Potomac Valley January Open
January 20-21, 2002
Prince Georges Sports & Learning Center
Landover, MD

Event Results for Finals


Boys 11-12 50 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 22.54 01/01/2000 Alexander Forbes
  PVS Open: # 23.17       Norman Scott 2000
PVS Resident: @ 23.53       Jonathan Lee 1986
 USA Qual #1: ! 24.49       USA Top 16
 USA Qual #2: & 25.29       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Leegan, Matthew P     12 CUBU-PV        27.46   27.46
 2 Dickerson, Michael C   12 FBST-PV        28.18   27.58
 3 Winchell, Chris A     12 CUBU-PV        28.91   28.17
 4 Tollefson, Ross H     11 CUBU-PV        28.35   28.31
 5 Murphy, Brendan D     12 TCSD-PV          NT   28.67
 6 Piantedosi, Michael J   11 CUBU-PV        29.56   29.05
 7 Matt, Ryan C       12 CUBU-PV        30.48   29.51
 8 Calhoun, Tommy E     12 CUBU-PV        29.50   29.69
 9 Mulroy, Sam W       12 CUBU-PV        28.27   29.71
 10 Newmeyer, Sean P     12 CUBU-PV        31.99   29.81
 11 Moriarty, S.Harris H   12 CUBU-PV        29.78   30.10
 12 Dulaney, David T     12 TCSD-PV        30.49   30.16
 13 Sullivan, Nick A     12 CUBU-PV        30.69   30.25
 14 Sung, Nicholas J     11 TCSD-PV          NT   30.43
 15 Stine, Jesse L      12 CUBU-PV        30.47   30.72
 16 Gong, Wade T       11 CUBU-PV        32.00   30.82
 17 Graham, Thomas H     12 TCSD-PV        33.20   30.93
 18 Routh, Mac M       12 CUBU-PV        30.24   31.26
 19 Peterson, David A     11 CUBU-PV        33.69   31.71
 20 Khan, Adam Z       12 CUBU-PV        34.07   32.33
 21 Marker, Christopher D   12 TCSD-PV        34.35   32.35
 22 Allen, Christopher D   11 CUBU-PV        32.08   32.47
 23 Cimons, Ben M       11 TCSD-PV        34.14   32.72
 24 Broten, Hunter H     11 CUBU-PV        33.04   32.89
 25 Herrera, Alejandro    11 TCSD-PV        34.19   33.38
 26 Collins, Jack F      12 FBST-PV        32.14   33.93
 27 Robinson, Joe E      11 CUBU-PV        34.08   34.01
 28 Murray, Dylan D      11 CUBU-PV        36.11   34.41
 29 Vogan, Mark R       11 CUBU-PV        34.48   34.52
 30 Langenfeld, Benjamin M  11 CUBU-PV        36.25   35.61
 31 Reilly, JP P       12 TCSD-PV          NT   35.90
 32 Mangano, Sean C      11 CUBU-PV          NT   35.98
 33 Mayhugh, John P      12 TCSD-PV        35.06   36.03
 34 Clark, Austin T      11 CUBU-PV        33.53   36.26
 35 Berry, Jack E       11 TCSD-PV        39.02   38.21
 36 Gaughan, James P     11 CUBU-PV        40.91   39.72

Boys 11-12 100 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 48.90 09/30/1999 Grant Wieczorek
  PVS Open: # 51.13       Norman Scott 2000
PVS Resident: @ 51.83       Matt Fansler 1994
 USA Qual #1: ! 53.29       USA Top 16
 USA Qual #2: & 55.29       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Murphy, Brendan D     12 TCSD-PV       1:02.75  1:00.13
 2 Winchell, Chris A     12 CUBU-PV       1:01.36  1:00.27
 3 Davis, Anders C      12 CUBU-PV       1:04.35  1:03.69
 4 Shipley, Ryan N      12 TCSD-PV       1:07.56  1:05.17
 5 Gasparis, Steven J    11 CUBU-PV       1:04.69  1:05.25
 6 Piantedosi, Michael J   11 CUBU-PV       1:07.55  1:05.88
 7 Mintz, Bomani J      11 CUBU-PV       1:06.87  1:06.18
 8 Cawley, Max A       12 TCSD-PV       1:07.73  1:06.36
 9 Whipkey, Brendan S    11 TCSD-PV       1:08.33  1:06.57
 10 Rawles, Stephan M     12 CUBU-PV       1:11.75  1:07.06
 11 Uyanik, Mehmet M     12 TCSD-PV          NT  1:07.24
 12 MacKenzie, Mike K     12 CUBU-PV       1:09.42  1:07.60
 13 Ziaii, Michael J     12 CUBU-PV       1:09.22  1:08.48
 14 Graham, Thomas H     12 TCSD-PV       1:11.76  1:09.85
 15 Ashton, Donnell J     12 CUBU-PV       1:12.35  1:09.89
 16 Routh, Mac M       12 CUBU-PV       1:11.07  1:10.84
 17 Dulaney, David T     12 TCSD-PV       1:09.95  1:10.87
 18 Emory, Danny J      11 TCSD-PV       1:09.84  1:10.93
 19 Collins, Jack F      12 FBST-PV       1:13.48  1:11.70
 20 Cimons, Ben M       11 TCSD-PV       1:12.96  1:12.49
 21 Burridge, Owen R     12 TCSD-PV       1:12.94  1:12.66
 22 Byrne, Jeb B       11 TCSD-PV          NT  1:12.69
 23 Bell, Patrick D      12 CUBU-PV          NT  1:14.00
 24 Clark, Austin T      11 CUBU-PV       1:16.91  1:14.84
 25 Murray, Dylan D      11 CUBU-PV       1:20.91  1:15.35
 26 Clark, Patrick I     11 FBST-PV          NT  1:15.56
 27 Spina, Alex M       11 CUBU-PV       1:18.05  1:16.34
 28 Herrera, Alejandro    11 TCSD-PV       1:18.33  1:17.30
 29 Moyihan, Michael A    12 TCSD-PV          NT  1:17.36
 30 Welch, Justin A      11 CUBU-PV       1:17.87  1:17.69
 31 Fay, Tyler C       11 TCSD-PV       1:19.65  1:17.95
 32 Glasgow, Tommy M     12 TCSD-PV          NT  1:18.10
 33 Khan, Adam Z       12 CUBU-PV       1:18.69  1:18.15
 34 Mayhugh, John P      12 TCSD-PV       1:19.63  1:18.51
 35 Mangano, Sean C      11 CUBU-PV       1:27.04  1:23.74
 36 Kenny, Grant J      11 CUBU-PV       1:25.52  1:24.96
 37 Brumas, William M     11 TCSD-PV       1:38.92  1:28.76
 38 Berry, Jack E       11 TCSD-PV          NT  1:28.82
 39 Pugliese, Nick C     11 TCSD-PV       1:21.16  1:29.07
 40 Gaughan, James P     11 CUBU-PV       1:35.71  1:29.92
 41 Sevier, John T      11 CUBU-PV       1:30.97  1:33.56

Boys 11-12 200 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 1:47.36 01/01/2000 Maverick Smalley
  PVS Open: # 1:52.20       Norman Scott 2000
PVS Resident: @ 1:52.25       Marc Hagen 1979
 USA Qual #1: ! 1:55.99       USA Top 16
 USA Qual #2: & 1:59.79       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H     11 CUBU-PV       2:24.65  2:14.70
 2 Murphy, Brendan D     12 TCSD-PV          NT  2:17.00
 3 Matt, Ryan C       12 CUBU-PV       2:25.56  2:17.83
 4 Fields, John J      12 CUBU-PV       2:24.11  2:20.34
 5 Gasparis, Steven J    11 CUBU-PV       2:19.23  2:22.46
 6 Giorgis, Matthew R    12 CUBU-PV       2:26.26  2:22.84
 7 Sullivan, Patrick P    11 CUBU-PV       2:20.46  2:22.87
 8 Connor, Joey E      11 CUBU-PV       2:25.59  2:25.26
 9 Mintz, Bomani J      11 CUBU-PV       2:28.91  2:25.98
 10 Davis, Anders C      12 CUBU-PV       2:22.93  2:26.13
 11 Cawley, Max A       12 TCSD-PV       2:29.22  2:26.72
 12 Stine, Jesse L      12 CUBU-PV       2:24.65  2:27.38
 13 Cimons, Ben M       11 TCSD-PV          NT  2:32.91
 14 Broten, Hunter H     11 CUBU-PV       2:52.90  2:34.36
 15 Rawles, Stephan M     12 CUBU-PV       2:44.87  2:34.97
 16 Marker, Christopher D   12 TCSD-PV          NT  2:44.22
 17 Weaver, Colin C      11 CUBU-PV       2:53.33  2:46.15
 18 Routh, Mac M       12 CUBU-PV          NT  2:50.08
 19 Fay, Tyler C       11 TCSD-PV          NT  2:51.08
 20 Clark, Austin T      11 CUBU-PV       2:49.03  2:53.88
 21 Burridge, Owen R     12 TCSD-PV       2:46.15  2:57.76
 22 Reilly, JP P       12 TCSD-PV          NT  3:01.57

Boys 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 4:47.65 01/01/1995 Robert Margalis
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Heinrich, Colin M     11 CUBU-PV       6:09.26  5:59.23
 2 Sidman, John-Howard H   12 CUBU-PV       6:10.97  6:02.42
 3 Leegan, Matthew P     12 CUBU-PV       6:17.30  6:09.01
 4 Giorgis, Matthew R    12 CUBU-PV       6:33.73  6:10.44
 5 Matt, Ryan C       12 CUBU-PV       6:25.87  6:14.81
 6 Moriarty, S.Harris H   12 CUBU-PV       6:18.02  6:16.50
 7 Fields, John J      12 CUBU-PV       6:25.54  6:22.34
 8 Sullivan, Patrick P    11 CUBU-PV       6:21.88  6:26.95
 9 Peterson, David A     11 CUBU-PV       7:00.99  6:32.73
 10 Connor, Joey E      11 CUBU-PV       6:31.89  6:34.43
 11 Mintz, Bomani J      11 CUBU-PV       6:56.00  6:35.88
 12 Olechnowicz, Frank D   12 FBST-PV          NT  6:41.28
 13 Gong, Wade T       11 CUBU-PV       6:59.90  6:47.23
 14 Broten, Hunter H     11 CUBU-PV       7:29.99  6:53.93
 15 Kim, Josh J        12 CUBU-PV       7:06.99  6:55.00
 16 Burridge, Hughes J    12 TCSD-PV       8:25.38  6:57.50
 17 Allen, Christopher D   11 CUBU-PV       7:10.00  6:59.07
 18 Burridge, Owen R     12 TCSD-PV       8:04.66  7:14.13
 19 Leegan, Patrick J     11 CUBU-PV          NT  7:24.73
 20 Weaver, Colin C      11 CUBU-PV       7:59.99  7:26.71

Boys 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
National Age: $ 25.32 01/01/1992 David Chan
  PVS Open: # 26.18       John Kegelman 2000
PVS Resident: @ 26.90       Jason Blanken 1998
 USA Qual #1: ! 28.39       USA Top 16
 USA Qual #2: & 29.39       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Winchell, Chris A     12 CUBU-PV        30.71   31.08
 2 Heinrich, Colin M     11 CUBU-PV        33.34   32.69
 3 Sidman, John-Howard H   12 CUBU-PV        32.34   33.48
 4 Newmeyer, Sean P     12 CUBU-PV        34.44   33.58
 5 Routh, Mac M       12 CUBU-PV          NT   33.61
 6 Piantedosi, Michael J   11 CUBU-PV        35.33   34.19
 7 Fields, John J      12 CUBU-PV        33.69   34.24
 8 Cawley, Max A       12 TCSD-PV        34.15   34.50
 9 Whipkey, Brendan S    11 TCSD-PV        35.98   34.78
 10 Tollefson, Ross H     11 CUBU-PV        35.54   34.79
 11 Connor, Joey E      11 CUBU-PV        34.46   35.04
 12 Gasparis, Steven J    11 CUBU-PV        35.18   35.16
 13 Bell, Patrick D      12 CUBU-PV          NT   35.79
 14 Peterson, David A     11 CUBU-PV        36.36   35.95
 15 Davis, Anders C      12 CUBU-PV        36.50   35.99
 16 Mulroy, Sam W       12 CUBU-PV        36.32   36.07
 17 Shipley, Ryan N      12 TCSD-PV        37.35   36.13
 18 Ziaii, Michael J     12 CUBU-PV        36.00   36.16
 19 Matt, Ryan C       12 CUBU-PV        37.25   36.27
 20 Moriarty, S.Harris H   12 CUBU-PV        34.65   36.35
 21 MacKenzie, Mike K     12 CUBU-PV        37.81   37.06
 22 Burridge, Hughes J    12 TCSD-PV        38.03   37.13
 23 Emory, Danny J      11 TCSD-PV        38.76   37.76
 24 Spina, Alex M       11 CUBU-PV        38.44   37.93
 25 Giorgis, Matthew R    12 CUBU-PV        39.93   38.01
 26 Moyihan, Michael A    12 TCSD-PV          NT   38.04
 27 Collins, Jack F      12 FBST-PV        42.12   38.18
 28 Rawles, Stephan M     12 CUBU-PV        38.82   38.22
 29 Murray, Dylan D      11 CUBU-PV        41.26   38.52
 30 Broten, Hunter H     11 CUBU-PV        39.33   38.61
 31 Clark, Austin T      11 CUBU-PV        41.48   38.63
 32 Allen, Christopher D   11 CUBU-PV        42.08   38.70
 33 Weaver, Colin C      11 CUBU-PV        40.17   38.72
 34 Khan, Adam Z       12 CUBU-PV        42.11   39.69
 35 Herrera, Alejandro    11 TCSD-PV        40.83   40.30
 36 Burridge, Owen R     12 TCSD-PV        40.31   40.48
 37 Leegan, Patrick J     11 CUBU-PV        39.19   40.66
 38 Fay, Tyler C       11 TCSD-PV        43.34   42.43
 39 Brumas, William M     11 TCSD-PV          NT   43.56
 40 Pugliese, Nick C     11 TCSD-PV        44.30   43.93
 41 Mayhugh, John P      12 TCSD-PV        42.85   45.69
 42 Gaughan, James P     11 CUBU-PV        46.98   46.14
 43 Berry, Jack E       11 TCSD-PV          NT   46.16
 44 Mangano, Sean C      11 CUBU-PV          NT   48.19
 -- Sevier, John T      11 CUBU-PV        48.39     DQ
 -- Glasgow, Tommy M     12 TCSD-PV          NT     DQ

Boys 11-12 100 Yard Backstroke
===============================================================================
National Age: $  54.29 01/01/2000 Robert Padgett
  PVS Open: #  56.13       John Kegelman 2000
PVS Resident: @  57.75       Jason Blanken 1998
 USA Qual #1: ! 1:00.69       USA Top 16
 USA Qual #2: & 1:03.09       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Winchell, Chris A     12 CUBU-PV       1:05.72  1:05.38
 2 Sidman, John-Howard H   12 CUBU-PV       1:08.85  1:10.74
 3 Gong, Wade T       11 CUBU-PV       1:14.45  1:12.35
 4 Newmeyer, Sean P     12 CUBU-PV       1:14.76  1:13.03
 5 Murphy, Brendan D     12 TCSD-PV          NT  1:13.21
 6 Cawley, Max A       12 TCSD-PV       1:14.89  1:13.56
 7 Connor, Joey E      11 CUBU-PV       1:14.85  1:14.59
 8 Tollefson, Ross H     11 CUBU-PV       1:16.76  1:16.53
 9 Mintz, Bomani J      11 CUBU-PV       1:21.22  1:20.32
 10 Kim, Josh J        12 CUBU-PV       1:26.39  1:20.45
 11 Spina, Alex M       11 CUBU-PV       1:23.88  1:23.34
 12 Burridge, Hughes J    12 TCSD-PV       1:30.23  1:23.73
 13 Cimons, Ben M       11 TCSD-PV          NT  1:23.98
 14 Murray, Dylan D      11 CUBU-PV       1:33.01  1:26.22
 15 Mayhugh, John P      12 TCSD-PV          NT  1:35.31
 16 Fay, Tyler C       11 TCSD-PV          NT  1:36.71
 17 Kenny, Grant J      11 CUBU-PV       1:34.62  1:37.20
 -- Fields, John J      12 CUBU-PV       1:16.70     DQ
 -- Welch, Justin A      11 CUBU-PV       1:32.14     DQ
 -- Moriarty, S.Harris H   12 CUBU-PV       1:13.64     DQ

Boys 11-12 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
National Age: $ 28.24 1994    Chris Miller
  PVS Open: # 29.17 2000    Jon Roberts
PVS Resident: @ 29.54 1994    Jason Somensatto
 USA Qual #1: ! 31.19       USA Top 16
 USA Qual #2: & 32.29       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Leegan, Matthew P     12 CUBU-PV        33.90   34.14
 2 Uyanik, Mehmet M     12 TCSD-PV        38.28   35.61
 3 Ashton, Donnell J     12 CUBU-PV        38.67   36.60
 4 Piantedosi, Michael J   11 CUBU-PV        36.61   36.86
 5 Graham, Thomas H     12 TCSD-PV        38.99   37.22
 6 Fields, John J      12 CUBU-PV        37.49   37.40
 7 Olechnowicz, Frank D   12 FBST-PV        38.59   37.92
 8 Gasparis, Steven J    11 CUBU-PV        37.78   38.02
 8 Collins, Jack F      12 FBST-PV        39.06   38.02
 10 Winchell, Chris A     12 CUBU-PV        39.42   38.30
 11 Sullivan, Patrick P    11 CUBU-PV        45.59   38.85
 12 Leegan, Patrick J     11 CUBU-PV        38.64   40.55
 13 Dulaney, David T     12 TCSD-PV        40.73   40.64
 14 Broten, Hunter H     11 CUBU-PV        41.60   40.88
 15 Kim, Josh J        12 CUBU-PV        42.39   41.42
 16 MacKenzie, Mike K     12 CUBU-PV        41.48   41.66
 17 Snyder, Matthew R     11 CUBU-PV        43.05   41.89
 18 Cimons, Ben M       11 TCSD-PV        44.19   42.13
 19 Clark, Austin T      11 CUBU-PV        42.40   42.15
 20 Whipkey, Brendan S    11 TCSD-PV        43.38   42.25
 21 Byrne, Jeb B       11 TCSD-PV          NT   42.42
 22 Peterson, David A     11 CUBU-PV        42.91   42.43
 23 Mulroy, Sam W       12 CUBU-PV        41.60   42.53
 24 Cawley, Max A       12 TCSD-PV        44.80   42.95
 25 Bell, Patrick D      12 CUBU-PV          NT   43.17
 26 Ziaii, Michael J     12 CUBU-PV        44.12   45.11
 27 Mangano, Sean C      11 CUBU-PV        52.84   45.38
 28 Newmeyer, Sean P     12 CUBU-PV        43.99   45.78
 29 Murray, Dylan D      11 CUBU-PV        48.14   46.59
 30 Pugliese, Nick C     11 TCSD-PV        47.09   46.65
 31 Herrera, Alejandro    11 TCSD-PV        47.51   47.01
 32 Sevier, John T      11 CUBU-PV        50.11   48.70
 33 Berry, Jack E       11 TCSD-PV          NT   49.52
 34 Welch, Justin A      11 CUBU-PV        49.59   49.67
 35 Glasgow, Tommy M     12 TCSD-PV          NT   49.99
 36 Kenny, Grant J      11 CUBU-PV        51.91   51.93
 37 Gaughan, James P     11 CUBU-PV        54.11   52.11
 38 Brumas, William M     11 TCSD-PV        55.33   52.63

Boys 11-12 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
National Age: $ 1:00.84 01/01/1994 Chris Miller
  PVS Open: # 1:03.69       John Kegelman 2000
PVS Resident: @ 1:03.47       Pat Cady 1984
 USA Qual #1: ! 1:08.09       USA Top 16
 USA Qual #2: & 1:10.29       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Leegan, Matthew P     12 CUBU-PV       1:16.04  1:15.03
 2 Graham, Thomas H     12 TCSD-PV       1:22.09  1:18.53
 3 Calhoun, Tommy E     12 CUBU-PV       1:22.23  1:20.66
 4 Ashton, Donnell J     12 CUBU-PV       1:21.39  1:22.98
 5 Piantedosi, Michael J   11 CUBU-PV       1:25.27  1:23.98
 6 Leegan, Patrick J     11 CUBU-PV       1:27.13  1:24.56
 7 Giorgis, Matthew R    12 CUBU-PV       1:26.58  1:25.18
 8 Gasparis, Steven J    11 CUBU-PV       1:23.34  1:25.85
 9 Collins, Jack F      12 FBST-PV       1:23.03  1:25.99
 10 Broten, Hunter H     11 CUBU-PV       1:29.34  1:29.57
 11 Kim, Josh J        12 CUBU-PV       1:30.71  1:29.77
 12 Dulaney, David T     12 TCSD-PV       1:28.69  1:30.26
 13 Rawles, Stephan M     12 CUBU-PV       1:30.24  1:30.39
 14 Stine, Jesse L      12 CUBU-PV       1:24.02  1:32.38
 15 Snyder, Matthew R     11 CUBU-PV       1:32.69  1:32.88
 16 Murray, Dylan D      11 CUBU-PV       1:44.78  1:38.31
 17 Clark, Austin T      11 CUBU-PV       1:29.20  1:43.63
 18 Spina, Alex M       11 CUBU-PV       1:56.44  1:47.73
 19 Gaughan, James P     11 CUBU-PV       1:52.00  1:50.22
 -- Burridge, Owen R     12 TCSD-PV       1:45.63     DQ
 -- Burridge, Hughes J    12 TCSD-PV       1:42.05     DQ

Boys 11-12 50 Yard Butterfly
===============================================================================
National Age: $ 24.26 01/01/1996 Matt Zimmerman
  PVS Open: # 25.42       Norman Scott 2000
PVS Resident: @ 25.82       Jonathan Lee 1986
 USA Qual #1: ! 26.99       USA Top 16
 USA Qual #2: & 27.79       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Dickerson, Michael C   12 FBST-PV        29.99   29.81
 2 Piantedosi, Michael J   11 CUBU-PV        31.01   30.03
 3 Routh, Mac M       12 CUBU-PV        31.03   31.12
 4 Winchell, Chris A     12 CUBU-PV        32.95   31.93
 5 Sidman, John-Howard H   12 CUBU-PV        32.21   33.10
 6 Mulroy, Sam W       12 CUBU-PV        33.68   33.14
 7 Davis, Anders C      12 CUBU-PV        34.29   33.28
 8 Gong, Wade T       11 CUBU-PV        36.56   34.25
 9 Fields, John J      12 CUBU-PV        34.67   34.34
 10 Sullivan, Patrick P    11 CUBU-PV        37.89   34.43
 11 Sung, Nicholas J     11 TCSD-PV        37.91   34.62
 12 Olechnowicz, Frank D   12 FBST-PV        37.67   35.36
 13 Allen, Christopher D   11 CUBU-PV        35.84   35.61
 14 Newmeyer, Sean P     12 CUBU-PV        39.99   35.73
 15 Vogan, Mark R       11 CUBU-PV        39.10   36.22
 16 Leegan, Patrick J     11 CUBU-PV        37.98   36.51
 17 Peterson, David A     11 CUBU-PV        42.18   37.51
 18 Burridge, Hughes J    12 TCSD-PV        39.86   37.58
 19 Collins, Jack F      12 FBST-PV        39.67   38.19
 20 Weaver, Colin C      11 CUBU-PV        43.44   38.56
 21 Spina, Alex M       11 CUBU-PV        43.30   38.74
 22 Herrera, Alejandro    11 TCSD-PV        43.49   40.48
 23 Ashton, Donnell J     12 CUBU-PV        41.54   40.95
 24 Mayhugh, John P      12 TCSD-PV        44.19   42.13
 25 Welch, Justin A      11 CUBU-PV        47.67   42.48
 26 Robinson, Joe E      11 CUBU-PV        43.23   43.23
 27 Marker, Christopher D   12 TCSD-PV        43.36   43.35
 28 Gaughan, James P     11 CUBU-PV        45.30   43.70
 29 Berry, Jack E       11 TCSD-PV        45.16   44.14
 30 Langenfeld, Benjamin M  11 CUBU-PV       1:00.43   44.47
 31 Mangano, Sean C      11 CUBU-PV          NT   44.87
 32 Snyder, Matthew R     11 CUBU-PV        47.26   47.33
 -- Kenny, Grant J      11 CUBU-PV        44.69     DQ

Boys 11-12 100 Yard Butterfly
===============================================================================
National Age: $  51.85 01/01/1984 Chas Morton
  PVS Open: #  56.20       Norman Scott 2000
PVS Resident: @  57.98       Jonathan Lee 1986
 USA Qual #1: !  59.79       USA Top 16
 USA Qual #2: & 1:01.79       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Leegan, Matthew P     12 CUBU-PV       1:14.06  1:09.85
 2 Sidman, John-Howard H   12 CUBU-PV       1:13.45  1:11.72
 3 Uyanik, Mehmet M     12 TCSD-PV          NT  1:14.57
 4 Heinrich, Colin M     11 CUBU-PV       1:20.99  1:14.87
 5 Mulroy, Sam W       12 CUBU-PV       1:17.47  1:17.56
 6 Routh, Mac M       12 CUBU-PV       1:15.70  1:18.78
 7 Tollefson, Ross H     11 CUBU-PV       1:32.40  1:19.27
 8 Murphy, Brendan D     12 TCSD-PV          NT  1:19.61
 9 Rawles, Stephan M     12 CUBU-PV       1:21.56  1:20.18
 10 Graham, Thomas H     12 TCSD-PV       1:24.23  1:20.95
 11 Davis, Anders C      12 CUBU-PV       1:22.51  1:21.23
 12 Newmeyer, Sean P     12 CUBU-PV       1:27.99  1:21.38
 13 Gong, Wade T       11 CUBU-PV       1:19.54  1:21.88
 14 Moriarty, S.Harris H   12 CUBU-PV       1:36.00  1:23.04
 15 Kim, Josh J        12 CUBU-PV       1:21.88  1:23.45
 16 Allen, Christopher D   11 CUBU-PV       1:26.39  1:26.19
 17 Byrne, Jeb B       11 TCSD-PV          NT  1:26.29
 18 Khan, Adam Z       12 CUBU-PV       1:27.14  1:27.34
 19 Weaver, Colin C      11 CUBU-PV       1:34.99  1:35.94
 20 Fay, Tyler C       11 TCSD-PV       1:36.66  1:37.41
 -- Mayhugh, John P      12 TCSD-PV          NT     DQ

Boys 11-12 100 Yard IM
===============================================================================
National Age: $ 1:00.84 1994    Chris Miller
  PVS Open: # 1:03.69 2000    John Kegelman
PVS Resident: @ 1:03.47 1984    Pat Cady
 USA Qual #1: ! 1:01.09       USA Top 16
 USA Qual #2: & 1:03.49       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Leegan, Matthew P     12 CUBU-PV       1:07.14  1:08.41
 2 Dickerson, Michael C   12 FBST-PV       1:13.68  1:12.96
 3 Sidman, John-Howard H   12 CUBU-PV       1:12.94  1:14.07
 4 Olechnowicz, Frank D   12 FBST-PV       1:15.41  1:14.39
 5 Sullivan, Patrick P    11 CUBU-PV       1:15.33  1:14.72
 6 Gasparis, Steven J    11 CUBU-PV       1:16.61  1:15.54
 7 Matt, Ryan C       12 CUBU-PV       1:20.84  1:16.99
 8 Rawles, Stephan M     12 CUBU-PV       1:21.66  1:17.27
 8 Davis, Anders C      12 CUBU-PV       1:17.32  1:17.27
 10 Peterson, David A     11 CUBU-PV       1:21.80  1:17.48
 11 Graham, Thomas H     12 TCSD-PV       1:21.18  1:18.00
 12 Ashton, Donnell J     12 CUBU-PV       1:22.94  1:18.15
 13 Mintz, Bomani J      11 CUBU-PV       1:20.90  1:18.73
 14 Leegan, Patrick J     11 CUBU-PV       1:22.01  1:19.18
 15 Mulroy, Sam W       12 CUBU-PV       1:18.89  1:19.41
 16 Connor, Joey E      11 CUBU-PV       1:18.64  1:19.48
 17 Giorgis, Matthew R    12 CUBU-PV       1:25.43  1:20.00
 18 Dulaney, David T     12 TCSD-PV       1:21.04  1:20.27
 19 Moriarty, S.Harris H   12 CUBU-PV       1:27.02  1:20.70
 20 Sung, Nicholas J     11 TCSD-PV          NT  1:20.99
 21 Cawley, Max A       12 TCSD-PV       1:23.40  1:23.11
 22 Vogan, Mark R       11 CUBU-PV       1:28.83  1:23.28
 23 Allen, Christopher D   11 CUBU-PV       1:27.56  1:24.43
 24 Sullivan, Nick A     12 CUBU-PV       1:24.80  1:24.48
 25 Weaver, Colin C      11 CUBU-PV       1:28.90  1:26.50
 26 Herrera, Alejandro    11 TCSD-PV       1:30.85  1:28.95
 27 Welch, Justin A      11 CUBU-PV       1:31.80  1:31.55
 28 Snyder, Matthew R     11 CUBU-PV       1:30.84  1:31.92
 29 Reilly, JP P       12 TCSD-PV          NT  1:33.97
 30 Fay, Tyler C       11 TCSD-PV       1:33.02  1:35.63
 31 Langenfeld, Benjamin M  11 CUBU-PV       1:42.98  1:36.06
 32 Kenny, Grant J      11 CUBU-PV       1:37.03  1:36.43
 33 Berry, Jack E       11 TCSD-PV       1:41.31  1:37.90
 34 Mangano, Sean C      11 CUBU-PV          NT  1:42.34
 -- Burridge, Owen R     12 TCSD-PV       1:28.50     DQ
 -- Kim, Josh J        12 CUBU-PV       1:20.09     DQ

Boys 11-12 200 Yard IM
===============================================================================
National Age: $ 1:56.61 01/01/1984 Chas Morton
  PVS Open: # 2:04.68       John Kegelman 2000
PVS Resident: @ 2:06.18       Jonathan Lee 1986
 USA Qual #1: ! 2:11.59       USA Top 16
 USA Qual #2: & 2:15.89       USA AAAA
  Name           Age Team          Seed   Finals Points
===============================================================================
 1 Tollefson, Ross H     11 CUBU-PV       2:45.30  2:33.21
 2 Gong, Wade T       11 CUBU-PV       2:49.80  2:39.98
 3 Sullivan, Patrick P    11 CUBU-PV       2:41.95  2:40.80
 4 Matt, Ryan C       12 CUBU-PV       2:49.42  2:42.14
 5 Giorgis, Matthew R    12 CUBU-PV       2:46.92  2:43.52
 6 Emory, Danny J      11 TCSD-PV       2:52.98  2:45.74
 7 Shipley, Ryan N      12 TCSD-PV       2:54.76  2:49.30
 8 Ashton, Donnell J     12 CUBU-PV       3:00.43  2:52.49
 9 Dulaney, David T     12 TCSD-PV       2:57.52  2:54.42
 10 Connor, Joey E      11 CUBU-PV       2:52.13  2:56.21
 11 Burridge, Hughes J    12 TCSD-PV       2:57.56  2:57.42
 12 Moyihan, Michael A    12 TCSD-PV          NT  3:06.29
 13 Spina, Alex M       11 CUBU-PV       3:05.99  3:06.51
 14 Snyder, Matthew R     11 CUBU-PV          NT  3:09.96
 15 Clark, Patrick I     11 FBST-PV       3:41.76  3:19.08
 -- Cimons, Ben M       11 TCSD-PV          NT     DQ
 -- Harris, Danny M      12 CUBU-PV       2:55.99     DQ
 -- Welch, Justin A      11 CUBU-PV       3:20.92     DQ
 -- Murphy, Brendan D     12 TCSD-PV          NT     DQ