PVS October Open Meet
October 13-15, 2006
Fairland
Hosted by Curl-Burke Swim Team
Hy-Tek's Meet Manager 10/5/2006 04:26 PM PVS 2006 October Open - 10/13/2006 to 10/15/2006 Psych Sheet - Sunday Morning, 13 & Over Swimmers Event 49 Girls 13 & Over 50 Yard Butterfly =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Fotsch, Colleen P 16 Cubu-PV 28.08 2 Watkins, Alicia 14 RMSC-PV 28.47 3 Howard, Megan D 13 Cubu-PV 28.81 4 Werner, Bridget L 13 Cubu-PV 28.82 5 Menguy, Anais 14 RMSC-PV 29.55 6 Barry, Meghan E 15 Cubu-PV 29.68 7 Hurley, Kelly E 17 Cubu-PV 30.43 8 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV 30.89 9 Sennett, Katie A 15 Cubu-PV 31.51 10 Ogren, Carly A 13 Cubu-PV 31.85 11 Lazar, Caroline J 14 Cubu-PV 31.94 12 Traylor, Colleen B 13 Cubu-PV 32.12 13 Cunningham, Katie M 13 Cubu-PV 32.26 14 Fein, Ari W 15 RMSC-PV 33.11 15 Gawne, Kelly D 13 Cubu-PV 33.37 16 Harlow, Margaret L 14 Cubu-PV 33.45 17 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 33.46 18 Minor, Erica A 14 Cubu-PV 33.63 19 Mintz, Inanje L 13 Cubu-PV 34.83 20 Blair, Caroline P 13 Cubu-PV 35.21 21 Davis, Charlotte E 13 Cubu-PV 35.45 22 Kelly, Megan R 14 Cubu-PV 35.50 23 Green, Amy M 16 Cubu-PV 36.00 24 Green, Anna H 13 Cubu-PV 36.58 25 Ghassemi, Arezo A 13 Cubu-PV 38.06 26 Ehrhardt, Jessica S 13 Cubu-PV 38.55 27 Byrum, Rachel A 14 Cubu-PV 39.12 28 Herrera, Nikki A 17 Cubu-PV NT 29 Slevin, Angela C 14 Cubu-PV NT 30 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV NT 31 O'Shea, Annie I 16 Cubu-PV NT 32 Chang, Kellie 17 Cubu-PV NT 33 Humphrey, Danielle P 15 Cubu-PV NT 34 Kaye, Chelsra C 14 Cubu-PV NT 35 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 36 Becker, Emily L 15 Tollefson-PV NT 37 Becker, Lauren M 15 Tollefson-PV NT 38 Haley, Jayne M 16 Cubu-PV NT 39 Thomas, Sheritta D 16 Cubu-PV NT 40 Casey, Madeline H 15 RMSC-PV NT 41 Chen, Debbie I 15 RMSC-PV NT 42 Sippel, Ashley M 15 RMSC-PV NT Event 50 Boys 13 & Over 50 Yard Butterfly =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Kiss, David 16 Cubu-PV 24.85 2 Dickerson, Michael C 17 Cubu-PV 25.60 3 Davis, Anders C 17 Cubu-PV 25.88 4 Piantedosi, Michael J 16 Cubu-PV 26.20 5 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 26.56 6 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 26.88 7 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 28.47 8 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 28.57 9 Emory, Daniel J 16 Cubu-PV 29.00 10 Chute, Austin T 13 Cubu-PV 29.10 11 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 29.65 12 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 30.29 13 Haibel, Sandy J 16 RMSC-PV 30.55 14 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 30.72 15 Doordan, Eric R 17 Cubu-PV 30.82 16 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV 31.06 17 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 31.11 18 Powell, Ethan V 13 RMSC-PV 31.32 19 Bumiller, Kyle J 13 Cubu-PV 31.39 20 McCormick, Patrick P 16 Cubu-PV 31.47 21 Mason, Nick A 14 Cubu-PV 32.01 22 Woodyard, Alex H 13 Cubu-PV 32.84 23 May, Daniel S 13 Cubu-PV 32.89 24 Murphy, Blake D 13 Cubu-PV 33.19 25 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 34.27 26 Snyder, David A 14 Cubu-PV 39.85 27 Snyder, Matthew R 16 Cubu-PV 47.26 28 Litman, Ethan A 16 Cubu-PV NT 29 Sarmadi, Daston L 15 Cubu-PV NT 30 Reed, Patrick A 14 Cubu-PV NT 31 Amereau, Colin C 15 Cubu-PV NT 32 Linke, Alarich J 16 RMSC-PV NT 33 Wisda, Joe M 17 RMSC-PV NT 34 Wisda, Patrick D 16 RMSC-PV NT Event 51 Girls 13 & Over 100 Yard Backstroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Kranz, Lauren O 16 Cubu-PV 58.24 2 Kelly, Emily L 17 RMSC-PV 58.99 3 Moores, Kristen N 17 Cubu-PV 59.82 4 Menguy, Anais 14 RMSC-PV 1:01.61 5 Mizerak, Gabrielle M 14 Cubu-PV 1:02.12 6 Emery, Molly C 16 Cubu-PV 1:02.17 7 Werner, Bridget L 13 Cubu-PV 1:02.36 8 Fotsch, Colleen P 16 Cubu-PV 1:02.61 9 Lee, Sandra K 17 RMSC-PV 1:02.66 10 Weems, Anna C 15 Cubu-PV 1:02.77 11 Jordan, Temara E 15 Cubu-PV 1:03.10 12 Emery, Meg L 18 Cubu-PV 1:04.24 13 Kwon, Sara C 13 RMSC-PV 1:04.39 14 Poore, Lauren E 14 Cubu-PV 1:04.45 15 Barry, Meghan E 15 Cubu-PV 1:04.60 16 Fillinger, Isa S 14 UN-CU-PV 1:04.71 17 Howard, Megan D 13 Cubu-PV 1:04.83 18 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 1:05.26 19 Winland, Emily L 16 Cubu-PV 1:05.30 20 Tanner, Carly R 15 Cubu-PV 1:05.59 21 Hall, Alina M 14 Cubu-PV 1:05.72 22 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 1:05.74 23 Floria, Charlotte E 17 RMSC-PV 1:05.84 24 Ferraro, Carmen C 15 Cubu-PV 1:06.01 25 Sennett, Katie A 15 Cubu-PV 1:06.16 26 Baldwin, Alexandria J 15 RMSC-PV 1:06.20 27 Walsh, Courtney E 14 Cubu-PV 1:06.29 28 Molano, Chanele E 16 Cubu-PV 1:06.32 29 Jacoby, Lauren N 18 Cubu-PV 1:06.46 30 Kozlowski, Mary C 17 Cubu-PV 1:06.72 31 Harlow, Margaret L 14 Cubu-PV 1:06.85 32 Metts, Megan A 15 Cubu-PV 1:07.09 33 Baumgardner, Ellyn C 15 Cubu-PV 1:07.13 34 Langlois, Nicole K 16 Cubu-PV 1:07.25 35 McGarry, Christina E 14 Cubu-PV 1:07.48 36 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV 1:07.61 37 Sbardella, Nicole B 14 Cubu-PV 1:07.91 38 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV 1:07.91 39 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV 1:08.07 40 Lazar, Caroline J 14 Cubu-PV 1:08.12 41 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 1:08.52 42 Haudenschild, Kristen M 17 Cubu-PV 1:08.66 43 Cunningham, Katie M 13 Cubu-PV 1:08.85 44 Haudenschild, Alyssa A 15 Cubu-PV 1:09.19 45 Chen, Debbie I 15 RMSC-PV 1:09.88 46 Bolger, Julia M 13 Cubu-PV 1:10.20 47 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 1:10.21 48 Tschiltz, Ainslie L 18 Cubu-PV 1:10.26 49 Humphrey, Danielle P 15 Cubu-PV 1:10.56 50 Tai, Liana C 13 Cubu-PV 1:10.64 51 Daoulas, Elaina P 17 Cubu-PV 1:10.77 52 McCormick, Megan B 13 Cubu-PV 1:10.96 53 Traylor, Colleen B 13 Cubu-PV 1:11.06 54 Nguyen, Emily 14 RMSC-PV 1:11.29 55 Baker, Tori L 13 Cubu-PV 1:11.42 56 McConville, Grace E 15 Cubu-PV 1:11.47 57 Nelson, Catelyn E 17 Cubu-PV 1:11.89 58 Kelly, Megan R 14 Cubu-PV 1:11.96 59 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 1:12.06 60 Gillis, Mary A 13 RMSC-PV 1:12.18 61 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 1:12.78 62 Dombroski, Clara L 13 Cubu-PV 1:13.06 63 Ding, Jessica 13 RMSC-PV 1:13.25 64 Minor, Erica A 14 Cubu-PV 1:13.45 65 Pfannenstein, Ashley P 14 Cubu-PV 1:14.14 66 Mackail, Cameron M 13 Cubu-PV 1:14.18 67 Canty, Christine M 14 UN-CU-PV 1:15.89 68 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 1:15.96 69 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 1:16.38 70 Bumiller, Karen E 15 Cubu-PV 1:17.08 71 Costa, Samantha A 15 RMSC-PV 1:17.47 72 Ghassemi, Arezo A 13 Cubu-PV 1:17.83 73 Byrum, Rachel A 14 Cubu-PV 1:20.94 74 Murray, Jean J 13 Cubu-PV 1:22.58 75 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 1:26.11 76 Grant, Lauren E 13 Cubu-PV 1:29.35 77 Pittman, Charae C 13 Cubu-PV 1:31.02 78 Ehrhardt, Jessica S 13 Cubu-PV 1:32.99 79 Fahmy, Tabina L 13 Cubu-PV NT 80 Lynch, Sarah Ellen E 15 Cubu-PV NT 81 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 82 Kaye, Chelsra C 14 Cubu-PV NT 83 Caprio, Claire E 14 Cubu-PV NT 84 Becker, Emily L 15 Tollefson-PV NT 85 Becker, Lauren M 15 Tollefson-PV NT 86 Baker, Emily J 13 Cubu-PV NT 87 McHale, Caitlin M 17 Cubu-PV NT 88 Thompson, Casey R 13 Cubu-PV NT Event 52 Boys 13 & Over 100 Yard Backstroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Brake, Andy J 18 Cubu-PV 51.98 2 Lee, Chris T 17 Cubu-PV 54.55 3 Haibel, Sandy J 16 RMSC-PV 54.57 4 Krebs, Matt E 16 Cubu-PV 54.97 5 Park, Brock B 17 Cubu-PV 54.98 6 Spina, Alex M 16 Cubu-PV 56.14 7 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 56.15 8 McDowell, Brandon A 16 Cubu-PV 56.28 9 Allsopp, David A 17 Cubu-PV 57.07 10 Hale-Kupiec, Thomas A 18 Cubu-PV 57.19 11 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 57.23 12 Lichtenfels, Ryan R 16 Cubu-PV 57.43 13 Zanellato, Joe A 15 Cubu-PV 58.18 14 Tyburski, Max R 16 Cubu-PV 58.28 15 Fisher, Drew K 15 Cubu-PV 58.28 16 Christensen, Jon L 16 Cubu-PV 59.00 17 Schneider, Fred W 17 RMSC-PV 59.12 18 Cruz-Sanchez, Paul B 18 Cubu-PV 1:00.09 19 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 1:00.35 20 Lucas, Benjamin N 16 Cubu-PV 1:00.70 21 Dickerson, Michael C 17 Cubu-PV 1:00.91 22 Sullivan, Patrick P 16 Cubu-PV 1:01.62 23 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 1:01.69 24 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 1:01.98 25 Dost, Kyle R 14 Cubu-PV 1:02.64 26 Finn, Thomas E 13 RMSC-PV 1:03.40 27 Fields, John J 17 Cubu-PV 1:03.68 28 Yang, Tony Z 13 RMSC-PV 1:04.20 29 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 1:04.21 30 Chute, Austin T 13 Cubu-PV 1:04.39 31 Foley, Michael D 13 RMSC-PV 1:04.68 32 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 1:04.81 33 MacNair, Michael C 13 Cubu-PV 1:04.94 34 Linke, Alarich J 16 RMSC-PV 1:05.12 35 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 1:05.27 36 Croslin, Chike B 16 Cubu-PV 1:05.36 37 Lytle, Patrick T 15 Cubu-PV 1:05.38 38 Osiecki, Matthew T 13 Cubu-PV 1:05.66 39 McCormick, Patrick P 16 Cubu-PV 1:06.17 40 Heilbronner, Brian P 13 Cubu-PV 1:06.26 41 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 1:06.41 42 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 1:06.69 43 Litman, Ethan A 16 Cubu-PV 1:06.94 44 Gandhi, Akshay 15 RMSC-PV 1:07.01 45 Bumiller, Mark T 17 Cubu-PV 1:07.12 46 Choung, Richard 14 RMSC-PV 1:07.17 47 Maquera, David D 13 Cubu-PV 1:07.70 48 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV 1:07.72 49 Kenny, Grant J 15 Cubu-PV 1:07.73 50 Hansen, Erik B 14 Cubu-PV 1:08.07 51 Chewning, Troy J 13 Cubu-PV 1:08.19 52 Hearle, Patrick J 14 Tollefson-PV 1:08.34 53 Vest, Kevin M 14 Cubu-PV 1:08.39 54 Xu, Michael 15 RMSC-PV 1:08.41 55 Mintz, Bomani J 16 Cubu-PV 1:08.80 56 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 1:10.50 57 Murphy, Blake D 13 Cubu-PV 1:11.05 58 Gillis, James F 16 RMSC-PV 1:12.59 59 Kemper, Thomas J 13 Cubu-PV 1:13.13 60 Leighton, Alex C 13 Cubu-PV 1:13.15 61 May, Daniel S 13 Cubu-PV 1:13.60 62 Little, Ryan M 13 Cubu-PV 1:16.48 63 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 1:17.17 64 Spata, Sean J 13 Cubu-PV 1:18.60 65 Johnsen, Hans L 17 Cubu-PV NT 66 Boster, Cameron J 14 Cubu-PV NT 67 Nagy, Christopher J 17 Cubu-PV NT 68 Amereau, Colin C 15 Cubu-PV NT 69 Pilling, Mark N 16 Cubu-PV NT 70 Sun, Jimmy 15 RMSC-PV NT Event 53 Girls 13 & Over 200 Yard IM =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV 2:13.47 2 Lee, Sandra K 17 RMSC-PV 2:13.75 3 Winland, Emily L 16 Cubu-PV 2:13.86 4 Haudenschild, Kristen M 17 Cubu-PV 2:14.62 5 Hewitt, Hailey K 16 Cubu-PV 2:15.15 6 Benevento, Laura J 16 Cubu-PV 2:15.92 7 Kozlowski, Mary C 17 Cubu-PV 2:16.06 8 Rogers, Katie L 13 RMSC-PV 2:16.46 9 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV 2:17.25 10 Menguy, Anais 14 RMSC-PV 2:17.59 11 Emery, Molly C 16 Cubu-PV 2:17.60 12 Floria, Charlotte E 17 RMSC-PV 2:17.64 13 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 2:17.82 14 Sullivan, Lauren E 17 Cubu-PV 2:19.59 15 Molano, Chanele E 16 Cubu-PV 2:20.86 16 Finelli, Laura K 14 Cubu-PV 2:21.49 17 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV 2:22.06 18 Ferraro, Carmen C 15 Cubu-PV 2:22.33 19 Walsh, Courtney E 14 Cubu-PV 2:22.53 20 Jordan, Temara E 15 Cubu-PV 2:22.70 21 Hurley, Kelly E 17 Cubu-PV 2:23.15 22 Poore, Lauren E 14 Cubu-PV 2:23.68 23 Riley, Kelsey L 13 Cubu-PV 2:23.76 24 Tanner, Carly R 15 Cubu-PV 2:24.06 25 McGarry, Christina E 14 Cubu-PV 2:24.35 26 Floria, Emily I 13 RMSC-PV 2:24.93 27 Rholl, Christine E 14 Cubu-PV 2:25.00 28 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV 2:25.40 29 Jones, Jasmine D 14 Cubu-PV 2:26.26 30 Pfannenstein, Ashley P 14 Cubu-PV 2:26.69 31 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 2:28.00 32 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 2:28.32 33 Stark, Nicole N 13 Cubu-PV 2:28.33 34 Conroy, Meg G 16 Cubu-PV 2:28.40 35 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 2:28.97 36 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 2:29.31 37 Tai, Liana C 13 Cubu-PV 2:29.53 38 Sennett, Katie A 15 Cubu-PV 2:29.59 39 Haley, Jayne M 16 Cubu-PV 2:30.43 40 Tschiltz, Ainslie L 18 Cubu-PV 2:31.03 41 Baldwin, Alexandria J 15 RMSC-PV 2:31.14 42 Rebelez, Kelsey L 13 Cubu-PV 2:33.03 43 Baker, Tori L 13 Cubu-PV 2:34.16 44 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 2:34.67 45 Miele, Gina N 16 RMSC-PV 2:35.00 46 Traylor, Colleen B 13 Cubu-PV 2:35.23 47 Nguyen, Emily 14 RMSC-PV 2:35.38 48 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 2:35.43 49 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV 2:36.50 50 Ogren, Carly A 13 Cubu-PV 2:36.54 51 Bolger, Julia M 13 Cubu-PV 2:36.57 52 Bumiller, Karen E 15 Cubu-PV 2:39.65 53 Wulff, Allison M 13 Cubu-PV 2:39.76 54 Hewitt, Chelsea C 14 Cubu-PV 2:41.26 55 Carter, Kelsey M 13 Cubu-PV 2:41.35 56 Haley, Megan A 14 Cubu-PV 2:41.95 57 Kelly, Megan R 14 Cubu-PV 2:42.64 58 Canty, Christine M 14 UN-CU-PV 2:44.59 59 Farris, Kellee E 14 Cubu-PV 2:45.39 60 Gawne, Kelly D 13 Cubu-PV 2:47.47 61 McCormick, Megan B 13 Cubu-PV 2:48.78 62 Green, Amy M 16 Cubu-PV 2:49.85 63 Thomas, Sheritta D 16 Cubu-PV 2:53.18 64 Costa, Samantha A 15 RMSC-PV 2:53.19 65 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 2:53.66 66 Clark, Veronica W 13 Cubu-PV 2:53.86 67 Green, Anna H 13 Cubu-PV 2:55.26 68 Freeland, Ally C 13 Cubu-PV 2:55.41 69 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 2:58.63 70 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 3:05.50 71 Davis, Charlotte E 13 Cubu-PV 3:07.08 72 Herrera, Nikki A 17 Cubu-PV NT 73 Fahmy, Tabina L 13 Cubu-PV NT 74 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 75 Becker, Elisa D 15 Cubu-PV NT 76 Kaye, Chelsra C 14 Cubu-PV NT 77 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 78 McHale, Caitlin M 17 Cubu-PV NT 79 Thompson, Casey R 13 Cubu-PV NT 80 Ding, Amy 16 RMSC-PV NT Event 54 Boys 13 & Over 200 Yard IM =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 1:57.50 2 Kiss, David 16 Cubu-PV 1:59.44 3 Fields, John J 17 Cubu-PV 2:00.64 4 Nichols, Robert E 15 Cubu-PV 2:02.36 5 Leegan, Matthew P 17 Cubu-PV 2:02.44 6 Jackson, Kirk J 17 RMSC-PV 2:05.83 7 Lucas, Benjamin N 16 Cubu-PV 2:06.13 8 Pham, Chris T 16 RMSC-PV 2:06.55 9 Lichtenfels, Ryan R 16 Cubu-PV 2:09.11 10 Jones, Daniel M 15 Cubu-PV 2:09.81 11 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 2:09.84 12 Tyburski, Max R 16 Cubu-PV 2:09.86 13 Bumiller, Mark T 17 Cubu-PV 2:10.00 14 Evans, Connor P 16 Cubu-PV 2:11.44 15 Phelan, Brendan P 16 RMSC-PV 2:12.26 16 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 2:12.61 17 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 2:13.01 18 Hazelton, Nick H 14 Cubu-PV 2:13.04 19 Lytle, Patrick T 15 Cubu-PV 2:13.75 20 Lin, Jeffrey 14 RMSC-PV 2:14.89 21 Dost, Kyle R 14 Cubu-PV 2:15.08 22 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 2:15.27 23 MacNair, Michael C 13 Cubu-PV 2:15.27 24 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 2:15.38 25 Sullivan, Patrick P 16 Cubu-PV 2:15.87 26 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 2:15.93 27 Ogren, Tyler T 15 Cubu-PV 2:17.00 28 Spina, Alex M 16 Cubu-PV 2:17.12 29 Nagy, Christopher J 17 Cubu-PV 2:17.30 30 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV 2:18.03 31 Hansen, Erik B 14 Cubu-PV 2:18.29 32 Frye, Sean R 16 Cubu-PV 2:18.56 33 Mason, Nick A 14 Cubu-PV 2:18.96 34 Morel, Orlando M 18 RMSC-PV 2:20.25 35 Emory, Daniel J 16 Cubu-PV 2:20.45 36 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 2:20.64 37 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 2:22.37 38 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 2:24.12 39 Chute, Austin T 13 Cubu-PV 2:24.64 40 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 2:25.58 41 Fisher, Drew K 15 Cubu-PV 2:26.54 42 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 2:27.03 43 Simmons, Tucker M 14 Cubu-PV 2:29.49 44 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 2:30.33 45 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 2:32.26 46 Maquera, David D 13 Cubu-PV 2:32.39 47 Morel, Jean-Bertrand B 14 RMSC-PV 2:33.54 48 Heilbronner, Brian P 13 Cubu-PV 2:33.85 49 Zhou, Raymond 13 RMSC-PV 2:33.87 50 Zajic, Ben J 14 Cubu-PV 2:35.21 51 Bumiller, Kyle J 13 Cubu-PV 2:37.15 52 Murphy, Blake D 13 Cubu-PV 2:38.45 53 Osiecki, Matthew T 13 Cubu-PV 2:38.54 54 Doughtery, Ryan W 14 Cubu-PV 2:39.00 55 Snyder, Matthew R 16 Cubu-PV 2:40.25 56 Leighton, Alex C 13 Cubu-PV 2:40.37 57 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 2:40.78 58 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 2:42.51 59 Kemper, Thomas J 13 Cubu-PV 2:43.10 60 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 2:43.47 61 Woodyard, Alex H 13 Cubu-PV 2:44.15 62 Spata, Sean J 13 Cubu-PV 2:51.38 63 Little, Ryan M 13 Cubu-PV 2:52.18 64 Dickerson, Michael C 17 Cubu-PV NT 65 Smith, Jacob R 13 Cubu-PV NT Event 55 Girls 13 & Over 200 Yard Butterfly =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV 2:10.51 2 Kelly, Emily L 17 RMSC-PV 2:10.53 3 Moores, Kristen N 17 Cubu-PV 2:15.02 4 Hewitt, Hailey K 16 Cubu-PV 2:15.72 5 Watkins, Alicia 14 RMSC-PV 2:18.96 6 Kranz, Lauren O 16 Cubu-PV 2:19.01 7 Kwon, Sara C 13 RMSC-PV 2:21.29 8 Chang, Kellie 17 Cubu-PV 2:21.55 9 Mizerak, Gabrielle M 14 Cubu-PV 2:22.70 10 Maneely, Devan M 15 RMSC-PV 2:22.70 11 McDowell, Kathleen M 15 Cubu-PV 2:31.06 12 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV 2:31.36 13 Conroy, Meg G 16 Cubu-PV 2:32.49 14 Sieracki, Kate A 13 Cubu-PV 2:33.72 15 Sieracki, Alex E 16 Cubu-PV 2:38.91 16 Bolger, Julia M 13 Cubu-PV 2:54.50 17 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV NT 18 O'Shea, Annie I 16 Cubu-PV NT Event 56 Boys 13 & Over 200 Yard Butterfly =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Herrmann, Ricky A 16 Cubu-PV 2:04.63 2 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 2:06.27 3 Lin, Jeffrey 14 RMSC-PV 2:08.29 4 Doordan, Eric R 17 Cubu-PV 2:08.34 5 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 2:08.45 6 Haibel, Chris G 18 RMSC-PV 2:08.64 7 Krebs, Matt E 16 Cubu-PV 2:09.96 8 McDowell, Brandon A 16 Cubu-PV 2:10.20 9 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 2:11.47 10 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 2:12.23 11 Haibel, Sandy J 16 RMSC-PV 2:12.69 12 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 2:15.63 13 Christensen, Jon L 16 Cubu-PV 2:16.99 14 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 2:18.98 15 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 2:20.86 16 Powell, Ethan V 13 RMSC-PV 2:28.76 17 Leverone, Nick A 16 Cubu-PV 2:36.41 18 Hutchison, Robert J 13 Cubu-PV NT 19 Reed, Jonathan J 17 Cubu-PV NT 20 Frye, Sean R 16 Cubu-PV NT 21 Choung, Richard 14 RMSC-PV NT Event 57 Girls 13 & Over 100 Yard Breaststroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV 1:05.10 2 Maneely, Devan M 15 RMSC-PV 1:07.19 3 Jones, Jasmine D 14 Cubu-PV 1:07.65 4 Winland, Emily L 16 Cubu-PV 1:07.78 5 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV 1:07.89 6 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 1:09.35 7 Lee, Sandra K 17 RMSC-PV 1:09.80 8 Sullivan, Lauren E 17 Cubu-PV 1:09.88 9 Jacoby, Lauren N 18 Cubu-PV 1:10.49 10 Floria, Charlotte E 17 RMSC-PV 1:10.64 11 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 1:11.08 12 Kranz, Lauren O 16 Cubu-PV 1:12.99 13 Floria, Emily I 13 RMSC-PV 1:13.16 14 Kozlowski, Mary C 17 Cubu-PV 1:13.37 15 Hall, Alina M 14 Cubu-PV 1:13.47 16 Benevento, Laura J 16 Cubu-PV 1:13.66 17 Haudenschild, Alyssa A 15 Cubu-PV 1:15.26 18 Stark, Nicole N 13 Cubu-PV 1:15.85 19 Emery, Molly C 16 Cubu-PV 1:15.88 20 McGarry, Christina E 14 Cubu-PV 1:16.32 21 Wulff, Allison M 13 Cubu-PV 1:17.01 22 Menguy, Anais 14 RMSC-PV 1:17.06 23 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV 1:18.16 24 Rebelez, Kelsey L 13 Cubu-PV 1:18.25 25 Miele, Gina N 16 RMSC-PV 1:19.00 26 Bolek, Ann M 15 RMSC-PV 1:19.40 27 Tai, Liana C 13 Cubu-PV 1:19.69 28 Finelli, Laura K 14 Cubu-PV 1:19.79 29 Fillinger, Meg E 16 UN-CU-PV 1:20.05 30 Ding, Amy 16 RMSC-PV 1:20.43 31 Ferraro, Carmen C 15 Cubu-PV 1:20.59 32 Tschiltz, Ainslie L 18 Cubu-PV 1:21.13 33 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 1:21.95 34 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 1:22.17 35 Byrum, Rachel A 14 Cubu-PV 1:23.25 36 Green, Amy M 16 Cubu-PV 1:24.00 37 Herrera, Nikki A 17 Cubu-PV 1:24.24 38 Morani, Alex D 14 Cubu-PV 1:25.39 39 Haley, Megan A 14 Cubu-PV 1:25.56 40 Hewitt, Chelsea C 14 Cubu-PV 1:25.65 41 Mintz, Inanje L 13 Cubu-PV 1:26.55 42 Pittman, Charae C 13 Cubu-PV 1:27.81 43 Green, Anna H 13 Cubu-PV 1:27.90 44 Clark, Veronica W 13 Cubu-PV 1:29.14 45 Mackail, Cameron M 13 Cubu-PV 1:29.31 46 Ehrhardt, Jessica S 13 Cubu-PV 1:29.64 47 Freeland, Ally C 13 Cubu-PV 1:29.67 48 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 1:30.11 49 Farris, Kellee E 14 Cubu-PV 1:31.64 50 Ghassemi, Arezo A 13 Cubu-PV 1:35.48 51 Murray, Jean J 13 Cubu-PV 1:36.38 52 Blair, Caroline P 13 Cubu-PV 1:36.71 53 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 54 Grant, Lauren E 13 Cubu-PV NT 55 McHale, Caitlin M 17 Cubu-PV NT 56 Thompson, Casey R 13 Cubu-PV NT 57 Canetti, Chloe C 14 Cubu-PV NT Event 58 Boys 13 & Over 100 Yard Breaststroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Brake, Andy J 18 Cubu-PV 1:00.24 2 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 1:00.92 3 Lee, Chris T 17 Cubu-PV 1:01.17 4 Leegan, Matthew P 17 Cubu-PV 1:01.64 5 Fields, John J 17 Cubu-PV 1:02.60 6 Ogren, Tyler T 15 Cubu-PV 1:03.20 7 Krebs, Matt E 16 Cubu-PV 1:03.51 8 Phelan, Brendan P 16 RMSC-PV 1:03.53 9 Qian, Eddie Q 16 Cubu-PV 1:03.63 10 Lucas, Benjamin N 16 Cubu-PV 1:04.93 11 Piantedosi, Michael J 16 Cubu-PV 1:04.94 12 Pham, Chris T 16 RMSC-PV 1:05.43 13 McGuire, Daniel P 15 Cubu-PV 1:06.56 14 Hale-Kupiec, Thomas A 18 Cubu-PV 1:06.59 15 Morel, Orlando M 18 RMSC-PV 1:06.64 16 Nichols, Robert E 15 Cubu-PV 1:06.78 17 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 1:06.78 18 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 1:06.89 19 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 1:07.17 20 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 1:07.89 21 Hazelton, Nick H 14 Cubu-PV 1:08.42 22 Kiss, Balazs 14 Cubu-PV 1:09.73 23 Mason, Nick A 14 Cubu-PV 1:09.94 24 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 1:10.40 25 Croslin, Chike B 16 Cubu-PV 1:11.01 26 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV 1:12.84 27 Mintz, Bomani J 16 Cubu-PV 1:13.14 28 Hansen, Erik B 14 Cubu-PV 1:13.79 29 Snyder, Matthew R 16 Cubu-PV 1:15.06 30 Zajic, Ben J 14 Cubu-PV 1:15.95 31 Zhou, Raymond 13 RMSC-PV 1:16.63 32 Davis, Anders C 17 Cubu-PV 1:18.71 33 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV 1:19.06 34 Chewning, Troy J 13 Cubu-PV 1:19.67 35 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 1:19.97 36 Morel, Jean-Bertrand B 14 RMSC-PV 1:21.41 37 Woodyard, Alex H 13 Cubu-PV 1:21.50 38 Gordon, Jonathan A 16 RMSC-PV 1:22.30 39 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 1:23.93 40 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 1:24.63 41 Heilbronner, Brian P 13 Cubu-PV 1:25.00 42 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 1:25.61 43 Simmons, Tucker M 14 Cubu-PV 1:26.07 44 Spata, Sean J 13 Cubu-PV 1:31.23 45 May, Daniel S 13 Cubu-PV 1:31.66 46 Kemper, Thomas J 13 Cubu-PV 1:32.91 47 Snyder, David A 14 Cubu-PV 1:34.36 48 Doughtery, Ryan W 14 Cubu-PV 1:37.11 49 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 1:47.65 50 Baumgardner, Jacob D 14 Cubu-PV NT 51 Boster, Cameron J 14 Cubu-PV NT 52 Park, Brock B 17 Cubu-PV NT 53 Sarmadi, Daston L 15 Cubu-PV NT 54 Reed, Patrick A 14 Cubu-PV NT 55 Hearle, Patrick J 14 Tollefson-PV NT 56 Smith, Jacob R 13 Cubu-PV NT 57 Sun, Jimmy 15 RMSC-PV NT Event 59 Girls 13 & Over 50 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Jacoby, Lauren N 18 Cubu-PV 24.02 2 Haudenschild, Kristen M 17 Cubu-PV 25.00 3 Lynch, Sarah Ellen E 15 Cubu-PV 25.08 4 Howard, Megan D 13 Cubu-PV 25.11 5 Fotsch, Colleen P 16 Cubu-PV 25.17 6 Gibson, Carly M 17 Cubu-PV 25.24 7 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV 25.42 8 Hall, Alina M 14 Cubu-PV 25.73 9 Barry, Meghan E 15 Cubu-PV 25.74 10 Fillinger, Isa S 14 UN-CU-PV 25.80 11 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 25.80 12 Baumgardner, Ellyn C 15 Cubu-PV 25.85 13 Jordan, Temara E 15 Cubu-PV 25.96 14 Harlow, Margaret L 14 Cubu-PV 25.97 15 Weems, Anna C 15 Cubu-PV 26.04 16 Lazar, Caroline J 14 Cubu-PV 26.15 17 Molano, Chanele E 16 Cubu-PV 26.19 18 Langlois, Nicole K 16 Cubu-PV 26.27 19 Moores, Kristen N 17 Cubu-PV 26.33 20 Hurley, Kelly E 17 Cubu-PV 26.63 21 Poore, Lauren E 14 Cubu-PV 26.66 22 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 26.67 23 Nelson, Catelyn E 17 Cubu-PV 26.75 24 Metts, Megan A 15 Cubu-PV 26.80 25 Walsh, Courtney E 14 Cubu-PV 26.96 26 McConville, Grace E 15 Cubu-PV 27.01 27 Tschiltz, Ainslie L 18 Cubu-PV 27.15 28 Sieracki, Alex E 16 Cubu-PV 27.29 29 Traylor, Colleen B 13 Cubu-PV 27.33 30 Chang, Kellie 17 Cubu-PV 27.40 31 Jones, Jasmine D 14 Cubu-PV 27.47 32 Finelli, Laura K 14 Cubu-PV 27.49 33 Riley, Kelsey L 13 Cubu-PV 27.60 34 Mackail, Cameron M 13 Cubu-PV 27.63 35 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 27.63 36 Baldwin, Alexandria J 15 RMSC-PV 27.70 37 Fillinger, Meg E 16 UN-CU-PV 27.71 38 Rholl, Christine E 14 Cubu-PV 27.75 39 Humphrey, Danielle P 15 Cubu-PV 27.76 40 Haley, Jayne M 16 Cubu-PV 27.83 41 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 27.87 42 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV 27.93 43 Casey, Madeline H 15 RMSC-PV 27.94 44 Sippel, Ashley M 15 RMSC-PV 28.05 45 Carter, Kelsey M 13 Cubu-PV 28.13 46 Emery, Meg L 18 Cubu-PV 28.19 47 Herrera, Nikki A 17 Cubu-PV 28.22 48 Sbardella, Nicole B 14 Cubu-PV 28.51 49 Pfannenstein, Ashley P 14 Cubu-PV 28.54 50 Sieracki, Kate A 13 Cubu-PV 28.64 51 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 28.79 52 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 28.82 53 Miele, Gina N 16 RMSC-PV 28.89 54 Conroy, Meg G 16 Cubu-PV 28.93 55 Minor, Erica A 14 Cubu-PV 28.94 56 Chen, Debbie I 15 RMSC-PV 29.03 57 Tai, Liana C 13 Cubu-PV 29.08 58 Ding, Jessica 13 RMSC-PV 29.14 59 Canty, Christine M 14 UN-CU-PV 29.20 60 Rebelez, Kelsey L 13 Cubu-PV 29.29 61 McCormick, Megan B 13 Cubu-PV 29.29 62 Wulff, Allison M 13 Cubu-PV 29.37 63 Farris, Kellee E 14 Cubu-PV 29.55 64 Nguyen, Emily 14 RMSC-PV 29.55 65 Kelly, Megan R 14 Cubu-PV 30.17 66 Mintz, Inanje L 13 Cubu-PV 30.38 67 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 30.51 68 Murray, Jean J 13 Cubu-PV 30.53 69 Ding, Amy 16 RMSC-PV 30.56 70 Gillis, Mary A 13 RMSC-PV 30.57 71 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 30.73 72 Blair, Caroline P 13 Cubu-PV 30.80 73 Gawne, Kelly D 13 Cubu-PV 31.02 74 Bolek, Ann M 15 RMSC-PV 31.03 75 Costa, Samantha A 15 RMSC-PV 31.07 76 Grant, Lauren E 13 Cubu-PV 31.71 77 Davis, Charlotte E 13 Cubu-PV 31.75 78 Clark, Veronica W 13 Cubu-PV 32.11 79 Dombroski, Clara L 13 Cubu-PV 32.49 80 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 33.09 81 Canetti, Chloe C 14 Cubu-PV 33.18 82 Slevin, Angela C 14 Cubu-PV NT 83 Fahmy, Tabina L 13 Cubu-PV NT 84 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 85 O'Shea, Annie I 16 Cubu-PV NT 86 Becker, Elisa D 15 Cubu-PV NT 87 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 88 Caprio, Claire E 14 Cubu-PV NT 89 Becker, Emily L 15 Tollefson-PV NT 90 Becker, Lauren M 15 Tollefson-PV NT 91 Baker, Emily J 13 Cubu-PV NT 92 Pittman, Charae C 13 Cubu-PV NT 93 Thomas, Sheritta D 16 Cubu-PV NT Event 60 Boys 13 & Over 50 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Park, Brock B 17 Cubu-PV 21.28 2 Jackson, Kirk J 17 RMSC-PV 21.93 3 Haibel, Sandy J 16 RMSC-PV 22.31 4 Leegan, Matthew P 17 Cubu-PV 22.58 5 Davis, Anders C 17 Cubu-PV 22.68 6 Cruz-Sanchez, Paul B 18 Cubu-PV 23.11 7 Piantedosi, Michael J 16 Cubu-PV 23.14 8 McDowell, Brandon A 16 Cubu-PV 23.24 9 Evans, Connor P 16 Cubu-PV 23.40 10 Qian, Eddie Q 16 Cubu-PV 23.55 11 Allsopp, David A 17 Cubu-PV 23.60 12 Pham, Chris T 16 RMSC-PV 23.60 13 Wisda, Joe M 17 RMSC-PV 23.65 14 Leverone, Nick A 16 Cubu-PV 23.67 15 McGuire, Daniel P 15 Cubu-PV 23.71 16 Sullivan, Patrick P 16 Cubu-PV 23.75 17 Haibel, Chris G 18 RMSC-PV 23.76 18 Zanellato, Joe A 15 Cubu-PV 23.82 19 Jones, Daniel M 15 Cubu-PV 24.03 20 Phelan, Brendan P 16 RMSC-PV 24.17 21 Nagy, Christopher J 17 Cubu-PV 24.27 22 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 24.28 23 Lichtenfels, Ryan R 16 Cubu-PV 24.28 24 Croslin, Chike B 16 Cubu-PV 24.45 25 Linke, Alarich J 16 RMSC-PV 24.46 26 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 24.53 27 Mintz, Bomani J 16 Cubu-PV 24.70 28 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 24.77 29 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 24.80 30 Lucas, Benjamin N 16 Cubu-PV 25.01 31 Litman, Ethan A 16 Cubu-PV 25.09 32 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 25.13 33 Hazelton, Nick H 14 Cubu-PV 25.19 34 Vest, Kevin M 14 Cubu-PV 25.20 35 Morel, Orlando M 18 RMSC-PV 25.25 36 Kenny, Grant J 15 Cubu-PV 25.29 37 Hutchison, Robert J 13 Cubu-PV 25.31 38 Dost, Kyle R 14 Cubu-PV 25.34 39 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 25.34 40 Gordon, Jonathan A 16 RMSC-PV 25.36 41 Mason, Nick A 14 Cubu-PV 25.42 42 Reed, Jonathan J 17 Cubu-PV 25.47 43 Yang, Tony Z 13 RMSC-PV 25.48 44 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV 25.55 45 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 25.64 46 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 25.66 47 Xu, Michael 15 RMSC-PV 25.70 48 Foley, Michael D 13 RMSC-PV 25.71 49 Bumiller, Kyle J 13 Cubu-PV 25.88 50 Hearle, Patrick J 14 Tollefson-PV 25.93 51 Simmons, Tucker M 14 Cubu-PV 25.96 52 Doughtery, Ryan W 14 Cubu-PV 25.99 53 Choung, Richard 14 RMSC-PV 26.06 54 Schneider, Fred W 17 RMSC-PV 26.08 55 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 26.17 56 Wisda, Patrick D 16 RMSC-PV 26.18 57 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 26.25 58 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 26.29 59 Osiecki, Matthew T 13 Cubu-PV 26.42 60 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 26.47 61 Fisher, Drew K 15 Cubu-PV 26.62 62 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 26.89 63 Chute, Austin T 13 Cubu-PV 26.92 64 Gillis, James F 16 RMSC-PV 27.16 65 Morel, Jean-Bertrand B 14 RMSC-PV 27.26 66 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV 27.70 67 Chewning, Troy J 13 Cubu-PV 27.71 68 Maquera, David D 13 Cubu-PV 27.86 69 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 28.07 70 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 28.07 71 Leighton, Alex C 13 Cubu-PV 28.16 72 Zajic, Ben J 14 Cubu-PV 28.40 73 MacNair, Michael C 13 Cubu-PV 28.84 74 Little, Ryan M 13 Cubu-PV 28.97 75 Zhou, Raymond 13 RMSC-PV 29.10 76 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 29.13 77 Powell, Ethan V 13 RMSC-PV 29.30 78 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 29.72 79 Sarmadi, Daston L 15 Cubu-PV 30.52 80 Snyder, David A 14 Cubu-PV 32.39 81 Dickerson, Michael C 17 Cubu-PV 32.55 82 Baumgardner, Jacob D 14 Cubu-PV NT 83 Johnsen, Hans L 17 Cubu-PV NT 84 Boster, Cameron J 14 Cubu-PV NT 85 Amereau, Colin C 15 Cubu-PV NT 86 Pilling, Mark N 16 Cubu-PV NT 87 Smith, Jacob R 13 Cubu-PV NT 88 Sun, Jimmy 15 RMSC-PV NT Event 61 Girls 13 & Over 500 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Moores, Kristen N 17 Cubu-PV 5:00.78 2 Gibson, Carly M 17 Cubu-PV 5:09.10 3 Kelly, Emily L 17 RMSC-PV 5:11.47 4 Watkins, Alicia 14 RMSC-PV 5:18.55 5 Rogers, Katie L 13 RMSC-PV 5:19.34 6 Nelson, Catelyn E 17 Cubu-PV 5:19.60 7 Mizerak, Gabrielle M 14 Cubu-PV 5:20.03 8 Lynch, Sarah Ellen E 15 Cubu-PV 5:20.99 9 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 5:22.98 10 Kwon, Sara C 13 RMSC-PV 5:25.19 11 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 5:26.60 12 Hurley, Kelly E 17 Cubu-PV 5:29.28 13 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 5:31.51 14 Hewitt, Hailey K 16 Cubu-PV 5:31.62 15 Baumgardner, Ellyn C 15 Cubu-PV 5:31.72 16 Emery, Meg L 18 Cubu-PV 5:32.02 17 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 5:32.15 18 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV 5:32.74 19 Fillinger, Isa S 14 UN-CU-PV 5:34.75 20 Casey, Madeline H 15 RMSC-PV 5:35.12 21 Benevento, Laura J 16 Cubu-PV 5:36.26 22 Fotsch, Colleen P 16 Cubu-PV 5:38.11 23 Sieracki, Alex E 16 Cubu-PV 5:39.72 24 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV 5:40.93 25 Weems, Anna C 15 Cubu-PV 5:43.91 26 Metts, Megan A 15 Cubu-PV 5:44.48 27 Conroy, Meg G 16 Cubu-PV 5:47.40 28 Barry, Meghan E 15 Cubu-PV 5:48.15 29 Ferraro, Carmen C 15 Cubu-PV 5:48.85 30 Stark, Nicole N 13 Cubu-PV 5:49.15 31 Maneely, Devan M 15 RMSC-PV 5:50.04 32 Floria, Emily I 13 RMSC-PV 5:50.30 33 Sbardella, Nicole B 14 Cubu-PV 5:51.41 34 Rholl, Christine E 14 Cubu-PV 5:52.47 35 McDowell, Kathleen M 15 Cubu-PV 5:53.82 36 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 5:54.81 37 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 5:54.85 38 Fein, Ari W 15 RMSC-PV 5:55.41 39 Tanner, Carly R 15 Cubu-PV 5:57.55 40 Riley, Kelsey L 13 Cubu-PV 5:58.73 41 Bumiller, Karen E 15 Cubu-PV 5:59.54 42 Baker, Tori L 13 Cubu-PV 5:59.58 43 Cunningham, Katie M 13 Cubu-PV 6:01.30 44 McConville, Grace E 15 Cubu-PV 6:03.50 45 Ogren, Carly A 13 Cubu-PV 6:05.18 46 Carter, Kelsey M 13 Cubu-PV 6:09.52 47 Ding, Jessica 13 RMSC-PV 6:10.00 48 Miele, Gina N 16 RMSC-PV 6:10.00 49 Haley, Megan A 14 Cubu-PV 6:13.63 50 Haudenschild, Alyssa A 15 Cubu-PV 6:14.60 51 Gillis, Mary A 13 RMSC-PV 6:16.13 52 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV 6:16.28 53 Morani, Alex D 14 Cubu-PV 6:19.36 54 Poore, Lauren E 14 Cubu-PV 6:20.20 55 Hewitt, Chelsea C 14 Cubu-PV 6:25.82 56 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 6:27.02 57 Mackail, Cameron M 13 Cubu-PV 6:32.53 58 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 6:32.79 59 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 6:44.98 60 Freeland, Ally C 13 Cubu-PV 6:56.27 61 Ghassemi, Arezo A 13 Cubu-PV 6:58.13 62 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 7:21.23 63 Sieracki, Kate A 13 Cubu-PV NT 64 Slevin, Angela C 14 Cubu-PV NT 65 Murray, Jean J 13 Cubu-PV NT 66 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV NT 67 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 68 O'Shea, Annie I 16 Cubu-PV NT 69 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 70 Caprio, Claire E 14 Cubu-PV NT 71 Daoulas, Elaina P 17 Cubu-PV NT 72 Bolek, Ann M 15 RMSC-PV NT 73 Chen, Debbie I 15 RMSC-PV NT 74 Sippel, Ashley M 15 RMSC-PV NT Event 62 Boys 13 & Over 500 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Brake, Andy J 18 Cubu-PV 4:38.85 2 Jackson, Kirk J 17 RMSC-PV 4:44.88 3 Christensen, Jon L 16 Cubu-PV 4:47.64 4 Lichtenfels, Ryan R 16 Cubu-PV 4:49.13 5 Hale-Kupiec, Thomas A 18 Cubu-PV 4:52.05 6 Pham, Chris T 16 RMSC-PV 5:00.59 7 Gordon, Jonathan A 16 RMSC-PV 5:01.82 8 Lucas, Benjamin N 16 Cubu-PV 5:01.86 9 Evans, Connor P 16 Cubu-PV 5:02.77 10 Bumiller, Mark T 17 Cubu-PV 5:03.13 11 Tyburski, Max R 16 Cubu-PV 5:04.91 12 Spina, Alex M 16 Cubu-PV 5:05.51 13 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 5:09.63 14 Nichols, Robert E 15 Cubu-PV 5:09.77 15 Kiss, Balazs 14 Cubu-PV 5:10.21 16 Lee, Chris T 17 Cubu-PV 5:10.26 17 Baumgardner, Jacob D 14 Cubu-PV 5:10.96 18 Haibel, Chris G 18 RMSC-PV 5:12.62 19 Herrmann, Ricky A 16 Cubu-PV 5:15.23 20 Schneider, Fred W 17 RMSC-PV 5:15.24 21 Hutchison, Robert J 13 Cubu-PV 5:16.61 22 Reed, Jonathan J 17 Cubu-PV 5:17.74 23 Finn, Thomas E 13 RMSC-PV 5:19.30 24 Wisda, Joe M 17 RMSC-PV 5:19.57 25 Leverone, Nick A 16 Cubu-PV 5:20.21 26 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 5:20.62 27 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 5:21.37 28 McGuire, Daniel P 15 Cubu-PV 5:21.68 29 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 5:21.69 30 Ogren, Tyler T 15 Cubu-PV 5:22.90 31 Gandhi, Akshay 15 RMSC-PV 5:24.08 32 Jones, Daniel M 15 Cubu-PV 5:24.49 33 Fisher, Drew K 15 Cubu-PV 5:25.12 34 Kenny, Grant J 15 Cubu-PV 5:29.03 35 Wisda, Patrick D 16 RMSC-PV 5:29.03 36 Litman, Ethan A 16 Cubu-PV 5:30.11 37 Lin, Jeffrey 14 RMSC-PV 5:30.83 38 Linke, Alarich J 16 RMSC-PV 5:31.96 39 Emory, Daniel J 16 Cubu-PV 5:32.08 40 Lytle, Patrick T 15 Cubu-PV 5:32.66 41 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 5:35.57 42 Zanellato, Joe A 15 Cubu-PV 5:35.68 43 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 5:36.22 44 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 5:36.30 45 Foley, Michael D 13 RMSC-PV 5:45.00 46 Yang, Tony Z 13 RMSC-PV 5:46.14 47 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 5:48.71 48 Xu, Michael 15 RMSC-PV 5:55.00 49 Gillis, James F 16 RMSC-PV 5:55.29 50 Vest, Kevin M 14 Cubu-PV 5:56.74 51 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 5:58.99 52 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 6:22.33 53 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 7:07.64 54 Doordan, Eric R 17 Cubu-PV NT 55 Johnsen, Hans L 17 Cubu-PV NT 56 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV NT 57 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV NT 58 Reed, Patrick A 14 Cubu-PV NT 59 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV NT