PVS October Open Meet
October 14- 16, 2005
Fairland
Hosted by Curl-Burke Swim Team
Psych Sheet - Saturday Morning, 13 & Over Swimmers


      
Event 9 Girls 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Schwee, Suzanne E       15 Cubu-PV           26.90    
 2 Fotsch, Colleen P       15 Cubu-PV           27.28    
 3 Gibson, Carly M        16 Cubu-PV           27.47    
 4 Beales, Kristen E       17 Cubu-PV           27.89    
 5 Boyle, Kaeley K        16 Cubu-PV           28.50    
 6 Palmer, Eileen B       16 Cubu-PV           30.26    
 7 Hamilton, Jill L       17 Cubu-PV           30.41    
 8 Barry, Meghan E        14 Cubu-PV           30.60    
 9 Jones, Jasmine D       13 Cubu-PV           31.05    
 10 Erickson, Sarah P       16 Cubu-PV           31.57    
 11 Eule, Sarah M         13 UN-CU-PV          32.89    
 12 Velez, Bianca M        16 Cubu-PV           33.20    
 13 Banks, Tara E         13 Cubu-PV           33.63    
 14 Hurley, Kelly E        16 Cubu-PV           33.97    
 15 Young, Katherine A      14 Cubu-PV           34.13    
 16 Sennett, Katie A       14 Cubu-PV           35.27    
 17 Velez, Gabriela M       14 Cubu-PV           35.62    
 18 Minor, Erica A        13 Cubu-PV           36.33    
 19 Moyer, Valerie A       13 Cubu-PV           36.51    
 20 Kelly, Megan R        13 Cubu-PV           38.50    
 21 Byrum, Rachel A        13 Cubu-PV           44.10    
 22 Bigelow, Jasmine N      13 Team Elite-PV      1:19.03    
 23 Degner-Lopez, Alyssa D    16 Cubu-PV            NT    
 24 Kristy, Blair V        13 Cubu-PV            NT    
 25 Farnham, Julia M       18 Cubu-PV            NT    
 26 Langlois, Nicole K      15 Cubu-PV            NT    
 27 Thomas, Sheritta D      15 Cubu-PV            NT    
 28 Jackson, Deja Y        14 Cubu-PV            NT    
 
Event 10 Boys 13 & Over 50 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hafkin, Josh V        17 Rmsc-PV           22.33    
 2 Park, Brock B         16 Cubu-PV           24.20    
 3 Kiss, David          15 Cubu-PV           24.30    
 4 Mears, Andy S         16 UN-CU-PV          25.80    
 5 Way, James R         17 Cubu-PV           26.72    
 6 Piantedosi, Michael J     15 Cubu-PV           27.43    
 7 Lichtenfels, Ryan R      15 UN-CU-PV          28.89    
 8 Miller, Haywood H       16 Cubu-PV           28.95    
 9 Tollefson, Ross H       15 Cubu-PV           29.22    
 10 Phillips, Bradley D      13 Cubu-PV           29.33    
 11 Hazelton, Nick H       14 Cubu-PV           29.58    
 12 Emory, Daniel J        15 Cubu-PV           29.69    
 13 Evans, Connor P        15 Cubu-PV           29.84    
 14 Camozzo, Danny L       13 Cubu-PV           29.91    
 15 Lucas, Cameron R       13 Cubu-PV           30.62    
 16 Shebat, Michael J       13 Cubu-PV           30.72    
 17 Pence, Cem W         15 Cubu-PV           31.24    
 18 Sperbeck, Matthew D      13 Cods-PV           31.30    
 19 Grimmett-Norris, Michael T  13 Cubu-PV           31.65    
 20 Moynahan, Paddy S       13 Cubu-PV           32.10    
 21 Baron, Zach J         13 Cubu-PV           32.23    
 22 Heffernan, Sean F       14 Cubu-PV           32.29    
 23 Dutta, Justin S        13 Cubu-PV           32.65    
 24 Mason, Nick A         13 Cubu-PV           32.82    
 25 Davis, Anders C        16 Cubu-PV           33.28    
 26 Fotsch, DJ J         13 Cubu-PV           34.87    
 27 Bryan, Stephen W       13 Cubu-PV           38.03    
 28 Baccus, Nathan K       13 Cubu-PV           39.43    
 29 McGee, Ian W         13 Cubu-PV           39.69    
 30 Von Kolnitz, Thomas M     13 Cubu-PV           42.13    
 31 Snyder, David A        13 Cubu-PV           51.22    
 32 Kelly, Chris J        16 Cubu-PV            NT    
 33 Vest, Kevin M         13 Cubu-PV            NT    
 34 George, Jason J        18 Cubu-PV            NT    
 35 Middel, Parker S       14 Cubu-PV            NT    
 36 Dickerson, Michael C     16 Cubu-PV            NT    
 37 Clark, Patrick I       15 Cubu-PV            NT    
 
Event 11 Girls 13 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Schwee, Suzanne E       15 Cubu-PV           57.30    
 2 Kemp, Elizabeth A       17 Cubu-PV           58.38    
 3 Ribar, Morgan         15 Rmsc-PV           58.63    
 4 O'Malley, Kayla E       14 Cubu-PV           59.74    
 5 Boyle, Kaeley K        16 Cubu-PV           59.81    
 6 Moores, Kristen N       16 Cubu-PV           59.82    
 7 Kranz, Lauren O        15 UN-CU-PV         1:00.69    
 8 Jacoby, Jenna C        14 Cubu-PV          1:00.74    
 9 Weems, Claire E        17 Cubu-PV          1:02.07    
 10 White, Brianna L       15 Cubu-PV          1:02.31    
 11 Emery, Molly C        15 Cubu-PV          1:03.42    
 12 DeCrosta, Katherine E     15 Cubu-PV          1:04.18    
 13 Fotsch, Colleen P       15 Cubu-PV          1:04.24    
 14 Mizerak, Gabrielle M     13 Cubu-PV          1:04.53    
 15 Barry, Meghan E        14 Cubu-PV          1:04.60    
 16 Jordan, Temara E       14 Cubu-PV          1:04.67    
 17 Winland, Emily L       15 Cubu-PV          1:05.04    
 18 Chang, Kellie         16 Cubu-PV          1:05.61    
 19 Haudenschild, Kristen M    16 Cubu-PV          1:05.99    
 20 Hamilton, Jill L       17 Cubu-PV          1:06.15    
 21 Lynch, Sarah E        14 Cubu-PV          1:06.47    
 22 Kozlowski, Mary C       16 Cubu-PV          1:06.72    
 23 Decker, Meghan K       16 Cubu-PV          1:06.84    
 24 Gibson, Carly M        16 Cubu-PV          1:07.13    
 25 Dillon, Laura C        16 Cubu-PV          1:07.20    
 26 Collins, Siobhan E      15 Cubu-PV          1:07.43    
 27 Rholl, Christine E      13 Cubu-PV          1:07.44    
 28 Gregory, Katy         15 Cubu-PV          1:07.91    
 29 Finelli, Laura K       13 Cubu-PV          1:08.13    
 30 Molano, Chanele E       15 Cubu-PV          1:08.28    
 31 Lee, Mihan R         17 Cubu-PV          1:08.43    
 32 Ferraro, Carmen C       14 Cubu-PV          1:08.66    
 33 Poore, Lauren E        13 Cubu-PV          1:08.73    
 34 Sennett, Katie A       14 Cubu-PV          1:08.76    
 35 Ulmer, Becca M        14 Cubu-PV          1:08.82    
 36 Beales, Kristen E       17 Cubu-PV          1:08.86    
 37 Walsh, Courtney E       13 Cubu-PV          1:08.93    
 38 Baumgardner, Ellyn C     14 Cubu-PV          1:09.67    
 39 Lacey, Mo E          14 Cubu-PV          1:09.82    
 40 Metts, Megan A        14 Cubu-PV          1:10.02    
 41 Hurley, Kelly E        16 Cubu-PV          1:10.42    
 42 Banks, Tara E         13 Cubu-PV          1:10.68    
 43 Tanner, Carly R        14 Cubu-PV          1:11.11    
 44 Pedersen, Gabrielle M     13 Cubu-PV          1:11.49    
 45 Sieracki, Alex E       15 Cubu-PV          1:11.75    
 46 Nelson, Catelyn E       16 Cubu-PV          1:11.89    
 47 Lazar, Caroline J       13 Cubu-PV          1:12.21    
 48 VanDoren, Sarah M       14 Cubu-PV          1:12.44    
 49 Conroy, Meg G         15 Cubu-PV          1:12.55    
 50 Merley, Caitlin F       13 Cubu-PV          1:13.09    
 51 Pfannenstein, Ashley P    13 Cubu-PV          1:14.14    
 52 Moyer, Valerie A       13 Cubu-PV          1:14.25    
 53 Velez, Bianca M        16 Cubu-PV          1:14.31    
 54 Collier, Meagan E       14 Cubu-PV          1:14.54    
 55 McGarry, Christina E     13 Cubu-PV          1:15.81    
 56 Sbardella, Nicole B      13 Cubu-PV          1:16.29    
 57 King, Jill M         13 Cubu-PV          1:16.72    
 58 Minor, Erica A        13 Cubu-PV          1:16.75    
 59 Bumiller, Karen E       14 Cubu-PV          1:18.17    
 60 Kelly, Megan R        13 Cubu-PV          1:18.28    
 61 Velez, Gabriela M       14 Cubu-PV          1:23.47    
 62 Morani, Alex D        13 Cubu-PV          1:24.44    
 63 John, Jordan H        13 Cubu-PV          1:30.62    
 64 Byrum, Rachel A        13 Cubu-PV          1:31.97    
 65 Ness, Kristina M       13 Cubu-PV          1:46.95    
 66 Degner-Lopez, Alyssa D    16 Cubu-PV            NT    
 67 Kristy, Blair V        13 Cubu-PV            NT    
 68 Macri, Francesca Y      15 Cubu-PV            NT    
 69 Wright, Sinjin B       15 Cubu-PV            NT    
 70 Dabney, Kai A         14 Cubu-PV            NT    
 
Event 12 Boys 13 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Hafkin, Josh V        17 Rmsc-PV           48.75    
 2 Hayden, Zach S        17 Cubu-PV           52.85    
 3 Brake, Andy J         17 Cubu-PV           54.74    
 4 Lee, Chris T         16 Cubu-PV           54.75    
 5 Grimmett-Norris, Robert W   16 Cubu-PV           55.43    
 6 McDonald, Adam C       17 Cubu-PV           55.79    
 7 Collier, Matt C        17 Cubu-PV           55.85    
 8 McDowell, Brandon A      15 Unattached         56.06    
 9 Nichols, Robert E       14 Cubu-PV           56.55    
 10 Krebs, Matt E         15 Cubu-PV           56.63    
 11 Bollea, Drew L        17 Cubu-PV           56.96    
 12 Allsopp, David A       16 Cubu-PV           57.07    
 13 Hale-Kupiec, Thomas A     17 Cubu-PV           57.19    
 14 Mears, Andy S         16 UN-CU-PV          57.30    
 15 Wise, Zack P         17 Cubu-PV           57.31    
 16 Finelli, Drew S        17 Cubu-PV           57.43    
 17 Parker, Justin M       27 Rmsc-PV           57.66    
 18 Cunningham, Jesse A      14 Cubu-PV           57.70    
 19 Gong, Wade T         14 Cubu-PV           57.73    
 20 Lichtenfels, Ryan R      15 UN-CU-PV          58.08    
 21 Edmonds, Greg D        17 Cubu-PV           59.14    
 22 Sidman, John-Howard H     15 Cubu-PV           59.22    
 23 Kiss, David          15 Cubu-PV           59.49    
 24 Kelly, Chris J        16 Cubu-PV           59.81    
 25 Way, James R         17 Cubu-PV          1:00.70    
 26 Allsopp, Matt C        13 Cubu-PV          1:01.17    
 27 Park, Brock B         16 Cubu-PV          1:02.01    
 28 Pool, Jon D          16 Cubu-PV          1:02.02    
 29 Dickerson, Michael C     16 Cubu-PV          1:02.10    
 30 Fisher, Drew K        14 Cubu-PV          1:02.19    
 31 Wodoslawsky, Michael S    16 Cubu-PV          1:02.26    
 32 Sologuren, Daniel       15 Cubu-PV          1:02.44    
 33 Spina, Alex M         15 Cubu-PV          1:02.78    
 34 Robinson III, Solomon     16 Team Elite-PV      1:02.99    
 35 Piantedosi, Michael J     15 Cubu-PV          1:03.21    
 36 Lucas, Benjamin N       15 Cubu-PV          1:04.06    
 37 Zanellato, Joe A       14 Cubu-PV          1:04.64    
 38 Gould, Serge A        13 Cubu-PV          1:04.90    
 39 Tollefson, Ross H       15 Cubu-PV          1:05.17    
 40 Gamble, Grant W        14 Cubu-PV          1:05.83    
 41 Pfister, Greg L        15 Cubu-PV          1:05.86    
 42 Grimmett-Norris, Michael T  13 Cubu-PV          1:06.01    
 43 Dillon, Bradley J       13 Cubu-PV          1:06.31    
 44 Baumgardner, Jacob D     13 Cubu-PV          1:06.44    
 45 McGuire, Daniel P       14 Cubu-PV          1:06.74    
 46 Heffernan, Sean F       14 Cubu-PV          1:07.63    
 47 King, Jay C          14 Cubu-PV          1:08.11    
 48 Tang, Eddie Q         15 Cubu-PV          1:08.14    
 49 Melillo, Simone        16 Cubu-PV          1:08.37    
 50 Lucas, Cameron R       13 Cubu-PV          1:08.73    
 51 Litman, Ethan A        15 Cubu-PV          1:08.73    
 52 Mintz, Bomani J        15 Cubu-PV          1:08.80    
 53 Cooke, Owen M         13 Cubu-PV          1:08.80    
 54 McDermott, Danny J      13 Cubu-PV          1:08.82    
 55 Croslin, Chike B       15 Cubu-PV          1:10.09    
 56 Jackson, Brandon L      15 Cubu-PV          1:10.22    
 57 Murray, Dylan D        15 Cubu-PV          1:10.93    
 58 Hansen, Erik B        13 Cubu-PV          1:11.57    
 59 Camozzo, Danny L       13 Cubu-PV          1:12.38    
 60 Miller, Scott K        15 Cubu-PV          1:12.45    
 61 Mason, Nick A         13 Cubu-PV          1:12.72    
 62 Doyle, Brendan T       13 Cubu-PV          1:13.12    
 63 Moynahan, Paddy S       13 Cubu-PV          1:13.40    
 64 Baron, Zach J         13 Cubu-PV          1:15.24    
 65 Baccus, Jason D        14 Cubu-PV          1:15.67    
 66 Simmons, Tucker M       13 Cubu-PV          1:15.97    
 67 Zajic, Ben J         13 Cubu-PV          1:16.77    
 68 Snyder, Matthew R       15 Cubu-PV          1:20.00    
 69 McGee, Ian W         13 Cubu-PV          1:20.87    
 70 Von Kolnitz, Thomas M     13 Cubu-PV          1:24.49    
 71 Snyder, David A        13 Cubu-PV          1:35.26    
 72 Sperbeck, Matthew D      13 Cods-PV          1:36.06    
 73 Gasparis, Steven J      15 Cubu-PV            NT    
 74 Vest, Kevin M         13 Cubu-PV            NT    
 75 Stehlin, Paul L        17 Cubu-PV            NT    
 76 Shlesinger, Aaron J      13 Cubu-PV            NT    
 77 Kiss, Balazs         13 Cubu-PV            NT    
 78 Collins, Alexander B     17 Cubu-PV            NT    
 
Event 13 Girls 13 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Beales, Kristen E       17 Cubu-PV          2:07.54    
 2 Balint, Andrea A       17 Cubu-PV          2:09.15    
 3 Moores, Kristen N       16 Cubu-PV          2:10.15    
 4 Kemp, Elizabeth A       17 Cubu-PV          2:10.59    
 5 Herrmann, Laura K       17 UN-CU-PV         2:13.01    
 6 Dillon, Laura C        16 Cubu-PV          2:14.76    
 7 Boyle, Kaeley K        16 Cubu-PV          2:15.58    
 8 Benevento, Laura J      15 Cubu-PV          2:15.92    
 9 Kozlowski, Mary C       16 Cubu-PV          2:16.06    
 10 Emery, Molly C        15 Cubu-PV          2:17.60    
 11 Gibson, Carly M        16 Cubu-PV          2:17.79    
 12 Winland, Emily L       15 Cubu-PV          2:17.91    
 13 Jacoby, Jenna C        14 Cubu-PV          2:18.01    
 14 Nelson, Catelyn E       16 Cubu-PV          2:18.04    
 15 Weems, Claire E        17 Cubu-PV          2:19.68    
 16 Erickson, Sarah P       16 Cubu-PV          2:20.34    
 17 Baumgardner, Ellyn C     14 Cubu-PV          2:20.94    
 18 Dufek, Claire E        17 Cubu-PV          2:21.02    
 19 White, Brianna L       15 Cubu-PV          2:21.60    
 20 Dagenhart, Jenna M      15 Cubu-PV          2:21.71    
 21 Mizerak, Gabrielle M     13 Cubu-PV          2:22.98    
 22 Chang, Kellie         16 Cubu-PV          2:23.29    
 23 Miskiel, Rachel D       16 Cubu-PV          2:23.29    
 24 Hamilton, Jill L       17 Cubu-PV          2:23.29    
 25 Hurley, Kelly E        16 Cubu-PV          2:25.00    
 26 Palmer, Eileen B       16 Cubu-PV          2:25.33    
 27 Wilson, Jenny D        15 Cubu-PV          2:25.77    
 28 Lacey, Mo E          14 Cubu-PV          2:25.95    
 29 Ferraro, Carmen C       14 Cubu-PV          2:26.01    
 30 Walsh, Courtney E       13 Cubu-PV          2:26.52    
 31 Collins, Siobhan E      15 Cubu-PV          2:26.78    
 32 McCRONE, Collette L      15 Cubu-PV          2:26.98    
 33 Levy, Danielle V       16 Cubu-PV          2:28.86    
 34 Decker, Meghan K       16 Cubu-PV          2:29.34    
 35 Finelli, Laura K       13 Cubu-PV          2:29.73    
 36 Haley, Jayne M        15 Cubu-PV          2:30.43    
 37 Ulmer, Becca M        14 Cubu-PV          2:31.47    
 38 Hall, Alina M         13 Cubu-PV          2:32.52    
 39 Curles, Erica A        14 Cubu-PV          2:33.33    
 40 Pfannenstein, Ashley P    13 Cubu-PV          2:33.51    
 41 Jones, Jasmine D       13 Cubu-PV          2:33.92    
 42 Sieracki, Alex E       15 Cubu-PV          2:34.19    
 43 Lazar, Caroline J       13 Cubu-PV          2:34.48    
 44 Banks, Tara E         13 Cubu-PV          2:34.56    
 45 Tanner, Carly R        14 Cubu-PV          2:35.11    
 46 Pedersen, Gabrielle M     13 Cubu-PV          2:35.57    
 47 McGarry, Christina E     13 Cubu-PV          2:35.62    
 48 Dicesare, Elyse R       15 Cubu-PV          2:36.61    
 49 Langlois, Nicole K      15 Cubu-PV          2:36.65    
 50 McDowell, Kathleen M     14 Cubu-PV          2:36.66    
 51 McConville, Grace E      14 Cubu-PV          2:36.95    
 52 Poore, Lauren E        13 Cubu-PV          2:37.04    
 53 Moyer, Valerie A       13 Cubu-PV          2:37.15    
 54 Conroy, Meg G         15 Cubu-PV          2:39.45    
 55 Metts, Megan A        14 Cubu-PV          2:39.88    
 56 Degner-Lopez, Alyssa D    16 Cubu-PV          2:40.74    
 57 Sennett, Katie A       14 Cubu-PV          2:41.36    
 58 Erickson, Melissa M      13 Cubu-PV          2:41.47    
 59 Roberts, Elizabeth T     17 Cubu-PV          2:44.11    
 60 Haley, Megan A        13 Cubu-PV          2:44.28    
 61 Allen, Charwan L       16 Cubu-PV          2:44.75    
 62 Bumiller, Karen E       14 Cubu-PV          2:46.32    
 63 Eule, Sarah M         13 UN-CU-PV         2:46.49    
 64 Sbardella, Nicole B      13 Cubu-PV          2:49.12    
 65 Kelly, Megan R        13 Cubu-PV          2:54.59    
 66 King, Jill M         13 Cubu-PV          3:00.61    
 67 Coleman, Ezhaun S       15 Cubu-PV          3:32.67    
 68 Farnham, Julia M       18 Cubu-PV            NT    
 
Event 14 Boys 13 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Gledhill, Cameron W      16 Cubu-PV          1:49.80    
 2 Melillo, Simone        16 Cubu-PV          1:57.61    
 3 Grimmett-Norris, Robert W   16 Cubu-PV          1:58.46    
 4 Miller, Haywood H       16 Cubu-PV          1:59.41    
 5 Hale-Kupiec, Thomas A     17 Cubu-PV          1:59.46    
 6 McDonald, Adam C       17 Cubu-PV          1:59.48    
 7 Cunningham, Jesse A      14 Cubu-PV          1:59.71    
 8 Finelli, Drew S        17 Cubu-PV          2:00.10    
 9 Christensen, Jonathan L    15 Cubu-PV          2:01.53    
 10 Lee, Chris T         16 Cubu-PV          2:01.64    
 11 Richardson, Andy M      16 Cubu-PV          2:03.25    
 12 Park, Brock B         16 Cubu-PV          2:04.59    
 13 Wodoslawsky, Michael S    16 Cubu-PV          2:07.86    
 14 Ogren, Tad A         17 Cubu-PV          2:07.91    
 15 Leegan, Matthew P       16 Cubu-PV          2:08.67    
 16 Lichtenfels, Ryan R      15 UN-CU-PV         2:09.11    
 17 Allsopp, David A       16 Cubu-PV          2:09.87    
 18 Tollefson, Ross H       15 Cubu-PV          2:10.09    
 19 Lucas, Benjamin N       15 Cubu-PV          2:10.51    
 20 Sidman, John-Howard H     15 Cubu-PV          2:12.39    
 21 Way, James R         17 Cubu-PV          2:12.59    
 22 Collins, Alexander B     17 Cubu-PV          2:13.66    
 23 Gong, Wade T         14 Cubu-PV          2:16.70    
 24 Baumgardner, Jacob D     13 Cubu-PV          2:18.20    
 25 Gould, Serge A        13 Cubu-PV          2:19.31    
 26 Phillips, Bradley D      13 Cubu-PV          2:19.73    
 27 Nichols, Robert E       14 Cubu-PV          2:20.03    
 28 Nagy, Christopher J      16 Cubu-PV          2:20.09    
 29 Ogren, Tyler T        14 Cubu-PV          2:21.23    
 30 Hazelton, Nick H       14 Cubu-PV          2:21.40    
 31 Tollefson, Andrew H      13 Cubu-PV          2:21.57    
 32 Pfister, Greg L        15 Cubu-PV          2:21.75    
 33 Lytle, Patrick T       14 Cubu-PV          2:21.92    
 34 George, Jason J        18 Cubu-PV          2:22.45    
 35 Mintz, Bomani J        15 Cubu-PV          2:23.52    
 36 Allsopp, Matt C        13 Cubu-PV          2:23.52    
 37 Evans, Connor P        15 Cubu-PV          2:23.80    
 38 Sologuren, Daniel       15 Cubu-PV          2:23.86    
 39 Jackson, Brandon L      15 Cubu-PV          2:26.25    
 40 Miller, Scott         18 Team Elite-PV      2:28.64    
 41 Jackson, Bradford W      14 Cubu-PV          2:29.63    
 42 Shebat, Michael J       13 Cubu-PV          2:30.22    
 43 Dickerson, Michael C     16 Cubu-PV          2:30.66    
 44 Mason, Nick A         13 Cubu-PV          2:31.37    
 45 Emory, Daniel J        15 Cubu-PV          2:35.19    
 46 Dost, Kyle R         13 Cubu-PV          2:37.30    
 47 Robinson III, Solomon     16 Team Elite-PV      2:38.43    
 48 Moynahan, Paddy S       13 Cubu-PV          2:38.77    
 49 Litman, Ethan A        15 Cubu-PV          2:38.77    
 50 Zajic, Ben J         13 Cubu-PV          2:39.07    
 51 Simmons, Tucker M       13 Cubu-PV          2:39.25    
 52 Doyle, Brendan T       13 Cubu-PV          2:42.36    
 53 Kulesza, Ryan J        13 Cubu-PV          2:44.96    
 54 Dutta, Justin S        13 Cubu-PV          2:47.39    
 55 Miller, Scott K        15 Cubu-PV          2:48.76    
 56 Baron, Zach J         13 Cubu-PV          2:54.52    
 57 Fotsch, DJ J         13 Cubu-PV          2:57.87    
 58 Shlesinger, Aaron J      13 Cubu-PV          3:01.45    
 59 Fields, Peter J        14 Cubu-PV          3:09.13    
 60 Kelly, Chris J        16 Cubu-PV            NT    
 61 McGee, Ian W         13 Cubu-PV            NT    
 62 Stehlin, Paul L        17 Cubu-PV            NT    
 63 White, Will D         14 Team Elite-PV         NT    
 64 Raglin, Gregory F       17 Team Elite-PV         NT    
 65 White, John JR P       17 Team Elite-PV         NT    
 66 Sperbeck, Matthew D      13 Cods-PV            NT    
 
Event 15 Girls 13 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kemp, Elizabeth A       17 Cubu-PV          2:04.81    
 2 O'Malley, Kayla E       14 Cubu-PV          2:06.66    
 3 Christensen, Mei L      17 Cubu-PV          2:08.24    
 4 Kranz, Lauren O        15 UN-CU-PV         2:10.62    
 5 Moores, Kristen N       16 Cubu-PV          2:15.02    
 6 VanDoren, Sarah M       14 Cubu-PV          2:15.62    
 7 Lynch, Sarah E        14 Cubu-PV          2:16.04    
 8 Benevento, Laura J      15 Cubu-PV          2:16.28    
 9 Erickson, Sarah P       16 Cubu-PV          2:24.49    
 10 Jordan, Temara E       14 Cubu-PV          2:33.48    
 11 Young, Katherine A      14 Cubu-PV            NT    
 12 Thomas, Sheritta D      15 Cubu-PV            NT    
 
Event 16 Boys 13 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Brake, Andy J         17 Cubu-PV          1:53.50    
 2 Edmonds, Greg D        17 Cubu-PV          2:02.94    
 3 Wise, Zack P         17 Cubu-PV          2:03.83    
 4 Pool, Jon D          16 Cubu-PV          2:04.06    
 5 Bollea, Drew L        17 Cubu-PV          2:04.99    
 6 Cross, Jason A        17 Rmsc-PV          2:05.97    
 7 Nichols, Robert E       14 Cubu-PV          2:10.86    
 8 Krebs, Matt E         15 Cubu-PV          2:12.44    
 9 Richardson, Andy M      16 Cubu-PV          2:18.07    
 10 Grimmett-Norris, Michael T  13 Cubu-PV          2:23.96    
 11 Spina, Alex M         15 Cubu-PV          2:27.87    
 12 McDowell, Brandon A      15 Unattached        2:38.00    
 13 Camozzo, Danny L       13 Cubu-PV          2:42.32    
 14 Lucas, Cameron R       13 Cubu-PV          2:42.58    
 15 Haley, Brendan A       17 Cubu-PV            NT    
 16 Clark, Patrick I       15 Cubu-PV            NT    
 
Event 17 Girls 13 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Beales, Kristen E       17 Cubu-PV          1:06.38    
 2 Dillon, Laura C        16 Cubu-PV          1:08.07    
 3 Wilson, Jenny D        15 Cubu-PV          1:08.10    
 4 Baumgardner, Ellyn C     14 Cubu-PV          1:08.24    
 5 Balint, Andrea A       17 Cubu-PV          1:08.36    
 6 Jones, Jasmine D       13 Cubu-PV          1:09.83    
 7 Winland, Emily L       15 Cubu-PV          1:11.22    
 8 Jacoby, Jenna C        14 Cubu-PV          1:11.45    
 9 DeCrosta, Katherine E     15 Cubu-PV          1:12.73    
 10 Miskiel, Rachel D       16 Cubu-PV          1:12.77    
 11 Kozlowski, Mary C       16 Cubu-PV          1:13.37    
 12 VanDoren, Sarah M       14 Cubu-PV          1:13.61    
 13 Herrmann, Laura K       17 UN-CU-PV         1:13.99    
 14 Levy, Danielle V       16 Cubu-PV          1:14.30    
 15 Dagenhart, Jenna M      15 Cubu-PV          1:14.38    
 16 Roberts, Elizabeth T     17 Cubu-PV          1:15.71    
 17 Emery, Molly C        15 Cubu-PV          1:15.88    
 18 Dicesare, Elyse R       15 Cubu-PV          1:15.89    
 19 Collins, Siobhan E      15 Cubu-PV          1:16.76    
 20 Pfannenstein, Ashley P    13 Cubu-PV          1:17.88    
 21 Dufek, Claire E        17 Cubu-PV          1:18.45    
 22 Gregory, Katy         15 Cubu-PV          1:19.24    
 23 Moyer, Valerie A       13 Cubu-PV          1:19.96    
 24 McGarry, Christina E     13 Cubu-PV          1:20.52    
 25 Ferraro, Carmen C       14 Cubu-PV          1:20.65    
 26 Eule, Sarah M         13 UN-CU-PV         1:21.32    
 27 Curles, Erica A        14 Cubu-PV          1:21.92    
 28 Allen, Charwan L       16 Cubu-PV          1:22.50    
 29 King, Jill M         13 Cubu-PV          1:24.30    
 30 Haley, Megan A        13 Cubu-PV          1:25.56    
 31 Byrum, Rachel A        13 Cubu-PV          1:25.83    
 32 Pedersen, Gabrielle M     13 Cubu-PV          1:26.32    
 33 Coleman, Ezhaun S       15 Cubu-PV          1:27.78    
 34 John, Jordan H        13 Cubu-PV          1:28.81    
 35 Morani, Alex D        13 Cubu-PV          1:29.17    
 36 Wright, Sinjin B       15 Cubu-PV          1:29.24    
 37 Bolton, Christina I      13 Cubu-PV          1:30.13    
 38 Erickson, Melissa M      13 Cubu-PV          1:31.03    
 39 Degner-Lopez, Alyssa D    16 Cubu-PV            NT    
 40 Ness, Kristina M       13 Cubu-PV            NT    
 41 Haley, Jayne M        15 Cubu-PV            NT    
 42 Farnham, Julia M       18 Cubu-PV            NT    
 43 Sullivan, Lauren E      16 Cubu-PV            NT    
 44 Jackson, Deja Y        14 Cubu-PV            NT    
 45 Dabney, Kai A         14 Cubu-PV            NT    
 46 Bigelow, Jasmine N      13 Team Elite-PV         NT    
 
Event 18 Boys 13 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Melillo, Simone        16 Cubu-PV           58.62    
 2 Pool, Jon D          16 Cubu-PV          1:00.49    
 3 Miller, Haywood H       16 Cubu-PV          1:00.96    
 4 Christensen, Jonathan L    15 Cubu-PV          1:01.00    
 5 Gledhill, Cameron W      16 Cubu-PV          1:01.50    
 6 McDonald, Adam C       17 Cubu-PV          1:02.01    
 7 Cunningham, Jesse A      14 Cubu-PV          1:02.02    
 8 Finelli, Drew S        17 Cubu-PV          1:03.30    
 9 Tollefson, Ross H       15 Cubu-PV          1:03.33    
 10 Leegan, Matthew P       16 Cubu-PV          1:03.81    
 11 Sidman, John-Howard H     15 Cubu-PV          1:04.17    
 12 Tang, Eddie Q         15 Cubu-PV          1:05.08    
 13 Lytle, Patrick T       14 Cubu-PV          1:06.07    
 14 Lucas, Benjamin N       15 Cubu-PV          1:06.09    
 15 Ogren, Tad A         17 Cubu-PV          1:06.95    
 16 Alekseyev, Eugene V      17 Cubu-PV          1:08.93    
 17 Piantedosi, Michael J     15 Cubu-PV          1:09.20    
 18 Tollefson, Andrew H      13 Cubu-PV          1:09.38    
 19 Collier, Matt C        17 Cubu-PV          1:09.53    
 20 Wodoslawsky, Michael S    16 Cubu-PV          1:09.55    
 21 Allsopp, David A       16 Cubu-PV          1:09.83    
 22 Ogren, Tyler T        14 Cubu-PV          1:10.38    
 23 Hazelton, Nick H       14 Cubu-PV          1:10.67    
 24 Croslin, Chike B       15 Cubu-PV          1:12.82    
 25 Zanellato, Joe A       14 Cubu-PV          1:13.70    
 26 King, Jay C          14 Cubu-PV          1:13.71    
 27 Mason, Nick A         13 Cubu-PV          1:14.40    
 28 George, Jason J        18 Cubu-PV          1:14.46    
 29 Hansen, Erik B        13 Cubu-PV          1:15.07    
 30 Middel, Parker S       14 Cubu-PV          1:15.45    
 31 Baccus, Jason D        14 Cubu-PV          1:15.92    
 32 Bryan, Stephen W       13 Cubu-PV          1:16.79    
 33 McDermott, Danny J      13 Cubu-PV          1:17.14    
 34 Phillips, Bradley D      13 Cubu-PV          1:17.46    
 35 Murray, Peter D        17 Cubu-PV          1:19.36    
 36 Jackson, Bradford W      14 Cubu-PV          1:19.41    
 37 Zajic, Ben J         13 Cubu-PV          1:19.85    
 38 Snyder, Matthew R       15 Cubu-PV          1:21.78    
 39 Kulesza, Ryan J        13 Cubu-PV          1:23.69    
 40 Baccus, Nathan K       13 Cubu-PV          1:25.66    
 41 Dutta, Justin S        13 Cubu-PV          1:27.00    
 42 Fields, Peter J        14 Cubu-PV          1:33.76    
 43 White, Will D         14 Team Elite-PV      1:42.13    
 44 Snyder, David A        13 Cubu-PV          1:52.68    
 45 Gasparis, Steven J      15 Cubu-PV            NT    
 46 Allsopp, Matt C        13 Cubu-PV            NT    
 47 White, John JR P       17 Team Elite-PV         NT    
 
Event 19 Girls 13 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Kemp, Elizabeth A       17 Cubu-PV           23.07    
 2 Balint, Andrea A       17 Cubu-PV           24.37    
 3 Boyle, Kaeley K        16 Cubu-PV           24.54    
 4 Schwee, Suzanne E       15 Cubu-PV           24.68    
 5 Gibson, Carly M        16 Cubu-PV           24.68    
 6 Weems, Claire E        17 Cubu-PV           24.94    
 7 Haudenschild, Kristen M    16 Cubu-PV           25.00    
 8 Ribar, Morgan         15 Rmsc-PV           25.41    
 9 Fotsch, Colleen P       15 Cubu-PV           25.50    
 10 DeCrosta, Katherine E     15 Cubu-PV           25.69    
 11 Moores, Kristen N       16 Cubu-PV           25.95    
 12 Jordan, Temara E       14 Cubu-PV           25.96    
 13 Dufek, Claire E        17 Cubu-PV           26.06    
 14 Molano, Chanele E       15 Cubu-PV           26.19    
 15 Barry, Meghan E        14 Cubu-PV           26.31    
 16 Wilson, Jenny D        15 Cubu-PV           26.43    
 17 Palmer, Eileen B       16 Cubu-PV           26.44    
 18 White, Brianna L       15 Cubu-PV           26.51    
 19 Hall, Alina M         13 Cubu-PV           26.66    
 20 Lacey, Mo E          14 Cubu-PV           26.75    
 21 Lee, Mihan R         17 Cubu-PV           26.94    
 22 Walsh, Courtney E       13 Cubu-PV           26.97    
 23 Hamilton, Jill L       17 Cubu-PV           26.98    
 24 McConville, Grace E      14 Cubu-PV           27.01    
 25 Erickson, Sarah P       16 Cubu-PV           27.05    
 26 Hurley, Kelly E        16 Cubu-PV           27.17    
 27 McCRONE, Collette L      15 Cubu-PV           27.32    
 28 Miskiel, Rachel D       16 Cubu-PV           27.34    
 29 Jacoby, Jenna C        14 Cubu-PV           27.42    
 30 Metts, Megan A        14 Cubu-PV           27.48    
 31 McDowell, Kathleen M     14 Cubu-PV           27.50    
 32 Winland, Emily L       15 Cubu-PV           27.58    
 33 Collier, Meagan E       14 Cubu-PV           27.67    
 34 Sieracki, Alex E       15 Cubu-PV           27.69    
 35 Decker, Meghan K       16 Cubu-PV           27.73    
 36 Chang, Kellie         16 Cubu-PV           27.81    
 37 Haley, Jayne M        15 Cubu-PV           27.83    
 38 Langlois, Nicole K      15 Cubu-PV           27.89    
 39 Roberts, Elizabeth T     17 Cubu-PV           28.00    
 40 Merley, Caitlin F       13 Cubu-PV           28.03    
 41 Jones, Jasmine D       13 Cubu-PV           28.28    
 42 Poore, Lauren E        13 Cubu-PV           28.29    
 43 Gregory, Katy         15 Cubu-PV           28.34    
 44 Sennett, Katie A       14 Cubu-PV           28.40    
 45 Sbardella, Nicole B      13 Cubu-PV           28.51    
 46 Young, Katherine A      14 Cubu-PV           28.70    
 47 Allen, Charwan L       16 Cubu-PV           29.34    
 48 Velez, Gabriela M       14 Cubu-PV           29.82    
 49 Minor, Erica A        13 Cubu-PV           29.94    
 50 Erickson, Melissa M      13 Cubu-PV           30.56    
 51 Coleman, Ezhaun S       15 Cubu-PV           30.71    
 52 Dicesare, Elyse R       15 Cubu-PV           31.24    
 53 John, Jordan H        13 Cubu-PV           32.44    
 54 Kelly, Megan R        13 Cubu-PV           32.56    
 55 Wright, Sinjin B       15 Cubu-PV           33.91    
 56 Thomas, Sheritta D      15 Cubu-PV           34.09    
 57 Bolton, Christina I      13 Cubu-PV           36.38    
 58 Ness, Kristina M       13 Cubu-PV           37.66    
 59 Bigelow, Jasmine N      13 Team Elite-PV       50.73    
 60 Kristy, Blair V        13 Cubu-PV            NT    
 61 Sullivan, Lauren E      16 Cubu-PV            NT    
 62 Macri, Francesca Y      15 Cubu-PV            NT    
 63 Jackson, Deja Y        14 Cubu-PV            NT    
 64 Dabney, Kai A         14 Cubu-PV            NT    
 
Event 20 Boys 13 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Park, Brock B         16 Cubu-PV           21.41    
 2 Hafkin, Josh V        17 Rmsc-PV           21.44    
 3 Hayden, Zach S        17 Cubu-PV           21.86    
 4 Mears, Andy S         16 UN-CU-PV          22.00    
 5 Ogren, Tad A         17 Cubu-PV           22.12    
 6 McDonald, Adam C       17 Cubu-PV           22.21    
 7 Gledhill, Cameron W      16 Cubu-PV           22.60    
 8 Cunningham, Jesse A      14 Cubu-PV           22.72    
 9 Cross, Jason A        17 Rmsc-PV           22.83    
 10 Haley, Brendan A       17 Cubu-PV           23.01    
 11 Lytle, Patrick T       14 Cubu-PV           23.24    
 12 Kiss, David          15 Cubu-PV           23.24    
 13 Leegan, Matthew P       16 Cubu-PV           23.30    
 14 McDowell, Brandon A      15 Unattached         23.36    
 15 Collins, Alexander B     17 Cubu-PV           23.66    
 16 Alekseyev, Eugene V      17 Cubu-PV           23.67    
 17 Clark, Patrick I       15 Cubu-PV           23.70    
 18 Dickerson, Michael C     16 Cubu-PV           23.93    
 19 Pool, Jon D          16 Cubu-PV           24.05    
 20 Tang, Eddie Q         15 Cubu-PV           24.05    
 21 Allsopp, David A       16 Cubu-PV           24.06    
 22 Jackson, Brandon L      15 Cubu-PV           24.06    
 23 Bollea, Drew L        17 Cubu-PV           24.28    
 24 Davis, Anders C        16 Cubu-PV           24.43    
 25 Pfister, Greg L        15 Cubu-PV           24.50    
 26 Kiss, Balazs         13 Cubu-PV           24.68    
 27 King, Jay C          14 Cubu-PV           24.78    
 28 Melillo, Simone        16 Cubu-PV           24.89    
 29 Lichtenfels, Ryan R      15 UN-CU-PV          25.04    
 30 Piantedosi, Michael J     15 Cubu-PV           25.05    
 31 Nagy, Christopher J      16 Cubu-PV           25.05    
 32 Sologuren, Daniel       15 Cubu-PV           25.06    
 33 Gong, Wade T         14 Cubu-PV           25.11    
 34 McGuire, Daniel P       14 Cubu-PV           25.24    
 35 Zanellato, Joe A       14 Cubu-PV           25.32    
 36 Mintz, Bomani J        15 Cubu-PV           25.54    
 37 Cooke, Owen M         13 Cubu-PV           25.84    
 38 Miller, Haywood H       16 Cubu-PV           25.89    
 39 Tollefson, Andrew H      13 Cubu-PV           25.97    
 40 Croslin, Chike B       15 Cubu-PV           26.06    
 41 Jackson, Bradford W      14 Cubu-PV           26.10    
 42 Gamble, Grant W        14 Cubu-PV           26.13    
 43 Allsopp, Matt C        13 Cubu-PV           26.15    
 44 Litman, Ethan A        15 Cubu-PV           26.17    
 45 Murray, Peter D        17 Cubu-PV           26.50    
 46 Gould, Serge A        13 Cubu-PV           26.58    
 47 Baron, Zach J         13 Cubu-PV           26.75    
 48 Fisher, Drew K        14 Cubu-PV           27.09    
 49 Dillon, Bradley J       13 Cubu-PV           27.11    
 50 Simmons, Tucker M       13 Cubu-PV           27.25    
 51 Mason, Nick A         13 Cubu-PV           27.46    
 52 Dost, Kyle R         13 Cubu-PV           27.49    
 53 Baccus, Jason D        14 Cubu-PV           27.60    
 54 Pence, Cem W         15 Cubu-PV           27.67    
 55 Shebat, Michael J       13 Cubu-PV           27.72    
 56 Ogren, Tyler T        14 Cubu-PV           27.72    
 57 Camozzo, Danny L       13 Cubu-PV           27.79    
 58 Heffernan, Sean F       14 Cubu-PV           28.16    
 59 Miller, Scott K        15 Cubu-PV           28.28    
 60 Evans, Connor P        15 Cubu-PV           28.30    
 61 Moynahan, Paddy S       13 Cubu-PV           28.76    
 62 Doyle, Brendan T       13 Cubu-PV           28.88    
 63 Hansen, Erik B        13 Cubu-PV           29.27    
 64 Kulesza, Ryan J        13 Cubu-PV           30.00    
 65 Bryan, Stephen W       13 Cubu-PV           30.31    
 66 Baccus, Nathan K       13 Cubu-PV           30.54    
 67 Murray, Dylan D        15 Cubu-PV           30.80    
 68 Fotsch, DJ J         13 Cubu-PV           30.83    
 69 Snyder, Matthew R       15 Cubu-PV           32.38    
 70 Fields, Peter J        14 Cubu-PV           32.90    
 71 White, Will D         14 Team Elite-PV       33.24    
 72 Kelly, Chris J        16 Cubu-PV            NT    
 73 Vest, Kevin M         13 Cubu-PV            NT    
 74 Shlesinger, Aaron J      13 Cubu-PV            NT    
 75 Von Kolnitz, Thomas M     13 Cubu-PV            NT    
 76 McDermott, Danny J      13 Cubu-PV            NT    
 
Event 21 Girls 13 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Beales, Kristen E       17 Cubu-PV          4:48.76    
 2 Kemp, Elizabeth A       17 Cubu-PV          4:54.56    
 3 Hamilton, Jill L       17 Cubu-PV          5:03.55    
 4 O'Malley, Kayla E       14 Cubu-PV          5:03.68    
 5 Gibson, Carly M        16 Cubu-PV          5:06.07    
 6 Moores, Kristen N       16 Cubu-PV          5:07.15    
 7 Kranz, Lauren O        15 UN-CU-PV         5:07.99    
 8 Christensen, Mei L      17 Cubu-PV          5:09.59    
 9 Boyle, Kaeley K        16 Cubu-PV          5:14.59    
 10 McCRONE, Collette L      15 Cubu-PV          5:18.51    
 11 Erickson, Sarah P       16 Cubu-PV          5:23.66    
 12 Herrmann, Laura K       17 UN-CU-PV         5:23.95    
 13 Molano, Chanele E       15 Cubu-PV          5:24.25    
 14 Hurley, Kelly E        16 Cubu-PV          5:29.99    
 15 Lynch, Sarah E        14 Cubu-PV          5:31.47    
 16 Nelson, Catelyn E       16 Cubu-PV          5:32.78    
 17 Collins, Siobhan E      15 Cubu-PV          5:34.05    
 18 Dufek, Claire E        17 Cubu-PV          5:34.34    
 19 Lee, Mihan R         17 Cubu-PV          5:34.59    
 20 Dagenhart, Jenna M      15 Cubu-PV          5:36.12    
 21 Benevento, Laura J      15 Cubu-PV          5:36.38    
 22 Haudenschild, Kristen M    16 Cubu-PV          5:37.21    
 23 Chang, Kellie         16 Cubu-PV          5:40.39    
 24 Conroy, Meg G         15 Cubu-PV          5:41.14    
 25 Mizerak, Gabrielle M     13 Cubu-PV          5:42.81    
 26 Banks, Tara E         13 Cubu-PV          5:43.20    
 27 McDowell, Kathleen M     14 Cubu-PV          5:46.87    
 28 Tanner, Carly R        14 Cubu-PV          5:52.99    
 29 Finelli, Laura K       13 Cubu-PV          5:57.25    
 30 Lazar, Caroline J       13 Cubu-PV          5:58.76    
 31 Merley, Caitlin F       13 Cubu-PV          6:03.92    
 32 Ulmer, Becca M        14 Cubu-PV          6:06.99    
 33 Curles, Erica A        14 Cubu-PV          6:09.89    
 34 Velez, Bianca M        16 Cubu-PV          6:14.67    
 35 McConville, Grace E      14 Cubu-PV          6:15.17    
 36 Haley, Megan A        13 Cubu-PV          6:34.76    
 37 Hall, Alina M         13 Cubu-PV          6:38.42    
 38 Morani, Alex D        13 Cubu-PV          6:46.00    
 39 Velez, Gabriela M       14 Cubu-PV          6:48.54    
 40 Bumiller, Karen E       14 Cubu-PV          6:57.91    
 41 Young, Katherine A      14 Cubu-PV          7:01.22    
 42 Byrum, Rachel A        13 Cubu-PV          7:52.97    
 43 Macri, Francesca Y      15 Cubu-PV            NT    
 
Event 22 Boys 13 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
   Name             Age Team
===============================================================================
 1 Grimmett-Norris, Robert W   16 Cubu-PV          4:39.59    
 2 McDonald, Adam C       17 Cubu-PV          4:45.92    
 3 Brake, Andy J         17 Cubu-PV          4:47.80    
 4 Miller, Haywood H       16 Cubu-PV          4:49.52    
 5 Melillo, Simone        16 Cubu-PV          4:49.67    
 6 Bollea, Drew L        17 Cubu-PV          4:51.07    
 7 Richardson, Andy M      16 Cubu-PV          4:53.96    
 8 Lichtenfels, Ryan R      15 UN-CU-PV         4:58.73    
 9 Hale-Kupiec, Thomas A     17 Cubu-PV          4:58.82    
 10 Park, Brock B         16 Cubu-PV          5:00.36    
 11 Krebs, Matt E         15 Cubu-PV          5:01.80    
 12 Christensen, Jonathan L    15 Cubu-PV          5:01.85    
 13 Wise, Zack P         17 Cubu-PV          5:04.37    
 14 Lucas, Benjamin N       15 Cubu-PV          5:04.75    
 15 Kiss, Balazs         13 Cubu-PV          5:06.32    
 16 Tollefson, Ross H       15 Cubu-PV          5:10.24    
 17 Lee, Chris T         16 Cubu-PV          5:10.26    
 18 Hayden, Zach S        17 Cubu-PV          5:11.84    
 19 Wodoslawsky, Michael S    16 Cubu-PV          5:12.85    
 20 Collier, Matt C        17 Cubu-PV          5:15.99    
 21 Edmonds, Greg D        17 Cubu-PV          5:18.99    
 22 Sologuren, Daniel       15 Cubu-PV          5:23.24    
 23 Grimmett-Norris, Michael T  13 Cubu-PV          5:25.72    
 24 Middel, Parker S       14 Cubu-PV          5:26.05    
 25 Phillips, Bradley D      13 Cubu-PV          5:29.44    
 26 Spina, Alex M         15 Cubu-PV          5:29.96    
 27 Hazelton, Nick H       14 Cubu-PV          5:34.76    
 28 Cooke, Owen M         13 Cubu-PV          5:35.92    
 29 Baumgardner, Jacob D     13 Cubu-PV          5:35.99    
 30 Mears, Andy S         16 UN-CU-PV         5:42.00    
 31 Allsopp, Matt C        13 Cubu-PV          5:46.58    
 32 Emory, Daniel J        15 Cubu-PV          5:47.07    
 33 Lucas, Cameron R       13 Cubu-PV          5:49.47    
 34 Fisher, Drew K        14 Cubu-PV          5:50.46    
 35 Dillon, Bradley J       13 Cubu-PV          5:53.21    
 36 McGuire, Daniel P       14 Cubu-PV          5:55.66    
 37 Miller, Scott         18 Team Elite-PV      6:00.59    
 38 Pfister, Greg L        15 Cubu-PV          6:03.23    
 39 Robinson III, Solomon     16 Team Elite-PV      6:10.01    
 40 Raglin, Gregory F       17 Team Elite-PV      6:10.63    
 41 Dutta, Justin S        13 Cubu-PV          6:22.47    
 42 Dost, Kyle R         13 Cubu-PV          6:25.81    
 43 McGee, Ian W         13 Cubu-PV          6:59.00    
 44 Gasparis, Steven J      15 Cubu-PV            NT    
 45 Allsopp, David A       16 Cubu-PV            NT    
 46 Stehlin, Paul L        17 Cubu-PV            NT    
 47 White, John JR P       17 Team Elite-PV         NT