C       10 CUBU-PV            NT 
 34 Flood, Jack M         9 Toll-PV            NT 
 35 Einhorn, Zack O        9 ASA-PV             NT 
 36 Emmett, Tony M        10 ASA-PV             NT 
 37 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 38 Jiang, Nick          9 CUBU-PV            NT 
 39 Jiang, Jack          9 CUBU-PV            NT 
 40 Slugg, Mack R         9 CUBU-PV            NT 
 41 Brooks, Henry N        10 CUBU-PV            NT 
 42 Nava, Eduardo         10 CUBU-PV            NT 
 
Event 43 Girls 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV           56.14 
 2 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV           57.28 
 3 Bertram, Sara L        12 CUBU-PV           58.97 
 4 Li, Kristina R        12 CUBU-PV          1:00.66 
 5 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV         1:00.72 
 6 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV          1:02.75 
 7 Smith, Amber A        12 CUBU-PV          1:02.96 
 8 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV          1:03.31 
 9 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV          1:03.89 
 10 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV          1:04.45 
 11 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          1:07.96 
 12 Collins, Claire M       11 CUBU-PV          1:08.09 
 13 DeGravelles, Natalia A    12 ASA-PV          1:09.31 
 14 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV          1:09.51 
 15 Dryer, Robyn E        11 CUBU-PV          1:09.84 
 16 Wulf, Christina N       11 CUBU-PV          1:09.91 
 17 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV          1:10.23 
 18 Melcher, Cosette M      11 CUBU-PV          1:10.35 
 19 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV          1:10.40 
 20 Kaplan, Zoe E         12 CUBU-PV          1:12.86 
 21 Heilbrun, Carrie R      11 CUBU-PV          1:13.32 
 22 Bolger, Victoria A      11 CUBU-PV          1:13.89 
 23 Courtney, Jacqueline N    11 CUBU-PV          1:14.00 
 24 Martin, Carly A        11 CUBU-PV          1:14.07 
 25 Sargent, Lauren P       12 CUBU-PV          1:14.14 
 26 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV          1:14.15 
 27 Sieracki, Mady C       12 CUBU-PV          1:14.20 
 28 Thomas, Lauren E       12 CUBU-PV          1:15.54 
 29 Chapman, Ashley L       12 CUBU-PV          1:15.59 
 30 Carter, Camille E       11 CUBU-PV          1:16.38 
 31 Cabral, Molly M        11 CUBU-PV          1:16.69 
 32 Cotto, Nina E         11 CUBU-PV          1:17.12 
 33 Adams, Alexandra A      12 ASA-PV          1:17.89 
 34 Daniel-Papi, Sofia I     12 CUBU-PV          1:18.13 
 35 Cook, Alison C        11 CUBU-PV          1:18.48 
 36 Muckerman, Claire E      11 CUBU-PV          1:18.91 
 37 Urias, Ariana C        11 CUBU-PV          1:21.46 
 38 Mitchell, Megan N       12 CUBU-PV          1:22.10 
 39 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV          1:22.70 
 40 Zeidan, Karine C       11 Toll-PV          1:24.23 
 41 Charlip, Emily C       11 Toll-PV          1:24.40 
 42 Rahill-Marier, Amina     11 CUBU-PV          1:25.69 
 43 Orleans, Jayne S       11 CUBU-PV          1:27.13 
 44 Smith, Kristin N       12 CUBU-PV          1:28.76 
 45 Collins, Emily B       12 CUBU-PV          1:31.45 
 46 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV          1:34.51 
 47 Lescault, Renee A       11 CUBU-PV          1:39.86 
 48 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV          1:42.74 
 49 Hebert, Carrie S       11 CUBU-PV            NT 
 50 Emery, Madeline S       11 CUBU-PV            NT 
 51 Krishna-Rogers, Maya     11 CUBU-PV            NT 
 52 Marquis, Jessica T      12 CUBU-PV            NT 
 53 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 54 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 55 Stanziano, Elizabeth J    11 CUBU-PV            NT 
 56 Pu, Tiffany          11 CUBU-PV            NT 
 57 LeMay, Moira A        11 CUBU-PV            NT 
 58 Finn, Maura D         11 CUBU-PV            NT 
 59 Kulikowski, Tess E      11 CUBU-PV            NT 
 60 Georgopoulos, Nalia S     11 CUBU-PV            NT 
 
Event 44 Boys 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV           57.36 
 2 Lin, Adrian J         11 ASA-PV          1:01.26 
 3 Dunbar, Cody R        12 CUBU-PV          1:04.22 
 4 Soos, Daniel         11 CUBU-PV          1:05.30 
 5 Denvir, Jack R        12 CUBU-PV          1:06.29 
 6 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV          1:06.87 
 7 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV          1:07.54 
 8 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV          1:07.87 
 9 McCaslin, Zachary J      12 CUBU-PV          1:08.31 
 10 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV          1:08.89 
 11 Szparaga, Alec W       12 ASA-PV          1:09.75 
 12 Hulse, Shane M        12 CUBU-PV          1:10.47 
 13 Shiner, Kyle M        12 CUBU-PV          1:11.27 
 14 Poling, Sean N        11 CUBU-PV          1:12.09 
 15 Scott, Thomas C        12 CUBU-PV          1:12.47 
 16 Umanzor, Kevin J       12 CUBU-PV          1:12.50 
 17 Hicks, Caleb M        11 CUBU-PV          1:14.34 
 18 D'Anna, Chris D        12 CUBU-PV          1:14.51 
 19 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV          1:14.84 
 20 Link, Cameron J        12 CUBU-PV          1:14.85 
 21 Poff, Jeremiah B       11 CUBU-PV          1:15.04 
 22 Spivack, Will G        11 CUBU-PV          1:18.88 
 23 McEver, Carson A       11 CUBU-PV          1:19.75 
 24 Mardi, Cyrus P        12 CUBU-PV          1:21.75 
 25 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV          1:23.43 
 26 McCaslin, Nicholas P     11 CUBU-PV          1:25.47 
 27 Zimmerman, Austin D      12 CUBU-PV          1:26.92 
 28 Lawhorn, Mitchell       12 CUBU-PV          1:27.75 
 29 Sjoblom, David        12 CUBU-PV            NT 
 30 Morin, Corey A        11 CUBU-PV            NT 
 31 Donaldson, Michael E     11 CUBU-PV            NT 
 32 Webb, Connor B        11 CUBU-PV            NT 
 33 Rabin, Sam W         11 Toll-PV            NT 
 34 Gutman, Tyler M        11 ASA-PV             NT 
 35 Miller, Christian J      11 ASA-PV             NT 
 36 Jiang, Kevin         12 CUBU-PV            NT 
 37 Jiang, Michael        11 CUBU-PV            NT 
 38 Yom, Jihun          12 CUBU-PV            NT 
 
Event 45 Girls 13 & Over 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kronfli, Natalie K      13 ASA-PV           35.27 
 2 O'Connor, Erin M       15 ASA-PV           35.44 
 3 Ares, Natalya M        14 ASA-PV           35.66 
 4 Shpak, Eva I         15 ASA-PV           36.53 
 5 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV           37.07 
 6 Hunsicker, CJ J        14 CUBU-PV           37.69 
 7 Chamberlin, Carole A     14 CUBU-PV           38.28 
 8 Marders, Nicole E       13 ASA-PV           39.05 
 9 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV           39.05 
 10 Metts, Cassidy A       13 CUBU-PV           39.17 
 11 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV           39.19 
 12 Bates, Hannah         13 CUBU-PV           39.81 
 13 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV           40.15 
 14 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV           42.33 
 15 Lawhorn, Kendall D      13 CUBU-PV           43.30 
 16 Conlan, Emily C        14 ASA-PV           43.38 
 17 Pirri, Amanda F        13 CUBU-PV           43.89 
 18 Jamison, Jill K        13 CUBU-PV           44.17 
 19 Bhat, Rucha S         13 CUBU-PV           45.16 
 20 DelSignore, Hanna L      13 CUBU-PV           46.36 
 21 Bailey, Dakota B       13 CUBU-PV           46.81 
 22 Movius, Rachel L       15 CUBU-PV            NT 
 23 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV            NT 
 24 Jarrett, Tess M        17 CUBU-PV            NT 
 25 Jeffers, Sarah A       15 CUBU-PV            NT 
 26 Dehn, Jessica E        15 CUBU-PV            NT 
 27 Ferdani, Melissa L      13 ASA-PV             NT 
 28 Spicer, Cassandra M      16 ASA-PV             NT 
 29 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV            NT 
 
Event 46 Boys 13 & Over 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Davis, Anders C        19 CUBU-PV           29.27 
 2 MacNair, Conor C       15 CUBU-PV           29.55 
 3 Cimons, Ben M         18 ASA-PV           31.41 
 4 Draim, Evan R         14 CUBU-PV           33.81 
 5 Chewning, Troy J       15 CUBU-PV           34.12 
 6 Garner, Alex O        14 ASA-PV           35.14 
 7 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV           36.15 
 8 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV           36.81 
 9 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV           37.12 
 10 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV           39.99 
 11 Kelly, Ryan H         13 CUBU-PV           44.57 
 12 Jugus, Sam M         13 CUBU-PV           44.80 
 13 Hamill, Nick A        13 Toll-PV           46.45 
 14 Cox, Robert R         13 UNAT!-PV            NT 
 15 Worrick, Joe C        14 CUBU-PV            NT 
 16 Blakely, Steven D       15 CUBU-PV            NT 
 17 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV            NT 
 18 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV            NT 
 19 Utt, Daniel M         14 CUBU-PV            NT 
 20 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV             NT 
 21 Bailey, Kendrick D      15 CUBU-PV            NT 
 
Event 47 Girls 13 & Over 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV          1:53.49 
 2 Kiely, Janid P        18 CUBU-PV          1:55.42 
 3 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV          1:56.85 
 4 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV         2:00.78 
 5 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV          2:00.86 
 6 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV          2:01.10 
 7 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV          2:02.22 
 8 Hall, Alina M         16 CUBU-PV          2:02.37 
 9 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV          2:02.72 
 10 Rholl, Christine E      16 CUBU-PV          2:03.10 
 11 Hanson, Caroline L      16 CUBU-PV          2:03.18 
 12 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV          2:03.39 
 13 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV          2:03.58 
 14 Jarrett, Tess M        17 CUBU-PV          2:03.84 
 15 Levy, Lauren E        14 CUBU-PV          2:04.03 
 16 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV          2:04.62 
 17 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV          2:04.84 
 18 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV          2:05.08 
 19 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV          2:05.25 
 20 Plesmid, Shauna E       17 UNCUB-PV         2:05.65 
 21 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV          2:06.00 
 22 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV          2:06.09 
 23 Dickerson, Brittany L     13 CUBU-PV          2:06.74 
 24 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV          2:07.11 
 25 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV          2:07.18 
 26 Souther, Christine A     14 CUBU-PV          2:07.49 
 27 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV          2:08.01 
 28 Canty, Christine M      16 CUBU-PV          2:08.22 
 29 Sterling, Natalie E      16 CUBU-PV          2:08.39 
 30 Liang, Ellie Z        13 CUBU-PV          2:09.81 
 31 Lin, Lisa Y          16 ASA-PV          2:10.61 
 32 Hall, Emily K         15 ASA-PV          2:10.68 
 33 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV          2:11.00 
 34 O'Connor, Erin M       15 ASA-PV          2:11.45 
 35 Crider, Lara K        15 CUBU-PV          2:12.15 
 36 Murray, Jean J        15 CUBU-PV          2:12.48 
 37 Doonis, Alex A        14 CUBU-PV          2:12.62 
 38 King, Jill M         16 CUBU-PV          2:12.89 
 39 Zell, Casey K         16 CUBU-PV          2:13.03 
 40 Jerakis, Rebeccah A      17 CUBU-PV          2:13.14 
 41 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV          2:13.18 
 42 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV          2:13.58 
 43 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV          2:13.67 
 44 Poplawski, Danielle W     15 CUBU-PV          2:13.97 
 45 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV          2:15.16 
 46 Ghassemi, Arezo A       15 CUBU-PV          2:15.21 
 47 Cohen, Nina A         13 CUBU-PV          2:15.32 
 48 Dickerson, Elizabeth I    15 CUBU-PV          2:15.64 
 49 Srour, Allison E       14 CUBU-PV          2:16.45 
 50 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV          2:17.00 
 51 Lucky, Caitlyn E       16 CUBU-PV          2:17.34 
 52 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV          2:17.90 
 53 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV          2:17.93 
 54 Bolton, Stephanie L      15 CUBU-PV          2:18.89 
 55 Bolger, Julia M        15 CUBU-PV          2:18.92 
 56 Mir, Roxana          15 CUBU-PV          2:19.06 
 57 Fillinger, Abby J       14 CUBU-PV          2:19.56 
 58 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV          2:19.85 
 59 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV          2:19.98 
 60 Lawhorn, Kendall D      13 CUBU-PV          2:20.08 
 61 Fahmy, Tabina L        15 CUBU-PV          2:20.61 
 62 Mazzoccoli, Christianna L   14 CUBU-PV          2:21.28 
 63 Young, Chloe E        16 CUBU-PV          2:21.49 
 64 Sterling, Mary Kate M     15 CUBU-PV          2:21.88 
 65 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV          2:22.21 
 66 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV          2:22.64 
 67 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV          2:23.65 
 68 Mastracchio, Nicole M     13 CUBU-PV          2:23.85 
 69 Fisher, Taylor C       14 CUBU-PV          2:24.16 
 70 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV          2:25.42 
 71 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV          2:26.72 
 72 Ruckstuhl, Alison D      15 CUBU-PV          2:26.82 
 73 Zdebski, Karley C       14 CUBU-PV          2:29.60 
 74 Lamb, Heather M        13 CUBU-PV          2:30.40 
 75 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV          2:31.04 
 76 Woodyard, Christine E     13 CUBU-PV          2:31.27 
 77 Keefer, Katie A        16 ASA-PV          2:32.78 
 78 Parven, Olivia S       14 ASA-PV          2:33.12 
 79 Robey, McKenzie D       14 CUBU-PV          2:53.38 
 80 Erfani, Yassaman J      13 CUBU-PV          3:02.49 
 81 Bailey, Dakota B       13 CUBU-PV          3:15.83 
 82 Baldridge, Kelin K      13 CUBU-PV            NT 
 83 Bhat, Rucha S         13 CUBU-PV            NT 
 84 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV            NT 
 85 Dillinger, Natalie J     13 CUBU-PV            NT 
 86 Underwood, Jordan L      16 CUBU-PV            NT 
 87 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV            NT 
 
Event 48 Boys 13 & Over 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kiss, David          18 CUBU-PV          1:43.07 
 2 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV         1:47.55 
 3 Thiede, Scott W        16 ASA-PV          1:47.64 
 4 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV         1:48.45 
 5 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV          1:48.95 
 6 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV          1:49.79 
 7 Heffernan, Sean F       17 CUBU-PV          1:50.17 
 8 Kiss, Balazs         16 CUBU-PV          1:51.04 
 9 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV          1:51.41 
 10 Gifford, Steven D       18 CUBU-PV          1:51.52 
 11 Sullivan, Patrick P      18 CUBU-PV          1:52.04 
 12 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV          1:52.35 
 13 MacNair, Conor C       15 CUBU-PV          1:52.56 
 14 Gould, Serge A        16 CUBU-PV          1:52.62 
 15 Allsopp, Matt C        16 CUBU-PV          1:52.73 
 16 Crabb, James T        15 CUBU-PV          1:52.76 
 17 Osiecki, Matthew T      15 CUBU-PV          1:53.80 
 18 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV          1:55.37 
 19 Chewning, Troy J       15 CUBU-PV          1:55.59 
 20 Hudgins, Mike J        16 CUBU-PV          1:55.83 
 21 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV          1:56.79 
 22 Baron, Zach J         16 CUBU-PV          1:57.09 
 23 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV          1:57.55 
 24 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV          1:58.58 
 25 Glowicki, Nick M       16 CUBU-PV          1:59.41 
 26 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV          1:59.51 
 27 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV          1:59.52 
 28 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV          1:59.72 
 29 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV          1:59.74 
 30 Kintzing, James R       15 CUBU-PV          1:59.89 
 31 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV          2:00.13 
 32 Levine, Max E         15 ASA-PV          2:00.38 
 33 Simmons, Tucker M       16 CUBU-PV          2:00.54 
 34 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV         2:00.61 
 35 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV          2:00.81 
 36 Soos, Adrian         13 CUBU-PV          2:01.20 
 37 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV          2:02.18 
 38 Rupp, Colton D        14 CUBU-PV          2:02.60 
 39 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV          2:03.29 
 40 Barone, Jake M        16 CUBU-PV          2:05.59 
 41 Hodges, Rio C         14 CUBU-PV          2:06.15 
 42 Freeman, John C        13 CUBU-PV          2:06.49 
 43 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV          2:06.61 
 44 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV          2:08.10 
 45 Fields, Peter J        17 CUBU-PV          2:08.23 
 46 Schulte, William D      14 CUBU-PV          2:08.58 
 47 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV          2:08.94 
 48 Taswell, Jacob L       14 ASA-PV          2:09.02 
 49 Glowacki, Matt W       13 CUBU-PV          2:09.42 
 50 Asbury, Colin T        14 ASA-PV          2:09.54 
 51 McQuade, Ryan A        14 CUBU-PV          2:10.19 
 52 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV          2:10.89 
 53 Maquera, Cubby C       13 CUBU-PV          2:10.92 
 54 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV          2:11.73 
 55 Martin, Alex J        13 CUBU-PV          2:12.61 
 56 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV          2:12.66 
 57 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV          2:12.87 
 58 Maranto, Sam J        13 CUBU-PV          2:13.99 
 59 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          2:14.41 
 60 Pongrace, Aidan J       13 CUBU-PV          2:14.69 
 61 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV          2:14.85 
 62 Herrera, Pablo A       14 CUBU-PV          2:17.60 
 63 Boggs, Jeff J         13 CUBU-PV          2:18.82 
 64 O'Hara, Paul F        13 CUBU-PV          2:19.19 
 65 Worrick, Joe C        14 CUBU-PV          2:20.78 
 66 Eig, Eric J          13 CUBU-PV          2:21.02 
 67 Garrity, Chris N       15 ASA-PV          2:21.57 
 68 Saffran, Jay R        16 CUBU-PV          2:22.02 
 69 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV          2:23.17 
 70 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV          2:27.30 
 71 Kelly, Ryan H         13 CUBU-PV          2:27.70 
 72 Jugus, Sam M         13 CUBU-PV          2:33.33 
 73 Lloyd, Stephen R       15 CUBU-PV          2:36.41 
 74 Bailey, Kendrick D      15 CUBU-PV          2:37.30 
 75 Anderson, Alek L       17 CUBU-PV            NT 
 76 Spencer, Todd T        14 CUBU-PV            NT 
 77 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV            NT 
 78 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 79 Kem, Thokeina C        15 CUBU-PV            NT 
 
Event 49 Girls 13 & Over 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV           30.06 
 2 Ares, Natalya M        14 ASA-PV           30.20 
 3 Pellegrini, Sophie C     15 ASA-PV           30.64 
 4 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV           31.39 
 5 Canty, Christine M      16 CUBU-PV           32.09 
 6 Young, Chloe E        16 CUBU-PV           32.19 
 7 Cohen, Nina A         13 CUBU-PV           32.35 
 8 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV           32.86 
 9 Zell, Casey K         16 CUBU-PV           32.91 
 10 Gilson, Katharine M      13 CUBU-PV           32.97 
 11 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV           32.98 
 12 Bolger, Madelyn L       13 CUBU-PV           33.08 
 13 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV           33.17 
 14 O'Connor, Erin M       15 ASA-PV           33.26 
 15 Marders, Nicole E       13 ASA-PV           33.46 
 16 Fahmy, Tabina L        15 CUBU-PV           33.73 
 17 Lin, Lisa Y          16 ASA-PV           33.87 
 18 Ogren, Carly A        15 CUBU-PV           35.58 
 19 Bates, Hannah         13 CUBU-PV           35.65 
 20 Metts, Cassidy A       13 CUBU-PV           35.80 
 21 Erfani, Yassaman J      13 CUBU-PV           35.86 
 22 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV           35.90 
 23 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV           35.94 
 24 Parven, Olivia S       14 ASA-PV           36.36 
 25 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV           36.64 
 26 Zdebski, Karley C       14 CUBU-PV           37.31 
 27 Hunsicker, CJ J        14 CUBU-PV           37.51 
 28 Thompson, Bridget M      13 CUBU-PV           37.73 
 29 Chamberlin, Carole A     14 CUBU-PV           37.91 
 30 Woodyard, Christine E     13 CUBU-PV           38.39 
 31 Bhat, Rucha S         13 CUBU-PV           38.57 
 32 Mastracchio, Nicole M     13 CUBU-PV           38.83 
 33 DelSignore, Hanna L      13 CUBU-PV           38.87 
 34 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV           39.22 
 35 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV           40.23 
 36 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV           41.25 
 37 Pirri, Amanda F        13 CUBU-PV           41.31 
 38 Bailey, Dakota B       13 CUBU-PV           45.70 
 39 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV            NT 
 40 Jeffers, Sarah A       15 CUBU-PV            NT 
 41 Dehn, Jessica E        15 CUBU-PV            NT 
 42 Robey, McKenzie D       14 CUBU-PV            NT 
 43 Conlan, Emily C        14 ASA-PV             NT 
 44 Ferdani, Melissa L      13 ASA-PV             NT 
 45 Spicer, Cassandra M      16 ASA-PV             NT 
 46 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV            NT 
 
Event 50 Boys 13 & Over 50 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Blakely, Steven D       15 CUBU-PV           27.04 
 2 Asbury, Colin T        14 ASA-PV           29.09 
 3 Cimons, Ben M         18 ASA-PV           29.34 
 4 Levine, Max E         15 ASA-PV           29.93 
 5 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV           31.72 
 6 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV           31.76 
 7 Campbell III, Danny B     14 ASA-PV           32.21 
 8 Merley, Connor E       13 CUBU-PV           32.64 
 9 Martin, Alex J        13 CUBU-PV           34.86 
 10 Draim, Evan R         14 CUBU-PV           34.96 
 11 Simmons, Tucker M       16 CUBU-PV           36.49 
 12 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV           37.12 
 13 Garner, Alex O        14 ASA-PV           37.52 
 14 Hamill, Nick A        13 Toll-PV           38.33 
 15 Jugus, Sam M         13 CUBU-PV           41.74 
 16 Anderson, Alek L       17 CUBU-PV            NT 
 17 Keller, Graham M       17 CUBU-PV            NT 
 18 Cox, Robert R         13 UNAT!-PV            NT 
 19 Spencer, Todd T        14 CUBU-PV            NT 
 20 Utt, Daniel M         14 CUBU-PV            NT 
 21 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV             NT 
 22 Bailey, Kendrick D      15 CUBU-PV            NT 
 23 Slugg, Taylor C        13 CUBU-PV            NT 
 
Event 51 Girls 400 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 VanDoren, Sarah M       17 CUBU-PV          4:36.50 
 2 Plesmid, Shauna E       17 UNCUB-PV         4:50.24 
 3 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV          4:53.08 
 4 Levy, Lauren E        14 CUBU-PV          4:53.61 
 5 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV          4:54.06 
 6 Ares, Natalya M        14 ASA-PV          4:54.10 
 7 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV          4:55.00 
 8 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV         4:55.44 
 9 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV          5:03.74 
 10 Souther, Christine A     14 CUBU-PV          5:05.03 
 11 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV          5:06.43 
 12 Sterling, Natalie E      16 CUBU-PV          5:09.99 
 13 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV          5:10.09 
 14 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV          5:10.92 
 15 Doonis, Alex A        14 CUBU-PV          5:12.92 
 16 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV          5:24.29 
 17 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV          5:24.45 
 18 Hall, Emily K         15 ASA-PV          5:25.25 
 19 Young, Chloe E        16 CUBU-PV          5:26.54 
 20 Bolton, Stephanie L      15 CUBU-PV          5:27.99 
 21 Sterling, Mary Kate M     15 CUBU-PV          5:33.44 
 22 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV          5:45.88 
 23 Dickerson, Brittany L     13 CUBU-PV            NT 
 24 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV            NT 
 25 Poplawski, Danielle W     15 CUBU-PV            NT 
 26 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV            NT 
 27 Jerakis, Rebeccah A      17 CUBU-PV            NT 
 28 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV            NT 
 29 Crider, Lara K        15 CUBU-PV            NT 
 30 Mazzoccoli, Christianna L   14 CUBU-PV            NT 
 31 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV            NT 
 32 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV            NT 
 33 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV            NT 
 34 Shpak, Eva I         15 ASA-PV             NT 
 35 Ruckstuhl, Alison D      15 CUBU-PV            NT 
 36 Dillinger, Natalie J     13 CUBU-PV            NT 
 37 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV            NT 
 
Event 52 Boys 400 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV          4:20.50 
 2 Gould, Serge A        16 CUBU-PV          4:22.14 
 3 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV          4:22.62 
 4 Crabb, James T        15 CUBU-PV          4:22.83 
 5 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV         4:24.73 
 6 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV         4:31.46 
 7 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV          4:32.83 
 8 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV          4:43.15 
 9 Kintzing, James R       15 CUBU-PV          4:54.93 
 10 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV          4:56.47 
 11 Rupp, Colton D        14 CUBU-PV          4:59.35 
 12 Glowicki, Nick M       16 CUBU-PV          5:02.46 
 13 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          5:02.82 
 14 Barone, Jake M        16 CUBU-PV          5:03.59 
 15 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV          5:08.75 
 16 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV          5:10.05 
 17 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV          5:11.91 
 18 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV          5:43.00 
 19 Koenig, Jake M        14 CUBU-PV          5:53.71 
 20 Freeman, John C        13 CUBU-PV            NT 
 21 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV            NT 
 22 Schulte, William D      14 CUBU-PV            NT 
 23 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV            NT 
 24 Hudgins, Mike J        16 CUBU-PV            NT 
 25 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 26 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV            NT 
 27 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV            NT 
 28 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV            NT 
 29 Lloyd, Stephen R       15 CUBU-PV            NT 
 30 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV            NT 
 31 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV            NT 
 32 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV            NT 
 33 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV             NT 
 34 Glowacki, Matt W       13 CUBU-PV            NT 
 35 Chewning, Troy J       15 CUBU-PV            NT 
 
Event 53 Girls 13 & Over 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 VanDoren, Sarah M       17 CUBU-PV           59.44 
 2 Plesmid, Shauna E       17 UNCUB-PV         1:00.27 
 3 Ares, Natalya M        14 ASA-PV          1:00.71 
 4 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV          1:01.19 
 5 Hall, Alina M         16 CUBU-PV          1:01.52 
 6 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV         1:02.29 
 7 Dickerson, Brittany L     13 CUBU-PV          1:02.35 
 8 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV          1:02.41 
 9 Ogren, Carly A        15 CUBU-PV          1:02.58 
 10 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV          1:03.14 
 11 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV          1:03.15 
 12 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV          1:03.22 
 13 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV          1:03.38 
 14 Rholl, Christine E      16 CUBU-PV          1:03.44 
 15 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV          1:03.67 
 16 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV          1:03.93 
 17 Bolger, Julia M        15 CUBU-PV          1:04.32 
 18 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV          1:04.53 
 19 Crider, Lara K        15 CUBU-PV          1:05.94 
 20 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV          1:06.22 
 21 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV          1:07.28 
 22 Liang, Ellie Z        13 CUBU-PV          1:07.33 
 23 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV          1:07.66 
 24 Dickerson, Elizabeth I    15 CUBU-PV          1:08.75 
 25 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV          1:08.96 
 26 Srour, Allison E       14 CUBU-PV          1:10.45 
 27 Zell, Casey K         16 CUBU-PV          1:10.58 
 28 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV          1:12.51 
 29 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV          1:12.62 
 30 Canty, Christine M      16 CUBU-PV          1:13.15 
 31 Wulff, Allison M       15 CUBU-PV          1:13.66 
 32 Lamb, Heather M        13 CUBU-PV          1:14.39 
 33 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV          1:14.50 
 34 Keefer, Katie A        16 ASA-PV          1:15.35 
 35 Bates, Hannah         13 CUBU-PV          1:17.70 
 36 Gilson, Katharine M      13 CUBU-PV          1:17.75 
 37 Murray, Jean J        15 CUBU-PV          1:17.92 
 38 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV          1:18.42 
 39 Fisher, Taylor C       14 CUBU-PV          1:19.74 
 40 Fillinger, Abby J       14 CUBU-PV          1:23.61 
 41 Ghassemi, Arezo A       15 CUBU-PV          1:24.49 
 42 Kulesza, Morgan E       14 CUBU-PV          1:26.59 
 43 Mir, Roxana          15 CUBU-PV            NT 
 44 Freeman, Julia R       15 CUBU-PV            NT 
 45 Jerakis, Rebeccah A      17 CUBU-PV            NT 
 46 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV            NT 
 47 Dillinger, Natalie J     13 CUBU-PV            NT 
 48 Underwood, Jordan L      16 CUBU-PV            NT 
 
Event 54 Boys 13 & Over 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kiss, David          18 CUBU-PV           49.95 
 2 Wise, Zack P         20 CUBU-PV           50.95 
 3 Crabb, James T        15 CUBU-PV           53.47 
 4 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV          54.51 
 5 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV           55.20 
 6 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV          56.30 
 7 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV           57.19 
 8 Davis, Anders C        19 CUBU-PV           58.72 
 9 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV           59.94 
 10 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV          1:00.89 
 11 Thiede, Scott W        16 ASA-PV          1:01.20 
 12 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV          1:01.48 
 13 Baron, Zach J         16 CUBU-PV          1:01.64 
 14 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV          1:02.02 
 15 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV          1:02.14 
 16 Glowacki, Matt W       13 CUBU-PV          1:02.16 
 17 McQuade, Ryan A        14 CUBU-PV          1:02.66 
 18 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV         1:02.76 
 19 Schulte, William D      14 CUBU-PV          1:03.20 
 20 Utt, Daniel M         14 CUBU-PV          1:03.65 
 21 Garrity, Chris N       15 ASA-PV          1:03.95 
 22 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV          1:03.97 
 23 Freeman, John C        13 CUBU-PV          1:04.00 
 24 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV          1:05.05 
 25 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          1:05.80 
 26 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV          1:05.82 
 27 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV          1:06.28 
 28 Maquera, Cubby C       13 CUBU-PV          1:06.58 
 29 Rupp, Colton D        14 CUBU-PV          1:06.63 
 30 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV          1:06.84 
 31 Anderson, Jake W       13 CUBU-PV          1:08.69 
 32 Asbury, Colin T        14 ASA-PV          1:08.81 
 33 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV          1:09.19 
 34 Campbell III, Danny B     14 ASA-PV          1:09.77 
 35 Eig, Eric J          13 CUBU-PV          1:10.01 
 36 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV          1:10.22 
 37 Maranto, Sam J        13 CUBU-PV          1:10.62 
 38 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV          1:10.70 
 39 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV          1:10.89 
 40 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV          1:11.35 
 41 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV          1:13.74 
 42 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV          1:14.04 
 43 Herrera, Pablo A       14 CUBU-PV          1:14.38 
 44 Soos, Adrian         13 CUBU-PV          1:14.66 
 45 Boggs, Jeff J         13 CUBU-PV          1:15.33 
 46 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV          1:16.69 
 47 Merley, Connor E       13 CUBU-PV          1:23.25 
 48 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV          1:30.43 
 49 Hodges, Rio C         14 CUBU-PV          1:33.87 
 50 Anderson, Alek L       17 CUBU-PV            NT 
 51 Spencer, Todd T        14 CUBU-PV            NT 
 52 Hudgins, Mike J        16 CUBU-PV            NT 
 53 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 54 Tye, Connor H         17 CUBU-PV            NT 
 55 Saffran, Jay R        16 CUBU-PV            NT 
 56 Kem, Thokeina C        15 CUBU-PV            NT 
 
Event 55 Girls 13 & Over 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV          2:27.32 
 2 Hanson, Caroline L      16 CUBU-PV          2:30.43 
 3 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV          2:32.19 
 4 Kenna, Mary Kate K      17 CUBU-PV          2:36.21 
 5 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV          2:36.92 
 6 Souther, Christine A     14 CUBU-PV          2:37.47 
 7 Levy, Lauren E        14 CUBU-PV          2:40.13 
 8 Pietrantonio, Anna E     16 CUBU-PV          2:40.26 
 9 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV          2:40.71 
 10 Wulff, Allison M       15 CUBU-PV          2:40.96 
 11 Sterling, Natalie E      16 CUBU-PV          2:42.59 
 12 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV          2:42.78 
 13 Poore, Lauren E        16 CUBU-PV          2:44.52 
 14 Shpak, Eva I         15 ASA-PV          2:44.70 
 15 Ferraro, Carmen C       17 CUBU-PV          2:44.73 
 16 Erickson, Melissa M      16 CUBU-PV          2:45.38 
 17 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV          2:48.02 
 18 Ares, Natalya M        14 ASA-PV          2:49.07 
 19 Bolger, Madelyn L       13 CUBU-PV          2:49.35 
 20 Chamberlin, Carole A     14 CUBU-PV          2:49.92 
 21 Pedersen, Amanda K      13 CUBU-PV          2:51.15 
 22 Bolton, Stephanie L      15 CUBU-PV          2:51.99 
 23 Kronfli, Natalie K      13 ASA-PV          2:52.92 
 24 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV          2:57.17 
 25 Mazzoccoli, Christianna L   14 CUBU-PV          2:59.78 
 26 Thompson, Bridget M      13 CUBU-PV          2:59.96 
 27 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV          3:03.11 
 28 Hunsicker, CJ J        14 CUBU-PV          3:03.68 
 29 Gwartney, Hannah M      13 CUBU-PV          3:04.01 
 30 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV          3:21.97 
 31 Pirri, Amanda F        13 CUBU-PV          3:28.67 
 32 Sharpless, Sarah A      14 CUBU-PV          3:33.90 
 33 Sterling, Mary Kate M     15 CUBU-PV            NT 
 34 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV            NT 
 35 Rodriguez, Brooke A      15 CUBU-PV            NT 
 36 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV            NT 
 37 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV            NT 
 38 Dehn, Jessica E        15 CUBU-PV            NT 
 39 Hall, Emily K         15 ASA-PV             NT 
 40 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV            NT 
 
Event 56 Boys 13 & Over 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 MacNair, Conor C       15 CUBU-PV          2:13.15 
 2 McDermott, Danny J      16 CUBU-PV          2:14.73 
 3 Tremols, Nick C        16 CUBU-PV          2:16.28 
 4 Blakely, Steven D       15 CUBU-PV          2:22.21 
 5 Kintzing, James R       15 CUBU-PV          2:25.27 
 6 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV          2:27.63 
 7 Barone, Jake M        16 CUBU-PV          2:28.26 
 8 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV          2:30.26 
 9 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV          2:31.94 
 10 Draim, Evan R         14 CUBU-PV          2:37.49 
 11 Herrera, Pablo A       14 CUBU-PV          2:42.29 
 12 Fields, Peter J        17 CUBU-PV          2:44.22 
 13 Mathis, Nick S        15 CUBU-PV          2:46.33 
 14 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV          2:46.79 
 15 O'Hara, Paul F        13 CUBU-PV          2:46.92 
 16 Taswell, Jacob L       14 ASA-PV          2:48.32 
 17 Garner, Alex O        14 ASA-PV          2:50.21 
 18 Rosenthal, Andy P       14 CUBU-PV          2:50.34 
 19 Worrick, Joe C        14 CUBU-PV          2:57.88 
 20 Koenig, Jake M        14 CUBU-PV          2:59.88 
 21 Lloyd, Stephen R       15 CUBU-PV            NT 
 22 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV             NT 
 
Event 57 Girls 13 & Over 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hall, Alina M         16 CUBU-PV           53.92 
 2 Kiely, Janid P        18 CUBU-PV           54.17 
 3 Bosacco, Annie C       17 UNCUB-PV          54.58 
 4 Ogren, Carly A        15 CUBU-PV           54.68 
 5 Kuhn, Victoria N       14 CUBU-PV           54.69 
 6 Tully, Jackie C        17 CUBU-PV           56.13 
 7 King, Jill M         16 CUBU-PV           56.54 
 8 Smith, Kelsey M        14 CUBU-PV           56.65 
 9 Lutz, Hannah D        14 CUBU-PV           56.73 
 10 Kelly, Anna A         15 CUBU-PV           56.78 
 11 MacDonald, Abby N       14 CUBU-PV           56.85 
 12 Rholl, Christine E      16 CUBU-PV           57.00 
 13 Martin, Natalie A       14 CUBU-PV           57.20 
 14 Souther, Christine A     14 CUBU-PV           57.21 
 15 Canty, Rachel N        14 CUBU-PV           57.42 
 16 Criscuolo, Holly M      14 CUBU-PV           57.54 
 17 Goncalves, Nicole R      16 CUBU-PV           57.65 
 18 Dickerson, Brittany L     13 CUBU-PV           57.71 
 19 Doonis, Alex A        14 CUBU-PV           57.89 
 20 Movius, Rachel L       15 CUBU-PV           58.04 
 21 Varela, Courtney N      16 CUBU-PV           58.06 
 22 Merley, Caitlin F       16 CUBU-PV           58.24 
 23 Lin, Lisa Y          16 ASA-PV           58.48 
 24 Hondros, Julia M       16 CUBU-PV           58.59 
 25 Melkun, Hannah H       15 CUBU-PV           58.92 
 26 Swinnerton, Grace R      13 CUBU-PV           59.25 
 27 Crider, Lara K        15 CUBU-PV           59.37 
 28 Liang, Ellie Z        13 CUBU-PV           59.38 
 29 Dickerson, Elizabeth I    15 CUBU-PV           59.66 
 30 Poplawski, Danielle W     15 CUBU-PV           59.77 
 31 Pellegrini, Sophie C     15 ASA-PV           59.85 
 32 Canty, Christine M      16 CUBU-PV          1:00.08 
 33 Zell, Casey K         16 CUBU-PV          1:00.10 
 34 O'Connor, Erin M       15 ASA-PV          1:00.20 
 35 Hall, Emily K         15 ASA-PV          1:00.58 
 36 Ghassemi, Arezo A       15 CUBU-PV          1:00.90 
 37 Murray, Jean J        15 CUBU-PV          1:01.04 
 38 Gasaway, Lily M        13 ASA-PV          1:01.09 
 39 Cohen, Nina A         13 CUBU-PV          1:01.30 
 40 Bolton, Stephanie L      15 CUBU-PV          1:01.35 
 41 Srour, Allison E       14 CUBU-PV          1:01.51 
 42 Givens, Caitlin R       17 CUBU-PV          1:01.76 
 43 Bolger, Julia M        15 CUBU-PV          1:01.87 
 44 Orleans, Leigh A       13 CUBU-PV          1:01.96 
 45 Tremols, Nina A        13 CUBU-PV          1:02.10 
 46 Wagner, Kelly A        17 CUBU-PV          1:02.31 
 47 Sterling, Mary Kate M     15 CUBU-PV          1:02.45 
 48 Marders, Nicole E       13 ASA-PV          1:02.64 
 49 Bolger, Madelyn L       13 CUBU-PV          1:02.94 
 50 Kronfli, Natalie K      13 ASA-PV          1:03.02 
 51 Lucky, Caitlyn E       16 CUBU-PV          1:03.13 
 52 Whitehouse, Grace P      13 CUBU-PV          1:03.18 
 53 Wunderly, Bridget A      15 CUBU-PV          1:03.39 
 54 Lawhorn, Kendall D      13 CUBU-PV          1:03.81 
 55 Lowell, Peri C        16 CUBU-PV          1:03.85 
 56 Fillinger, Abby J       14 CUBU-PV          1:03.90 
 57 Erfani, Yassaman J      13 CUBU-PV          1:03.97 
 58 Pietrantonio, Sofie S     13 CUBU-PV          1:04.22 
 59 Passacantando, Sophia R    13 CUBU-PV          1:04.34 
 60 Mir, Roxana          15 CUBU-PV          1:04.69 
 61 Fahmy, Tabina L        15 CUBU-PV          1:04.90 
 62 Wiggins, Monica R       15 CUBU-PV          1:05.35 
 63 Parven, Olivia S       14 ASA-PV          1:05.50 
 64 Fisher, Taylor C       14 CUBU-PV          1:05.57 
 65 Young, Chloe E        16 CUBU-PV          1:05.69 
 66 Zdebski, Karley C       14 CUBU-PV          1:05.81 
 67 DelSignore, Hanna L      13 CUBU-PV          1:06.08 
 68 Ciuffo, Mikayla E       13 CUBU-PV          1:06.15 
 69 Freeman, Julia R       15 CUBU-PV          1:06.68 
 70 Thompson, Bridget M      13 CUBU-PV          1:06.76 
 71 Ruckstuhl, Alison D      15 CUBU-PV          1:06.82 
 72 Shpak, Eva I         15 ASA-PV          1:07.18 
 73 Gilson, Katharine M      13 CUBU-PV          1:07.54 
 74 Woodyard, Christine E     13 CUBU-PV          1:08.22 
 75 Lamb, Heather M        13 CUBU-PV          1:09.09 
 76 Raichura, Janvi M       13 CUBU-PV          1:10.32 
 77 Svensson, Megan M       13 CUBU-PV          1:10.61 
 78 Bhat, Rucha S         13 CUBU-PV          1:11.60 
 79 Spicer, Cassandra M      16 ASA-PV          1:12.76 
 80 Robey, McKenzie D       14 CUBU-PV          1:13.48 
 81 LeGrand, Kinsey N       13 CUBU-PV          1:13.52 
 82 Conlan, Emily C        14 ASA-PV          1:14.43 
 83 Pirri, Amanda F        13 CUBU-PV          1:16.00 
 84 Sharpless, Sarah A      14 CUBU-PV          1:17.40 
 85 Lasche, Olivia G       13 CUBU-PV          1:21.43 
 86 Baldridge, Kelin K      13 CUBU-PV            NT 
 87 Jamison, Jill K        13 CUBU-PV            NT 
 88 Jerakis, Rebeccah A      17 CUBU-PV            NT 
 89 Rodriguez, Brooke A      15 CUBU-PV            NT 
 90 Jeffers, Sarah A       15 CUBU-PV            NT 
 91 Ferdani, Melissa L      13 ASA-PV             NT 
 92 Underwood, Jordan L      16 CUBU-PV            NT 
 
Event 58 Boys 13 & Over 100 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Sullivan, Patrick P      18 CUBU-PV           48.12 
 2 Gifford, Steven D       18 CUBU-PV           48.48 
 3 Thiede, Scott W        16 ASA-PV           48.79 
 4 Davis, Anders C        19 CUBU-PV           48.80 
 5 Morales, Ian G        16 UNCUB-PV          49.54 
 6 MacNair, Conor C       15 CUBU-PV           49.69 
 7 Crabb, James T        15 CUBU-PV           49.85 
 8 Litman, Ethan A        18 CUBU-PV           50.01 
 9 Heidel, Kenny M        17 CUBU-PV           50.12 
 10 Kiss, Balazs         16 CUBU-PV           50.20 
 11 Heffernan, Sean F       17 CUBU-PV           50.22 
 12 Dunne, Ryan C         15 UNCUB-PV          50.96 
 13 Huizinga, Ben D        16 CUBU-PV           51.26 
 14 Heilbronner, Brian P     15 CUBU-PV           51.68 
 15 Rothschild, Brian J      14 CUBU-PV           52.42 
 16 Blakely, Steven D       15 CUBU-PV           52.60 
 17 Sargent, Eric D        17 CUBU-PV           52.85 
 18 Kintzing, James R       15 CUBU-PV           52.96 
 19 Whitticar, Ford M       14 CUBU-PV           53.10 
 20 Megaw, Chris H        14 CUBU-PV           53.10 
 21 Osiecki, Matthew T      15 CUBU-PV           53.10 
 22 Levine, Max E         15 ASA-PV           53.27 
 23 Zumbaugh, Chuckie A      15 CUBU-PV           53.52 
 24 Ford, Kyle K         17 UNCUB-PV          53.70 
 25 Gould, Serge A        16 CUBU-PV           53.76 
 26 Croasdell, Jacob C      15 CUBU-PV           53.85 
 27 Baron, Zach J         16 CUBU-PV           53.97 
 28 Simmons, Tucker M       16 CUBU-PV           54.01 
 29 Megaw, Matthew H       17 CUBU-PV           54.02 
 30 Ledecky, Michael D      14 CUBU-PV           54.49 
 31 Nasseri, Cyrus S       16 CUBU-PV           54.72 
 32 Kopp, Jeffrey S        13 CUBU-PV           54.92 
 33 Asbury, Colin T        14 ASA-PV           55.23 
 34 Dailey, Chris M        17 CUBU-PV           55.34 
 35 Glowicki, Nick M       16 CUBU-PV           55.41 
 36 Kulesza, Ryan J        16 CUBU-PV           55.61 
 37 Soos, Adrian         13 CUBU-PV           55.89 
 38 Koenig, Jake M        14 CUBU-PV           55.95 
 39 Barone, Jake M        16 CUBU-PV           55.99 
 40 Taswell, Jacob L       14 ASA-PV           56.50 
 41 Hodges, Rio C         14 CUBU-PV           56.52 
 42 Pritchard, Thomas W      16 ASA-PV           56.79 
 43 Fields, Peter J        17 CUBU-PV           56.94 
 44 Garrity, Chris N       15 ASA-PV           56.95 
 45 Maquera, Cubby C       13 CUBU-PV           57.13 
 46 Freeman, John C        13 CUBU-PV           57.32 
 47 Schulte, William D      14 CUBU-PV           57.48 
 48 McQuade, Ryan A        14 CUBU-PV           57.59 
 49 Utt, Daniel M         14 CUBU-PV           58.62 
 50 Patrick, Nick A        14 CUBU-PV           58.78 
 51 Dunn, Vincent P        14 CUBU-PV           59.16 
 52 Buchele, Josh S        17 CUBU-PV           59.35 
 53 Campbell III, Danny B     14 ASA-PV           59.64 
 54 Wnek, Paul C         14 CUBU-PV           59.67 
 55 Anderson, Jake W       13 CUBU-PV          1:00.32 
 56 Martin, Alex J        13 CUBU-PV          1:00.34 
 57 Maranto, Sam J        13 CUBU-PV          1:00.60 
 58 Thoresen, Matthew S      15 CUBU-PV          1:00.66 
 59 Mann, Andrew M        13 CUBU-PV          1:00.80 
 60 Boggs, Jeff J         13 CUBU-PV          1:00.97 
 61 Bouvier, Ben A        13 CUBU-PV          1:01.17 
 62 Pongrace, Aidan J       13 CUBU-PV          1:01.19 
 63 Lloyd, Stephen R       15 CUBU-PV          1:01.83 
 64 Worrick, Joe C        14 CUBU-PV          1:02.36 
 65 Eig, Eric J          13 CUBU-PV          1:02.87 
 66 O'Hara, Paul F        13 CUBU-PV          1:02.94 
 67 Saffran, Jay R        16 CUBU-PV          1:03.18 
 68 Wnek, Matthew J        13 CUBU-PV          1:04.07 
 69 Merley, Connor E       13 CUBU-PV          1:04.37 
 70 Kelly, Ryan H         13 CUBU-PV          1:05.85 
 71 Kynoch, Brent C        14 ASA-PV          1:08.24 
 72 Szparaga, Drew E       14 ASA-PV          1:09.91 
 73 Hamill, Nick A        13 Toll-PV          1:11.13 
 74 Wise, Zack P         20 CUBU-PV            NT 
 75 Anderson, Alek L       17 CUBU-PV            NT 
 76 Keller, Graham M       17 CUBU-PV            NT 
 77 Cox, Robert R         13 UNAT!-PV            NT 
 78 Katuin, Jacob A        16 CUBU-PV            NT 
 79 Tye, Connor H         17 CUBU-PV            NT 
 80 Slugg, Taylor C        13 CUBU-PV            NT 
 81 Kem, Thokeina C        15 CUBU-PV            NT 
 
Event 59 Girls 9-12 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kaplan, Zoe E         12 CUBU-PV          2:56.25 
 2 Hood, Mary C         12 CUBU-PV          2:59.52 
 3 Collins, Claire M       11 CUBU-PV          3:06.72 
 4 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          3:08.44 
 5 Levy, Jessica C        12 CUBU-PV          3:13.96 
 6 Busch, Sarah E        12 CUBU-PV          3:14.27 
 7 Morgan, Katy M        11 CUBU-PV          3:19.88 
 8 Orleans, Jayne S       11 CUBU-PV          3:26.34 
 9 Sinner, Alexandra E      11 CUBU-PV          3:40.57 
 10 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV          3:41.25 
 11 Leath, Kiara N        11 Kings-PV         3:57.21 
 12 Poerstel, Christina M     12 CUBU-PV            NT 
 13 Li, Kristina R        12 CUBU-PV            NT 
 14 Mancinelli, Toni R      12 CUBU-PV            NT 
 15 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV            NT 
 16 Sy, Kriza E          10 ASA-PV             NT 
 17 Doherty, Caitlin J      12 ASA-PV             NT 
 18 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV            NT 
 
Event 60 Boys 9-12 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV          2:44.44 
 2 Canova, Henry F        12 CUBU-PV          3:20.73 
 3 Sanders, Joseph D       11 Kings-PV         4:21.11 
 4 Sellers, Billy D       10 Kings-PV         5:02.98 
 5 Mardi, Cyrus P        12 CUBU-PV            NT 
 6 Liu, Kyle Y          10 CUBU-PV            NT 
 7 Edskes, Bouke K        10 CUBU-PV            NT 
 8 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV            NT 
 9 Simcox, Ward W        11 CUBU-PV            NT 
 10 Cumberland, Luke P      12 CUBU-PV            NT 
 11 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV            NT 
 12 Donaldson, Matthew E     11 CUBU-PV            NT 
 13 Robey, James C        12 CUBU-PV            NT 
 14 Slugg, John G         12 CUBU-PV            NT 
 15 Poling, Sean N        11 CUBU-PV            NT 
 16 Soma, Jason D         10 CUBU-PV            NT 
 17 Brooks, Henry N        10 CUBU-PV            NT 
 
Event 61 Girls 9-10 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ihrie, Nicole A        10 CUBU-PV          1:21.83 
 2 Haley, Kelleigh G       10 UN-C!-PV         1:25.87 
 3 Moshos, Reni A        10 CUBU-PV          1:26.44 
 4 Heenan, Katie A        10 CUBU-PV          1:26.45 
 5 Peren, Amanda M        9 CUBU-PV          1:26.99 
 6 Bolton, Lexi M        10 CUBU-PV          1:30.83 
 7 Drummond, Olivia C      10 UN-C!-PV         1:32.74 
 8 Walsh, Mallory P       10 CUBU-PV          1:33.15 
 9 Brennan, Natasha G      10 ASA-PV          1:36.27 
 10 Doran, Tess T         10 CUBU-PV          1:42.65 
 11 Jones, Bailey S        10 CUBU-PV          1:59.45 
 12 Passacantando, Mollie M    10 CUBU-PV            NT 
 13 Umanzor, Leslie I       9 CUBU-PV            NT 
 14 Fracasso, Anna M       10 CUBU-PV            NT 
 15 Bouvier, Leah M        9 CUBU-PV            NT 
 16 Williams, Avery E       9 CUBU-PV            NT 
 17 Andrews, Nicole L       10 UN-C!-PV            NT 
 18 Hogge, Emily A        10 CUBU-PV            NT 
 19 Andrews, Olivia J       10 CUBU-PV            NT 
 20 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 21 Gasaway, Marielle L      9 ASA-PV             NT 
 22 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV             NT 
 23 Sy, Kriza E          10 ASA-PV             NT 
 24 McGuire-Wen, Eleanore V    10 ASA-PV             NT 
 25 D'Anna, Alyssa R        9 CUBU-PV            NT 
 26 Story, Tyler M         9 CUBU-PV            NT 
 27 Baker, Hannah M        10 CUBU-PV            NT 
 28 Gwennap, Lea B         9 CUBU-PV            NT 
 29 Loi, Caitlin A        10 CUBU-PV            NT 
 30 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV            NT 
 31 Dodge, Abby M         9 CUBU-PV            NT 
 32 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 62 Boys 9-10 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Henneman, John L       10 CUBU-PV          1:17.58 
 2 Henry, Austin W        10 CUBU-PV          1:18.00 
 3 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV          1:21.31 
 4 Howard, Jim C         10 CUBU-PV          1:21.49 
 5 Fabian, Brandon G       10 CUBU-PV          1:21.92 
 6 Story, Connor F        10 CUBU-PV          1:27.18 
 7 Abrams, Zander J        9 CUBU-PV          1:28.55 
 8 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV          1:31.18 
 9 Qian, Robert J         9 CUBU-PV          1:32.47 
 10 Koons, Zachary A       10 CUBU-PV          1:33.39 
 11 Kuhl, Mikey P         10 CUBU-PV          1:37.48 
 12 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV          1:38.54 
 13 Mardi, Kevin A        10 CUBU-PV            NT 
 14 Rothstein, Andrew B      9 CUBU-PV            NT 
 15 Hall, Owen C         10 CUBU-PV            NT 
 16 Fritz, Wyatt M        10 CUBU-PV            NT 
 17 Li, Alex R           9 CUBU-PV            NT 
 18 Guo, Steven H         10 CUBU-PV            NT 
 19 Liu, Kyle Y          10 CUBU-PV            NT 
 20 Vilbig, Kai G         9 CUBU-PV            NT 
 21 Mazzoccoli, Phil J      10 CUBU-PV            NT 
 22 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 23 Wheatley, Jake M       10 ASA-PV             NT 
 24 Emmett, Tony M        10 ASA-PV             NT 
 25 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 26 Ly, Taeshin          10 CUBU-PV            NT 
 27 Cocolis, PK K         9 CUBU-PV            NT 
 28 Brooks, Henry N        10 CUBU-PV            NT 
 
Event 63 Girls 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Garcia, Laura         12 ASA-PV          1:06.26 
 2 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV          1:06.54 
 3 Gould, Audrey K        12 CUBU-PV          1:08.25 
 4 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV          1:08.58 
 5 Smith, Amber A        12 CUBU-PV          1:09.77 
 6 Bertram, Sara L        12 CUBU-PV          1:10.77 
 7 Creasy, Brittany N      11 CUBU-PV          1:11.75 
 8 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV          1:12.07 
 9 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV         1:13.36 
 10 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV          1:16.55 
 11 Chewning, Stephie R      11 CUBU-PV          1:16.78 
 12 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV          1:16.99 
 13 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV          1:17.28 
 14 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV          1:18.16 
 15 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV          1:18.21 
 16 Sargent, Lauren P       12 CUBU-PV          1:18.81 
 17 Weldon, Ashley E       11 CUBU-PV          1:19.34 
 18 Bolger, Victoria A      11 CUBU-PV          1:20.08 
 19 Poerstel, Christina M     12 CUBU-PV          1:22.14 
 20 DeGravelles, Natalia A    12 ASA-PV          1:22.48 
 21 Dryer, Robyn E        11 CUBU-PV          1:23.19 
 22 Melcher, Cosette M      11 CUBU-PV          1:23.53 
 23 Heilbrun, Carrie R      11 CUBU-PV          1:23.95 
 24 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV          1:25.95 
 25 Levy, Jessica C        12 CUBU-PV          1:27.48 
 26 Sieracki, Mady C       12 CUBU-PV          1:33.73 
 27 Carter, Camille E       11 CUBU-PV          1:33.93 
 28 Wheatley, Victoria J     12 ASA-PV          1:36.48 
 29 Charlip, Emily C       11 Toll-PV          1:38.22 
 30 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV          1:39.33 
 31 Morgan, Katy M        11 CUBU-PV          1:39.51 
 32 Baird, Shannon D       11 CUBU-PV          1:45.00 
 33 Jevtich, Katy C        11 CUBU-PV          1:45.09 
 34 Collins, Emily B       12 CUBU-PV          1:49.66 
 35 Busch, Sarah E        12 CUBU-PV            NT 
 36 Marquis, Jessica T      12 CUBU-PV            NT 
 37 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV            NT 
 38 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 39 Mancinelli, Toni R      12 CUBU-PV            NT 
 40 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 41 Webb, Maryann K        12 Toll-PV            NT 
 42 Doherty, Caitlin J      12 ASA-PV             NT 
 43 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV             NT 
 44 Burgin, Grace M        11 CUBU-PV            NT 
 
Event 64 Boys 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV          1:12.30 
 2 Allsopp, Robert J       12 CUBU-PV          1:12.35 
 3 Dunbar, Cody R        12 CUBU-PV          1:13.28 
 4 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV          1:13.51 
 5 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV          1:13.97 
 6 D'Anna, Chris D        12 CUBU-PV          1:14.35 
 7 Doran, Joseph T        11 CUBU-PV          1:14.98 
 8 Draim, Kyle A         12 CUBU-PV          1:16.60 
 9 Hulse, Shane M        12 CUBU-PV          1:17.29 
 10 Honnold, Matthew J      12 CUBU-PV          1:17.81 
 11 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV          1:18.15 
 12 Lin, Adrian J         11 ASA-PV          1:19.36 
 13 Smith, Jamie P        12 CUBU-PV          1:19.57 
 14 Szparaga, Alec W       12 ASA-PV          1:20.41 
 15 Soos, Daniel         11 CUBU-PV          1:21.45 
 16 Canova, Henry F        12 CUBU-PV          1:22.45 
 17 Shiner, Kyle M        12 CUBU-PV          1:22.94 
 18 Gutman, Tyler M        11 ASA-PV          1:23.80 
 19 Boland, JP P         11 CUBU-PV          1:25.05 
 20 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV          1:26.61 
 21 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV          1:28.79 
 22 McEver, Carson A       11 CUBU-PV          1:29.59 
 23 McGuire, Jack O        11 ASA-PV          1:29.84 
 24 Taswell, Ethan L       11 ASA-PV          1:32.39 
 25 Ghassemi, Cameron M      12 CUBU-PV          1:34.52 
 26 Goldberg, Max E        11 ASA-PV          1:37.36 
 27 Mardi, Cyrus P        12 CUBU-PV            NT 
 28 Umanzor, Kevin J       12 CUBU-PV            NT 
 29 Vago, Wendell R        11 CUBU-PV            NT 
 30 Spivack, Will G        11 CUBU-PV            NT 
 31 Morrill, Coulter M      11 CUBU-PV            NT 
 32 Jiang, Kevin         12 CUBU-PV            NT 
 33 Jiang, Michael        11 CUBU-PV            NT 
 34 Yom, Jihun          12 CUBU-PV            NT 
 35 Murphy, Peter J        12 CUBU-PV            NT 
 
Event 65 Girls 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 D'Anna, MauraBeth B      10 CUBU-PV          2:42.73 
 2 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV          2:47.01 
 3 Walsh, Mallory P       10 CUBU-PV          2:52.80 
 4 Bol, Katie A          9 CUBU-PV          3:07.77 
 5 Ihrie, Nicole A        10 CUBU-PV          3:15.71 
 6 Bayer, Cassidy L        9 CUBU-PV            NT 
 7 Ghodgaonkar, Isha       9 CUBU-PV            NT 
 8 Joyce, Katy A         9 CUBU-PV            NT 
 9 Boston, Allison P       10 CUBU-PV            NT 
 10 Andrews, Olivia J       10 CUBU-PV            NT 
 11 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 12 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 13 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV            NT 
 14 D'Anna, Alyssa R        9 CUBU-PV            NT 
 15 Grandle, Natalie D       9 CUBU-PV            NT 
 16 Baker, Hannah M        10 CUBU-PV            NT 
 17 Gwennap, Lea B         9 CUBU-PV            NT 
 18 Loi, Caitlin A        10 CUBU-PV            NT 
 19 Ryan, Kaki A         10 CUBU-PV            NT 
 20 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV            NT 
 21 Dodge, Abby M         9 CUBU-PV            NT 
 22 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 66 Boys 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Henneman, John L       10 CUBU-PV          2:24.07 
 2 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV          2:25.98 
 3 Howard, Jim C         10 CUBU-PV          2:26.55 
 4 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV          2:32.68 
 5 Fabian, Brandon G       10 CUBU-PV          2:35.11 
 6 Henry, Austin W        10 CUBU-PV          2:35.98 
 7 Li, Alex R           9 CUBU-PV          2:49.22 
 8 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV          2:54.93 
 9 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV          2:56.36 
 10 Soma, Jason D         10 CUBU-PV          3:05.52 
 11 Story, Connor F        10 CUBU-PV          3:12.28 
 12 Kelly, Liam J         10 CUBU-PV          3:12.95 
 13 Bacon, Reid M         9 CUBU-PV            NT 
 14 Thomas, Noah B        10 CUBU-PV            NT 
 15 Rothstein, Andrew B      9 CUBU-PV            NT 
 16 Barclay, Kyle W        9 CUBU-PV            NT 
 17 Cumberland, Will D       9 CUBU-PV            NT 
 18 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 19 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV            NT 
 20 Ly, Taeshin          10 CUBU-PV            NT 
 21 Brooks, Henry N        10 CUBU-PV            NT 
 
Event 67 Girls 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV          2:06.51 
 2 Gould, Audrey K        12 CUBU-PV          2:07.74 
 3 Li, Kristina R        12 CUBU-PV          2:14.75 
 4 Bertram, Sara L        12 CUBU-PV          2:15.79 
 5 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV         2:16.80 
 6 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV          2:17.36 
 7 Merrill, Emma C        12 CUBU-PV          2:20.25 
 8 Smith, Amber A        12 CUBU-PV          2:21.16 
 9 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV          2:21.50 
 10 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV          2:25.33 
 11 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV          2:25.70 
 12 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          2:31.41 
 13 DeGravelles, Natalia A    12 ASA-PV          2:32.23 
 14 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV          2:32.24 
 15 Melcher, Cosette M      11 CUBU-PV          2:34.92 
 16 Sieracki, Mady C       12 CUBU-PV          2:39.95 
 17 Levy, Jessica C        12 CUBU-PV          2:41.72 
 18 Altekruse, Leah M       12 ASA-PV          2:42.60 
 19 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV          2:43.12 
 20 Jubin, Isabelle A       11 CUBU-PV          2:44.12 
 21 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV          2:45.36 
 22 Cotto, Nina E         11 CUBU-PV          2:46.15 
 23 Kaplan, Zoe E         12 CUBU-PV          2:46.64 
 24 Cook, Alison C        11 CUBU-PV          2:46.99 
 25 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV          2:47.15 
 26 Carter, Camille E       11 CUBU-PV          2:52.85 
 27 Rahill-Marier, Amina     11 CUBU-PV          3:12.90 
 28 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV          3:27.96 
 29 Jevtich, Katy C        11 CUBU-PV          3:36.72 
 30 Zdebski, Madison J      11 CUBU-PV            NT 
 31 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV            NT 
 32 Collins, Emily B       12 CUBU-PV            NT 
 
Event 68 Boys 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Dunbar, Cody R        12 CUBU-PV          2:18.52 
 2 Soos, Daniel         11 CUBU-PV          2:19.35 
 3 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV          2:26.09 
 4 D'Anna, Chris D        12 CUBU-PV          2:27.80 
 5 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV          2:30.15 
 6 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV          2:33.00 
 7 Poling, Sean N        11 CUBU-PV          2:33.11 
 8 Szparaga, Alec W       12 ASA-PV          2:39.40 
 9 Hulse, Shane M        12 CUBU-PV          2:40.55 
 10 Simcox, Ward W        11 CUBU-PV          2:49.07 
 11 Spiridopoulous, Conor J    11 CUBU-PV          3:03.00 
 12 Murray, Michael R       11 CUBU-PV            NT 
 13 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV            NT 
 14 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV            NT 
 15 Murphy, Peter J        12 CUBU-PV            NT 
 
Event 69 Girls 9-10 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Sy, Kriza E          10 ASA-PV           42.57 
 2 Boyd, Olivia R        10 CUBU-PV           44.02 
 3 Bolton, Lexi M        10 CUBU-PV           45.58 
 4 Boggs, Clara L        10 CUBU-PV           46.65 
 5 Spivack, Madeleine C     10 CUBU-PV           46.88 
 6 Hohman, Natalie S       9 CUBU-PV           47.21 
 7 Haley, Kelleigh G       10 UN-C!-PV          47.22 
 8 Drummond, Olivia C      10 UN-C!-PV          48.17 
 9 Sita, Maddy L         9 CUBU-PV           49.57 
 10 Suzich, Renee N        10 CUBU-PV           50.39 
 11 Wolfson, Margaret J      9 ASA-PV           50.50 
 12 Smith, Nicolette J      10 CUBU-PV           50.90 
 13 Barnello, Olivia A       9 CUBU-PV           51.79 
 14 Joyce, Katy A         9 CUBU-PV           51.82 
 15 Bouvier, Leah M        9 CUBU-PV           51.99 
 16 Bianchi, Kayla R        9 CUBU-PV           52.73 
 17 Shapiro, Abby V        10 CUBU-PV           53.23 
 18 Kohnert, Hannah I       9 ASA-PV           53.67 
 19 Ihrie, Nicole A        10 CUBU-PV           55.44 
 20 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV           55.78 
 21 Wong, Natalie Y        9 CUBU-PV           55.94 
 22 Baccus, Allie L        9 CUBU-PV           56.81 
 23 Heenan, Katie A        10 CUBU-PV           56.81 
 24 Wright, Katie Q        10 ASA-PV           59.35 
 25 Welch, Taylor B        9 CUBU-PV          1:02.97 
 26 Jones, Bailey S        10 CUBU-PV          1:09.43 
 27 Caplan, Jodi A         9 CUBU-PV            NT 
 28 Fischer, Diana         9 CUBU-PV            NT 
 29 Bol, Katie A          9 CUBU-PV            NT 
 30 Ghodgaonkar, Isha       9 CUBU-PV            NT 
 31 Hogge, Emily A        10 CUBU-PV            NT 
 32 Lehman, Ashley L        9 CUBU-PV            NT 
 33 Bacon, Tessa A        10 CUBU-PV            NT 
 34 Ciuffo, Brianna M       10 CUBU-PV            NT 
 35 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 36 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV            NT 
 37 Cohen, Rachel A        9 ASA-PV             NT 
 38 Moshyedi, Emily A       9 ASA-PV             NT 
 39 Hicks, Hannah M        9 CUBU-PV            NT 
 40 Russell, Michaela A      10 CUBU-PV            NT 
 41 Baker, Mimi L         9 CUBU-PV            NT 
 42 Geary, Gillian L        9 CUBU-PV            NT 
 43 Dodge, Abby M         9 CUBU-PV            NT 
 
Event 70 Boys 9-10 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Brooks, Henry N        10 CUBU-PV           41.41 
 2 Qian, Robert J         9 CUBU-PV           41.56 
 3 Edskes, Bouke K        10 CUBU-PV           42.82 
 4 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV           43.61 
 5 Henneman, John L       10 CUBU-PV           43.62 
 6 Soma, Jason D         10 CUBU-PV           44.76 
 7 Vilbig, Kai G         9 CUBU-PV           46.24 
 8 Bhat, Nihar S         10 CUBU-PV           46.51 
 9 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV           47.18 
 10 Liu, Kyle Y          10 CUBU-PV           47.30 
 11 Mardi, Kevin A        10 CUBU-PV           48.13 
 12 Kuhl, Mikey P         10 CUBU-PV           48.28 
 13 Koons, Zachary A       10 CUBU-PV           48.39 
 14 Perez, Zachary A       10 CUBU-PV           48.73 
 15 Hsieh, Jonathan S       9 CUBU-PV           49.67 
 16 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV           51.46 
 17 Cumberland, Will D       9 CUBU-PV           51.57 
 18 Leyden, Gus L         10 CUBU-PV           52.04 
 19 Kelly, Liam J         10 CUBU-PV           54.05 
 20 Fritz, Wyatt M        10 CUBU-PV           54.12 
 21 Sellers, Billy D       10 Kings-PV          54.80 
 22 Rubenstein, David J      9 CUBU-PV           58.25 
 23 Guo, Steven H         10 CUBU-PV          1:03.94 
 24 Miller, Max J         10 CUBU-PV          1:15.07 
 25 Dezio, Cameron A        9 CUBU-PV            NT 
 26 Crawford, Trice P       9 CUBU-PV            NT 
 27 Tunks, Jordan P        9 CUBU-PV            NT 
 28 Hall, Owen C         10 CUBU-PV            NT 
 29 Mazzoccoli, Phil J      10 CUBU-PV            NT 
 30 Rowe, Spencer H        9 CUBU-PV            NT 
 31 McGuire, Caleb P       10 CUBU-PV            NT 
 32 Flood, Jack M         9 Toll-PV            NT 
 33 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 34 Jiang, Nick          9 CUBU-PV            NT 
 35 Jiang, Jack          9 CUBU-PV            NT 
 
Event 71 Girls 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Poerstel, Christina M     12 CUBU-PV           36.29 
 2 Kaplan, Zoe E         12 CUBU-PV           37.37 
 3 Hood, Mary C         12 CUBU-PV           37.59 
 4 Garcia, Laura         12 ASA-PV           39.99 
 5 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV           40.68 
 6 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV           40.89 
 7 Busch, Sarah E        12 CUBU-PV           41.06 
 8 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV           41.80 
 9 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV           41.92 
 10 Li, Kristina R        12 CUBU-PV           42.31 
 11 Muckerman, Claire E      11 CUBU-PV           43.06 
 12 Morgan, Katy M        11 CUBU-PV           43.13 
 13 Leath, Kiara N        11 Kings-PV          43.29 
 14 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV           43.37 
 15 Sargent, Lauren P       12 CUBU-PV           43.49 
 16 Mancinelli, Toni R      12 CUBU-PV           43.65 
 17 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV           43.80 
 18 Levy, Jessica C        12 CUBU-PV           43.87 
 19 Orleans, Jayne S       11 CUBU-PV           44.07 
 20 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV           44.43 
 21 Rahill-Marier, Amina     11 CUBU-PV           45.99 
 22 Weldon, Ashley E       11 CUBU-PV           46.06 
 23 Dryer, Robyn E        11 CUBU-PV           46.47 
 24 Smith, Kristin N       12 CUBU-PV           46.61 
 25 Hawkins, Erica M       11 Kings-PV          46.98 
 26 Cotto, Nina E         11 CUBU-PV           47.00 
 27 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV           48.12 
 28 Zeidan, Karine C       11 Toll-PV           49.68 
 29 Marquis, Jessica T      12 CUBU-PV           50.74 
 30 Jevtich, Katy C        11 CUBU-PV           51.61 
 31 Charlip, Emily C       11 Toll-PV           52.70 
 32 Cook, Alison C        11 CUBU-PV           52.99 
 33 Baird, Shannon D       11 CUBU-PV           53.72 
 34 Collins, Emily B       12 CUBU-PV           55.43 
 35 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV           56.19 
 36 Niles, Jessica E       11 CUBU-PV            NT 
 37 Krishna-Rogers, Maya     11 CUBU-PV            NT 
 38 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 39 Baumstark, Rebecca A     12 CUBU-PV            NT 
 40 Loper, Claire L        12 CUBU-PV            NT 
 41 Stanziano, Elizabeth J    11 CUBU-PV            NT 
 42 Webb, Maryann K        12 Toll-PV            NT 
 43 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV             NT 
 44 Kohl, Hannah L        11 CUBU-PV            NT 
 45 Slepukhova, Anastasia     11 CUBU-PV            NT 
 46 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV            NT 
 
Event 72 Boys 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV           33.92 
 2 McGarry, Cole J        12 CUBU-PV           35.77 
 3 Doran, Joseph T        11 CUBU-PV           35.82 
 4 Taswell, Ethan L       11 ASA-PV           36.90 
 5 Wilson, Patrick T       12 CUBU-PV           38.79 
 6 Link, Cameron J        12 CUBU-PV           39.08 
 7 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV           39.16 
 8 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV           39.29 
 9 Hohman, Andrew J       12 CUBU-PV           39.77 
 10 Spivack, Will G        11 CUBU-PV           40.49 
 11 Ghassemi, Cameron M      12 CUBU-PV           41.10 
 12 Slugg, John G         12 CUBU-PV           41.94 
 13 Honnold, Matthew J      12 CUBU-PV           42.45 
 14 Canova, Henry F        12 CUBU-PV           42.50 
 15 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV           42.65 
 16 Hicks, Caleb M        11 CUBU-PV           44.16 
 17 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV           44.85 
 18 Murray, Michael R       11 CUBU-PV           45.87 
 19 Cumberland, Luke P      12 CUBU-PV           45.88 
 20 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV           46.51 
 21 Kiernan, Ryan J        11 ASA-PV           47.30 
 22 Guo, Justin H         12 CUBU-PV           48.61 
 23 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV           49.42 
 24 Keating, Connor P       11 CUBU-PV           50.34 
 25 Lawhorn, Mitchell       12 CUBU-PV           50.49 
 26 Jiang, Michael        11 CUBU-PV           51.36 
 27 Robey, James C        12 CUBU-PV           51.92 
 28 Sanders, Joseph D       11 Kings-PV          55.00 
 29 Sjoblom, David        12 CUBU-PV            NT 
 30 Spiridopoulous, Conor J    11 CUBU-PV            NT 
 31 Fearson, Lucas J       12 CUBU-PV            NT 
 32 Donaldson, Matthew E     11 CUBU-PV            NT 
 33 Rabin, Sam W         11 Toll-PV            NT 
 34 McGuire, Jack O        11 ASA-PV             NT 
 35 Miller, Christian J      11 ASA-PV             NT 
 36 Jiang, Kevin         12 CUBU-PV            NT 
 37 Yom, Jihun          12 CUBU-PV            NT 
 38 Murphy, Peter J        12 CUBU-PV            NT 
 
Event 73 Girls 9-10 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Moshos, Reni A        10 CUBU-PV          1:23.58 
 2 Haley, Kelleigh G       10 UN-C!-PV         1:27.52 
 3 Grandle, Natalie D       9 CUBU-PV          1:36.74 
 4 Bayer, Cassidy L        9 CUBU-PV            NT 
 5 Bouvier, Leah M        9 CUBU-PV            NT 
 6 Drummond, Olivia C      10 UN-C!-PV            NT 
 7 Andrews, Nicole L       10 UN-C!-PV            NT 
 8 Lehman, Ashley L        9 CUBU-PV            NT 
 9 Boston, Allison P       10 CUBU-PV            NT 
 10 Baker, Hannah M        10 CUBU-PV            NT 
 
Event 74 Boys 9-10 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV          1:26.45 
 2 Howard, Jim C         10 CUBU-PV          1:32.22 
 3 Henry, Austin W        10 CUBU-PV          1:38.89 
 4 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV          1:39.37 
 5 Bacon, Reid M         9 CUBU-PV            NT 
 6 Hsieh, Jonathan S       9 CUBU-PV            NT 
 7 Barclay, Kyle W        9 CUBU-PV            NT 
 8 Hall, Owen C         10 CUBU-PV            NT 
 9 Li, Alex R           9 CUBU-PV            NT 
 10 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV            NT 
 11 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 12 Ly, Taeshin          10 CUBU-PV            NT 
 13 Cocolis, PK K         9 CUBU-PV            NT 
 
Event 75 Girls 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Bertram, Sara L        12 CUBU-PV          1:04.02 
 2 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV          1:05.44 
 3 Garcia, Laura         12 ASA-PV          1:05.78 
 4 Gould, Audrey K        12 CUBU-PV          1:06.01 
 5 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV         1:06.33 
 6 Creasy, Brittany N      11 CUBU-PV          1:08.76 
 7 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV          1:10.60 
 8 Merrill, Emma C        12 CUBU-PV          1:12.28 
 9 Smith, Amber A        12 CUBU-PV          1:12.63 
 10 Dryer, Robyn E        11 CUBU-PV          1:17.73 
 11 Heilbrun, Carrie R      11 CUBU-PV          1:19.44 
 12 Jubin, Isabelle A       11 CUBU-PV          1:21.31 
 13 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV          1:23.76 
 14 Zdebski, Madison J      11 CUBU-PV          1:28.25 
 15 Chewning, Stephie R      11 CUBU-PV          1:32.20 
 16 Altekruse, Leah M       12 ASA-PV          1:36.01 
 17 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          1:40.02 
 18 Baird, Shannon D       11 CUBU-PV          1:53.50 
 19 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 20 Mancinelli, Toni R      12 CUBU-PV            NT 
 
Event 76 Boys 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Allsopp, Robert J       12 CUBU-PV          1:11.93 
 2 Qian, Andrew J        12 CUBU-PV          1:13.40 
 3 Draim, Kyle A         12 CUBU-PV          1:14.01 
 4 Lin, Adrian J         11 ASA-PV          1:16.14 
 5 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV          1:17.38 
 6 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV          1:21.85 
 7 Guo, Justin H         12 CUBU-PV          1:22.84 
 8 Gutman, Tyler M        11 ASA-PV          1:26.96 
 9 Shiner, Kyle M        12 CUBU-PV          1:28.75 
 10 Boland, JP P         11 CUBU-PV          1:29.49 
 11 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV          1:32.87 
 12 Goldberg, Max E        11 ASA-PV          1:41.11 
 13 Simcox, Ward W        11 CUBU-PV            NT 
 14 Morrill, Coulter M      11 CUBU-PV            NT 
 15 Szparaga, Alec W       12 ASA-PV             NT 
 
Event 77 Girls 9-10 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV           30.23 
 2 Baker, Hannah M        10 CUBU-PV           30.59 
 3 D'Anna, MauraBeth B      10 CUBU-PV           31.15 
 4 Boggs, Clara L        10 CUBU-PV           31.65 
 5 Peren, Amanda M        9 CUBU-PV           33.92 
 6 Walsh, Mallory P       10 CUBU-PV           34.31 
 7 Heenan, Katie A        10 CUBU-PV           35.49 
 8 Kohnert, Hannah I       9 ASA-PV           35.61 
 9 Gwennap, Lea B         9 CUBU-PV           35.77 
 10 Bol, Katie A          9 CUBU-PV           35.85 
 11 Bolton, Lexi M        10 CUBU-PV           36.18 
 12 Bayer, Cassidy L        9 CUBU-PV           36.37 
 13 Passacantando, Mollie M    10 CUBU-PV           36.48 
 14 Andrews, Nicole L       10 UN-C!-PV          37.11 
 15 Brennan, Natasha G      10 ASA-PV           37.23 
 16 Suzich, Renee N        10 CUBU-PV           37.39 
 17 Sita, Maddy L         9 CUBU-PV           37.88 
 18 Grandle, Natalie D       9 CUBU-PV           37.97 
 19 Hohman, Natalie S       9 CUBU-PV           38.50 
 20 Boyd, Olivia R        10 CUBU-PV           38.52 
 21 Gasaway, Marielle L      9 ASA-PV           39.07 
 22 Loi, Caitlin A        10 CUBU-PV           39.19 
 23 Spivack, Madeleine C     10 CUBU-PV           39.30 
 24 McGuiggan, Beth A       10 CUBU-PV           39.59 
 25 Smith, Nicolette J      10 CUBU-PV           39.75 
 26 Doran, Tess T         10 CUBU-PV           39.79 
 27 D'Anna, Alyssa R        9 CUBU-PV           39.81 
 28 Story, Tyler M         9 CUBU-PV           40.43 
 29 Dodge, Abby M         9 CUBU-PV           40.49 
 30 Bianchi, Kayla R        9 CUBU-PV           42.21 
 31 Wolfson, Margaret J      9 ASA-PV           42.42 
 32 Daniel, Danielle N      10 Kings-PV          43.08 
 33 Baccus, Allie L        9 CUBU-PV           43.24 
 34 Moshyedi, Emily A       9 ASA-PV           43.30 
 35 Welch, Taylor B        9 CUBU-PV           43.69 
 36 Wong, Natalie Y        9 CUBU-PV           44.27 
 37 Umanzor, Leslie I       9 CUBU-PV           44.56 
 38 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV           44.71 
 39 Barnello, Olivia A       9 CUBU-PV           44.85 
 40 Cohen, Rachel A        9 ASA-PV           48.38 
 41 Fracasso, Anna M       10 CUBU-PV            NT 
 42 Caplan, Jodi A         9 CUBU-PV            NT 
 43 Williams, Avery E       9 CUBU-PV            NT 
 44 Fischer, Diana         9 CUBU-PV            NT 
 45 Ghodgaonkar, Isha       9 CUBU-PV            NT 
 46 Hogge, Emily A        10 CUBU-PV            NT 
 47 Lehman, Ashley L        9 CUBU-PV            NT 
 48 Andrews, Olivia J       10 CUBU-PV            NT 
 49 Bacon, Tessa A        10 CUBU-PV            NT 
 50 Ciuffo, Brianna M       10 CUBU-PV            NT 
 51 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 52 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 53 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV            NT 
 54 McGuire-Wen, Eleanore V    10 ASA-PV             NT 
 55 Wright, Katie Q        10 ASA-PV             NT 
 56 Hicks, Hannah M        9 CUBU-PV            NT 
 57 Russell, Michaela A      10 CUBU-PV            NT 
 58 Ryan, Kaki A         10 CUBU-PV            NT 
 59 Baker, Mimi L         9 CUBU-PV            NT 
 60 Geary, Gillian L        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 78 Boys 9-10 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Henneman, John L       10 CUBU-PV           30.52 
 2 Fabian, Brandon G       10 CUBU-PV           30.67 
 3 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV           30.71 
 4 Henry, Austin W        10 CUBU-PV           30.99 
 5 Perez, Zachary A       10 CUBU-PV           32.62 
 6 Qian, Robert J         9 CUBU-PV           32.84 
 7 Cumberland, Will D       9 CUBU-PV           33.11 
 8 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV           33.18 
 9 Koons, Zachary A       10 CUBU-PV           34.24 
 10 Li, Alex R           9 CUBU-PV           35.24 
 11 Abrams, Zander J        9 CUBU-PV           35.26 
 12 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV           35.27 
 13 Vilbig, Kai G         9 CUBU-PV           35.50 
 14 Story, Connor F        10 CUBU-PV           35.57 
 15 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV           36.09 
 16 Kelly, Liam J         10 CUBU-PV           36.64 
 17 Bhat, Nihar S         10 CUBU-PV           36.69 
 18 Mardi, Kevin A        10 CUBU-PV           36.90 
 19 Leyden, Gus L         10 CUBU-PV           37.29 
 20 Liu, Kyle Y          10 CUBU-PV           37.42 
 21 Kuhl, Mikey P         10 CUBU-PV           37.68 
 22 Fritz, Wyatt M        10 CUBU-PV           37.70 
 23 Wheatley, Jake M       10 ASA-PV           38.00 
 24 Guo, Steven H         10 CUBU-PV           38.22 
 25 Thomas, Noah B        10 CUBU-PV           40.00 
 26 Sellers, Billy D       10 Kings-PV          41.69 
 27 Rubenstein, David J      9 CUBU-PV           41.98 
 28 Miller, Max J         10 CUBU-PV           59.03 
 29 Dezio, Cameron A        9 CUBU-PV            NT 
 30 Crawford, Trice P       9 CUBU-PV            NT 
 31 Tunks, Jordan P        9 CUBU-PV            NT 
 32 Mazzoccoli, Phil J      10 CUBU-PV            NT 
 33 McGuire, Caleb P       10 CUBU-PV            NT 
 34 Flood, Jack M         9 Toll-PV            NT 
 35 Emmett, Tony M        10 ASA-PV             NT 
 36 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 37 Jiang, Nick          9 CUBU-PV            NT 
 38 Jiang, Jack          9 CUBU-PV            NT 
 
Event 79 Girls 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV           25.79 
 2 Li, Kristina R        12 CUBU-PV           27.61 
 3 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV           27.77 
 4 Merrill, Emma C        12 CUBU-PV           28.42 
 5 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV           28.52 
 6 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV           28.52 
 7 Creasy, Brittany N      11 CUBU-PV           28.82 
 8 Smith, Amber A        12 CUBU-PV           29.62 
 9 Sargent, Lauren P       12 CUBU-PV           29.97 
 10 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV           30.15 
 11 Jubin, Isabelle A       11 CUBU-PV           30.84 
 12 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV           30.85 
 13 Doherty, Caitlin J      12 ASA-PV           30.87 
 14 DeGravelles, Natalia A    12 ASA-PV           30.93 
 15 Chewning, Stephie R      11 CUBU-PV           31.50 
 16 Heilbrun, Carrie R      11 CUBU-PV           31.74 
 17 Bolger, Victoria A      11 CUBU-PV           31.77 
 18 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV           32.43 
 19 Melcher, Cosette M      11 CUBU-PV           32.55 
 20 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV           33.46 
 21 Sinner, Alexandra E      11 CUBU-PV           33.50 
 22 Cook, Alison C        11 CUBU-PV           34.27 
 23 Altekruse, Leah M       12 ASA-PV           34.32 
 24 Wheatley, Victoria J     12 ASA-PV           34.36 
 25 Muckerman, Claire E      11 CUBU-PV           35.67 
 26 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV           35.92 
 27 Weldon, Ashley E       11 CUBU-PV           35.95 
 28 Zeidan, Karine C       11 Toll-PV           36.73 
 29 Orleans, Jayne S       11 CUBU-PV           37.03 
 30 Smith, Kristin N       12 CUBU-PV           37.08 
 31 Charlip, Emily C       11 Toll-PV           37.73 
 32 Hawkins, Erica M       11 Kings-PV          37.98 
 33 Zumbaugh, Marissa J      11 CUBU-PV           40.49 
 34 Collins, Emily B       12 CUBU-PV           41.74 
 35 Niles, Jessica E       11 CUBU-PV            NT 
 36 Krishna-Rogers, Maya     11 CUBU-PV            NT 
 37 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 38 Mancinelli, Toni R      12 CUBU-PV            NT 
 39 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 40 Baumstark, Rebecca A     12 CUBU-PV            NT 
 41 Loper, Claire L        12 CUBU-PV            NT 
 42 Stanziano, Elizabeth J    11 CUBU-PV            NT 
 43 Webb, Maryann K        12 Toll-PV            NT 
 44 Kohl, Hannah L        11 CUBU-PV            NT 
 45 Burgin, Grace M        11 CUBU-PV            NT 
 46 Slepukhova, Anastasia     11 CUBU-PV            NT 
 
Event 80 Boys 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 McGarry, Cole J        12 CUBU-PV           28.45 
 2 Soos, Daniel         11 CUBU-PV           29.14 
 3 Dunbar, Cody R        12 CUBU-PV           29.26 
 4 Guo, Justin H         12 CUBU-PV           29.99 
 5 Hohman, Andrew J       12 CUBU-PV           30.03 
 6 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV           30.41 
 7 Honnold, Matthew J      12 CUBU-PV           30.60 
 8 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV           30.92 
 9 Smith, Jamie P        12 CUBU-PV           31.04 
 10 Taswell, Ethan L       11 ASA-PV           31.15 
 11 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV           31.25 
 12 Szparaga, Alec W       12 ASA-PV           31.88 
 13 Wilson, Patrick T       12 CUBU-PV           32.07 
 14 Poling, Sean N        11 CUBU-PV           32.17 
 15 Cumberland, Luke P      12 CUBU-PV           32.18 
 16 Ghassemi, Cameron M      12 CUBU-PV           32.41 
 17 Murray, Michael R       11 CUBU-PV           32.50 
 18 Link, Cameron J        12 CUBU-PV           32.53 
 19 Slugg, John G         12 CUBU-PV           32.61 
 20 Spivack, Will G        11 CUBU-PV           32.67 
 21 Umanzor, Kevin J       12 CUBU-PV           32.71 
 22 Goldberg, Max E        11 ASA-PV           32.80 
 23 Hicks, Caleb M        11 CUBU-PV           32.83 
 24 McEver, Carson A       11 CUBU-PV           33.88 
 25 Mardi, Cyrus P        12 CUBU-PV           34.97 
 26 Jiang, Kevin         12 CUBU-PV           35.80 
 27 Keating, Connor P       11 CUBU-PV           35.98 
 28 Spiridopoulous, Conor J    11 CUBU-PV           36.78 
 29 Lawhorn, Mitchell       12 CUBU-PV           37.27 
 30 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV           37.55 
 31 Fearson, Lucas J       12 CUBU-PV           37.88 
 32 Robey, James C        12 CUBU-PV           38.12 
 33 Kiernan, Ryan J        11 ASA-PV           39.52 
 34 Jiang, Michael        11 CUBU-PV           41.26 
 35 Sanders, Joseph D       11 Kings-PV          43.46 
 36 Donaldson, Michael E     11 CUBU-PV           45.60 
 37 Rabin, Sam W         11 Toll-PV           48.75 
 38 Vago, Wendell R        11 CUBU-PV            NT 
 39 Sjoblom, David        12 CUBU-PV            NT 
 40 Morrill, Coulter M      11 CUBU-PV            NT 
 41 Donaldson, Matthew E     11 CUBU-PV            NT 
 42 Miller, Christian J      11 ASA-PV             NT 
 43 Yom, Jihun          12 CUBU-PV            NT 
 44 Murphy, Peter J        12 CUBU-PV            NT 
 
Event 81 Girls 9-10 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 D'Anna, MauraBeth B      10 CUBU-PV          1:20.62 
 2 Moshos, Reni A        10 CUBU-PV          1:21.69 
 3 Sy, Kriza E          10 ASA-PV          1:22.40 
 4 Lindsey, Hannah M       10 ASA-PV          1:24.79 
 5 Haley, Kelleigh G       10 UN-C!-PV         1:26.66 
 6 Drummond, Olivia C      10 UN-C!-PV         1:26.86 
 7 Peren, Amanda M        9 CUBU-PV          1:27.49 
 8 Boggs, Clara L        10 CUBU-PV          1:28.40 
 9 Andrews, Nicole L       10 UN-C!-PV         1:29.49 
 10 Ihrie, Nicole A        10 CUBU-PV          1:30.45 
 11 Bolton, Lexi M        10 CUBU-PV          1:31.01 
 12 Heenan, Katie A        10 CUBU-PV          1:31.54 
 13 Story, Tyler M         9 CUBU-PV          1:32.12 
 14 Brennan, Natasha G      10 ASA-PV          1:32.98 
 15 Sita, Maddy L         9 CUBU-PV          1:35.06 
 16 Kohnert, Hannah I       9 ASA-PV          1:36.69 
 17 Hohman, Natalie S       9 CUBU-PV          1:36.72 
 18 Passacantando, Mollie M    10 CUBU-PV          1:37.97 
 19 Doran, Tess T         10 CUBU-PV          1:39.40 
 20 Suzich, Renee N        10 CUBU-PV          1:40.72 
 21 Spivack, Madeleine C     10 CUBU-PV          1:41.34 
 22 Dodge, Abby M         9 CUBU-PV          1:42.56 
 23 Joyce, Katy A         9 CUBU-PV          1:43.43 
 24 McGuiggan, Beth A       10 CUBU-PV          1:46.27 
 25 Bouvier, Leah M        9 CUBU-PV          1:47.42 
 26 Smith, Nicolette J      10 CUBU-PV          1:47.76 
 27 Welch, Taylor B        9 CUBU-PV          1:50.72 
 28 Wright, Katie Q        10 ASA-PV          1:51.36 
 29 Wong, Natalie Y        9 CUBU-PV          1:56.88 
 30 Baccus, Allie L        9 CUBU-PV          1:56.89 
 31 Jones, Bailey S        10 CUBU-PV          1:58.42 
 32 Daniel, Danielle N      10 Kings-PV         1:59.86 
 33 Umanzor, Leslie I       9 CUBU-PV          2:22.14 
 34 Fracasso, Anna M       10 CUBU-PV            NT 
 35 Caplan, Jodi A         9 CUBU-PV            NT 
 36 Williams, Avery E       9 CUBU-PV            NT 
 37 Fischer, Diana         9 CUBU-PV            NT 
 38 Barnello, Olivia A       9 CUBU-PV            NT 
 39 Bol, Katie A          9 CUBU-PV            NT 
 40 Bianchi, Kayla R        9 CUBU-PV            NT 
 41 Ghodgaonkar, Isha       9 CUBU-PV            NT 
 42 Lehman, Ashley L        9 CUBU-PV            NT 
 43 Boston, Allison P       10 CUBU-PV            NT 
 44 Andrews, Olivia J       10 CUBU-PV            NT 
 45 Bacon, Tessa A        10 CUBU-PV            NT 
 46 Ciuffo, Brianna M       10 CUBU-PV            NT 
 47 Helou, Peyton E        10 CUBU-PV            NT 
 48 Kelly, Kristen J       10 CUBU-PV            NT 
 49 Weiss, Hannah C        10 Toll-PV            NT 
 50 Gasaway, Marielle L      9 ASA-PV             NT 
 51 Wolfson, Margaret J      9 ASA-PV             NT 
 52 McGuire-Wen, Eleanore V    10 ASA-PV             NT 
 53 Moshyedi, Emily A       9 ASA-PV             NT 
 54 Russell, Michaela A      10 CUBU-PV            NT 
 55 Geary, Gillian L        9 CUBU-PV            NT 
 56 Carter, Kirby C        9 CUBU-PV            NT 
 
Event 82 Boys 9-10 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Tarter, Samuel C       10 CUBU-PV          1:22.54 
 2 Qian, Robert J         9 CUBU-PV          1:23.00 
 3 Henneman, John L       10 CUBU-PV          1:24.97 
 4 Edskes, Bouke K        10 CUBU-PV          1:25.50 
 5 Mann, Griffin M        10 CUBU-PV          1:26.94 
 6 O'Leary, Ryan J        10 CUBU-PV          1:27.08 
 7 Del Rosso, Anthony D     10 CUBU-PV          1:29.47 
 8 Cumberland, Will D       9 CUBU-PV          1:31.01 
 9 Koons, Zachary A       10 CUBU-PV          1:31.28 
 10 Wheatley, Jake M       10 ASA-PV          1:32.81 
 11 Vilbig, Kai G         9 CUBU-PV          1:33.07 
 12 Leyden, Gus L         10 CUBU-PV          1:33.54 
 13 Abrams, Zander J        9 CUBU-PV          1:33.73 
 14 Bacon, Reid M         9 CUBU-PV          1:34.47 
 15 Perez, Zachary A       10 CUBU-PV          1:34.56 
 16 Koenig, Jared P        10 CUBU-PV          1:34.69 
 17 Hsieh, Jonathan S       9 CUBU-PV          1:38.66 
 18 Bhat, Nihar S         10 CUBU-PV          1:39.84 
 19 Fritz, Wyatt M        10 CUBU-PV          1:41.66 
 20 Liu, Kyle Y          10 CUBU-PV          1:44.31 
 21 Thomas, Noah B        10 CUBU-PV          1:44.34 
 22 Rothstein, Andrew B      9 CUBU-PV          1:48.31 
 23 Barclay, Kyle W        9 CUBU-PV          1:49.28 
 24 Cocolis, PK K         9 CUBU-PV          2:17.32 
 25 Dezio, Cameron A        9 CUBU-PV            NT 
 26 Crawford, Trice P       9 CUBU-PV            NT 
 27 Hall, Owen C         10 CUBU-PV            NT 
 28 Rubenstein, David J      9 CUBU-PV            NT 
 29 Miller, Max J         10 CUBU-PV            NT 
 30 Mazzoccoli, Phil J      10 CUBU-PV            NT 
 31 Rowe, Spencer H        9 CUBU-PV            NT 
 32 Buggy, John M         10 CUBU-PV            NT 
 33 McGuire, Caleb P       10 CUBU-PV            NT 
 34 Flood, Jack M         9 Toll-PV            NT 
 35 Emmett, Tony M        10 ASA-PV             NT 
 36 Hunt, Ryan T          9 ASA-PV             NT 
 37 Jiang, Nick          9 CUBU-PV            NT 
 38 Jiang, Jack          9 CUBU-PV            NT 
 
Event 83 Girls 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Gould, Audrey K        12 CUBU-PV          1:07.44 
 2 Kelly, Emily E        12 CUBU-PV          1:09.93 
 3 Ledecky, Katie G       11 CUBU-PV          1:10.25 
 4 Garcia, Laura         12 ASA-PV          1:10.37 
 5 Kuhn, Amanda G        12 CUBU-PV          1:11.03 
 6 McTaggart, Caroline J     11 ASA-PV          1:11.46 
 7 Andrews, Emily L       12 UN-C!-PV         1:12.76 
 8 Smith, Amber A        12 CUBU-PV          1:13.22 
 9 Mulvey, Madison M       12 CUBU-PV          1:15.57 
 10 Hood, Mary C         12 CUBU-PV          1:17.30 
 11 Revilak, Sofia A       11 CUBU-PV          1:17.35 
 12 Blakely, Kate M        12 CUBU-PV          1:17.62 
 13 Dahlin, Katie L        11 CUBU-PV          1:18.55 
 14 Poerstel, Christina M     12 CUBU-PV          1:19.29 
 15 Abeles, Lizzie B       12 CUBU-PV          1:19.76 
 16 Colligan, Chloe A       12 CUBU-PV          1:20.03 
 17 Sargent, Lauren P       12 CUBU-PV          1:20.75 
 18 Bolger, Victoria A      11 CUBU-PV          1:21.83 
 19 Melcher, Cosette M      11 CUBU-PV          1:22.66 
 20 Kaplan, Zoe E         12 CUBU-PV          1:23.83 
 21 Urban, Natalie M       12 CUBU-PV          1:26.08 
 22 Cotto, Nina E         11 CUBU-PV          1:26.51 
 23 Nugent, Haley O        12 CUBU-PV          1:26.54 
 24 Remaley, Morgan L       12 CUBU-PV          1:26.57 
 25 Muckerman, Claire E      11 CUBU-PV          1:26.67 
 26 Zdebski, Madison J      11 CUBU-PV          1:26.69 
 27 Wheatley, Victoria J     12 ASA-PV          1:30.64 
 28 Carter, Camille E       11 CUBU-PV          1:31.71 
 29 Sieracki, Mady C       12 CUBU-PV          1:31.82 
 30 Smith, Kristin N       12 CUBU-PV          1:32.98 
 31 Mancinelli, Toni R      12 CUBU-PV          1:33.25 
 32 Charlip, Emily C       11 Toll-PV          1:33.76 
 33 Sinner, Alexandra E      11 CUBU-PV          1:33.78 
 34 Cook, Alison C        11 CUBU-PV          1:34.25 
 35 Rahill-Marier, Amina     11 CUBU-PV          1:35.11 
 36 Collins, Emily B       12 CUBU-PV          1:36.77 
 37 Leath, Kiara N        11 Kings-PV         1:39.10 
 38 Zeidan, Karine C       11 Toll-PV          1:40.14 
 39 Jevtich, Katy C        11 CUBU-PV          1:40.16 
 40 Cummins, Shannon L      12 CUBU-PV          1:40.94 
 41 Baird, Shannon D       11 CUBU-PV          1:43.46 
 42 Hawkins, Erica M       11 Kings-PV         1:48.23 
 43 Krishna-Rogers, Maya     11 CUBU-PV            NT 
 44 Marquis, Jessica T      12 CUBU-PV            NT 
 45 Troiano, Kayla E       12 CUBU-PV            NT 
 46 Schaeffer, McKayla R     11 CUBU-PV            NT 
 47 Baumstark, Rebecca A     12 CUBU-PV            NT 
 48 Loper, Claire L        12 CUBU-PV            NT 
 49 Stanziano, Elizabeth J    11 CUBU-PV            NT 
 50 Webb, Maryann K        12 Toll-PV            NT 
 51 Doherty, Caitlin J      12 ASA-PV             NT 
 52 Herbst, Leyla R        11 ASA-PV             NT 
 53 Kohl, Hannah L        11 CUBU-PV            NT 
 54 Burgin, Grace M        11 CUBU-PV            NT 
 
Event 84 Boys 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Doran, Joseph T        11 CUBU-PV          1:12.33 
 2 McGarry, Cole J        12 CUBU-PV          1:13.35 
 3 Soos, Daniel         11 CUBU-PV          1:13.84 
 4 Hohman, Andrew J       12 CUBU-PV          1:14.22 
 5 Scott, Kaleb W        12 CUBU-PV          1:14.80 
 6 Pastoriza, Stephen J     11 CUBU-PV          1:16.51 
 7 Lin, Adrian J         11 ASA-PV          1:17.19 
 8 Draim, Kyle A         12 CUBU-PV          1:17.35 
 9 Smith, Jamie P        12 CUBU-PV          1:19.01 
 10 Allsopp, Robert J       12 CUBU-PV          1:20.39 
 11 D'Anna, Chris D        12 CUBU-PV          1:20.54 
 12 Guzikowski, Frankie J     11 ASA-PV          1:20.82 
 13 Honnold, Matthew J      12 CUBU-PV          1:21.01 
 14 Shiner, Kyle M        12 CUBU-PV          1:21.70 
 15 Bolton, Chris N        12 CUBU-PV          1:21.99 
 16 Taswell, Ethan L       11 ASA-PV          1:22.69 
 17 McEver, Carson A       11 CUBU-PV          1:23.84 
 18 Kelly, Ryan T         12 CUBU-PV          1:24.65 
 19 Canova, Henry F        12 CUBU-PV          1:24.76 
 20 Gutman, Tyler M        11 ASA-PV          1:25.14 
 21 Cumberland, Luke P      12 CUBU-PV          1:25.54 
 22 Link, Cameron J        12 CUBU-PV          1:26.39 
 23 Spivack, Will G        11 CUBU-PV          1:26.79 
 24 Patrick, Henry H       12 CUBU-PV          1:27.35 
 25 Hicks, Caleb M        11 CUBU-PV          1:27.94 
 26 Boland, JP P         11 CUBU-PV          1:28.22 
 27 Guo, Justin H         12 CUBU-PV          1:29.13 
 28 Cummins, Colin P       11 CUBU-PV          1:29.72 
 29 Goldberg, Max E        11 ASA-PV          1:30.43 
 30 McGuire, Jack O        11 ASA-PV          1:31.95 
 31 Keating, Connor P       11 CUBU-PV          1:32.65 
 32 Robey, James C        12 CUBU-PV          1:35.22 
 33 Kiernan, Ryan J        11 ASA-PV          1:36.32 
 34 Lawhorn, Mitchell       12 CUBU-PV          1:37.28 
 35 Umanzor, Kevin J       12 CUBU-PV            NT 
 36 Vago, Wendell R        11 CUBU-PV            NT 
 37 Sjoblom, David        12 CUBU-PV            NT 
 38 Spiridopoulous, Conor J    11 CUBU-PV            NT 
 39 Morrill, Coulter M      11 CUBU-PV            NT 
 40 Donaldson, Matthew E     11 CUBU-PV            NT 
 41 Rabin, Sam W         11 Toll-PV            NT 
 42 Murphy, Peter J        12 CUBU-PV            NT