Potomac Valley January Open
January 20-21, 2002
Prince Georges Sports & Learning Center
Landover, MD

Event Results for Finals


Boys Senior 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  PVS Open: # 1:45.94       Markus Rogan 1999
PVS Resident: @ 1:45.94       Markus Rogan 1999
 USA Qual #1: ! 1:49.29       USA Nationals Spring 2000
 USA Qual #2: & 1:48.79       USA Olympic Trials
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Brenneman, Adam L     17 CUBU-PV       1:59.97  1:59.50
 2 Hamilton, Ted W      16 CUBU-PV       2:03.06  2:01.88
 3 Slear, Dan G       18 CUBU-PV       2:01.53  2:02.75
 4 Meleski, Chris J     17 CUBU-PV       2:01.23  2:07.13
 5 Barrett, Kyle T      15 CUBU-PV       2:03.96  2:08.85
 6 Hellmann, Drew K     15 TCSD-PV       2:11.21  2:10.71
 7 Scanlon, Tommy J     16 CUBU-PV          NT  2:11.14
 8 Miller, Ben S       14 CUBU-PV       2:09.00  2:11.24
 9 Hinrichsen, Phillip P   13 CUBU-PV       2:12.94  2:12.11
 10 Yeany, John D       15 CUBU-PV       2:09.46  2:12.27
 11 Forsyth, Justin C     15 CUBU-PV       2:08.73  2:12.51
 12 Galasso, Mike A      15 CUBU-PV       2:11.06  2:13.08
 13 McDonald, Adam C     13 CUBU-PV       2:30.04  2:15.90
 14 Inglee, Reed C      17 FBST-PV       2:17.72  2:16.88
 15 Faulkner-Hayes, Evan D  15 CUBU-PV       2:19.20  2:18.99
 16 Spring, Jonathan L    14 TCSD-PV       3:01.94  2:19.12
 17 Barrett, Casey S     15 CUBU-PV       2:21.07  2:26.74
 18 Melillo, Simone      13 CUBU-PV       2:25.77  2:27.02
 19 Edmonds, Greg D      13 CUBU-PV          NT  2:28.80
 20 Bell, Matt J       14 CUBU-PV       2:28.86  2:29.02
 21 Ogren, Tad A       14 CUBU-PV       2:31.99  2:32.36
 22 Heinrich, Jared S     13 CUBU-PV       2:32.76  2:38.59
 23 Powell, Austin G     14 TCSD-PV          NT  2:39.53
 24 Mercer, Garrett W     13 TCSD-PV       2:43.63  2:43.06
 25 Whipkey, Brendan S    11 TCSD-PV          NT  2:49.37
 26 Emory, Danny J      11 TCSD-PV       2:51.81  2:50.41
 27 Paradis, Luke B      13 CUBU-PV       2:47.38  2:51.61

Boys Senior 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  PVS Open: # 1:58.46       Scott Werner 1997
PVS Resident: @ 1:57.06       Ed Moses 1999
 USA Qual #1: ! 2:02.59       USA Nationals Spring 2000
 USA Qual #2: & 2:02.59       USA Olympic Trials
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Molina, Ari G       15 CUBU-PV       2:17.84  2:15.40
 2 Jendzejec, Alex D     16 CUBU-PV       2:21.17  2:22.25
 3 Meleski, Chris J     17 CUBU-PV       2:27.58  2:22.29
 4 Dewhurst, Robert S    17 CUBU-PV       2:19.73  2:22.66
 5 Honigberg, Mike C     16 CUBU-PV       2:28.13  2:26.08
 6 Yeany, John D       15 CUBU-PV       2:25.07  2:30.70
 7 Hess, Joe B        15 CUBU-PV       2:31.32  2:34.96
 8 Belote, Brandon J     17 TCSD-PV       2:35.76  2:35.39
 9 Cureton, Patrick C    16 TCSD-PV       2:46.62  2:35.64
 10 Hellmann, Drew K     15 TCSD-PV       2:54.11  2:38.15
 11 Pool, Jonathan D     13 CUBU-PV       2:38.88  2:38.18
 12 Powell, Austin G     14 TCSD-PV       2:41.03  2:40.11
 13 Scott, Charlie W     15 CUBU-PV       2:43.76  2:40.97
 14 Marum, Becket B      16 TCSD-PV       2:40.31  2:41.39
 15 Newmeyer, Ryan T     14 CUBU-PV       2:44.08  2:46.13
 16 Wells, Trae T       13 CUBU-PV       2:46.18  2:46.28
 17 Lehat, Leo V       16 CUBU-PV       2:48.62  2:49.13
 18 Trampert, Paul J     13 CUBU-PV       2:52.72  2:51.95
 19 Abbett, Brian M      14 CUBU-PV       2:55.23  2:52.64
 20 Park, Justin H      13 CUBU-PV       2:54.53  2:56.94
 21 Garcia, Carlos A     14 TCSD-PV       2:55.77  2:58.69
 22 Osinovsky, Lev Z     13 CUBU-PV       2:41.00  3:04.67
 23 Mercer, Garrett W     13 TCSD-PV       3:10.00  3:11.68
 24 Yarrow, Anthony E     15 CUBU-PV          NT  3:12.57
 25 Whipkey, Brendan S    11 TCSD-PV          NT  3:16.23
 26 Emory, Danny J      11 TCSD-PV          NT  3:16.65
 27 Cobb, Lane T       13 FBST-PV          NT  3:50.24

Boys Senior 200 Yard Butterfly
===============================================================================
National Age: $ 8:48.57 1983    Jeff Kostoff 17-18
  PVS Open: # 9:16.69 1999    Yuri Suguiyama 17-18
PVS Resident: @ 9:06.59 1990    Tim Herwig 17-18
 USA Qual #1: ! 9:20.99       Spring Nationals
EZ Sectional: * 10:01.59
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Barrett, Kyle T      15 CUBU-PV       2:04.64  2:07.35$
 1 Diggs, Keith E      14 TCSD-PV       2:15.22  2:13.77$
 2 Pitts, Cabot J      17 CUBU-PV       2:17.19  2:07.66$
 2 Ahearn, Connor J     14 FBST-PV          NT  2:45.16$
 3 Mudd, Chris I       17 CUBU-PV       2:22.15  2:11.37$
 4 Honigberg, Mike C     16 CUBU-PV       2:14.09  2:12.33$
 5 Galasso, Mike A      15 CUBU-PV       2:11.72  2:12.62$
 6 Cureton, Patrick C    16 TCSD-PV       2:38.65  2:18.29$
 7 Amundsen, Aaron C     17 FBST-PV          NT  2:20.67$
 8 Inglee, Reed C      17 FBST-PV       2:13.91  2:27.70$
 9 Woodward, Pat K      16 FBST-PV          NT  2:32.27$
 10 Thomas, Robert L     17 TCSD-PV          NT  2:33.24$

Boys Senior 400 Yard IM
===============================================================================
  PVS Open: # 3:51.48       Fred Hviid 1996
PVS Resident: @ 3:38.18       Tom Dolan 1995
 USA Qual #1: ! 3:58.49       USA Nationals Spring 2000
 USA Qual #2: & 3:56.59       USA Olympic Trials
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Jensen, Timothy P     82 UNSW-PV          NT  4:28.43
 2 Scanlon, Tommy J     16 CUBU-PV       4:28.61  4:29.63
 3 Honigberg, Mike C     16 CUBU-PV       4:35.89  4:32.40
 4 Hinrichsen, Phillip P   13 CUBU-PV       4:38.96  4:35.41
 5 Hellmann, Drew K     15 TCSD-PV       4:38.91  4:35.57
 6 Quase, Jake B       17 CUBU-PV       4:39.31  4:36.70
 7 Dewhurst, Robert S    17 CUBU-PV       4:49.21  4:37.05
 8 Diggs, Keith E      14 TCSD-PV       4:41.62  4:40.59
 9 McDonald, Adam C     13 CUBU-PV       5:19.09  4:42.40
 10 Jarvis, Chris D      14 CUBU-PV       4:49.93  4:43.80
 11 Melillo, Simone      13 CUBU-PV       4:49.88  4:45.17
 12 Wandner, Ian D      15 CUBU-PV       4:47.72  4:45.53
 13 Newmeyer, Ryan T     14 CUBU-PV       5:03.56  4:48.97
 14 Cureton, Patrick C    16 TCSD-PV       4:45.57  4:52.77
 15 Hess, Joe B        15 CUBU-PV       4:51.61  4:53.47
 16 Marum, Becket B      16 TCSD-PV       5:01.89  4:58.95
 17 Spring, Jonathan L    14 TCSD-PV       4:57.29  5:04.53
 18 McGee, Patrick S     14 TCSD-PV          NT  5:20.33
 19 Powell, Austin G     14 TCSD-PV       5:38.31  5:20.78
 20 Curl, Pat S        13 CUBU-PV       5:47.94  5:24.71
 21 Abbett, Brian M      14 CUBU-PV       5:35.61  5:34.78