Potomac Valley November Open
November 27-28, 2004
Fairland Aquatic Center
Laurel, MD
Sanction #PVS-05-08

 
Boys 13 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Fisher, Kevin J      21 Cubu-PV        21.52   22.24 
 2 Collier, Matt C      16 Cubu-PV        23.91   23.79 
 3 Tyburski, Max R      15 Cubu-PV        24.71   24.23 
 4 Pool, Jonathan D     16 Cubu-PV        24.24   24.50 
 5 Fields, John J      15 Cubu-PV        24.67   24.72 
 6 Tang, Eddie Q       14 Cubu-PV        24.05   24.78 
 7 Maxwell, Tom J      15 Cubu-PV        25.79   25.32 
 8 Paradis, Luke B      16 Cubu-PV        25.54   25.35 
 9 Jones, Daniel M      13 Cubu-PV        25.57   25.57 
 10 Abadir, Adam O      14 Cubu-PV        26.69   25.61 
 11 Sargent, Eric D      13 Cubu-PV        26.47   26.25 
 11 McGuire, Daniel P     13 Cubu-PV        25.99   26.25 
 13 Lobo, James P       15 MSC-MD         26.38   26.36 
 14 Graumann, Ryan M     14 Cubu-PV        27.08   26.41 
 15 Bumiller, Mark T     15 Cubu-PV        27.14   26.49 
 16 Weaver, Colin C      14 Cubu-PV        27.87   27.14 
 17 Croslin, Chike B     15 Cubu-PV        28.70   27.21 
 18 Middel, Parker S     13 Cubu-PV        27.95   27.55 
 19 Fisher, Drew K      13 Cubu-PV        28.61   27.59 
 20 Heffernan, Sean F     13 Cubu-PV        28.34   28.16 
 21 George, Jason J      17 Cubu-PV          NT   28.78 
 22 Bioc, Justin J      13 MSSC-PV          NT   31.02 
 
Boys 13 & Over 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tyburski, Max R      15 Cubu-PV        54.49   52.83 
         25.78    52.83 (27.05)                    
 2 Collier, Matt C      16 Cubu-PV        52.21   52.86 
         25.40    52.86 (27.46)                    
 3 Fields, John J      15 Cubu-PV        53.43   53.21 
         25.41    53.21 (27.80)                    
 4 Paradis, Luke B      16 Cubu-PV        56.08   55.84 
         26.75    55.84 (29.09)                    
 5 Tang, Eddie Q       14 Cubu-PV        56.24   55.96 
         26.37    55.96 (29.59)                    
 6 Jones, Daniel M      13 Cubu-PV        57.31   56.58 
         26.51    56.58 (30.07)                    
 7 Middel, Parker S     13 Cubu-PV        58.88   58.58 
         28.08    58.58 (30.50)                    
 8 McGuire, Daniel P     13 Cubu-PV        57.91   58.64 
         27.46    58.64 (31.18)                    
 9 Fisher, Drew K      13 Cubu-PV       1:03.23   59.35 
         28.64    59.35 (30.71)                    
 10 Sargent, Eric D      13 Cubu-PV       1:02.00   59.82 
         27.73    59.82 (32.09)                    
 11 Heffernan, Sean F     13 Cubu-PV       1:03.52  1:00.77 
         28.16   1:00.77 (32.61)                    
 12 Weaver, Colin C      14 Cubu-PV       1:00.91  1:00.88 
         29.27   1:00.88 (31.61)                    
 13 Lobo, James P       15 MSC-MD        1:01.14  1:01.21 
         28.54   1:01.21 (32.67)                    
 
Boys 13 & Over 200 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tyburski, Max R      15 Cubu-PV       1:58.21  1:55.57 
         27.11    55.58 (28.47)   1:25.27 (29.69)   1:55.57 (30.30)
 2 Nichols, Robert E     13 Cubu-PV       1:56.48  1:56.10 
         27.45    57.04 (29.59)   1:27.01 (29.97)   1:56.10 (29.09)
 3 Fields, John J      15 Cubu-PV       1:56.69  1:56.34 
         25.84    55.18 (29.34)   1:25.74 (30.56)   1:56.34 (30.60)
 4 Collier, Matt C      16 Cubu-PV       1:58.46  1:57.83 
         25.87    55.49 (29.62)   1:26.71 (31.22)   1:57.83 (31.12)
 5 Middel, Parker S     13 Cubu-PV       2:03.77  2:02.56 
         28.12    59.38 (31.26)   1:30.93 (31.55)   2:02.56 (31.63)
 6 Jones, Daniel M      13 Cubu-PV       2:14.87  2:06.01 
         28.42   1:01.03 (32.61)   1:35.21 (34.18)   2:06.01 (30.80)
 7 Spina, Alex M       14 Cubu-PV       2:15.08  2:11.76 
         30.37   1:03.84 (33.47)   1:38.13 (34.29)   2:11.76 (33.63)
 8 Heffernan, Sean F     13 Cubu-PV       2:22.27  2:12.15 
         30.41   1:04.73 (34.32)   1:38.94 (34.21)   2:12.15 (33.21)
 9 McGuire, Daniel P     13 Cubu-PV       2:33.42  2:13.63 
         30.24   1:04.11 (33.87)   1:40.11 (36.00)   2:13.63 (33.52)
 10 Lobo, James P       15 MSC-MD        2:17.72  2:14.16 
         29.18   1:03.32 (34.14)   1:39.29 (35.97)   2:14.16 (34.87)
 11 Ogren, Tyler T      13 Cubu-PV       2:11.91  2:16.06 
         32.93   1:08.07 (35.14)   1:42.93 (34.86)   2:16.06 (33.13)
 
Boys 13 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pool, Christopher D    17 Cubu-PV       4:52.87  4:55.78 
         26.93    56.99 (30.06)   1:27.33 (30.34)   1:57.93 (30.60)
    2:28.64 (30.71)   2:58.29 (29.65)   3:28.01 (29.72)   3:57.57 (29.56)
    4:27.50 (29.93)   4:55.78 (28.28)                    
 2 Cunningham, Jesse A    13 Cubu-PV       5:02.77  4:59.04 
         28.36    58.43 (30.07)   1:28.70 (30.27)   1:59.22 (30.52)
    2:29.90 (30.68)   2:59.98 (30.08)   3:30.38 (30.40)   4:00.81 (30.43)
    4:31.05 (30.24)   4:59.04 (27.99)                    
 3 Quase, Joey M       17 Cubu-PV       5:02.58  4:59.16 
         27.60    57.35 (29.75)   1:28.02 (30.67)   1:58.57 (30.55)
    2:28.77 (30.20)   2:59.01 (30.24)   3:29.02 (30.01)   3:59.01 (29.99)
    4:29.49 (30.48)   4:59.16 (29.67)                    
 4 Nichols, Robert E     13 Cubu-PV       5:37.15  5:17.10 
         29.15   1:00.99 (31.84)   1:33.03 (32.04)   2:05.69 (32.66)
    2:38.31 (32.62)   3:10.41 (32.10)   3:42.07 (31.66)   4:14.05 (31.98)
    4:45.94 (31.89)   5:17.10 (31.16)                    
 5 Maxwell, Tom J      15 Cubu-PV       5:31.04  5:23.71 
         29.84   1:02.24 (32.40)   1:34.57 (32.33)   2:07.71 (33.14)
    2:40.65 (32.94)   3:13.24 (32.59)   3:45.94 (32.70)   4:18.68 (32.74)
    4:52.03 (33.35)   5:23.71 (31.68)                    
 6 Murphy, John J      16 Cubu-PV       5:25.37  5:25.34 
         28.68   1:00.02 (31.34)   1:32.37 (32.35)   2:05.17 (32.80)
    2:38.37 (33.20)   3:11.60 (33.23)   3:45.23 (33.63)   4:19.18 (33.95)
    4:52.47 (33.29)   5:25.34 (32.87)                    
 7 Pool, Jonathan D     16 Cubu-PV       5:20.13  5:28.79 
         29.92   1:03.18 (33.26)   1:37.17 (33.99)   2:11.76 (34.59)
    2:45.25 (33.49)   3:19.11 (33.86)   3:53.07 (33.96)   4:26.31 (33.24)
    4:57.17 (30.86)   5:28.79 (31.62)                    
 8 Spina, Alex M       14 Cubu-PV       6:09.99  5:42.69 
         31.24   1:05.27 (34.03)   1:40.30 (35.03)   2:15.20 (34.90)
    2:49.84 (34.64)   3:24.72 (34.88)   3:59.40 (34.68)   4:34.14 (34.74)
    5:08.74 (34.60)   5:42.69 (33.95)                    
 9 Middel, Parker S     13 Cubu-PV       6:00.00  5:44.54 
         31.91   1:06.27 (34.36)   1:42.06 (35.79)   2:17.20 (35.14)
    2:53.25 (36.05)   3:29.13 (35.88)   4:03.92 (34.79)   4:37.24 (33.32)
    5:11.05 (33.81)   5:44.54 (33.49)                    
 10 Jones, Daniel M      13 Cubu-PV       6:16.18  5:52.40 
         30.30   1:05.16 (34.86)   1:40.71 (35.55)   2:17.07 (36.36)
    2:53.48 (36.41)   3:29.63 (36.15)   4:06.28 (36.65)   4:42.41 (36.13)
    5:17.86 (35.45)   5:52.40 (34.54)                    
 11 Weaver, Colin C      14 Cubu-PV       6:58.65  5:53.39 
         32.50   1:08.01 (35.51)   1:44.16 (36.15)   2:20.22 (36.06)
    2:56.44 (36.22)   3:31.99 (35.55)   4:07.67 (35.68)   4:43.21 (35.54)
    5:18.83 (35.62)   5:53.39 (34.56)                    
 12 Abadir, Adam O      14 Cubu-PV       6:08.67  5:54.41 
         31.20   1:04.73 (33.53)   1:39.55 (34.82)   2:15.48 (35.93)
    2:51.23 (35.75)   3:27.62 (36.39)   4:04.53 (36.91)   4:42.58 (38.05)
    5:20.24 (37.66)   5:54.41 (34.17)                    
 13 Croslin, Chike B     15 Cubu-PV          NT  6:51.85 
         37.23   1:18.04 (40.81)   1:59.57 (41.53)   2:42.19 (42.62)
    3:23.72 (41.53)   4:06.60 (42.88)   4:50.01 (43.41)   5:33.07 (43.06)
    6:14.64 (41.57)   6:51.85 (37.21)                    
 14 Bioc, Justin J      13 MSSC-PV          NT  6:52.92 
         35.85   1:16.64 (40.79)   1:57.65 (41.01)   2:39.97 (42.32)
    3:23.66 (43.69)   4:05.97 (42.31)   4:49.86 (43.89)   5:32.65 (42.79)
    6:14.36 (41.71)   6:52.92 (38.56)                    
 
Boys 13 & Over 50 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Lobo, James P       15 MSC-MD         35.08   29.28 
 2 Just, Scott S       13 MSC-MD         42.48   31.23 
 3 Sargent, Eric D      13 Cubu-PV          NT   31.75 
 
Boys 13 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pool, Christopher D    17 Cubu-PV        56.38   57.48 
         28.05    57.48 (29.43)                    
 2 Collier, Matt C      16 Cubu-PV        59.64   57.68 
         28.25    57.68 (29.43)                    
 3 Nichols, Robert E     13 Cubu-PV        58.45   58.65 
         28.99    58.65 (29.66)                    
 4 Murphy, John J      16 Cubu-PV       1:00.13   58.67 
         28.82    58.67 (29.85)                    
 5 Cunningham, Jesse A    13 Cubu-PV       1:01.08   59.94 
         29.37    59.94 (30.57)                    
 6 Tyburski, Max R      15 Cubu-PV       1:03.51  1:01.47 
         30.02   1:01.47 (31.45)                    
 7 Quase, Joey M       17 Cubu-PV       1:04.46  1:03.01 
         30.49   1:03.01 (32.52)                    
 8 Fields, John J      15 Cubu-PV       1:06.15  1:03.68 
         30.81   1:03.68 (32.87)                    
 9 Paradis, Luke B      16 Cubu-PV       1:05.65  1:05.19 
         31.63   1:05.19 (33.56)                    
 10 Jones, Daniel M      13 Cubu-PV       1:13.60  1:05.24 
         32.05   1:05.24 (33.19)                    
 11 Fisher, Drew K      13 Cubu-PV       1:06.64  1:05.26 
         32.17   1:05.26 (33.09)                    
 12 Maxwell, Tom J      15 Cubu-PV       1:06.69  1:05.39 
         31.77   1:05.39 (33.62)                    
 13 Spina, Alex M       14 Cubu-PV       1:05.37  1:05.54 
         32.38   1:05.54 (33.16)                    
 14 Graumann, Ryan M     14 Cubu-PV          NT  1:05.89 
         32.12   1:05.89 (33.77)                    
 15 Lobo, James P       15 MSC-MD        1:07.97  1:05.99 
         31.22   1:05.99 (34.77)                    
 16 Russell, Evan M      17 RMSC-PV          NT  1:06.16 
         32.27   1:06.16 (33.89)                    
 17 Heffernan, Sean F     13 Cubu-PV       1:11.49  1:07.63 
         31.87   1:07.63 (35.76)                    
 18 McGuire, Daniel P     13 Cubu-PV       1:10.00  1:08.81 
         32.84   1:08.81 (35.97)                    
 19 Russell, Vinnie R     14 RMSC-PV          NT  1:09.09 
         32.94   1:09.09 (36.15)                    
 20 Sargent, Eric D      13 Cubu-PV          NT  1:10.02 
         33.53   1:10.02 (36.49)                    
 21 Bioc, Justin J      13 MSSC-PV          NT  1:18.90 
 22 Snyder, Matthew R     14 Cubu-PV       1:20.00  1:21.32 
         39.07   1:21.32 (42.25)                    
 
Boys 13 & Over 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Nichols, Robert E     13 Cubu-PV       2:09.23  2:07.67 
         30.82   1:03.26 (32.44)   1:35.89 (32.63)   2:07.67 (31.78)
 2 Collier, Matt C      16 Cubu-PV       2:11.45  2:08.78 
         29.76   1:02.28 (32.52)   1:35.72 (33.44)   2:08.78 (33.06)
 3 Tyburski, Max R      15 Cubu-PV       2:18.50  2:15.32 
         32.59   1:07.06 (34.47)   1:41.43 (34.37)   2:15.32 (33.89)
 4 Fisher, Drew K      13 Cubu-PV       2:22.78  2:16.94 
         33.97   1:08.64 (34.67)   1:43.37 (34.73)   2:16.94 (33.57)
 5 Spina, Alex M       14 Cubu-PV       2:22.53  2:20.34 
         33.83   1:09.50 (35.67)   1:45.14 (35.64)   2:20.34 (35.20)
 6 Jones, Daniel M      13 Cubu-PV          NT  2:21.77 
         33.67   1:09.84 (36.17)   1:46.95 (37.11)   2:21.77 (34.82)
 7 Lobo, James P       15 MSC-MD        2:23.79  2:22.84 
         32.54   1:08.71 (36.17)   1:46.05 (37.34)   2:22.84 (36.79)
 
Boys 13 & Over 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Molina, Ari G       18 Cubu-PV        28.27   28.85 
 2 Snyder, Matthew R     14 Cubu-PV        40.04   36.74 
 
Boys 13 & Over 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Molina, Ari G       18 Cubu-PV        59.42  1:01.77 
         28.89   1:01.77 (32.88)                    
 2 Tang, Eddie Q       14 Cubu-PV       1:05.32  1:07.43 
         32.32   1:07.43 (35.11)                    
 3 Pool, Christopher D    17 Cubu-PV       1:06.55  1:07.72 
         32.80   1:07.72 (34.92)                    
 4 Collier, Matt C      16 Cubu-PV          NT  1:10.10 
         33.29   1:10.10 (36.81)                    
 5 Fields, John J      15 Cubu-PV       1:10.14  1:10.69 
         32.66   1:10.69 (38.03)                    
 6 Wodoslawsky, Michael S  15 Cubu-PV       1:10.02  1:15.85 
         36.08   1:15.85 (39.77)                    
 7 Graumann, Ryan M     14 Cubu-PV          NT  1:16.47 
         36.08   1:16.47 (40.39)                    
 8 George, Jason J      17 Cubu-PV          NT  1:16.75 
         37.05   1:16.75 (39.70)                    
 9 Croslin, Chike B     15 Cubu-PV       1:20.15  1:17.60 
         36.86   1:17.60 (40.74)                    
 10 Sargent, Eric D      13 Cubu-PV          NT  1:17.63 
         36.34   1:17.63 (41.29)                    
 11 McGuire, Daniel P     13 Cubu-PV       1:22.82  1:18.51 
         36.76   1:18.51 (41.75)                    
 12 Middel, Parker S     13 Cubu-PV       1:20.76  1:18.91 
         37.40   1:18.91 (41.51)                    
 13 Snyder, Matthew R     14 Cubu-PV       1:21.78  1:21.82 
         38.05   1:21.82 (43.77)                    
 
Boys 13 & Over 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Tang, Eddie Q       14 Cubu-PV       2:23.00  2:25.29 
         33.57   1:09.87 (36.30)   1:48.35 (38.48)   2:25.29 (36.94)
 2 Weaver, Colin C      14 Cubu-PV          NT  2:43.85 
         37.53   1:19.51 (41.98)   2:02.42 (42.91)   2:43.85 (41.43)
 
Boys 13 & Over 100 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Nichols, Robert E     13 Cubu-PV       1:05.55  1:00.50 
         28.66   1:00.50 (31.84)                    
 2 Tang, Eddie Q       14 Cubu-PV       1:03.48  1:01.07 
         28.14   1:01.07 (32.93)                    
 3 McGuire, Daniel P     13 Cubu-PV       1:05.86  1:05.04 
         29.55   1:05.04 (35.49)                    
 4 Middel, Parker S     13 Cubu-PV       1:14.32  1:05.81 
         30.26   1:05.81 (35.55)                    
 5 Sargent, Eric D      13 Cubu-PV       1:10.68  1:08.92 
         31.41   1:08.92 (37.51)                    
 6 Spina, Alex M       14 Cubu-PV       1:11.40  1:09.36 
         32.11   1:09.36 (37.25)                    
 7 Weaver, Colin C      14 Cubu-PV       1:13.17  1:09.67 
         32.80   1:09.67 (36.87)                    
 8 Paradis, Luke B      16 Cubu-PV       1:07.42  1:09.95 
         32.72   1:09.95 (37.23)                    
 
Boys 13 & Over 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Fisher, Kevin J      21 Cubu-PV       1:51.40  1:53.20 
         25.22    53.45 (28.23)   1:22.83 (29.38)   1:53.20 (30.37)
 2 Pool, Jonathan D     16 Cubu-PV       2:06.84  2:11.41 
         29.99   1:03.56 (33.57)   1:38.67 (35.11)   2:11.41 (32.74)
 3 Nichols, Robert E     13 Cubu-PV       2:16.35  2:12.89 
         30.44   1:04.53 (34.09)   1:38.85 (34.32)   2:12.89 (34.04)
 4 Spina, Alex M       14 Cubu-PV       2:38.03  2:37.15 
         34.29   1:14.97 (40.68)   1:56.37 (41.40)   2:37.15 (40.78)
 5 Bumiller, Mark T     15 Cubu-PV       2:39.08  2:37.25 
         34.55   1:16.28 (41.73)   1:59.76 (43.48)   2:37.25 (37.49)
 6 Fisher, Drew K      13 Cubu-PV       2:48.67  2:47.20 
         36.24   1:20.15 (43.91)   2:04.44 (44.29)   2:47.20 (42.76)
 -- Wodoslawsky, Michael S  15 Cubu-PV       2:35.29     DQ 
         28.52   1:01.85 (33.33)   1:52.86 (51.01)     DQ (45.64)
 
Boys 13 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
  Name           Age Team          Seed   Finals    
===============================================================================
 1 Pool, Christopher D    17 Cubu-PV       2:01.88  2:03.07 
         26.49    57.92 (31.43)   1:35.55 (37.63)   2:03.07 (27.52)
 2 Cunningham, Jesse A    13 Cubu-PV       2:04.68  2:06.14 
         27.95   1:00.10 (32.15)   1:36.92 (36.82)   2:06.14 (29.22)
 3 Murphy, John J      16 Cubu-PV       2:19.34  2:15.52 
         29.46   1:01.85 (32.39)   1:43.40 (41.55)   2:15.52 (32.12)
 4 Tyburski, Max R      15 Cubu-PV       2:17.91  2:16.23 
         28.86   1:02.42 (33.56)   1:45.10 (42.68)   2:16.23 (31.13)
 4 Wodoslawsky, Michael S  15 Cubu-PV       2:19.30  2:16.23 
         28.23   1:05.56 (37.33)   1:45.88 (40.32)   2:16.23 (30.35)
 6 Tang, Eddie Q       14 Cubu-PV       2:18.28  2:17.66 
         29.00   1:05.53 (36.53)   1:44.33 (38.80)   2:17.66 (33.33)
 7 Bumiller, Mark T     15 Cubu-PV       2:23.33  2:19.91 
         30.53   1:06.96 (36.43)   1:49.88 (42.92)   2:19.91 (30.03)
 8 George, Jason J      17 Cubu-PV          NT  2:23.02 
         30.12   1:06.77 (36.65)   1:47.31 (40.54)   2:23.02 (35.71)
 9 Middel, Parker S     13 Cubu-PV       2:35.03  2:24.07 
         29.72   1:07.79 (38.07)   1:50.53 (42.74)   2:24.07 (33.54)
 10 Russell, Evan M      17 RMSC-PV          NT  2:25.27 
         29.72   1:08.35 (38.63)   1:51.30 (42.95)   2:25.27 (33.97)
 11 Weaver, Colin C      14 Cubu-PV       2:30.18  2:25.49 
         31.45   1:09.05 (37.60)   1:52.13 (43.08)   2:25.49 (33.36)
 12 Abadir, Adam O      14 Cubu-PV       2:40.12  2:27.60 
         32.13   1:10.92 (38.79)   1:55.68 (44.76)   2:27.60 (31.92)
 13 Lobo, James P       15 MSC-MD        2:28.51  2:32.21 
         33.00   1:10.57 (37.57)   1:55.17 (44.60)   2:32.21 (37.04)
 14 Croslin, Chike B     15 Cubu-PV       3:01.62  2:37.23 
         32.64   1:14.58 (41.94)   2:00.78 (46.20)   2:37.23 (36.45)
 -- Heffernan, Sean F     13 Cubu-PV       2:36.85     DQ 
         32.02   1:09.66 (37.64)   1:57.09 (47.43)     DQ (36.24)