PVS November Open Meet
November 9-11, 2007
Cub Run
Hosted by FISH

 

                    Hy-Tek's Meet Manager 11/7/2007 
       2007 PVS November Open.mdb - 11/9/2007 to 11/11/2007       
          Hosted by the FISH, Sanction #: PVS-08-14          
               http://www.pvswim.org               
           Psych Sheet - Friday Night Distance           
 
Event 1 Girls 9-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 HU, Janet Y          11 CUBU-PV          2:14.38 
 2 Crews, Gillian B       12 MAKO-PV          2:43.44 
 3 Ratcliff, Carolina J     11 CUBU-PV          2:57.14 
 4 Kollevoll, Annika E      11 CUBU-PV            NT 
 5 Falcon, Millie G       10 CUBU-PV            NT 
 6 Caprio, Audrey R       11 CUBU-PV            NT 
 7 Longosz, Elizabeth S     12 FISH-PV            NT 
 8 Morales, Marilisa C      12 FISH-PV            NT 
 
Event 2 Boys 9-12 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Grimmett-Norris, Christopher 12 CUBU-PV          2:23.34 
 2 Nguyen, Denny T        11 CUBU-PV          2:29.64 
 3 Strait, Alexander V      11 CUBU-PV          2:41.19 
 4 Seliskar, Andrew H      11 CUBU-PV          2:42.34 
 5 Wang, Howe          12 CUBU-PV            NT 
 6 Pawlowicz, Nathan J      10 CUBU-PV            NT 
 
Event 3 Girls 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Avery, Taylor C        14 MAKO-PV           27.93 
 2 Adams, Chelsie L       17 BWST-PV           30.09 
 3 Diener, Emily C        16 FISH-PV           30.26 
 4 Pack, Lauryn N        14 BWST-PV           30.70 
 5 Sarman, Anna C        13 CUBU-PV           30.83 
 6 Wei, Laurie          13 FISH-PV           31.97 
 7 Springsteen, Ellie E     13 CUBU-PV           31.99 
 8 Degner-Lopez, Jenna J     13 CUBU-PV           39.17 
 9 Emanuel, Marika P       14 Rst-PV           40.32 
 10 Sturm, Micaela L       13 CUBU-PV           40.78 
 11 McPherson, Meghan S      14 Rst-PV           44.44 
 12 Phung, Amanda D        13 Rst-PV             NT 
 13 Lynn, Mikayla V        14 Rst-PV             NT 
 14 McKnight, Olivia J      15 Rst-PV             NT 
 15 Schulte, Emily A       15 Rst-PV             NT 
 
Event 4 Boys 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 HU, Philip Y         13 CUBU-PV           26.03 
 2 Leidy, Jacob P        13 CUBU-PV           27.82 
 3 AU, Christopher Z       14 FISH-PV           30.57 
 4 Seliskar, Stephen M      13 CUBU-PV           30.84 
 5 Gay, Brian S         16 Rst-PV           31.30 
 6 Sturm, Zachary J       14 CUBU-PV           31.69 
 7 Gay, Michael         14 Rst-PV           34.18 
 8 Phillips, Brian D       13 CUBU-PV           34.64 
 9 Ikeda, Richard A       50 CUBU-PV            NT 
 10 Skyler, Dustin R       18 CUBU-PV            NT 
 11 Maurer, Peter D        13 Rst-PV             NT 
 
Event 5 Girls 9-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 HU, Janet Y          11 CUBU-PV          5:27.86 
 2 Staniszewski, Dylan K     12 CUBU-PV          5:29.56 
 3 Dumez, Rachel N        12 Phoenix-VA        5:48.99 
 4 Dingman, Katie E       11 CUBU-PV          6:10.01 
 5 Ratcliff, Georgia K      12 CUBU-PV          6:22.68 
 6 Ratcliff, Carolina J     11 CUBU-PV          6:26.03 
 7 Petka-Chadsey, Lauren K    12 CUBU-PV          6:37.33 
 8 Anderson, Rachel S      11 MAKO-PV          6:44.25 
 9 Graham, Brooke A       12 BWST-PV          6:45.96 
 10 Moore, Logan C        11 MAKO-PV          6:45.99 
 11 Cantrick, Courtney P     11 CUBU-PV          6:46.64 
 12 Neubig, Katie M        12 FISH-PV          6:47.88 
 13 Longosz, Elizabeth S     12 FISH-PV          6:48.98 
 14 Shebat, Melissa J       12 CUBU-PV          6:49.38 
 15 Murphy, Megan B        11 FISH-PV          6:49.82 
 16 Kollevoll, Annika E      11 CUBU-PV          6:54.07 
 17 Morales, Marilisa C      12 FISH-PV          6:59.99 
 18 Storch, Katie A        11 FISH-PV          7:10.20 
 19 McArthur, Meagan E      11 FISH-PV          7:20.08 
 20 Steelberg, Johanna E     12 FISH-PV          7:28.28 
 21 Kemmerer, Annie F       12 CUBU-PV          7:33.59 
 22 Vera, Ines D         11 FISH-PV          7:38.25 
 23 Carro, Annie M        12 FISH-PV          7:43.22 
 24 Sturm, Shelby N        11 CUBU-PV          7:43.81 
 25 Caprio, Audrey R       11 CUBU-PV          8:02.79 
 26 Dolan, Veronica A       11 FISH-PV          8:07.25 
 27 Ziegelbauer, Adrienne C    12 CUBU-PV          8:30.36 
 28 Mayuga, Christine G      11 CUBU-PV          8:32.04 
 29 Kousen, Amanda T       12 CUBU-PV          8:37.16 
 30 Daum, Madeline R       11 CUBU-PV          8:54.45 
 31 Herrera, Maria A       12 BWST-PV            NT 
 32 Springsteen, Annie L     12 CUBU-PV            NT 
 33 Coon, Alyssa B         9 CUBU-PV            NT 
 34 Goben, Jill A         9 CUBU-PV            NT 
 35 Elliott, Kenzie M       12 Rst-PV             NT 
 36 Worley, Brooke E       12 MAKO-PV            NT 
 37 Giaquinto, Olivia M      10 FISH-PV            NT 
 38 Tierney, Dory M        11 FISH-PV            NT 
 39 Broccoli, Briana B       9 FISH-PV            NT 
 40 Lucas, Cori G         12 FISH-PV            NT 
 41 Cramer, Alexandra G      11 FISH-PV            NT 
 
Event 6 Boys 9-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Grimmett-Norris, Christopher 12 CUBU-PV          5:41.32 
 2 Seliskar, Andrew H      11 CUBU-PV          5:46.13 
 3 Nguyen, Denny T        11 CUBU-PV          5:59.51 
 4 De Jong, Morgan W       12 Phoenix-VA        6:13.32 
 5 Propp, Maxwell E       12 CUBU-PV          6:15.20 
 6 Kemmerer, Will G       11 CUBU-PV          6:37.90 
 7 Lichtenfels, William R    12 FISH-PV          6:41.71 
 8 Baker, Brian D        11 Phoenix-VA        6:52.67 
 9 Shebat, John F        10 CUBU-PV          6:54.71 
 10 Briese, Dylan C        10 MAKO-PV          7:05.96 
 11 Eshleman, Matthew       12 FISH-PV          7:08.01 
 12 Briese, Tyler C        12 MAKO-PV          7:17.45 
 13 Diener, Wesley S       11 FISH-PV          7:43.15 
 14 Lakmazaheri, Avand S     11 FISH-PV          7:48.03 
 15 Evans, Thomas S        11 CUBU-PV          8:48.82 
 16 Metzfield, Will T       12 BWST-PV            NT 
 17 Mery, Javi E         12 BWST-PV            NT 
 18 Chen, Austin         10 BWST-PV            NT 
 19 Lin, William R        10 CUBU-PV            NT 
 20 Wendt, Alexander J      10 CUBU-PV            NT 
 21 Goben, Timothy M       11 CUBU-PV            NT 
 22 Bennett, Devin J        9 CUBU-PV            NT 
 23 McPherson, Michael A     11 Rst-PV             NT 
 24 Pennington, Alex S      12 FISH-PV            NT 
 25 Li, Alex S          11 FISH-PV            NT 
 26 Murphy, Christopher D     10 FISH-PV            NT 
 27 McBride, Conor P       11 FISH-PV            NT 
 
Event 7 Girls 13 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 De Jong, Megan A       13 Phoenix-VA       X11:15.06 
 2 Sarman, Anna C        13 CUBU-PV         X11:54.86 
 3 Elliott, Mary E        12 CUBU-PV         X13:00.05 
 4 Degner-Lopez, Jenna J     13 CUBU-PV         X13:02.15 
 5 Sturm, Micaela L       13 CUBU-PV         X14:03.46 
 6 Bosacco, Anne C        16 FISH-PV         19:06.21 
 7 Ream, Brooke E        15 FISH-PV         19:09.20 
 8 Wei, Laurie          13 FISH-PV         20:30.77 
 9 Neubig, Maggie C       14 FISH-PV         21:11.40 
 10 Shaw, Maggie J        13 MAKO-PV            NT 
 
Event 8 Boys 13 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Seliskar, Stephen M      13 CUBU-PV         X11:05.73 
 2 Leidy, Jacob P        13 CUBU-PV         X11:14.35 
 3 Phillips, Brian D       13 CUBU-PV         X12:05.19 
 4 Badawy, Charlie R       16 FISH-PV         17:10.03 
 5 Contag, Alec G        16 FISH-PV         17:43.31 
 6 LeDuc, Steven M        15 FISH-PV         18:26.04 
 7 HU, Philip Y         13 CUBU-PV         18:51.99 
 8 Sturm, Zachary J       14 CUBU-PV         19:26.52 
 9 Benecki, Kevin T       13 FISH-PV         20:33.24