Potomac Valley Swimming October Open
(hosted by Curl-Burke)
Fairland Aquatic Center
October 13-15, 2006
 
Boys 9-10 50 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Shebat, John F    9 Cubu-PV        30.57   31.86    
 2 McGarry, Cole J   10 Cubu-PV        33.37   32.45    
 3 Doran, Joseph T   9 Cubu-PV        36.99   32.57    
 4 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV        33.03   32.65    
 5 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV        32.24   33.23    
 6 Hohman, Andrew J  10 Cubu-PV        34.28   33.45    
 7 Surette, Miller M  9 Cubu-PV        38.90   34.17    
 8 Slugg, John G    10 Cubu-PV        37.33   34.23    
 9 Pastoriza, Stephen  9 Cubu-PV        36.68   34.44    
 10 Faison, Noah A    9 Cubu-PV        33.47   35.48    
 11 McCaslin, Zachary  10 Cubu-PV          NT   35.85    
 12 Loftin, Brandon J  10 Cubu-PV          NT   36.07    
 13 Whisonant, Terry P  9 Cubu-PV        42.92   37.10    
 14 Poling, Sean N    9 Cubu-PV        40.45   38.32    
 15 Canty, Michael J  10 UN-CU-PV        41.16   38.75    
 16 Touve, Justin B   9 Cubu-PV          NT   40.15    
 17 Cole, Ryan E    10 Cubu-PV        44.94   40.97    
 18 Fabish, Evan M    9 Cubu-PV        42.87   41.36    
 19 Lawhorn, Mitchell  10 UN-CU-PV         NT   42.36    
 20 LI, Eric S     10 Cubu-PV          NT   45.77    
 21 Li, Jeffrey Z    10 Cubu-PV          NT   46.83    
 
Boys 9-10 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J   10 Cubu-PV       1:10.80  1:07.56    
         32.36   1:07.56 (35.20)                    
 2 Shebat, John F    9 Cubu-PV       1:10.30  1:09.70    
         32.99   1:09.70 (36.71)                    
 3 Pawlowicz, Nathan  9 Cubu-PV       1:17.50  1:13.34    
         35.42   1:13.34 (37.92)                    
 4 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV       1:07.00  1:13.61    
         34.77   1:13.61 (38.84)                    
 5 Dunbar, Cody R   10 Cubu-PV       1:13.32  1:16.60    
         36.30   1:16.60 (40.30)                    
 6 Doran, Joseph T   9 Cubu-PV          NT  1:18.34    
         36.89   1:18.34 (41.45)                    
 7 Pfannenstein, Jeff  9 Cubu-PV       1:24.75  1:18.38    
         37.64   1:18.38 (40.74)                    
 8 Mann, Garrett M   9 Cubu-PV       1:28.04  1:19.26    
         35.87   1:19.26 (43.39)                    
 9 Surette, Miller M  9 Cubu-PV       1:25.01  1:21.66    
         37.69   1:21.66 (43.97)                    
 10 Poling, Sean N    9 Cubu-PV       1:33.20  1:25.83    
         39.80   1:25.83 (46.03)                    
 11 Canova, Henry F   10 Cubu-PV       1:31.48  1:26.38    
         40.31   1:26.38 (46.07)                    
 12 Grant, Jimmy A    9 Cubu-PV          NT  1:27.91    
         41.02   1:27.91 (46.89)                    
 13 Ghassemi, Cameron  10 Cubu-PV       1:23.99  1:28.43    
         42.10   1:28.43 (46.33)                    
 14 Murphy, Danny R   10 Cubu-PV       1:37.82  1:31.60    
         40.72   1:31.60 (50.88)                    
 15 Canty, Michael J  10 UN-CU-PV       1:36.96  1:32.64    
         43.20   1:32.64 (49.44)                    
 16 Fabish, Evan M    9 Cubu-PV       1:39.53  1:33.72    
         44.42   1:33.72 (49.30)                    
 17 Lawhorn, Mitchell  10 UN-CU-PV         NT  1:40.57    
         45.93   1:40.57 (54.64)                    
 18 Troute, Michael A  9 Cubu-PV          NT  1:41.67    
         46.92   1:41.67 (54.75)                    
 
Boys 9-10 200 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Seliskar, Andrew H 10 Cubu-PV       2:32.50  2:23.85    
         32.42   1:10.24 (37.82)   1:47.81 (37.57)   2:23.85 (36.04)
 2 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV       2:37.89  2:25.33    
         33.58   1:10.85 (37.27)   1:48.28 (37.43)   2:25.33 (37.05)
 3 Strait, Alexander  10 Cubu-PV       2:50.75  2:33.98    
         34.42   1:14.49 (40.07)   1:55.04 (40.55)   2:33.98 (38.94)
 4 Hohman, Andrew J  10 Cubu-PV       2:43.29  2:35.98    
         35.42   1:16.40 (40.98)   1:57.47 (41.07)   2:35.98 (38.51)
 5 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV       2:33.85  2:42.14    
         34.95   1:18.18 (43.23)   2:00.58 (42.40)   2:42.14 (41.56)
 6 Pfannenstein, Jeff  9 Cubu-PV          NT  2:47.33    
         38.62   1:22.48 (43.86)   2:05.66 (43.18)   2:47.33 (41.67)
 7 Surette, Miller M  9 Cubu-PV          NT  2:47.76    
         35.36   1:19.21 (43.85)   2:04.75 (45.54)   2:47.76 (43.01)
 8 Slugg, John G    10 Cubu-PV          NT  2:48.29    
         37.87   1:22.15 (44.28)   2:06.81 (44.66)   2:48.29 (41.48)
 9 Pastoriza, Stephen  9 Cubu-PV          NT  2:48.76    
         37.03   1:20.87 (43.84)   2:06.44 (45.57)   2:48.76 (42.32)
 10 Arrate, Miguel A  10 Cubu-PV       2:56.05  2:56.92    
         41.44   1:26.08 (44.64)   2:12.04 (45.96)   2:56.92 (44.88)
 11 Faison, Noah A    9 Cubu-PV          NT  3:01.45    
         39.05   1:24.72 (45.67)   2:12.88 (48.16)   3:01.45 (48.57)
 12 McCaslin, Zachary  10 Cubu-PV          NT  3:04.40    
         42.98   1:30.87 (47.89)   2:18.51 (47.64)   3:04.40 (45.89)
 13 Fabish, Evan M    9 Cubu-PV          NT  3:15.78    
         44.25   1:33.37 (49.12)   2:23.82 (50.45)   3:15.78 (51.96)
 14 Touve, Justin B   9 Cubu-PV          NT  3:20.63    
         43.27   1:35.09 (51.82)  3:20.63 (1:45.54)          
 
Boys 9-10 50 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV        35.93   35.05    
 2 Shebat, John F    9 Cubu-PV        38.16   36.03    
 3 Strait, Alexander  10 Cubu-PV        38.61   36.68    
 4 Surette, Miller M  9 Cubu-PV        40.20   39.10    
 5 Hohman, Andrew J  10 Cubu-PV        40.53   39.23    
 6 Soos, Daniel     9 Cubu-PV          NT   39.96    
 7 Dunbar, Cody R   10 Cubu-PV        38.75   40.04    
 8 Honnold, Matthew J 10 Cubu-PV        40.09   40.16    
 9 Pawlowicz, Nathan  9 Cubu-PV        43.74   41.68    
 10 Mann, Garrett M   9 Cubu-PV        44.74   42.22    
 11 Canty, Michael J  10 UN-CU-PV        52.30   42.80    
 12 Baker, Alexander W  9 Cubu-PV        48.31   43.31    
 13 Ghassemi, Cameron  10 Cubu-PV        44.76   43.45    
 14 Grant, Jimmy A    9 Cubu-PV        45.55   44.24    
 15 D'Anna, Chris D   10 Cubu-PV        49.10   45.25    
 16 Murphy, Danny R   10 Cubu-PV        49.37   46.13    
 17 Fabish, Evan M    9 Cubu-PV        49.03   48.23    
 18 Troute, Michael A  9 Cubu-PV          NT   53.34    
 -- Lawhorn, Mitchell  10 UN-CU-PV         NT     DQ    
 
Boys 9-10 100 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Seliskar, Andrew H 10 Cubu-PV       1:14.36  1:12.93    
         34.50   1:12.93 (38.43)                    
 2 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV       1:18.73  1:17.90    
         37.79   1:17.90 (40.11)                    
 3 Strait, Alexander  10 Cubu-PV       1:25.43  1:21.10    
         39.16   1:21.10 (41.94)                    
 4 Shebat, John F    9 Cubu-PV       1:25.48  1:25.45    
         41.30   1:25.45 (44.15)                    
 5 Draim, Kyle A    10 Cubu-PV       1:25.71  1:26.28    
         41.72   1:26.28 (44.56)                    
 6 Surette, Miller M  9 Cubu-PV          NT  1:26.62    
         41.00   1:26.62 (45.62)                    
 7 Arrate, Miguel A  10 Cubu-PV       1:29.49  1:28.26    
         42.31   1:28.26 (45.95)                    
 8 Pastoriza, Stephen  9 Cubu-PV       1:34.12  1:29.11    
         42.46   1:29.11 (46.65)                    
 9 Slugg, John G    10 Cubu-PV          NT  1:30.09    
         43.67   1:30.09 (46.42)                    
 10 Doran, Joseph T   9 Cubu-PV          NT  1:30.44    
         43.49   1:30.44 (46.95)                    
 11 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV       1:22.16  1:30.54    
         44.12   1:30.54 (46.42)                    
 12 Rebelez, Brandon A 10 Cubu-PV       1:42.40  1:31.12    
 13 Canova, Henry F   10 Cubu-PV          NT  1:35.40    
         47.12   1:35.40 (48.28)                    
 14 D'Anna, Chris D   10 Cubu-PV       1:45.88  1:38.29    
         48.98   1:38.29 (49.31)                    
 15 Whisonant, Terry P  9 Cubu-PV          NT  1:39.15    
         46.35   1:39.15 (52.80)                    
 16 Faison, Noah A    9 Cubu-PV          NT  1:39.68    
         49.75   1:39.68 (49.93)                    
 17 Loftin, Brandon J  10 Cubu-PV          NT  1:40.37    
         48.26   1:40.37 (52.11)                    
 18 Cole, Ryan E    10 Cubu-PV          NT  1:44.68    
         51.33   1:44.68 (53.35)                    
 19 Touve, Justin B   9 Cubu-PV          NT  1:48.26    
         52.05   1:48.26 (56.21)                    
 20 Fabish, Evan M    9 Cubu-PV          NT  1:49.03    
 -- McCaslin, Zachary  10 Cubu-PV          NT     DQ    
         46.46     DQ (46.85)                    
 
Boys 9-10 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J   10 Cubu-PV        37.57   38.75    
 2 Doran, Joseph T   9 Cubu-PV          NT   41.73    
 3 McGarry, Cole J   10 Cubu-PV        43.04   42.48    
 4 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV        43.05   42.63    
 5 Pawlowicz, Nathan  9 Cubu-PV        46.28   43.49    
 6 Hohman, Andrew J  10 Cubu-PV        46.10   43.64    
 7 Soos, Daniel     9 Cubu-PV          NT   43.94    
 8 Shebat, John F    9 Cubu-PV        46.23   44.12    
 9 Honnold, Matthew J 10 Cubu-PV        50.18   44.85    
 10 Surette, Miller M  9 Cubu-PV        52.49   45.82    
 11 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV        47.00   46.08    
 12 Strait, Alexander  10 Cubu-PV        51.38   46.28    
 13 Mann, Garrett M   9 Cubu-PV        50.78   47.59    
 14 Murphy, Danny R   10 Cubu-PV        49.17   48.66    
 15 Ghassemi, Cameron  10 Cubu-PV        50.92   49.07    
 16 Pfannenstein, Jeff  9 Cubu-PV        52.90   50.01    
 17 Canty, Michael J  10 UN-CU-PV        55.37   53.45    
 18 Poling, Sean N    9 Cubu-PV        56.54   53.50    
 19 D'Anna, Chris D   10 Cubu-PV        57.48   54.45    
 20 Grant, Jimmy A    9 Cubu-PV       1:19.70   55.06    
 21 Lawhorn, Mitchell  10 UN-CU-PV         NT   57.07    
 
Boys 9-10 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J   10 Cubu-PV       1:24.84  1:22.78    
         39.13   1:22.78 (43.65)                    
 2 Seliskar, Andrew H 10 Cubu-PV       1:31.09  1:27.97    
         41.30   1:27.97 (46.67)                    
 3 Doran, Joseph T   9 Cubu-PV       1:45.99  1:31.02    
         43.28   1:31.02 (47.74)                    
 4 McGarry, Cole J   10 Cubu-PV       1:35.10  1:31.22    
         43.79   1:31.22 (47.43)                    
 5 Pawlowicz, Nathan  9 Cubu-PV       1:39.65  1:33.01    
         44.10   1:33.01 (48.91)                    
 6 Pastoriza, Stephen  9 Cubu-PV       1:42.13  1:34.00    
 7 Honnold, Matthew J 10 Cubu-PV       1:45.94  1:38.73    
         46.69   1:38.73 (52.04)                    
 8 Shebat, John F    9 Cubu-PV       1:36.51  1:39.22    
         46.79   1:39.22 (52.43)                    
 9 Rebelez, Brandon A 10 Cubu-PV       1:43.96  1:46.79    
         51.36   1:46.79 (55.43)                    
 10 Loftin, Brandon J  10 Cubu-PV          NT  1:48.49    
         50.51   1:48.49 (57.98)                    
 11 McCaslin, Zachary  10 Cubu-PV          NT  1:52.61    
 12 Poling, Sean N    9 Cubu-PV          NT  1:53.68    
         55.48   1:53.68 (58.20)                    
 13 Canty, Michael J  10 UN-CU-PV       2:09.84  1:55.02    
         56.42   1:55.02 (58.60)                    
 14 Touve, Justin B   9 Cubu-PV          NT  1:55.15    
 15 Lawhorn, Mitchell  10 UN-CU-PV         NT  1:58.49    
         55.64  1:58.49 (1:02.85)                    
 16 LI, Eric S     10 Cubu-PV          NT  2:27.58    
 -- Canova, Henry F   10 Cubu-PV          NT     DQ    
         46.49     DQ (53.09)                    
 -- Slugg, John G    10 Cubu-PV       1:49.63     DQ    
         47.04     DQ (51.69)                    
 
Boys 9-10 50 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Seliskar, Andrew H 10 Cubu-PV        33.18   32.66    
 2 McGarry, Cole J   10 Cubu-PV        40.02   34.01    
 3 Draim, Kyle A    10 Cubu-PV        33.97   34.68    
 4 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV        37.00   34.89    
 5 Strait, Alexander  10 Cubu-PV        36.99   35.19    
 6 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV        33.35   35.25    
 7 Shebat, John F    9 Cubu-PV        38.11   36.18    
 8 Hohman, Andrew J  10 Cubu-PV        38.54   36.90    
 9 Honnold, Matthew J 10 Cubu-PV        38.82   37.20    
 10 Surette, Miller M  9 Cubu-PV        39.93   38.65    
 11 Whisonant, Terry P  9 Cubu-PV          NT   40.78    
 12 Rebelez, Brandon A 10 Cubu-PV        40.00   42.25    
 13 Poling, Sean N    9 Cubu-PV        49.30   42.33    
 14 D'Anna, Chris D   10 Cubu-PV        58.91   46.92    
 15 Li, Jeffrey Z    10 Cubu-PV          NT   57.56    
 
Boys 9-10 100 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV       1:23.24  1:15.88    
         36.14   1:15.88 (39.74)                    
 2 Qian, Andrew J   10 Cubu-PV       1:24.99  1:22.90    
         38.13   1:22.90 (44.77)                    
 3 Strait, Alexander  10 Cubu-PV       1:31.55  1:25.06    
         40.52   1:25.06 (44.54)                    
 4 Shebat, John F    9 Cubu-PV       1:23.49  1:25.07    
         40.93   1:25.07 (44.14)                    
 5 McGarry, Cole J   10 Cubu-PV       1:33.33  1:25.68    
         39.29   1:25.68 (46.39)                    
 6 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV       1:22.00  1:28.97    
         37.63   1:28.97 (51.34)                    
 7 Soos, Daniel     9 Cubu-PV          NT  1:46.52    
         50.30   1:46.52 (56.22)                    
 8 Canova, Henry F   10 Cubu-PV       2:00.75  1:49.29    
         47.90  1:49.29 (1:01.39)                    
 
Boys 9-10 100 Yard IM
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J   10 Cubu-PV       1:24.50  1:16.13    
         38.19   1:16.13 (37.94)                    
 2 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV       1:20.92  1:17.51    
         36.28   1:17.51 (41.23)                    
 3 Shebat, John F    9 Cubu-PV       1:17.00  1:18.53    
         36.14   1:18.53 (42.39)                    
 4 McGarry, Cole J   10 Cubu-PV       1:24.51  1:20.93    
         38.05   1:20.93 (42.88)                    
 5 Strait, Alexander  10 Cubu-PV       1:29.38  1:21.23    
         36.25   1:21.23 (44.98)                    
 6 Pawlowicz, Nathan  9 Cubu-PV       1:31.26  1:25.87    
         39.99   1:25.87 (45.88)                    
 7 Draim, Kyle A    10 Cubu-PV       1:26.87  1:25.98    
         39.42   1:25.98 (46.56)                    
 8 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV       1:25.11  1:27.39    
         39.70   1:27.39 (47.69)                    
 9 Doran, Joseph T   9 Cubu-PV       1:41.99  1:27.50    
         42.03   1:27.50 (45.47)                    
 10 Honnold, Matthew J 10 Cubu-PV       1:28.28  1:28.54    
        1:28.50   1:28.54 (0.04)                    
 11 Surette, Miller M  9 Cubu-PV       1:24.60  1:30.37    
         40.90   1:30.37 (49.47)                    
 12 Canova, Henry F   10 Cubu-PV       1:42.26  1:32.13    
         44.60   1:32.13 (47.53)                    
 13 Rebelez, Brandon A 10 Cubu-PV       1:30.41  1:33.08    
         43.39   1:33.08 (49.69)                    
 14 Arrate, Miguel A  10 Cubu-PV       1:37.72  1:34.09    
         44.30   1:34.09 (49.79)                    
 15 Canty, Michael J  10 UN-CU-PV       1:51.54  1:41.83    
         48.28   1:41.83 (53.55)                    
 16 Cole, Ryan E    10 Cubu-PV          NT  1:42.85    
         48.22   1:42.85 (54.63)                    
 17 D'Anna, Chris D   10 Cubu-PV       1:49.71  1:46.61    
         52.80   1:46.61 (53.81)                    
 18 Lawhorn, Mitchell  10 UN-CU-PV         NT  1:47.72    
         51.71   1:47.72 (56.01)                    
 19 Li, Jeffrey Z    10 Cubu-PV          NT  1:53.92    
         57.22   1:53.92 (56.70)                    
 -- Faison, Noah A    9 Cubu-PV       1:35.41     DQ    
         45.17     DQ (51.27)                    
 
Boys 9-10 200 Yard IM
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Qian, Andrew J   10 Cubu-PV       2:47.70  2:39.55    
         36.15   1:18.12 (41.97)   2:03.65 (45.53)   2:39.55 (35.90)
 2 Nguyen, Denny T   10 Cubu-PV       2:49.28  2:40.38    
         35.80   1:16.34 (40.54)   2:04.18 (47.84)   2:40.38 (36.20)
 3 Shebat, John F    9 Cubu-PV       3:00.85  2:50.59    
         38.34   1:21.96 (43.62)   2:14.24 (52.28)   2:50.59 (36.35)
 4 Strait, Alexander  10 Cubu-PV       3:05.34  2:51.03    
         36.30   1:19.43 (43.13)   2:13.87 (54.44)   2:51.03 (37.16)
 5 McGarry, Cole J   10 Cubu-PV       3:00.88  2:54.26    
         36.46   1:23.26 (46.80)   2:14.17 (50.91)   2:54.26 (40.09)
 6 Hohman, Andrew J  10 Cubu-PV       3:06.86  3:00.97    
         44.29   1:31.76 (47.47)   2:24.00 (52.24)   3:00.97 (36.97)
 7 Allsopp, Robert J  10 Cubu-PV       3:00.00  3:04.97    
         39.82   1:28.41 (48.59)   2:23.85 (55.44)   3:04.97 (41.12)
 8 Surette, Miller M  9 Cubu-PV          NT  3:08.94    
         43.24   1:29.29 (46.05)   2:26.50 (57.21)   3:08.94 (42.44)
 9 Honnold, Matthew J 10 Cubu-PV       3:08.93  3:10.23    
         41.43   1:27.29 (45.86)  3:10.23 (1:42.94)          
 10 Doran, Joseph T   9 Cubu-PV          NT  3:11.11    
         44.50  2:29.27 (1:44.77)   3:11.11 (41.84)          
 11 Soos, Daniel     9 Cubu-PV          NT  3:11.76    
         49.49   1:36.47 (46.98)   2:30.99 (54.52)   3:11.76 (40.77)
 12 Dunbar, Cody R   10 Cubu-PV          NT  3:13.33    
         45.95   1:32.35 (46.40)  2:33.72 (1:01.37)   3:13.33 (39.61)
 13 Pfannenstein, Jeff  9 Cubu-PV          NT  3:13.71    
         46.82   1:36.50 (49.68)   2:34.09 (57.59)   3:13.71 (39.62)
 14 Canova, Henry F   10 Cubu-PV          NT  3:15.73    
         44.56   1:36.89 (52.33)   2:31.39 (54.50)   3:15.73 (44.34)
 15 Poling, Sean N    9 Cubu-PV          NT  3:29.61    
         49.35   1:43.55 (54.20)  2:45.29 (1:01.74)   3:29.61 (44.32)
 16 D'Anna, Chris D   10 Cubu-PV          NT  3:31.99    
         51.13   1:43.32 (52.19)  2:45.45 (1:02.13)   3:31.99 (46.54)
 17 Fabish, Evan M    9 Cubu-PV          NT  3:37.91    
         49.54   1:45.52 (55.98)  2:49.04 (1:03.52)   3:37.91 (48.87)
 -- Ghassemi, Cameron  10 Cubu-PV          NT     DQ    
         51.02   1:43.52 (52.50)  2:44.00 (1:00.48)     DQ (47.04)