POTOMAC VALLEY
OCTOBER OPEN MEET
OCTOBER 18-20, 2002
PRINCE GEORGE SPORTS AND LEARNING COMPLEX
Course #1
LANDOVER, MD
Sanction #PVS-03--03

Boys 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV        27.47   27.22    
 2 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV        26.93   27.24    
 3 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV        29.13   28.26    
 4 Leegan, Patrick J  11 CUBU-PV        30.44   28.66    
 5 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV        30.09   28.73    
 6 McDowell, Brandon  12 CUBU-PV        30.62   28.81    
 7 King, Jay C     11 CUBU-PV        30.26   28.96    
 8 Nichols, Robert E  11 CUBU-PV        29.51   29.07    
 9 Connor, Joey E   12 CUBU-PV        30.44   29.11    
 10 Gong, Wade T    11 CUBU-PV        29.14   29.32    
 11 Stevens-Palmer, Qu 11 CUBU-PV        32.90   30.23    
 12 Lytle, Patrick T  11 CUBU-PV        30.66   30.80    
 13 Hong, Andrew J   12 CUBU-PV        31.83   31.13    
 14 Toth, Jimmy D    12 CUBU-PV        31.44   31.21    
 15 Reed, Edward F   11 CUBU-PV        32.01   31.22    
 16 Kenah, Mike J    11 CUBU-PV        34.99   31.36    
 17 Gamble, Grant W   11 CUBU-PV          NT   31.46    
 18 Emr, Chris P    11 TIBU-PV        33.64   32.08    
 19 Jones, Daniel M   11 CUBU-PV        33.53   32.20    
 20 Spina, Alex M    12 CUBU-PV        34.91   32.45    
 21 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT   32.64    
 22 Litman, Ethan A   12 CUBU-PV        34.24   33.04    
 23 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV        35.25   33.26    
 24 Sinnathamby, Ashui 11 CUBU-PV        35.75   34.25    
 25 Fields, Peter J   11 CUBU-PV        36.18   34.66    
 26 Sealock, John Wesl 12 CUBU-PV        37.27   38.34    
 27 Diehl, Sandy L   11 CUBU-PV        41.71   39.70    
 -- Ziaii, Michael J  12 CUBU-PV        29.90     NS    
 -- Piantedosi, Michae 12 CUBU-PV        28.12     NS    
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV        32.33     NS    
 -- Nicholas, JP P   11 CUBU-PV        33.39     NS    
 -- Foster, Joseph A  11 CUBU-PV        34.09     NS    
 -- Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT     NS    
 -- Cruz, John D    11 CUBU-PV        35.99     NS    
 
Boys 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV       1:03.17  1:00.06    
    30.11 1:00.06                           
 2 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV        59.47  1:00.17    
    29.20 1:00.17                           
 3 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV       1:04.35  1:01.09    
    29.36 1:01.09                           
 4 Nichols, Robert E  11 CUBU-PV       1:01.72  1:01.22    
    29.67 1:01.22                           
 5 Rawles, Stephan M  12 CUBU-PV       1:07.06  1:03.26    
    30.27 1:03.26                           
 6 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV       1:06.15  1:03.29    
    30.43 1:03.29                           
 7 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV       1:04.90  1:03.53    
    29.82 1:03.53                           
 8 Connor, Joey E   12 CUBU-PV       1:04.59  1:03.65    
    31.04 1:03.65                           
 9 McDowell, Brandon  12 CUBU-PV       1:14.11  1:04.13    
    31.48 1:04.13                           
 10 King, Jay C     11 CUBU-PV       1:09.25  1:05.51    
    31.04 1:05.51                           
 11 Peterson, David A  12 CUBU-PV       1:07.38  1:06.13    
    32.23 1:06.13                           
 12 Hazelton, Nicholas 11 CUBU-PV       1:08.89  1:07.01    
    32.84 1:07.01                           
 13 Somers, David A   12 TIBU-PV       1:07.60  1:07.33    
    31.35 1:07.33                           
 14 Allen, Christopher 12 CUBU-PV       1:15.23  1:07.56    
    31.94 1:07.56                           
 15 Leegan, Patrick J  11 CUBU-PV       1:13.05  1:08.35    
    32.00 1:08.35                           
 16 Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT  1:08.55    
    33.67 1:08.55                           
 17 Lytle, Patrick T  11 CUBU-PV       1:07.84  1:09.17    
    32.71 1:09.17                           
 18 Gamble, Grant W   11 CUBU-PV          NT  1:09.24    
    33.53 1:09.24                           
 19 Pizer, Matt R    12 TIBU-PV       1:08.34  1:09.38    
    32.91 1:09.38                           
 20 Welch, Justin A   12 CUBU-PV       1:17.69  1:10.67    
    33.07 1:10.67                           
 21 Spina, Alex M    12 CUBU-PV       1:13.22  1:10.85    
    34.82 1:10.85                           
 22 Emr, Chris P    11 TIBU-PV       1:14.32  1:10.89    
    33.37 1:10.89                           
 23 Reed, Edward F   11 CUBU-PV       1:11.70  1:11.45    
    34.41 1:11.45                           
 24 Jones, Daniel M   11 CUBU-PV       1:14.58  1:13.13    
    34.60 1:13.13                           
 25 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV       1:14.22  1:13.58    
    36.00 1:13.58                           
 26 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT  1:13.62    
    35.01 1:13.62                           
 27 Litman, Ethan A   12 CUBU-PV       1:21.86  1:16.39    
    35.88 1:16.39                           
 28 Kenah, Mike J    11 CUBU-PV       1:17.99  1:19.19    
    36.71 1:19.19                           
 29 Rajadhyaksha, Just 11 CUBU-PV          NT  1:21.15    
    37.98 1:21.15                           
 30 Burns, David C   11 CUBU-PV       1:24.14  1:23.02    
    38.48 1:23.02                           
 31 Kawai, Takuma    11 CUBU-PV       1:26.48  1:24.36    
    39.34 1:24.36                           
 32 Dempsey, Jimmy W  12 CUBU-PV       1:32.58  1:30.41    
    42.51 1:30.41                           
 33 Diehl, Sandy L   11 CUBU-PV       1:40.22  1:30.61    
    42.97 1:30.61                           
 34 Gaughan, James P  12 CUBU-PV       1:26.06  1:32.57    
    42.89 1:32.57                           
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV       1:13.99     NS    
 -- Foster, Joseph A  11 CUBU-PV       1:26.55     NS    
 -- Cruz, John D    11 CUBU-PV       1:29.99     NS    
 -- Nicholas, JP P   11 CUBU-PV       1:16.62     NS    
 
Boys 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV       2:14.70  2:10.91    
    31.62 1:06.23 1:40.39 2:10.91                  
 2 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV       2:13.43  2:13.47    
    30.68 1:05.70 1:40.16 2:13.47                  
 3 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV       2:21.94  2:13.50    
    30.97 1:05.29 1:40.14 2:13.50                  
 4 Nichols, Robert E  11 CUBU-PV       2:14.19  2:15.51    
    31.20 1:05.62 1:40.22 2:15.51                  
 5 Krebs, Matt E    12 UNCUB-PV       2:22.80  2:15.65    
    32.09 1:07.04 1:42.22 2:15.65                  
 6 Rawles, Stephan M  12 CUBU-PV       2:34.97  2:18.05    
    31.48 1:06.16 1:42.35 2:18.05                  
 7 Christensen, Jonat 12 CUBU-PV       2:15.55  2:18.27    
    31.72 1:07.66 1:44.22 2:18.27                  
 8 Connor, Joey E   12 CUBU-PV       2:25.26  2:18.47    
    33.02 1:08.71 1:44.74 2:18.47                  
 9 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV       2:21.81  2:21.25    
    32.86 1:09.08 1:46.23 2:21.25                  
 10 Peterson, David A  12 CUBU-PV       2:23.99  2:22.63    
    33.44 1:09.25 1:46.07 2:22.63                  
 11 Mc Cormick, Patric 12 CUBU-PV       2:21.75  2:23.13    
    32.38 1:08.49 1:46.31 2:23.13                  
 12 King, Jay C     11 CUBU-PV       2:40.42  2:25.76    
    32.10 1:08.20 1:46.33 2:25.76                  
 13 McDowell, Brandon  12 CUBU-PV       2:40.24  2:26.11    
    33.70 1:11.43 1:47.68 2:26.11                  
 14 Heffernan, Sean F  11 CUBU-PV       2:36.27  2:26.46    
    31.88 1:08.17 1:46.54 2:26.46                  
 15 Toth, Jimmy D    12 CUBU-PV       2:35.30  2:26.99    
    33.54 1:12.03 1:49.05 2:26.99                  
 16 Gong, Wade T    11 CUBU-PV       2:27.54  2:27.18    
    32.22 1:09.72 1:49.12 2:27.18                  
 17 Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT  2:28.69    
    33.29 1:11.22 1:50.62 2:28.69                  
 18 Spina, Alex M    12 CUBU-PV       2:43.79  2:30.35    
    34.28 1:13.27 1:52.66 2:30.35                  
 19 Hong, Andrew J   12 CUBU-PV       2:34.29  2:32.92    
    34.20 1:12.49 1:53.20 2:32.92                  
 20 Lytle, Patrick T  11 CUBU-PV       2:45.62  2:34.84    
    35.47 1:15.69 1:57.66 2:34.84                  
 21 Gamble, Grant W   11 CUBU-PV          NT  2:36.97    
    35.97 1:15.61 1:57.29 2:36.97                  
 22 Jones, Daniel M   11 CUBU-PV       2:48.52  2:40.42    
    34.55 1:16.01 1:59.61 2:40.42                  
 23 Kenah, Mike J    11 CUBU-PV       3:15.99  2:48.18    
    35.92 1:18.93 2:05.91 2:48.18                  
 24 Kenny, Grant J   11 CUBU-PV       3:12.35  2:49.39    
    37.91 1:21.59 2:06.18 2:49.39                  
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV       2:45.27    SCR    
 -- Piantedosi, Michae 12 CUBU-PV       2:37.93    SCR    
 -- Mangano, Sean C   12 CUBU-PV       3:02.26    SCR    
 
Boys 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV        31.40   31.32    
 2 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV          NT   31.59    
 3 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV        32.97   31.65    
 4 Nichols, Robert E  11 CUBU-PV        31.43   31.93    
 5 Krebs, Matt E    12 UNCUB-PV        32.80   31.94    
 6 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV        34.30   33.02    
 7 Connor, Joey E   12 CUBU-PV        34.46   33.22    
 8 McDowell, Brandon  12 CUBU-PV        35.71   33.40    
 9 Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT   33.55    
 10 Peterson, David A  12 CUBU-PV        34.72   33.58    
 11 Christensen, Jonat 12 CUBU-PV        37.12   33.82    
 12 Somers, David A   12 TIBU-PV        35.30   34.68    
 13 King, Jay C     11 CUBU-PV        35.50   34.73    
 14 Gamble, Grant W   11 CUBU-PV          NT   35.13    
 15 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV        37.66   35.47    
 16 Rawles, Stephan M  12 CUBU-PV        38.22   35.61    
 17 Hazelton, Nicholas 11 CUBU-PV        37.05   35.70    
 18 Spina, Alex M    12 CUBU-PV        36.94   36.19    
 19 Reed, Edward F   11 CUBU-PV        38.45   36.32    
 20 Hong, Andrew J   12 CUBU-PV        40.70   36.70    
 21 Leegan, Patrick J  11 CUBU-PV        39.19   36.81    
 22 Ogren, Tyler T   11 CUBU-PV        38.52   36.84    
 23 Jones, Daniel M   11 CUBU-PV        38.59   36.91    
 24 Allen, Christopher 12 CUBU-PV        38.14   37.20    
 25 Emr, Chris P    11 TIBU-PV        37.70   37.66    
 26 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV        37.30   37.69    
 27 Pizer, Matt R    12 TIBU-PV        37.94   37.98    
 28 Welch, Justin A   12 CUBU-PV        42.80   38.35    
 29 Lytle, Patrick T  11 CUBU-PV        39.66   38.61    
 30 Litman, Ethan A   12 CUBU-PV        41.60   38.98    
 31 Kawai, Takuma    11 CUBU-PV        46.44   40.30    
 32 Kenah, Mike J    11 CUBU-PV        40.99   41.09    
 33 Burns, David C   11 CUBU-PV        47.58   44.19    
 34 Malone, Patrick S  11 PGKS-PV        45.88   44.50    
 35 Gaughan, James P  12 CUBU-PV        46.14   48.58    
 -- Dempsey, Jimmy W  12 CUBU-PV        47.25     DQ    
 -- Mc Cormick, Patric 12 CUBU-PV        33.32     NS    
 -- Nicholas, JP P   11 CUBU-PV        38.41     NS    
 -- Foster, Joseph A  11 CUBU-PV        40.83     NS    
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV        39.69     NS    
 -- Lopez, Albert C   11 PGKS-PV       1:10.57     NS    
 -- Cruz, John D    11 CUBU-PV        42.99     NS    
 
Boys 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV       1:07.85  1:07.83    
    32.64 1:07.83                           
 2 Nichols, Robert E  11 CUBU-PV       1:08.59  1:08.21    
    33.43 1:08.21                           
 3 Gong, Wade T    11 CUBU-PV       1:09.89  1:08.80    
    33.96 1:08.80                           
 4 Krebs, Matt E    12 UNCUB-PV       1:10.10  1:09.31    
    34.69 1:09.31                           
 5 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV       1:09.23  1:09.55    
    33.63 1:09.55                           
 6 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV       1:12.53  1:11.77    
    34.96 1:11.77                           
 7 Mc Cormick, Patric 12 CUBU-PV       1:11.65  1:12.25    
    34.66 1:12.25                           
 8 Connor, Joey E   12 CUBU-PV       1:11.34  1:12.29    
    35.58 1:12.29                           
 9 Peterson, David A  12 CUBU-PV       1:15.88  1:12.97    
    36.19 1:12.97                           
 10 McDowell, Brandon  12 CUBU-PV       1:17.24  1:13.04    
    35.50 1:13.04                           
 11 Stevens-Palmer, Qu 11 CUBU-PV       1:19.80  1:14.48    
    36.41 1:14.48                           
 12 Piantedosi, Michae 12 CUBU-PV       1:16.57  1:15.24    
    36.97 1:15.24                           
 13 King, Jay C     11 CUBU-PV       1:17.67  1:15.62    
    36.14 1:15.62                           
 14 Rawles, Stephan M  12 CUBU-PV       1:16.32  1:15.69    
    37.48 1:15.69                           
 15 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV       1:19.84  1:18.25    
    38.40 1:18.25                           
 16 Reed, Edward F   11 CUBU-PV       1:23.51  1:20.42    
    39.53 1:20.42                           
 17 Emr, Chris P    11 TIBU-PV       1:22.31  1:21.12    
    39.34 1:21.12                           
 18 Hong, Andrew J   12 CUBU-PV       1:23.69  1:21.31    
    39.47 1:21.31                           
 19 Gamble, Grant W   11 CUBU-PV          NT  1:22.13    
    40.42 1:22.13                           
 20 Kenny, Grant J   11 CUBU-PV       1:29.19  1:23.43    
    40.80 1:23.43                           
 21 Litman, Ethan A   12 CUBU-PV       1:31.01  1:27.68    
    42.07 1:27.68                           
 22 Sinnathamby, Ashui 11 CUBU-PV       1:36.35  1:29.53    
    42.68 1:29.53                           
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV       1:37.47     NS    
 -- Toth, Jimmy D    12 CUBU-PV       1:15.62     NS    
 -- Foster, Joseph A  11 CUBU-PV       1:28.22     NS    
 -- Ziaii, Michael J  12 CUBU-PV       1:17.90     NS    
 
Boys 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV        32.93   32.95    
 2 Christensen, Jonat 12 CUBU-PV        34.17   35.29    
 3 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV        39.75   36.68    
 4 Hazelton, Nicholas 11 CUBU-PV        37.93   36.79    
 5 Leegan, Patrick J  11 CUBU-PV        38.16   36.89    
 6 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV        37.30   37.00    
 7 Lytle, Patrick T  11 CUBU-PV        38.36   37.85    
 8 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV        41.62   39.77    
 9 Rawles, Stephan M  12 CUBU-PV        42.89   40.30    
 10 Kenah, Mike J    11 CUBU-PV        48.99   40.32    
 11 Peterson, David A  12 CUBU-PV        42.43   40.58    
 12 Jones, Daniel M   11 CUBU-PV        45.96   41.08    
 13 Somers, David A   12 TIBU-PV        43.66   41.46    
 14 Hong, Andrew J   12 CUBU-PV        41.94   41.82    
 15 Rajadhyaksha, Just 11 CUBU-PV        41.68   41.95    
 16 Allen, Christopher 12 CUBU-PV        47.32   42.06    
 17 Kawai, Takuma    11 CUBU-PV        45.71   43.82    
 18 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT   43.85    
 19 Diehl, Sandy L   11 CUBU-PV        43.99   43.92    
 20 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV        44.16   44.88    
 21 Reed, Edward F   11 CUBU-PV        48.15   45.28    
 22 Litman, Ethan A   12 CUBU-PV        46.30   45.39    
 23 Gamble, Grant W   11 CUBU-PV          NT   46.06    
 24 Spina, Alex M    12 CUBU-PV        54.53   47.22    
 25 Welch, Justin A   12 CUBU-PV        49.59   47.89    
 26 Dempsey, Jimmy W  12 CUBU-PV        49.76   50.71    
 27 Gaughan, James P  12 CUBU-PV        52.11   52.94    
 28 Malone, Patrick S  11 PGKS-PV        58.16   55.15    
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV        54.79     NS    
 -- Nicholas, JP P   11 CUBU-PV        46.28     NS    
 -- Lopez, Albert C   11 PGKS-PV       1:20.15     NS    
 
Boys 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV       1:12.96  1:11.18    
    33.84 1:11.18                           
 2 Christensen, Jonat 12 CUBU-PV       1:11.61  1:13.16    
    35.42 1:13.16                           
 3 Hazelton, Nicholas 11 CUBU-PV       1:21.92  1:19.72    
    37.11 1:19.72                           
 4 Krebs, Matt E    12 UNCUB-PV       1:24.60  1:21.04    
    38.99 1:21.04                           
 5 Leegan, Patrick J  11 CUBU-PV       1:23.36  1:22.88    
    38.29 1:22.88                           
 6 Lytle, Patrick T  11 CUBU-PV       1:25.64  1:24.55    
    39.39 1:24.55                           
 7 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV       1:34.13  1:31.11    
    43.47 1:31.11                           
 8 Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT  1:32.39    
    43.64 1:32.39                           
 9 Kenah, Mike J    11 CUBU-PV       1:38.99  1:33.40    
    42.68 1:33.40                           
 10 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT  1:33.77    
    44.45 1:33.77                           
 11 Diehl, Sandy L   11 CUBU-PV       1:37.72  1:34.86    
    44.92 1:34.86                           
 12 Litman, Ethan A   12 CUBU-PV       1:47.27  1:35.65    
    43.91 1:35.65                           
 13 Sealock, John Wesl 12 CUBU-PV       1:41.39  1:38.18    
    46.27 1:38.18                           
 14 Fields, Peter J   11 CUBU-PV       1:47.49  1:39.68    
    46.59 1:39.68                           
 -- Chab, Bobby     11 CUBU-PV       1:22.89     NS    
 -- Cruz, John D    11 CUBU-PV       1:51.99     NS    
 -- Mangano, Sean C   12 CUBU-PV       1:51.99     NS    
 
Boys 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV        32.21   30.85    
 2 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV        34.18   31.57    
 3 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV        33.82   32.76    
 4 Hazelton, Nicholas 11 CUBU-PV        35.97   32.97    
 5 Rawles, Stephan M  12 CUBU-PV        34.10   33.02    
 6 Gong, Wade T    11 CUBU-PV        34.10   33.60    
 7 Heffernan, Sean F  11 CUBU-PV        34.91   33.69    
 8 Stevens-Palmer, Qu 11 CUBU-PV        35.35   33.72    
 9 Connor, Joey E   12 CUBU-PV        38.83   34.04    
 10 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT   34.33    
 11 Spina, Alex M    12 CUBU-PV        38.74   35.06    
 12 Leegan, Patrick J  11 CUBU-PV        36.51   35.56    
 13 Peterson, David A  12 CUBU-PV        37.51   36.48    
 14 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV        38.39   36.93    
 15 Reed, Edward F   11 CUBU-PV        40.48   38.53    
 16 Emr, Chris P    11 TIBU-PV        39.06   38.63    
 17 Ogren, Tyler T   11 CUBU-PV        39.18   38.64    
 18 Sinnathamby, Ashui 11 CUBU-PV        41.35   42.84    
 19 Kenny, Grant J   11 CUBU-PV        42.00   42.89    
 20 Sealock, John Wesl 12 CUBU-PV          NT   46.28    
 -- Chab, Bobby     11 CUBU-PV        40.98     NS    
 -- Nicholas, JP P   11 CUBU-PV        36.73     NS    
 -- Piantedosi, Michae 12 CUBU-PV        30.01     NS    
 -- Ziaii, Michael J  12 CUBU-PV        36.10     NS    
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV        38.31     NS    
 -- Cruz, John D    11 CUBU-PV        43.99     NS    
 
Boys 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV       1:09.99  1:08.81    
    32.59 1:08.81                           
 2 Piantedosi, Michae 12 CUBU-PV       1:18.33  1:11.77    
    32.76 1:11.77                           
 3 Rawles, Stephan M  12 CUBU-PV       1:17.84  1:13.58    
    34.37 1:13.58                           
 4 Krebs, Matt E    12 UNCUB-PV       1:15.50  1:14.67    
    35.59 1:14.67                           
 5 Connor, Joey E   12 CUBU-PV       1:17.64  1:15.57    
    35.60 1:15.57                           
 6 Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT  1:17.39    
    37.35 1:17.39                           
 7 Allen, Christopher 12 CUBU-PV       1:21.18  1:18.66    
    35.86 1:18.66                           
 8 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV       1:22.82  1:19.74    
    35.31 1:19.74                           
 9 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT  1:25.00    
    39.02 1:25.00                           
 10 Ogren, Tyler T   11 CUBU-PV       1:35.02  1:27.85    
    41.51 1:27.85                           
 11 Emr, Chris P    11 TIBU-PV          NT  1:29.28    
    40.31 1:29.28                           
 -- Khan, Adam Z    12 CUBU-PV       1:27.14     NS    
 
Boys 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV       1:08.08  1:06.37    
    31.81 1:06.37                           
 2 Christensen, Jonat 12 CUBU-PV       1:10.18  1:09.47    
    33.35 1:09.47                           
 3 Sidman, John-Howar 12 CUBU-PV       1:11.54  1:11.33    
    32.55 1:11.33                           
 4 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV       1:16.62  1:13.17    
    33.41 1:13.17                           
 5 Hazelton, Nicholas 11 CUBU-PV       1:19.16  1:13.77    
    34.85 1:13.77                           
 6 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV       1:08.32  1:17.18    
    35.35 1:17.18                           
 7 Stevens-Palmer, Qu 11 CUBU-PV       1:26.43  1:18.24    
    35.78 1:18.24                           
 8 Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT  1:19.16    
    36.61 1:19.16                           
 9 Ogren, Tyler T   11 CUBU-PV       1:19.24  1:19.35    
    38.85 1:19.35                           
 10 Jones, Daniel M   11 CUBU-PV       1:22.30  1:19.61    
    38.34 1:19.61                           
 11 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV       1:25.14  1:22.74    
    38.95 1:22.74                           
 12 Litman, Ethan A   12 CUBU-PV          NT  1:22.94    
    38.58 1:22.94                           
 13 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT  1:25.56    
    40.43 1:25.56                           
 14 Sinnathamby, Ashui 11 CUBU-PV       1:37.25  1:30.73    
    41.13 1:30.73                           
 15 Fields, Peter J   11 CUBU-PV       1:39.99  1:32.11    
    43.71 1:32.11                           
 -- Diehl, Sandy L   11 CUBU-PV       1:48.51     DQ    
    47.45    DQ                           
 -- Heffernan, Sean F  11 CUBU-PV       1:17.81     NS    
 -- Piantedosi, Michae 12 CUBU-PV       1:16.57     NS    
 -- Mc Cormick, Patric 12 CUBU-PV       1:15.20     NS    
 -- Nicholas, JP P   11 CUBU-PV       1:22.37     NS    
 -- Chab, Bobby     11 CUBU-PV       1:19.50     NS    
 -- Foster, Joseph A  11 CUBU-PV       1:29.99     NS    
 
Boys 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
  Name        Age Team          Seed   Finals    Points 
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H  12 CUBU-PV       2:32.94  2:23.27    
    32.52 1:11.20 1:51.47 2:23.27                  
 2 Christensen, Jonat 12 CUBU-PV       2:27.66  2:23.93    
    33.60 1:11.45 1:51.31 2:23.93                  
 3 Krebs, Matt E    12 UNCUB-PV       2:25.30  2:32.18    
    32.30 1:11.29 1:56.36 2:32.18                  
 4 Piantedosi, Michae 12 CUBU-PV       2:54.88  2:35.72    
    31.21 1:12.61 2:00.84 2:35.72                  
 5 Tollefson, Henry H 11 CUBU-PV       2:34.54  2:35.86    
    36.56 1:14.84 2:00.71 2:35.86                  
 6 Fernandez-Arias, N 12 CUBU-PV       3:11.50  2:37.36    
    33.23 1:11.70 2:00.74 2:37.36                  
 7 Hazelton, Nicholas 11 CUBU-PV       2:41.59  2:40.06    
    34.06 1:16.19 2:02.20 2:40.06                  
 8 Connor, Joey E   12 CUBU-PV       2:52.13  2:41.07    
    35.69 1:16.30 2:04.60 2:41.07                  
 9 Namath, Imre    12 CUBU-PV          NT  2:43.41    
    36.20 1:16.51 2:08.44 2:43.41                  
 10 Mintz, Bomani J   12 CUBU-PV       2:55.05  2:45.88    
    34.51 1:16.68 2:08.23 2:45.88                  
 11 Ogren, Tyler T   11 CUBU-PV       2:54.18  2:46.88    
    39.33 1:24.06 2:08.70 2:46.88                  
 12 McDowell, Brandon  12 CUBU-PV       3:13.22  2:47.26    
    38.69 1:19.61 2:11.24 2:47.26                  
 13 King, Jay C     11 CUBU-PV       2:55.87  2:48.38    
    37.77 1:20.62 2:10.46 2:48.38                  
 14 Weaver, Colin C   12 CUBU-PV       3:11.09  2:52.02    
    38.47 1:22.56 2:13.35 2:52.02                  
 15 Hong, Andrew J   12 CUBU-PV       2:54.96  2:55.64    
    39.74 1:25.30 2:16.09 2:55.64                  
 16 Namath, Stephan   12 CUBU-PV          NT  2:59.86    
    37.24 1:23.99 2:18.13 2:59.86                  
 17 Diehl, Sandy L   11 CUBU-PV       3:47.01  3:23.15    
    46.73 1:41.14 2:34.96 3:23.15                  
 18 Burns, David C   11 CUBU-PV       3:41.66  3:36.34    
    50.16 1:43.62 2:47.80 3:36.34                  
 -- Gaughan, James P  12 CUBU-PV       3:27.61     DQ    
    45.70 1:41.57 2:42.75    DQ                  
 -- Foster, Joseph A  11 CUBU-PV       3:29.54    SCR    
 -- Cruz, John D    11 CUBU-PV       3:22.99    SCR