PVS October Open Meet
October 13-15, 2006
Fairland
Hosted by Curl-Burke Swim Team
Hy-Tek's Meet Manager 10/5/2006 04:25 PM PVS 2006 October Open - 10/13/2006 to 10/15/2006 Psych Sheet - Saturday Morning, 13 & Over Swimmers Event 9 Girls 13 & Over 50 Yard Breaststroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV 31.15 2 Jones, Jasmine D 14 Cubu-PV 31.54 3 DeCrosta, Katherine E 16 Cubu-PV 32.45 4 Floria, Emily I 13 RMSC-PV 32.67 5 Wulff, Allison M 13 Cubu-PV 33.00 6 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 33.44 7 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 33.76 8 Fritz, Hilary A 16 Cubu-PV 35.67 9 Curles, Erica A 15 Cubu-PV 36.24 10 Bolek, Ann M 15 RMSC-PV 36.30 11 Stark, Nicole N 13 Cubu-PV 36.48 12 Werner, Bridget L 13 Cubu-PV 36.58 13 Ding, Amy 16 RMSC-PV 38.07 14 Pittman, Charae C 13 Cubu-PV 38.08 15 Lacey, Mo E 15 Cubu-PV 38.65 16 Byrum, Rachel A 14 Cubu-PV 38.91 17 Sennett, Katie A 15 Cubu-PV 38.97 18 Mintz, Inanje L 13 Cubu-PV 39.37 19 Kelly, Megan R 14 Cubu-PV 40.26 20 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 40.33 21 Gawne, Kelly D 13 Cubu-PV 40.42 22 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 40.71 23 Haley, Megan A 14 Cubu-PV 40.73 24 Davis, Charlotte E 13 Cubu-PV 40.84 25 Ehrhardt, Jessica S 13 Cubu-PV 41.36 26 Chen, Katie R 14 Cubu-PV 41.50 27 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 41.53 28 Carter, Kelsey M 13 Cubu-PV 41.99 29 Canty, Ashley M 16 UN-CU-PV 44.79 30 Fillinger, Meg E 16 UN-CU-PV NT 31 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV NT 32 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 33 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 34 Becker, Emily L 15 Tollefson-PV NT 35 Becker, Lauren M 15 Tollefson-PV NT 36 Sippel, Ashley M 15 RMSC-PV NT Event 10 Boys 13 & Over 50 Yard Breaststroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Gledhill, Cameron W 17 Cubu-PV 27.04 2 Piantedosi, Michael J 16 Cubu-PV 29.89 3 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 31.23 4 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 31.65 5 Phelan, Brendan P 16 RMSC-PV 32.36 6 Ogren, Tyler T 15 Cubu-PV 32.70 7 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 32.75 8 Phillips, Bradley D 14 Cubu-PV 34.37 9 Mintz, Bomani J 16 Cubu-PV 34.95 10 Morel, Orlando M 18 RMSC-PV 36.00 11 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 36.15 12 Yang, Tony Z 13 RMSC-PV 36.24 13 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV 36.36 14 Chewning, Troy J 13 Cubu-PV 36.38 15 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 36.67 16 Bryan, Stephen W 14 Cubu-PV 36.85 17 Woodyard, Alex H 13 Cubu-PV 36.96 18 Zhou, Raymond 13 RMSC-PV 37.00 19 Morel, Jean-Bertrand B 14 RMSC-PV 37.35 20 Sullivan, Patrick P 16 Cubu-PV 37.67 21 Humphreys, Grant A 13 Cubu-PV 38.89 22 Davis, Anders C 17 Cubu-PV 39.30 23 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 39.54 24 Hearle, Patrick J 14 Tollefson-PV 39.77 25 Ransom, Nicholas G 13 Cubu-PV 41.41 26 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 41.75 27 Slugg, Kyle C 13 Cubu-PV 46.23 28 Post, Tanner E 13 Cubu-PV 57.11 29 Boster, Cameron J 14 Cubu-PV NT 30 Osiecki, Matthew T 13 Cubu-PV NT 31 Park, Brock B 17 Cubu-PV NT 32 Surette, Samuel A 14 Cubu-PV NT 33 Smith, Jacob R 13 Cubu-PV NT 34 Jones, Daniel A 13 Cubu-PV NT 35 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV NT Event 11 Girls 13 & Over 100 Yard Butterfly =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Chuang, Christine S 17 RMSC-PV 56.62 2 Kelly, Emily L 17 RMSC-PV 58.29 3 Fotsch, Colleen P 16 Cubu-PV 59.37 4 Fritz, Hilary A 16 Cubu-PV 59.80 5 Gibson, Carly M 17 Cubu-PV 1:00.55 6 Pawlowicz, Kaitlin M 13 Cubu-PV 1:01.18 7 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV 1:01.58 8 Watkins, Alicia 14 RMSC-PV 1:01.77 9 Chang, Kellie 17 Cubu-PV 1:03.71 10 Howard, Megan D 13 Cubu-PV 1:04.31 11 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV 1:04.35 12 Rogers, Katie L 13 RMSC-PV 1:04.42 13 Hall, Alina M 14 Cubu-PV 1:04.69 14 McDowell, Kathleen M 15 Cubu-PV 1:05.38 15 Haley, Jayne M 16 Cubu-PV 1:05.63 16 McGarry, Christina E 14 Cubu-PV 1:05.82 17 Harlow, Margaret L 14 Cubu-PV 1:05.89 18 Maneely, Devan M 15 RMSC-PV 1:06.33 19 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV 1:06.53 20 Werner, Bridget L 13 Cubu-PV 1:06.76 21 Haudenschild, Alyssa A 15 Cubu-PV 1:06.87 22 Fein, Ari W 15 RMSC-PV 1:07.05 23 Erickson, Sarah P 17 Cubu-PV 1:07.60 24 Sieracki, Alex E 16 Cubu-PV 1:08.70 25 McCRONE, Collette L 16 Cubu-PV 1:08.90 26 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV 1:09.56 27 Casey, Madeline H 15 RMSC-PV 1:09.57 28 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 1:09.77 29 Bolger, Julia M 13 Cubu-PV 1:10.32 30 Pfannenstein, Ashley P 14 Cubu-PV 1:11.01 31 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 1:13.95 32 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 1:14.52 33 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 1:18.89 34 Costa, Samantha A 15 RMSC-PV 1:20.60 35 Mintz, Inanje L 13 Cubu-PV 1:21.70 36 Canty, Christine M 14 UN-CU-PV 1:23.03 37 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 1:23.63 38 Clark, Veronica W 13 Cubu-PV 1:24.91 39 Davis, Charlotte E 13 Cubu-PV 1:25.67 40 Blair, Caroline P 13 Cubu-PV 1:28.03 41 Ehrhardt, Jessica S 13 Cubu-PV 1:35.63 42 Slevin, Angela C 14 Cubu-PV NT 43 O'Shea, Annie I 16 Cubu-PV NT 44 Becker, Elisa D 15 Cubu-PV NT 45 Kaye, Chelsra C 14 Cubu-PV NT 46 Baker, Emily J 13 Cubu-PV NT 47 Jordan, Temara E 15 Cubu-PV NT 48 Thomas, Sheritta D 16 Cubu-PV NT 49 Gillis, Mary A 13 RMSC-PV NT Event 12 Boys 13 & Over 100 Yard Butterfly =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Kiss, David 16 Cubu-PV 51.71 2 Stewart, Sean P 16 RMSC-PV 53.71 3 Haibel, Sandy J 16 RMSC-PV 53.91 4 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 54.25 5 Pool, Jon D 17 Cubu-PV 54.33 6 Herrmann, Ricky A 16 Cubu-PV 54.87 7 Jackson, Kirk J 17 RMSC-PV 54.92 8 Evans, Connor P 16 Cubu-PV 55.06 9 Haibel, Chris G 18 RMSC-PV 56.35 10 Piantedosi, Michael J 16 Cubu-PV 56.57 11 Lin, Jeffrey 14 RMSC-PV 57.33 12 Leverone, Nick A 16 Cubu-PV 57.44 13 Allsopp, David A 17 Cubu-PV 57.57 14 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 57.60 15 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 57.88 16 Routh, Mac M 17 Cubu-PV 58.03 17 Leegan, Matthew P 17 Cubu-PV 58.17 18 Patterson, Cameron W 16 Cubu-PV 58.19 19 Gong, Wade T 15 Cubu-PV 58.52 20 Qian, Eddie Q 16 Cubu-PV 58.96 21 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 59.22 22 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 59.87 23 Wisda, Joe M 17 RMSC-PV 1:00.07 24 Davis, Anders C 17 Cubu-PV 1:00.13 25 Nagy, Christopher J 17 Cubu-PV 1:01.20 26 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 1:01.69 27 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 1:01.69 28 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 1:01.76 29 Phillips, Bradley D 14 Cubu-PV 1:02.29 30 Emory, Daniel J 16 Cubu-PV 1:02.39 31 Gandhi, Akshay 15 RMSC-PV 1:03.70 32 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 1:04.19 33 Bourne, Sean T 17 Cubu-PV 1:04.53 34 Linke, Alarich J 16 RMSC-PV 1:04.88 35 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 1:05.16 36 Foley, Michael D 13 RMSC-PV 1:05.45 37 Wisda, Patrick D 16 RMSC-PV 1:05.87 38 Bumiller, Kyle J 13 Cubu-PV 1:06.82 39 Pham, Chris T 16 RMSC-PV 1:06.93 40 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV 1:07.26 41 Humphreys, Grant A 13 Cubu-PV 1:07.42 42 Doughtery, Ryan W 14 Cubu-PV 1:08.00 43 Kenny, Grant J 15 Cubu-PV 1:08.25 44 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 1:08.31 45 Leighton, Alex C 13 Cubu-PV 1:08.34 46 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 1:09.35 47 Powell, Ethan V 13 RMSC-PV 1:11.08 48 Xu, Michael 15 RMSC-PV 1:11.69 49 Murphy, Blake D 13 Cubu-PV 1:12.43 50 Heilbronner, Brian P 13 Cubu-PV 1:12.65 51 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 1:13.27 52 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 1:14.38 53 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 1:16.93 54 Gillis, James F 16 RMSC-PV 1:21.63 55 Surette, Samuel A 14 Cubu-PV NT 56 Clark, Patrick I 16 Cubu-PV NT 57 Jacobs, Bryan W 14 Cubu-PV NT 58 Jones, Daniel A 13 Cubu-PV NT 59 Choung, Richard 14 RMSC-PV NT 60 Sun, Jimmy 15 RMSC-PV NT Event 13 Girls 13 & Over 200 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Gibson, Carly M 17 Cubu-PV 1:55.34 2 Chuang, Cara Y 14 RMSC-PV 1:55.51 3 Chuang, Christine S 17 RMSC-PV 1:55.66 4 Lacey, Mo E 15 Cubu-PV 1:57.80 5 Rogers, Katie L 13 RMSC-PV 1:58.55 6 Watkins, Alicia 14 RMSC-PV 1:58.78 7 Pawlowicz, Kaitlin M 13 Cubu-PV 1:59.24 8 McCRONE, Collette L 16 Cubu-PV 2:00.61 9 Kwon, Sara C 13 RMSC-PV 2:01.16 10 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV 2:01.45 11 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 2:01.68 12 Weems, Anna C 15 Cubu-PV 2:02.98 13 Molano, Chanele E 16 Cubu-PV 2:03.02 14 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 2:03.17 15 Fillinger, Isa S 14 UN-CU-PV 2:03.21 16 Howard, Megan D 13 Cubu-PV 2:03.41 17 Walsh, Courtney E 14 Cubu-PV 2:03.45 18 Casey, Madeline H 15 RMSC-PV 2:03.74 19 Harlow, Margaret L 14 Cubu-PV 2:04.83 20 Chang, Kellie 17 Cubu-PV 2:05.19 21 Erickson, Sarah P 17 Cubu-PV 2:05.40 22 Sieracki, Alex E 16 Cubu-PV 2:05.64 23 McDowell, Kathleen M 15 Cubu-PV 2:05.71 24 Ferraro, Carmen C 15 Cubu-PV 2:06.44 25 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 2:06.72 26 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 2:06.93 27 Langlois, Nicole K 16 Cubu-PV 2:07.06 28 Riley, Kelsey L 13 Cubu-PV 2:07.34 29 Finelli, Laura K 14 Cubu-PV 2:07.92 30 Metts, Megan A 15 Cubu-PV 2:07.95 31 Barry, Meghan E 15 Cubu-PV 2:09.23 32 Poore, Lauren E 14 Cubu-PV 2:10.31 33 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 2:10.41 34 McConville, Grace E 15 Cubu-PV 2:10.50 35 Baker, Tori L 13 Cubu-PV 2:10.76 36 Sennett, Katie A 15 Cubu-PV 2:11.13 37 Lazar, Caroline J 14 Cubu-PV 2:11.24 38 Miele, Gina N 16 RMSC-PV 2:12.00 39 Conroy, Meg G 16 Cubu-PV 2:12.43 40 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 2:13.32 41 Floria, Emily I 13 RMSC-PV 2:13.63 42 Sbardella, Nicole B 14 Cubu-PV 2:13.98 43 Ogren, Carly A 13 Cubu-PV 2:14.86 44 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV 2:14.89 45 Baldwin, Alexandria J 15 RMSC-PV 2:14.92 46 Cunningham, Katie M 13 Cubu-PV 2:15.46 47 Fein, Ari W 15 RMSC-PV 2:15.61 48 Haley, Jayne M 16 Cubu-PV 2:15.64 49 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 2:15.81 50 Pfannenstein, Ashley P 14 Cubu-PV 2:16.11 51 Ding, Jessica 13 RMSC-PV 2:16.31 52 Carter, Kelsey M 13 Cubu-PV 2:16.89 53 Bumiller, Karen E 15 Cubu-PV 2:17.35 54 Sieracki, Kate A 13 Cubu-PV 2:17.60 55 Sippel, Ashley M 15 RMSC-PV 2:18.68 56 Nguyen, Emily 14 RMSC-PV 2:19.06 57 Canty, Christine M 14 UN-CU-PV 2:19.63 58 Gillis, Mary A 13 RMSC-PV 2:19.97 59 Farris, Kellee E 14 Cubu-PV 2:21.43 60 Mackail, Cameron M 13 Cubu-PV 2:21.50 61 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 2:21.93 62 Minor, Erica A 14 Cubu-PV 2:24.54 63 Costa, Samantha A 15 RMSC-PV 2:26.14 64 Rebelez, Kelsey L 13 Cubu-PV 2:27.27 65 Clark, Veronica W 13 Cubu-PV 2:30.84 66 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 2:35.61 67 Freeland, Ally C 13 Cubu-PV 2:36.66 68 Gawne, Kelly D 13 Cubu-PV 2:36.99 69 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 2:37.74 70 Blair, Caroline P 13 Cubu-PV 2:40.73 71 Chen, Debbie I 15 RMSC-PV 2:44.30 72 Slevin, Angela C 14 Cubu-PV NT 73 Fahmy, Tabina L 13 Cubu-PV NT 74 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 75 Chen, Katie R 14 Cubu-PV NT 76 O'Shea, Annie I 16 Cubu-PV NT 77 Becker, Elisa D 15 Cubu-PV NT 78 Humphrey, Danielle P 15 Cubu-PV NT 79 Kaye, Chelsra C 14 Cubu-PV NT 80 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 81 Caprio, Claire E 14 Cubu-PV NT 82 Thompson, Casey R 13 Cubu-PV NT 83 Thomas, Sheritta D 16 Cubu-PV NT 84 Ding, Amy 16 RMSC-PV NT Event 14 Boys 13 & Over 200 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Jackson, Kirk J 17 RMSC-PV 1:42.94 2 Gledhill, Cameron W 17 Cubu-PV 1:43.17 3 Pham, Chris T 16 RMSC-PV 1:47.80 4 Evans, Connor P 16 Cubu-PV 1:49.95 5 Lichtenfels, Ryan R 16 Cubu-PV 1:51.40 6 Pool, Jon D 17 Cubu-PV 1:52.00 7 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 1:53.50 8 Leverone, Nick A 16 Cubu-PV 1:54.11 9 Haibel, Chris G 18 RMSC-PV 1:54.23 10 Gordon, Jonathan A 16 RMSC-PV 1:54.92 11 Wisda, Joe M 17 RMSC-PV 1:55.10 12 Schneider, Fred W 17 RMSC-PV 1:55.72 13 Sullivan, Patrick P 16 Cubu-PV 1:55.88 14 Jones, Daniel M 15 Cubu-PV 1:55.99 15 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 1:56.81 16 Kiss, Balazs 14 Cubu-PV 1:57.19 17 Zanellato, Joe A 15 Cubu-PV 1:57.80 18 McGuire, Daniel P 15 Cubu-PV 1:58.00 19 Doordan, Eric R 17 Cubu-PV 1:58.09 20 Linke, Alarich J 16 RMSC-PV 1:58.34 21 Phillips, Bradley D 14 Cubu-PV 1:58.53 22 Hutchison, Robert J 13 Cubu-PV 1:58.81 23 Reed, Jonathan J 17 Cubu-PV 1:59.02 24 Lin, Jeffrey 14 RMSC-PV 1:59.21 25 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 1:59.39 26 Gandhi, Akshay 15 RMSC-PV 1:59.55 27 Litman, Ethan A 16 Cubu-PV 1:59.63 28 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 1:59.72 29 Patterson, Cameron W 16 Cubu-PV 1:59.99 30 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV 2:00.13 31 Mintz, Bomani J 16 Cubu-PV 2:00.32 32 Kenny, Grant J 15 Cubu-PV 2:00.96 33 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 2:01.11 34 Finn, Thomas E 13 RMSC-PV 2:01.54 35 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 2:01.55 36 Wisda, Patrick D 16 RMSC-PV 2:01.72 37 Baumgardner, Jacob D 14 Cubu-PV 2:01.79 38 MacNair, Michael C 13 Cubu-PV 2:02.02 39 Yang, Tony Z 13 RMSC-PV 2:03.11 40 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 2:04.21 41 Routh, Mac M 17 Cubu-PV 2:04.24 42 Choung, Richard 14 RMSC-PV 2:04.57 43 Emory, Daniel J 16 Cubu-PV 2:05.65 44 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 2:05.69 45 Doughtery, Ryan W 14 Cubu-PV 2:05.88 46 Fisher, Drew K 15 Cubu-PV 2:06.00 47 Foley, Michael D 13 RMSC-PV 2:07.40 48 Simmons, Tucker M 14 Cubu-PV 2:07.64 49 Hansen, Erik B 14 Cubu-PV 2:08.19 50 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 2:08.66 51 Bumiller, Kyle J 13 Cubu-PV 2:09.48 52 Morel, Jean-Bertrand B 14 RMSC-PV 2:11.85 53 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 2:12.04 54 Gillis, James F 16 RMSC-PV 2:12.44 55 Zajic, Ben J 14 Cubu-PV 2:12.50 56 Zhou, Raymond 13 RMSC-PV 2:13.41 57 Xu, Michael 15 RMSC-PV 2:13.89 58 Hearle, Patrick J 14 Tollefson-PV 2:14.36 59 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 2:15.11 60 Maquera, David D 13 Cubu-PV 2:15.21 61 Murphy, Blake D 13 Cubu-PV 2:15.69 62 Powell, Ethan V 13 RMSC-PV 2:16.06 63 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 2:16.66 64 Kemper, Thomas J 13 Cubu-PV 2:17.87 65 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 2:20.68 66 Leighton, Alex C 13 Cubu-PV 2:21.87 67 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 2:22.93 68 Little, Ryan M 13 Cubu-PV 2:23.12 69 Bryan, Stephen W 14 Cubu-PV 2:26.18 70 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 2:27.41 71 Spata, Sean J 13 Cubu-PV 2:27.41 72 Post, Tanner E 13 Cubu-PV 3:02.33 73 Johnsen, Hans L 17 Cubu-PV NT 74 Reed, Patrick A 14 Cubu-PV NT 75 Jacobs, Bryan W 14 Cubu-PV NT 76 Smith, Jacob R 13 Cubu-PV NT 77 Bourne, Sean T 17 Cubu-PV NT 78 Sun, Jimmy 15 RMSC-PV NT Event 15 Girls 13 & Over 200 Yard Breaststroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV 2:24.96 2 Maneely, Devan M 15 RMSC-PV 2:26.51 3 Jones, Jasmine D 14 Cubu-PV 2:27.37 4 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV 2:27.38 5 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 2:28.45 6 DeCrosta, Katherine E 16 Cubu-PV 2:30.65 7 Haudenschild, Alyssa A 15 Cubu-PV 2:35.58 8 Lee, Sandra K 17 RMSC-PV 2:37.10 9 Floria, Emily I 13 RMSC-PV 2:39.64 10 Fritz, Hilary A 16 Cubu-PV 2:40.95 11 Stark, Nicole N 13 Cubu-PV 2:42.31 12 Rebelez, Kelsey L 13 Cubu-PV 2:45.29 13 McGarry, Christina E 14 Cubu-PV 2:45.54 14 Hall, Alina M 14 Cubu-PV 2:45.71 15 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV 2:46.26 16 Curles, Erica A 15 Cubu-PV 2:49.54 17 Miele, Gina N 16 RMSC-PV 2:50.00 18 Sieracki, Kate A 13 Cubu-PV 2:50.43 19 Wulff, Allison M 13 Cubu-PV 2:50.65 20 Ding, Amy 16 RMSC-PV 2:51.61 21 Canty, Ashley M 16 UN-CU-PV 2:54.07 22 Morani, Alex D 14 Cubu-PV 2:56.30 23 Hewitt, Chelsea C 14 Cubu-PV 2:57.23 24 Fillinger, Meg E 16 UN-CU-PV 2:58.99 25 Kelly, Megan R 14 Cubu-PV 2:59.64 26 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 3:00.29 27 Byrum, Rachel A 14 Cubu-PV 3:00.43 28 Bolek, Ann M 15 RMSC-PV 3:04.06 29 Haley, Megan A 14 Cubu-PV 3:04.65 30 Pittman, Charae C 13 Cubu-PV 3:10.95 31 Mackail, Cameron M 13 Cubu-PV 3:12.86 32 Ehrhardt, Jessica S 13 Cubu-PV 3:17.70 33 Freeland, Ally C 13 Cubu-PV 3:18.26 34 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 3:18.53 35 Finelli, Laura K 14 Cubu-PV NT 36 Slevin, Angela C 14 Cubu-PV NT 37 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV NT 38 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 39 Thompson, Casey R 13 Cubu-PV NT Event 16 Boys 13 & Over 200 Yard Breaststroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 2:12.06 2 Pool, Jon D 17 Cubu-PV 2:15.32 3 Ogren, Tyler T 15 Cubu-PV 2:18.95 4 Qian, Eddie Q 16 Cubu-PV 2:21.35 5 Phelan, Brendan P 16 RMSC-PV 2:23.37 6 Kiss, Balazs 14 Cubu-PV 2:24.91 7 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 2:26.42 8 MacNair, Michael C 13 Cubu-PV 2:26.73 9 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 2:27.88 10 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 2:29.02 11 Hazelton, Nick H 14 Cubu-PV 2:30.14 12 Hansen, Erik B 14 Cubu-PV 2:33.86 13 Hutchison, Robert J 13 Cubu-PV 2:35.25 14 Morel, Orlando M 18 RMSC-PV 2:35.29 15 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV 2:36.17 16 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 2:38.45 17 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 2:38.69 18 Dost, Kyle R 14 Cubu-PV 2:39.09 19 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 2:39.88 20 Zajic, Ben J 14 Cubu-PV 2:43.80 21 Zhou, Raymond 13 RMSC-PV 2:48.35 22 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV 2:51.02 23 Woodyard, Alex H 13 Cubu-PV 2:53.36 24 Morel, Jean-Bertrand B 14 RMSC-PV 2:55.27 25 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 3:05.77 26 Baumgardner, Jacob D 14 Cubu-PV NT 27 Slugg, Kyle C 13 Cubu-PV NT 28 Park, Brock B 17 Cubu-PV NT 29 Reed, Patrick A 14 Cubu-PV NT 30 Sun, Jimmy 15 RMSC-PV NT Event 17 Girls 13 & Over 200 Yard Backstroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Chuang, Cara Y 14 RMSC-PV 2:05.26 2 Weems, Anna C 15 Cubu-PV 2:12.18 3 Kelly, Emily L 17 RMSC-PV 2:12.18 4 Rogers, Katie L 13 RMSC-PV 2:15.46 5 Werner, Bridget L 13 Cubu-PV 2:16.14 6 Kwon, Sara C 13 RMSC-PV 2:16.50 7 Fillinger, Isa S 14 UN-CU-PV 2:17.55 8 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 2:18.10 9 Fotsch, Colleen P 16 Cubu-PV 2:19.43 10 Jordan, Temara E 15 Cubu-PV 2:20.29 11 Sennett, Katie A 15 Cubu-PV 2:20.70 12 Poore, Lauren E 14 Cubu-PV 2:20.87 13 Finelli, Laura K 14 Cubu-PV 2:20.90 14 Hall, Alina M 14 Cubu-PV 2:22.08 15 Metts, Megan A 15 Cubu-PV 2:22.72 16 Sbardella, Nicole B 14 Cubu-PV 2:23.10 17 Ferraro, Carmen C 15 Cubu-PV 2:23.38 18 Baldwin, Alexandria J 15 RMSC-PV 2:23.94 19 McCRONE, Collette L 16 Cubu-PV 2:25.67 20 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 2:26.21 21 Walsh, Courtney E 14 Cubu-PV 2:26.93 22 Cunningham, Katie M 13 Cubu-PV 2:28.02 23 Chen, Debbie I 15 RMSC-PV 2:28.42 24 Harlow, Margaret L 14 Cubu-PV 2:29.06 25 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 2:29.18 26 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 2:31.66 27 Nguyen, Emily 14 RMSC-PV 2:32.79 28 Bolger, Julia M 13 Cubu-PV 2:34.90 29 Baker, Tori L 13 Cubu-PV 2:35.37 30 Ding, Jessica 13 RMSC-PV 2:40.07 31 Pfannenstein, Ashley P 14 Cubu-PV 2:41.02 32 Minor, Erica A 14 Cubu-PV 2:41.43 33 Farris, Kellee E 14 Cubu-PV 2:45.95 34 Dombroski, Clara L 13 Cubu-PV 2:49.46 35 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 3:13.60 36 Lacey, Mo E 15 Cubu-PV NT 37 Fahmy, Tabina L 13 Cubu-PV NT 38 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV NT 39 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV NT 40 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV NT 41 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV NT 42 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV NT 43 Chen, Katie R 14 Cubu-PV NT 44 Kaye, Chelsra C 14 Cubu-PV NT 45 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 46 Caprio, Claire E 14 Cubu-PV NT 47 McConville, Grace E 15 Cubu-PV NT 48 Lazar, Caroline J 14 Cubu-PV NT Event 18 Boys 13 & Over 200 Yard Backstroke =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Gong, Wade T 15 Cubu-PV 2:00.46 2 Stewart, Sean P 16 RMSC-PV 2:01.19 3 Haibel, Sandy J 16 RMSC-PV 2:01.59 4 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 2:02.87 5 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 2:03.38 6 Fisher, Drew K 15 Cubu-PV 2:03.65 7 Lichtenfels, Ryan R 16 Cubu-PV 2:03.82 8 Baumgardner, Jacob D 14 Cubu-PV 2:07.08 9 Zanellato, Joe A 15 Cubu-PV 2:07.15 10 Allsopp, David A 17 Cubu-PV 2:07.56 11 Schneider, Fred W 17 RMSC-PV 2:08.81 12 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 2:09.27 13 Herrmann, Ricky A 16 Cubu-PV 2:11.34 14 Finn, Thomas E 13 RMSC-PV 2:11.65 15 Phillips, Bradley D 14 Cubu-PV 2:12.56 16 Doordan, Eric R 17 Cubu-PV 2:12.79 17 Dost, Kyle R 14 Cubu-PV 2:14.37 18 Gordon, Jonathan A 16 RMSC-PV 2:14.56 19 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 2:15.58 20 Jones, Daniel M 15 Cubu-PV 2:18.28 21 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 2:19.81 22 McGuire, Daniel P 15 Cubu-PV 2:20.09 23 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 2:20.62 24 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 2:21.47 25 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 2:22.28 26 Heilbronner, Brian P 13 Cubu-PV 2:22.35 27 Leverone, Nick A 16 Cubu-PV 2:22.56 28 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 2:22.89 29 Maquera, David D 13 Cubu-PV 2:24.01 30 Choung, Richard 14 RMSC-PV 2:26.74 31 Humphreys, Grant A 13 Cubu-PV 2:31.25 32 Ransom, Nicholas G 13 Cubu-PV 2:31.42 33 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 2:31.77 34 Simmons, Tucker M 14 Cubu-PV 2:33.05 35 Chewning, Troy J 13 Cubu-PV 2:35.20 36 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 2:35.31 37 Little, Ryan M 13 Cubu-PV 2:43.77 38 Osiecki, Matthew T 13 Cubu-PV 2:44.77 39 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 2:52.55 40 Johnsen, Hans L 17 Cubu-PV NT 41 Kemper, Thomas J 13 Cubu-PV NT 42 Spata, Sean J 13 Cubu-PV NT Event 19 Girls 13 & Over 100 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Gibson, Carly M 17 Cubu-PV 53.21 2 Chuang, Cara Y 14 RMSC-PV 53.24 3 Chuang, Christine S 17 RMSC-PV 53.58 4 Lacey, Mo E 15 Cubu-PV 54.35 5 Sussman, Caroline K 13 Cubu-PV 55.02 6 Howard, Megan D 13 Cubu-PV 55.42 7 DeCrosta, Katherine E 16 Cubu-PV 55.44 8 Fotsch, Colleen P 16 Cubu-PV 55.72 9 Hall, Alina M 14 Cubu-PV 55.84 10 Barry, Meghan E 15 Cubu-PV 56.10 11 Lazar, Caroline J 14 Cubu-PV 56.13 12 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 56.29 13 Molano, Chanele E 16 Cubu-PV 56.68 14 Kwon, Sara C 13 RMSC-PV 56.75 15 Fritz, Hilary A 16 Cubu-PV 56.85 16 Langlois, Nicole K 16 Cubu-PV 56.89 17 Harlow, Margaret L 14 Cubu-PV 57.04 18 Fillinger, Isa S 14 UN-CU-PV 57.06 19 Banks, Tara E 14 Cubu-PV 57.19 20 VanDoren, Sarah M 15 Cubu-PV 57.29 21 Walsh, Courtney E 14 Cubu-PV 57.62 22 McDowell, Kathleen M 15 Cubu-PV 58.09 23 Jordan, Temara E 15 Cubu-PV 58.09 24 Riley, Kelsey L 13 Cubu-PV 58.22 25 Goncalves, Nicole R 14 Cubu-PV 58.24 26 Watkins, Alicia 14 RMSC-PV 58.27 27 Poore, Lauren E 14 Cubu-PV 58.40 28 Chang, Kellie 17 Cubu-PV 58.58 29 Casey, Madeline H 15 RMSC-PV 58.64 30 Erickson, Sarah P 17 Cubu-PV 58.89 31 McConville, Grace E 15 Cubu-PV 59.37 32 Baker, Tori L 13 Cubu-PV 59.79 33 Fillinger, Meg E 16 UN-CU-PV 59.99 34 Sennett, Katie A 15 Cubu-PV 1:00.03 35 Miele, Gina N 16 RMSC-PV 1:00.25 36 Merley, Caitlin F 14 Cubu-PV 1:00.37 37 Baldwin, Alexandria J 15 RMSC-PV 1:00.54 38 Sippel, Ashley M 15 RMSC-PV 1:01.32 39 Mackail, Cameron M 13 Cubu-PV 1:01.65 40 Hondros, Julia M 14 Cubu-PV 1:01.78 41 Ogren, Carly A 13 Cubu-PV 1:01.94 42 Fein, Ari W 15 RMSC-PV 1:02.21 43 Sbardella, Nicole B 14 Cubu-PV 1:02.33 44 Erickson, Melissa M 14 Cubu-PV 1:02.41 45 Haley, Jayne M 16 Cubu-PV 1:02.50 46 Humphrey, Danielle P 15 Cubu-PV 1:02.54 47 Curles, Erica A 15 Cubu-PV 1:02.64 48 Canty, Christine M 14 UN-CU-PV 1:02.65 49 Ding, Jessica 13 RMSC-PV 1:02.78 50 Carter, Kelsey M 13 Cubu-PV 1:03.00 51 Chen, Debbie I 15 RMSC-PV 1:03.21 52 Canty, Ashley M 16 UN-CU-PV 1:03.37 53 Conroy, Meg G 16 Cubu-PV 1:03.55 54 Bolger, Julia M 13 Cubu-PV 1:04.25 55 Haley, Megan A 14 Cubu-PV 1:04.33 56 Cunningham, Katie M 13 Cubu-PV 1:04.38 57 Kelly, Megan R 14 Cubu-PV 1:05.11 58 Bumiller, Karen E 15 Cubu-PV 1:05.17 59 Farris, Kellee E 14 Cubu-PV 1:05.27 60 Peters, Shannon T 13 Cubu-PV 1:05.58 61 Nguyen, Emily 14 RMSC-PV 1:05.80 62 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV 1:05.97 63 Hewitt, Chelsea C 14 Cubu-PV 1:06.09 64 Wulff, Allison M 13 Cubu-PV 1:06.43 65 Mintz, Inanje L 13 Cubu-PV 1:06.72 66 Costa, Samantha A 15 RMSC-PV 1:06.90 67 Newman, Rebecca J 14 Cubu-PV 1:07.76 68 Ding, Amy 16 RMSC-PV 1:08.01 69 Morani, Alex D 14 Cubu-PV 1:08.27 70 Dombroski, Clara L 13 Cubu-PV 1:09.44 71 Clark, Veronica W 13 Cubu-PV 1:10.11 72 Blair, Caroline P 13 Cubu-PV 1:10.26 73 Bolek, Ann M 15 RMSC-PV 1:10.87 74 Mir, Roxana 13 Cubu-PV 1:12.56 75 Chen, Katie R 14 Cubu-PV 1:13.23 76 Pittman, Charae C 13 Cubu-PV 1:14.29 77 Byrum, Rachel A 14 Cubu-PV 1:14.64 78 Ehrhardt, Jessica S 13 Cubu-PV 1:15.93 79 Davis, Charlotte E 13 Cubu-PV 1:16.80 80 Fahmy, Tabina L 13 Cubu-PV NT 81 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 82 Becker, Elisa D 15 Cubu-PV NT 83 Levi, Sara 14 Cubu-PV NT 84 Caprio, Claire E 14 Cubu-PV NT 85 Becker, Emily L 15 Tollefson-PV NT 86 Becker, Lauren M 15 Tollefson-PV NT 87 Baker, Emily J 13 Cubu-PV NT 88 Thompson, Casey R 13 Cubu-PV NT 89 Minor, Erica A 14 Cubu-PV NT 90 Thomas, Sheritta D 16 Cubu-PV NT Event 20 Boys 13 & Over 100 Yard Freestyle =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Park, Brock B 17 Cubu-PV 46.75 2 Jackson, Kirk J 17 RMSC-PV 48.07 3 Gledhill, Cameron W 17 Cubu-PV 48.19 4 Kiss, David 16 Cubu-PV 48.67 5 Stewart, Sean P 16 RMSC-PV 48.90 6 Haibel, Sandy J 16 RMSC-PV 48.98 7 Leegan, Matthew P 17 Cubu-PV 49.40 8 Pham, Chris T 16 RMSC-PV 49.83 9 Evans, Connor P 16 Cubu-PV 51.00 10 Pool, Jon D 17 Cubu-PV 51.22 11 Davis, Anders C 17 Cubu-PV 51.32 12 Wisda, Joe M 17 RMSC-PV 51.46 13 Piantedosi, Michael J 16 Cubu-PV 51.61 14 Sullivan, Patrick P 16 Cubu-PV 52.42 15 Qian, Eddie Q 16 Cubu-PV 52.61 16 Routh, Mac M 17 Cubu-PV 53.07 17 Morel, Orlando M 18 RMSC-PV 53.25 18 Gong, Wade T 15 Cubu-PV 53.32 19 Mintz, Bomani J 16 Cubu-PV 53.36 20 Phelan, Brendan P 16 RMSC-PV 53.41 21 Nagy, Christopher J 17 Cubu-PV 53.57 22 Gordon, Jonathan A 16 RMSC-PV 53.75 23 Haibel, Chris G 18 RMSC-PV 53.75 24 Schneider, Fred W 17 RMSC-PV 53.77 25 Linke, Alarich J 16 RMSC-PV 53.81 26 Ham, Brennon G 17 RMSC-PV 53.84 27 Litman, Ethan A 16 Cubu-PV 53.95 28 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 54.08 29 Clark, Patrick I 16 Cubu-PV 54.49 30 Reed, Jonathan J 17 Cubu-PV 54.94 31 Mercer, Steven A 15 RMSC-PV 54.94 32 Hazelton, Nick H 14 Cubu-PV 55.04 33 Bolek, TJ J 17 RMSC-PV 55.21 34 Smith, Zachary T 14 Cubu-PV 55.32 35 Gandhi, Akshay 15 RMSC-PV 55.37 36 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 55.68 37 Sun, Jerry C 14 RMSC-PV 55.75 38 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 55.86 39 Gould, Serge A 14 Cubu-PV 55.93 40 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 55.95 41 Phillips, Bradley D 14 Cubu-PV 56.01 42 Kenny, Grant J 15 Cubu-PV 56.07 43 Foley, Michael D 13 RMSC-PV 56.16 44 Bourne, Sean T 17 Cubu-PV 56.32 45 Choung, Richard 14 RMSC-PV 56.33 46 Yang, Tony Z 13 RMSC-PV 56.53 47 Kiss, Balazs 14 Cubu-PV 56.57 48 Heilbronner, Brian P 13 Cubu-PV 56.71 49 Fisher, Drew K 15 Cubu-PV 56.75 50 Baron, Zach J 14 Cubu-PV 56.81 51 Wisda, Patrick D 16 RMSC-PV 56.87 52 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 56.89 53 Xu, Michael 15 RMSC-PV 57.14 54 Miller, Scott K 16 Cubu-PV 57.60 55 Hearle, Patrick J 14 Tollefson-PV 57.85 56 Bumiller, Kyle J 13 Cubu-PV 58.11 57 Simmons, Tucker M 14 Cubu-PV 58.20 58 Ogren, Tyler T 15 Cubu-PV 58.90 59 Doughtery, Ryan W 14 Cubu-PV 58.99 60 Gillis, James F 16 RMSC-PV 59.73 61 Morel, Jean-Bertrand B 14 RMSC-PV 59.78 62 Morel, Henri-Christophe C 14 RMSC-PV 59.81 63 Emory, Daniel J 16 Cubu-PV 1:00.29 64 Zajic, Ben J 14 Cubu-PV 1:00.59 65 Osiecki, Matthew T 13 Cubu-PV 1:00.65 66 McDermott, Danny J 14 Cubu-PV 1:00.81 67 Kemper, Thomas J 13 Cubu-PV 1:00.88 68 Maquera, David D 13 Cubu-PV 1:00.97 69 Murphy, Blake D 13 Cubu-PV 1:01.94 70 Leighton, Alex C 13 Cubu-PV 1:02.16 71 Chewning, Troy J 13 Cubu-PV 1:02.22 72 Ransom, Nicholas G 13 Cubu-PV 1:03.07 73 Powell, Ethan V 13 RMSC-PV 1:03.20 74 Zhou, Raymond 13 RMSC-PV 1:03.49 75 Kulesza, Ryan J 14 Cubu-PV 1:03.62 76 Woodyard, Alex H 13 Cubu-PV 1:03.81 77 McVerry, Michael A 13 Cubu-PV 1:04.79 78 Little, Ryan M 13 Cubu-PV 1:05.94 79 Fotsch, DJ J 14 Cubu-PV 1:06.31 80 Bryan, Stephen W 14 Cubu-PV 1:08.99 81 Post, Tanner E 13 Cubu-PV 1:19.66 82 Slugg, Kyle C 13 Cubu-PV 1:33.36 83 Johnsen, Hans L 17 Cubu-PV NT 84 Boster, Cameron J 14 Cubu-PV NT 85 Jacobs, Bryan W 14 Cubu-PV NT 86 Smith, Jacob R 13 Cubu-PV NT 87 Jones, Daniel A 13 Cubu-PV NT 88 Sun, Jimmy 15 RMSC-PV NT Event 21 Girls 400 Yard IM =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Pawlowicz, Kaitlin M 13 Cubu-PV 4:43.20 2 Lee, Sandra K 17 RMSC-PV 4:45.34 3 Wilson, Jenny D 16 Cubu-PV 4:50.43 4 Maneely, Devan M 15 RMSC-PV 4:50.97 5 Yu, Dorothy 14 RMSC-PV 4:51.91 6 McCRONE, Collette L 16 Cubu-PV 4:53.90 7 Erickson, Sarah P 17 Cubu-PV 4:54.67 8 Gibson, Carly M 17 Cubu-PV 4:56.30 9 Molano, Chanele E 16 Cubu-PV 4:58.43 10 Floria, Emily I 13 RMSC-PV 5:00.00 11 Stark, Nicole N 13 Cubu-PV 5:02.41 12 Ferraro, Carmen C 15 Cubu-PV 5:02.52 13 Haudenschild, Alyssa A 15 Cubu-PV 5:10.17 14 Conroy, Meg G 16 Cubu-PV 5:14.81 15 Weems, Anna C 15 Cubu-PV 5:17.25 16 Bailey, Christina C 16 Cubu-PV 5:21.73 17 McGarry, Christina E 14 Cubu-PV NT 18 Ogren, Carly A 13 Cubu-PV NT 19 Hewitt, Chelsea C 14 Cubu-PV NT 20 Metts, Megan A 15 Cubu-PV NT 21 Bumiller, Karen E 15 Cubu-PV NT 22 Baker, Tori L 13 Cubu-PV NT 23 Rebelez, Kelsey L 13 Cubu-PV NT 24 Freeland, Ally C 13 Cubu-PV NT 25 Gawne, Kelly D 13 Cubu-PV NT 26 Sieracki, Alex E 16 Cubu-PV NT 27 Sieracki, Kate A 13 Cubu-PV NT 28 Riley, Kelsey L 13 Cubu-PV NT 29 Fahmy, Tabina L 13 Cubu-PV NT 30 Tully, Jackie C 15 Cubu-PV NT 31 MACRI, Francesca Y 16 Cubu-PV NT 32 Tong, Chloe 13 Cubu-PV NT 33 O'Shea, Annie I 16 Cubu-PV NT Event 22 Boys 400 Yard IM =============================================================================== Name Age Team =============================================================================== 1 Cunningham, Jesse A 15 Cubu-PV 4:15.48 2 Lichtenfels, Ryan R 16 Cubu-PV 4:24.71 3 Doordan, Eric R 17 Cubu-PV 4:35.33 4 Herrmann, Ricky A 16 Cubu-PV 4:39.88 5 Grimmett-Norris, Michael T 14 Cubu-PV 4:41.37 6 Allsopp, Matt C 14 Cubu-PV 4:43.47 7 Lin, Jeffrey 14 RMSC-PV 4:44.16 8 Ogren, Tyler T 15 Cubu-PV 4:44.36 9 Sarman, Mark C 13 Cubu-PV 4:46.50 10 Dost, Kyle R 14 Cubu-PV 4:46.71 11 Lucas, Cameron R 14 Cubu-PV 4:47.49 12 Hutchison, Robert J 13 Cubu-PV 4:48.24 13 Hazelton, Nick H 14 Cubu-PV 4:48.53 14 Shebat, Michael J 14 Cubu-PV 4:56.11 15 Finn, Thomas E 13 RMSC-PV 5:00.00 16 Patterson, Cameron W 16 Cubu-PV 5:00.99 17 Jones, Daniel M 15 Cubu-PV 5:01.51 18 Camozzo, Danny L 14 Cubu-PV 5:01.56 19 Hansen, Erik B 14 Cubu-PV 5:04.51 20 MacNair, Michael C 13 Cubu-PV 5:09.00 21 Sturm, Zachary J 13 Cubu-PV 6:01.95 22 McGuire, Daniel P 15 Cubu-PV NT 23 Zanellato, Joe A 15 Cubu-PV NT 24 Reed, Jonathan J 17 Cubu-PV NT 25 Litman, Ethan A 16 Cubu-PV NT 26 Dutta, Justin S 14 Cubu-PV NT 27 Humphreys, Grant A 13 Cubu-PV NT 28 Surette, Samuel A 14 Cubu-PV NT 29 Spata, Sean J 13 Cubu-PV NT